Genealogische links

Uit de veelheid van genealogische sites maak ik bij mijn onderzoek vaak gebruik van de volgende links in het onderstaande overzicht.
 Dit overzicht is uiteraard niet volledig, maar geeft aan welke mogelijkheden er zijn om via het world wide web genealogisch onderzoek te doen.

                     Groninger sites
                1.  www.groningerarchieven.nl                    -   RHC Groninger Archieven
                2.  www.allegroningers.nl                            -   alle Groningers, geboren, gehuwd, overleden, voor of na 1811
                3.  www.genealogiegroningen.nl                  -    genealogie in Groningen
                4.  www.stamboomgids.nl/bronnen....         -    uitgebreide gids voor genealogie in Groningen
                5.  www.xs4all.nl/~h.selling/gronhome.htm  -   Groninger genealogische homepages
                6.  www.familiemolema.nl                           -   vele links in Groningen en in Nederland
                7.  www.appingedam.nl                              -   digitaal zoeken in de burgerlijke stand
                8.  www.beeldbankgroningen.nl                  -   foto- en beeldmateriaal bekijken
 
                     Algemene sites
                8.  www.drentsarchief.nl                            -   het Drents Archief
                9.  www.tresoar.nl                                     -   Fries historisch en letterkundig centrum
               10  www.nationaalarchief.nl                        -   het Nationaal Archief in Den Haag
               11. www.cbg.nl                                          -   het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
               12. www.genlias.nl                                      -  gegevens van de Bugerlijke Stand en D T B- boeken
               13. www.meertens.knaw.nl                         -   Nederlands Repertorium van Familienamen
               14. www.genealogie.pagina.nl                     -   een genealogische startpagina
               15. www.archiefstartpunt.nl                         -   vele genealogische links
               16. gemeentearchief.amsterdam.nl               -   zoeken in de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam
               17. www.denhaag.nl                                   -   zoeken in de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag
               18. www.gemeentearchief.rotterdam.nl        -   zoeken in de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam

                     Overige sites     
               19. www.kerkvanjezuschristus.nl                 -   de genealogische site van de 'Mormonen'
               20. www.ellisisland.com                              -   info over emigratie naar Noord-Amerika
               21. www.ancestry.com                                -   grote collectie familiegeschiedenis op het web
               22. www.rootsweb.com                              -   grote collectie familiegeschiedenis op het web
               23. www.ahnenforschung.net                       -   genealogisch onderzoek in Duitsland
               24. www.swinx.net                                     -   hulp bij stamboomonderzoek
               25. www.grunn.nl                                        -  historie, foto's en cultuur  van de stad Groningen
               26. http://watwaswaar.nl                              -  de eigen woonomgeving in kaart gebracht

Klik hier om terug te gaan naar mijn startpagina