Home Syndromen Problemen Algemene linkpagina
Down syndroom: Oorzaak Gezondheid Autisme en DS Coeliakie Vereniging Downteams Healthwatch Links

Informatie Verstandelijke Handicaps


Down syndroom (trisomie 21):

Aangeboren ontwikkelingsstoornis met karakteristieke gelaatskenmerken en een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Kenmerken:
  • oogsspleet zijwaards omhoog gericht
  • kleine oren
  • korte nek met extra huidplooi
  • grote tong
  • kleine schedelomvang
  • vlak gelaat
  • algehele spierslapte
  • korte, brede handen met dwarse plooi in handpalm ('viervingerlijn')

Oorzaak
Drie in plaats van de gebruikelijke twee chromosomen nummer 21.
Dit kan het gevolg zijn van een toevallig optredende fout bij de celdeling van een eicel of een zaadcel) vlak voor de bevruchting (niet-erfelijk), of van een reeds bestaande afwijking van de chromosomen binnen zaadcel of eicel (erfelijk).

Voorkomen
Gemiddeld bij één op elke 650 levendgeborenen. De kans is vooral afhankelijk van de leeftijd van de moeder en neemt met stijgen van haar leeftijd ten tijde van de zwangerschap langzaam toe. Bij 20-25 jarige zwangeren 1:2500, bij 30-35 jarigen 1:750, bij 40 jarigen 1:100 en en bij 45 jarige zwangeren 1:40.

Niveau van functioneren
Het niveau van verstandelijk functioneren kan van persoon tot persoon sterk verschillen en ligt meestal tussen een lichte en een matige verstandelijke handicap. Maar zowel een hoger niveau (zwakbegaafd), als een lager niveau (ernstig verstandelijk gehandicapt) zijn mogelijk.

Gezondheid
Mensen met Down syndroom hebben doorgaans een minder goede gezondheid. In de de meeste gevallen zijn, zeker in de jeugd, zijn er veel medische problemen aanwezig. Het vroeg opsporen en behandelen van deze aandoeningen is erg belangrijk en kan, naast de lichamelijk gezondheid, ook de geestelijke en sociale ontwikkeling bevorderen.
Een aantal medische problemen leidt tot verschijnselen, zoals 'ontwikkelingsachterstand', die op zich niet te onderscheiden zijn van de verschijnselen die ook aan het Down syndroom als zodanig toegeschreven zouden kunnen worden. Vandaar dat het zeer belangrijk is om aktief naar sommige bijkomende aandoeningen te zoeken door middel van een gestructureerde lijst met aandachtspunten (healthwatch programma).

Speciale onderwerpen over Down syndroom:


W. Braam, AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
's Heeren Loo Midden-Nederland, regio Zuid-Veluwe
Postbus 75, 6710 BB EDE,
Telefoon 0318-593562
E-mail: Dit email adres is alleen bedoeld voor specifieke vragen en opmerkingen. Het is dus niet bedoeld voor algemene verzoeken om informatie ten behoeve van bijvoorbeeld werkstukken of scripties. Dus svp géén emails met verzoeken zoals "kunt u mij informatie sturen over Down syndroom".
Copyright © 2007 W. Braam, AVG
10-01-2007