NZG Marine Mammal Database

Sightings of cetaceans in The Netherlands and the Southern North sea

 

 

 

Recente publicaties: Camphuysen C.J. 2004. The return of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Dutch coastal waters. Lutra 47(2): 113-122 download !

Meij S.E.T. van der & C.J. Camphuysen 2006. Distribution and diversity of whales and dolphins (Cetacea) in the Southern North Sea: 1970-2005. Lutra 49(1): 3-28. download !

Nu leverbaar: Camphuysen C.J. & Peet G. 2006. Walvissen en dolfijnen in de Noordzee. Fontaine Uitgevers, Kortenhoef. http://www.noordzee.nl/natuur/spotkaart.pdf

 

Last updated Sunday, 11 January 2009 12:12:29

NAJAAR 2008 AUTUMN 2008

Nieuws

28 december 2008, voor de kust van Texel

Grote groep druk foeragerende Jan van Genten (>350 stuks) ter hoogte van Westerslag (p15) waartussen met enige moeite ook wat bruinvissen te ontdekken zijn wijst op een ruim voedselaanbod. De Jan van Genten doken gespreid over een gebied met ca. 1 km oppervlakte. Rijke (pelagische) visbestanden zouden de bultrug (die niet werd gemeld) nog wel enige tijd in het gebied kunnen houden (obs CJ Camphuysen)

27 december 2008, BULTRUG voor de kust van Texel (bevestigde waarneming)

Bultrug Megaptera novaeangliae voor de kust van Texel, 27 december 2008, Niet hetzelfde dier als in 2007 in het Marsdiep (mei) en bij IJmuiden (nov), mogelijk hetzelfde dier als op 3 december 2008 bij Egmond aan Zee. Waarnemers: bemanning Helicopters Bristow Group, onderweg vliegend richting Eierland op Texel, op ongevrr 2.5 mijl uit de kust (Texel is op n van de fotos inderdaad zichtbaar). De fotos spreken verder voor zichzelf. Waarnemingstijd: rond 09:00uur in de ochtend, 27 december 2008.

Bristow Group Helicopters, Den Helder

Ingezoomde versies van bovenstaande fotos

Ouder nieuws betreffende deze of een eerdere bultrug in december volgt hieronder en dan het waarnemingenoverzicht.

6 december 2008 Wim van Splunder meent vanaf de kust bij Egmond aan Zee toch echt een paar spuiten aan de horizon te hebben gezien, maar kan een fata morgana niet geheel uitsluiten!

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=159&land=1&site=0&taal=1

3 december 2008, BULTRUG voor de kust van Egmond (bevestigde waarneming)

Bultrug Megaptera novaeangliae voor de kust van Egmond, 3 december 2008, Niet hetzelfde dier als in 2007 in het Marsdiep (mei) en bij IJmuiden (nov), Waarnemers: bemanning MV Terschelling, Tamara van Polanen Petel & Piet-Wim van Leeuwen (IMARES)

Locatie: foeragerend gezien tussen het NSW windpark en de kust, dus bij redelijk zicht zou het dier vanaf de kust zichtbaar moeten zijn (let op de blaaswolk!)

Foto: PW van Leeuwen (IMARES)

 

Ouder nieuws

Ongedetermineerde walvisachtige springend voor De Koog op Texel Helaas met een ontoereikende beschrijving (donkergrijs van boven, witte strepen onder op het lijf), maar wel verrassend is de waarneming van een walvisachtige voor de kust van Texel op 15 oktober 2008. Helaas is het dier nooit meer teruggezien, dus we zullen nooit weten wat dit geweest kan zijn. Volgens de beschrijving kwam het dier bijna helemaal het water uit, om ruggelings te landen.

 

Groot aantal Bruinvissen voor de Texelse kust tijdens Pterodroma pelagics, 21 september 2008 (zie waarnemingsoverzicht)

Fotos op: http://waarneming.nl/soort/photos/380?from=2008-09-21&to=2008-09-21

 

Walvis (vermoedelijk Gewone Vinvis) bij IJmuiden, 7 september 2008 (zie beschrijving onderaan de pagina)

 

De volgende waarnemingen werden tot dusverre gerapporteerd (speciale meldingen onderaan op deze pagina)

The following sightings have been reported thus far (special cases lower on this page):

 

Totaal aantal waargenomen: 787

 

Soort

Aantal

Dd

Mm

Jaar

Waarnemer(s)

Platf

Naam

Plaats

Opmerkingen

Lat

Long

Bruinvis

2

31

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

0

52.96

4.72

Bruinvis

1

30

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

0

52.96

4.72

Bruinvis

4

28

12

2008

Nick van der Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

3

27

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

0

52.96

4.72

Bruinvis

1

26

12

2008

Marnix de Croock

coast

0

strand Amsterdamse Waterleidingduinen

vlak achter de branding

52.31

4.48

Bruinvis

5

26

12

2008

Rutger Rotscheid Paul Ruiters

coast

0

IJmuiden zuidpier

mooi te zien, enkele foto's, een uur ter plaatse

52.45

4.57

Bruinvis

1

26

12

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

9

26

12

2008

Nick van der Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

26

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

0

52.96

4.72

Bruinvis

1

25

12

2008

Salko de Wolf

coast

0

Texel p8

0

53.00

4.71

Bruinvis

2

25

12

2008

Jelle van Dijk Koene Vegter

coast

0

Noordwijk aan Zee

0

52.25

4.42

Bruinvis

2

25

12

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

4

25

12

2008

Nick van der Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

2

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

1000m, afgaand tij

52.96

4.72

Bruinvis

1

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

1200m, opkomend tij

52.96

4.72

Bruinvis

4

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

1500m, afgaand tij

52.96

4.72

Bruinvis

1

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

1500m, opkomend tij

52.96

4.72

Bruinvis

1

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

2000m, afgaand tij

52.96

4.72

Bruinvis

1

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

2000m, opkomend tij

52.96

4.72

Bruinvis

1

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

2500m opkomend tij, splashes zichtbaar

52.96

4.72

Bruinvis

1

25

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

2500m, dood tij

52.96

4.72

Bruinvis

2

25

12

2008

Kees Rebel K Renes R Renes

coast

0

Huisduinen

1000m, afgaand tij

52.96

4.72

Bruinvis

6

25

12

2008

Kees Rebel K Renes R Renes

coast

0

Huisduinen

1500m, afgaand tij

52.96

4.72

Bruinvis

3

22

12

2008

Nick van der Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

21

12

2008

Dirk Becuwe

coast

0

Koudekerksche Inlaag

ter plaatse

51.68

3.78

Bruinvis

5

21

12

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

11

21

12

2008

Ingmar van der Brugge

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

21

12

2008

Maarten Platteeuw

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

6

20

12

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

7

20

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

afgaand tij

52.96

4.72

Bruinvis

1

18

12

2008

Rutger Rotscheid

coast

0

IJmuiden zuidpier

een paar keer boven

52.45

4.57

Bruinvis

1

15

12

2008

Kees Camphuysen, SOVON

RV

Phoca II

Off Texel

0

52.99

4.71

Bruinvis

1

15

12

2008

Kees Camphuysen, SOVON

RV

Phoca II

Off Texel

geassocieerde zeevogels

53.02

4.60

Bruinvis

3

15

12

2008

Kees Camphuysen, SOVON

RV

Phoca II

Off Texel

0

53.02

4.57

Bruinvis

1

15

12

2008

Kees Camphuysen, SOVON

RV

Phoca II

Off Texel

geassocieerde zeevogels

53.03

4.59

Bruinvis

1

15

12

2008

Kees Camphuysen, SOVON

RV

Phoca II

Off Texel

0

53.03

4.67

Bruinvis

1

15

12

2008

Kees Camphuysen, SOVON

RV

Phoca II

Off Texel

0

53.07

4.59

Bruinvis

1

14

12

2008

Sjaak Schilperoort

coast

0

De Vulkaan, Den Haag

naar noord

52.08

4.24

Bruinvis

2

14

12

2008

Jelle van Dijk

coast

0

Noordwijk aan Zee

0

52.25

4.42

Bruinvis

2

14

12

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

13

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

dood tij

52.96

4.72

Bruinvis

1

13

12

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

dreef met tijstroom mee, foeragerend

52.96

4.72

Bruinvis

1

12

12

2008

Dick Aarsen Ren Polak

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.27

Bruinvis

3

12

12

2008

Wim van Splunder

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

11

12

2008

Rutger Rotscheid

coast

0

IJmuiden zuidpier

een paar keer boven

52.45

4.57

Bruinvis

1

11

12

2008

Jelle van Dijk Koene Vegter

coast

0

Noordwijk aan Zee

0

52.25

4.42

Bruinvis

1

10

12

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

7

12

2008

Jacco Duindam

coast

0

Westland

2x goed gezien. Aan de grootte te zien een adult

52.04

4.17

Bruinvis

1

7

12

2008

Nol Aarts

coast

0

Katwijk aan Zee

foeragerend naar zuid

52.21

4.39

Witsnuitdolfijn

3

7

12

2008

Nol Aarts Ben Wielstra ea

coast

0

Katwijk aan Zee

kennelijk foeragerend, goede beschrijving

52.21

4.39

Bruinvis

1

7

12

2008

Wim van Splunder

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Witsnuitdolfijn

7

6

12

2008

opvarenden

anglers

Stella Bel

30' west van Hoek van Holland

langdurig voor de boeg meezwemmend

52.01

3.67

Bruinvis

3

6

12

2008

Dick Groenendijk

coast

0

Texel p28

ter plaatse

53.16

4.82

Bruinvis

1

6

12

2008

Nol Aarts

coast

0

Katwijk aan Zee

foeragerend naar zuid

52.21

4.39

Bruinvis

4

6

12

2008

Wim van Splunder

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

4

12

2008

Jeroen Brandjes

coast

0

IJmuiden zuidpier

rollend vlakbij de pier, twee dieren?

52.47

4.54

Bultrug

1

3

12

2008

PW van Leeuwen T van Polanen Petel

MV

Terschelling

Off Egmond

foto's, voor kotter langs, donkere rugvin

52.53

4.40

Bruinvis

1

3

12

2008

Sjaak Schilperoort

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

4

3

12

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

4

1

12

2008

Ruben Fijn Karen Krijgsveld

platform

meetmast NSW

meetmast NSW windfarm off Egmond

0

52.60

4.39

Bruinvis

1

1

12

2008

Ruben Fijn Karen Krijgsveld

platform

meetmast NSW

meetmast NSW windfarm off Egmond

15:20 opnieuw (zelfde dier?)

52.60

4.39

Bruinvis

1

29

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

29

11

2008

CJ de Graaf C Rebel

coast

0

Huisduinen

foeragerend tegen stroom in, terugdrijvend, afgaand

52.93

4.72

Bruinvis

1

28

11

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

opkomend water, 2000m afstand

52.93

4.72

Bruinvis

1

26

11

2008

Wim van Splunder

coast

0

Egmond aan Zee

 

52.62

4.62

Bruinvis

1

26

11

2008

Nick van der Ham

coast

0

Camperduin

 

52.73

4.66

Bruinvis

1

25

11

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

0

52.93

4.72

Bruinvis

1

24

11

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

0

52.93

4.72

Bruinvis

2

23

11

2008

Nick van der Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

22

11

2008

Kees Rebel eva

coast

0

Huisduinen

0

52.93

4.72

Bruinvis

2

20

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

19

11

2008

Rutger Rotscheid Arno Piek

coast

0

IJmuiden zuidpier

n met hap uit rugvin, ter plaatse

52.47

4.54

Bruinvis

8

19

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

17

11

2008

Ben Smulders

coast

0

Wissenkerke

ter plaatse

51.60

3.78

Bruinvis

2

17

11

2008

Harry Blijleven

coast

0

Eemshaven

0

53.45

6.88

Bruinvis

1

16

11

2008

Pieter Jansen

coast

0

telpost Savoy (ZH)

ter plaatse

52.21

4.38

Bruinvis

1

16

11

2008

Stefan Sand

coast

0

IJmuiden zuidpier

ter plaatse

52.47

4.54

Bruinvis

1

16

11

2008

Dylan Verheul

ferry

Dr Wagemaker

Marsdiep

voor de veerboot langs

52.99

4.80

Bruinvis

2

16

11

2008

Nol Aarts eva

coast

0

Katwijk aan Zee

0

52.18

4.36

Bruinvis

1

16

11

2008

Hans Groot

coast

0

Bloemendaal

0

52.40

4.54

Bruinvis

8

16

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

16

11

2008

Nick van der Ham eva

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

16

11

2008

Harry Blijleven

coast

0

Eemshaven

0

53.45

6.88

Bruinvis

2

16

11

2008

David Hoekstra eva

coast

0

Ameland, Nes

0

53.46

5.72

Bruinvis

3

15

11

2008

Erwin Timmerman

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

2

15

11

2008

Arno Piek Bart Vastenhouw

coast

0

IJmuiden zuidpier

ter plaatse

52.47

4.54

Bruinvis

2

15

11

2008

Rinse vd Vliet eva

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

9

15

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

15

11

2008

M Platteeuw

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

3

15

11

2008

Kees Rebel CJ de Graaf

coast

0

Huisduinen

1x dood tij, 2x afgaand tij

52.93

4.72

Bruinvis

5

15

11

2008

Kees Rebel CJ de Graaf

coast

0

Huisduinen

afgaand tij

52.93

4.72

Bruinvis

9

15

11

2008

Leon Kelder Kees Camphuysen

coast

0

Vlieland Pad van Zes

regelmatig zichtbaar

53.27

4.96

Bruinvis

3

14

11

2008

Hans van Oosterhout

coast

0

Bergen aan Zee

ter plaatse

52.66

4.63

Bruinvis

1

14

11

2008

Leon Kelder

coast

0

Vlieland Pad van Zes

0

53.27

4.96

Bruinvis

1

13

11

2008

Rutger Rotscheid

coast

0

IJmuiden zuidpier

kort boven

52.47

4.54

Bruinvis

4

13

11

2008

Nick van der Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

12

11

2008

Sjaak Schilperoort

coast

0

Camperduin

dichtbij zwemmend

52.73

4.66

Bruinvis

3

12

11

2008

Rinse vd Vliet eva

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

1

12

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

11

11

2008

Peter Soer

coast

0

Scheveningen pretpier

ter plaatse

52.12

4.28

Bruinvis

1

11

11

2008

Rinse vd Vliet eva

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Witsnuitdolfijn

2

10

11

2008

opvarenden

anglers

Stella Bel

wrak Goeree 5, 22 mijl uit de kust

precies aantal onbekend , ongeveer deze datum

51.87

3.59

Bruinvis

2

9

11

2008

Jan Hop

coast

0

Maasvlakte, blokkendam

familie bruinvissen

51.97

4.01

Bruinvis

1

8

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

8

11

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

afgaand tij

52.93

4.72

Bruinvis

1

8

11

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

opkomend tij

52.93

4.72

Bruinvis

1

7

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.59

4.59

Bruinvis

1

7

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.62

4.60

Bruinvis

1

6

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.59

4.32

Bruinvis

1

6

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.61

4.44

Bruinvis

2

6

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.68

4.56

Bruinvis

1

6

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.68

4.45

Bruinvis

1

6

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.68

4.36

Bruinvis

2

6

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.68

4.31

Bruinvis

1

6

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.68

4.29

Bruinvis

1

5

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.50

4.16

Bruinvis

1

5

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.50

4.27

Bruinvis

2

5

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.59

4.39

Bruinvis

5

5

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.60

4.10

Bruinvis

1

5

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.61

4.44

Bruinvis

2

4

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.53

4.57

Bruinvis

1

4

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.54

4.48

Bruinvis

1

4

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.54

4.42

Bruinvis

1

4

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.54

4.33

Bruinvis

1

4

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.55

4.18

Bruinvis

2

4

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.55

4.10

Bruinvis

1

4

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.63

4.47

Bruinvis

1

3

11

2008

Salko de Wolf

coast

0

Hors Texel, Molengat

noordwaarts

52.98

4.71

Bruinvis

1

3

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.65

4.47

Bruinvis

2

3

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.66

4.33

Bruinvis

1

3

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.66

4.25

Bruinvis

1

3

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.70

4.31

Bruinvis

1

3

11

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.83

4.62

Bruinvis

1

3

11

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Shelter

off Egmond

0

52.91

4.66

Bruinvis

2

2

11

2008

Ben Wielstra

coast

0

Katwijk aan Zee

0

52.18

4.36

Bruinvis

1

1

11

2008

Philippe vd Velden

yacht

Ware Jacob

Oosterschelde Colijnsplaat

korte tijd bij het zelschip

51.61

3.85

Bruinvis

2

1

11

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

3

1

11

2008

M Platteeuw

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

3

31

10

2008

Peter Tibax

coast

0

Oosterschelde, Hammen

ter plaatse

51.68

3.84

Bruinvis

1

28

10

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

afgaand tij

52.93

4.72

Bruinvis

1

27

10

2008

Werner van Hooydonck

yacht

0

Grevelingen, Bruinisse

verscheidene minuten meezwemmend met jacht

51.67

4.09

Bruinvis

1

26

10

2008

Nol Aarts eva

coast

0

Katwijk aan Zee

ter plaatse

52.18

4.36

Bruinvis

1

26

10

2008

Jelle van Dijk Peter Spierenburg

coast

0

Noordwijk aan Zee

0

52.25

4.42

Bruinvis

1

25

10

2008

Sjoerd van Wierst

coast

0

Schiermonnikoog De Marlijn

ter plaatse

53.51

6.20

Bruinvis

1

24

10

2008

Ron Erlings

yacht

0

Grevelingen, Port Zelande-Herkingen

minstens twee uur meezwemmend met jacht

51.76

3.92

Bruinvis

1

24

10

2008

FJ Maas

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

21

10

2008

Gert Draaisma

coast

0

Terschelling p11

ter plaatse

53.41

5.29

Bruinvis

1

21

10

2008

Martijn Bot

coast

0

Ameland, Nes

0

53.46

5.72

Bruinvis

1

19

10

2008

Harrie van Holsteijn

coast

0

Monster

0

52.03

4.16

Bruinvis

1

19

10

2008

Salko de Wolf

coast

0

Mokbaai Texel, NIOZ fuik

harde ebstroom

52.99

4.77

Bruinvis

1

19

10

2008

Gert Draaisma

coast

0

Terschelling p11

ter plaatse

53.41

5.29

Bruinvis

1

19

10

2008

Joachim van der Valk

coast

0

Terschelling p18

ter plaatse

53.43

5.38

Bruinvis

2

19

10

2008

Nol Aarts

coast

0

Katwijk aan Zee

0

52.18

4.36

Bruinvis

1

19

10

2008

Jelle van Dijk Peter Spierenburg

coast

0

Noordwijk aan Zee

0

52.25

4.42

Bruinvis

1

19

10

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

19

10

2008

N vd Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

18

10

2008

Wouter Bosgra

Pterodroma pela

0

off Texel

mogelijk dubbele meldingen

53.00

4.67

Bruinvis

4

18

10

2008

Bert de Knegt

Pterodroma pela

0

off Texel

mogelijk dubbele meldingen

53.03

4.65

Bruinvis

2

18

10

2008

Jurek Dyczkowski

Pterodroma pela

0

off Texel

mogelijk dubbele meldingen

53.12

4.71

Bruinvis

3

18

10

2008

Ricardo van Dijk

Pterodroma pela

0

off Texel

mogelijk dubbele meldingen

53.15

4.68

Bruinvis

2

18

10

2008

Rick van der Weijde

Pterodroma pela

0

off Texel

mogelijk dubbele meldingen

53.16

4.73

Bruinvis

3

18

10

2008

Conny Leijdekker-Winthorst

Pterodroma pela

0

off Texel

mogelijk dubbele meldingen

53.20

4.76

Bruinvis

1

18

10

2008

G Nijboer

yacht

0

Blauwe Slenk

rustig zwemmend

53.21

5.30

Bruinvis

3

18

10

2008

Ellen de Bruin

Pterodroma pela

0

off Texel

mogelijk dubbele meldingen

53.23

4.67

Bruinvis

1

18

10

2008

G Nijboer

yacht

0

off Griend boei BS 18

ter plaatse

53.25

5.24

Bruinvis

4

18

10

2008

Nol Aarts

coast

0

Katwijk aan Zee

2x2 achter de branding

52.18

4.36

Bruinvis

3

18

10

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

18

10

2008

Kees Rebel

coast

0

Huisduinen

omslag dood tij naar afgaand tij

52.93

4.72

Bruinvis

1

18

10

2008

Jaap Vink J van der Valk

coast

0

Terschelling p18

0

53.43

5.39

Bruinvis

1

17

10

2008

Han Buckx P de Nobel

coast

0

Bloemendaal

0

52.40

4.54

Bruinvis

1

16

10

2008

Thomas Luiten eva

coast

0

Westkapelle

ter plaatse

51.53

3.45

Bruinvis

1

16

10

2008

N vd Ham M Platteeuw

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

walvis

1

15

10

2008

Johan Ophorst

coast

0

Texel, De Koog

onvoldoende beschrijving "zwart-wit"

53.10

4.75

Bruinvis

1

15

10

2008

Kees van Bochove

coast

0

Schiermonnikoog De Marlijn

ter plaatse

53.51

6.20

Bruinvis

1

15

10

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

14

10

2008

Sjaak Gubbels

coast

0

Texel Westerslag

ter plaatse

53.07

4.72

Bruinvis

2

12

10

2008

Ben Smulders

coast

0

Wissenkerke

foeragerend

51.60

3.78

Bruinvis

1

11

10

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

9

10

2008

Geert Aarts

ship

0

off Noord-Holland

adult met kalf gezien grootteverschil

52.85

4.52

Bruinvis

1

7

10

2008

Michel de Lange

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

6

6

10

2008

Kees Vliet Vlieland

coast

0

Noord-Beveland, bietenhaventje

minstens 6 dieren

51.60

3.69

Bruinvis

2

6

10

2008

Kris Joosten eva

coast

0

Terschelling p18

ter plaatse

53.43

5.39

Bruinvis

1

6

10

2008

Harry Blijleven

coast

0

Eemshaven

0

53.45

6.88

Bruinvis

1

5

10

2008

H Walbroek B van Dijk

coast

0

Maasmond

0

51.98

4.04

Bruinvis

1

3

10

2008

Nol Aarts eva

coast

0

Katwijk aan Zee

0

52.18

4.36

Bruinvis

1

2

10

2008

Jaap Eerdmans Han Buckx

coast

0

Bloemendaal

0

52.40

4.54

Bruinvis

1

1

10

2008

Steve Geelhoed

coast

0

Bloemendaal

0

52.40

4.54

Bruinvis

1

28

9

2008

Karin Heijboer

yacht

Havana Bay

off Herkingen, Grevelingen

lang meezwemmend, film en foto's, bekend dier

51.70

4.08

Bruinvis

1

28

9

2008

N vd Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

3

27

9

2008

August van Rijn

coast

0

off Den Haag

foeragerend

52.08

4.23

Bruinvis

3

27

9

2008

Garry Bakker

coast

0

off Den Haag

foeragerend

52.08

4.23

Bruinvis

2

27

9

2008

Rogier Verbeek

ship

0

off Zuid Holland

0

52.10

3.82

Bruinvis

3

27

9

2008

Martijn de Jong

ship

0

off Zuid Holland

ter plaatse

52.11

3.91

Bruinvis

2

25

9

2008

N vd Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

8

24

9

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

daarvan 6 in een compacte groep

52.62

4.62

Bruinvis

2

23

9

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

afgaand tijd, samen snel zwemmend

52.93

4.72

Bruinvis

1

23

9

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

opkomend tij, snel zwemmend

52.93

4.72

Bruinvis

2

22

9

2008

Anouschka Hulst

kayak

0

Castricum, 1 km offshore

rustig zwemmend, 4m afstand, goede beschr

52.58

4.65

Bruinvis

1

22

9

2008

Jaap Vink Martin Lok J de Vries

coast

0

Terschelling p18

0

53.43

5.39

Bruinvis

4

22

9

2008

N vd Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

22

9

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

dood tij, snel zwemmend

52.93

4.72

Bruinvis

1

21

9

2008

Leo Apon

coast

0

Oosterscheldekering

ter plaatse, lange tijd aanwezig

51.61

3.69

Bruinvis

15

21

9

2008

Pterodroma pelagics M de Lange

MV

Hendrik Karssen

Marsdiep

verspreide waarnemingen Pterdoroma pelagics

52.98

4.73

Bruinvis

16

21

9

2008

Pterodroma pelagics M de Lange

MV

Hendrik Karssen

off Texel

verspreide waarnemingen Pterdoroma pelagics

53.03

4.68

Bruinvis

6

21

9

2008

Pterodroma pelagics M de Lange

MV

Hendrik Karssen

off Texel

verspreide waarnemingen Pterdoroma pelagics

53.04

4.44

Bruinvis

2

21

9

2008

Pterodroma pelagics M de Lange

MV

Hendrik Karssen

off Texel

verspreide waarnemingen Pterdoroma pelagics

53.06

4.40

Bruinvis

6

21

9

2008

Pterodroma pelagics M de Lange

MV

Hendrik Karssen

off Texel

verspreide waarnemingen Pterdoroma pelagics

53.07

4.38

Bruinvis

31

21

9

2008

Pterodroma pelagics M de Lange

MV

Hendrik Karssen

off Texel

verspreide waarnemingen Pterdoroma pelagics

53.09

4.36

Bruinvis

18

21

9

2008

Pterodroma pelagics M de Lange

MV

Hendrik Karssen

off Texel

verspreide waarnemingen Pterdoroma pelagics

53.18

4.50

Bruinvis

2

21

9

2008

Jaap Vink Martin Lok J de Vries

coast

0

Terschelling p18

minstens 2 dieren

53.43

5.39

Bruinvis

1

21

9

2008

Harry Blijleven

coast

0

Eemshaven

0

53.45

6.88

Bruinvis

1

20

9

2008

Gijs van den Ende

coast

0

Zierikzee, zeedijk

0

51.63

3.89

Bruinvis

1

20

9

2008

R Erlings

yacht

0

haven Port Zelande, Grevelingen

even naast de boot, vlak voor Port Zelande

51.76

3.87

Bruinvis

1

20

9

2008

Herman Bouman

coast

0

IJmuiden zuidpier

foto op afstand

52.46

4.55

Bruinvis

2

20

9

2008

Herman Bouman

coast

0

IJmuiden zuidpier

0

52.46

4.53

Bruinvis

3

20

9

2008

Gerben Mensink

coast

0

IJmuiden zuidpier

ter plaatse, mogelijk 5, n vlakbij

52.47

4.54

Bruinvis

3

20

9

2008

Arend de Jong

coast

0

Castricum

0

52.58

4.65

Bruinvis

3

20

9

2008

Hans Verdaat

coast

0

Molengat, texel

0

52.99

4.70

Bruinvis

2

20

9

2008

Bart Vastenhouw

ship

0

Waddenzee bij Texel

ter plaatse

53.00

4.82

Bruinvis

1

20

9

2008

Vincent Stork

coast

0

Texel p33

ter plaatse

53.18

4.88

Bruinvis

2

20

9

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

dood tij, samen foeragerend

52.93

4.72

Bruinvis

2

20

9

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

opkomend\ tij, niet samen zwemmend

52.93

4.72

Bruinvis

1

19

9

2008

Denis van der Avoirt

yacht

0

Kats, Oosterschelde

gaaf dier met zeilschip meezwemmend

51.57

3.89

Bruinvis

4

19

9

2008

Berto van Dam

coast

0

Ameland strandweg

ter plaatse

53.46

5.78

Bruinvis

3

19

9

2008

N vd Ham

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

2

19

9

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

afgaand tij, niet samen zwemmend

52.93

4.72

Bruinvis

1

19

9

2008

C Rebel

coast

0

Huisduinen

afgaand tij, zwemt snel, foeragerend?

52.93

4.72

Bruinvis

2

18

9

2008

Stichting Rugvin

yacht

0

havenmonding Zierikzee

havenmonding, afgaand tij

51.38

3.52

Bruinvis

1

18

9

2008

Stichting Rugvin

yacht

0

Burghsluis, Schouwen

opkomend tij

51.67

3.76

Bruinvis

2

17

9

2008

Paul Tak

coast

0

IJmuiden zuidpier

0

52.46

4.54

Bruinvis

3

17

9

2008

Arno Piek

coast

0

IJmuiden zuidpier

0

52.46

4.54

Bruinvis

3

17

9

2008

R Rotscheid

coast

0

IJmuiden zuidpier

2 adult met kalf, dichtbij visnetten, mooi gezien

52.46

4.53

Bruinvis

1

16

9

2008

Chris Winter Nicole Nijhuis

ferry

King of Scandinavia

off IJmuiden

0

52.50

4.25

Bruinvis

1

16

9

2008

Hans van Stijn

coast

0

Terschelling p18

0

53.43

5.39

Bruinvis

4

16

9

2008

Michel de Lange

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

1

16

9

2008

Hans van Stijn

coast

0

Terschelling p18

0

53.43

5.39

Bruinvis

2

14

9

2008

Steve Geelhoed

coast

0

Bloemendaal

0

52.40

4.54

Bruinvis

1

14

9

2008

Maarten Platteeuw

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

13

9

2008

H Walbroek B van Dijk

coast

0

Maasmond

0

51.98

4.04

Bruinvis

2

13

9

2008

Jelle van Dijk Peter Spierenburg

coast

0

Noordwijk aan Zee

0

52.25

4.42

Bruinvis

4

13

9

2008

Pieter Thomas ea

coast

0

Bloemendaal

0

52.40

4.54

Bruinvis

3

11

9

2008

Koos, Joop en Ad Minnaar

yacht

Tritonia

vlakbij Roompotsluis

2+1, direct buiten sluismonding

51.61

3.70

Bruinvis

1

11

9

2008

Gerard van Buuren

coast

0

Santpoort

jagend tussen twee zandbanken

52.43

4.56

Bruinvis

2

10

9

2008

Ted Sluijter

coast

0

Oosterschelde-Hammen

adult met jong

51.68

3.77

grote vinvis

1

9

9

2008

Arjen van der Veer

coast

0

IJmuiden zuidpier

vlak langs de noordpier, beschr, Gewone Vinvis?

52.46

4.53

Bruinvis

2

8

9

2008

Pim Wolf

coast

0

Wissenkerke

0

51.60

3.78

Bruinvis

1

8

9

2008

Pim Wolf

coast

0

Colijnsplaat

0

51.61

3.81

Bruinvis

2

8

9

2008

Robert Jan Jonkvorst

coast

0

Bruinisse Mastgat

0

51.64

4.10

Bruinvis

2

8

9

2008

Rogier Verbeek

coast

0

Bruinissepolder

0

51.65

4.09

Bruinvis

1

8

9

2008

Wim Huis

coast

0

Grevelingen, Nv Scharendijke

half uur met zeilboot mee

51.75

3.85

Bruinvis

1

8

9

2008

Albert van den Ende

coast

0

Camperduin

0

52.72

4.63

Bruinvis

1

7

9

2008

Nelis Gregoire eva

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

3

7

9

2008

Pieter Thomas Hans Groot

coast

0

Bloemendaal

0

52.40

4.54

Bruinvis

1

6

9

2008

Joop, Julius en Reinald Minnaar

yacht

Tritonia

Mastgat, Zierikzee - Bruinisse

geen bijzonderheden

51.61

4.04

Bruinvis

1

6

9

2008

CJ de Graaf & Kees Rebel

coast

0

Breewijd

0

52.97

4.70

Witsnuitdolfijn

40

5

9

2008

Chris Winter Nicole Nijhuis

ferry

King of Scandinavia

off Newcastle

juist buiten havenmonding Newcastle

55.00

1.38

Bruinvis

1

5

9

2008

Thomas Luiten Pim Wolf

coast

0

Westkapelle

ter plaatse

51.53

3.45

Bruinvis

1

4

9

2008

Hans Verdaat

RV

Schollevaar

Schaar v Vuilbaard Oschelde

0

51.63

3.88

Bruinvis

2

3

9

2008

Ingmar van der Brugge

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

2

31

8

2008

Kees Vliet Vlieland

coast

0

Colijnsplaat Glasjesnol

0

51.61

3.79

Bruinvis

3

31

8

2008

onbekend

yacht

0

Westgeul, Roggenplaat, Oosterschelde

foeragerend

51.66

3.75

Bruinvis

1

31

8

2008

Wim van Splunder ea

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

28

8

2008

Gert Jager

coast

0

Terschelling

0

53.45

5.48

Bruinvis

1

27

8

2008

Chris Winter eva

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

27

8

2008

NF van der Ham eva

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

24

8

2008

Karin Heijboer

yacht

Havana Bay

Grevelingen, Bocht van Sint Jacob

10 min bowriding, foto's en film, beschr

51.68

4.12

Bruinvis

1

24

8

2008

Frank Dorel ea

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

1

24

8

2008

FJ Maas ea

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

2

24

8

2008

NF van der Ham eva

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

23

8

2008

Chris van Cleef

yacht

Seaquest

Grevelingen, Mosselplaat-Bruinisse

kwartier meezwemmend tot de motor gestart werd

51.69

4.04

Bruinvis

1

23

8

2008

Willem van den Berg Rina Vis

yacht

Geluksvogel

Grevelingen

half uur lang meezwemmend

51.75

3.98

Bruinvis

1

23

8

2008

Paul Hoekstra

coast

0

Boschplaat Tersch

ter plaatse

53.44

5.45

Bruinvis

1

23

8

2008

Chris Winter eva

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

22

8

2008

Rutger Wilschut

coast

0

Terschelling

ter plaatse

53.43

5.41

Bruinvis

1

22

8

2008

Tim de Boer

coast

0

Terschelling p20

0

53.43

5.41

Bruinvis

2

22

8

2008

Tim Hofmeester

coast

0

Terschelling p20

0

53.43

5.41

Bruinvis

2

20

8

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

20

8

2008

Wim van Splunder

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

1

18

8

2008

Pim Wolf

coast

0

Oosterscheldekering

zwemmend langs Stormvloedkering

51.61

3.70

Bruinvis

1

18

8

2008

Pim Wolf

coast

0

Oosterscheldekering

0

51.66

3.73

Bruinvis

2

17

8

2008

Pim Wolf

coast

0

Westkapelle Parkweg

adult met kalf

51.54

3.43

Bruinvis

1

17

8

2008

Hans van Veen

yacht

0

Grevelingen

0

51.75

3.98

Bruinvis

1

17

8

2008

Jan Willem van Duijn

coast

0

De Hors, Texel

Levend gestrand, teruggezet

52.99

4.70

Bruinvis

1

17

8

2008

Wim de Boer

coast

0

Terschelling p20

westwaarts

53.43

5.42

Bruinvis

1

17

8

2008

Gerard van Aalst eva

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

3

17

8

2008

NF van der Ham eva

coast

0

Camperduin

0

52.73

4.66

Bruinvis

1

16

8

2008

Chris Winter

coast

0

Egmond aan Zee

0

52.62

4.62

Bruinvis

2

15

8

2008

Hans Sanders

coast

0

Roggenplaat O'schelde

0

51.65

3.77

Bruinvis

1

15

8

2008

Rob Berkelder

coast

0

Scheveningen

0

52.10

4.25

Bruinvis

2

14

8

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.63

4.53

Bruinvis

2

14

8

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.66

4.31

Bruinvis

1

14

8

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.68

4.23

Bruinvis

1

12

8

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.55

4.56

Bruinvis

1

12

8

2008

Mardik Leopold

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.57

4.43

Bruinvis

1

11

8

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.61

4.36

Bruinvis

2

11

8

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.72

4.61

Bruinvis

1

11

8

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.74

4.60

Bruinvis

2

11

8

2008

Kees Camphuysen

RV

Vos Baltic

Off Egmond

0

52.88

4.61

Bruinvis

1

9

8

2008

Mark en Anita van Hassel

coast

0

Ritthem

0

51.45

3.64

Bruinvis

1

9

8

2008

Paulien Bunskoek

coast

0

Jacobahaven Noord-Beveland

0

51.60

3.68

Bruinvis

3

9

8

2008

Paulien Bunskoek

coast

0

Burghsluis

groepje van 1 en 2 samen

51.69

3.79

Bruinvis

3

9

8

2008