Begeleiding

 Home Begeleiding
Direct na mijn eerste bezoek aan het Audiologisch Centrum, is de gezinsbegeleiding opgestart. Het Audiologisch Centrum en de Stichting Gezinsbegeleiding Ernstig Auditief Gehandicapte Kinderen Midden Oost Nederland (Stichting Gezinsbegeleiding MON) zitten in hetzelfde gebouw in Zwolle. De communicatielijn is kort en daarmee hadden papa en mama al snel een eerste afspraak staan. 
Bij dit gesprek op 29 juni 2004 werd ons verteld wat wij als gezin mogen verwachten van de gezinsbegeleiding. Dit is het volgende:

• Begeleiding door logopedist/gezinsbegeleidster
• Maatschappelijk werk
• Peutergroep “Wapper” en gelijktijdig thema ochtenden voor ouders
• Informatie ouderavonden en themabijeenkomsten
• Cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT)
• Voorleescursus
• Ontwikkelingsonderzoeken en begeleiding bij schoolkeuze
• Gezinsdag

Lees verder…