Genealogische boeken

           Over genealogie zijn vele boeken geschreven en uitgegeven.
           Hieronder noem ik een aantal, dat op mijn boekenplank staat.
Daarna heb ik enkele CD-ROMs en DVD's opgenomen.

    1.   Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis; R.v.Drie c.s.; CBG, Teleac, 1988
    2.   Voorouders in beeld, Stamboom familiegeschiedenia; R.v.Drie c.s.; CBG, Teleac, 1997
    3.   Stamboomonderzoek voor beginners; R.v.Drie; CBG, 1998
4.   Verre verwanten, familiegeschiedenis dichterbij; R.v.Drie & K.noorda; CBG, Teleac, 2005
5.   Maak uw eigen stamboom, handboek voor genealogie; G.v.d.Nes;; Tirion, 1994

mijn boekenkast met genealogieboeken

   mijn boekenplank met boeken over genealogie
(klik op boekenplank om de foto te vergroten)

6.   Op zoek naar je familie, album stamboomonderzoek; J.Buitkamp; Unieboek, 1992
7.   Genealogie, gids voor 50-plussers; A.Penta; Academic Service, 2002
8.   Index op familienamen in Groningen; G.Braam; Rijksarchief Groningen, 1993
9.   Genealogische Bibliografie van Groningen; W.G.Doornbos; Cartularium, 2001
10.   Groninger Kwartierstatenboek 2; R.H.Alma, F.J.Ebbens; Regenboog 2001
11.   Prisma van heraldiek en genealogie; C.Pama; Prisma, 1990
12.   Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen; W.Duinkerken; Profiel, 1991
13.   Groninger Plaatsnamen; Dr. W. de Vries; Wolters, 1946
14.   Naamsaanneming in Groningen, 1811-1826; P.J.C.Elema; Lias, 1994
15.   Nederlandse Geslachtsnamen; J. Winkler; Regio Boek, 1994
16.   Nederlands Repertorium van Familienamen, Groningen; Dr.P.J.Meertens; v.Gorcum,1964
17.   Voor- en familienamen in Nederland; R.A.Ebeling; Regioproject, CBG, 1993
18.   Complete lijst van NAMEN; Huizinga; Tirion, 1998
19.   Complete lijst van VOORNAMEN; Huizinga; Tirion, 1998
20.   Over Voornamen; G.Bloothooft c.s.; Spectrum 2004
21.   Spectrum Voornamenboek; Dr. J.v.d. Schaar; Spectrum, 1992
22.   Handleiding schrijven van een familiegeschiedenis; J.v.d.Wetering; Waanders HCO, 2004
23.   Practisyns Woordenboekje; J.E.Ennik, P.Brood; Regioproject, 1996
24.   Taschenbuch der Zeitrechnung; Drr. H. Grotefend; Hannover, 1971
25.   Een nieuw millennium, hoezo een probleem; G.J. den Besten; Biblion, 1999
26.   Gemeente Atlas van de provincie Groningen; J.Kuyper; Noorderbroek, 1979
27.   Groninger Kwartierstatenboek 3; R.H.Alma c.s.; Groningen 2008
28.   Het dubbele namenboek; Ten Houte de Lange & De Jonge; Balans, Amsterdam, 2007
29.  Je Stamboom op de Computer; R.Balhan, R. van Drie; C.B.G., 2007
30.   Pieter Albert Koerts, familie, bark en stichting; R.K.Mast, W.Bos; Delfzijl, 2004
31.   Van Delden, voor- en nageslacht van Harm van Delden;W.Bos; Appingedam, 2003
32.   Padberg, Patberg, een familiegeschiedenis; W.Bos, Appingedam,1997
33.   Voorouders Lutgerdina de Groot; W.Bos; Appingedam, 1998.
34.   Stamboomonderzoek, internet, publiceren; E.Olij; van Duuren Media, 2005
35.   Uw Stamboom op de Computer; R.Balhan, R.van Drie; C.B.G., 2004
36.   Anleitung zur Ahnenforschung, Familienchronik und Familienwappen; C.Zacker; Battenberg, 2006
37.   How to do Everything with your Genealogy; George C. Morgan; Osborne, 2004
38.   Achternamen in Nederland & Vlaanderen; J.Winkler & J.Nijen Twilhaar; Sdu, 2006
39.   Beroepsnamenboek, beroepsaanduidingen vóór 1900 in Nederland en België; J.B.Glasbergen; L.J.Veen, 2004
39.   Genealogie Markenstein, tak Meerkerk  van Est tot Delfzijl; W.Bos; Appingedam; voorjaar 2009
40.   Deutsches Namenlexikon, Herkunft und Bedeutung von Vor- und Nachnamen; Bahlow; Bindlach 2004
41.   Familienforschung; Pat Lauer; Bassermann Verlag; München 2008
42.   Das neue Falken Buch der Vornamen; L.Jacob; Falken, 2002
43.   Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek; R. van Ditzhuyzen; Becht, Haarlem, 1998
44.   Nassau & Oranje, 600 jr geschiedenis van ons vorstenhuis; W. Ruizendaal, M. Conrads;Tirion-Baarn, 1995
45.   Oranje-Nassau, van A tot Z, biografieën en stamboom van1146-2001; Spectrum, Utrecht, 2002
46.   Dagen, maanden, jaren; tijdrekening in kort bestek; W.Wijnaendts van Resandt; C.B.G., 1984
47.   Op zoek naar onze voorouders; handleiding voor genealogisch onderzoek; W.Wijnaendts van Resandt; C.B.G., 1987
48.   Overzicht van verzamelingen  bij het C.B.G.; C.W. Delforterie; C.B.G., 1989
49.   Familiewapens, oud en nieuw; een inleiding tot de familieheraldiek; J.A. de Boo; C.B.G., 1982
50.   Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister; R.F. Vulsma; C.B.G., 1988
51.  Onderzoeksgids  Groninger Archieven; RHC Groninger Archieven, 2010
52.  Stamboomboek; drs. R. van Drie; Verborgen Verleden; Waanders, Zwolle, 2010
53.  Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810, dl 1; W.G.Doornbos; Groningen, 1999


CD - ROM  /  D V D
1.   Nederlands Patriciaat 1910 - 1936; C.B.G., 2005
2.   Nederlands Patriciaat 1937 - 1997; C.B.G., 2005
3.   Stam- en wapenboeken van adel en aanzienlijke families; C.B.G., 2005
4.   Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 1839 - 1851; A.J. van der Aa; C.B.G., 2003
5.   Groninger Kwarierstatenboek 1; R.H.Alma c.s.; NGV/RHC Groninger Archieven; 2008
6.   Regerings-Almanak van Nederlands-Indië, 1815 - 1900; C.B.G., 2008
7.   Regerings-Almanak van Nederlands-Indië, 1900 - 1042; C.B.G., 2008Klik hier om terug te gaan naar mijn startpagina