Home Syndromen Problemen Algemene linkpagina

Informatie Verstandelijke Handicaps


Polikliniek voor verstandelijk gehandicapten in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede

Het vaststellen en behandelen van ziekten bij verstandelijk gehandicapten is een "vak apart". Er zijn in Nederland ongeveer 200 artsen die zich hierin gespecialiseerd hebben. Zij zijn begin 2001 als specialist erkend: AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten).

Tot nu toe werkt de AVG voornamelijk voor mensen die binnen een instituut voor verstandelijk gehandicapten wonen. Ook is de AVG vaak verbonden aan een GVT, dagbestedingscentrum of een ZMLK school, maar dan "slechts" als adviseur. Dat betekent dat thuiswonende verstandelijk gehandicapten in het algemeen niet door een AVG behandeld kunnen worden. Met de nieuwe erkenning van de AVG als specialist zal dit binnenkort gaan veranderen.

Bij een aantal thuiswonende jonge verstandelijk gehandicapten wordt de specialistische zorg door de kinderarts geleverd. Deze neemt vaak tot het 15 à 20e jaar min of meer de integrale specialistische zorg op zich. Dat betekent dat er vanaf een bepaalde leeftijd een 'gat' gaat vallen in de zorg. De huisarts is niet goed in staat dit gat te vullen. Verstandelijk gehandicapten worden ouder dan vroeger. Er zal dus een steeds grotere groep VG komen aan wie AVG hulp geboden moet worden.

In het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is sinds oktober 1998 een speciale polikliniek voor verstandelijk gehandicapten. Binnenkort zal ook elders in ons land een spreekuur door een AVG gegeven worden.

Taken polikliniek:

Aanmelding:
Telefoon 0318 - 593562 / 593593
De aanmelding dient in overleg met de eigen huisarts plaats te vinden.


Terug naar de homepagina


Wiebe Braam, AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
De Hartenberg, centrum voor mensen met een verstandelijke handicap
Postbus 75, 6710 BB EDE,
Telefoon 0318-593562
E-mail: Dit email adres is alleen bedoeld voor specifieke vragen en opmerkingen. Het is dus niet bedoeld voor algemene verzoeken om informatie ten behoeve van bijvoorbeeld werkstukken of scripties. Dus svp géén emails met verzoeken zoals "kunt u mij informatie sturen over het Prader Willi syndroom".
Copyright © 2007 Wiebe Braam, AVG
27-2-2007