Index

SYBE A. ♂
~04-12-1729 Lemmer FRL
†>1780
X 16-02-1749 Echten FRL
MARIJKE H. ♀
†<06-07-1764 Follega
HARMEN S. VISSER ♂
*26-09-1751 Follega
†12-06-1828 Sloten FRL
X 01-01-1792 Sloten FRL
JOHANNES H. ♂
*±1730
†1793 Mirns
X ±1755
RIMKE S. ♀
*±1730
†1806 Sloten FRL
CORNELIA J. ♀
~25-01-1767 Oudemirdum
†28-02-1847 Sloten FRL
JOHANNES H. VISSER ♂
*25-10-1795 Sloten FRL
†12-07-1863 Balk
X 17-05-1818 Balk
PIETER A. WILDEBOER ♂
~09-05-1723 Balk
†31-01-1815 Balk
O 21-11-1744 Balk
HYLK T. ♀
~21-12-1721 Balk
†<31-03-1789 Balk
SIBLE P. WILDEBOER ♂
*01-06-1759 Balk
†10-08-1814 Balk
X 22-07-1792 Balk
PIJTTER H. ♂
~06-11-1712 Balk
X 04-12-1745 Balk
YPKJEN B. ♀
DETTJE P. BAKKER ♀
*06-08-1761 Balk
†17-05-1823 Balk
YPKJEN S. WILDEBOER ♀
*10-01-1797 Balk
†19-09-1831 Balk
JAN J. VISSER ♂
*28-02-1826 Balk
†11-08-1889 St. Johannesga
X 14-05-1848 Balk
MARTEN S. ♂
O 26-06-1729 Sloten FRL
TRIJNTJE K. ♀
WILLEM M. ♂
~23-10-1746 Sondel
†23-05-1806 Sondel
X 04-12-1785 Sondel
FREERK P. STEGENGA ♂
~09-11-1719 Sloten FRL
†Oudega
X 15-05-1758 Oudega
WIJB S. ♀
~01-12-1737 Oudega
†Koudum
WIJPK F. STEGENGA ♀
~20-07-1760 Oudega
†23-07-1844 Balk
MARTEN W. BEUKENS ♂
*28-05-1788 Sondel
†15-04-1839 Sondel
X 21-04-1813 Balk
CORNELIS M. ♂
X 24-05-1744 Hemelum
TETTJE B. ♀
MEINE C. VAN SLUIS ♂
*±1744 Mirns en Bakhuizen
†31-03-1835 Mirns en Bakhuizen
X 13-01-1782 Hemelum
GERRIT H. ♂
~?-07-1720 Oudemirdum
†16-05-1783 Oudemirdum
X <1755
TEETSKE H. ♀
†<1759
GEESKE G. MULDER ♀
~02-11-1755 Oudemirdum
†22-09-1836 Mirns en Bakhuizen
TEETSKE M. VAN (DER) SLUIS ♀
*±1791 Mirns en Bakhuizen
†22-10-1863 Sondel
TETJE M. BEUKENS ♀
*03-04-1826 Sondel
†22-09-1864 St. Johannesga
TAETSKE J. VISSER ♀
*23-10-1853 Sondel
†24-03-1884 Oudeschoot
>
V
VI
VII
VIII
IX
25 ♀
TAETSKE JANS VISSER
leeftijd: 30 jaar
*23-10-1853 Sondel
~20-11-1853
24-03-1884 Oudeschoot
huwelijk 14-09-1876 in Heerenveen met
JACOB HEIDSMA
leeftijd: 71 jaar
*23-05-1851 Oudeschoot
~06-07-1851
24-08-1922 Nyehaske
50 ♂
JAN JOHANNES VISSER
leeftijd: 63 jaar
*28-02-1826 Balk
~19-03-1826
11-08-1889 St. Johannesga
huwelijk 14-05-1848 in Balk met
TETJE MARTENS BEUKENS
leeftijd: 38 jaar
*03-04-1826 Sondel
~01-05-1826 Oudemirdum
22-09-1864 St. Johannesga
100 ♂
JOHANNES HARMENS VISSER
leeftijd: 67 jaar
*25-10-1795 Sloten FRL
~08-11-1795 Sloten FRL
12-07-1863 Balk
relaties:
(1) huwelijk 17-05-1818 in Balk met
YPKJEN SIBLES WILDEBOER
leeftijd: 34 jaar
*10-01-1797 Balk
~29-01-1797 Balk
19-09-1831 Balk
(2) huwelijk 20-01-1833 in Gaasterland met
RINSKE ALDERTS JONKER
leeftijd: 86 jaar
*08-07-1801 Balk
~26-07-1801 Balk
13-06-1888 Balk
200 ♂
HARMEN SYBES VISSER
leeftijd: 76 jaar
*26-09-1751 Follega
~30-09-1751 Lemmer FRL
12-06-1828 Sloten FRL
relaties:
(1) huwelijk 09-02-1783 in Langweer met
NEELTJE FOEKES
leeftijd: ~< 41 jaar
~17-05-1750 Langweer
<1791
(2) huwelijk 01-01-1792 in Sloten FRL met
CORNELIA JOHANNES
leeftijd: ~80 jaar
~25-01-1767 Oudemirdum
28-02-1847 Sloten FRL
400 ♂
SYBE ATTES
leeftijd: ~> 51 jaar
~04-12-1729 Lemmer FRL
>1780
relaties:
(1) huwelijk 16-02-1749 in Echten FRL met
MARIJKE HARMENS
<06-07-1764 Follega
(2) huwelijk 31-03-1765 in Lemsterland met
TJITSKE IDZES
leeftijd: ± 73 jaar
*±1736
24-09-1809 Sloten FRL
401 ♀
MARIJKE HARMENS
<06-07-1764 Follega
huwelijk 16-02-1749 in Echten FRL met
SYBE ATTES
leeftijd: ~> 51 jaar
~04-12-1729 Lemmer FRL
>1780
201 ♀
CORNELIA JOHANNES
leeftijd: ~80 jaar
~25-01-1767 Oudemirdum
28-02-1847 Sloten FRL
huwelijk 01-01-1792 in Sloten FRL met
HARMEN SYBES VISSER
leeftijd: 76 jaar
*26-09-1751 Follega
~30-09-1751 Lemmer FRL
12-06-1828 Sloten FRL
402 ♂
JOHANNES HARINGS
leeftijd: ± 63 jaar
*±1730
1793 Mirns
huwelijk ±1755 met
RIMKE SIJMENS
leeftijd: ± 76 jaar
*±1730
1806 Sloten FRL
403 ♀
RIMKE SIJMENS
leeftijd: ± 76 jaar
*±1730
1806 Sloten FRL
huwelijk ±1755 met
JOHANNES HARINGS
leeftijd: ± 63 jaar
*±1730
1793 Mirns
101 ♀
YPKJEN SIBLES WILDEBOER
leeftijd: 34 jaar
*10-01-1797 Balk
~29-01-1797 Balk
19-09-1831 Balk
huwelijk 17-05-1818 in Balk met
JOHANNES HARMENS VISSER
leeftijd: 67 jaar
*25-10-1795 Sloten FRL
~08-11-1795 Sloten FRL
12-07-1863 Balk
202 ♂
SIBLE PIETERS WILDEBOER
leeftijd: 55 jaar
*01-06-1759 Balk
~03-06-1759 Balk
10-08-1814 Balk
huwelijk 22-07-1792 in Balk met
DETTJE PIETERS BAKKER
leeftijd: 61 jaar
*06-08-1761 Balk
~09-08-1761 Balk
17-05-1823 Balk
404 ♂
PIETER ARENDS WILDEBOER
leeftijd: ~91 jaar
~09-05-1723 Balk
31-01-1815 Balk
ondertrouw 21-11-1744 in Balk met
HYLK TJEERDS
leeftijd: ~< 67 jaar
~21-12-1721 Balk
<31-03-1789 Balk
405 ♀
HYLK TJEERDS
leeftijd: ~< 67 jaar
~21-12-1721 Balk
<31-03-1789 Balk
ondertrouw 21-11-1744 in Balk met
PIETER ARENDS WILDEBOER
leeftijd: ~91 jaar
~09-05-1723 Balk
31-01-1815 Balk
203 ♀
DETTJE PIETERS BAKKER
leeftijd: 61 jaar
*06-08-1761 Balk
~09-08-1761 Balk
17-05-1823 Balk
huwelijk 22-07-1792 in Balk met
SIBLE PIETERS WILDEBOER
leeftijd: 55 jaar
*01-06-1759 Balk
~03-06-1759 Balk
10-08-1814 Balk
406 ♂
PIJTTER HARMENS
~06-11-1712 Balk
huwelijk 04-12-1745 in Balk met
YPKJEN BAUKES
407 ♀
YPKJEN BAUKES
huwelijk 04-12-1745 in Balk met
PIJTTER HARMENS
~06-11-1712 Balk
51 ♀
TETJE MARTENS BEUKENS
leeftijd: 38 jaar
*03-04-1826 Sondel
~01-05-1826 Oudemirdum
22-09-1864 St. Johannesga
huwelijk 14-05-1848 in Balk met
JAN JOHANNES VISSER
leeftijd: 63 jaar
*28-02-1826 Balk
~19-03-1826
11-08-1889 St. Johannesga
102 ♂
MARTEN WILLEMS BEUKENS
leeftijd: 50 jaar
*28-05-1788 Sondel
~15-06-1788 Sondel
15-04-1839 Sondel
huwelijk 21-04-1813 in Balk met
TEETSKE MEINES VAN (DER) SLUIS
leeftijd: ± 72 jaar
*±1791 Mirns en Bakhuizen
22-10-1863 Sondel
204 ♂
WILLEM MARTENS
leeftijd: ~59 jaar
~23-10-1746 Sondel
23-05-1806 Sondel
relaties:
(1) huwelijk 19-06-1774 in Sondel met
HIJLKJEN HIJLKES
(2) huwelijk 04-12-1785 in Sondel met
WIJPK FREERKS STEGENGA
leeftijd: ~84 jaar
~20-07-1760 Oudega
23-07-1844 Balk
408 ♂
MARTEN SAKES
relaties:
(1) huwelijk 13-05-1725 in Sloten FRL met
ANTJE SYBOLTS
<09-07-1726 Sloten FRL
(2) ondertrouw 26-06-1729 in Sloten FRL met
TRIJNTJE KLASES
409 ♀
TRIJNTJE KLASES
ondertrouw 26-06-1729 in Sloten FRL met
MARTEN SAKES
205 ♀
WIJPK FREERKS STEGENGA
leeftijd: ~84 jaar
~20-07-1760 Oudega
23-07-1844 Balk
huwelijk 04-12-1785 in Sondel met
WILLEM MARTENS
leeftijd: ~59 jaar
~23-10-1746 Sondel
23-05-1806 Sondel
410 ♂
FREERK POPKES STEGENGA
~09-11-1719 Sloten FRL
Oudega
huwelijk 15-05-1758 in Oudega met
WIJB SYBERENS
~01-12-1737 Oudega
Koudum
411 ♀
WIJB SYBERENS
~01-12-1737 Oudega
Koudum
huwelijk 15-05-1758 in Oudega met
FREERK POPKES STEGENGA
~09-11-1719 Sloten FRL
Oudega
103 ♀
TEETSKE MEINES VAN (DER) SLUIS
leeftijd: ± 72 jaar
*±1791 Mirns en Bakhuizen
22-10-1863 Sondel
huwelijk 21-04-1813 in Balk met
MARTEN WILLEMS BEUKENS
leeftijd: 50 jaar
*28-05-1788 Sondel
~15-06-1788 Sondel
15-04-1839 Sondel
206 ♂
MEINE CORNELIS VAN SLUIS
leeftijd: ± 91 jaar
*±1744 Mirns en Bakhuizen
31-03-1835 Mirns en Bakhuizen
huwelijk 13-01-1782 in Hemelum met
GEESKE GERRITS MULDER
leeftijd: ~80 jaar
* Hooijbergen
~02-11-1755 Oudemirdum
22-09-1836 Mirns en Bakhuizen
412 ♂
CORNELIS MEINES
huwelijk 24-05-1744 in Hemelum met
TETTJE BEERNTS
413 ♀
TETTJE BEERNTS
huwelijk 24-05-1744 in Hemelum met
CORNELIS MEINES
207 ♀
GEESKE GERRITS MULDER
leeftijd: ~80 jaar
* Hooijbergen
~02-11-1755 Oudemirdum
22-09-1836 Mirns en Bakhuizen
huwelijk 13-01-1782 in Hemelum met
MEINE CORNELIS VAN SLUIS
leeftijd: ± 91 jaar
*±1744 Mirns en Bakhuizen
31-03-1835 Mirns en Bakhuizen
414 ♂
GERRIT HARINGS
leeftijd: ~62 jaar
~?-07-1720 Oudemirdum
16-05-1783 Oudemirdum
relaties:
(1) huwelijk <1755 met
TEETSKE HENDRIKS
<1759
(2) huwelijk <1759 met
EELKJE GERRITS VAN DER KOOI
leeftijd: ~75 jaar
* Tjerkgaast
~16-09-1737 Doniawerstal
16-09-1812 Oudemirdum
415 ♀
TEETSKE HENDRIKS
<1759
huwelijk <1755 met
GERRIT HARINGS
leeftijd: ~62 jaar
~?-07-1720 Oudemirdum
16-05-1783 Oudemirdum