Onderzoek aan zeevogels op zee (verspreiding en ecologie)

Seabirds at sea studies (distribution and ecology)

E-mail: kees.camphuysen@wxs.nl / camphuys@nioz.nl

Home

In Nederland begon het eerste serieuze onderzoek naar het voorkomen van zeevogels op zee al in 1978, als uitbreiding van het al langer gangbare "zeetrektellen", met systema­tische zeetrektellingen op het voormalige REM-eiland, de Meetpost Noordwijk, op ongeveer 10km voor de Zuid-Hollandse kust ter hoogte van Noordwijk aan Zee.

 

Ongeveer tegelijkertijd werd contact gelegd met het Britse Seabirds at Sea Team (Peter Hope Jones) en werd er overleg gevoerd over de mogelijkheid om ook vanaf schepen zeevogels te gaan tellen. Het duurde echter tot 1987 voordat er daadwerkelijk regelmatig de zee op kon worden gegaan: in samenwerking met de Dienst Getijdewateren (MS Holland) en samen met het NIOZ (MS Aurelia). Al snel werd ook veel gebruik gemaakt van het RIVO visserijonderzoeks­schip Tridens I.

 

Voordat het zover was, heeft de NAM in 1985 een aantal waarnemers in de gelegenheid gesteld om waarnemingen te verrichten op de gasproductieplatforms K7-FA-1 en K8-FA-1

 

Het offshore vogelonderzoek is steeds voortgezet en vanuit Nederland worden nu vooral waarnemingen verricht door ornithologen van de Nederlandse Zeevogelgroep, het Koninklijk NIOZ, Alterra en Bureau Waardenburg. Ook het RIKZ telt nog steeds zeevogels op zee, maar doet dat vanuit de lucht (vliegtuig).

Offshore seabird studies in The Netherlands commenced in 1978 when seawatchers were offered facilities on an offshore platform "Meetpost Noordwijk", some 10 km off the mainland coast near Noordwijk aan Zee.

 

About at the same time, some initial contacts with the British Seabirds at Sea Team (Peter Hope Jones) led to an agreement on methods to be used on ship-based surveys. It took until 1987, howver, before ship-based surveys were finally organised, thanks to joint projects with Dienst Getijdewateren (MV Holland), and with NIOZ (MV Aurelia). The fishery research vessel Tridens I was soon used frequently.

 

Before ship-based surveys started to be organised on a regular basis, some observers had been posted on gas production platforms K7-FA-1 and K8-FA-1.

 

Since the early days, offshore surveys have continued to be organised until today and nowadays, most observations are conducted by ornithologists from the Dutch Seabird Group, Royal NIOZ, Alterra and Bureau Waardenburg. An aerial survey monitoring programme is conducted by RIKZ.

Olievogels

Oiled birds

Walvisachtigen

Cetaceans

Zeetrek

Seawatching

Zeevogels

Seabirds

Zeevogels op zee

Seabirds at sea

Afrikaans werk

African studies

Atlantic Seabirds

Ardea

Royal NIOZ

NZG

Seabird Group

Publicaties

Publications

 

 

 

Publicaties Publications

Camphuysen C.J. 1979. Meetpost Noordwijk Najaar 1978. Meded. CvZ 2(2): 19-31.

Camphuysen C.J. 1979. "Offshore" transecttellingen en platformobservaties. Het Noordzee-project. Meded. CvZ 2(2): 3-18.

Camphuysen C.J., Keijl G.O. & Ouden J.E.den 1982. Meetpost Noordwijk 1978-1981, Report no. 1 Gaviidae-Ardeidae. CvZ MpN-verslag nr. 1, Amsterdam.

Ouden J.E. den & Camphuysen C.J. 1983. Meetpost Noordwijk 1978-1981, Report no. 2 Anatidae-Scolopacidae. CvZ MpN-verslag nr. 2, Amsterdam.

Platteeuw M., Ham N.F. van der & Camphuysen C.J. 1985. K7-FA-1, K8-FA-1, Zeevogelobservaties winter 1984/85. CvZ spec. publ., Amsterdam.

Ouden J.E. den & Ham N.F. van der 1988. Meetpost Noordwijk 1978-1982, Report no. 3 Stercoraridae-Alcidae. CvZ MpN-verslag nr. 3, Alkmaar/Amsterdam.

Ham N.F. van der 1988. Meetpost Noordwijk 1978-1982, verslag nr. 4, Columbidae - Emberizidae. Sula 2(3): 83-90.

Camphuysen C.J. & Platteeuw M. 1988. Voortgangsrapport Offshore Waarnemingen Nr. 1, 1987. Sula 2(4): 119-132.

Leopold M.F., Kuipers B.R. & Swennen C. 1986. Seabird concentrations at a tidally induced front in the southern North Sea. NIOZ publication Series 1986-13: 41-42.

Leopold M.F. 1987. Zeevogels op zee: een onderzoek naar verspreiding en kwaliteitsverschillen van zeevogels binnen een deel van het Nederlandse Continentale Plat. NIOZ Intern. Versl. 1987-2, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel 59pp.

Camphuysen C.J. & Ouden J.E. den 1988. Opmerkelijke concentratie jagers Stercorariidae in zeevogelrijk zeegebied ten oosten van Aberdeen (Schotland), september 1988. Sula 2(3): 91-92.

Camphuysen C.J. & Ouden J.E. den 1988. Geassocieerd voorkomen van zeevogels en Dwergvinvissen Balaenoptera acutorostrata in de Noordzee, september 1988. Sula 2(3): 92-93.

Leopold M.F. 1991. Toppredatoren op het Friese Front: zeevogels en zeezoogdieren. In: Gee A.de, Baars M.A. & Veer H.W.van der (eds). De Ecologie van het Friese Front. NIOZ Rapport 1991-2: 79-89, NIOZ Texel.

Bergman M.J.N. & Leopold M.F. 1992. De ecologie van de kustzone van Vlieland en Terschelling. NIOZ-Report 1992-2, Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1993. The Harbour Porpoise Phocoena phocoena in the southern North Sea, particularly the Dutch sector. Lutra 36(1): 1-24.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1994. Atlas of seabirds in the southern North Sea. IBN Research report 94/6, NIOZ-Report 1994-8, Institute for Forestry and Nature Research, Netherlands Institute for Sea Research and Dutch Seabird Group, Texel.

Leeuwen A. van, Postma T.A.C., Leopold M.F. & Bergman M.J.N. 1994. De ecologie van de kustzone van Ameland tot Borkum. NIOZ-Report 1994-4, Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 1995. Grauwe Pijlstormvogel Puffinus griseus en Noordse Pijlstormvogel P. puffinus in de zuidelijke Noordzee: een offshore perspectief. Limosa 68: 1-9.

Stone C.J., Webb A., Barton C., Ratcliffe N., Reed T.C., Tasker M.L., Camphuysen C.J. & Pienkowski M.W. 1995. An atlas of seabird distribution in north-west European waters. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough, 326pp.

Meer J. van der & Camphuysen C.J. 1996. Effect of observer differences on abundance estimates of seabirds from ship-based strip transect surveys. Ibis 138: 433-437.

Camphuysen C.J. 1996. De verspreiding van zeevogels in de Noordzee: naar een beter begrip van patronen en verbanden. Sula 10 (special issue 2): 41-88.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1998. Kustvogels, zeevogels en bruinvissen in het Hollandse kustgebied. NIOZ Report 1998-4, CSR Rapport 1998-2, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Camphuysen C.J. 1998. Het voorkomen van de Alk Alca torda in Nederlandse wateren. Limosa 71: 69-77.

Camphuysen C.J., Lavaleye M.S.S. & Leopold M.F. 1999. Vogels, zeezoogdieren en macrobenthos bij het zoekgebied voor gaswinning in mijnbouwvak Q4 (Noordzee). NIOZ Report 1999-4, CSR Rapport 1999-16, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.

Camphuysen C.J. 1999. Jagers in de Nederlandse kustwateren. De Graspieper 19(3): 53-65.

Camphuysen C.J. & A. Webb 1999. Multi-species feeding associations in North Sea seabirds: jointly exploiting a patchy environment. Ardea 87(2): 177-198.

Camphuysen C.J. 2000. Vogels in het Noord-Hollandse kustgebied, rond en buiten de 20m diepte contour. CSR Consultancy Report 2000-01, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 20pp.

Camphuysen C.J. 2000. Vogels van de Zuidelijke bocht, in en rond mijnbouwvak P12-WP (52°22'NB, 04°OL). CSR Consultancy Report 2000-13, CSR Consultancy, Oosterend, Texel, 19pp.

Camphuysen C.J. & Garthe S. 2001. Recording foraging seabirds at sea: standardised recording and coding of foraging behaviour and multi-species foraging associations. IMPRESS Report 2001-001, Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Texel.

Camphuysen C.J. 2002. Post-fledging dispersal of Common Guillemots Uria aalge guarding chicks in the North Sea: the effect of predator presence and prey availability at sea. Ardea 90(1): 103-119.