Oosterse spreuken en wijsheden     Voorleesteksten uit het theater     citaten, definities & woordspelingen     algemene wensen en voorspellingen

Oosterse spreuken en wijsheden
 • De edele mens verlangt dat de mensen goed zijn, maar hij dwingt hen daar niet toe
 • Een verstandig idee op het juiste ogenblik is beter dan een harde les
 • Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van de honger omkomen
 • De mens is van nature slecht; goedheid is het resultaat van de bewuste activiteit
 • Er is geen grotere ramp dan het onderschatten van een vijand
 • Hoe goden en geesten eruitzien weet men niet, niemand heeft hen gezien. Daarom zijn ze makkelijk te schilderen
 • Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen
 • Wie veel van zichzelf en weinig van andere eist, is veilig voor wrok
 • Een mens die onheil aanricht, zal zijn eigen onheil moeilijk kunnen ontlopen
 • Dat wat mijn leven goed maakt , maakt ook mijn dood goed
 • Er zijn dingen die men méér bemint dan het leven en dingen die men méér verafschuwt dan de dood
 • Wie oude kennis oestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar voor anderen zijn
 • Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet
 • Wie alles luchtig opneemt, kan geen succes hebben; maar wie geen succes heeft, moet dat luchtig opnemen
 • Wij kennen het leven niet; hoe kunnen wij de dood dan kennen?
 • Wat alle dingen in het leven waarlijk bezielt is de liefde
 • Geen mens kan duizend dagen achtereen en ongestoord van geluk genieten zoals de bloemen ook geen honderd dagen blijven bloeien
 • Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest
 • Eis veel van jezelf, verwacht weinig van anderen, dat bespaart je veel ergernis
 • Een dichter die geen genie is , is een idioot
 • deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren
 • Wie deugd heeft, geeft ; wie geen deugd heeft, eist
 • De hoogste openbaring is de stilte
 • Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen
 • Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven
 • Weten wat juist is en het niet in de practijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed
 • Als een mens prtijdig is, ziet hij de dag aan voor de nacht en wit voor zwart


 • terug naar Undoolya's World