3

Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO) – maart 2012

Dutch Beached Bird Surveys – March 2012

Recent overview data collected: Soortenlijst sinds 1965 – juli – augustus – september – oktober – november – december – januari – februari – maart – april - mei - juni

In maart zijn de strandingen juist over hun top heen (5.12 per km), al geldt dat nog niet voor bijvoorbeeld de Alk en de Papegaaiduiker. De Eidereend heeft de laatste jaren de Zeekoet van de eerste plaats verdrongen, maar ook in deze maand spoelen er heel wat zeevogels met olie aan! In koude jaren zijn er ook in maart nog veel steltlopers en eenden te vinden. In March, beached bird numbers drop (5.12 per km), but this is certainly not true for species as Razorbills and Puffins. The Eider has only in recent years replaced the Common Guillemot with a first ranking, but in this month there are still frequent strandings of oiled seabirds! In cold winters, large numbers of waterfowl and waders may be found in March.

Talrijkste soorten, maart 1965-2007: Eidereend (19.4%), Zeekoet (13.1%), Scholekster (11.5%), Drieteenmeeuw (4.7%), Zilvermeeuw (4.5%)

Commonest species, March 1965-2007: Eider (19.4%), Guillemot (13.1%), Oystercatcher (11.5%), Kittiwake (4.7%), Herring Gull (4.5%)

 

Bijgewerkt op vrijdag 27 april 2012 21:15:25

 

Ontvangen en verwerkte tellingen

Totaal

 

78.1

km

 

Gevonden vogels

Totalen

459

5.88

Traject

 

km

Teller(s)

Dd

Mm

Jaar

Traject

 

Soort

Species

Aantal

n/km

1003

1.8

F Arts

8

3

2012

Zoutelande - Westkapelle

Walcheren

Geen vogels gevonden

No birds found dead

3

0.04

3033

4.0

A Gronert

31

3

2012

doorbraak - Camperduin

Noord-Holland M

Fuut

Podiceps cristatus

5

0.06

3034

3035

8.0

De Windbreker

31

3

2012

Hondsbossche Zeewering

Noord-Holland N

Noordse Stormvogel

Fulmarus glacialis

7

0.09

3035

3036

8.0

A Gronert

31

3

2012

Petten - Callantsoog

Noord-Holland N

Jan van Gent

Sula bassana

1

0.01

4039

2.0

CJ Camphuysen

3

3

2012

Mokbaai - Hoornderslag, De Hors

Texel strand

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

4

0.05

4039

2.0

CJ Camphuysen

25

3

2012

Mokbaai - Hoornderslag, De Hors

Texel strand

Blauwe Reiger

Ardea cinerea

1

0.01

4040

1.0

J ten Horn

3

3

2012

Hoornderslag - Westerslag

Texel strand

Grauwe Gans

Anser anser

2

0.03

4040

2.5

J ten Horn

17

3

2012

Hoornderslag - Westerslag

Texel strand

Rotgans

Branta bernicla

8

0.10

4042

M Brugge

3

3

2012

De Koog - De Slufter

Texel strand

Bergeend

Tadorna tadorna

18

0.23

4042

2.4

R van Bemmelen

4

3

2012

De Koog - De Slufter

Texel strand

Smient

Anas penelope

7

0.09

4043

J ten Horn

3

3

2012

De Slufter - vuurtoren

Texel strand

Wintertaling

Anas crecca

2

0.03

4045

3.0

L van Kooten

26

3

2012

De Cocksdorp - De Schorren

Texel wad

Wilde Eend

Anas platyrhynchos

3

0.04

4058

4.0

J ten Horn M Brugge

13

3

2012

Griend

Griend

Pijlstaart

Anas acuta

6

0.08

5070

3.6

JN IJnsen

4

3

2012

Ballumerstrandweg - Hollumer Bos

Ameland strand

Kuifeend

Aythya fuligula

6

0.08

5071

4.0

JN IJnsen

2

3

2012

Hollumer Bos - Reeweg

Ameland strand

Eidereend

Somateria mollissima

63

0.81

5072

3.0

JN IJnsen

3

3

2012

Reeweg - Stroomleidam

Ameland wad

Zwarte Zeeλend

Melanitta nigra

5

0.06

6088

6089

9.0

D Kuiken

4

3

2012

Kornwerderzand - Zurich

Afsluitdijk

Brilduiker

Bucephala clangula

1

0.01

6089

6.5

D Kuiken

25

3

2012

Zurich - Harlingen

Friese kust W

Nonnetje

Mergus albellus

1

0.01

6097

0.1

E Schothorst

10

3

2012

haven Lauwersoog - Pieterburen

Groninge kust W

ongedeterm. eend

unidentified duck

1

0.01

6098

0.2

D Veenendaal

28

3

2012

Pieterburen - Uithuizen

Groninge kust W

Waterral

Rallus aquaticus

1

0.01

6100

2.5

D Veenendaal

12

3

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Meerkoet

Fulica atra

9

0.12

6100

3.5

D Veenendaal

4

3

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Scholekster

Haematopus ostralegus

39

0.50

6100

3.5

D Veenendaal

19

3

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

1

0.01

6100

3.5

D Veenendaal

26

3

2012

Eemshaven - Delfzijl

Groningse kust O

Zilverplevier

Pluvialis squatarola

5

0.06

 

Kanoetstrandloper

Calidris canutus

13

0.17

 

Drieteenstrandloper

Calidris alba

2

0.03

 

Bonte Strandloper

Calidris alpina

19

0.24

 

ongedeterm. strandloper

Calidris spec.

1

0.01

 

Houtsnip

Scolopax rusticola

6

0.08

 

Rosse Grutto

Limosa lapponica

11

0.14

 

Wulp

Numenius arquata

39

0.50

 

Tureluur

Tringa totanus

19

0.24

 

Steenloper

Arenaria interpres

2

0.03

 

Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

12

0.15

 

Stormmeeuw

Larus canus

46

0.59

 

Zilvermeeuw

Larus argentatus

22

0.28

 

Grote Mantelmeeuw

Larus marinus

6

0.08

 

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla

14

0.18

 

ongedeterm. meeuw

Larus spec.

1

0.01

 

Zeekoet

Uria aalge

14

0.18

 

Alk / Zeekoet

Alca torda / Uria aalge

1

0.01

 

Alk

Alca torda

23

0.29

 

Papegaaiduiker

Fratercula arctica

3

0.04

 

Merel

Turdus merula

1

0.01

 

Bruinvis

Phocoena phocoena

4

0.05

 

Grijze Zeehond

Halichoerus grypus

1

0.01