Overige genealogische onderwerpen

Op dit moment ben ik met drie genealogisch onderzoeken  bezig:.
1. Een onderzoek naar de familie Engelage uit Delfzijl.
2. Een onderzoek naar de familie Swart, mijn schoonfamilie.
Daarna heb ik tijd om het onderzoek naar mijn eigen familie Bos in een boekwerk af te ronden.


Vrijwilligerswerk

Naast mijn hobby genealogie doe ik in Appingedam ook nog aan vrijwilligerswerk.
Ik ben voor het 12e jaar voorzitter van de ASWA
De ASWA staat voor Algemene Stichting Welzijn Appingedam.   Zij is gevestigd aan de Burgemeester Klauckelaan 16 in Appingedam.
In de Statuten staat het doel van de stichting als volgt omschreven:
'een bijdrage te leveren aan de bevordering van het welzijn van de inwoners van de gemeente Appingedam in alle leeftijdscategorieën'.
De activiteiten van de ASWA worden uitgevoerd in de taakvelden jeugd-en jongerenwerk, minderhedenwerk, ondersteuning, ouderenwerk en in de accomodatiebiedende functie.


Overige boekwerkjes

Voor een drietal buren heb ik ter gelegenheid van hun 50-ste, 60-ste en 75-ste verjaardag een boekwerkje geschreven.
In deze boekwerkjes heb ik enkele overpeinzingen en feiten opgenomen, die op een bepaalde manier met hun leven van deze afgelopen periode te maken hebben gehad.
Uiteraard zijn hierin ook hun voorouders in de vorm van een stamreeks en een kwartierstaat opgenomen.
1.   H.J. Patberg, Appingedam, 60 jaar; 25-2-2001
2. H. van der Vlis, Appingedam, 50 jaar; 20-12-2006
3.   A.Douwes-de Boer, Appingedam, 75 jaar; 01-04-2010
Ik heb drie  reünieboekjes geschreven over mijn onderwijsperiode als leraar en als directeur.
1. Reünie van oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de landbouwhuishoudschool te Warffum, 1964-1967; 8 juni 2002
Aan de leerlingen van deze periode heb ik drie jaar les gegeven.
Dit boekwerkje is tijdens deze reünie door mij uitgereikt en toegelicht aan alle aanwezigen.
2.   Reünie van oud-leerlingen en oud-leerkrachten van HILGHE BORN, school voor HNO, te Appingedam
periode 1981-1985; 21 oktober 2006
Deze periode van 4 jaar  viel in  de periode van 1970-1986, dat ik directeur van HILGHE BORN mocht zijn.
Ook dit boekwerkje heb ik tijdens deze reünie uitgereikt en toegelicht.
3. Th. B. C. Remkes. 1971-2011; een onderwijshistorie in kleinbestek.
Uitgedeeld en toegelicht tijdens het afscheid van zijn onderwijsloopbaan op 6-1-2011 te Appingedam.

Klik hier om terug te gaan naar mijn  startpagina.