Home Syndromen Problemen Algemene linkpagina

Informatie Verstandelijke Handicaps


Slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten: een onderschat probleem

Slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten krijgen erg weinig aandacht, maar komen waarschijnlijk veel vaker voor dan wordt gedacht. Daarbij gaat het om problemen bij het naar bed brengen en in slaap komen en om het ’s nachts wakker worden en te vroeg ontwaken of combinaties daarvan. De gevolgen die deze problemen hebben voor het functioneren van het kind overdag (zoals gedragsproblemen) en dat van de ouders en overige gezinsleden, wordt onderschat. Over de omvang van de slaapproblemen in ons land is niet bekend, aangezien er hiernaar geen onderzoek is gedaan. Ook is geen onderzoek gedaan naar de resultaten van de verschillende soorten adviezen over begeleiding en behandeling.

De normale slaap wordt gereguleerd door het slaap-waak centrum in de hersenen. Slaperigheid ontstaat 's avonds wanneer er in de pijnappelklier in de hersenen melatonine wordt gemaakt. Dit gebeurt onder invloed van duisternis. Licht remt de vorming van melatonine juist af. Melatonine vervult waarschijnlijk een sleutelrol in de regulering van het normale slaap-waak ritme en het 24-uurs temperatuur ritme. Verstoring van het 24-uurs ritme van de vorming van melatonine leidt tot het ontstaan van slaapproblemen.

Inmiddels zijn onderzoeken bij volwassenen en kinderen tussen 6 en 12 jaar met langdurige inslaapstoornissen verricht. Deze hebben aangetoond dat behandeling met melatonine het tijdstip van inslapen vervroegt. In tegenstelling tot "gewone" slaapmiddelen trad hierbij geen sufheid overdag op of nam het denkvermogen af. Integendeel, met melatonine nam het gevoel 's morgens uitgeslapen te zijn toe en nam ook de snelheid van denken toe. Ernstige bijwerkingen van melatonine zijn tot nu toe niet beschreven.


Melatonine is in Nederland op recept verkrijgbaar als geneesmiddel in de doseringen 1, 3 en 5mg. Er bestaat ook een melatonine preparaat met verlengde werking van 2 mg (Circadin). In de Verenigde Staten is het middel vrij verkrijgbaar als voedingssupplement.

Onderzoek met melatonine:

De effectiviteit van melatonine bij mensen met een verstandelijke handicap met een langdurige slaapstoornis is inmiddels ondubbelzinnig aangetoond. In de polikliniek voor verstandelijk gehandicapten van 's Heerenloo in Wekerom werd hier tussen 2004 en 2008 onderzoek naar gedaan. Het onderzoek omvatte ondermeer het meten van de hoeveelheid melatonine in het speeksel en een dubbelblind onderzoek met melatonine bij mensen met een verstandelijke handicap. Uit de eerste resultaten bleek dat melatonine in 2 op de 3 gevallen een goed tot zeer goed resultaat heeft.

Voor meer informatie over slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten en over het inmiddels afgeronde onderzoek klik hier.

Voor informatie over of verwijzing naar ons slaapexpertise centrum kunt u contact opnemen met onze polikliniek op telefoonnummer 0318 - 593562.


Terug naar de homepagina


Wiebe Braam, AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
's Heeren Loo Midden-Nederland, lokatie Wekerom (gld)
Postbus 75, 6710 BB EDE,
Telefoon 0318-593562
E-mail: Dit email adres is alleen bedoeld voor specifieke vragen en opmerkingen. Het is dus niet bedoeld voor algemene verzoeken om informatie ten behoeve van bijvoorbeeld werkstukken of scripties. Dus svp géén emails met verzoeken zoals "kunt u mij informatie sturen over het Prader Willi syndroom".
Copyright © 2011 Wiebe Braam, AVG
13-10-2011