6

Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO) juni 2012

Dutch Beached Bird Surveys June 2012

Recent overview data collected: Soortenlijst sinds 1965 juli augustus september oktober november december januari februari maart april - mei - juni

In juni is de zomer begonnen en is het olieslachtofferonderzoek eigenlijk in winterslaap. De dichtheden zijn lager dan ooit (gemiddeld 1.69 per km) en de vondsten bestaan hofodzakelijk uit Eidereenden en Zilvermeeuwen (>50%). Het begin van het postduiven-race-seizoen is goed te merken! In June, summer has come, and beached bird survey volunteers hibernate. Densities are lower than ever (average 1.69 per km) and finds comprise mostly Common Eiders and Herring Gulls (>50%). The start of a new racing season for feral pigeons is obvious.

Talrijkste soorten, juni 1965-2006: Eidereend (28.8%), Zilvermeeuw (17.4%), Noordse Stormvogel (10.2%), Kokmeeuw (7.3%), Postduif (6.7%),

Commonest species, June 1965-2006: Eider (28.8%), Herring Gull (17.4%), Northern Fulmar (10.2%), Black-headed Gull (7.3%), feral pigeon (6.7%),

 

Bijgewerkt op vrijdag 19 oktober 2012 09:21:18

 

Ontvangen en verwerkte tellingen

Totaal

 

18.8

km

 

Gevonden vogels

Totalen

43

2.29

Traject

 

km

Teller(s)

Dd

Mm

Jaar

Traject

 

Soort

Species

Aantal

n/km

3035

3036

8.0

A Gronert

30

6

2012

Petten - Callantsoog

Noord-Holland N

Geen vogels gevonden

No birds found dead

1

0.05

4039

4.0

CJ Camphuysen E Velilla

30

6

2012

Mokbaai - Hoornderslag, De Hors

Texel strand

Noordse Stormvogel

Fulmarus glacialis

1

0.05

6098

0.1

D Veenendaal

15

6

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Jan van Gent

Sula bassana

1

0.05

6098

0.2

D Veenendaal

20

6

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

2

0.11

6098

0.2

D Veenendaal

21

6

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

tamme gans

Anser domesticus

2

0.11

6098

0.3

D Veenendaal

16

6

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Bergeend

Tadorna tadorna

1

0.05

6098

0.3

D Veenendaal

28

6

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Krakeend

Anas strepera

1

0.05

6098

0.4

D Veenendaal

5

6

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Eidereend

Somateria mollissima

2

0.11

6099

0.1

D Veenendaal

14

6

2012

Uithuizen - Eemshaven

Groninge kust W

ongedeterm. eend

unidentified duck

1

0.05

6099

0.4

D Veenendaal

26

6

2012

Uithuizen - Eemshaven

Groninge kust W

Scholekster

Haematopus ostralegus

8

0.43

6100

1.2

D Veenendaal

3

6

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Bonte Strandloper

Calidris alpina

1

0.05

6100

1.2

D Veenendaal

12

6

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Wulp

Numenius arquata

1

0.05

6100

1.2

D Veenendaal

18

6

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

6

0.32

6100

1.2

D Veenendaal

27

6

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Stormmeeuw

Larus canus

1

0.05

 

Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus

4

0.21

 

Zilvermeeuw

Larus argentatus

7

0.37

 

Bruinvis

Phocoena phocoena

1

0.05

 

Gewone Zeehond

Phoca vitulina

1

0.05

 

Schaap

Ovis domesticus

1

0.05