Genealogie van Willem.

Deze genealogie van Willem (Bos) bestaat uit 8 generaties. Alleen de mannelijke lijn wordt hier voortgezet. Deze onderzoeksvorm 'genealogie' wordt gedefinieerd op de startpagina.
Het begrip 'genealogie' kent daarnaast ook een veel ruimere betekenis.
Elk facet, dat met stamboomonderzoek te maken heeft, wordt ook aangeduid met het algemene begrip 'genealogie':
-- mijn hobby is genealogie --
-- ik geef een lezing over genealogie --
-- op deze website staan genealogische links --
De hieronder beschreven genealogie van Willem (Bos), mijn oudste bekende voorvader, bevat een tekstdeel en een index van namen.
De generaties 9, 10, 11 en 12  zijn om redenen van privacy niet weergegeven.
Iedere naam in de index is voorzien van een geboortejaar en een generatienummer, dat verwijst naar het overeenkomstige nummer in het tekstdeel.

Tekstdeel


I Willem, geboren te Bierum (?) rond 1674.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Haye Willems, geboren te Bierum rond 1702, volgt onder II.

 

II Haye Willems, geboren te Bierum rond 1702, wonende te Watum, zoon van Willem (I).

Hij is getrouwd te Bierum op 23 mei 1728, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Hindrikjen Jans (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Bierum rond 1704, wonende te Watum, dochter van Jan.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Hayes, gedoopt te Bierum op 27 maart 1729, volgt onder III-a.

2 Jan Hayes, gedoopt te Holwierde op 4 januari 1733, overleden voor 1740, hoogstens 7 jaar oud.

Jan Hayes is waarschijnlijk vroeg overleden, gezien het feit, dat een oudere broer ook de voornaam Jan ( 1741) gekregen heeft.

3 Berent Hayes, gedoopt te Holwierde op 5 maart 1735.

 Berent Hayes komt niet voor in de huwelijksklapper 1750-1811 Groningen.

4 Jocchum Hayes, gedoopt te Holwierde op 2 februari 1737, volgt onder III-b.

5 Trijntje Hayes, gedoopt te Holwierde op 22 februari 1739.

6 Jan Hayes, gedoopt te Holwierde op 3 oktober 1741, volgt onder III-c.

7 Derk Hayes, gedoopt te Holwierde op 30 augustus 1744, volgt onder III-d.

8 Rotgert Hayes, gedoopt te Holwierde op 27 augustus 1747.

Rotgert Hayes komt niet voor in de huwelijksklapper 1750-1811 Groningen.

 

III-a Willem Hayes, gedoopt te Bierum op 27 maart 1729, zoon van Haye Willems (II) en Hindrikjen Jans.

Hij is getrouwd te Bierum op 11 november 1759, op 30-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden rond 1770 van) Anje Jacobs (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Zijldijk (?) rond 1731.

Uit dit huwelijk:

1 Haje Willems, gedoopt te Bierum op 21 september 1760.

Haje Willems is gedoopt door D.E. Idema, predikant te Godlinze.

Hij is getrouwd te 't Zandt op 23 januari 1791, op 30-jarige leeftijd met Frouke Pieters (ongeveer 29 jaar oud), gedoopt te 't Zandt rond 1762.

2 Jacob Willems, gedoopt te Bierum op 7 november 1761, volgt onder IV-a.

Hij is getrouwd te Bierum op 27 november 1774, op 45-jarige leeftijd (2) met Barber Peters (ongeveer 29 jaar oud), geboren te Garsthuizen rond 1745.

Uit dit huwelijk:

3 Peter Willems, gedoopt te Bierum op 23 december 1777.

Hij is getrouwd te Bierum op 27 oktober 1799, op 21-jarige leeftijd met Guusje Luus (20 jaar oud), gedoopt te Bierum (?) in het jaar 1779.

 

III-b Jocchum Hayes, gedoopt te Holwierde op 2 februari 1737, wonende aldaar, overleden voor 1797, hoogstens 60 jaar oud, zoon van Haye Willems (II) en Hindrikjen Jans.

Hij is getrouwd te Bierum op 12 november 1769, op 32-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden rond 1787 van) Trijntje Harms (20 jaar oud), geboren te Spijk, gedoopt op 2 maart 1749, overleden na 1797, minstens 48 jaar oud, dochter van Harm Egberts en Grietje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1 Heyo Jochems Bos, geboren te Uiteinde (?) in het jaar 1768, gedoopt te Holwierde op 1 juli 1770, volgt onder IV-b.

2 Harm Jochems, gedoopt te Holwierde op 30 augustus 1772.

3 Jan Jochems, gedoopt te Holwierde op 15 januari 1775.

4 Grietje Jochems, gedoopt te Holwierde op 22 december 1776.

5 Hindrikje Jochems, gedoopt te Holwierde op 14 maart 1779.

Zij is getrouwd te Bierum op 2 december 1798, op 19-jarige leeftijd met Hindrik Willems (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Zeerijp rond 1777.

6 Harm Jochems, gedoopt te Holwierde op 8 april 1781.

7 Trijntje Jochems, gedoopt te Holwierde op 6 juli 1783.

8 Jacob Jochems, gedoopt te Holwierde op 16 april 1786, overleden te Bierum, begraven aldaar op 25 oktober 1809, 23 jaar oud.

Hij is getrouwd te Holwierde op 6 juli 1788, op 51-jarige leeftijd (2) met Geesje Jacobs (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Bierum (?) rond 1750.

 

III-c Jan Hayes, gedoopt te Holwierde op 3 oktober 1741, zoon van Haye Willems (II) en Hindrikjen Jans.

Hij is getrouwd te Holwierde op 25 augustus 1782, op 40-jarige leeftijd met Diewerke Harms (ongeveer 39 jaar oud), geboren te Spijk (?) rond 1743.

Ehelieden te Watum.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Jans, gedoopt te Holwierde op 23 februari 1783.

Hij is getrouwd te Holwierde op 19 december 1802, op 19-jarige leeftijd met Freeke Mennes (ongeveer 17 jaar oud), geboren te Garsthuizen rond 1785.

2 Hindrik Jans, gedoopt te Holwierde op 16 januari 1785.

3 Harm Jans, gedoopt te Holwierde op 24 september 1786.

 

III-d Derk Hayes, gedoopt te Holwierde op 30 augustus 1744, zoon van Haye Willems (II) en Hindrikjen Jans.

Hij is getrouwd te Holwierde op 17 november 1771, op 27-jarige leeftijd (1) met Grietje Fransen (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Godlinze (?) rond 1746.

Derk Hajes is op 10-1-1773 te Bierum voor de 2e keer, ruim een half jaar na de geboorte van hun kind Hajo, snel weer gehuwd; dit zou kunnen betekenen, dat zijn 1e vrouw, Grietje Fransen, in het kraambed is gestorven.

Uit dit huwelijk:

1 Hajo Derks, gedoopt te Holwierde op 21 mei 1772.

Hij is getrouwd te Holwierde op 10 januari 1773, op 28-jarige leeftijd (2) met Jantje Geerts (ongeveer 26 jaar oud), gedoopt rond 1747.

 

IV-a Jacob Willems, gedoopt te Bierum op 7 november 1761, zoon van Willem Hayes (III-a) en Anje Jacobs.

Hij is getrouwd te Holwierde op 12 maart 1797, op 35-jarige leeftijd met Hilje Hindriks (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1763.

Hilje Hindriks was weduwe van Wille Klaasen.

Uit dit huwelijk:

1 Willemkje Jacobs, gedoopt te Holwierde op 18 februari 1798.

 

IV-b Heyo Jochems Bos, arbeider, geboren te Uiteinde (?) in het jaar 1768, gedoopt te Holwierde op 1 juli 1770, wonende te Oterdum, overleden aldaar op 30 november 1813, 45 jaar oud, zoon van Jocchum Hayes (III-b) en Trijntje Harms.

Hij is getrouwd te Holwierde op 19 maart 1797, op 29-jarige leeftijd met Reintje Willems (Bos) (21 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Spijk op 28 mei 1775, wonende te Oterdum, overleden aldaar op 9 juni 1822, 47 jaar oud, dochter van Willem Claessen (dagloner) en Fenje Doekes.

Reintje Willems Bos is na 30-11-1813 (overlijdensdatum van 1e man Heyo Jochems) voor de 2e keer getrouwd met Siepke Alberts Meijer, nalatende 4 kinderen bij haar overlijden.

(Zij is later getrouwd te Delfzijl op 20 oktober 1814, op 39-jarige leeftijd met Siepko Alberts Meijer (32 jaar oud), arbeider, geboren te Delfzijl op 19 januari 1782, wonende te Oterdum.)

Ehelieden te Uiteinde.

Uit dit huwelijk:

1 Fenje Bos, gedoopt te Holwierde op 2 juni 1797, overleden te Oterdum voor september 1809, hoogstens 12 jaar oud.

Fenje Bos is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden. Dit mag verondersteld worden, omdat dat 4e kind dezelfde voornaam draagt als dit eerste kind Fenje.

2 Willem Heyes Bos, geboren te Oterdum op 22 juni 1803, gedoopt aldaar op 7 augustus 1803, volgt onder V.

3 Jan Bos, geboren te Oterdum op 8 maart 1806, gedoopt aldaar op 23 maart 1806.

4 Fenje Bos, geboren te Oterdum op 6 juni 1810, gedoopt aldaar op 7 juni 1810, overleden aldaar op 21 juni 1810, 15 dagen oud.

 

V Willem Heyes Bos, boerenknecht, geboren te Oterdum op 22 juni 1803, gedoopt aldaar op 7 augustus 1803, overleden te Borgsweer op 28 januari 1840, 36 jaar oud, zoon van Heyo Jochems Bos (IV-b) en Reintje Willems (Bos).

Willem Heyes Bos was in 1830 inwonende boerenknecht (samen met een andere boerenknecht en een werkmeid) bij de landbouwer Remke Tjaard van Zanten te Oterdum; dit gezin bestond uit ouders en 5 kinderen.

Hij is getrouwd te Termunten op 15 maart 1834, op 30-jarige leeftijd met Johanna Jacobs van Dijk (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Noordbroek op 3 januari 1814, overleden te Oterdum op 24 september 1846, 32 jaar oud, dochter van Jakob Stoffers Dijk (ijzersmid) en Geessien Hindriks Benthem (boerendienstmaagd).

Uit dit huwelijk:

1 Geessina Bos, geboren te Woldendorp op 25 juli 1832, overleden te Farmsum op 3 januari 1876, 43 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 18 november 1862, op 30-jarige leeftijd met Willem van Dijken (24 jaar oud), daglooner, geboren te Uitwierde (Delfzijl) op 9 april 1838, overleden te Delfzijl op 30 september 1922, 84 jaar oud, zoon van Jan Harmannus van Dijk en Trijntje Jans Dijkema.

Aangifte van het overlijden van Willem van Dijk op 2-10-1922 in de gemeente Delfzijl door:

- Meindert Alles, zonder beroep, oud 66 jaar, wonende te delfzijl;

- Jakob Ronda, schoenmaker, oud 44 jaar, wonende te Delfzijl

(Hij is daarnaast getrouwd te Delfzijl op 8 juli 1876, op 38-jarige leeftijd (1) met Geessien van der Linde (22 jaar oud), geboren te Farmsun op 15 april 1854, overleden te Delfzijl op 17 december 1891, 37 jaar oud, dochter van Abel van der Linde en Henriette Jacobina Bernard.)

2 Reintje Bos, geboren te Termunten op 17 juli 1836, overleden te Borgsweer op 10 juni 1838, 1 jaar oud.

3 Jaakje Bos, geboren te Borgsweer op 2 maart 1838, wonende te Termunten.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 24 december 1862, op 24-jarige leeftijd met Hindrikus Holtke (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borgsweer op 20 juli 1838, wonende te Termunten, zoon van Johan Conraad Christoffel Holtke (boerenknecht) en Hilke Reintjes Koopmans.

Voor de Nationale Militie in de provincie Groningen verkreeg Hindrikus Hultje het lotingsnummer 32 voor de lichting 1857. Hij heeft geen dienst verricht, omdat hij buiten oproeping is gebleven. Hinderikus Hultje (heel vaak als Höltke geschreven) en Jaakje Bos zijn na 23 november 1880 ge‰migreerd naar Kalamazoo in de staat Michigan in de Verenigde Staten.

De beide afkondigingen van dit huwelijk hebben in de gemeente Delfzijl zonder stuiting plaats gehad op de zondagen 14 en 21 december 1862.

4 Willem Heies Bos, geboren te Borgsweer op 14 februari 1840, volgt onder VI.

 

VI Willem Heies Bos, boerenknecht, daglooner, arbeider, geboren te Borgsweer op 14 februari 1840, wonende te Oterdum, overleden aldaar op 1 november 1928, 88 jaar oud, zoon van Willem Heyes Bos (V) en Johanna Jacobs van Dijk.

Voor de Nationale Militie was Willem Heies Bos voor de ligting 1859 onder nummer 57 op 29 april 1859 ingedeeld bij het 1ste Regiment Infanterie als milicien . Aangifte van het overlijden werd gedaan op 3-11-1928 te Delfzijl door: Jan Scherphuis, 56 jaar, bakker, wonende te Delfzijl en door Harm Gerard Scharft, 49 jaar, huisschilder, wonende te Oterdum. De zerk werd van Oterdum overgebracht naar het kerkhof van Farmsum.

Hij is getrouwd te Delfzijl op 6 mei 1863, op 23-jarige leeftijd met Boelechien Albring (21 jaar oud), naaister, geboren te Oterdum op 19 oktober 1841, wonende aldaar, overleden aldaar op 22 december 1899, 58 jaar oud, dochter van Albert Andries Albring (kleermaker) en Hindrikje Alderts Bos (zonder).

De zerk van Boelechien Albring is overgebracht van Oterdum naar het kerkhof van Farmsum.

Uit dit huwelijk:

1 Albert Bos, geboren te Oterdum op 8 mei 1863, volgt onder VII-a.

2 Willem Bos, geboren te Oterdum op 15 april 1865, volgt onder VII-b.

3 Hindriktje Bos, geboren te Oterdum op 18 februari 1867, wonende te Zuidlaren, overleden aldaar op 27 juli 1917, begraven aldaar, 50 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 22 mei 1891, op 24-jarige leeftijd met Stoffer van der Broek (27 jaar oud), arbeider, geboren te Weiwerd op 16 maart 1864, wonende te Zuidlaren, overleden aldaar op 11 mei 1951, begraven aldaar op 16 mei 1951, 87 jaar oud, zoon van Sebe Pieters van der Broek (daglooner en barbier) en Magrietha Bos.

Voor de Nationale Militie werd Stoffer van der Broek ingeschreven in het inschrijvingsregister van de gemeente Delfzijl voor de lichting 1884 met het lotingsnummer 21; door broederdienst werd hij van de dienst vrijgesteld.

De huwelijksafkondigingen in de gemeente Delfzijl en Termunten vonden zonder stuiting plaats op de zondagen 3 en 10 mei 1891 telkens des middags om twaalf uur voor het gemeentehuis.

4 Andreas Bos, geboren te Oterdum op 25 oktober 1869, volgt onder VII-c.

5 Johannes Bos, geboren te Oterdum op 15 april 1871, overleden aldaar op 26 juli 1872, 1 jaar oud.

6 Johannes Bos, geboren te Oterdum op 21 november 1872, volgt onder VII-d.

7 Gezien Bos, geboren te Oterdum op 14 november 1875, overleden te Heveskes op 3 mei 1939, gecremeerd, 63 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 9 maart 1900, op 24-jarige leeftijd met Willem Stol (25 jaar oud), geboren te Siddeburen op 7 augustus 1874, overleden te Oterdum op 26 mei 1968, 93 jaar oud, zoon van Hindrik Hindriks Stol en Hilje Bakker.

8 Jacoba Bos, geboren te Oterdum op 16 oktober 1877, overleden te Delfzijl op 4 februari 1904, 26 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 20 november 1903, op 26-jarige leeftijd met Jakob Bos (27 jaar oud), daglooner, geboren te Bierum op 20 december 1875, zoon van Kornelis Bos en Bouke Ebbens.

(Hij is later getrouwd na 1904, op minstens 29-jarige leeftijd met Geessie Zweep (minstens 24 jaar oud), geboren rond 1880.)

9 Maria Bos, geboren te Oterdum op 5 maart 1880, wonende te Delfzijl, overleden aldaar op 25 juni 1962, begraven aldaar op 29 juni 1962, 82 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 4 mei 1909, op 29-jarige leeftijd met Johannes T”nnis Bogeholt (30 jaar oud), vrachtschipper, geboren te Bierum op 1 april 1879, wonende te Delfzijl, overleden aldaar op 5 oktober 1974, 95 jaar oud, zoon van Jan Fokko Bogeholt (bierhuishouder) en Hinderika Larkens.

Adres: Roggenkampweg 49, Farmsum.

10 Roelf Aldert Bos, bakkersknecht en groentenventer, geboren te Oterdum op 1 november 1884, wonende te Farmsum, overleden te Groningen op 14 januari 1960, begraven te Farmsum op 18 januari 1960, 75 jaar oud.

Roelf Aldert Bos heeft gewoond aan de Meedhuizerweg B 784, later nr. 33, in Delfzijl

Hij is getrouwd te Delfzijl op 5 mei 1911, op 26-jarige leeftijd met Catharina Wilkens (31 jaar oud), huishoudster, geboren te Wagenborgen op 15 januari 1880, wonende te Farmsum, overleden te Delfzijl op 30 april 1957, begraven te Farmsum] op 4 mei 1957, 77 jaar oud, dochter van Jakob Kars Wilkens (arbeider) en Hilje van der Weg.

 

VII-a Albert Bos, daglooner, geboren te Oterdum op 8 mei 1863, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 juni 1953, begraven aldaar op 8 juni 1953, 90 jaar oud, zoon van Willem Heies Bos (VI) en Boelechien Albring.

Albert Bos was voor de Nationale Militie ingeschreven in het lichtingsjaar 1882 onder nummer 8 en ingelijfd op 10 mei 1863. Op zijn huwelijksdag was hij nog dienende bij het Regiment Grenadiers en Jagers.

Hij is getrouwd te Delfzijl op 18 november 1887, op 24-jarige leeftijd met Maria Smit (19 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heveskes op 27 februari 1868, wonende te Oterdum, overleden op 21 juli 1921, 53 jaar oud, dochter van Jan Smit (daglooner) en Aeilke Wold.

De huwelijksafkondigingen vonden plaats op de zondagen 6 en 13 november 1887 in de gemeenten Delfzijl en Nieuwolda.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Bos, schoenmaker, geboren te Oterdum op 16 januari 1888.

Willem Bos is op 27 april 1920 naar Nieuwolda vertrokken.

Hij is getrouwd rond 1910, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Grietje van Iddekinge (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1890.

2 Aeilke Bos, geboren te Oterdum op 19 augustus 1889, overleden te Zwolle op 31 maart 1959, 69 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 7 juni 1912, op 22-jarige leeftijd met Epko Bolken (21 jaar oud), grondwerker, geboren te Weiwerd op 29 januari 1891, overleden te Zwolle op 16 mei 1958, 67 jaar oud, zoon van Epke Bolken en Aaltje Jonk.

Het echtpaar is met de beide jongste dochters op 23 mei 1934 vertrokken naar Wilnis, wijk no 145.

3 Boelechien Bos, geboren te Oterdum op 5 augustus 1891, wonende te Delfzijl, overleden te Wagenborgen op 10 juni 1978, 86 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 28 februari 1913, op 21-jarige leeftijd met Berend Ottens (20 jaar oud), geboren te Weiwerd op 21 maart 1892, wonende te Delfzijl, overleden aldaar op 29 februari 1968, 75 jaar oud.

4 Edechien Bos, geboren te Oterdum op 5 september 1893, overleden te Hoorn op 4 december 1981, 88 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 6 december 1912, op 19-jarige leeftijd met Lambertus Kruger (20 jaar oud), geboren te Heveskes op 9 augustus 1892, overleden te Amsterdam op 9 december 1980, 88 jaar oud, zoon van Berend Kruger en Johanna Wenke.

5 Hindriktje Bos, geboren te Oterdum op 26 juni 1895, wonende te Termunten, overleden te Wagenborgen op 27 januari 1991, 95 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 2 juni 1916, op 20-jarige leeftijd met Jan Swiersema (23 jaar oud), dagloner, geboren te Weiwerd op 24 augustus 1892, wonende te Termunten, overleden te Wagenborgen op 15 juni 1967, 74 jaar oud, zoon van Arend Swiersema (boerenknecht) en Grietje Venema.

6 Jantiena Bos, geboren te Oterdum op 2 november 1902, overleden te Groningen op 25 april 1987, 84 jaar oud.

Zij is getrouwd op 18 december 1931, op 29-jarige leeftijd met Antoni Bolken (23 jaar oud), geboren te Weiwerd op 16 april 1908, overleden te Groningen op 16 november 1992, 84 jaar oud.

7 Geessien Bos, geboren te Oterdum op 18 april 1906, overleden te Delfzijl op 18 januari 1990, 83 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 16 oktober 1925, op 19-jarige leeftijd met Filippus Wildeboer (25 jaar oud), geboren te Oterdum op 3 januari 1900, overleden te Termunten op 4 juni 1970, 70 jaar oud, zoon van Fokko Wildeboer en Magrietha Bos.

8 Jan Bos, geboren te Oterdum op 3 oktober 1912, overleden aldaar op 23 juli 1918, 5 jaar oud.

 

VII-b Willem Bos, boerenknecht, aannemer en bootwerker, geboren te Oterdum op 15 april 1865, overleden te Groningen op 21 juni 1935, begraven te Delfzijl op 25 juni 1935, 70 jaar oud, zoon van Willem Heies Bos (VI) en Boelechien Albring.

Getuigen bij het huwelijk met Jantje Menninga:

- Jan Geert Toxopeus, 72 jr., rentenier te Woldendorp;

- Jan Harm Jager, 66 jr., landbouwer te Lalleweer;

- Nicolaas Sterenberg, 60 jr., secretaris te Termunterzijl;

- Siebolt Haan, 44 jr., veldwachter te Termunten.

Hij is getrouwd te Termunten op 17 augustus 1888, op 23-jarige leeftijd met Jantje Menninga (21 jaar oud), geboren te Termunten op 10 april 1867, overleden te Groningen op 10 juni 1945, begraven te Delfzijl op 14 juni 1945, 78 jaar oud, dochter van Klaas Jans Menninga (arbeider) en Eektje Jacobus Schoonbeek.

Na het overlijden van haar man vertrekt Jantje Menninga met haar beide kinderen Gerrit en Jantje naar de stad Groningen; hier blijft ze tot haar overlijden wonen aan de Leeuwarderstraat 14.

Vanaf 15 mei 1901 woonde het echtpaar in Delfzijl.

Uit dit huwelijk:

1 Boelechien Bos, geboren te Termunten op 5 oktober 1888, wonende te Groningen, overleden te Oosterhoogebrug op 1 juni 1952, begraven te Noorddijk op 5 juni 1952, 63 jaar oud.

Zij is getrouwd te Groningen op 4 september 1913, op 24-jarige leeftijd met Popke Dijkema (23 jaar oud), bruggewachter, geboren te Garmerwolde op 17 juli 1890, wonende te Groningen, overleden aldaar op 24 november 1959, begraven te Garmerwolde, 69 jaar oud, zoon van Jakob Dijkema (daglooner en fabrikant) en Trijntje Blink (dagloonster).

(Hij was later gehuwd met Mien Martens, geboren rond 1900.)

2 Klaas Bos, zeeman en aannemer, geboren te Termunten op 4 februari 1890, wonende te Delfzijl, overleden aldaar op 28 september 1971, 81 jaar oud.

Klaas Bos is ook werkzaam geweest als bootwerker en als arbeider bij de gasfabriek Fivelingo te Appingedam.

Hij is getrouwd te Delfzijl op 10 december 1915, op 25-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Delfzijl op 27 april 1922 van) Hindriktje Bakker (22 jaar oud), aannemerbode, geboren te Delfzijl op 24 juni 1893, overleden te Zuidlaren (?) rond 1934, ongeveer 41 jaar oud, dochter van Johannes Bakker (binnenvaarder en petroleumventer) en Willemtje Dontje (werkvrouw).

Het vonnis tot scheiding is uitgesproken op 3 december 1920 te Groningen.

Hij is getrouwd te Delfzijl op 2 januari 1923, op 32-jarige leeftijd (2) met Pieterke Klap (23 jaar oud), geboren te Weiwerd op 11 mei 1899, wonende te Delfzijl, overleden aldaar op 28 juli 1972, 73 jaar oud, dochter van Jurrien Klap (daglooner) en Grietje Broekema.

3 Willem Bos, monteur PTT, geboren te Termunten op 14 maart 1892, wonende te Groningen, overleden te Delfzijl op 14 mei 1972, 80 jaar oud.

Hij is getrouwd te Delfzijl op 3 december 1920, op 28-jarige leeftijd met Annegien Meijer (22 jaar oud), geboren te Farmsum op 27 februari 1898, wonende te Groningen, overleden aldaar op 1 september 1998, 100 jaar oud, dochter van Christoffer Meijer en Hindrikje van der Meulen.

Het echtpaar heeft na hun huwelijk nog 3 jaar ingewoond bij de ouders van Willem Bos. Op 29 juni 1923 staat het echtpaar samen met hun zoon Hendrik Jan ingeschreven in de stad Groningen. Adres: Gerbrand Bakkerstraat 47, 9713 HC Groningen.

4 Iekje Bos, geboren te Termunten op 22 januari 1894, overleden te Haren op 26 maart 1975, 81 jaar oud.

Zij is getrouwd te Groningen op 15 juni 1916, op 22-jarige leeftijd met Jacob Frans Josef van Kregten (28 jaar oud), handelsreiziger Groninger Rijwielonderneming, geboren te Groningen op 12 februari 1888, overleden aldaar op 30 december 1958, begraven op 3 januari 1959, 70 jaar oud, zoon van Harm Imes van Kregten (cargadoor) en Gesina Catharina Kleine.

5 Hendriktje Bos, geboren te Termunten op 20 december 1895, overleden te Groningen op 28 november 1970, 74 jaar oud.

Zij is getrouwd te Groningen op 15 augustus 1929, op 33-jarige leeftijd met Lambertus Bresters (33 jaar oud), administrateur Gem. Waterleiding te Groningen, geboren te Groningen op 27 mei 1896, overleden aldaar op 25 september 1971, 75 jaar oud, zoon van Dirk Bresters (bediende, boekbinder en besteller) en Hissina Christina Bresters.

De ouders van Lambertus Bresters hebben dezelfde achternaam Bresters. Dit komt omdat de vader van Lambertus, Dirk Bresters, voor de 2e keer is getrouwd met een familienicht, genaamd Hissina Christina Bresters.

6 Marten Bos, buschauffeur bij de DAM (Damster Autobus Mij.), geboren te Termunten op 9 november 1897, overleden te Appingedam op 2 oktober 1976, gecremeerd te Groningen op 5 oktober 1976, 78 jaar oud.

Hij is getrouwd te Termunten op 23 juni 1922, op 24-jarige leeftijd met Tallina Everdina Kerbof (20 jaar oud), geboren te Termunten op 9 november 1901, overleden te Appingedam op 19 juli 1964, 62 jaar oud, dochter van Jakob Kerbof (arbeider) en Sijke Perdok (dienstmeid).

Het echtpaar is op 16 mei 1927 ingeschreven in de gemeente Appingedam, Dijkstraat (O) 52b.

7 Geessien Bos, huishoudelijke hulp, verkoopster-cheffin viszaak, geboren te Termunten op 31 januari 1900, wonende te Appingedam, overleden aldaar op 20 augustus 1998, gecremeerd te Appingedam, Stilleweer op 25 augustus 1998, 98 jaar oud.

Geessien Bos heeft altijd samen gewoond met haar twee zusters Maria Bos, geboren 28-6-1904, en Jantje Bos, geboren 22-10-1909. Op 15-jarige leeftijd (18 september 1915) gaat Gees Bos naar Groningen. Ze staat dan ingeschreven bij de familie Rudolf Frederik Witte, Kraneweg 75, als dienstmeisje. Gees Bos verblijft op 18-jarige leeftijd een tijdje in Appelscha in een TBC-kliniek om lichamelijk aan te sterken. Op 29 juni 1922 gaat ze weer naar Delfzijl. Op 1 augustus 1924 staat ze vervolgens weer ingeschreven te Groningen, Nieuwe Kerkhof 8b. Vanaf 30 april 1931 staat ze in Groningen ingeschreven als winkeljuffrouw. In 1933 staat Mej. G.Bos, winkeljuffrouw ingeschreven aan de G. Bakkerstraat 85a. Op 6 mei 1936 gaat ze wonen bij haar moeder in de Leeuwarderstraat 14 te Groningen, samen met haar beide zusters Maria en Jantje BOs. Daarna verhuist ze op 19 juli 1968 weer naar Delfzijl, Rijksweg 113a, terug. Vanaf mei 1994 tot haar overlijden wordt Gees Bos verpleegd in "Huize Solwerd"te Appingedam.

8 Anje Bos, naaister, geboren te Delfzijl op 14 april 1902, wonende te Groningen, overleden te Delfzijl op 9 augustus 1923, begraven aldaar op 13 augustus 1923, 21 jaar oud.

Anje Bos is, toen ze naar Groningen ging om als naaister te gaan werken, in de kost geweest bij heer oudere zuster Iekje Bos-van Kregten en bij haar zwager Jakob van Kregten.

9 Maria Bos, huisnaaister, geboren te Delfzijl op 28 juni 1904, wonende te Groningen en te Delfzijl, overleden aldaar op 28 november 1986, gecremeerd te Groningen op 2 december 1986, 82 jaar oud.

Maria Bos heeft altijd samen gewoond met haar beide zusters Geessien Bos, geboren 31-1-1900 en Jantje Bos, geboren 22-10-1909.

10 Gerrit Bos, monteur technische dienst PTT, geboren te Delfzijl op 29 december 1907, wonende te Groningen, overleden aldaar op 28 januari 1966, gecremeerd aldaar op 2 februari 1966, 58 jaar oud.

Getuigen bij de geboorte van Gerrit Bos waren: Petrus Johannes Thijssen, 39 jaar, van beroep daglooner, wonende te Farmsum en Remko Tamminga, 37 jaar, van beroep bootwerker en eveneens wonende te Farmsum. Gerrit Bos kwam op 25 september 1939 in dienst van de P.T.T.(=Posterijen, Telegrafie en Telefonie) in Groningen. Op 22 maart 1941 kwam hij als werkman in vaste dienst. Op 16 mei 1942 werd hij benoemd tot werkman 1e klas; op 20 september 1947 volgde een benoeming tot vakwerkman; op 8 october 1949 tot vakman 1e klasse der PTT (technische groep); op 3 januari 1955 tot chefvakman der PTT (technische groep) en op 1 september 1961 tot rijksambtenaar C-chefvakman der PTT (technische groep). Voor zijn trouwen woonde Gerrit met zijn moeder en zijn zuster Jantje aan de Leeuwarderstraat 14 te Groningen.

Hij is getrouwd te Groningen op 19 mei 1938, op 30-jarige leeftijd met Roelfiena Grietje van Delden (28 jaar oud), geboren te Finsterwolde op 18 januari 1910, wonende te Groningen en te Delfzijl, overleden te Appingedam op 21 juli 1996, gecremeerd te Groningen op 25 juli 1996, 86 jaar oud, dochter van Harm van Delden (monteur laagspanningsnetten) en Maria Staal.

Tot haar huwelijk heeft Roelfiena Grietje van Delden bij haar ouders gewoond: vanaf 1 mei 1937 in Groningen, Oppenheimstraat 45a. Haar laatste adres was: J.Kornputplein 13, 9934 EA Delfzijl; tel.:05960-15329. Na het overlijden van haar man, Gerrit Bos, vertrok Roelfiena Grietje van Bos-van Delden naar Delfzijl, waar zij tijdens haar tweede huwelijk met Jan Tjaden woonde aan de Corn.Houtmanstraat 36.

(Zij is later getrouwd te Delfzijl op 22 mei 1968, op 58-jarige leeftijd met Jan Tjaden (56 jaar oud), geboren op 30 november 1911, wonende te Delfzijl, overleden aldaar op 23 mei 1992, 80 jaar oud, zoon van Eenje Tjaden (werkzaam bij houthandel Roggenkamp) en Egberdiena Dusseljee. (Hij is eerder getrouwd te Delfzijl op 10 april 1947, op 35-jarige leeftijd met Adriana Bos (38 jaar oud), geboren te Appingedam op 18 april 1908, overleden te Delfzijl op 22 maart 1966, 57 jaar oud, dochter van Freerk Bos en Catharina Perdok. (Zij was later gehuwd met Jurjen Perdok.)))

Het echtpaar heeft vanaf hun huwelijk op 19 mei 1938 gewoond aan de Noorderspoorsingel 15b en van 14 augustus 1939 tot 7 juli 1965 aan de Noorderspoorsingel 2a te Groningen. Daarna woonden zij aan de Mispellaan 25 te Groningen.

11 Jantje Bos, huisnaaister, geboren te Uitwierde op 22 oktober 1909, wonende te Delfzijl, te Groningen en te Delfzijl, overleden aldaar op 25 mei 1997, gecremeerd te Groningen op 29 mei 1997, 87 jaar oud.

Adres: Rijksweg 113a, 9934 PG Delfzijl; tel. 0596-611369. Jantje Bos heeft altijd samen gewoond met haar beide zusters Gees Bos, geboren 31-1-1900, en Maria Bos, geboren 18-6-1904. Op 29 april 1936 gaat ze met haar moeder en haar broer Gerrit wonen in Groningen, Leeuwarderstraat 14; op 19 juli 1968 verhuist ze weer naar Delfzijl terug naar de Rijksweg 113a.

 

VII-c Andreas Bos, turfhandelaar, kolenboer, geboren te Oterdum op 25 oktober 1869, overleden te Delfzijl op 27 augustus 1950, begraven op 30 augustus 1950, 80 jaar oud, zoon van Willem Heies Bos (VI) en Boelechien Albring.

Andreas Bos en Leentje van de Molen hebben ook nog een aantal jaren in Duitsland gewoond, nl. in Heide (?).

Hij is getrouwd te Delfzijl op 16 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Leentje van der Molen (24 jaar oud), geboren te Oterdum op 26 maart 1870, overleden aldaar op 7 augustus 1931, 61 jaar oud, dochter van Johannes van der Molen en Jantje Sandman.

Uit dit huwelijk:

1 Boelegien Bos, geboren te Oterdum op 13 november 1894, wonende aldaar, overleden te Delfzijl op 30 augustus 1976, 81 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delfzijl op 28 februari 1913, op 18-jarige leeftijd met Konraad Oosterhuis (20 jaar oud), landarbeider, geboren te Weiwerd op 18 november 1892, wonende te Oterdum, overleden aldaar op 5 maart 1963, 70 jaar oud.

2 Johannes Bos, visser en landarbeider, geboren te Oterdum op 17 augustus 1896, wonende te Termunterzijl, overleden aldaar op 29 juli 1955, 58 jaar oud.

Hij is getrouwd te Oterdum op 20 februari 1920, op 23-jarige leeftijd met Stientje Reintje Zwarberg (18 jaar oud), geboren te Oterdum op 7 augustus 1901, wonende te Termunterzijl, overleden te Termunten op 21 augustus 1980, 79 jaar oud.

Op 21 juli 1926 is het echtpaar in Termunterzijl ingeschreven.

3 Willem Bos, metaalbewerker, geboren te Termunten op 6 juli 1905, wonende te Velsen en te Oterdum, overleden te Termunten op 11 september 1952, begraven aldaar, 47 jaar oud.

Willem Bos heeft verschillende beroepen uitgeoefend: bouwvakker, landbouwer, metaalbewerker.

Hij is getrouwd te Velsen op 5 november 1931, op 26-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden rond 1949 van) Christina Kor (21 jaar oud), geboren te Woldendorp op 6 september 1910, wonende te Velsen en te Termunten, overleden aldaar op 31 juli 1957, 46 jaar oud, dochter van Kornelis Jager en Geertje de Groot.

Na het huwelijk te Velsen is het gezin op 7 september 1936 ingeschreven in de gemeente Termunten.

Hij is getrouwd rond 1951, op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) met Henriette Maria Dalderop (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1917, wonende te Oterdum, ongeveer 89 jaar oud.

Jet Daalderop is voor de 3e keer getrouwd met een ...Vondeling.

(Zij is eerder getrouwd rond 1940, op ongeveer 23-jarige leeftijd met (en gescheiden rond 1950 van) de Jong (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1915.)

4 Renske Bos, geboren te Delfzijl op 25 maart 1908, wonende te Ymuiden, 1973 XM, Zuiderkruisstr.74 en te 02550-23562, 98 jaar oud.

Renske Kammminga-Bos woont in het Bejaardentehuis Moerberg in IJmuiden.

Zij is getrouwd te Delfzijl (?) rond 1929, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Derk Kamminga (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 25 september 1906, wonende te Ijmuiden, overleden in september 1956, ongeveer 50 jaar oud.

5 Jantje Bos, geboren rond 1910, ongeveer 96 jaar oud.

Jantje Bos had uit haar 1e huwelijk met Klaas Haveland waarschijnlijk 5 kinderen.

Zij is getrouwd rond 1934, op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden rond 1944 van) Klaas Haveland (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1908.

Zij is getrouwd rond 1950, op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met Gerrit Jongejan (ongeveer 42 jaar oud), geboren rond 1908.

 

VII-d Johannes Bos, schoenmaker, geboren te Oterdum op 21 november 1872, wonende te Groningen, overleden aldaar op 23 mei 1929, begraven te Groningen (Esserveld) op 27 mei 1929, 56 jaar oud, zoon van Willem Heies Bos (VI) en Boelechien Albring.

Johannes kreeg bij de loting van 1892 no 42, gemeente Delfzijl, voor de Nationale Militie, maar hij verrichtte geen dienst uit hoofde van een lichaamsgebrek.

Hij is getrouwd te Groningen op 30 april 1905 (getuigen waren Willem Heijes Bos, 65, Vader Echtgenoot--, Stoffer van der Broek, 41, Zwager Echtgenoot--, Dirk van Doeselaar, 66, Vader Echtgenoote-- en Jacob van Doeselaar, 26, Broer Echtgenoote.), op 32-jarige leeftijd met Jacoba Doeselaar (31 jaar oud), geboren te Appingedam op 24 mei 1873, wonende te Groningen, overleden aldaar op 19 januari 1933, begraven te Groningen (Esserveld) op 23 januari 1933, 59 jaar oud, dochter van Dirk van Doeselaar (timmerman) en Engelina Dijk.

De huwelijksafkondigingen in de gemeente Delfzijl vonden plaats op de zondagen 16 en 23 april 1905. Adres: Emmastraat 20a, Groningen.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Heije Bos, schoenmaker, geboren te Groningen op 29 maart 1906, overleden aldaar op 6 januari 1975, 68 jaar oud.

Hij is getrouwd te Groningen op 29 augustus 1927, op 21-jarige leeftijd met Jantina Barreldiena Heizenberg (22 jaar oud), geboren te Groningen op 23 februari 1905, overleden aldaar in oktober 1987, 82 jaar oud, dochter van Nicolaas Heizenberg en Geessien Raatjes.

 

Dit overzicht is gemaakt op woensdag 20 september 2006 met Haza-Data 7.2+ door: Wim Bos, Statenlaan 20, 9901 HB Appingedam; tel.: 0596-623576; e-mail: bos05378@planet.nlINDEX

 (Bos)

  Reintje Willems (1775), IV-b, V.

Albring

  Albert Andries (1807), VI.

  Boelechien (1841), VI, VII-a, VII-b, VII-c, VII-d.

Bakker

  Hilje (1851), VI-7.

  Hindriktje (1893), VII-b-2.

  Johannes (1854), VII-b-2.

Benthem

  Geessien Hindriks (1790), V.

Bernard

  Henriette Jacobina, V-1.

Blink

  Trijntje (1861), VII-b-1.

Bogeholt

  Jan Fokko (1851), VI-9.

  Johannes T”nnis (1879), VI-9.

Bolken

  Antoni (1908), VII-a-6.

  Epke (1853), VII-a-2.

  Epko (1891), VII-a-2.

Bos

  Adriana (1908), VII-b-10.

  Aeilke (1889), VII-a-2.

  Albert (1863), VI-1, VII-a.

  Andreas (1869), VI-4, VII-c.

  Anje (1902), VII-b-8.

  Boelechien (1888), VII-b-1.

  Boelechien (1891), VII-a-3.

  Boelegien (1894), VII-c-1.

  Edechien (1893), VII-a-4.

  Fenje (1797), IV-b-1.

  Fenje (1810), IV-b-4.

  Freerk, VII-b-10.

  Geessien (1900), VII-b-7.

  Geessien (1906), VII-a-7.

  Geessina (1832), V-1.

  Gerrit (1907), VII-b-10.

  Gezien (1875), VI-7.

  Hendriktje (1895), VII-b-5.

  Heyo Jochems (1768), III-b-1, IV-b, V.

  Hindrikje Alderts (1811), VI.

  Hindriktje (1867), VI-3.

  Hindriktje (1895), VII-a-5.

  Iekje (1894), VII-b-4.

  Jaakje (1838), V-3.

  Jacoba (1877), VI-8.

  Jakob (1875), VI-8.

  Jan (1806), IV-b-3.

  Jan (1912), VII-a-8.

  Jantiena (1902), VII-a-6.

  Jantje (1909), VII-b-11.

  Jantje (1910), VII-c-5.

  Johannes (1871), VI-5.

  Johannes (1872), VI-6, VII-d.

  Johannes (1896), VII-c-2.

  Klaas (1890), VII-b-2.

  Kornelis (1848), VI-8.

  Magrietha (1834), VI-3.

  Magrietha (1874), VII-a-7.

  Maria (1880), VI-9.

  Maria (1904), VII-b-9.

  Marten (1897), VII-b-6.

  Reintje (1836), V-2.

  Renske (1908), VII-c-4.

  Roelf Aldert (1884), VI-10.

  Willem (1865), VI-2, VII-b.

  Willem (1888), VII-a-1.

  Willem (1892), VII-b-3.

  Willem (1905), VII-c-3.

  Willem Heies (1840), V-4, VI, VII-a, VII-b, VII-c, VII-d.

  Willem Heije (1906), VII-d-1.

  Willem Heyes (1803), IV-b-2, V, VI.

Bresters

  Dirk (1858), VII-b-5.

  Hissina Christina (1860), VII-b-5.

  Lambertus (1896), VII-b-5.

Broek

  Sebe Pieters van der (1826), VI-3.

  Stoffer van der (1864), VI-3.

Broekema

  Grietje (1871), VII-b-2.

Claessen

  Willem (1732), IV-b.

Dalderop

  Henriette Maria (1917), VII-c-3.

Delden

  Harm van (1887), VII-b-10.

  Roelfiena Grietje van (1910), VII-b-10.

Derks

  Hajo (1772), III-d-1.

Dijk

  Engelina (1841), VII-d.

  Jakob Stoffers (1787), V.

  Jan Harmannus van, V-1.

  Johanna Jacobs van (1814), V, VI.

Dijkema

  Jakob (1864), VII-b-1.

  Popke (1890), VII-b-1.

  Trijntje Jans, V-1.

Dijken

  Willem van (1838), V-1.

Doekes

  Fenje (1744), IV-b.

Doeselaar

  Dirk van (1839), VII-d.

  Jacoba (1873), VII-d.

Dontje

  Willemtje (1861), VII-b-2.

Dusseljee

  Egberdiena (1880), VII-b-10.

Ebbens

  Bouke (1850), VI-8.

Egberts

  Harm (1718), III-b.

Fransen

  Grietje (1746), III-d.

Geerts

  Jantje (1747), III-d.

Groot

  Geertje de (1886), VII-c-3.

Harms

  Diewerke (1743), III-c.

  Trijntje (1749), III-b, IV-b.

Haveland

  Klaas (1908), VII-c-5.

Hayes

  Berent (1735), II-3.

  Derk (1744), II-7, III-d.

  Jan (1733), II-2.

  Jan (1741), II-6, III-c.

  Jocchum (1737), II-4, III-b, IV-b.

  Rotgert (1747), II-8.

  Trijntje (1739), II-5.

  Willem (1729), II-1, III-a, IV-a.

Heizenberg

  Jantina Barreldiena (1905), VII-d-1.

  Nicolaas (1880), VII-d-1.

Hindriks

  Hilje (1763), IV-a.

Holtke

  Hindrikus (1838), V-3.

  Johan Conraad Christoffel (1795), V-3.

Iddekinge

  Grietje van (1890), VII-a-1.

Jacobs

  Anje (1731), III-a, IV-a.

  Geesje (1750), III-b.

  Grietje (1720), III-b.

  Willemkje (1798), IV-a-1.

Jager

  Kornelis (1884), VII-c-3.

Jans

  Harm (1786), III-c-3.

  Hindrik (1785), III-c-2.

  Hindrikjen (1704), II, III-a, III-b, III-c, III-d.

  Jacob (1783), III-c-1.

Jochems

  Grietje (1776), III-b-4.

  Harm (1772), III-b-2.

  Harm (1781), III-b-6.

  Hindrikje (1779), III-b-5.

  Jacob (1786), III-b-8.

  Jan (1775), III-b-3.

  Trijntje (1783), III-b-7.

Jong

  de (1915), VII-c-3.

Jongejan

  Gerrit (1908), VII-c-5.

Jonk

  Aaltje (1851), VII-a-2.

Kamminga

  Derk (1906), VII-c-4.

Kerbof

  Jakob (1874), VII-b-6.

  Tallina Everdina (1901), VII-b-6.

Klap

  Jurrien (1870), VII-b-2.

  Pieterke (1899), VII-b-2.

Kleine

  Gesina Catharina (1857), VII-b-4.

Koopmans

  Hilke Reintjes (1800), V-3.

Kor

  Christina (1910), VII-c-3.

Kregten

  Harm Imes van (1848), VII-b-4.

  Jacob Frans Josef van (1888), VII-b-4.

Kruger

  Berend (1869), VII-a-4.

  Lambertus (1892), VII-a-4.

Larkens

  Hinderika (1848), VI-9.

Linde

  Abel van der, V-1.

  Geessien van der (1854), V-1.

Luus

  Guusje (1779), III-a-3.

Martens

  Mien (1900), VII-b-1.

Meijer

  Annegien (1898), VII-b-3.

  Christoffer (1865), VII-b-3.

  Siepko Alberts (1782), IV-b.

Mennes

  Freeke (1785), III-c-1.

Menninga

  Jantje (1867), VII-b.

  Klaas Jans (1822), VII-b.

Meulen

  Hindrikje van der (1867), VII-b-3.

Molen

  Johannes van der (1843), VII-c.

  Leentje van der (1870), VII-c.

Oosterhuis

  Konraad (1892), VII-c-1.

Ottens

  Berend (1892), VII-a-3.

Perdok

  Catharina, VII-b-10.

  Jurjen, VII-b-10.

  Sijke (1876), VII-b-6.

Peters

  Barber (1745), III-a.

Pieters

  Frouke (1762), III-a-1.

Raatjes

  Geessien (1882), VII-d-1.

Sandman

  Jantje (1845), VII-c.

Schoonbeek

  Eektje Jacobus (1830), VII-b.

Smit

  Jan (1836), VII-a.

  Maria (1868), VII-a.

Staal

  Maria (1889), VII-b-10.

Stol

  Hindrik Hindriks (1850), VI-7.

  Willem (1874), VI-7.

Swiersema

  Arend (1863), VII-a-5.

  Jan (1892), VII-a-5.

Tjaden

  Eenje (1880), VII-b-10.

  Jan (1911), VII-b-10.

Venema

  Grietje (1867), VII-a-5.

Weg

  Hilje van der (1850), VI-10.

Wenke

  Johanna (1870), VII-a-4.

Wildeboer

  Filippus (1900), VII-a-7.

  Fokko (1872), VII-a-7.

Wilkens

  Catharina (1880), VI-10.

  Jakob Kars (1849), VI-10.

Willems

  Haje (1760), III-a-1.

  Haye (1702), I-1, II, III-a, III-b, III-c, III-d.

  Hindrik (1777), III-b-5.

  Jacob (1761), III-a-2, IV-a.

  Peter (1777), III-a-3.

Wold

  Aeilke (1832), VII-a.

Zwarberg

  Stientje Reintje (1901), VII-c-2.

Zweep

  Geessie (1880), VI-8.

zonder achternaam:

  Jan (1676), II.

  Willem (1674), I, II.

Klik hier om terug te gaan naar mijn startpagina.