4

Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO) april 2012

Dutch Beached Bird Surveys April 2012

Recent overview data collected: Soortenlijst sinds 1965 juli augustus september oktober november december januari februari maart april - mei - juni

De dichtheden zijn nog steeds hoog (5.44 per km), al nemen de aantallen verse kadavers af. Zowel deze dichtheid als de talrijkste soorten (zie onder) zijn nog steeds het gevolg van vondsten in 1969. Een olievlek boven de Waddeneilanden maakte toen een geweldig aantal slachtoffers en de tellingen vonden hoofdzakelijk plaats in februari en in april. Wanneer het jaar 1969 buiten beschouwing wordt gelaten, dan zou de dichtheid op 4.60 per km uitkomen en zou de Zeekoet ene plaats opschuiven in de ranglijst (33% Eidereend, 12% Zeekoet, 6.5% Zwarte Zee-eend, 5% Scholekster en 5% Zilvermeeuw). Overall densities are still fairly high. although the proportion of fresh corpses delines markedly in April. Both the density as well as the position of the most numerous species (see below) are still biased as a result of finds in April 1969 (a oil spill caused mass mortality of seaduck in February; counts were conducted in February and April 1969). When excluding April 1969 from the analysis, overall densities drop to 4.60 per km, while Common Guillemots are ranked one position higher than indicated below (33% Eider, 12% Guillemot, 6.5% Common Scoter, 5% Oystercatcher, 5% Herring Gull).

Talrijkste soorten, april 1965-2006: Eidereend (28.6%), Zwarte Zee-eend (20.2%), Zeekoet (9.4%), Scholekster (4.3%), Zilvermeeuw (4.3%)

Commonest species, April 1965-2006: Eider (28.6%), Common Scoter (20.2%), Guillemot (9.4%), Oystercatcher (4.3%), Herring Gull (4.3%)

 

Bijgewerkt op vrijdag 19 oktober 2012 09:21:19

 

Opmerkelijke stranding van Zeekoeten geconstateerd tijdens strandopruimactie: zwaar bevuilde vogels met onbekende witte substantie (C Zuhorn)

 

Ontvangen en verwerkte tellingen

Totaal

88.6

km

 

Gevonden vogels

Totalen

140

1.58

Traject

km

Teller(s)

Dd

Mm

Jaar

Traject

 

Soort

Species

Aantal

n/km

3033

4.0

A Gronert

30

4

2012

doorbraak - Camperduin

Noord-Holland M

Geen vogels gevonden

No birds found dead

13

 

3034

3035

8.0

De Windbreker

30

4

2012

Hondsbossche Zeewering

Noord-Holland N

Roodkeelduiker

Gavia stellata

1

0.01

3035

3036

8.0

A Gronert

30

4

2012

Petten - Callantsoog

Noord-Holland N

Noordse Stormvogel

Fulmarus glacialis

6

0.07

3036

3.0

D Veenendaal

5

4

2012

Callantsoog - Groote Keeten

Noord-Holland N

Jan van Gent

Sula bassana

6

0.07

3036

3.0

D Veenendaal

11

4

2012

Callantsoog - Groote Keeten

Noord-Holland N

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

1

0.01

3036

3.0

D Veenendaal

20

4

2012

Callantsoog - Groote Keeten

Noord-Holland N

Rotgans

Branta bernicla

1

0.01

3036

3.0

D Veenendaal

27

4

2012

Callantsoog - Groote Keeten

Noord-Holland N

Bergeend

Tadorna tadorna

3

0.03

3037

4.0

D Veenendaal

5

4

2012

Groote Keeten - Huisduinen

Noord-Holland N

Pijlstaart

Anas acuta

1

0.01

3037

4.0

D Veenendaal

11

4

2012

Groote Keeten - Huisduinen

Noord-Holland N

Eidereend

Somateria mollissima

28

0.32

3037

4.0

D Veenendaal

20

4

2012

Groote Keeten - Huisduinen

Noord-Holland N

Waterhoen

Gallinula chloropus

1

0.01

3037

4.0

D Veenendaal

27

4

2012

Groote Keeten - Huisduinen

Noord-Holland N

Meerkoet

Fulica atra

5

0.06

4039

4.0

CJ Camphuysen

30

4

2012

Mokbaai - Hoornderslag, De Hors

Texel strand

Scholekster

Haematopus ostralegus

5

0.06

4048

6.0

JA van Franeker

11

4

2012

Oudeschild - 't Horntje

Texel wad

Kanoetstrandloper

Calidris canutus

2

0.02

4049

4051

12.0

C Zuhorn & schoonmaakteam

2

4

2012

Jachthaven - Strandhotel

Vlieland strand

Bonte Strandloper

Calidris alpina

4

0.05

4052

4053

9.0

C Zuhorn & schoonmaakteam

3

4

2012

Pad van zes - Vliehors

Vlieland strand

Watersnip

Gallinago gallinago

1

0.01

5078

0.1

E Schothorst

21

4

2012

Badweg - De Balg

Schiermonnikoog strand

Houtsnip

Scolopax rusticola

1

0.01

6088

0.2

D Kuiken

14

4

2012

Kornwerderzand - Zurich

Afsluitdijk

Wulp

Numenius arquata

2

0.02

6088

0.6

D Kuiken

18

4

2012

Kornwerderzand - Zurich

Afsluitdijk

Stormmeeuw

Larus canus

7

0.08

6098

0.2

D Veenendaal

3

4

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus

3

0.03

6098

1.2

D Veenendaal

26

4

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Zilvermeeuw

Larus argentatus

12

0.14

6100

1.2

D Veenendaal

2

4

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Grote Mantelmeeuw

Larus marinus

4

0.05

6100

1.2

D Veenendaal

9

4

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla

8

0.09

6100

1.2

D Veenendaal

16

4

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Zeekoet

Uria aalge

17

0.19

6100

1.2

D Veenendaal

23

4

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Alk

Alca torda

4

0.05

6100

2.5

D Veenendaal

30

4

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Velduil

Asio flammeus

1

0.01

 

Bruinvis

Phocoena phocoena

3

0.03