Nr

Bladnaam

Druk

Opl

Kenmerken

Verzameling

1

Ameland

1861

400

   Eerste druk.

   Zonder strandpalen.

Plano.

Atlas.

1

Ameland

1868

49

   Strandpalen tot en met paal 24 aangebracht.

   Nog steeds ellen en mijlen.

 

1

Ameland

1871

50

   Strandpalen allen aanwezig.

   Het huisje met seinpaal bij schipbreuk.

   Palen aan zuidzijde Ameland.

   Pier bij Zuidwal is veranderd.

   Geul naast Zuidwal aangegeven.

   Namen Berouw, Directiekeet en Bloedige Nek bij Nes.

 

1

Ameland

1875

400

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen (74).

1

Ameland

1876

23

 

 

1

Ameland

1878

 

   Ten westen van Hollum wit licht.

   Directiegebouw bij Nes.

 

1

Ameland

1879

53

 

 

1

Ameland

1883

25

   Door stippellijn nieuwe oeverdijk van het eiland aangegeven.

   Strandpalen noordkant Ameland, benevens hoogwaterlijn (opname 1878).

 

1

Ameland

1884

 

   Goedkope uitgave identiek 1883.

 

2

Schiermonnikoog

1861

400

   Eerste druk.

Atlas.

2

Schiermonnikoog

1871

50

   Meters en kilometers.

   Stuifdijk op Schiermonnikoog.

   Kustversterking en ontwerp dijk naar de vaste wal.

   Oostelijke dijk bij Hornhuizen (Gr.).

   Westelijke dijk "in project".

   Zuid van Hornhuizen het cijfer .54.

 

2

Schiermonnikoog

1872

50

 

 

2

Schiermonnikoog

1875

400

   Goedkope uitgave.

   Strekdam bij Moddergat.

Kwartbladen (74).

2

Schiermonnikoog

1878

53

   Op enkele plaatsen aan noordzijde vaste wal is PMS gedrukt.

Plano.

2

Schiermonnikoog

1880

 

   Westelijke dijk bij Hornhuizen gedrukt.

   Hoogwaterlijn op Ameland aangegeven.

   Oeverlijn en de duinvoet van Ameland gewijzigd.

   Cijfer zuid van Hornhuizen weg.

 

2

Schiermonnikoog

1883

50

   Kunstwegen in Ulrum en Kloosterburen.

   Strandpalen op Ameland en Schiermonnikoog.

 

2

Schiermonnikoog

1884

 

   Goedkope uitgave identiek 1883.

 

2

Schiermonnikoog

1888

 

 

 

3

Uithuizen

1861

500

   Eerste druk.

   Ellen en mijlen.

   Weg van Warffum naar Breede landweg.

Plano.

3

Uithuizen

1871

50

   Weg van Warffum naar Breede grindweg (gevuld met streepjes).

Atlas.

3

Uithuizen

1872

50

   Identiek 1871.

 

3

Uithuizen

1875

400

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen (74).

3

Uithuizen

1876

25

   Meters en kilometers.

   Polders Negenboeren en Eemspolder gedrukt.

   Brug bij Andel.

 

3

Uithuizen

1877

103

   Wijziging in Eemspolder.

   Onder Saaxumhuizen paal 26.

Plano.

3

Uithuizen

1882

100

 

 

4

Vlieland

1862

500

   Eerste druk.

   Op de bladwijzer staat aangegeven: verkend 1862, gravure 1855.

Plano.

Atlas.

4

Vlieland

1870

 

   Hierop staan o.a. lichttoren Texel, meerhoofden en palen op Vlieland en dammen zuid van het dorp Oost-Vlieland.

 

4

Vlieland

1872

 

   Meters en kilometers.

 

4

Vlieland

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

4

Vlieland

1876

23

 

 

4

Vlieland

1879

11

 

 

4

Vlieland

1881

28

 

 

4

Vlieland

1883

 

   Vier hoofden of kribben en enige verdedigingswerken op het noorderstrand van Vlieland.

 

5

Harlingen

1861

48

   Voorlopige uitgave.

   Zonder spoorlijn Harlingen-Leeuwarden.

 

5

Harlingen

1862

500

   Eerste druk.

   Ellen en mijlen.

Plano.

5

Harlingen

1869

25

   Spoorlijn Leeuwarden-Meppel aangebracht.

   Palen op Terschelling.

   Palen langs spoorlijn Harlingen-Leeuwarden.

Atlas.

5

Harlingen

1871

100

   Meters en kilometers.

   Havenhoofden voltooid.

   Km palen langs weg Harlingen-Leeuwarden.

 

5

Harlingen

1874

 

   Korte strekdam bij Harlingen.

   Verbetering station Deinum.

   PMS bij De Poelen.

 

5

Harlingen

1874

 

   Goedkope uitgave.

   Halte Deinum.

Kwartbladen.

5

Harlingen

1875

100

   Verlenging strekdam Harlingen.

   Nieuw zuid havenhoofd.

Plano.

5

Harlingen

1880

216

   Goedkope uitgave.

 

5

Harlingen

1883

25

   Spoorlijn Leeuwarden-Sneek.

   Tramweg Harlingen Sneek.

 

5

Harlingen

1885

 

   Wegwijziging "op de Fennen".

   Noordelijke spoorlijnen.

 

5

Harlingen

1886

 

 

 

6

Leeuwarden

1864

 

   Eerste druk.

   Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen ontbreekt.

 

6

Leeuwarden

1869

 

   Tussen 1864 en 1869.

   Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen.

 

6

Leeuwarden

1869

25

   Langs linkerkader is bochtje in spoorlijn Leeuwarden-Groningen aangebracht.

   Wijziging stations Leeuwarden en Veenwouden.

   Km palen langs spoorlijn Leeuwarden-Groningen.

Atlas.

6

Leeuwarden

1871

100

   Kilometers en meters.

   Dam naar Ameland.

   Dam naar Zoutkamp in uitvoering.

   Dijk bij Vierhuizen in uitvoering.

 

6

Leeuwarden

1873

 

   Goedkope uitgave.

   Identiek 1871.

 

6

Leeuwarden

1874

 

   Herdruk goedkope uitgave.

Kwartbladen.

6

Leeuwarden

1875

100

   Munnekerzijlsterzijl aangebracht.

   Uitw. dr. gewijzigd in uitw. sl. zuid van Zoutkamp.

 

6

Leeuwarden

1879

52

 

Plano.

6

Leeuwarden

1881

53

 

 

6

Leeuwarden

1883

50

   Tramweg Dokkum-Bergumerdam.

   Twee in dijkwegen aan de Lauwerszee.

   Kanaal met kunstwerken (De nieuwe zwemmer).

   Steiger en verdedigingswerken aan de schutsluis te Zoutkamp.

   Kunstweg langs het Hallumermeer of trekvaart weggenomen.

   Bij Gerkerklooster een weg in een vaart veranderd.

 

6

Leeuwarden

1888

 

 

 

6

Leeuwarden

1897

 

 

 

7

Groningen

1861

46

   Voorlopige uitgave.

   Zonder spoorlijn Harlingen-Hannover.

 

7

Groningen

1864

 

   Eerste druk.

Plano slechte staat.

7

Groningen

1870

 

 

 

7

Groningen

1872

100

   Stempel herzien 1872 (??).

   Km palen langs spoorweg Groningen-Leeuwarden.

   Spoorlijnen Groningen-Winschoten en Groningen-Meppel aangebracht.

   Kanalen.

Atlas.

7

Groningen

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

7

Groningen

1874

 

   Meters en kilometers.

 

7

Groningen

1875

100

 

 

7

Groningen

1875

500

   Goedkope uitgave.

 

7

Groningen

1879

53

   Wijziging bij Meedhuizen.

 

7

Groningen

1881

103

   Naamsverandering Eemskanaal.

Plano.

7

Groningen

1885

 

 

 

7

Groningen

1886

 

   Goedkope uitgave.

 

7

Groningen

1887

 

 

Linnen gevouwen.

8

Nieuwe Schans

1861

44

   Voorlopige uitgave.

   Reiderwolderpolder 1e Afdeling ontbreekt.

 

8

Nieuwe Schans

1864

 

   Eerste druk.

   Reiderwolderpolder 1e Afdeling ingepolderd.

Plano 2x.

8

Nieuwe Schans

1869

25

   Spoorlijn Groningen-Nieuwenschans.

   Spoorlijn in Duitsland gestippeld.

Atlas.

8

Nieuwe Schans

1871

50

   Km palen langs spoorlijn.

   Station Scheemda (er staat Sheemda).

   Kerkweg ten noorden van Finsterwolde beschreven.

   Koningrijk Hannover of Pruissen ontbreekt.

 

8

Nieuwe Schans

1872

100

   Meters en kilometers.

   Nieuwe hoogtecijfers.

   Johannes Kerkhoven polder nog niet aangebracht, evenals de loop van het Z.O. rak.

 

8

Nieuwe Schans

1874

 

   Goedkope uitgave.

   Wel de W rm bij Termunten.

Kwartbladen.

8

Nieuwe Schans

1875

200

   Goedkope uitgave.

 

8

Nieuwe Schans

1876

26

   Polder Johannes Kerkhoven schematisch aangebracht.

   Spoorlijn in Duitsland (Emden).

   De nieuw Reiderwolder poldder.

   Wegnemen van woorden batterij.

 

8

Nieuwe Schans

1877

66

   Dijk rond Johannes Kerkhovenpolder gedrukt.

 

8

Nieuwe Schans

1878

54

   Identiek 1877.

 

8

Nieuwe Schans

1880

102

   Bedijking en verkaveling Johannes Kerkhoven polder.

   Bijvoeging kanaal ten N van Winschoten.

   Verlegging Schanser Diep.

   Verplaatsen rijksgrens in midden van rivier de Aa vanaf Statenzijl in N richting.

   Bedijking Heinitz polder met uitwateringskanaal tot Pogumer Kiel (Pr).

Plano.

8

Nieuwe Schans

1881

208

   Goedkope uitgave.

 

8

Nieuwe Schans

1883

50

   Tramweg station Scheemda over Finsterwolde naar station Winschoten.

 

8

Nieuwe Schans

1885

 

   Gemeenteaanduiding onder Meerland Ma ipv Fe.

   Langs grens aangebracht bepuind jaagpad.

   Boven Statenzijl aangebracht Oude Statenzijl.

 

8

Nieuwe Schans

1886

 

   Van de dijkdoorbrak in de Johannes Kerkhoven polder is weer de herstelde dijk gegeven.

   Ludensweg noord van Winschoten.

 

8

Nieuwe Schans

1887

 

   Goedkope uitgave.

   Ludensweg niet aanwezig.

   Alleen nog de dijkdoorbraak.

   Polder langs Egyptische dijk en Sluisdijk, benevens enkele kwelderlanden.

   Vijzelstoomwerktuig.

 

8

Nieuwe Schans

1887

 

 

Linnen gevouwen.

8

Nieuwe Schans

1889

 

   Ludensweg aanwezig.

   Stoomgemaal heet nu stm gem.

 

9

Helder

1863

 

   Eerste druk.

   Weg van Waal-De Cocksdorp nog geen grindweg.

 

9

Helder

1872

100

 

Atlas.

9

Helder

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen 2x.

9

Helder

1876

 

   Uitgave tussen 1871 en 1876.

   Aangebracht sluizen bij Den Helder.

   Sluis bij Oudeschild.

   Nieuwe "Polder het Noorden" op Texel.

   Eierlandsche polder sterk gewijzigd.

   Cirkels voor strandpalen.

 

9

Helder

1878

28

   Polder het Noorden boven Oosterend gestippeld.

 

9

Helder

1879

53

   Plaatsing strandpalen.

   Duinvoet, hoog en laag waterlijn gewijzigd.

   Polder het Noorden getrokken.

 

9

Helder

1880

51

 

 

9

Helder

1881

80

   Namen forten Westoever en Dirks Admiraal kleiner.

   Gemeenschapslinie gewijzigd in Gemeenschapsweg.

 

9

Helder

1881

420

   Goedkope uitgave.

 

9

Helder

1884

 

   Uitgave tussen 1881 en 1884.

 

9

Helder

1885

 

 

 

9

Helder

1891

 

 

 

10

Sneek

1861

48

   Voorlopige uitgave.

   Zonder spoorlijn Leeuwarden-Zwolle.

 

10

Sneek

1864

 

   Eerste druk.

Atlas.

10

Sneek

1872

50

   Ellen en meters.

   Verharde wegen Bolsward-Exmorra, zuid van Sandfirden, bij Hennaard en west van water dat ZO van Sneek loopt.

 

10

Sneek

1873

 

   Goedkope uitgave.

   Km palen langs weg Follega-Sneek.

Kwartbladen.

10

Sneek

1874

 

   Herdruk goedkope uitgave.

 

10

Sneek

1875

60

 

 

10

Sneek

1876

25

 

Plano.

10

Sneek

1877

102

 

 

10

Sneek

1883

50

   Spoorweg Leeuwarden-Stavoren.

   Droogmaking van de Makkumer-Parregaster en Workumer meren met de kunstwerken.

   Tramweg Harlingen-Bolsward-Sneek.

 

10

Sneek

1884

 

   Stationsgebouwen Hindelopen, Workum en Oudega.

 

10

Sneek

1886

 

   Station noord van Mantgem nu west van de spoorlijn.

   Weg langs spoorlijn naar Mantgem.

   Gemeentenaam Bl bij Jorwerd.

 

10

Sneek

1887

 

   Hoogstwaarschijnlijk overdruk.

   Tramweg Sneek-Joure-Heerenveen.

   Oude ondergrond loopt gewoon door.

 

11

Heerenveen

1861

48

   Voorlopige uitgave.

   Zonder spoorlijn Leeuwarden-Zwolle.

 

11

Heerenveen

1864

 

   Eerste druk.

 

11

Heerenveen

1871

100

   Spoorlijn Meppel-Leeuwarden aangebracht.

   Haskerwijd ZW van Oude Haske staat verkaveld.

Atlas.

11

Heerenveen

1874

100

   Goedkope uitgave en herdruk.

   Meters en kilometers.

   Km palen langs de weg bij Heerenveen.

Kwartbladen.

11

Heerenveen

1875

100

 

 

11

Heerenveen

1878

105

   Polder bij Gersloot.

   Stoomgemaal noord van Gersloot.

   Diverse peilschalen.

Plano.

11

Heerenveen

1883

50

   Tramweg Joure-Heerenveen-Gorredijk.

   Nieuwe wijken (vaarten onder Appelscha).

 

11

Heerenveen

1885

 

 

 

11

Heerenveen

1888

 

 

Linnen gevouwen.

12

Assen

1860

500

   Eerste druk.

   Proefdruk zonder naam Smilde (Univ. Nijmegen).

 

12

Assen

1868

99

   Spoorlijn Meppel-Groningen.

   Tol ten ZO van De Kiel.

   Palen 5 en 6 langs de weg Zuidlaren-De Groeve-De Kiel-Hoogezand in prov. Groningen, Paal 7 komt nog niet voor.

   Bij Tol No 1 tussen Vries en De Punt staat Herberg Stn Olie M.

   Voetpad bij Tienaarlo is overharde weg geworden.

Atlas.

12

Assen

1871

100

   Vermoedelijk ongewijzigde herdruk.

 

12

Assen

1873

 

   Onverhard voetpad bij Tienaarlo nu verhard.

   Uitbreiding ontginningen te Smilde met aanduiding blokken.

   Weg Vries-Zuidlaren.

   Drie stoompompgemalen langs het Noord Willemskanaal tussen Assen en De Punt.

   Weg Kloosterveen-Norg-Roden.

   Station bij De Punt.

   Afgescheiden kerk bij Vries.

   Paal 7 bij De Groeve.

 

12

Assen

1874

 

   Goedkope uitgave identiek 1873.

   Meters en kilometers.

 

12

Assen

1877

52

   Weg Assen-Gasteren-Anloo-Annen.

   Enkele draaibruggen langs de Drentsche Hoofdvaart.

   Sl bij 1e Gesticht Veenhuizen.

   Scholen in Gasseltenijerveen en Bunierveen.

   De naam "Gasselter Nijeveenen".

Plano ingekleurd.

12

Assen

1880

51

   Gemeentegrenzen in geel.

   Provinciegrenzen in rood.

   Naamswijziging bij Spijkerboor.

   Bij Eelde 3 palen en een tol.

 

12

Assen

1883

50

   Uitbreidingen in het Appelscha-veen.

   Naamswijzigingen bij Norgervaart.

   Palen langs de weg Assen-Annen.

   Palen langs de weg Zuidlaren-Kropswolde en aanleg straatweg.

   Veenontginningen oost van Smilde.

   Tramweg Zuidbroek-Ruinerwold.

   Nieuwe wijken onder onder Appelscha.

   Nieuwe wegen en vaarten onder Smilde.

 

13

Bourtange

1860

500

   Eerste druk.

Plano.

Atlas.

13

Bourtange

1868

99

   Spoorlijn Groningen-Winschoten-Nieuweschans.

   Palen langs weg Winschoten-Blijham-grens.

   Brouwersdijkdam ZW van Onstwedde.

   Andere plaatsing grenspalen 181 en 182.

   Knik in weg De Bovenstreek-Rhede aangebracht.

Plano.

13

Bourtange

1869

25

   Identiek 1868.

 

13

Bourtange

1871

50

   Identiek 1868.

 

13

Bourtange

1873

 

   Meters en kilometers.

   Ontginningen in venen west en noord-west van Onstwedde.

   Nieuwe weg Wedde-Achterholte.

   Palen langs de spoorlijn.

   Nieuwe weg zuid van Winschoten.

   Plaats grenspaal 184 gewijzigd.

   Grenspaal 180 verplaatst.

 

13

Bourtange

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

13

Bourtange

1875

200

   Goedkope uitgave.

 

13

Bourtange

1876

 

   Weg van Onstwedde-westelijke bladgrens.

   Hoogtecijfer +0.41 AP ten zuiden van Oudeschans.

   Opgeheven moeten worden Redoute en Flche bij Bellingwolde.

   Oude Redoute Bakoven bij Bourtange.

   Bij Bourtange als beschrijving aan te brengen als fort opgeheven.

   Alle Batterijen en Werken vervallen.

Plano.

13

Bourtange

1883

25

   Kunstweg Vriescheloo-Wedde.

   Linksonder paardetram, wegdoortrekking Exlooder Veenen, tol bij Valthermond.

 

13

Bourtange

1884

 

   Onder Hoorn en Molenhorn de gemeenteaanduiding gewijzigd.

   Wegafsnijdingen tussen Onstwedde en Ter Maarsch.

 

13

Bourtange

1885

 

 

 

13

Bourtange

1885

 

   Goedkope uitgave identiek 1884.

 

14

Medemblik

1863

 

   Eerste druk.

 

14

Medemblik

1871

100

   Halte Oudekarspel langs spoorlijn aan zuidrand aangebracht.

   Uitbreiding Hondbossche zeewering met 3 landhoofden aan noordzijde.

   Noord van Aartswoud wijziging sluisnaam.

   Kustlicht bij paal 3.

   Veel wijzigingen in poldernamen (o.a. Polder Callantsoog, Niewland polder op Wieringen).

   In de Zijpe aanduiding van Polr PV, P, K, OT, E, I en D.

Plano.

Atlas.

14

Medemblik

1874

 

   Goedkope uitgave.

   Meters en kilometers.

   Sluis noord van Aartswoud vervallen.

   Zuid van Medemblik stoomgemaal.

   Bij Kolkhorn stoomgemaal en uitwateringssl.

Kwartbladen 2x.

14

Medemblik

1875

56

 

 

14

Medemblik

1880

 

   Verplaatsing stoomgemaal zuid van Medemblik.

   Halte Oudekarspel doorgeslagen.

   Verkavelingen in de Nieuwland polder op Wieringen.

   Halte Schagen wordt station.

   Halte bij Oude Sluis.

 

14

Medemblik

1882

100

   Goedkope uitgave.

 

15

Stavoren

1860

500

   Eerste druk.

   Oorspronkelijke bladnaam Lemmer.

Plano.

Atlas.

15

Stavoren

1871

100

   Arcering poldertje buitendijksland bij Oosterdijk (NH).

   Nieuwe naam langs weg Molkwerum-Koudum.

   Gemeentewijziging onder plaatsnamen in de gemeenten Hemelumer Oldenhaert en Noordwolde.

   Nieuwe vaste brug tussen Warns en Hemelum.

   Naamswijziging Lorreburen (zw van Slotermeer).

   Naamswijziging Tjeukemeer.

   Onder naam Lemmer Grieterijen wijziging in gemeente.

   Naamsaanvulling in zee bij Oosterdijk (NH).

 

15

Stavoren

1874

 

   Goedkope uitgave.

   Noord van Molkwerum: geprojecteerde doortrekking.

Kwartbladen.

15

Stavoren

1876

91

   Meters en kilometers.

   Wijziging eb en vloedstanden bij Stavoren en Lemmer.

   Watermolen bij Warns.

   Groote Gersloot (zw Koudum) drooggemaakt in 1869 met een nieuw kanaal erdoor.

   Km palen langs weg Sneek-Lemmer.

   WM aan oost bladgrens zuid van Tjeukemeer.

Plano.

15

Stavoren

1880

51

   Eb en vloedstanden bij Stavoren en Lemmer opnieuw gewijzigd.

 

15

Stavoren

1883

 

   Langs de spoorlijn staat "in aanleg 1883".

   Diverse plasjes moeten droog worden.

   Spoorlijn naar Stavoren en werken in Stavoren.

   Ontwerp lokaal spoor Joure-Lemmer.

   Weg oost van Mirus met Barculebrug.

   Sloot oost van Warns.

 

15

Stavoren

1884

 

   Tekst "in aanleg 1883" langs spoorlijn vervallen.

 

15

Stavoren

1886

 

   Goedkope uitgave identiek 1883.

 

16

Steenwijk

1860

500

   Eerste druk.

 

16

Steenwijk

1868

150

   Spoorlijn Meppel-Heerenveen.

   Spoorlijn Meppel-Hoogeveen.

   Beschrijving vuurtoren wordt havenlicht te Blokzijl.

   Beschrijving ten Z van Nijeveen "Dubbele Sluis" aangebracht.

Atlas.

16

Steenwijk

1874

 

   Meters en kilometers.

   2 Molens tussen Oudehijne en Nijehijne.

   Km palen langs weg Heerenveen-Wolvega-prov. grens.

   Km palen langs weg Steenwijk-Drentse prov. grens.

   Molens rond Steenwijk aangebracht.

   Naamswijziging Kweekschool in Zorgvlied.

   Weg van Bewil-Zuidhorn (noordzijde).

   Tweemaal tol tussen Vledder en Dieverderbrug.

 

16

Steenwijk

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen 2x.

16

Steenwijk

1879

52

   Langs spoorlijn Meppel-Heerenveen 2x halte en 1x station.

   Verkaveling Havelter Meente.

   Km palen langs weg Nijeveen-oosten.

   3 PMS aan westkant.

   Scholen in Molenhoek (2x), Wapse, Vledder, Diever en Bisschopsberg.

   Polderbeschrijving zuid van Blokzijl.

   Km palen langs weg zuid van Weerwille.

Plano.

16

Steenwijk

1881

104

   Dieverderbrug wordt Dieverbrug.

   Tweede molen in Diever.

   Tol op weg Dieverbrug-Dwingelo.

   Wijziging sluis bij Dieverbrug.

   Overlaat noord van Leggelo wijzigen.

 

16

Steenwijk

1885

 

   Spengen wordt Spanger.

   Km palen langs weg ZO Kolderveen.

   Tol noord van Steenwijk.

   Overlaat tussen Dieverbrug en Uffelte opgeheven.

   Op westhelft blad veel wijzigingen in molens.

 

16

Steenwijk

1888

 

   Gemeente aanduiding bij Muggebeet gewijzigd.

   Naamswijziging langs de kust bij Kuinre.

   Veel wijzigingen in de topografie tussen Tjeukemeer en Kuinre.

   Achter Giethoorn: Noordeinde.

 

16

Steenwijk

1889

 

   Identiek 1888.

Linnen gevouwen.

17

Beilen

1860

500

   Eerste druk.

Plano.

17

Beilen

1868

48

   Spoorlijn Meppel-Assen.

   Nieuwe weg met km palen Hoogeveen-Zwinderen.

   Km palen langs weg Hooghalen-Beilen-Spier-Engeland.

   Tol tussen Beilen en Hooghalen verdwenen ivm spoorweg.

   Km palen langs weg Hoogeveen-Pesse.

   Km palen langs weg Hoogeveen-Zuidwolde.

   Nieuwe weg met km palen Noordwijk-Oosterhesselen.

   Km palen langs weg Noordwijk-Emmen-Odoorn-Eest.

 

17

Beilen

1871

50

   Tol bij Noorderkluft.

   PMS in Nooderkluft (2x), Hooghalen, Beilen (3x), Nuil en Eersinge.

   Nieuwe weg Echten-Heer.

   Tol tussen Hoogeveen-Zwinderen.

Atlas.

17

Beilen

1872

50

   Halte Echten langs spoorlijn.

   Veene Schutsluis noord van Dwingelo verplaatst.

   Grote verkaveling noord, zuid en oost van Emmen.

   Wegomlegging tussen Hoolslootsveld en Het Westereind.

   Kerk zuid van Pesse.

   Oost van Drijber: Mantingedijk ipv Hullendijk.

   Wijziging Eest in Ees.

 

17

Beilen

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

17

Beilen

1878

 

   Pl 36 niet helemaal en Pl 37 helemaal niet weggenomen.

   Krakeelsche Schut noord van Hollandsche Veld slecht weggenomen.

   Weg Hoogeveen-Dedemsvaart.

Plano.

17

Beilen

1882

 

   Km palen langs weg Hooge Smilde-Oosterhesselen + wat bochtafsnijdingen + wat namen.

   Wijzigingen in de omg. van Beilen (schutn en tol).

   Wijziging weg Westenesch-Emmen.

   Wijk in Zwindersche Veld met draaibrug.

   Bij Nieuw Amsterdam draaibruggen en school.

   Bij Erica school en steenbakkerij.

 

18

Roswinkel

1860

500

   Eerste druk.

Atlas.

18

Roswinkel

1871

50

   Gebied ten O van Odoorn wordt aangevuld met nieuwe verkenningen.

 

18

Roswinkel

1872

50

 

 

18

Roswinkel

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

18

Roswinkel

1876

26

 

 

18

Roswinkel

1878

24

 

Plano.

18

Roswinkel

1879

52

 

 

18

Roswinkel

1881

53

 

 

18

Roswinkel

1888

 

 

Linnen gevouwen.

19

Alkmaar

1864

 

   Eerste druk.

   Spoorlijn Alkmaar-Amsterdam in stippellijn.

 

19

Alkmaar

1866

100

   Spoorlijn Alkmaar-Amsterdam getrokken.

   Zijtak Uitgeest-Haarlem.

   En poot van de aansluiting is doorgeslagen, deze tak is nooit gerealiseerd.

Atlas.

19

Alkmaar

1869

25

 

 

19

Alkmaar

1871

100

 

 

19

Alkmaar

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen 2x.

19

Alkmaar

1874

 

 

 

19

Alkmaar

1876

100

 

Plano.

19

Alkmaar

1878

220

   Goedkope uitgave.

 

19

Alkmaar

1880

620

   Goedkope uitgave.

 

19

Alkmaar

1881

52

   Goedkope uitgave.

 

19

Alkmaar

1881

620

 

 

19

Alkmaar

1882

100

   Spoorweg Zaandam-Hoorn in aanbouw.

   Spoorweg Hoorn-Enkhuizen in ontwerp.

 

20

Enkhuizen

1860

400

   Eerste druk.

Plano.

Atlas.

20

Enkhuizen

1868

 

   Strekdam voor Enkhuizen.

   Langs binnenkader "Polder Grootslag", "Venhuizer Polder" en "Polder Oosterleek en Wijdenes".

 

20

Enkhuizen

1871

100

   Tweede strekdam voor Enkhuizen.

   Uitwatering "Oude Gouwe" ingepolderd.

 

20

Enkhuizen

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

20

Enkhuizen

1876

85

 

 

20

Enkhuizen

1879

204

   Goedkope uitgave.

 

20

Enkhuizen

1883

50

   Goedkope uitgave.

 

21

Zwolle

1859

497

   Eerste druk.

   Geen spoorlijnen.

Plano.

21

Zwolle

1867

100

   Spoorlijn Zwolle-Kampen gedrukt.

   Zie "Hooislagen" ten NO Zwolle de N is verplaatst.

Atlas.

21

Zwolle

1868

49

 

 

21

Zwolle

1871

100

 

 

21

Zwolle

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

21

Zwolle

1875

400

   Goedkope uitgave.

 

21

Zwolle

1876

225

 

Plano.

21

Zwolle

1879

210

   Goedkope uitgave.

 

21

Zwolle

1881

153

   Gedeelte van de Willemsvaart bij Zwolle vervallen.

   Nieuwe straatweg van Kolderveen naar de rijksweg.

   Bijvoeging spoorweg Zwolle-Almelo.

 

21

Zwolle

1881

416

   Goedkope uitgave.

 

22

Coevorden

1859

499

   Eerste druk.

 

22

Coevorden

1868

51

   Kanaal Ommen-Dedemsvaart "Scheepsvaart- en afwateringskanaal".

   Weg van Kruizinga'swijk tussen Tol 4 en De Dedemsvaart grindweg.

 

22

Coevorden

1871

140

   Weg Hardenberg-Gramsbergen-Baaldersdijk verhard.

Atlas.

22

Coevorden

1874

 

 

 

22

Coevorden

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

22

Coevorden

1880

51

 

Plano.

22

Coevorden

1880

216

   Goedkope uitgave.

 

22

Coevorden

1881

103

 

 

23

Nw Schoonebeek

1859

499

   Eerste druk.

   Oorspronkelijke bladnaam voor 1859 Kirch Hesepe.

   Grenspalen 158 en 159 niet vermeld.

Plano 2x.

Atlas.

23

Nw Schoonebeek

1868

47

   Ongewijzigde herdruk.

 

23

Nw Schoonebeek

1871

50

   Grenspalen 158 en 159 vermeld en 160 verplaatst.

   Verkaveling NW hoek (meertjes).

   Ten O van Odoorn aangevuld met nieuwe ontginningen.

 

23

Nw Schoonebeek

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

23

Nw Schoonebeek

1874

 

   Meters en kilometers.

   Weg op Duits gebied bij Hofstede en Neu Ringe aangebracht.

   Koningrijk Hannover gewijzigd in Pruissen.

 

23

Nw Schoonebeek

1876

50

   Paal 155 aangebracht.

   Naam Amsterdamsche Veld.

   Du onder Nieuw Schooneveld.

   Colonie Neue Picardie weggehaald.

   Georgsdorf (Neue Picardie) aangebracht.

   Sk onder Nieuw Schoonebeek.

 

23

Nw Schoonebeek

1878

32

 

 

23

Nw Schoonebeek

1879

52

 

 

23

Nw Schoonebeek

1882

50

 

 

23

Nw Schoonebeek

1889

 

 

Linnen gevouwen.

24

Hillegom

1854

200

   Eerste druk.

   Geen MP 25, 29, 32 en 33 langs spoorweg Noordwijkerhout-Vogelenzang.

 

24

Hillegom

1856

100

   MP in de steen gegraveerd muv 29.

Plano.

24

Hillegom

1859

100

   Tweede huis in de Haarlemmermeer in druk.

   Deze druk is gemeenteligger en er staat het woord "proef" ingestempeld.

 

24

Hillegom

1869

25

   Weg naar de renbaan is grindweg geworden.

 

24

Hillegom

1872

50

   Strandpalen 72 t/m 79 aangebracht.

   Weg door de Keukenhof is grindweg geworden.

   Pieren van IJmuiden gereed (bij Rijksinstituut voor Natuurbeheer staan pieren nog "in uitvoering").

Plano slechte staat.

Atlas.

24

Hillegom

1873

 

   Goedkope uitgave identiek 1872.

Kwartbladen.

24

Hillegom

1874

 

   Herdruk goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1877

100

   Goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1877

104

   Nieuwe duinenvoorstelling.

   Kanalen van de Amsterdamse duinwaterleiding.

 

24

Hillegom

1879

53

 

 

24

Hillegom

1879

105

   Goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1880

101

 

 

24

Hillegom

1880

312

   Goedkope uitgave.

 

24

Hillegom

1883

50

   Spoorweg Haarlem-Zandvoort.

   In aanbouw zijnd fort bij IJmuiden.

   Nieuwe aanbouw bij Zandvoort.

 

25

Amsterdam

1854

300

   Eerste druk.

   Haarlemmermeer droog.

 

25

Amsterdam

1856

200

   Boven naam Zwaluwebuurt aan zuidkader is tekst "De Nes en" geplaatst.

 

25

Amsterdam

1859

98

 

 

25

Amsterdam

1862

125

 

 

25

Amsterdam

1866

150

   Zwarte of Schinkelpolder droog.

   Burchmeer droog.

   Monnikemeer verkaveld.

   Lutkemeer geheel verkaveld.

   Haarlemmermeer sterk verkaveld, boerderijen met namen langs hoofdvaart, alle wegen begrind.

 

25

Amsterdam

1869

100

   Noordzeekanaal gestippeld aangegeven en gedeeltelijk getrokken met tekst "kanaal (in uitvoering 1869)" .

   Schutsluizen bij Schellingwoude met tekst "(in aanbouw 1869)".

   Oosteinderpoelpolder (droogmaking 1868 voltooid).

   Bullewijk en Holendrechter polder verkaveld.

   Spoorlijn Uitgeest-Zaandam aanwezig.

Atlas.

25

Amsterdam

1871

100

   Identiek 1869.

   Versleten gravure wordt opnieuw bewerkt; in 1872 niet voortgezet.

 

25

Amsterdam

1873

 

   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1873

 

   Spoorlijn Amsterdam-Naarden.

 

25

Amsterdam

1874

 

   Herdruk goedkope uitgave.

Kwartbladen.

25

Amsterdam

1875

100

 

 

25

Amsterdam

1876

 

 

 

25

Amsterdam

1877

102

 

 

25

Amsterdam

1878

110

   Vernieuwing aangevangen, als proef langs fotografische weg.

Plano.

25

Amsterdam

1878

260

   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1879

127

 

 

25

Amsterdam

1879

414

   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1880

416

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

25

Amsterdam

1881

104

 

 

25

Amsterdam

1882

50

   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1882

50

   Spoorwegen Zaandam-Hoorn en Haarlem-Zandvoort.

 

25

Amsterdam

1883

50

   Goedkope uitgave.

 

25

Amsterdam

1883

100

   Tramweg Amsterdam-Sloterdijk.

   Tramweg Beverwijk-Wijk aan Zee.

   Gooische tramwegen.

 

26

Harderwijk

1856

400

   Eerste druk.

 

26

Harderwijk

1867

98

   MP langs weg Leuvenum-Harderwijk.

   Weg Leuvenum-Harderwijk verhard.

   Tol bij De Distel.

   Twee stippen achter jaartal.

Plano.

26

Harderwijk

1869

25

   Spoorweg.

   Twee stippen achter jaartal.

Atlas.

26

Harderwijk

1871

100

   Meters en kilometers.

 

26

Harderwijk

1874

 

   Goedkope uitgave.

Kwartbladen.

26

Harderwijk

1876

50

   Weg van Huize naar haven is straatweg geworden (was grindweg).

 

26

Harderwijk

1877

103

 

 

26

Harderwijk

1880

102

 

 

26

Harderwijk

1880

130

   Goedkope uitgave.

 

26

Harderwijk

1881

27

   Goedkope uitgave.

 

26

Harderwijk

1882

75

   Gooische stoomtram en enige kunstwegen.

 

27

Hattem

1858

500

   Eerste druk.

   Het Uttelsche Bos links onderaan bij kader.

 

27

Hattem

1867

102

   Spoorlijnen Utrecht-Zwolle en Deventer-Zwolle aanwezig.

   2 Havenhoofden + Lantaarn aangebracht bij Elburg.

   Grote bebossingen op Nunspeetsche Heide en Oosteindsche Heide.

   Het Uddelsche Bos links onderaan.

   Bij Wezep en Oldebroek Station geplaatst.

 

27

Hattem

1869

48

   Achter Station bij Elburg en Wezep geplaatst resp. Elburg-Epe en Wezep.

   Woord Station bij Oldebroek weggenomen.

   Bij Deventer, Olst en Wijhe Station geplaatst en bij Diepenveen en Windesheim Halte gevolgd door naam.