Dit werkstuk heb ik samen met mijn vriendin Sharona gemaakt.
Inhoud
Turnen & gymnastiek

Herenturnen

Damesturnen

Ritmische gymnastiek

Trampolinespringen


Turnen & gymnastiek

Turnen komt oorspronkelijk uit Duitsland. Friedrich Ludwig Jahn had het bedacht. Het werd gebruikt om de mensen sterk, weerbaar & lenig te maken. Na de tijd van Napoleon werd het turnen verboden, omdat de regering vond dat de mensen die turnden een gevaar voor de staat waren. Dit was tussen 1820 en 1842. In 1868 verenigden de Nederlandse turnorganisaties zich in het Nederlandse Gymnastiek Verbond.
Turnen is voor jong & oud. Turnen is zowel een vorm van kunst als van sport. En het is heel leuk om naar te kijken. Gymnastiek is ongeveer hetzelfde als turnen. Maar gymnastiek is niet hetzelfde als gym op school.

Waar komt het woord gymnastiek vandaan? Het woord gymnastiek komt van het Griekse woord 'gymnos' wat 'naakt' betekent. Vroeger trainden de Griekse atleten immers naakt en gymnastiek was voor hen slechts een manier om hun conditie op peil te brengen.

Iedereen kan aan wedstrijden deelnemen. Ze houden wel rekening met je leeftijd en je niveau. Voor elk onderdeel krijg je een cijfer tussen 0 en 10 waarna het gemiddelde wordt berekend.

Herenturnen
Hierbij zijn 6 onderdelen. De grondoefening, paardspringen, paardvoltige, brug gelijk, rek- stok en de ringen.

Grondoefening. Gedurende ongeveer 1 min. voert de turner op een 'platform' van 12x12m een aaneengescha- kelde reeks oefeningen. Salto's, spagaat enz.

Paardspringen. Het paard is bijna hetzelfde als een bok. De turner springt niet over de breedte maar over de lengte van het paard. De lengte van het paard. De lengte van het paard is 1,60m, de breedte is 35cm en het is 1,35m hoog.

Paardvoltige. Dit paard mag alleen met de handen worden aangeraakt. Dit is ongeveer hetzelfde toestel als bij het paardspringen. Maar dan heeft het 2 handvatten en is het iets lager. Het is namelijk 1,10m hoog. En het is 1,60m lang en de breedte is 35cm.

Brug gelijk. De leggers zijn 3,50m lang en ze staan 42cm à 52cm van elkaar af. De diameter van de leggers zijn 41x51mm. En de hoogte is 1,75m. De turner moet hierbij zichzelf in de lucht gooien, handstand met neerzwaai doen enz.

Rekstok. De turners moeten tenminste 1 keer het rek loslaten. Maar meestal doen ze dat 3 of 4 keer en ze doen de oefeningen vaak met 1 hand. De rekstok is 2,40m lang, 2,55m hoog en de diameter van de rekstok is 28mm.

Ringen. De ringen staan 2,55m boven de grond. De diameter van de buis van de ring is 28mm en de diameter van de ring is 25cm. De bekendste oefening aan de ringen is het kruis. Daarbij moet de turner z'n armen horizontaal houden en zo 2 seconden blijven hangen. De turner mag alleen niet zwaaien met z'n benen.

Damesturnen
Het damesturnen bestaat uit 4 onderdelen. De grondoefening, paardspringen, ongelijke brug en de evenwichtsbalk.

Grondoefening. Eigenlijk is het hetzelfde als bij de heren, maar dan begeleiding met muziek.

Paardspringen. Bij de dames wordt er over de breedte van het paard gesprongen. De breedte is 35cm, de lengte 1,60m en het is 1,20m hoog.

Ongelijke brug. De 2 leggers staan op verschillende hoogte. De turnsters moeten van de ene naar de andere legger zwaaien door ze los te laten. De laagste legger is 1,55m hoog en de hoogste 2,35m. Ze staan 90cm à 1,40cm van elkaar en ze zijn 2,40m lang.

Evenwichts balk. Hij is 10cm breed, 5m lang en 1,20m hoog. De turnsters moeten hierop springen, steunen op 1 voet of op 1 hand. Als afsprong een salto (of iets anders).

Ritmische gymnastiek
Het ritmische gymnastiek wordt alleen door meisjes beoefend. Hierbij zijn de volgende dingen:

Knotsen. Eén knots weegt 150g. Om daarmee te werken moet je kunnen jongleren terwijl je danst.

Hoepel. Een hoepel met een doorsnede van 80 à 90cm, die wordt gegooid, ges tuit, gevangen...enz.

Bal. De bal over je lichaam laten rollen zonder dat hij eraf valt, hem laten stuiten, de bal in beweging houden en allerlei andere dingen.

Springtouw. Eigenlijk moet je hierbij gewoon touwtje springen, maar dan met meer variatie en fantasie.

Lint. Het lint moet altijd in beweging blijven. En het is heel mooi om naar te kijken.

Trampolinespringen
Bij het trampolinespringen moet je allerlei figuren maken. Het is voor mannen en vrouwen. Je kunt alleen werken, maar ook in teams van 4 of 2.

Dit werkstuk is door Sharona en Elena gemaakt.