Mijzelf

Mijn naam is Wim Bos. Ik ben geboren in 1941 in de stad Groningen. Ik ben getrouwd; heb twee kinderen, twee kleinzoons en twee kleindochters.
 Sinds 1970 woon ik in Appingedam. Hier heb ik gewerkt als schoolleider van drie verschillende scholen voor voorgezet onderwijs.
Ik ben in 1977 begonnen met genealogie.   
In die begintijd was dat nog niet zo intensief als tegenwoordig; ik had toen nog geen computer tot mijn beschikking
       Uiteraard ben ik ook met het onderzoek naar mijn eigen familie BOS begonnen; daarna kwamen ook andere families, al of niet verwant, aan de orde.

        In de  beginjaren van deze eeuw ben ik op verschillende manieren met stamboomonderzoek bezig:
            1. ik heb lezingen over genealogie gegeven voor stichtingen, verenigingen en organisaties;
            2. ik heb presentaties over door mij onderzochte families verzorgd;
            3. ik heb samen met de Groninger Archieven cursussen "beginnen met familieonderzoek"  verzorgd
 en  workshops "Haal meer voorouders uit uw computer" en "Genealogie en Computer" gegeven;
            4. ik doe opdrachten voor derden; dit heeft geresulteerd in boekwerken,
die door mij in eigen beheer zijn uitgegeven;

mijn uitgegeven boeken
                                       
links: Pieter Albert Koerts, de familie, de bark en de stichting; R.K.Mast en W.Bos
rechts: Van Delden, voor- en nageslacht van Harm van Delden en Maria Staal; W.Bos

Klik hier om terug te gaan naar mijn startpagina