Nr

Bladnaam

Druk

Opl

Kenmerken

Verzameling

1

Ameland

1861

400

·   Eerste druk.

·   Zonder strandpalen.

Plano.

Atlas.

1

Ameland

1868

49

·   Strandpalen tot en met paal 24 aangebracht.

·   Nog steeds ellen en mijlen.

 

1

Ameland

1871

50

·   Strandpalen allen aanwezig.

·   Het huisje met seinpaal bij schipbreuk.

·   Palen aan zuidzijde Ameland.

·   Pier bij Zuidwal is veranderd.

·   Geul naast Zuidwal aangegeven.

·   Namen Berouw, Directiekeet en Bloedige Nek bij Nes.

 

1

Ameland

1875

400

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen (74).

1

Ameland

1876

23

 

 

1

Ameland

1878

 

·   Ten westen van Hollum wit licht.

·   Directiegebouw bij Nes.

 

1

Ameland

1879

53

 

 

1

Ameland

1883

25

·   Door stippellijn nieuwe oeverdijk van het eiland aangegeven.

·   Strandpalen noordkant Ameland, benevens hoogwaterlijn (opname 1878).

 

1

Ameland

1884

 

·   Goedkope uitgave identiek 1883.

 

2

Schiermonnikoog

1861

400

·   Eerste druk.

Atlas.

2

Schiermonnikoog

1871

50

·   Meters en kilometers.

·   Stuifdijk op Schiermonnikoog.

·   Kustversterking en ontwerp dijk naar de vaste wal.

·   Oostelijke dijk bij Hornhuizen (Gr.).

·   Westelijke dijk "in project".

·   Zuid van Hornhuizen het cijfer .54.

 

2

Schiermonnikoog

1872

50

 

 

2

Schiermonnikoog

1875

400

·   Goedkope uitgave.

·   Strekdam bij Moddergat.

Kwartbladen (74).

2

Schiermonnikoog

1878

53

·   Op enkele plaatsen aan noordzijde vaste wal is PMS gedrukt.

Plano.

2

Schiermonnikoog

1880

 

·   Westelijke dijk bij Hornhuizen gedrukt.

·   Hoogwaterlijn op Ameland aangegeven.

·   Oeverlijn en de duinvoet van Ameland gewijzigd.

·   Cijfer zuid van Hornhuizen weg.

 

2

Schiermonnikoog

1883

50

·   Kunstwegen in Ulrum en Kloosterburen.

·   Strandpalen op Ameland en Schiermonnikoog.

 

2

Schiermonnikoog

1884

 

·   Goedkope uitgave identiek 1883.

 

2

Schiermonnikoog

1888

 

 

 

3

Uithuizen

1861

500

·   Eerste druk.

·   Ellen en mijlen.

·   Weg van Warffum naar Breede landweg.

Plano.

3

Uithuizen

1871

50

·   Weg van Warffum naar Breede grindweg (gevuld met streepjes).

Atlas.

3

Uithuizen

1872

50

·   Identiek 1871.

 

3

Uithuizen

1875

400

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen (74).

3

Uithuizen

1876

25

·   Meters en kilometers.

·   Polders Negenboeren en Eemspolder gedrukt.

·   Brug bij Andel.

 

3

Uithuizen

1877

103

·   Wijziging in Eemspolder.

·   Onder Saaxumhuizen paal 26.

Plano.

3

Uithuizen

1882

100

 

 

4

Vlieland

1862

500

·   Eerste druk.

·   Op de bladwijzer staat aangegeven: verkend 1862, gravure 1855.

Plano.

Atlas.

4

Vlieland

1870

 

·   Hierop staan o.a. lichttoren Texel, meerhoofden en palen op Vlieland en dammen zuid van het dorp Oost-Vlieland.

 

4

Vlieland

1872

 

·   Meters en kilometers.

 

4

Vlieland

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

4

Vlieland

1876

23

 

 

4

Vlieland

1879

11

 

 

4

Vlieland

1881

28

 

 

4

Vlieland

1883

 

·   Vier hoofden of kribben en enige verdedigingswerken op het noorderstrand van Vlieland.

 

5

Harlingen

1861

48

·   Voorlopige uitgave.

·   Zonder spoorlijn Harlingen-Leeuwarden.

 

5

Harlingen

1862

500

·   Eerste druk.

·   Ellen en mijlen.

Plano.

5

Harlingen

1869

25

·   Spoorlijn Leeuwarden-Meppel aangebracht.

·   Palen op Terschelling.

·   Palen langs spoorlijn Harlingen-Leeuwarden.

Atlas.

5

Harlingen

1871

100

·   Meters en kilometers.

·   Havenhoofden voltooid.

·   Km palen langs weg Harlingen-Leeuwarden.

 

5

Harlingen

1874

 

·   Korte strekdam bij Harlingen.

·   Verbetering station Deinum.

·   PMS bij De Poelen.

 

5

Harlingen

1874

 

·   Goedkope uitgave.

·   Halte Deinum.

Kwartbladen.

5

Harlingen

1875

100

·   Verlenging strekdam Harlingen.

·   Nieuw zuid havenhoofd.

Plano.

5

Harlingen

1880

216

·   Goedkope uitgave.

 

5

Harlingen

1883

25

·   Spoorlijn Leeuwarden-Sneek.

·   Tramweg Harlingen Sneek.

 

5

Harlingen

1885

 

·   Wegwijziging "op de Fennen".

·   Noordelijke spoorlijnen.

 

5

Harlingen

1886

 

 

 

6

Leeuwarden

1864

 

·   Eerste druk.

·   Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen ontbreekt.

 

6

Leeuwarden

1869

 

·   Tussen 1864 en 1869.

·   Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen.

 

6

Leeuwarden

1869

25

·   Langs linkerkader is bochtje in spoorlijn Leeuwarden-Groningen aangebracht.

·   Wijziging stations Leeuwarden en Veenwouden.

·   Km palen langs spoorlijn Leeuwarden-Groningen.

Atlas.

6

Leeuwarden

1871

100

·   Kilometers en meters.

·   Dam naar Ameland.

·   Dam naar Zoutkamp in uitvoering.

·   Dijk bij Vierhuizen in uitvoering.

 

6

Leeuwarden

1873

 

·   Goedkope uitgave.

·   Identiek 1871.

 

6

Leeuwarden

1874

 

·   Herdruk goedkope uitgave.

Kwartbladen.

6

Leeuwarden

1875

100

·   Munnekerzijlsterzijl aangebracht.

·   Uitw. dr. gewijzigd in uitw. sl. zuid van Zoutkamp.

 

6

Leeuwarden

1879

52

 

Plano.

6

Leeuwarden

1881

53

 

 

6

Leeuwarden

1883

50

·   Tramweg Dokkum-Bergumerdam.

·   Twee in dijkwegen aan de Lauwerszee.

·   Kanaal met kunstwerken (De nieuwe zwemmer).

·   Steiger en verdedigingswerken aan de schutsluis te Zoutkamp.

·   Kunstweg langs het Hallumermeer of trekvaart weggenomen.

·   Bij Gerkerklooster een weg in een vaart veranderd.

 

6

Leeuwarden

1888

 

 

 

6

Leeuwarden

1897

 

 

 

7

Groningen

1861

46

·   Voorlopige uitgave.

·   Zonder spoorlijn Harlingen-Hannover.

 

7

Groningen

1864

 

·   Eerste druk.

Plano slechte staat.

7

Groningen

1870

 

 

 

7

Groningen

1872

100

·   Stempel herzien 1872 (??).

·   Km palen langs spoorweg Groningen-Leeuwarden.

·   Spoorlijnen Groningen-Winschoten en Groningen-Meppel aangebracht.

·   Kanalen.

Atlas.

7

Groningen

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

7

Groningen

1874

 

·   Meters en kilometers.

 

7

Groningen

1875

100

 

 

7

Groningen

1875

500

·   Goedkope uitgave.

 

7

Groningen

1879

53

·   Wijziging bij Meedhuizen.

 

7

Groningen

1881

103

·   Naamsverandering Eemskanaal.

Plano.

7

Groningen

1885

 

 

 

7

Groningen

1886

 

·   Goedkope uitgave.

 

7

Groningen

1887

 

 

Linnen gevouwen.

8

Nieuwe Schans

1861

44

·   Voorlopige uitgave.

·   Reiderwolderpolder 1e Afdeling ontbreekt.

 

8

Nieuwe Schans

1864

 

·   Eerste druk.

·   Reiderwolderpolder 1e Afdeling ingepolderd.

Plano 2x.

8

Nieuwe Schans

1869

25

·   Spoorlijn Groningen-Nieuwenschans.

·   Spoorlijn in Duitsland gestippeld.

Atlas.

8

Nieuwe Schans

1871

50

·   Km palen langs spoorlijn.

·   Station Scheemda (er staat Sheemda).

·   Kerkweg ten noorden van Finsterwolde beschreven.

·   Koningrijk Hannover of Pruissen ontbreekt.

 

8

Nieuwe Schans

1872

100

·   Meters en kilometers.

·   Nieuwe hoogtecijfers.

·   Johannes Kerkhoven polder nog niet aangebracht, evenals de loop van het Z.O. rak.

 

8

Nieuwe Schans

1874

 

·   Goedkope uitgave.

·   Wel de W rm bij Termunten.

Kwartbladen.

8

Nieuwe Schans

1875

200

·   Goedkope uitgave.

 

8

Nieuwe Schans

1876

26

·   Polder Johannes Kerkhoven schematisch aangebracht.

·   Spoorlijn in Duitsland (Emden).

·   De nieuw Reiderwolder poldder.

·   Wegnemen van woorden batterij.

 

8

Nieuwe Schans

1877

66

·   Dijk rond Johannes Kerkhovenpolder gedrukt.

 

8

Nieuwe Schans

1878

54

·   Identiek 1877.

 

8

Nieuwe Schans

1880

102

·   Bedijking en verkaveling Johannes Kerkhoven polder.

·   Bijvoeging kanaal ten N van Winschoten.

·   Verlegging Schanser Diep.

·   Verplaatsen rijksgrens in midden van rivier de Aa vanaf Statenzijl in N richting.

·   Bedijking Heinitz polder met uitwateringskanaal tot Pogumer Kiel (Pr).

Plano.

8

Nieuwe Schans

1881

208

·   Goedkope uitgave.

 

8

Nieuwe Schans

1883

50

·   Tramweg station Scheemda over Finsterwolde naar station Winschoten.

 

8

Nieuwe Schans

1885

 

·   Gemeenteaanduiding onder Meerland Ma ipv Fe.

·   Langs grens aangebracht bepuind jaagpad.

·   Boven Statenzijl aangebracht Oude Statenzijl.

 

8

Nieuwe Schans

1886

 

·   Van de dijkdoorbrak in de Johannes Kerkhoven polder is weer de herstelde dijk gegeven.

·   Ludensweg noord van Winschoten.

 

8

Nieuwe Schans

1887

 

·   Goedkope uitgave.

·   Ludensweg niet aanwezig.

·   Alleen nog de dijkdoorbraak.

·   Polder langs Egyptische dijk en Sluisdijk, benevens enkele kwelderlanden.

·   Vijzelstoomwerktuig.

 

8

Nieuwe Schans

1887

 

 

Linnen gevouwen.

8

Nieuwe Schans

1889

 

·   Ludensweg aanwezig.

·   Stoomgemaal heet nu stm gem.

 

9

Helder

1863

 

·   Eerste druk.

·   Weg van Waal-De Cocksdorp nog geen grindweg.

 

9

Helder

1872

100

 

Atlas.

9

Helder

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen 2x.

9

Helder

1876

 

·   Uitgave tussen 1871 en 1876.

·   Aangebracht sluizen bij Den Helder.

·   Sluis bij Oudeschild.

·   Nieuwe "Polder het Noorden" op Texel.

·   Eierlandsche polder sterk gewijzigd.

·   Cirkels voor strandpalen.

 

9

Helder

1878

28

·   Polder het Noorden boven Oosterend gestippeld.

 

9

Helder

1879

53

·   Plaatsing strandpalen.

·   Duinvoet, hoog en laag waterlijn gewijzigd.

·   Polder het Noorden getrokken.

 

9

Helder

1880

51

 

 

9

Helder

1881

80

·   Namen forten Westoever en Dirks Admiraal kleiner.

·   Gemeenschapslinie gewijzigd in Gemeenschapsweg.

 

9

Helder

1881

420

·   Goedkope uitgave.

 

9

Helder

1884

 

·   Uitgave tussen 1881 en 1884.

 

9

Helder

1885

 

 

 

9

Helder

1891

 

 

 

10

Sneek

1861

48

·   Voorlopige uitgave.

·   Zonder spoorlijn Leeuwarden-Zwolle.

 

10

Sneek

1864

 

·   Eerste druk.

Atlas.

10

Sneek

1872

50

·   Ellen en meters.

·   Verharde wegen Bolsward-Exmorra, zuid van Sandfirden, bij Hennaard en west van water dat ZO van Sneek loopt.

 

10

Sneek

1873

 

·   Goedkope uitgave.

·   Km palen langs weg Follega-Sneek.

Kwartbladen.

10

Sneek

1874

 

·   Herdruk goedkope uitgave.

 

10

Sneek

1875

60

 

 

10

Sneek

1876

25

 

Plano.

10

Sneek

1877

102

 

 

10

Sneek

1883

50

·   Spoorweg Leeuwarden-Stavoren.

·   Droogmaking van de Makkumer-Parregaster en Workumer meren met de kunstwerken.

·   Tramweg Harlingen-Bolsward-Sneek.

 

10

Sneek

1884

 

·   Stationsgebouwen Hindelopen, Workum en Oudega.

 

10

Sneek

1886

 

·   Station noord van Mantgem nu west van de spoorlijn.

·   Weg langs spoorlijn naar Mantgem.

·   Gemeentenaam Bl bij Jorwerd.

 

10

Sneek

1887

 

·   Hoogstwaarschijnlijk overdruk.

·   Tramweg Sneek-Joure-Heerenveen.

·   Oude ondergrond loopt gewoon door.

 

11

Heerenveen

1861

48

·   Voorlopige uitgave.

·   Zonder spoorlijn Leeuwarden-Zwolle.

 

11

Heerenveen

1864

 

·   Eerste druk.

 

11

Heerenveen

1871

100

·   Spoorlijn Meppel-Leeuwarden aangebracht.

·   Haskerwijd ZW van Oude Haske staat verkaveld.

Atlas.

11

Heerenveen

1874

100

·   Goedkope uitgave en herdruk.

·   Meters en kilometers.

·   Km palen langs de weg bij Heerenveen.

Kwartbladen.

11

Heerenveen

1875

100

 

 

11

Heerenveen

1878

105

·   Polder bij Gersloot.

·   Stoomgemaal noord van Gersloot.

·   Diverse peilschalen.

Plano.

11

Heerenveen

1883

50

·   Tramweg Joure-Heerenveen-Gorredijk.

·   Nieuwe wijken (vaarten onder Appelscha).

 

11

Heerenveen

1885

 

 

 

11

Heerenveen

1888

 

 

Linnen gevouwen.

12

Assen

1860

500

·   Eerste druk.

·   Proefdruk zonder naam Smilde (Univ. Nijmegen).

 

12

Assen

1868

99

·   Spoorlijn Meppel-Groningen.

·   Tol ten ZO van De Kiel.

·   Palen 5 en 6 langs de weg Zuidlaren-De Groeve-De Kiel-Hoogezand in prov. Groningen, Paal 7 komt nog niet voor.

·   Bij Tol No 1 tussen Vries en De Punt staat Herberg Stn Olie M.

·   Voetpad bij Tienaarlo is overharde weg geworden.

Atlas.

12

Assen

1871

100

·   Vermoedelijk ongewijzigde herdruk.

 

12

Assen

1873

 

·   Onverhard voetpad bij Tienaarlo nu verhard.

·   Uitbreiding ontginningen te Smilde met aanduiding blokken.

·   Weg Vries-Zuidlaren.

·   Drie stoompompgemalen langs het Noord Willemskanaal tussen Assen en De Punt.

·   Weg Kloosterveen-Norg-Roden.

·   Station bij De Punt.

·   Afgescheiden kerk bij Vries.

·   Paal 7 bij De Groeve.

 

12

Assen

1874

 

·   Goedkope uitgave identiek 1873.

·   Meters en kilometers.

 

12

Assen

1877

52

·   Weg Assen-Gasteren-Anloo-Annen.

·   Enkele draaibruggen langs de Drentsche Hoofdvaart.

·   Sl bij 1e Gesticht Veenhuizen.

·   Scholen in Gasseltenijerveen en Bunierveen.

·   De naam "Gasselter Nijeveenen".

Plano ingekleurd.

12

Assen

1880

51

·   Gemeentegrenzen in geel.

·   Provinciegrenzen in rood.

·   Naamswijziging bij Spijkerboor.

·   Bij Eelde 3 palen en een tol.

 

12

Assen

1883

50

·   Uitbreidingen in het Appelscha-veen.

·   Naamswijzigingen bij Norgervaart.

·   Palen langs de weg Assen-Annen.

·   Palen langs de weg Zuidlaren-Kropswolde en aanleg straatweg.

·   Veenontginningen oost van Smilde.

·   Tramweg Zuidbroek-Ruinerwold.

·   Nieuwe wijken onder onder Appelscha.

·   Nieuwe wegen en vaarten onder Smilde.

 

13

Bourtange

1860

500

·   Eerste druk.

Plano.

Atlas.

13

Bourtange

1868

99

·   Spoorlijn Groningen-Winschoten-Nieuweschans.

·   Palen langs weg Winschoten-Blijham-grens.

·   Brouwersdijkdam ZW van Onstwedde.

·   Andere plaatsing grenspalen 181 en 182.

·   Knik in weg De Bovenstreek-Rhede aangebracht.

Plano.

13

Bourtange

1869

25

·   Identiek 1868.

 

13

Bourtange

1871

50

·   Identiek 1868.

 

13

Bourtange

1873

 

·   Meters en kilometers.

·   Ontginningen in venen west en noord-west van Onstwedde.

·   Nieuwe weg Wedde-Achterholte.

·   Palen langs de spoorlijn.

·   Nieuwe weg zuid van Winschoten.

·   Plaats grenspaal 184 gewijzigd.

·   Grenspaal 180 verplaatst.

 

13

Bourtange

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

13

Bourtange

1875

200

·   Goedkope uitgave.

 

13

Bourtange

1876

 

·   Weg van Onstwedde-westelijke bladgrens.

·   Hoogtecijfer +0.41 AP ten zuiden van Oudeschans.

·   Opgeheven moeten worden Redoute en Flčche bij Bellingwolde.

·   Oude Redoute Bakoven bij Bourtange.

·   Bij Bourtange als beschrijving aan te brengen als fort opgeheven.

·   Alle Batterijen en Werken vervallen.

Plano.

13

Bourtange

1883

25

·   Kunstweg Vriescheloo-Wedde.

·   Linksonder paardetram, wegdoortrekking Exlooder Veenen, tol bij Valthermond.

 

13

Bourtange

1884

 

·   Onder Hoorn en Molenhorn de gemeenteaanduiding gewijzigd.

·   Wegafsnijdingen tussen Onstwedde en Ter Maarsch.

 

13

Bourtange

1885

 

 

 

13

Bourtange

1885

 

·   Goedkope uitgave identiek 1884.

 

14

Medemblik

1863

 

·   Eerste druk.

 

14

Medemblik

1871

100

·   Halte Oudekarspel langs spoorlijn aan zuidrand aangebracht.

·   Uitbreiding Hondbossche zeewering met 3 landhoofden aan noordzijde.

·   Noord van Aartswoud wijziging sluisnaam.

·   Kustlicht bij paal 3.

·   Veel wijzigingen in poldernamen (o.a. Polder Callantsoog, Niewland polder op Wieringen).

·   In de Zijpe aanduiding van Polr PV, P, K, OT, E, I en D.

Plano.

Atlas.

14

Medemblik

1874

 

·   Goedkope uitgave.

·   Meters en kilometers.

·   Sluis noord van Aartswoud vervallen.

·   Zuid van Medemblik stoomgemaal.

·   Bij Kolkhorn stoomgemaal en uitwateringssl.

Kwartbladen 2x.

14

Medemblik

1875

56

 

 

14

Medemblik

1880

 

·   Verplaatsing stoomgemaal zuid van Medemblik.

·   Halte Oudekarspel doorgeslagen.

·   Verkavelingen in de Nieuwland polder op Wieringen.

·   Halte Schagen wordt station.

·   Halte bij Oude Sluis.

 

14

Medemblik

1882

100

·   Goedkope uitgave.

 

15

Stavoren

1860

500

·   Eerste druk.

·   Oorspronkelijke bladnaam Lemmer.

Plano.

Atlas.

15

Stavoren

1871

100

·   Arcering poldertje buitendijksland bij Oosterdijk (NH).

·   Nieuwe naam langs weg Molkwerum-Koudum.

·   Gemeentewijziging onder plaatsnamen in de gemeenten Hemelumer Oldenhaert en Noordwolde.

·   Nieuwe vaste brug tussen Warns en Hemelum.

·   Naamswijziging Lorreburen (zw van Slotermeer).

·   Naamswijziging Tjeukemeer.

·   Onder naam Lemmer Grieterijen wijziging in gemeente.

·   Naamsaanvulling in zee bij Oosterdijk (NH).

 

15

Stavoren

1874

 

·   Goedkope uitgave.

·   Noord van Molkwerum: geprojecteerde doortrekking.

Kwartbladen.

15

Stavoren

1876

91

·   Meters en kilometers.

·   Wijziging eb en vloedstanden bij Stavoren en Lemmer.

·   Watermolen bij Warns.

·   Groote Gersloot (zw Koudum) drooggemaakt in 1869 met een nieuw kanaal erdoor.

·   Km palen langs weg Sneek-Lemmer.

·   WM aan oost bladgrens zuid van Tjeukemeer.

Plano.

15

Stavoren

1880

51

·   Eb en vloedstanden bij Stavoren en Lemmer opnieuw gewijzigd.

 

15

Stavoren

1883

 

·   Langs de spoorlijn staat "in aanleg 1883".

·   Diverse plasjes moeten droog worden.

·   Spoorlijn naar Stavoren en werken in Stavoren.

·   Ontwerp lokaal spoor Joure-Lemmer.

·   Weg oost van Mirus met Barculebrug.

·   Sloot oost van Warns.

 

15

Stavoren

1884

 

·   Tekst "in aanleg 1883" langs spoorlijn vervallen.

 

15

Stavoren

1886

 

·   Goedkope uitgave identiek 1883.

 

16

Steenwijk

1860

500

·   Eerste druk.

 

16

Steenwijk

1868

150

·   Spoorlijn Meppel-Heerenveen.

·   Spoorlijn Meppel-Hoogeveen.

·   Beschrijving vuurtoren wordt havenlicht te Blokzijl.

·   Beschrijving ten Z van Nijeveen "Dubbele Sluis" aangebracht.

Atlas.

16

Steenwijk

1874

 

·   Meters en kilometers.

·   2 Molens tussen Oudehijne en Nijehijne.

·   Km palen langs weg Heerenveen-Wolvega-prov. grens.

·   Km palen langs weg Steenwijk-Drentse prov. grens.

·   Molens rond Steenwijk aangebracht.

·   Naamswijziging Kweekschool in Zorgvlied.

·   Weg van Bewil-Zuidhorn (noordzijde).

·   Tweemaal tol tussen Vledder en Dieverderbrug.

 

16

Steenwijk

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen 2x.

16

Steenwijk

1879

52

·   Langs spoorlijn Meppel-Heerenveen 2x halte en 1x station.

·   Verkaveling Havelter Meente.

·   Km palen langs weg Nijeveen-oosten.

·   3 PMS aan westkant.

·   Scholen in Molenhoek (2x), Wapse, Vledder, Diever en Bisschopsberg.

·   Polderbeschrijving zuid van Blokzijl.

·   Km palen langs weg zuid van Weerwille.

Plano.

16

Steenwijk

1881

104

·   Dieverderbrug wordt Dieverbrug.

·   Tweede molen in Diever.

·   Tol op weg Dieverbrug-Dwingelo.

·   Wijziging sluis bij Dieverbrug.

·   Overlaat noord van Leggelo wijzigen.

 

16

Steenwijk

1885

 

·   Spengen wordt Spanger.

·   Km palen langs weg ZO Kolderveen.

·   Tol noord van Steenwijk.

·   Overlaat tussen Dieverbrug en Uffelte opgeheven.

·   Op westhelft blad veel wijzigingen in molens.

 

16

Steenwijk

1888

 

·   Gemeente aanduiding bij Muggebeet gewijzigd.

·   Naamswijziging langs de kust bij Kuinre.

·   Veel wijzigingen in de topografie tussen Tjeukemeer en Kuinre.

·   Achter Giethoorn: Noordeinde.

 

16

Steenwijk

1889

 

·   Identiek 1888.

Linnen gevouwen.

17

Beilen

1860

500

·   Eerste druk.

Plano.

17

Beilen

1868

48

·   Spoorlijn Meppel-Assen.

·   Nieuwe weg met km palen Hoogeveen-Zwinderen.

·   Km palen langs weg Hooghalen-Beilen-Spier-Engeland.

·   Tol tussen Beilen en Hooghalen verdwenen ivm spoorweg.

·   Km palen langs weg Hoogeveen-Pesse.

·   Km palen langs weg Hoogeveen-Zuidwolde.

·   Nieuwe weg met km palen Noordwijk-Oosterhesselen.

·   Km palen langs weg Noordwijk-Emmen-Odoorn-Eest.

 

17

Beilen

1871

50

·   Tol bij Noorderkluft.

·   PMS in Nooderkluft (2x), Hooghalen, Beilen (3x), Nuil en Eersinge.

·   Nieuwe weg Echten-Heer.

·   Tol tussen Hoogeveen-Zwinderen.

Atlas.

17

Beilen

1872

50

·   Halte Echten langs spoorlijn.

·   Veene Schutsluis noord van Dwingelo verplaatst.

·   Grote verkaveling noord, zuid en oost van Emmen.

·   Wegomlegging tussen Hoolslootsveld en Het Westereind.

·   Kerk zuid van Pesse.

·   Oost van Drijber: Mantingedijk ipv Hullendijk.

·   Wijziging Eest in Ees.

 

17

Beilen

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

17

Beilen

1878

 

·   Pl 36 niet helemaal en Pl 37 helemaal niet weggenomen.

·   Krakeelsche Schut noord van Hollandsche Veld slecht weggenomen.

·   Weg Hoogeveen-Dedemsvaart.

Plano.

17

Beilen

1882

 

·   Km palen langs weg Hooge Smilde-Oosterhesselen + wat bochtafsnijdingen + wat namen.

·   Wijzigingen in de omg. van Beilen (schutn en tol).

·   Wijziging weg Westenesch-Emmen.

·   Wijk in Zwindersche Veld met draaibrug.

·   Bij Nieuw Amsterdam draaibruggen en school.

·   Bij Erica school en steenbakkerij.

 

18

Roswinkel

1860

500

·   Eerste druk.

Atlas.

18

Roswinkel

1871

50

·   Gebied ten O van Odoorn wordt aangevuld met nieuwe verkenningen.

 

18

Roswinkel

1872

50

 

 

18

Roswinkel

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

18

Roswinkel

1876

26

 

 

18

Roswinkel

1878

24

 

Plano.

18

Roswinkel

1879

52

 

 

18

Roswinkel

1881

53

 

 

18

Roswinkel

1888

 

 

Linnen gevouwen.

19

Alkmaar

1864

 

·   Eerste druk.

·   Spoorlijn Alkmaar-Amsterdam in stippellijn.

 

19

Alkmaar

1866

100

·   Spoorlijn Alkmaar-Amsterdam getrokken.

·   Zijtak Uitgeest-Haarlem.

·   Eén poot van de aansluiting is doorgeslagen, deze tak is nooit gerealiseerd.

Atlas.

19

Alkmaar

1869

25

 

 

19

Alkmaar

1871

100

 

 

19

Alkmaar

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen 2x.

19

Alkmaar

1874

 

 

 

19

Alkmaar

1876

100

 

Plano.

19

Alkmaar

1878

220

·   Goedkope uitgave.

 

19

Alkmaar

1880

620

·   Goedkope uitgave.

 

19

Alkmaar

1881

52

·   Goedkope uitgave.

 

19

Alkmaar

1881

620

 

 

19

Alkmaar

1882

100

·   Spoorweg Zaandam-Hoorn in aanbouw.

·   Spoorweg Hoorn-Enkhuizen in ontwerp.

 

20

Enkhuizen

1860

400

·   Eerste druk.

Plano.

Atlas.

20

Enkhuizen

1868

 

·   Strekdam voor Enkhuizen.

·   Langs binnenkader "Polder Grootslag", "Venhuizer Polder" en "Polder Oosterleek en Wijdenes".

 

20

Enkhuizen

1871

100

·   Tweede strekdam voor Enkhuizen.

·   Uitwatering "Oude Gouwe" ingepolderd.

 

20

Enkhuizen

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

20

Enkhuizen

1876

85

 

 

20

Enkhuizen

1879

204

·   Goedkope uitgave.

 

20

Enkhuizen

1883

50

·   Goedkope uitgave.

 

21

Zwolle

1859

497

·   Eerste druk.

·   Geen spoorlijnen.

Plano.

21

Zwolle

1867

100

·   Spoorlijn Zwolle-Kampen gedrukt.

·   Zie "Hooislagen" ten NO Zwolle de N is verplaatst.

Atlas.

21

Zwolle

1868

49

 

 

21

Zwolle

1871

100

 

 

21

Zwolle

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

21

Zwolle

1875

400

·   Goedkope uitgave.

 

21

Zwolle

1876

225

 

Plano.

21

Zwolle

1879

210

·   Goedkope uitgave.

 

21

Zwolle

1881

153

·   Gedeelte van de Willemsvaart bij Zwolle vervallen.

·   Nieuwe straatweg van Kolderveen naar de rijksweg.

·   Bijvoeging spoorweg Zwolle-Almelo.

 

21

Zwolle

1881

416

·   Goedkope uitgave.

 

22

Coevorden

1859

499

·   Eerste druk.

 

22

Coevorden

1868

51

·   Kanaal Ommen-Dedemsvaart "Scheepsvaart- en afwateringskanaal".

·   Weg van Kruizinga'swijk tussen Tol 4 en De Dedemsvaart grindweg.

 

22

Coevorden

1871

140

·   Weg Hardenberg-Gramsbergen-Baaldersdijk verhard.

Atlas.

22

Coevorden

1874

 

 

 

22

Coevorden

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

22

Coevorden

1880

51

 

Plano.

22

Coevorden

1880

216

·   Goedkope uitgave.

 

22

Coevorden

1881

103

 

 

23

Nw Schoonebeek

1859

499

·   Eerste druk.

·   Oorspronkelijke bladnaam voor 1859 Kirch Hesepe.

·   Grenspalen 158 en 159 niet vermeld.

Plano 2x.

Atlas.

23

Nw Schoonebeek

1868

47

·   Ongewijzigde herdruk.

 

23

Nw Schoonebeek

1871

50

·   Grenspalen 158 en 159 vermeld en 160 verplaatst.

·   Verkaveling NW hoek (meertjes).

·   Ten O van Odoorn aangevuld met nieuwe ontginningen.

 

23

Nw Schoonebeek

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

23

Nw Schoonebeek

1874

 

·   Meters en kilometers.

·   Weg op Duits gebied bij Hofstede en Neu Ringe aangebracht.

·   Koningrijk Hannover gewijzigd in Pruissen.

 

23

Nw Schoonebeek

1876

50

·   Paal 155 aangebracht.

·   Naam Amsterdamsche Veld.

·   Du onder Nieuw Schooneveld.

·   Colonie Neue Picardie weggehaald.

·   Georgsdorf (Neue Picardie) aangebracht.

·   Sk onder Nieuw Schoonebeek.

 

23

Nw Schoonebeek

1878

32

 

 

23

Nw Schoonebeek

1879

52

 

 

23

Nw Schoonebeek

1882

50

 

 

23

Nw Schoonebeek

1889

 

 

Linnen gevouwen.

24

Hillegom

1854

200

·   Eerste druk.

·   Geen MP 25, 29, 32 en 33 langs spoorweg Noordwijkerhout-Vogelenzang.

 

24

Hillegom

1856

100

·   MP in de steen gegraveerd muv 29.

Plano.

24

Hillegom

1859

100

·   Tweede huis in de Haarlemmermeer in druk.

·   Deze druk is gemeenteligger en er staat het woord "proef" ingestempeld.

 

24

Hillegom

1869

25

·   Weg naar de renbaan is grindweg geworden.

 

24

Hillegom

1872

50

·   Strandpalen 72 t/m 79 aangebracht.

·   Weg door de Keukenhof is grindweg geworden.

·   Pieren van IJmuiden gereed (bij Rijksinstituut voor Natuurbeheer staan pieren nog "in uitvoering").

Plano slechte staat.

Atlas.

24

Hillegom

1873

 

·   Goedkope uitgave identiek 1872.

Kwartbladen.

24

Hillegom

1874

 

·   Herdruk goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1877

100

·   Goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1877

104

·   Nieuwe duinenvoorstelling.

·   Kanalen van de Amsterdamse duinwaterleiding.

 

24

Hillegom

1879

53

 

 

24

Hillegom

1879

105

·   Goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1880

101

 

 

24

Hillegom

1880

312

·   Goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1883

50

·   Spoorweg Haarlem-Zandvoort.

·   In aanbouw zijnd fort bij IJmuiden.

·   Nieuwe aanbouw bij Zandvoort.

 

25

Amsterdam

1854

300

·   Eerste druk.

·   Haarlemmermeer droog.

 

25

Amsterdam

1856

200

·   Boven naam Zwaluwebuurt aan zuidkader is tekst "De Nes en" geplaatst.

 

25

Amsterdam

1859

98

 

 

25

Amsterdam

1862

125

 

 

25

Amsterdam

1866

150

·   Zwarte of Schinkelpolder droog.

·   Burchmeer droog.

·   Monnikemeer verkaveld.

·   Lutkemeer geheel verkaveld.

·   Haarlemmermeer sterk verkaveld, boerderijen met namen langs hoofdvaart, alle wegen begrind.

 

25

Amsterdam

1869

100

·   Noordzeekanaal gestippeld aangegeven en gedeeltelijk getrokken met tekst "kanaal (in uitvoering 1869)" .

·   Schutsluizen bij Schellingwoude met tekst "(in aanbouw 1869)".

·   Oosteinderpoelpolder (droogmaking 1868 voltooid).

·   Bullewijk en Holendrechter polder verkaveld.

·   Spoorlijn Uitgeest-Zaandam aanwezig.

Atlas.

25

Amsterdam

1871

100

·   Identiek 1869.

·   Versleten gravure wordt opnieuw bewerkt; in 1872 niet voortgezet.

 

25

Amsterdam

1873

 

·   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1873

 

·   Spoorlijn Amsterdam-Naarden.

 

25

Amsterdam

1874

 

·   Herdruk goedkope uitgave.

Kwartbladen.

25

Amsterdam

1875

100

 

 

25

Amsterdam

1876

 

 

 

25

Amsterdam

1877

102

 

 

25

Amsterdam

1878

110

·   Vernieuwing aangevangen, als proef langs fotografische weg.

Plano.

25

Amsterdam

1878

260

·   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1879

127

 

 

25

Amsterdam

1879

414

·   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1880

416

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

25

Amsterdam

1881

104

 

 

25

Amsterdam

1882

50

·   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1882

50

·   Spoorwegen Zaandam-Hoorn en Haarlem-Zandvoort.

 

25

Amsterdam

1883

50

·   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1883

100

·   Tramweg Amsterdam-Sloterdijk.

·   Tramweg Beverwijk-Wijk aan Zee.

·   Gooische tramwegen.

 

26

Harderwijk

1856

400

·   Eerste druk.

 

26

Harderwijk

1867

98

·   MP langs weg Leuvenum-Harderwijk.

·   Weg Leuvenum-Harderwijk verhard.

·   Tol bij De Distel.

·   Twee stippen achter jaartal.

Plano.

26

Harderwijk

1869

25

·   Spoorweg.

·   Twee stippen achter jaartal.

Atlas.

26

Harderwijk

1871

100

·   Meters en kilometers.

 

26

Harderwijk

1874

 

·   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

26

Harderwijk

1876

50

·   Weg van Huize naar haven is straatweg geworden (was grindweg).

 

26

Harderwijk

1877

103

 

 

26

Harderwijk

1880

102

 

 

26

Harderwijk

1880

130

·   Goedkope uitgave.

 

26

Harderwijk

1881

27

·   Goedkope uitgave.

 

26

Harderwijk

1882

75

·   Gooische stoomtram en enige kunstwegen.

 

27

Hattem

1858

500

·   Eerste druk.

·   Het Uttelsche Bos links onderaan bij kader.

 

27

Hattem

1867

102

·   Spoorlijnen Utrecht-Zwolle en Deventer-Zwolle aanwezig.

·   2 Havenhoofden + Lantaarn aangebracht bij Elburg.

·   Grote bebossingen op Nunspeetsche Heide en Oosteindsche Heide.

·   Het Uddelsche Bos links onderaan.

·   Bij Wezep en Oldebroek Station geplaatst.

 

27

Hattem

1869

48

·   Achter Station bij Elburg en Wezep geplaatst resp. Elburg-Epe en Wezep.

·   Woord Station bij Oldebroek weggenomen.

·   Bij Deventer, Olst en Wijhe Station geplaatst en bij Diepenveen en Windesheim Halte gevolgd door naam.

·   Weg Heino-Laag Zuthem langs "Wetering” begrind.

Atlas.

27