Genealogie

 

wapen1

 

Van Dijkum

 

Volgens mondelinge overlevering is de familie in de 2de helft van de 16de eeuw vanuit de Ommelanden naar Oostfriesland gevlucht. Begin 18de eeuw worden familieleden genoemd in de kerkboeken van Larrelt en Wybelsum te Oostfriesland. De vroegste schriftelijke vermelding van de familienaam is in 1739 in het trouwboek van Termunten. Aan het eind van de 18de eeuw is de familie woonachtig in de stad Groningen. Aan de hand van de parenteel van Hinderk Wessels (tekst, grafisch) te Wybelsum geboren omstreeks 1677 en de kwartierstaat van Edzard van Dijkum (tekst, grafisch) geboren 1983 te Amsterdam wordt een overzicht gegeven van de genealogie van de familie Van Dijkum (Van Dijken, Nieveen van Dijkum) en gerelateerde families.

 

wybelsum.jpg

Kaart van Wybelsum en Larrelt.

Blad 172, Emden, 1897, Karte des Deutschen Reiches, oorspronkelijke schaal 1:100000,

 

Toegevoegd is een samenvatting van de geschiedenis van het steenhuis en de borg te Dijkum, Groningen vanaf de 12de eeuw tot en met de 17de eeuw (link tijdelijk zonder enkele afbeeldingen hangende een aanvraag voor toestemming tot publicatie).

 

 

Kaart van Dijkum met voormalig borgterrein en met aan bovenzijde de Dijkumerweg.

Minuutplan 1827, Provincie Groningen, Gemeente Stedum, Sectie D, Garsthuizen, Blad 2, A.C. Meijer,

oorspronkelijke schaal 1:2500. De coördinatenlijn van rechtsonder naar linksboven wijst naar het noorden.

 

 

veldm

Kaart van Dijkum. Veldminuut 1853, Loppersum/Ten Post, Blad 7.3, L.P. van der Beek, oorspronkelijke

schaal 1:25000. Grondslag voor Nettekening Blad 3-III en TMK Blad 3, Uithuizen, 1861 en

Blad 7, Groningen, 1864, schaal 1:50000.

 

lucht02

Vogelvluchtfoto (±1972-1982) genomen in oostelijke richting. Vergelijk ook met de veldminuut van 1853.

Op de achtergrond Dijkum met de Dijkumerweg en het door J. Westerdijk geëgaliseerde
borgterrein. Op de voorgrond Garsthuizen.

 

Met dank aan Yvonne van Galen voor de gegevens van in het bijzonder de Noord-Hollandse tak en Hilda Bruns, Isa Ramm, Else Kannegieter, Evert Dorenbusch en Christian Dannemann voor aanvullingen uit Oostfriesland.

 

Links:

Parenteel van Onke Folkerts van Mark te Mark Oostfriesland, geboren omstreeks 1550

Parenteel van Matthias Lehling geboren omstreeks 1660, tekst en grafisch

Eerste aanzet tot de parenteel van Jarich Hettinga geboren omstreeks 1610 te Kollum, tekst en grafisch

Parenteel van Klaes Wessels (Nicolai) geboren omstreeks 1665, tekst en grafisch

Parenteel van Haije Tammen (Heins) geboren omstreeks 1670

Parenteel van Barent Jansz van Olphen geboren omstreeks 1615

Parenteel van Reiner Jacobs (Goedhuis) te Groningen, geboren omstreeks 1650

Genealogie Goedhuis

Parenteel van Frerik Sijtses de Vries te Blija, Friesland, geboren 1726

Parenteel van Claas Peters (Hooghuis) geboren omstreeks 1670

Parenteel van Koert Stevens (de Ruijter) geboren omstreeks 1580

Parenteel van Jacob Fredrix (Havinga) omstreeks 1615

Meinhardt Thomas Hamrich (ca.1640-1717) en het gereformeerde piëtisme in Groningerland

Parenteel van Berent Berents (ten Have) te Blijham, geboren 1620

Parenteel van Eppo Lupkens, geboren omstreeks 1510

Aeilko Jans Zijlker grondlegger KNPM (Koninklijke Olie) te Nieuw Beerta, geboren 1840

Parenteel van Jan van Kregten te Groningen, geboren 1772

Parenteel van Jan Hommes (Arkema), geboren omstreeks 1660

Parenteel van Herman Jans (Wiltjer, Woldring) te Kropswolde geboren omstreeks 1619

Parenteel van Wolther Egberts (Pinksterboer) te Zuidveen (Steenwijk) geboren omstreeks 1620

Parenteel van Sibo Jacobs (Swart, Zwart) te Garnwerd geboren omstreeks 1600

Parenteel van Schelte Alberts (Scheltens) te Zuurdijk geboren omstreeks 1670

Parenteel van Pieter Ekkes (Dijk) geboren omstreeks 1700

Parenteel van Jan Onnes (Scholma), geboren omstreeks 1600

Voorouders van Janny Scholma

Parenteel van Jacob Julles te Uithuizen, overleden 1753

Parenteel van Derk Hendrikx Beek geboren omstreeks 1733

Parenteel van Claas Janssen Lassche (Last) geboren omstreeks 1650

Parenteel van Louwerens Sotteus (Sotthewes), geboren omstreeks 1727

Parenteel van Hendrick Struik te Holten, Overijssel geboren omstreeks 1615

Genealogie van Berent Berentsz (van Eunen)

Parenteel van Taeke Keimpes (Heidsma) te Garijp, Friesland, geboren 1653

Parenteel van Jan Jochem Beerboom (Pereboom) geboren omstreeks 1737

Parenteel van Rijk Schuijling te Elst, Gelderland, geboren omstreeks 1750

Parenteel van Tonis Jansen Goltkuyl (Kollert)

Parenteel van Arijen Jans (Rook) geboren omstreeks 1615

Parenteel van Hendrik Gijsberts (van Amerongen) geboren omstreeks 1655

Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer te Maarsseveen, geboren 1859, tekst en grafisch

Parenteel van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer te Maarsseveen, geboren 1859

De Noord-Hollandse tak Van Dijkum (Prins)

 

Grafische kwartierstaten (NGV stijl):

Willemina van Dijkum (verbeterde versie Gron. Kw. St. Boek 3 (86))

Edzard van Starkenborgh

Klasiena Arkema (verbeterde versie Gron. Kw. St. Boek 3 (3))

Annette Heidsma

Chris van Dijkum

Annemarije van Dijkum

Edzard van Dijkum

 

Documenten van de familie Van Dijkum

De grafstenen van Hans Hinderks van Dijkum in Wybelsum en Hiske Hinderks van Dijkum en Onneke Sybens van Mark in Larrelt

Geeske Hansen, Hans Hinderks en Dirk Hinderks in het Armenrechnungsbuch van Wybelsum

Geeske Hansen, Hans Hinderks, Dirk Hinderks en Hans Dirks in de Kaufbriefen van Wybelsum en Larrelt met transcriptie

De 8 grasen land in het Wybelsumer Kirchenrechnungsbuch 1844-1881

Gerbrand van Dijkum en Johanna Atzema in de notulen van de rechtdagen van Klei-Oldambt

Antie Pieters Dijk, Reurt Willems Dijk en Willem Reurts Dijk in de notulen van de rechtdagen van Klei-Oldambt

Inventaris van goederen van Julle Jacobs en wijlen Aaltjen Pieters, Uithuizen, 23 februari 1756

De testamenten van Rudolphus Oosterveldt, Albertje Scherphuis en Catharina Sophia van Dijken

De gerechtelijke verkoping van de boerderijen De Overtoom te Hoogkerk en Kranenborg te Groningen

Verkoping van de Buitenplaats Nieborg of het Huis te Paterswolde

Brochure Erdalfabriek Amersfoort 1939

Fotogalerij van de familie Van Dijkum in Oost Friesland

Fotogalerij van de familie Van Dijkum-Arkema

Fotogalerij van de familie Van Dijkum-Beek

Fotogalerij van de familie Van Dijkum-Heidsma

 

Ev. Ref. Kerk te Wybelsum

300 jaar Ev. Ref. Kerk te Wybelsum

Geerdsweer en Wybelsum

TK Wybelsum 1:50000

Ev. Ref. Kerk te Larrelt

Dr. Jan Fastenau, Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler Ostfrieslands, VIII Bände, (±1930-1945)

Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft

Karte Ostfriesland (originele link verbroken)

Karte Ostfriesische Ortssippenbücher

UG lijst OSB

CBG lijst OSB

OGSA lijst OSB

OGSA lijst kerk boeken

Ostfriesische Schatzungsregister (originele link verbroken)

Departement De L'Ems Oriental 1811

 

Ned. Herv. Kerk te Garsthuizen met torenspits

Ned. Herv. Kerk te Garsthuizen zonder torenspits

De klokkenstoel van de Ned. Herv. Kerk te Garsthuizen

Langs Boerengoed, een fietsroute tussen Westeremden en Spijk

Fivelboezemroute, een fietsroute tussen Uithuizen en Zandeweer

De Waddenzee (LancewadPlan)

 

Groninger Archieven - zoeken

AlleGroningers

Genealogie Groningen (Selling)

Genealogie Groningen (Molema-Smitshoek)

Ledematen Groningen

Online genealogisch bronmateriaal

 

Introductie determineertabel TMK en KvK

Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden

Kaart van Krayenhoff

Brieven van de generaals Molitor en Chambarlhiac aan lt. kol. De Man aangaande de Kaart van Krayenhoff met transcriptie

Stichting De Hollandse Cirkel

 

logo_leftNiedersachsenNAVIGATOR

 

Bijgewerkt tot 18 juni 2012

Chris van Dijkum

Opmerkingen en vragen: cevdykum@wxs.nl