Home - NZG/NSO - Mar.Mamm.Database - Atlantic Seabirds - NIOZ home - NZG/CvZ - CSR Consultancy - Ardea

 

 

Publications C.J. Camphuysen (last update 13/5/2003)

 

Camphuysen C.J. 1975. Zangers. De Vleeseter 9(1): 12-25.

Camphuysen C.J. 1976. Reactie op de vraag over eidereenden. De Glimworm 27(3): 7.

Camphuysen C.J. 1977. Verslag van de stookolieslachtoffertelling op Texel 1977. Tjiftjaf 22(4): 9-24.

Camphuysen C.J. 1977. Kort verslag van de stookolieslachtoffertelling op Texel 1977. De Glimworm 28(1): 25-27.

Camphuysen C.J. 1979. Overzicht van de vondsten aan duikers (Gaviidae) aan de Nederlandse kust van 1969 t/m eerste helft van 1979. Nieuwsbr. NSO no. 1.

Camphuysen C.J. 1979. Stookolieslachtoffertellingen 1979. Meded. CvZ 2(1): 14-15.

Camphuysen C.J. 1979. "Offshore" transecttellingen en platformobservaties. Het Noordzee-project. Meded. CvZ 2(2): 3-18.

Camphuysen C.J. 1979. Polymorphisme van de Kleine Jager (Stercorarius parasiticus). Meded. CvZ 2(2): 31-37.

Camphuysen C.J. 1979. Meetpost Noordwijk Najaar 1978. Meded. CvZ 2(2): 19-31.

Camphuysen C.J. 1979. De trek over zee gedurende de eerste helft van 1978. CvZ verslag Nr. 14: 1-40.

Camphuysen C.J. 1979. De trek over zee gedurende de tweede helft van 1978. CvZ verslag Nr. 15: 1-36.

Camphuysen C.J. 1980. Overzicht van de vondsten aan futen (Podicipedidae) aan de Nederlandse kust van 1969 t/m 1979. Nieuwsbr. NSO no. 2.

Camphuysen C.J. 1980. Een beknopt overzicht van de vondsten. Nieuwsbr. NSO no. 4.

Franeker J.A. van & Camphuysen C.J. 1980. Verzoek aan de stookolieslachtoffer tellers tot het verzamelen van Noordse Stormvogels (Fulmarus glacialis). Nieuwsbr. NSO no. 3; Tjiftjaf 25(4): 10-11; Het Vogeljaar 28: 269-270.

Camphuysen C.J. 1980. Trekbewegingen van zeevogels over zee. De Lepelaar nr. 70: 167.

Camphuysen C.J. 1981. Verslag van de landelijke stookolieslachtoffertelling 1980. NSO Jaarverslag 1980:8-13.

Camphuysen C.J. 1981. Omvangrijke slachting onder de Zeekoeten (Uria aalge) eind 1980. NSO Jaarverslag 1980: 14-20.

Camphuysen C.J. 1981. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust winter 1980/1981. Het Vogeljaar 29: 232-238.

Camphuysen C.J. 1981. Olieslachtoffers op de kust oktober en november 1981. Nieuwsbr. NSO 3(2): 20.

Camphuysen C.J. 1981. Zeevogels op het Nederlandse strand. Vogels 1: 234-235.

Camphuysen C.J. 1981. Het rampenplan. Nieuwsbr. NSO 3(2): 13-16.

Camphuysen C.J., Maas F.J., Ouden J.E. den & Schekkerman H. 1981. De trek over zee gedurende de eerste helft van 1980. CvZ verslag Nr. 19: 1-35.

Camphuysen C.J. 1982. Verslag van de landelijke stookolieslachtoffertelling 1981. Nieuwsbr. NSO 3(3): 36-41.

Camphuysen C.J. 1982. Ringvondsten. Nieuwsbr. NSO 3(3): 42-45.

Camphuysen C.J. 1982. Novembersterfte 1981. Nieuwsbr. NSO 3(3): 51-54.

Camphuysen C.J. 1982. Verdwijntijden-onderzoek. Nieuwsbr. NSO 3(3): 58-60.

Camphuysen C.J. 1982. Verslag van de landelijke stookolieslachtoffertelling eind februari 1982. Nieuwsbr. NSO 3: 89-102.

Ouden J.E. den & Camphuysen C.J. 1982. Oliemeldingen op zee en op het strand in 1981. Nieuwsbr. NSO 3(3): 45-50.

Camphuysen C.J., Keijl G.O. & Ouden J.E.den 1982. Meetpost Noordwijk 1978-1981, Report no. 1 Gaviidae-Ardeidae. CvZ MpN-verslag nr. 1, Amsterdam.

Camphuysen C.J. & Maas F.J. 1982. Zeevogels in Nederland in 1978. Limosa 55: 17-22.

Camphuysen C.J. 1982. Vondst van een Kuhls Pijlstormvogel Calonectris diomedea. Limosa 55(3): 99-100.

Camphuysen C.J. 1982. Zeezoogdieren langs de Nederlandse kust. Meded. CvZ 5(2): 6-8.

Camphuysen C.J. 1983. Overzicht van de zeevogelsterfte voor de Nederlandse kust winter 1982/83. Nieuwsbr. NSO 4(4/5): 97-122.

Camphuysen C.J. 1983. De Internationale tellingen van 1981 en 1982. Nieuwsbr. NSO 4: 17-27.

Camphuysen C.J. 1983. Kort Verslag van de Landelijke Olieslachtoffertelling 1983. Nieuwsbr. NSO 4: 83-90.

Camphuysen C.J. 1983. Oil pollution strikes again. Nieuwsbr. Noordzee 83/1: 2.

Camphuysen C.J. 1983. 'Opvangplan "olie-"vogels', een farce. Nieuwsbr. NSO 4(1): 32-34.

Camphuysen C.J. 1983. Het Marpol-Verdrag. Nieuwsbr. NSO 4(3): 75-83.

Camphuysen C.J. 1983. Leeftijdsbepaling en ondersoorten bij de Papegaaiduiker Fratercula arctica. Nieuwsbr. NSO 4(1): 28-32.

Camphuysen C.J. & Dijk J.van 1983. Zee- en kustvogels langs de Nederlandse kust, 1974-79. Limosa special issue 56(3): 81-230.

Ouden J.E. den & Camphuysen C.J. 1983. Meetpost Noordwijk 1978-1981, Report no. 2 Anatidae-Scolopacidae. CvZ MpN-verslag nr. 2, Amsterdam.

Camphuysen C.J. 1983. Expedition to Disko Island, West Greenland, summer 1982. Unpubl. report to Ministry of Greenland, Copenhagen.

Camphuysen C.J. 1983. Volledig reisverslag van de expeditie naar Jan Mayen (Noorwegen), zomer 1983. Ongepubliceerd logboek.

Camphuysen C.J. 1984. Twintig jaar stookolieslachtoffers op de Nederlandse kust: veranderingen in de zeevogelbevolking? NOU themadag 'Vogels van de Noordzee'. Limosa 57: 157-159.

Camphuysen C.J. 1984. Vogels van de Noordzee (Nederlands Deel Continentaal Plat). Ecoland, Leeuwarden 129pp.

Camphuysen C.J. 1984. Determinatie-handleiding deel 1, Grondeleenden Anas. Nieuwsbr. NSO 5(1): 1-12.

Franeker J.A. van & Camphuysen C.J. 1984. Report on Fulmarus glacialis expedition II, Jan Mayen, June-August 1983. Versl. & Techn. gegevens Instituut voor Taxonomische Zoologie No. 39, Zoologisch Museum, Amsterdam.

Camphuysen C.J. 1984. Olieslachtoffers in Nederland. De Grutter 8(6): 121-125.

Camphuysen C.J. 1985. Landelijke olieslachtoffertellingen in februari in Nederland 1965-84. Nieuwsbr. NSO 5(3):41-55.

Platteeuw M., Ham N.F. van der & Camphuysen C.J. 1985. K7-FA-1, K8-FA-1, Zeevogelobservaties winter 1984/85. CvZ spec. publ., Amsterdam.

Camphuysen C.J. 1985. Vogelwaarnemingen in de winter 1984/85 op NAM-gasproductieplatforms. Meded. CvZ 8(1): 31-32.

Camphuysen C.J. 1985. Zeetrektellingen. In: Hustings M.F.H., Kwak R.G.M., Opdam P.F.M. & Reijnen M.J.S.M. (eds). Vogelinventarisatie: 215-219. Pudoc, Wageningen.

Camphuysen C.J. 1986. Vondsten van Kleine Alken Alle alle en Papegaaiduikers Fratercula arctica langs de Nederlandse kust. Limosa 59(3): 138-141.

Camphuysen C.J. 1986. Zeevogelwaarnemingen met het Seabirds at Sea Team in the Minch, Augustus 1986. Meded. CvZ 9(2): 65-67.

Franeker J.A. van, Camphuysen C.J. & Mehlum F. 1986. Status over Jan Mayens fugler. Vår Fuglefauna 9(3): 145-158.

Camphuysen C.J. 1986. Handleiding voor de determinatie van Walvisachtigen (Cetacea) in het Noordoost-Atlantische gebied. Uitgave eigen beheer, Zaandam, 1e druk (mei 1986) pp 1-26.

Camphuysen C.J. 1987. Oliebesmeuring Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla) in overwinteringsgebieden. Sula 1(1): 13.

Camphuysen C.J. 1987. Stranding van Noordse Stormvogels Fulmarus glacialis en (juveniele) Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla op de Hollandse kust juli-augustus 1987. Sula 1(3): 77-78.

Camphuysen C.J. 1987. De Nationale Olieslachtoffertellingen van februari 1985 en '86. Sula 1(1):1-7.

Camphuysen C.J. 1987. Problems with age-determination of seabirds due to heating of the corpses. Sula 1(1): 13-14.

Camphuysen C.J. 1987. Zeevogelsterfte en olievervuiling in de Noordzee. Waddenkrant May 1987:3-5.

Camphuysen C.J. 1987. Seabird mortality and oil pollution, Netherlands Coast 1947-85. In: Peet G. (ed). Reasons for Concern. Proc. 2nd. North Sea Seminar, Rotterdam 1986, 2: 63-71. Werkgroep Noordzee, Amsterdam.

Camphuysen C.J. 1987. Onderzoek naar olieverontreinigingen op het Nederlands deel van de Noordzee door de Directie Noordzee, Rijkswaterstaat. Sula 1(3): 73-75.

Camphuysen C.J. 1987. Invasie en 'wreck' van de Middelste Jager Stercorarius pomarinus in de Noordzee, november 1985. In: Anonymous (ed). Samenv. voordr. Symp. Zeevogels van de Poolgebieden, Nederl. Orn. Unie, Haren, 16 oktober 1987: 15-16.

Camphuysen C.J. 1987. De Noordse Stormvogel aan de Noord-Hollandse kust: nu talrijker dan ooit? Graspieper 7: 6-14.

Camphuysen C.J. 1987. De zeevogels van de Schotse eilanden. Vogeljaar 35(6): 313-324.

Camphuysen C.J. 1987. Great Northern Diver with completely pale bill. Dutch Birding 9:15.

Baptist H.J.M. & Camphuysen C.J. 1987. Concentraties Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra voor de Hollandse en Zeeuwse kust, 9-11 maart 1987. Sula 1(1): 17-18.

Camphuysen C.J. 1987. Het ontdekken en herkennen van Bruinvissen Phocoena phocoena op zee. Sula 1(3): 66-72.

Camphuysen C.J. 1987. Handleiding voor de determinatie van walvisachtigen (Cetacea) in het Noordoost-Atlantische gebied. Uitgave eigen beheer, Zaandam, 2e druk (januari 1987) pp 1-34, A4 print.

Camphuysen C.J. 1987. Invasie Zadelrobben Phoca groenlandica in West-Europa, winter 1986/87. Sula 1(1): 18.

Camphuysen C.J. 1987. Handleiding voor de determinatie van walvisachtigen (Cetacea) in het Noordoost-Atlantische gebied. Uitgave eigen beheer, Zaandam, 2e druk (januari 1987) pp 1-34.

Camphuysen C.J. 1987. De olie-industrie rukt op: noordwaarts. Sula 1(4): 117.

Camphuysen C.J. 1987. Olieverontreiniging op zee, juli-oktober 1987. Sula 1(4): 117-118.

Camphuysen C.J. 1988. Dode Zangvogels op de Vloedlijn. Sula 2(3): 79-82.

Camphuysen C.J., Hart S. & Zandstra H.S. 1988. Zeevogelsterfte na olie-lekkage door de ertscarrier MS Borcea voor de Zeeuwse kust januari 1988. Sula 2(1): 1-12.

Camphuysen C.J. & Keijl G.O. 1988. De nationale olieslachtoffertellingen van februari 1987 en 1988. Sula 2(3): 73-78.

Camphuysen C.J. & Platteeuw M. 1988. Voortgangsrapport Offshore Waarnemingen Nr. 1, 1987. Sula 2(4): 119-132.

Camphuysen C.J. & Ouden J.E. den 1988. Opmerkelijke concentratie jagers Stercorariidae in zeevogelrijk zeegebied ten oosten van Aberdeen (Schotland), september 1988. Sula 2(3): 91-92.

Camphuysen C.J. & Ouden J.E. den 1988. Geassocieerd voorkomen van zeevogels en Dwergvinvissen Balaenoptera acutorostrata in de Noordzee, september 1988. Sula 2(3): 92-93.

Camphuysen C.J. 1988. Instorting van de populatie Zeekoeten (Uria aalge) in arctische wateren. Sula 2(3): 94-97.

Camphuysen C.J. 1988. Zeevogelwaarnemingen aan boord van MS Plancius, van Nederland tot de Kaapverdische Eilanden, winter 1985/86. Sula 2(2): 37-46.

Camphuysen C.J. & van Franeker J.A. 1988. Diet of the Fulmar Fulmarus glacialis on Bear Island, Jan Mayen and Spitsbergen. Poster "Seabird Food and Feeding Ecology" 3rd Int. Conf. Seabird Group, Cambridge, 12-14 Febr. 1988.

Camphuysen C.J. & van Franeker J.A. 1988. Diet of the Fulmar Fulmarus glacialis on Bear Island, Jan Mayen and Spitsbergen. In: Tasker M.L. (ed.). Seabird Food and Feeding Ecology. Proc. 3rd Int. Conf. Seabird Group, Cambridge, 12-14 Febr. 1988, pp 14-15.

Camphuysen C.J. & IJzendoorn E.J. van 1988. Invasie van Middelste Jagers in Nederland in november 1985. Dutch Birding 10(2): 54-65.

Camphuysen C.J. & IJzendoorn E.J. van 1988. Influx of Pomarine Skua in northwestern Europe in autumn 1985. Dutch Birding 10(2): 66-70.

Camphuysen C.J. 1989. Crash van pas uitgevlogen Drieteenmeeuwen (Rissa tridactyla) op de Nederlandse kust augustus 1987. Graspieper 9: 11-17.

Camphuysen C.J. 1989. Olieslachtoffertellingen aan de Nederlandse kust, 1915-1988. Techn. Rapport Vogelbescherming 2, Werkgroep Noordzee, Amsterdam 21pp.

Camphuysen C.J. 1989. Beached Bird Surveys in the Netherlands 1915-1988; Seabird Mortality in the southern North Sea since the early days of Oil Pollution. Techn. Rapport Vogelbescherming 1, Werkgroep Noordzee, Amsterdam 322pp.

Camphuysen C.J. & Derks P.J.T. 1989. Voorkomen en sterfte van de Fuut Podiceps cristatus voor de Nederlandse kust, 1974-86. Limosa 62: 57-62.

Camphuysen C.J. 1989. De Nationale Olieslachtoffertelling, Februari 1989. Sula 3(3): 81-88.

Camphuysen C.J. 1989. Strandingen van zeevogels op de Nederlandse kust. Limosa 62(2): 100-101.

Camphuysen C.J. 1989. Plastic strand. Sula 3(2): 60-61.

Camphuysen C.J. 1989. Massale sterfte van Zeekoeten Uria aalge voor de Nederlandse kust, winter 1988/89. Sula 3(1): 22-25.

Camphuysen C.J. 1989. Vondst van een noordelijke Zeekoet Uria aalge hyperborea in Nederland. Limosa 62(1): 47-48.

Camphuysen C.J. 1989. Kolonie Noordse Sterns Sterna paradisaea op wegdrijvende ijsberg, Negribreen, Storfjorden, Svalbard. Sula 3(3): 108-109.

Camphuysen C.J. & Tasker M.L. 1989. Tysties round Rhum. Unpubl. Rhum NNR Wildlife Report.

Camphuysen C.J. 1989. Diurnal rhythm of the Fulmar Fulmarus glacialis in the arctic summer. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 85-86.

Camphuysen C.J. 1989. Het herkennen van de Potvis Physeter macrocephalus op zee. Huid & Haar 8(1): 21-26.

Camphuysen C.J. 1989. Het herkennen van de Bultrug Megaptera novaeangliae op zee. Huid & Haar 8(1): 27-31.

Camphuysen C.J. & Wolf P.A. 1989. Walvissen, Dolfijnen en Bruinvissen voor de Engelse oostkust, september 1989. Sula 3(4): 136-140.

Camphuysen C.J. 1989. Zeehonden - Phocidae: herkenning. In: De Ruijter E. & Schoenmaker A. (eds) Zeeboek. Determinatietabellen voor flora en fauna van de Nederlandse kust: 216-217.  KNNV veldgids No. 2, Jeugdbondsuitgeverij JBU & Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht.

Camphuysen C.J. 1989. Walvisachtigen - Cetacea: herkenning. In: De Ruijter E. & Schoenmaker A. (eds) Zeeboek. Determinatietabellen voor flora en fauna van de Nederlandse kust: 211-215, 218-219.  KNNV veldgids No. 2, Jeugdbondsuitgeverij JBU & Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht.

Camphuysen C.J. 1990. Massastranding van Alken Alca torda op de Nederlandse kust, Jan-Mrt 1990: Aantal, Leeftijd en Oliebesmeuring. Sula 4(4): 135-138.

Camphuysen C.J. 1990. Verstrikking van zeevogels in plastics: een probleem van toenemende omvang? Sula 4(1): 12-18.

Camphuysen C.J. 1990. Jan van Genten Sula bassana en plastics: waarnemingen op zee en op de kolonie. Sula 4(2): 66-70.

Camphuysen C.J. 1990. Massastranding van Alk Alca torda en Zeekoet Uria aalge op de Nederlandse kust, jan-feb 1990. Sula 4(1): 23-25.

Camphuysen C.J. 1990d. Dieet, Leeftijd en Geslacht van de Zeekoet Uria aalge in de Nederlandse Noordzee in het voorjaar. Sula 4(2): 41-54.

Camphuysen C.J. 1990. Biometrics of auks at Jan Mayen. Seabird 12: 7-10.

Camphuysen C.J. 1990. Fish stocks, fisheries and seabirds in the North Sea. Techn. Rapport Vogelbescherming nr. 5, Vogelbescherming Nederland, Zeist.

Baptist H.J.M., Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1990. Sea Mammal sightings in the Netherlands. In: Evans P.G.H., Aguilar A. & Smeenk C. (eds). Proc. 4th Ann. Conf. ECS, Palma de Mallorca. European Research on Cetaceans - 4: 31-33.

Camphuysen C.J. 1991. The interpretation of data derived from Beached Bird Surveys: monitoring the impact of chronic oil pollution. In: Camphuysen C.J. & J.A. van Franeker (eds). Oil pollution, Beached Bird Surveys and Policy: towards a more effective approach to an old problem. Proc. Int. NZG/NSO workshop, 19 April 1991, Rijswijk, Sula 5 (special issue): 19-21.

Camphuysen C.J. 1991. Beached Bird Surveys and the assessment of total mortality in case of oil incidents. In: Camphuysen C.J. & J.A. van Franeker (eds). Oil pollution, Beached Bird Surveys and Policy: towards a more effective approach to an old problem. Proc. Int. NZG/NSO workshop, 19 April 1991, Rijswijk, Sula 5 (special issue): 41-42.

Camphuysen C.J. 1991. NZG/NSO National Beached Bird Surveys, the Netherlands, 24/25 February 1990, 23/24 February 1991. Unpubl. NZG/NSO report 91.01, September 1991, 14pp.

Camphuysen C.J. 1991. Nationale Olieslachtoffertellingen Nederlandse kust 1965-1978. NZG/NSO interne publicatie 91.02, Zaandam, November 1991, 44pp.

Camphuysen C.J. & Keijl G.O. 1991. Dissectie van Zeekoeten Uria aalge, betrokken bij de massastranding op de Hollandse kust, november 1990. NZG/NSO Internal Report, Zaandam, 5pp.

Camphuysen C.J. 1991. Comparative investigation of sources of oil on seabirds and beaches part 3: Sample taking in the Netherlands. NZG/NSO Special Reports, Prelim. Rep. Oil Sampling No. 2, NSO-EEC Contract B 6618/89/08, Zaandam, November 1991, 7pp.

Camphuysen C.J. 1991. Comparative investigation of sources of oil on seabirds and beaches part 3: Sample taking in the Netherlands. NZG/NSO Special Reports, Prelim. Rep. Oil Sampling No. 1, NSO-EEC Contract B 6618/89/08, Zaandam, April 1991, 8pp.

Camphuysen C.J. 1991. National Beached Bird Surveys in the Netherlands, 1965-1991. Working paper workshop International Beached Bird Surveys Copenhagen 1991, NZG/NSO, Zaandam, November 1991, 8pp.

Camphuysen C.J. 1991. Establishment of a 'European Beached Bird Survey'. In: Camphuysen C.J. & J.A. van Franeker (eds). Oil pollution, Beached Bird Surveys and Policy: towards a more effective approach to an old problem. Proc. Int. NZG/NSO workshop, 19 April 1991, Rijswijk, Sula 5 (special issue): 45-47.

Camphuysen C.J. 1991. Vergelijkend onderzoek naar voor vogelsterfte verantwoordelijke typen olie in de zuidelijke Noordzee: resultaten voorjaar 1990. Sula 5(1): 26-29.

Camphuysen C.J. 1991. Verspreiding, voedsel en fourageergedrag van de Ivoormeeuw Pagophila eburnea rond West-Spitsbergen. Sula 5(4): 125-137.

Camphuysen C.J. 1991. Baltsvluchten van Noordse Sterns Sterna paradisaea op open zee. Sula 5(2): 59-61.

Camphuysen C.J. 1991. Hvalguide - Veiledning i bestemmelse av hval i de Nordo/st-Atlantiske havområder. Norsk Inst. Naturforsk., Trondheim NINA Temahefte 1: 1-41.

Camphuysen C.J. 1991. Handleiding voor de determinatie van walvisachtigen in de Noordzee. Huid & Haar 10(1): 2-14.

Camphuysen C.J. 1991. Het herkennen van de Orca Orcinus orca op zee. Huid & Haar 10(1): 15-19.

Camphuysen C.J. 1991. Het herkennen van de Witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus en de Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris op zee. Huid & Haar 10(1): 20-30.

Camphuysen C.J. 1991. Het herkennen van de Bruinvis Phocoena phocoena op zee. Huid & Haar 10(1): 31-37.

Hart S. & Camphuysen C.J. 1991. Zeeuwse Tuimelaar Tursiops truncatus dood aangetroffen in Oosterschelde. Sula 5(2): 55-56.

Camphuysen C.J. 1991. Walvissen en mensen in actie voor een zieke vriend. Grasduinen 1991(7): 42-44.

Camphuysen C.J. 1992. Nationale Olieslachtoffertellingen Nederlandse kust 1979-1991. NZG/NSO interne publicatie 92.01, Zaandam, Februari 1992, 44pp.

Camphuysen C.J. 1992. Nationale Olieslachtoffertellingen Nederlandse kust 1965-1991: Samenvatting van resultaten. NZG/NSO interne publicatie 92.02, Zaandam, Februari 1992, 51pp.

Heubeck M. & Camphuysen C.J. 1992. European beached bird survey schemes. Seabird Group Newsletter 62: 3-5.

Camphuysen C.J. 1992. Auk wrecks in the southern North Sea, 1981-1991: oil pollution or food shortage? In: Tasker M.L. (ed). Proc. Seabird Group Conference 'European Seabirds', Glasgow 27-29 March 1992: 23.

Camphuysen C.J. 1992. Zeevogelstrandingen op de Nederlandse kust: 26 jaar een vinger aan de pols (1965-1991). Limosa 66(1): 1-16.

Keijl G.O. & Camphuysen C.J. 1992. Resultaten van een verdriftingsexperiment voor de Nederlandse kust, februari 1991. Sula 6(2): 41-49.

Camphuysen C.J. 1992. Systematic beached bird surveys Noord-Holland 1969-1991. Preliminary report. NZG/NSO interne publicatie 92.03, Zaandam, March 1992, 19pp.

Camphuysen C.J. 1992. Een constant oog op vogelstrandingen. De Windbreker 50: 12-14.

Camphuysen C.J. & Franeker J.A. van 1992. The value of beached bird surveys in monitoring marine oil pollution. Techn. Rapport Vogelbescherming 10, Vogelbescherming Nederland, Zeist, 191pp.

Leopold M.F. & Camphuysen C.J. 1992. Olievogels op het Texelse strand, februari 1992. Oiled seabirds on Texel, February 1992. NIOZ-Report 1992-5, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 29 pp.

Camphuysen C.J. 1992. Seabird distribution in the Greenland Sea and western Barents Sea 1985-1990. In: Tasker M.L. (ed). Proc. Seabird Group Conference 'European Seabirds', Glasgow 27-29 March 1992: 8.

Camphuysen C.J., Leopold M.F. & Tasker M.L. 1992. Conservation of seabirds in coastal and offshore waters. In: Proc. & abstr. int. seminar 'The Conservation of Dispersed Species in Europe' at the XVIII ICBP Europ. Cont. Sect. Conference, Aachen, May 1992, pp 28-30.

Camphuysen C.J. 1992. Nachttrek van Grote Sterns Sterna sandvicensis door het binnenland. Sula 6(2): 56-57.

Camphuysen C.J. 1992. Vissende vogels achter het net. Sula 6(3): 108-111.

Camphuysen C.J. 1992. De exploitatie van op zee overboord geworpen vis en snijafval door zeevogels: een verkennend onderzoek. NIOZ cruise report, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 15pp.

Ham N.F. van der, Platteeuw M., & Camphuysen C.J. 1992. Tuimelaar Tursiops truncatus bij Camperduin. Sula 6(3): 106-108.

Camphuysen C.J. 1992. Karakteristieken van in 1985 in Nederland gestrande Middelste Jagers Stercorarius pomarinus. Sula 6(4): 139-147.

Camphuysen C.J. 1992. De Orion van de Koninklijke Marine als platform voor zeevogeltellingen vanuit de lucht: een verkennend onderzoek. Intern rapport Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Camphuysen C.J. 1993. Scavenging seabirds behind fishing vessels in the northeast Atlantic, with emphasis on the southern North Sea. NIOZ-Report 1993-1, BEON Report 1993-20, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 79pp.

Camphuysen C.J. & Offringa H.R. 1993. Seabirds feeding on discards in the North Sea. RV Tridens, IBTS cruises, 2-25 February 1993, preliminary report. NIOZ cruise report, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 23pp.

Camphuysen C.J. 1993. Seabirds feeding on discards in winter in the North Sea. Interim report to the European Comm., study contr. 92/3505, NIOZ unpubl. report, Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J., Ensor K., Furness R.W., Garthe S., Hüppop O., Leaper G., Offringa H. & Tasker M.L. 1993. Seabirds feeding on discards in winter in the North Sea. Final report to the European Comm., study contr. 92/3505, NIOZ-Report 1993-8, Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 1993. De exploitatie van op zee overboord geworpen vis en snijafval door zeevogels. Het Vogeljaar 41(3): 106-114.

Camphuysen C.J. 1993. Foerageermogelijkheden voor zeevogels in de boomkorvisserij: een verkennend onderzoek. Sula 7(3): 81-104.

Camphuysen C.J. 1993. Birds and (marine) mammals in Svalbard, 1985-91. Sula 7(special issue): 3-44.

Camphuysen C.J. 1993. Summer distribution of seabirds and marine mammals in the Greenland Sea, 1985-90. Sula 7(special issue): 45-64.

Katwijk Q. van & Camphuysen C.J. 1993. Post-breeding dispersal of Guillemots Uria aalge in the North Sea, late summer 1993. Sula 7(4): 133-140.

Camphuysen C.J. 1993. De invloed van visserij discards op vogels: de consumptie door vogels van bijvangst. Beleidspresentatie BEON Zee- en Wadvogels, voorkomen en invloeden daarop. BEON Rapport 93-4: 8-13.

Camphuysen C.J. & Reijnders P.J.H. 1993. Potvissen Physeter macrocephalus voor de Nederlandse kust, april 1993. Sula 7(2): 64-66.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1993. The Harbour Porpoise Phocoena phocoena in the southern North Sea, particularly the Dutch sector. Lutra 36(1): 1-24.

Camphuysen C.J. 1993. De invloed van visserij discards op vogels: de consumptie door vogels van bijvangst. BEON Rapport 93-4: 8-11, PB BEON, Den Haag.

Camphuysen C.J. 1993. Foerageermogelijkheden voor zeevogels in de boomkorvisserij: een verkennend onderzoek. Reisverslag HD 7 "6 gebroeders", 28 juni-2 juli 1993. BEWON Dept. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel, 23pp.

Dahlmann G., Timm D., Averbeck C., Camphuysen C.J. & Skov H. 1994. Oiled seabirds - Comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands, Denmark and Germany (1990-1993). Mar. Poll. Bull. 28: 305-310.

Camphuysen C.J. 1994. Verstrikkingen van zeevogels in plastics en vistuig aan de Nederlandse kust, 1990-93. Sula 8(3): 226-229.

Camphuysen C.J. 1994. Flatfish selection by Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus scavenging at commercial beamtrawlers in the southern North Sea. Neth. J. Sea Res. 32(1): 91-98.

Camphuysen C.J., Winter C.J.N., Calvo B., Ensor K., Follestad A., Garthe S., Schünemann H. & Sprotte B. 1994. Consumption of discards by seabirds in the North Sea. EC Project BIOECO/93/10, 1st interim report, July 1994, NIOZ unpubl. report, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 61pp.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1994. Atlas of seabirds in the southern North Sea. IBN Research report 94/6, NIOZ-Report 1994-8, Institute for Forestry and Nature Research, Netherlands Institute for Sea Research and Dutch Seabird Group, Texel.

Camphuysen C.J. 1994. Scavenging seabirds at beamtrawlers in the southern North Sea: distribution, relative abundance, behaviour, prey selection, feeding efficiency, kleptoparasitism, and the possible effects of the establishment of 'protected areas'. BEON Report 1994-14, Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J., Winter C.J.N., Calvo B., Ensor K., Leaper G., Pollock C., Jachmann F. & Janssen K. 1994. Consumption of discards by seabirds in the North Sea. EC Project BIOECO/93/10, 2nd interim report, October 1994, NIOZ unpubl. report, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 55pp.

Camphuysen C.J. 1994. Ivory Gull Pagophila eburnea. In: Tucker G.M. & Heath M.F. (eds). Birds in Europe - their conservations status: 290-291. Birdlife Conservation Series No. 3, Birdlife International, Cambridge.

Camphuysen C.J. & Keijl G.O. 1994. Leeftijd, geslacht, conditie en voedsel van Zeekoeten Uria aalge betrokken bij de massastranding op de Hollandse kust, november 1990. Sula 8(4): 257-267.

Camphuysen C.J. 1994. The Harbour Porpoise Phocoena phocoena in the southern North Sea, II: a come-back in Dutch coastal waters? Lutra 37(1): 54-61.

Camphuysen C.J. 1994. Terugkeer van Bruinvis en Tuimelaar in Nederlandse wateren? Sula 8(4): 274-277.

Dahlmann, G., D. Timm, C. Averbeck, C. Camphuysen, H. Skov, and J. Durinck 1994. Oiled seabirds-comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands, Denmark and Germany (1990-93). Mar. Pollut. Bull. 28: 305-310.

Camphuysen C.J. & Dahlmann G. 1995. Guidelines on standard methodology for the use of (oiled) beached birds as indicators of marine pollution. Ad Hoc working group on Monitoring, Oslo and Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution. MON 95/7, Agenda item 7, 13-17 November 1995, Copenhagen.

Camphuysen C.J. 1995. Olieslachtoffers langs de Nederlandse kust als indicatoren van de vervuiling van de zee met olie. Sula 9(special issue): 1-90, I-XX.

Camphuysen C.J. 1995. Grauwe Pijlstormvogel Puffinus griseus en Noordse Pijlstormvogel P. puffinus in de zuidelijke Noordzee: een offshore perspectief. Limosa 68: 1-9.

Stone C.J., Webb A., Barton C., Ratcliffe N., Reed T.C., Tasker M.L., Camphuysen C.J. & Pienkowski M.W. 1995. An atlas of seabird distribution in north-west European waters. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough, 326pp.

Camphuysen C.J., Heessen H.J.L. & Winter C.J.N. 1995. Distant feeding and associations with cetaceans of Gannets Morus bassanus from Bass Rock, May 1994. Seabird 17: 36-43.

Camphuysen C.J., Calvo B., Durinck J., Ensor K., Follestad A., Furness R.W., Garthe S., Leaper G., Skov H., Tasker M.L. & Winter C.J.N. 1995. Consumption of discards by seabirds in the North Sea. Final report to the European Comm., study contr. BIOECO/93/10, NIOZ-Report 1995-5, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 202+LVIIIpp.

Camphuysen C.J., Duiven P. & Zuidewind J. 1995. Aalscholvers Phalacrocorax carbo als broedvogel op Vlieland. Sula 9(1): 26-30.

Camphuysen C.J. 1995. Leeftijdsbepaling van Zeekoet Uria aalge en Alk Alca torda in de hand. Sula 9(1): 1-22.

Camphuysen C.J. 1995. Voedsel van Zeekoeten Uria aalge voor de Zeeuwse kust, december 1991. Sula 9(4): 164-166.

Camphuysen C.J., Camphuysen-Jonker G. & Ouden J.E. den 1995. Colour phase and biometrics of Fulmars Fulmarus glacialis on Svalbard. Sula 9(3): 107-116.

Camphuysen C.J. & Ouden J.E. den 1995. De broedvogels van Alkhornet, West-Spitsbergen. Sula 9(3): 119-123.

Camphuysen C.J. 1995. Kittiwakes Rissa tridactyla in the North Sea: pelagic ecology, fisheries relationships and feeding strategies. In: Camphuysen C.J. (ed.). Proceedings NOU/ESAS symposium Seabirds at sea in the North Sea, Texel, 8 October 1994. Limosa 68: 123.

Camphuysen C.J. 1995. Herring Gull Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus feeding at fishing vessels in the breeding season: competitive scavenging versus efficient flying. Ardea 83(2): 365-380.

Camphuysen C.J. & Booij D.J. 1995. Dagritme van Sneeuwgorzen Plectrophenax nivalis bij constant daglicht in de poolzomer. Het Vogeljaar 43(5): 213-214.

Camphuysen C.J. 1995. De herkenning van duikers Gaviidae in de hand. Sula 9(2): 45-64.

Camphuysen C.J. & Winter C.J.N. 1995. Feeding Fin Whales Balaenoptera physalus in the North Sea. Lutra 38: 81-84.

Reijnders P.J.H., Leopold M.F., Camphuysen C.J., Heessen H.J.L. & Kastelein R.A. 1995. The status of harbour porpoises in Dutch waters and state of related research in The Netherlands: an overview. SC/47/SM41, Rep. Int. Whal. Commn. 46: 607-611.

Tasker M.L., Webb A., Camphuysen C.J., Skov H. & Joiris C. 1995. Trends in numbers of Fulmars (Fulmarus glacialis) in the North Sea and North-eastern Atlantic driven by fisheries or other changes? Oral presentation Århus ICES symposium "Changes in the North Sea ecosystem and their causes: Århus 1975 revisited", 11-14 July 1995, Paper CNS No. 34, International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen.

Meer J. van der & Camphuysen C.J. 1996. Effect of observer differences on abundance estimates of seabirds from ship-based strip transect surveys. Ibis 138: 433-437.

Garthe S., Camphuysen C.J. & Furness R.W. 1996. Amounts of discards in commercial fisheries and their significance as food for seabirds in the North Sea. Mar. Ecol Progr. Ser. 136: 1-11.

Camphuysen C.J. 1996. De verspreiding van zeevogels in de Noordzee: naar een beter begrip van patronen en verbanden. Sula 10(special issue 2): 41-88.

Camphuysen C.J. 1996. Waarnemingen van Bruinvissen Phocoena phocoena. In: Winter C.J.N., Geelhoed S., Stegeman L. & Woutersen K. (eds). De trek van kust- en zeevogels langs de Nederlandse kust in 1994. Sula 10 (special issue): 28-29.

Camphuysen C.J., Piersma T. & Gronert A. 1996. Ongewone sterfte van Steenlopers Arenaria interpres aan de Noordhollandse kust in september 1995. Sula 10(3): 89-94.

Camphuysen C.J., Dijk J. van, Koks B. & Bijlsma R.G. 1996. Baltsende IJseenden Clangula hyemalis in de Waddenzee. Sula 10(3): 104.

Camphuysen C.J. 1996. Het Sea Empress olie-incident in Wales. Sula 10(3): 109-111.

Camphuysen C.J. 1996. Vondsten Nationale stookolieslachtoffertelling 1996. Sula 10(3): 115-118.

Camphuysen C.J. 1996. Tellingen van olieslachtoffers langs de Nederlandse kust: project "Beached Bird Survey II". Ongepubl. interim rapport nr. 1, DGSM overeenkomst 5771, CSR Consultancy, Oosterend.

Camphuysen C.J., Ens B.J., Heg D., Hulscher J., Meer J. van der & Smit C.J. 1996. Oystercatcher winter mortality in The Netherlands: the effect of severe weather and food supply. Ardea 84a: 469-492.

Camphuysen C.J. & Winter C.J.N. 1996. Arctic Terns Sterna paradisaea in the central northern North Sea in July: offshore staging area for failed breeders? Seabird 18: 20-25.

Camphuysen C.J. & Franeker J.A. van 1996. Jellyfish and fishery waste as food sources of Northern Fulmars Fulmarus glacialis feeding around St Kilda. Sula 10(4): 143-150.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1996. Invasies van de Kleine Alk Alle alle: voorkomen en achtergronden. Sula 10(5): 169-182.

Camphuysen C.J. 1996. Waarnemingen van een fouragerende Kleine Alk Alle alle op Texel, november 1995. Sula 10(5): 249-250.

Camphuysen C.J. 1996. Strandingen van de Kleine Alk Alle alle in Nederland, 1969-96. Sula 10(5): 250-252.

Camphuysen C.J. & Ouden J.E. den 1996. Dagritme en groepsgrootte bij de Kleine Alk Alle alle in West-Groenland. Sula 11(1): 21-23.

Andersen G.S., Börjesson H., Isaksen K. & Camphuysen C.J. 1996. Little Auks Alle alle in southern Scandinavia with emphasis on the 1966 influx. Sula 10(5): 251-256.

Camphuysen C.J. 1996. Zeevogels van de Schotse eilanden. Vogeljaar 44(6): 264-274.

Camphuysen C.J. 1996. Voedsel en voedselbeschikbaarheid voor zeevogels. Oral presentation, 11 december 1996, BEON Themamiddag 'De Beschikbaarheid van Voedsel', Begeleidingsgroep Effecten Visserij, Den Haag.

Camphuysen C.J. 1996. Strandings of Sperm Whales Physeter macrocephalus in the NE Atlantic region: a review. CSR-Report 1996-1, Report to the UN Task Force of the Marine Mammal Action Plan, CSR Consultancy, Oosterend, 48pp.

Camphuysen C.J. 1996. Massastranding vlinders. Vlinders 11(4): 26-27.

Camphuysen C.J. & Van der Meer J. 1996. Recent trends in oiled seabirds. Ad Hoc working group on Monitoring, Oslo and Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution, Environmental Assessment and Monitoring Committee (ASMO) . MON 1995 summary record: 20-48, Copenhagen.

Camphuysen C.J. 1997. Ivory Gull Pagophila eburnea. In: Hagemeijer J.M. & Blair M. (eds) The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance: 348. T. & A.D. Poyser, London.

Camphuysen C.J. 1997. Ecologisch profiel van de Eidereend Somateria mollissima. RIKZ-werkdocument 96.146x, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel, 125pp.

Northridge S., Tasker M.L., Webb A., Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1997. White-beaked Lagenorhynchus albirostris and Atlantic white-sided L. acutus distributions in north-west European and U.S. North Atlantic waters. SC/48/SM44, Rep. Int. whal. Commn. 47: 797-805.

Camphuysen C.J. & Franeker J.A. van 1997. Notes on the diet of Northern Fulmars Fulmarus glacialis from Bjørnøya (Bear Island). Sula 11(1): 1-10.

Camphuysen C.J. 1997. Vliegveld in zee zal miljoenen vogels aantrekken. Forum, De Volkskrant 11 januari 1997.

Camphuysen C.J. 1997. Het voedsel van de Texelse Steenuil Athene noctua. Skor 16: 21-22.

Camphuysen C.J. 1997. Kust- en zeevogels in de Nederlandse kustwateren in de zomer, in het bijzonder rond boorlocatie 'Pinkegat': een voorstudie. Ongepubl. rapport aan Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., CSR Consultancy 97-2, Oosterend, Texel, 17pp.

Camphuysen C.J. 1997. Olievervuiling en olieslachtoffers langs de Nederlandse kust: 1969-1997. Ongepubl. eindrapport aan Directoraat Generaal Scheepvaart & Maritieme Zaken, (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), CSR Consultancy 97-1, Oosterend, Texel, 64pp.

Camphuysen C.J. 1997. Mainport Waddenzee. Intermediair 33(17): 47-49.

Camphuysen C.J. 1997. Het voedsel van een Texelse Steenuil; een vervolg. Skor 16: 47-49.

Camphuysen C.J. 1997. Olievervuiling en olieslachtoffers langs de Nederlandse kust, 1969-97: signalen van een schonere zee. Sula 11(2) special issue: 41-156.

Camphuysen C.J. 1997. Aantalsontwikkelingen van een aantal karakteristieke kustvogels van het Waddengebied. In: Have T.M. van der & Osieck E.R. (eds). Aantalsontwikkelingen van en beheersmaatregelen voor karakteristieke vogels van het Waddengebied: 19-48. Tech. Rapp. Vogelbescherming 18, Vogelbescherming, Zeist.

Furness R.W. & Camphuysen C.J. 1997. Seabirds as monitors of the marine environment. ICES J. Mar. Sc. 54: 726-737.

Camphuysen C.J. & Garthe S. 1997. Distribution and scavenging habits of Northern Fulmars in the North Sea. ICES J. Mar. Sc. 54: 654-683.

Camphuysen C.J., Duiven P., Harris M.P. & Leopold M.F. 1997. Terugmeldingen van in Nederland geringde Zeekoeten Uria aalge: de overleving van gerehabiliteerde olieslachtoffers. Sula 11(3): 157-174.

Camphuysen C.J. 1997. Monitoring Pinkegat 1997: voorkomen van (zee-) vogels en zeezoogdieren in de kustzone (EZ-L1, EZ-L3): waarnemingen april 1997. Ongepubl. rapport aan Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., CSR Consultancy 97-3, Oosterend, Texel, 7pp.

Camphuysen C.J. 1997. Modelling the impact of fisheries on seabirds. Report of inter-callibration survey, RV Navicula, 12-15 May 1997. Unpubl. report DG XIV contract 96/079, CSR Consultancy 97-4, Oosterend, Texel, 14pp.

Camphuysen C.J. 1997. Monitoring Pinkegat 1997/N7: voorkomen van (zee-) vogels en zeezoogdieren in de kustzone (EZ-L1, EZ-L3): waarnemingen april 1997-juli 1997. Ongepubl. rapport aan Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., CSR Consultancy 97-5, Oosterend, Texel, 15pp.

Camphuysen C.J. 1997. Monitoring Pinkegat 1997/N7: voorkomen van (zee-) vogels en zeezoogdieren in de kustzone (EZ-L1, EZ-L3): waarnemingen september 1997. Ongepubl. rapport aan Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., CSR Consultancy 97-6, Oosterend, Texel, 7pp.

Camphuysen C.J. 1997. Oil pollution and oiled seabirds in the Netherlands, 1969-97: signals of a cleaner sea. Seabird Group Newsletter 78: 2-4.

Camphuysen C.J. 1997. Monitoring Pinkegat 1997/N7: voorkomen van (zee-) vogels en zeezoogdieren in de kustzone (EZ-L1, EZ-L3): waarnemingen oktober 1997. Ongepubl. rapport aan Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., CSR Consultancy 97-7, Oosterend, Texel, 12pp.

Camphuysen C.J. 1997. Monitoring Pinkegat 1997/N7: voorkomen van (zee-) vogels en zeezoogdieren in de kustzone (EZ-L1, EZ-L3): waarnemingen november 1997. Ongepubl. rapport aan Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., CSR Consultancy 97-8, Oosterend, Texel, 8pp.

Leopold M.F. & Camphuysen C.J. 1997. Monitoring Pinkegat: voorkomen van zeevogels en zeezoogdieren in de Noordzee-kustzone vóór en tijdens de proefboring N7 (1997). Ongepubl. rapport aan Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Texel & CSR Consultancy Rapport 97-9, Oosterend, Texel.

Camphuysen C.J. 1997. Veel waarnemingen van Bruinvissen Phocoena phocoena in Nederlandse kustwateren in 1997. Sula 11(4): 233-235.

Camphuysen C.J. 1997. Zeehondencrèche zit om werk verlegen - Pieterburen wil het kanon op potvissen richten. Trefpunt, Algemeen Dagblad 23 december 1997.

Camphuysen C.J. & Garthe S. 1997. Fulmars Fulmarus glacialis as scavengers at fishing vessels in the North Sea. Australasian Seabird Group Newsletter 32: 21.

Furness R.W. & Camphuysen C.J. 1997. Seabirds as monitors of the marine environment. Australasian Seabird Group Newsletter 32: 21-22.

Camphuysen C.J. 1998. Beached bird surveys indicate decline in chronic oil pollution in the North Sea. Mar. Poll. Bull. 36(7): 519-526.

Camphuysen C.J. 1998. Het voorkomen van de Alk Alca torda in Nederlandse wateren. Limosa 71: 69-77.

Camphuysen C.J. 1998. Shetland's Humpback Whale off the coast of Aberdeen in 1997? Shetland Seamammal Group Newsletter 8: 2-3.

Camphuysen C.J. 1998. De revalidatie van olieslachtoffers: een zinloze discussie? De Windbreker 104: 16-18.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1998. Kustvogels, zeevogels en bruinvissen in het Hollandse kustgebied. NIOZ Report 1998-4, CSR Rapport 1998-2, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Camphuysen C.J. 1998. Olieslachtoffers in Nederland, winter 1997/98. CSR Rapport 1998-1, CSR Consultancy, Oosterend.

Camphuysen C.J. 1998. Vliegveld in de Noordzee: Aanvaringsrisico's en de ecologische betekenis van de kustwateren tussen Goeree en Wijk aan Zee. Werkdocument TNLI, 1 juni 1998, CSR Rapport 1998-3, CSR Consultancy, Oosterend.

Camphuysen C.J. 1998. Olievervuiling en olieslachtoffers in Nederland, 1997/98. CSR Rapport 1998-4, Sula 12(2): 41-72.

Camphuysen C.J. 1998. De herkenning van Aalscholver Phalacrocorax carbo en Kuifaalscholver Strictocarbo aristotelis in de hand. Sula 12(2): 73-80.

Camphuysen C.J. & Gray M. 1998. Opmerkelijke aantallen grote walvissen in de Groenland Zee, zomer 1998. Sula 12(3): 94-98.

Camphuysen C.J. 1998. Opnieuw Gewone Vinvissen Balaenoptera physalus in de Noordzee, zomer 1998. Sula 12(3): 100-101.

Camphuysen C.J. 1998. De Kwalvlo Hyperia galba als vogelvoedsel. Het Zeepaard 58(6): 163-166.

Camphuysen C.J. 1998. Te koop, Visarend!. Het Vogeljaar 46(4): 171-172.

Camphuysen C.J. 1998. Neemt het aantal Kuifaalscholvers Stictocarbo aristotelis 's winters in Nederland toe? Sula 12(3): 110-111.

Camphuysen C.J. 1998. Seabirds and commercial fisheries: population trends of piscivorous seabirds explained? Oral presentation  Symposium 'Effects of fishing on non-target species and habitats: Biological, conservation and socio-economic issues', 7-10 December 1998, Beaumaris, Anglesey, Wales.

Franeker J.A. van, Camphuysen C.J. & Mehlum F. 1998. The birds of Jan Mayen. Circumpolar Journal 13(2): 28-43.

Reid J. & Camphuysen C.J. 1998. The European Seabirds at Sea database. In: Spina S. & Grattarola A. (eds). Proceedings of the 1st meeting of the European Orn. Union. Biol. Cons. Fauna 102: 291.

Camphuysen C.J. 1999. Diurnal activity patterns and nocturnal group formation of wintering Common Murres in the central North Sea. Colonial Waterbirds 21(3): 406-413.

Camphuysen C.J. 1999. Strategieën van visetende vogels op zee: voedselzoeken in een voortdurend veranderende omgeving. [Oral presentation  IBN-DLO/NOU Symposium 'Vis-etende vogels', 3 October 1998, Wageningen] Limosa 72: 69-71.

Phillips R.A., M.K. Petersen, K. Lilliendahl, J. Solmundsson, K.C. Hamer, C.J. Camphuysen & B. Zonfrillo 1999. The diet of the northern fulmar Fulmarus glacialis: reliance on commercial fisheries? Marine Biology 135: 159-170.

Camphuysen C.J. 1999. De geplunderde wereldzeeën: een overzicht. Oral presentation Voorlichtingsbijeenkomst over de effecten van de visserij op het ecosysteem van het wad voor de Vaste Tweede Kamercommissie voor de Visserij, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, 25 januari 1999, Texel.

Camphuysen C.J., Barreveld H., Dahlmann G. & Franeker J.A. van 1999. Seabirds in the North Sea demobilised and killed by polyisobutylene (C4H8)n. Marine Pollution Bulletin 38(12): 1171-1176.

Camphuysen C.J. & A. Webb 1999. Multi-species feeding associations in North Sea seabirds: jointly exploiting a patchy environment. Ardea 87(2): 177-198.

Camphuysen C.J. 1999. Vondsten van dode vogels op de Texelse kust in 1997-1998. In: Dijksen A., Wassink A. & Witte M. (eds) Ornithologisch Jaarverslag Texel 1998: 38-40. Vogelwerkgroep Texel, Den Burg.

Tasker M.L., Camphuysen C.J. & Fossum P. 1999. Variation in prey taken by seabirds. In: Furness R.W. & Tasker M.L. (eds) Diets of seabirds and consequences of changes in food supply: 18-28. ICES Coop. Res. Report No. 232, International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen.

Camphuysen C.J., Wright P.J., Leopold M.F., Hüppop O. & Reid J.B. 1999. A review of the causes, and consequences at the population level, of mass mortalities of seabirds. In: Furness R.W. & Tasker M.L. (eds) Diets of seabirds and consequences of changes in food supply: 51-66. ICES Coop. Res. Report No. 232, International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen.

Camphuysen C.J. 1999. New feeding technique of Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis at beam trawlers. Atlantic Seabirds 1(2): 85-90.

Camphuysen C.J. & Reid J.B. 1999. editorial. Atlantic Seabirds 1(1): 1-2.

Camphuysen C.J. & Reid J.B. 1999. Trends in seabird systematics: recent sometimes conflicting decisions of BOURC and CSNA. Atlantic Seabirds 1(2): 92-94.

Camphuysen C.J. 1999. Verenigingsnieuws: Sterke opleving olieslachtoffer-onderzoek. Nieuwsbrief NZG 1(1): 6.

Lensink R., Camphuysen C.J., Jonkers D., Leopold M.F., Schekkerman H. & Dirksen S. 1999. Falls, an analysis of current knowledge. Bureau Waardenburg Report 99.55, Culemborg.

Camphuysen C.J. 1999. Jagers in de Nederlandse kustwateren. De Graspieper 19(3): 53-65.

Leopold M.F., Camphuysen C.J., Spaans A.L., Stienen E.W.M., Veen J. & Witte R.H. 1999. GONZ-H: zeevogels als potentiële graadmeters voor biodiversiteit en ecologisch functioneren van de Noordzee. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Texel.

Camphuysen C.J., Verheij J. & Cremer J. 1999. Risk assessment of bird strike hazards: Gulls Laridae. CSR Consultancy Report 99.011, Oosterend, Texel.

Camphuysen C.J. 1999. Een Schotse Armada: de Nederlandse Noordzee als kraamkamer voor Zeekoeten. Abstract oral presentation 'Landelijke dag 1999', Amersfoort, 27 november 1999; Limosa 73(3): 113.

Camphuysen C.J. 1999. Olievervuiling op zee en olieslachtoffers op het strand: de registratie van dode zeevogels op de Nederlandse kust en de toepassingen als graadmeter van de conditie van de zee. RWS/DNZ contract 76/318381, dp 5142, CSR Consultancy Report 99.012, CSR, Oosterend, Texel, 35pp.

Camphuysen C.J. 1999. Iedere dag sterven zeevogels door olie. Forum, De Volkskrant, 30 december 1999.

Camphuysen C.J. 1999. Vogelrevalidatie. Brieven, NRC Handelsblad do. 30 december 1999: 6.

Camphuysen C.J. 1999. Book review. Meininger P.L., Hoogendoorn W., Flamant R. & Raevel P. (eds) 1999. _ Proceedings of the 1st International Mediterranean Gull Meeting, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 4-7 September 1998. EcoNum, Bailleul. Ardea 87(2): 306-307.

Camphuysen C.J. 1999. Book review. Vercruijsse H.J.P. 1999 Zilvermeeuwen uit de duinen van Schouwen: Verspreiding, sterfte en broedbiologie Uitg. H.J.P. Vercruijsse, Tilburg. Ardea 87(2): 307-308.

Camphuysen C.J. 1999. Book review. Aimassi G. & Levi L. 1999 The Hummingbird Collection in Collegio San Giuseppe (Turin, Italy). Museo Regionale Di Scienze Naturali, Torino. Ardea 87(2): 308.

Camphuysen C.J. 1999. Book review. Wells D.R. 1999. The Birds of the Thai-Malay Peninsula, 1. Non-Passerines, Academic Press, San Diego. Ardea 87(2): 308.

Camphuysen C.J., Lavaleye M.S.S. & Leopold M.F. 1999. Vogels, zeezoogdieren en macrobenthos bij het zoekgebied voor gaswinning in mijnbouwvak Q4 (Noordzee). NIOZ Report 1999-4, CSR Rapport 1999-16, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Camphuysen C.J. 1999. Lozingen van olie, chemicaliën en plastics in zee en de gevolgen voor zeevogels en zeezoogdieren: MARPOL Annex I en V anders belicht. College en prakticum Cursus Mariene Milieukunde voor de Zeescheepvaart (HBO), Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Tasker M.L., Camphuysen C.J., Cooper J., Garthe S., Montevecchi W.A. & Blaber S.J.M. 2000. The impacts of fishing on marine birds. ICES J. Mar. Sc. 57: 531-547.

Camphuysen C.J. & Garthe S. 2000. Seabirds and commercial fisheries: population trends of piscivorous seabirds explained? Chapter 11 In: Kaiser M.J. & Groot S.J. de (eds). Effects of fishing on non-target species and habitats: Biological, Conservation and Socio-Economic Issues: 163-184. Blackwell Science, Oxford.

Camphuysen C.J. 2000. Zomerwaarnemingen van Noordse Pijlstormvogels Puffinus puffinus in Nederland. Limosa 73: 7-16.

Camphuysen C.J. 2000. Vogels in het Noord-Hollandse kustgebied, rond en buiten de 20m diepte contour. CSR Consultancy Report 2000-01, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 20pp.

Bourne W.R.P. & Camphuysen C.J. 2000. Seabirds. Chapter 114, In: Sheppard C. (ed.) Seas at the Millenium, an environmental evaluation: 105-116. Elsevier, Amsterdam.

Camphuysen C.J. & J. van der Meer 2000. Notes on the distribution of the Spectacled Petrel Procellaria conspicillata in the South Atlantic. Atlantic Seabirds 2(1): 13-18.

Camphuysen C.J. & J. van der Meer 2000. The distribution of seabirds and their prey at the fine scale. section 3.2 In: Ollason J.G. (ed.) Modelling the Impact of Fisheries on Seabirds: 218-233. Final Report CFP 96-079, University of Aberdeen, Aberdeen.

Camphuysen C.J. 2000. A review of diet studies of MIFOS seabirds: Northern Gannet, Northern Fulmar, Black-legged Kittiwake, and Common Guillemot. section 3.3 In: Ollason J.G. (ed.) Modelling the Impact of Fisheries on Seabirds: 235-271. Final Report CFP 96-079, University of Aberdeen, Aberdeen.

Camphuysen C.J. 2000. Eidereenden in de Waddenzee leggen massaal het loodje. Bionieuws 10(9): 4.

Camphuysen C.J. 2000. Olievervuiling op zee en olieslachtoffers op het strand: oliebevuilingspercentages in de winter 1999/2000. CSR Consultancy Report 2000-02, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 8pp.

Camphuysen C.J. & Hüppop O. 2000. Review of the extent to which fisheries have altered the composition of seabird communities. In: Tasker M.L. (ed.) Report of the Working Group on Seabird Ecology, Wilhelmshaven, Germany, 20-23 March 2000: 18-34. Oceanography Committee, ICES CM 2000/C:04, Ref. ACME+E, International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen, Denmark.

Camphuysen C.J. 2000. Further review of the contents on the database on seabird diet composition. In: Tasker M.L. (ed.) Report of the Working Group on Seabird Ecology, Wilhelmshaven, Germany, 20-23 March 2000: 54-57. Oceanography Committee, ICES CM 2000/C:04, Ref. ACME+E, International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen, Denmark.

Camphuysen C.J. 2000. De sterfte van Eidereenden Somateria mollissima in het Nederlandse Waddengebied, winter 1999/2000. CSR Report 200.004, Oosterend, Texel.

Camphuysen C.J. 2000. Olieramp in Africa: gezonken 'schat' bedreigt Afrikaanse Zwartvoetpinguïn Spheniscus demersus. Nieuwsbrief NZG 1(4): 4-5.

Camphuysen C.J. 2000. Vogels van de Zuidelijke bocht, in en rond mijnbouwvak P12-WP (52°22'NB, 04°OL). CSR Consultancy Report 2000-13, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 19pp.

Camphuysen C.J. 2000. Durchzug, Häufigkeit und räumliche Verteilung der Vögel und Meeressäuger nach Planbeobachtungen, im Bereich der Nordseeinseln Alte Mellum und Scharhörn und auf den "Norder Gründen" (Deutsche Bucht). CSR Consultancy Report 200.014, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 33pp.

Camphuysen C.J. 2000. Durchzug, Häufigkeit und räumliche Verteilung der Vögel und Meeressäuger nach Planbeobachtungen auf der "Borkumriffgrund" (südöstlichen Nordsee). CSR Consultancy Report 200.015, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 27pp.

Camphuysen C.J. 2000. Eidereenden en Scholeksters in de Nederlandse Waddenzee en visserijbeperkingen in de vorm van 'voedselreservering'. Alterra commissioned report, CSR Consultancy Report 200.016, CSR Consultancy, Oosterend, 4pp.

Camphuysen C.J. 2000. Durchzug, Häufigkeit und räumliche Verteilung der Seevögel nach Planbeobachtungen auf der "Amrumbank West" (östliche Nordsee). CSR Consultancy Report 200.017, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 25pp.

Camphuysen C.J. 2000. Bejaarde Eidereenden op het strand. Nieuwsbrief NZG 2(1): 2.

Camphuysen C.J. 2000. Chinese Kuifstern Sterna bernsteini herontdekt na 63 jaar. Nieuwsbrief NZG 2(1): 3.

Camphuysen C.J. 2000. Atlantic Seabirds: een onverwachte niche. Nieuwsbrief NZG 2(1): 5.

Camphuysen C.J. 2000. Mass mortality of Common Eiders Somateria mollissima in the Wadden Sea, winter 1999/2000: food related parasite outbreak? Atlantic Seabirds 2(1): 47-48.

Camphuysen C.J. 2000. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Vögel und Meeressäuger nach Planbeobachtungen im Bereich der Nordseeinseln Sylt (Deutschland) und Romo(Danmark). CSR Consultancy Report 200.018, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 39pp.

Camphuysen C.J. 2000. Mass mortality of common eiders Somateria mollissima in relation to commercial fisheries and conservation measures in the Wadden Sea. Oral presentation, 30 October 2000, Workshop Eider duck mortality, Biological Centre, State University Groningen, Haren.

Camphuysen C.J. 2000. European Seabirds at Sea database: what have we learned of systematic, ship-based studies of seabirds in the North Sea. Oral presentation, 3. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium, 18-19 November 2000, Hermann Ehlers Akademie, Kiel.

Camphuysen C.J. 2000. Tellingen van dood aangespoelde vogels op het strand van Kennemerland. Fitis 36: 191-199.

Camphuysen C.J. 2000. Seabirds drowned in fishing nets off Jan Mayen (Greenland Sea). Atlantic Seabirds 2(2): 87-91.

Camphuysen C.J. 2000. Foraging ecology and pelagic distribution of terns Sternidae wintering in Ghana. Project proposal, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 18pp.

Camphuysen C.J. 2000. Mass mortality of common eiders Somateria mollissima in relation to commercial fisheries in the Wadden Sea. Oral presentation, 21 December 2000, Colloquium series, Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2000. The rat-race of common guillemots Uria aalge: does selection for early ledge occupation determine the timing of chick transition from land to sea? Oral presentation 26 October 2000, Netherlands Institute for Sea Research.

Camphuysen C.J. 2000. Foraging strategies, feeding behaviour, feeding interactions, and distribution of seabirds at sea. Oral presentation 11 December 2000, First international IMPRESS workshop, Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2000. Seabirds and cetaceans off the African west coast. Oral presentation MEE Department, Netherlands Institute for Sea Research, 6 April 2000, Texel.

Camphuysen C.J. 2000. Samenhang van de effecten van visserij op vogels in de Noordzee. In: Baptist H.J.M. (ed.) Ecosysteemdoelen Noordzee: Vogels: 128-131. Werkdocument RIKZ/OS/2000.817x, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg.

Camphuysen C.J. 2000. Harbour Porpoise in the North Sea. Lutra 43 (extra nummer): 11.

Tasker M.L., Camphuysen C.J. & Garthe S. 2000. The spectacular spread of Northern Fulmars Fulmarus glacialis in the North Atlantic over the last 300 years: facts and fairy tales reviewed. In: Flint E. & Swift K. (eds) Second international conference on the biology and conservation of albatrosses and other petrels, Honolulu, Hawaii, USA, 8-12 May 2000; abstracts of oral and poster presentations. Mar. Ornithol. 28: 149.

Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Schaarse en algemene vogels van Nederland. Avifauna van Nederland, 2. KNNV Uitgeverij Utrecht en GMB Uitgeverij, Haarlem, 497pp.

Camphuysen C.J. & Heubeck M. 2001. Marine oil pollution and beached bird surveys: the development of a sensitive monitoring instrument. Environmental Pollution 112: 443-461.

Camphuysen C.J. 2001. Seabirds and fisheries interaction. In: Steele J.H., Thorpe S.A. & Turekian K.K. (eds) Encyclopedia of Ocean Sciences: 2677-2686. Academic Press, London.

Piersma T. & Camphuysen C.J. 2001. What can peak mortalities of Eiders tell us about the state of the ecosystem of the Dutch Wadden Sea? Wadden Sea Newsl. 2001-1: 42-45.

Leopold M.F., Leeuwen P.W. van, Horn H. & Camphuysen C.J. 2001. Grote IJsduiker Gavia immer eet kleine visjes: een verdronken vogel geeft geheimen prijs. Limosa 73: 135-143.

Camphuysen C.J. 2001. Northern Gannets Morus bassanus found dead in The Netherlands, 1970-2000. Atlantic Seabirds 3(1): 15-30.

Camphuysen C.J. 2001. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Vögel und Meeressäuger nach Planbeobachtungen nordöstlich von Helgoland, zwischen Scharhörn und Amrum Grund (Deutsche Bucht). CSR Consultancy Report 2001.001, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 34pp.

Camphuysen C.J. 2001. De macht van de grote getallen: een appeltaart met petroleumgeur. De Windbreker 137: 6-9.

Camphuysen C.J. 2001. Eider mortality in the Dutch Wadden Sea, winter 1999/2000. Wadden Sea Newsl. 2001-1: 4-5.

Camphuysen C.J. & Van der Meer J. 2001. Pelagic distribution, moult and (sub-) specific status of Cory's Shearwaters Calonectris [d.] diomedea/borealis wintering off southern Africa. Marine Ornithology 29: 85-93.

Camphuysen C.J. 2001. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2000/2001: gevonden vogels mei 2000-april 2001 en oliebevuilingspercentages in de winter 2000/2001. CSR Consultancy Report 2001-05, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 14pp.

Camphuysen C.J. 2001. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Vögel und Meeressäuger nach Planbeobachtungen nordwestlich von Helgoland. CSR Consultancy Report 2001.04, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 34pp.

Camphuysen C.J. 2001. Aves Neerlandicae: de Nederlandse vogels van Schlegel tot Bijlsma. Het Vogeljaar 49(6): 245-255.

Camphuysen C.J. 2001. Aves Neerlandicae: de Nederlandse vogels van Albarda tot Bijlsma. Oral presentation 12 mei 2001, Koningszaal, Artis, Amsterdam.

Camphuysen C.J. 2001. Dode Eidereenden in de winter 2000/2001. Nieuwsbr. NZG 3(1): 3-4.

Camphuysen C.J. 2001. Meldingen van walvisachtigen in Nederlandse wateren (Marine Mammal Database). Nieuwsbr. NZG 3(1): 6-7.

Camphuysen C.J. 2001. Distribution and relative abundance of seabirds and marine mammals in selected areas of the German Bight: west of Scharhörn and west of Sylt. CSR Consultancy report 2001.17, Oosterend, Texel, 20pp.

Camphuysen C.J. 2001. Zeevogels en zeezoogdieren in de Nederlandse Noordzee, op basis van tellingen vanaf schepen (ESAS database 3.0). CSR Consultancy report 2001.19, Oosterend, Texel, 18+IIIpp, 36 Figs.

Camphuysen C.J., A.S. Couperus & T. Weichler 2001. Foeragerende Reuzenhaaien Cetorhinus maximus in de Noordzee, zomer 2001. Het Zeepaard 61: 127-132.

Offringa H., Spronk I. & Camphuysen C.J. 2001. Olieslachtoffers langs de Noordzee. Nieuwsbrief Beheersvisie Noordzee 2010, nr. 3, juni 2001: 1-2.

Camphuysen C.J. & Garthe S. 2001. Recording foraging seabirds at sea: standardised recording and coding of foraging behaviour and multi-species foraging associations. IMPRESS Report 2001-001, Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Texel.

Camphuysen C.J. 2001. Feeding behaviour and foraging interactions of seabirds and marine mammals in the NW North Sea, summer 2001. IMPRESS Report 2001-002, Netherlands Institute for Sea Research, Den Burg, Texel, 18pp.

Camphuysen C.J. 2001. The distribution of Spectacled Petrels Procellaria conspicillata in the south-eastern Atlantic. Atlantic Seabirds 3(3): 113-124.

Camphuysen C.J. 2001. NZG/NSO update: strandvondsten in de zomer van 2001. Nieuwsbrief NZG 3(2): 6-7.

Camphuysen C.J. 2001. Food of an adult breeding female Common Guillemot Uria aalge drowned off the Scottish east coast, summer 2001. IMPRESS Report 2001-003, Internal Report Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2001. Seabird Picture of the Month, September 2001: Cape Gannet. Web page U.S. Geological Survey http://www.absc.usgs.gov/research/seabird&foragefish/index.html.

Camphuysen C.J. & Vreeze F. de 2001. Drieteenmeeuw Rissa tridactyla nieuwe broedvogel voor Nederland. Nieuwsbrief NZG 3(2): 1-2.

Camphuysen C.J. 2001. Jacht op wormen: zandspiering als prooi voor verschillende soorten zeevogels en het onderscheid tussen voedselaanbod en voedselbeschikbaarheid. Oral presentation NOU/NIOZ/NZG studiedag zeevogels, 20 October 2001, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Camphuysen C.J. 2001. Op het strand gesmeten: wat dode vogels te zeggen hebben. Oral presentation NOU/NIOZ/NZG studiedag zeevogels, 20 October 2001, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Camphuysen C.J. 2001. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Vögel und Meeressäuger nach Planbeobachtungen - östliche Deutschen Bucht -. CSR Consultancy Report 2001.21, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 33pp.

Camphuysen C.J. 2001. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Seevögel im und um das Windparkplanungsgebiet "Sandbank 24" (östliche Nordsee). CSR Consultancy Report 2001.20, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 22pp.

Camphuysen C.J. 2001. Gerevalideerd olieslachtoffer snelt na vrijlating meteen terug naar kolonie. Nieuwsbrief NZG 3(3): 8.

Camphuysen C.J. 2001. Seabirds of the Atlantic Margin. Oral presentation, 4 December 2001, "Managing the Resources of the Atlantic Margin - a sustainable future?", Edinburgh Conference Centre, Heriot-Watt University Edinburgh.

Camphuysen C.J. 2001. Dispersal and foraging behaviour of seabirds at sea: an introduction. Oral presentation, 6 December 2001, British Antarctic Survey, Cambridge.

Camphuysen C.J. (ed.) 2001. Seabirds and sandeels: studies of interactions between the marine environment, (avian) predators and sandeels off the east coast of Scotland, 2000-2001. First Interim Report. IMPRESS Report 2001-021, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 41pp.

Camphuysen C.J. 2002. Post-fledging dispersal of Common Guillemots Uria aalge guarding chicks in the North Sea: the effect of predator presence and prey availability at sea. Ardea 90(1): 103-119.

Camphuysen C.J., C.M. Berrevoets, H.J.W.M. Cremers, A. Dekinga, R. Dekker, B.J. Ens, T.M. van der Have, R.K.H. Kats, T. Kuiken, M.F. Leopold, J. van der Meer & T. Piersma 2002. Mass mortality of common eiders (Somateria mollissima) in the Dutch Wadden Sea, winter 1999/2000: starvation in a commercially exploited wetland of international importance. Biological Conservation 106(3): 303-317. Camphuysen C.J. 2002. Seabirds and marine mammals off South Georgia. CSR Consultancy Report 2002.01, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 46pp.

Camphuysen C.J. 2002. Invoer gegevens NZG/CvZ: de grote inhaalslag. Nieuwsbr. NZG 3(4): 5-7.

Camphuysen C.J. 2002. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Seevögel nach Planbeobachtungen im und um Windparkplanungsgebiet "Nördlicher Grund" (östliche Nordsee). CSR Consultancy Report 2002.02, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 22pp.

Ens B.J., Borgsteede F., Camphuysen C.J., Dorrestein G., Kats R. & Leopold M.F. 2002. Eidereendensterfte in de winter 2001/2002. Alterra-rapport 521, CSR Report 2002-08, Alterra, Wageningen, 113pp.

Camphuysen C.J. 2002. Status and trends in breeding and wintering Common Eiders Somateria mollissima mollissima in the Blatic/Wadden Sea flyway. Abstracts provided and personal notes made at Eider Specialist Group Meeting, Roosta, Estonia, 17-21 April 2002, CSR Report 2002.004, CSR Consultancy, Oosterend, Texel.

Camphuysen C.J. 2002. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2001/2002. Gevonden vogels mei 2001-april 2002 en oliebevuilingspercentages in de winter 2001/2002. CSR Consultancy Report 2002-05, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 24pp.

Camphuysen C.J. (ed.) 2002. Understanding marine foodweb processes: an ecosystem approach to sustainable sandeel fisheries in the North Sea. Proceedings of the first international conference of the IMPRESS project, 22-23 November 2001, Hamburg. IMPRESS Report 2002-01, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 19pp.

Camphuysen C.J. 2002. Een zee vol vreemde vogels. Noord-Hollands Landschap 2002(2): 6-9.

Camphuysen C.J. 2002. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Seevögel und Meeressäuger im und um eind Windparkplanungsgebiet nordlich von Juist (südöstliche Nordsee). CSR Consultancy Report 2002.03, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 22pp.

Camphuysen C.J. 2002. Häufigkeit und räumliche Verteilung von Vögeln und Meeressäugern nach Planbeobachtungen auf dem "Borkumriffgrund" (Südliche Nordsee). CSR Consultancy Report 2002.07, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 24pp.

Camphuysen C.J. 2002. Seabirds and cetaceans at sea: an introduction to offshore census techniques. Oral presentation Cursus Ecologische Kartering en Monitoring, Universiteit Leiden, Leiden, 16 september 2002.

Camphuysen C.J. 2002. Groenlandse Walvissen worden misschien 200 jaar. Vertaling en bewerking artikel Janet Raloff (Science News 158(16): 254) Nieuwsbrief NZG 4(2): 3-4.

Camphuysen C.J. 2002. Walvissen in de Noord-Europese wateren. Oral presentation Beluga Expeditions promotions, Artis, Amsterdam, 5 October 2002.

Camphuysen C.J. 2002. Zuidkapers bij Zuid-Afrika. Oral presentation Beluga Expeditions promotions, Artis, Amsterdam, 5 October 2002.

Camphuysen C.J. 2002. Marine pollution monitoring: seabirds as indicators of chronic oil pollution and the effects of plastic debris on marine wildlife. Oral presentation Marine Environmental Awareness Course, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2002. Häufigkeit und räumliche Verteilung der Seevögel und Meeressäuger im und um Windparkplanungsgebiet "Borkum Riffgatt" Nordwestlich von Borkum (südöstliche Nordsee). CSR Consultancy Report 2002.09, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 25pp.

Camphuysen C.J., M.F. Leopold, P. Duiven 2002. The rehabilitation of oiled Common Guillemots Uria aalge in The Netherlands. Recoveries of Guillemots ringed in The Netherlands: the survival of rehabilitated oiled seabirds. Oral presentation MEDMARAVIS International conference on oil pollution and conservation of biodiversity, Porto Torres (Sardinia), 17-20 October 2002. Camphuysen C.J., Heubeck M., Cox S., Bao R., Humple D., Abraham C. & Sandoval A. 2002. The Prestige oil spill in Spain. Atlantic Seabirds 4(3): 131-140.

Camphuysen C.J. 2002. Feeding behaviour and foraging interactions of seabirds and marine mammals in the NW North Sea, summer 2002. Trip report Herring Acoustic Survey RV Tridens 24 June   19 July 2002. IMPRESS Report 2002-04, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 20pp.

Camphuysen C.J. (ed.) 2002. Seabirds and sandeels: studies of interactions between the marine environment, (avian) predators and sandeels off the east coast of Scotland, 2001-2002. First Interim Report. IMPRESS Report 2002-019, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 41pp.

Underhill L.G., Crawford R.J.M. & Camphuysen C.J. 2002. Leach's storm petrels Oceanodroma leucorhoa off southern Africa: breeding and migratory status, and measurements and mass of the breeding population. Trans. Roy. Soc. S. Afr. 57: 43-46.

Desholm M., Christensen T.K., Scheiffarth G., Hario M., Andersson Å., Ens B., Camphuysen C.J., Nilsson L., Waltho C.M., Lorentsen S-H., Kuresoo A., Kats R.K.H., Fleet D.M. & Fox A.D. 2002. Status of the Baltic/Wadden Sea population of the Common Eider Somateria m. mollissima. Wildfowl 53: 167-203.

Leopold M.F. & Camphuysen C.J. 2003. De winter van de olierampen: smurrie van Spanje tot Schier. Nieuwsbrief NZG 4(3): 1-3.

Camphuysen C.J. 2003. De zwartste winter in living memory en het grote stilzwijgen. Nieuwsbrief NZG 4(3): 3-4.

Spronk I. & Camphuysen C.J. 2003. Olie nog altijd belangrijke oorzaak dode vogels. Nieuwsbrief Beheersvisie Noordzee 2010, nr 6: 7.

Camphuysen C.J. 2003. Seabirds and marine mammals off West Africa. Responses 2000 cruise report, Netherlands Institute for Sea Research, 6 January 2003, Texel.

Heubeck M., Camphuysen C.J., Bao Casal R., Humple D., Sandoval Rey A., Cadiou B. & Bräger S. 2003. Assessing the impact of major oil sills on seabird populations. Marine Pollution Bulletin in press.

Camphuysen C.J. 2003. Characteristics of Atlantic Puffins Fratercula arctica wrecked in The Netherlands, January-February 2003. Atlantic Seabirds 5(1): in press.