Terugblik op 2004
en de goede voornemens
voor 2005

Slotervaart
TERUG

Slotervaart – Een nieuw stadsdeelkantoor, opening van een Krajicekveld door de ex-tennisser zelf, voorleesdag met Wim Kok, 10 jaar buurtbeheer en een geheel vernieuwd Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Maar ook: bewoners die strijden tegen bomenkap in het Rembrandtpark, die ageren tegen sloop van hun woningen aan het Delflandplein en in de Noordstrook. Het was een bewogen jaar. Wat zijn de goede voornemens van het dagelijks bestuur?

De moord op van Gogh wordt door het dagelijks bestuur als eerste genoemd, terugblikkend op 2004. “Het kwam nu wel heel erg dichtbij,” verzucht stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch. “En dat de dader uit Slotervaart komt!” noemt collega wethouder Harro Hoogerwerf als een van de gebeurtenissen die het diepste indruk op hem hebben gemaakt. Goettsch: “Geen woorden of softe verhalen maar daden! Terreur moet worden bestreden en radicalisering moet worden tegengegaan. Ik kan de mensen verzekeren dat hierover niet gediscussieerd wordt. De noodzaak wordt door iedereen ingezien en het lijkt mij verstandig om hier niet te veel grote woorden aan te wijden.” Doen dus.

Groeten

Ook het stadsdeel draagt zijn steentje bij als onderdeel van de gemeente Amsterdam. Goettsch: “De overheid kan het onmogelijk alleen.” Het dagelijks bestuur nodigt buurtbewoners uit bij het mobiliseren van krachten om een positief tegenwicht te kunnen vormen tegen een trend van negativisme. Goettsch: “Veel mensen weten niet hoeveel positieve krachten er in onze buurten zijn. Veel mensen leveren hun bijdrage als vrijwilliger in verenigingsverband of zijn anderszins actief voor de maatschappij. Anderen die bijvoorbeeld werken, kinderen opvoeden en zeer onder druk staan denken vaak geen mogelijkheden te hebben. Toch leveren ze al een zeer positieve bijdrage aan de maatschappij. Ze zorgen voor de toekomstige generatie en ze betalen belasting. Een positieve bijdrage heeft ook niet altijd met tijd of geld te maken. Wat voor iedereen is weggelegd, en wat nu het meeste oplevert, is simpelweg het tonen van voorkomendheid in het openbaar. Dat kan in het verkeer, in de supermarkt, op het werk of in de tram. Wat dacht u van het groeten van mensen waarvan u weet dat ze bij u in de straat wonen?”

Een mooie gedachte. Gelukkig lieten ook andere gebeurtenissen in 2004 een indruk achter bij zowel bewoners als bestuurders. Leukere gebeurtenissen, zoals de opening van het nieuwe stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan. De ruimte aan de Jan Tooropstraat werd te krap, zowel voor de medewerkers als voor bewoners. “Het is misschien niet echt de belangrijkste gebeurtenis van het jaar,” aldus wethouder Liesbeth Stricker, “maar het heeft wel grote voordelen opgeleverd. Het kantoor is beter bereikbaar voor bewoners en ook de service is verbeterd. Voor de medewerkers is het prettig dat zij nu allemaal op één in plaats van drie locaties werken.” Burgemeester Cohen kwam in mei het nieuwe gebouw openen. Een half jaar later kwam hij weer langs in het stadsdeel. Dit keer om het lintje van het vernieuwde Sint Lucas Andreas Ziekenhuis door te knippen. Er wordt veel gebouwd in Slotervaart. Stricker is het meest trots op het energiezuinige NME-centrum (Natuur- en Milieueducatie) dat na veel praten, tekeningen bekijken en afkeuren eindelijk begin 2005 zal worden gebouwd in de Oeverlanden. Collega Hoogerwerf noemt terugblikkend de betere resultaten bij het schoolzwemmen in de stad en is nog altijd trots op het project Werkvirus, waarin diverse instanties samenwerken om schooluitval en werkeloosheid onder jongeren tegen te gaan. 

Schilderwerk

Er kan nog veel verbeterd worden. Hoogerwerf: “Ja, heel veel. Ten eerste moeten de relaties tussen de bevolkingsgroepen weer verbeteren. En ten tweede moet de overheid nog adequater gaan reageren op gedrag dat niet kan.” En het kan altijd beter op het gebied van communicatie en bewonersparticipatie, vult Stricker aan. Persoonlijk zijn er natuurlijk ook altijd goede voornemens. Hoogerwerf wil nog meer plezier uit zijn werk halen (en anderen stimuleren dat ook te hebben). “Verder gaan we natuurlijk een hele hoop nieuwe dingen proberen te bereiken: scholen bouwen, een jongerencentrum in de Staalmanpleinbuurt, een activiteitengids samenstellen, ‘Kansrijk in de buurt’, het ouder-kindcentrum vernieuwen, meer sociale activering…” Goettsch zal ‘gewoon’ zijn werk zo goed mogelijk doen. “En gezond blijven. Zodat ze thuis ook nog wat aan me hebben!” En thuis bij Stricker ligt een flinke klus te wachten. Zal zij in 2005 eindelijk eens het schilderwerk afmaken?