Home Syndromen Problemen Algemene linkpagina

Informatie Verstandelijke Handicaps


De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

De medische zorg aan mensen met een verstandelijke handicap vertoont in veel gevallen duidelijke verschillen met de zorg voor niet-gehandicapten. Dit heeft verschillende oorzaken.

Allereerst heeft het verschil vaak te maken met de oorzaak van de verstandelijke handicap. Bij sommige syndromen kunnen op zich zeldzame ziekten soms veel vaker voorkomen dan bij niet-gehandicapten. Artsen die geen ervaring hebben met het behandelen van verstandelijk gehandicapten zullen dan ook niet snel aan deze zeldzame ziekten denken.

Daarnaast is het nu eenmaal zo dat veel verstandelijk gehandicapten niet goed in staat zijn om hun (lichamelijke) klachten goed onder woorden te brengen. Vaak uiten lichamelijke ziekten zich ook in de vorm van gedragsproblemen.

Het vaststellen en behandelen van ziekten bij verstandelijk gehandicapten is een "vak apart". Er zijn in Nederland ongeveer 200 artsen werkzaam als arts voor verstandelijk gehandicapten. Daarvan hebben zich 140 hierin gespecialiseerd. Zij zijn in 2000 als apart specialist, de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, afgekort tot AVG, erkend.

Tot nu toe werkt de AVG voornamelijk voor mensen die binnen een instituut voor verstandelijk gehandicapten wonen. Ook is de AVG vaak verbonden aan een GVT, dagbestedingscentrum of een ZMLK school, maar dan "slechts" als adviseur. Dat betekent dat thuiswonende verstandelijk gehandicapten in het algemeen niet door een AVG behandeld kunnen worden. Met de erkenning van de AVG als specialist zal dit gaan veranderen. Inmiddels kunnen cliënten nu reeds de hulp van een AVG inroepen. Daartoe kan men zich wenden tot een AVG van een instelling in de eigen regio. In veel instellingen is men bezig om in de loop van 2003 een polikliniek of expertise centrum op te richten.

Polikliniek Ede
In het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is sinds october 1998 een speciale polikliniek voor verstandelijk gehandicapten. Voor informatie en voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij het afsprakenbureau van 's Heeren Loo Midden-Nederland regio Zuid-Veluwe, telefoon 0318 - 593566 of 593562.

Polikliniek Leiden
Sinds 1 oktober 2004 is er in Leiden in het Diaconessenhuis een polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking. Het spreekuur wordt gehouden door een AVG van 'Heeren Loo West-Nederland (samengaan tussen de Willem van den Bergh in Noordwijk en Het Westerhonk te Monster). Voor informatie en voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij het afsprakenbureau van het Diaconessenhuis Leiden, telefoonnummer 071 - 5178155.

Lijst contactpersonen
Inmiddels zijn er ook in andere plaatsen in ons land waar een AVG spreekuur houdt voor thuiswonende mensen met een verstandelijke handicap. Op de website van de NVAVG (Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) staat een lijst met contactpersonen tot wie men zich kan wenden met de vraag wie de AVG bij u in de buurt is om u te helpen.


W. Braam, AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
's Heeren Loo Midden-Nederland, regio Zuid-Veluwe
Postbus 75, 6710 BB EDE,
Telefoon 0318-593562
E-mail: braam@planet.nl . Dit email adres is alleen bedoeld voor specifieke vragen en opmerkingen. Het is dus niet bedoeld voor algemene verzoeken om informatie ten behoeve van bijvoorbeeld werkstukken of scripties. Dus svp géén emails met verzoeken zoals "kunt u mij informatie sturen over het Prader Willi syndroom".
Copyright © 2004 W. Braam, AVG
6-10-2004