Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO) – verlanglijst vogelsoorten

Dutch Beached Bird Surveys – species wanted for examinations

Recent overview data collected: Soortenlijst sinds 1965 – juli – augustus – september – oktober – november – december – januari – februari – maart – april - mei - juni

Contact address: E-mail: kees.camphuysen@wxs.nl / camphuys@nioz.nl

Home

De talloze vondsten tijdens het olieslachtofferonderzoek bieden mogelijkheden voor nader onderzoek. Sommige strandingen geven ook aanleiding voor nader onderzoek en in dergelijke gevallen worden autopsies uitgevoerd. Zo werden de massale strandingen van onbevuilde alkachtigen en Eidereenden bijvoorbeeld onderzocht. Lopend onderzoek, met een permanent verzoek tot het verzamelen van alle (geschikte) kadavers wordt uitgevoerd door:

 

Kees Camphuysen, NZG/NSO en Koninklijk NIOZ – alle geringde alkachtigen, ongeacht de staat van het kadaver, ter verificatie van uitwendige leeftijdskenmerken. Geen belangstelling voor de ring zelf, maar uiteraard wel voor de bijbehorende gegevens.

 

Kees Camphuysen, NZG/NSO en Koninklijk NIOZ, Edward Soldaat –verse onvolwassen Alken Alca torda (vooral snavelleeftijden W+0 en W+1, maar ook 0+0 is welkom

 

 

Mardik Leopold, Alterra – alle duikers, voor zover de maag en darm nog aanwezig lijkt te zijn.

 

Jan Andries van Franeker, Alterra – alle Noordse Stormvogels, voor zover de maag en darm nog aanwezig lijkt te zijn.

The birds found during beached bird surveys offer unique possibilities for further investigaton. Some mass strandings do require special investigations, such as mass-autopsies, simply to find out what happened. Examples of this are recent studies of the frequent auk wrecks in The Netherlands and special investigations connected to the mass-mortality of Common Eiders. Long-term research programmes have more permanent requests for dead birds and these are currently:

 

Kees Camphuysen, NZG/NSO en Royal NIOZ – all ringed auks, no matter in what condition, to verify external age characteristics. We have no interest in the ring, stick it on your bins if you wish, but we are desperate to get the bird and the ringing data.

 

Kees Camphuysen, NZG/NSO en Royal NIOZ, Edward Soldaat – all fresh Razorbills, to verify skull ossification with external age characteristics. Immature birds (bill age W+0, W+1) and juveniles (0+0) are of special interest.

 

Mardik Leopold, Alterra – all divers for as long as the corpse is likely to contain a stomach and intestines.

 

Jan Andries van Franeker, Alterra – all Northern Fulmars for as long as the corpse is likely to contain a stomach and intestines.

Olievogels

Oiled birds

Walvisachtigen

Cetaceans

Zeetrek

Seawatching

Zeevogels

Seabirds

Zeevogels op zee

Seabirds at sea

Afrikaans werk

African studies

Atlantic Seabirds

Ardea

Royal NIOZ

NZG

Seabird Group

Publicaties

Publications

 

 

 

Voornaamste publicaties / main publications: