Parenteel van ROTGER HARCKENS

I ROTGER HARCKENS.

Notitie bij ROTGER: Ledematen Delfzijl 6-12-1668
Rotger Harckens schipper

Register van de Ledematen in de Gemeinte van Winschoot Aug. 1710
Aan de Oost-zijde
Rotger Harkens, ouderling, daar bij woont
Grietie, wedw van ...

574 Collectie De Sitter - Schnfeld, Inventarisnummer: 207
Akte van overdracht krachtens naarkoop door Rotger Harckens en Geertjen Harmens e.l. aan Johan van Julsingha van een koopbrief van 2 deimt 6 roeden land te Winschoten d.d. 29 mei 1685
Datering: 1686 mei 14. Met deze koopbrief getransfigeerd en enige oudere stukken. 1684, 1685

..-11-1690 Henrick Schinckel won. in Bellinghwolda verklaart geld schuldig te zijn, wegens een verkochte plaats, aan de vm en voogden
over wijlen Occo Tholen nagelaten minderjarige zoon, met namen kerckvooght Jan Hillebrants, Tiddo Tidden en Rotger Harckens.

Beroep:

Schipper

ROTGER:

(1) trouwde met FROUWKE GEERDTS. FROUWKE is overleden vr 1672.

Notitie bij FROUWKE: Winschoten, Anno 1654
Hebb ick Focco Theodori pastor met d E. E. ouderlingen Luppo Tonckens, end Albert Harmens soo binnen als buiten gevisiteert, end zijn dese naevolgende Communicanten in onse clucht bevonden
Frouwke Rotgers huisvrouwe van Rotger Harkes

(2) trouwde in december 1672 in Delfzijl GR met GEERTJEN HARMENS, nadat zij op 15 oktober 1672 in Winschoten GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ROTGER en GEERTJEN: Winschoten, Ao 1672 den 15 Octob. Rotger Harckens van Winschoten en Geertjen Harmens van Z. Broeck

Delzijl, in December deses jaers 1672 is Rotger Harckens schipper en Geertjen Hermens, op bequame attestatien soo van Winschoot als Suidtbroek door mij gecopuleert

Notitie bij GEERTJEN: Ledematen Delfzijl 1-3-1674
Geertjen Harmens huisvrouw van Rotger Harckens


Kinderen van ROTGER en FROUWKE:

 

1 JAN ROTGERS. Hij is gedoopt op 17 december 1654 in Winschoten GR.

2 HINDRICKJEN ROTGERS. Zij is gedoopt op 10 januari 1658 in Winschoten GR.

3 HARCO ROTGERS. Hij is gedoopt op 25 maart 1661 in Winschoten GR.

Beroep:

Landbouwer te Winschoter-Bovenburen

4 MARTJEN ROTGERS, gedoopt op 2 juli 1666 in Winschoten GR. Volgt II-a.


Kind van ROTGER en GEERTJEN:

 

5 HARCKO ROTGERS, gedoopt op 15 maart 1674 in Winschoten GR. Volgt II-b.

 


II-a MARTJEN ROTGERS, dochter van ROTGER HARCKENS (zie I) en FROUWKE GEERDTS. Zij is gedoopt op 2 juli 1666 in Winschoten GR. MARTJEN:

(1) ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 29 november 1685 in Winschoten GR met CRINO JANS. CRINO is overleden vr 10 oktober 1686 in Winschoten GR.

(2) ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 11 september 1687 in Winschoten GR met JACOB CLAESSEN BROUWER.

(3) trouwde, 26 jaar oud, op 3 juli 1692 in Winschoten GR met AELDRICK HOMMES BARCKLAGE.

(4) trouwde, 36 jaar oud, op 9 maart 1703 in Winschoten GR met PETER ALBERTS GLASIUS, 33 jaar oud, nadat zij op 11 februari 1703 in Winschoten GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van MARTJEN en PETER: h.c. 9-3-1703 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Wilbrant
Meijer, stiefvader, P. Theodori, Steven Jans, Jan Dercks,
Jan Geerdts, Elske Geerdts, neven en nichten.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Rotger Harckens,
vader, Harcko Rotgers en Siecke, broer en zuster.

PETER is een zoon van ALBERT JANS GLASIUS en SOPHIA PIETERS. Hij is gedoopt op 30 januari 1670 in Winschoten GR. PETER trouwde voorheen op de 12e van een onbekende maand in 1692 in Winschoten GR met ANNICHIEN SIMONS ZAAB.

Beroep:

Glazemaker, diaken


II-b HARCKO ROTGERS, zoon van ROTGER HARCKENS (zie I) en GEERTJEN HARMENS. Hij is gedoopt op 15 maart 1674 in Winschoten GR. HARCKO is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 22 juni 1724 in Winschoten GR.

Notitie bij HARCKO: Ledematen Delfzijl den 3 decemb. 1705
Harcko Rotgers

Register van de Ledematen in de Gemeinte van Winschoot Aug. 1710
Harke Rotgers (en) Sijke, Ehel.

Beroep:

Landbouwer te Winschoter-Bovenburen

HARCKO trouwde, 26 jaar oud, op 9 juni 1700 in Winschoten GR met SEIJCKE JANS, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HARCKO en SEIJCKE: 1700 den 20 Maij Harcke Rotgers en Seijcke Jans beijde van Winschoten. bevest. 9 jun.

SEIJCKE is een dochter van JAN HILLEBRANTS en GRIETE GERLOFS. Zij is gedoopt op 26 november 1676 in Winschoten GR.

Notitie bij de geboorte van SEIJCKE: ged. als Seijcke Gerlefs

SEIJCKE is overleden, 51 jaar oud. Zij is begraven op 22 oktober 1728 in Winschoten GR.


Kinderen van HARCKO en SEIJCKE:

 

1 JAN HARKES, gedoopt op 3 april 1701 in Winschoten GR. Volgt III-a.

2 GEERTIEN HARKES. Zij is gedoopt op 23 november 1703 in Winschoten GR. GEERTIEN is overleden vr 1713, ten hoogste 10 jaar oud.

3 ROTGER HARKES. Hij is gedoopt op 19 december 1704 in Winschoten GR. ROTGER is overleden vr 1706, ten hoogste 2 jaar oud.

4 ROTGER HARKES. Hij is gedoopt op 22 oktober 1706 in Winschoten GR.

5 GERLOF SIGERS HARKES, gedoopt op 27 oktober 1709 in Winschoten GR. Volgt III-b.

6 GEERTJEN HARKES, gedoopt op 13 januari 1713 in Winschoten GR. Volgt III-c.

7 GRIETIE HARKES. Zij is gedoopt op 14 juni 1716 in Winschoten GR.

 


III-a JAN HARKES, zoon van HARCKO ROTGERS (zie II-b) en SEIJCKE JANS. Hij is gedoopt op 3 april 1701 in Winschoten GR. JAN is overleden in Winschoten GR, 77 jaar oud. Hij is begraven op 8 mei 1778 in Winschoten GR.

Beroep:

Landbouwer te Winschoter-Oostereinde, ouderling

JAN:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 8 juni 1721 in Winschoten GR met JANTIEN EPPES, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAN en JANTIEN: 1721 gekondigt Den 18 Maij Jan Harkes j.m. en Jantien Eppes j.d. [beide] van Winschoten. Bevestigt Den 8 jun.

hc 16-5-1721 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Harko Rotgerts
en Siekke Jans, vader en moeder, brouwer Haijko Jans en
Johanna Haalwich, Gerlof Jans en Murke Eppes, volle ooms en
aangetrouwde moeien, brouwer Harm Hillebrants, halfbroer van
bruidegoms moeder, Margareta Haijkes en Frouwke Haijkes, volle
nichten.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Eppe Ennes, vader,
Risse Eppes, zuster, Klaas Geerts, oude oom, Frans Jans en
Swaantje Harms, bruids vaders volle neef en aangetrouwde
nicht, Geert Klaassen en Grietje Hessels, bruids moeders neef
en aangetrouwde nicht, Filippus Klaassen en Harm Klaassen, de
bruids gewezen moeders volle neven.

JANTIEN is een dochter van EPPO ENNES en ENGELTIEN HARMENS. Zij is gedoopt op 1 mei 1701 in Winschoten GR. JANTIEN is overleden, 24 jaar oud. Zij is begraven op 3 augustus 1725 in Winschoten GR.

(2) trouwde, 25 jaar oud, op 2 juni 1726 in Winschoten GR met HARMKE JANS, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAN en HARMKE: Den 12 Maij Jan Harkes weduwenaar van Winschoot en Harmtie Jans wede. van Mans Berents van de Pekel. Den 2 junius

hc 01/06/1726 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Ziecke Jans,
moeder, Gerlof Harkes, broer, brouwer Haijko Jans, volle oom,
en Johanna Haalwich, aangetrouwde moei (doorgehaald), Gerlof
Jans en Murke Eppes, volle oom en aangetrouwde moei, brouwer
Harm Hillebrands, halve oom, Lubbert Thomas en Frouwke
Haijkes, aangetrouwde neef en volle nicht, Grietje Gerlofs en
Jan Gerlofs, nicht en neef.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Jan Harms en Jantjen
Arens, vader en stiefmoeder, Freke Jans, zuster, Engeltje
Besseling, weduwe van Jan Luijkens, moei, Folkert Jans, Eltje
Willems, Luijken Jans en Harm Willems, volle neven en volle
nicht, Berent Michiels, aangetrouwde neef.

HARMKE is een dochter van JAN HARMS en IMELTJE BESSELING. Zij is gedoopt op 26 december 1703 in Oude Pekela GR. HARMKE is overleden, 24 jaar oud. Zij is begraven op 18 juni 1728 in Winschoten GR. HARMKE trouwde voorheen op 12 april 1724 in Oude Pekela GR met MANS BERENTS.

(3) trouwde, 29 jaar oud, op 16 februari 1731 in Winschoten GR met NANTJE BERENTS, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAN en NANTJE: Den 21 januar Jan Harkes van Winschoter Bovenbuuren, en Nantie Berents j.d. Winschoter Zuiderveen. Den 16 Februar

HC 15/02/1731 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Eppo Ennes en
Bauwe Rengers, gewezen schoonvader en schoonmoeder, koopman
Eppo van der Ark en Geertjen Harkes, zwager en zuster, Haiko
Jans en Johanna Haalwich, oom/principale voormond over
bruidegoms broeder Gerlof Harkes, en aangetrouwde moei, Haijo
Hillebrands en Harm Hillebrands, ooms, Lubbert Thomas Hindrix,
aangetrouwde neef, Jan Hillebrands en Catharina Hillebrands,
volle neef en nicht.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Geertruid Harms,
moeder, Heijno Berents en Habbo Berents, broers, Jan Tjarks en
Hantje Jans, aangetrouwde oom en volle halve moei, Derk Jans
en Swaantje Hindrix, aangetrouwde neef en volle nicht, Leentje
Geerts, volle nicht, Jan Heijnes en Risse Eppes, Hindrik Jans
Niehuis en Harmanus Eppes, aangetrouwde halve neven en volle
halve nichten.

NANTJE is een dochter van BERENT HEIJNES en GEERTRUID HARMS. Zij is gedoopt op 27 maart 1711 in Winschoter Zuiderveen. NANTJE is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 31 mei 1763 in Winschoten GR.

Notitie bij NANTJE: Lidmaten Winschoten
1728 den 3 jun.
Nantje Berents

(4) trouwde, 70 jaar oud, op 21 februari 1772 in Winschoten GR met GEESSIJN KLAASSENS.

Notitie bij het huwelijk van JAN en GEESSIJN: Den 2 Febr. Jan Harkes Ouderl. en Geesien Clasens wede. van Koene Sanders beide van Winschoten. Den 21 Febr.

h.c. 21-2-1772 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Jan Kaspers en
Engeltje Jans, schoonzoon en dochter, Harko Jans en Tjaduwe
Jurriens, zoon en schoondochter, Berent Jans (doorgehaald) en
Martjen Jans, (zoon en) schoondochter, Rotger Jans en Bonje
Jans, zoon en schoondochter, Jan Roelfs Epping en Geertruit
Jans, schoonzoon en dochter, Folkert Haselhof en Sieke Jans,
schoonzoon en dochter, Abel Tjapkes en Grietje Jans,
schoonzoon en dochter, Jan Hindriks en Trijntje Jans,
schoonzoon en dochter, Geertjen Harkes, wed. van praeceptor
Meijer, zuster.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Geert Ennes en
Niessijn Lukas, neef (broers zoon) en aangetrouwde nicht.

Zij is begraven op 23 april 1777 in Winschoten GR. GEESSIJN is weduwe van KOENE SANDERS (1698-1771), met wie zij trouwde op 9 september 1735 in Winschoten GR.


Kinderen van JAN en JANTIEN:

 

1 NN JANS. Hij of zij is begraven op 13 maart 1724 in Winschoten GR.

2 ENGELTIEN JANS, gedoopt op 27 maart 1722 in Winschoten GR. Volgt IV-a.

3 SEIJKE JANS. Zij is gedoopt op 20 april 1725 in Winschoten GR. SEIJKE is overleden op 21 november 1741 in Winschoten GR, 16 jaar oud.


Kinderen van JAN en NANTJE:

 

4 HARKO JANS, gedoopt op 2 mei 1732 in Winschoten GR. Volgt IV-b.

5 BERENT JANS, gedoopt op 18 december 1733 in Winschoten GR. Volgt IV-c.

6 ROTGER JANS. Hij is gedoopt op 29 april 1735 in Winschoten GR. ROTGER is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 8 maart 1737 in Winschoten GR.

7 ROTGER JANS, gedoopt op 12 april 1737 in Winschoten GR. Volgt IV-d.

8 GEERTRUIT JANS, gedoopt op 13 maart 1739 in Winschoten GR. Volgt IV-e.

9 SIEKE JANS, gedoopt op 24 maart 1741 in Winschoten GR. Volgt IV-f.

10 HARM JANS. Hij is gedoopt op 25 augustus 1743 in Winschoten GR. HARM is overleden, 11 jaar oud. Hij is begraven op 7 januari 1755 in Winschoten GR.

11 GRIETJE JANS, gedoopt op 15 augustus 1745 in Winschoten GR. Volgt IV-g.

12 TRIJNTJE JANS, gedoopt op 31 mei 1748 in Winschoten GR. Volgt IV-h.

 


III-b GERLOF SIGERS HARKES, zoon van HARCKO ROTGERS (zie II-b) en SEIJCKE JANS. Hij is gedoopt op 27 oktober 1709 in Winschoten GR. GERLOF is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 15 mei 1761 in Winschoten GR.

Beroep:

Brouwer

GERLOF ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 13 januari 1737 in Winschoten GR met FOSKE HARMS, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GERLOF en FOSKE: H.c. 30-1-1737 RAG Vcc

FOSKE is een dochter van HARM HINDRICKS en IMME EPPES. Zij is gedoopt op 1 mei 1712 in Winschoten GR. FOSKE is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 25 juni 1781 in Winschoten GR.


III-c GEERTJEN HARKES, dochter van HARCKO ROTGERS (zie II-b) en SEIJCKE JANS. Zij is gedoopt op 13 januari 1713 in Winschoten GR. GEERTJEN:

(1) trouwde, 16 jaar oud, op 21 oktober 1729 in Winschoten GR met EPPE HARMENS VAN DER ARK, 27 jaar oud, nadat zij op 25 september 1729 in Winschoten GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van GEERTJEN en EPPE: Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Harm Jans
Hofman en Hantje Harms, aangetrouwde broer en volle
zuster, Eltjo Harms en Tjaakjen Udema, volle broer en
aangetrouwde zuster, Peter Wichers en Hemke Harms, zwager
en zuster, Peter Harms, halfbroer, Jan Tiarx en Hantje
Jans, aangetrouwde neef en volle nicht.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Jan Harkes en
Gerlof Harkes, broers, Harko Jans en Johanna Haalwich,
volle oom/voormond en aangetrouwde moei, brouwer Harm
Hillebrants en Maria Martijna Haitzema, halve oom/voogd en
aangetrouwde moei, Eppjen Hillebrants, halve moei, Jan
Gerlofs Hillebrants, volle neef, Haiko Krijns en Anna
Jans, halve neef/vreemde voogd en aangetrouwde halve nicht
van de bruids moeder.

EPPE is een zoon van HARMEN PIETERS en LUTGERT MENNES. Hij is gedoopt op 8 januari 1702 in Winschoten GR. EPPE is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op 18 november 1745 in Winschoten GR.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 19 oktober 1746 in Winschoten GR met NICOLAUS MEIJER. NICOLAUS is overleden vr 2 maart 1758 in Winschoten GR. NICOLAUS is weduwnaar van ALEGONDA MAHUIJ (1720-1746), met wie hij trouwde op 18 december 1743 in Winschoten GR.

Beroep:

Studiosis, praeceptor


IV-a ENGELTIEN JANS, dochter van JAN HARKES (zie III-a) en JANTIEN EPPES. Zij is gedoopt op 27 maart 1722 in Winschoten GR. ENGELTIEN is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op 26 februari 1782 in Winschoten GR. ENGELTIEN:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 22 januari 1750 in Winschoten GR met ROELEF HINDRIX HUISING, 36 jaar oud, nadat zij op 14 december 1749 in Winschoten GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ENGELTIEN en ROELEF: hij weduwnaar
HC Winschoten: 21.01.1750
Roelf Hindrix Huising x Engeltje Jans
Bruidegom: Aaltjen Berens, halfzuster van bruidegoms overleden vrouw Woltje Berens, wedman Roelof Huizing en Wendeltje Aapkens, broer en aangetrouwde zuster, Grietje Huizing, huisvrouw van brouwer Jan Meppen, zuster, Meese Huizing en Allegonda Amsing, broer en aangetrouwde zuster, Nomdo Busscher en Maria Martina Huizing, aangetrouwde broer en zuster, A. Vriese en Margareta Toons, oom en aangetrouwde moei over bruidegoms overleden vrouw, Okko Vriese, zwager en principaal voormond, wedman B. Huizing, sibbe voogd, Gosse Jakobs, vreemde voogd over bruidegoms kinderen, Elizabet Douwes Mellema, halve moei, koopman Hessel Douwes Mellema en IJda Willems Friemoet, halve oom en aangetrouwde moei, brouwer Hans Schmaal, caverende mede voor zijn huisvrouw Maria Martina Haitzema, aangetrouwde neef en nicht en voormond over Catarina Zuidema als halve nicht, Brons Joosten en Lutgert Eltjes, Sijpko Tjakkes en Catarijna Eltjes, aangetrouwde halve neven en halve nichten van moeders zijde.
Bruid: Jan Harkes en Nantje Berens, vader en stiefmoeder, Harko Jans, halfbroer, brouwer Gerlof Harkes en Foske Harms, oom en aangetrouwde moei, Jan Heijnes en Grietje Harms, aangetrouwde oom en moei, Harm Jans Kroeger, Harm Lottering en Anna Epes, aangetrouwde ooms en moei, Eppo Jans, neef.

ROELEF is een zoon van HENDRIK BOELENS en CATHARINA HAITZEMA. Hij is gedoopt op 30 juli 1713 in Winschoten GR. ROELEF is overleden, 41 jaar oud. Hij is begraven op 14 april 1755 in Winschoten GR.

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 4 maart 1763 in Winschoten GR met JAN KASPERS, nadat zij op 6 februari 1763 in Winschoten GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ENGELTIEN en JAN: hij weduwnaar, zij weduwe
HC Winschoten: 04.03.1763
Jan Kaspers x Engeltjen Jans
Bruidegom: Tidde Jans en Elle Jans, stiefvader en moeder, Ties Kaspers, broer en sibbe voogd, Tamme Jans, oom, Luppe Jans en Geeske Klasens, oom en aangetrouwde moei, Willemke Geerts, aangetrouwde moei, Folkert Houwes, oom en principaal voormond, Jan Geerts, vreemde voogd.
Bruid, wed. van Roelof Huising: Jan Harkes en Nantje Beerents, vader/sibbe voogd en stiefmoeder, Harke en Rotger Jans, halfbroers, Jan Roelfs en Geertruit Jans, halfbroer en halfzuster, Sieke Jans, halfzuster, Harm Lottering, aangetrouwde oom.

Hij is begraven op 23 januari 1805 in Winschoten GR.


IV-b HARKO JANS, zoon van JAN HARKES (zie III-a) en NANTJE BERENTS. Hij is gedoopt op 2 mei 1732 in Winschoten GR. HARKO is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 14 augustus 1798 in Winschoten GR.

Beroep:

Landbouwer Winschoter Oostereinde

HARKO trouwde, 25 jaar oud, op 3 maart 1758 in Winschoten GR met TJADDUWE JURRIENS, 19 jaar oud, nadat zij op 12 februari 1758 in Winschoten GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van HARKO en TJADDUWE: h.c. 2-3-1758 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Jan Harkes
en Nantje Berents, vader en moeder, Berent, Rotger,
Geertruit en Sieke Jans, broers en zusters, Engeltje Jans,
wed. van Roelf Huising, halfzuster, Gerlof Harkes en Foske
Harms, oom en aangetrouwde moei, Geertjen Harkes, wed. van
praeceptor Meijer, moei, Habbo Berents, oom, Freerk
Berents en Antje Klaassens, oom en aangetrouwde moei.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Folkert Houwes
en Imke Tonnis, stiefvader en volle moeder, Hindrik
Jurriens, broer, Evert Jurts, zwager, Gerrit Tonnis, oom,
Ufko Folkerts en Grietje Hindriks, aangetrouwde
oom/principaal voormond en volle moei, Hindrik Ufkes,
neef, Jacob Jans, aangetrouwde neef.

TJADDUWE is een dochter van JURRIEN HINDRIKS en IMKE TONNIS. Zij is gedoopt op 1 februari 1739 in Beerta GR. TJADDUWE is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 16 februari 1810 in Winschoten GR.


IV-c BERENT JANS, zoon van JAN HARKES (zie III-a) en NANTJE BERENTS. Hij is gedoopt op 18 december 1733 in Winschoten GR. BERENT is overleden vr 1785 in Winschoten GR, ten hoogste 52 jaar oud. BERENT trouwde, 32 jaar oud, op 18 mei 1766 in Winschoten GR met MARTJEN JANS.

Notitie bij het huwelijk van BERENT en MARTJEN: hij van Winschoter Oosteinde, zij van Beerta

h.c. 18-4-1766 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Jan Harkes,
vader, Jan Kaspers en Engeltje Jans, aangetrouwde
halfbroer en halfzuster, Harko Jans, broer, Jan Roelfs en
Geertruit Jans, zwager en zuster.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Jan Tjakkes en
Helena Geerts, vader en moeder, Tjakko en Geert Jans,
broers.

MARTJEN is een dochter van JAN TJAKKES en HELENA GEERTS.


IV-d ROTGER JANS, zoon van JAN HARKES (zie III-a) en NANTJE BERENTS. Hij is gedoopt op 12 april 1737 in Winschoten GR. ROTGER is overleden vr 27 maart 1787 in Nieuw Beerta, ten hoogste 49 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ROTGER: inventaris van Rotger Jans d.d. 27-3-1787 tg 731 inv.nr. 4809

Beroep:

Landbouwer te Nieuw-Beerta, ouderling

ROTGER:

(1) trouwde, 32 jaar oud, op 15 september 1769 in Winschoten GR met BONJE JANS, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ROTGER en BONJE: hij van Winschoter Oosteinde, zij van Nieuw-Beerta

h.c. 15-9-1769 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: ouderling Jan
Harkes, vader, Jan Kaspers en Engeltje Jans, aangetrouwde
halfbroer en halfzuster, Harko Jans en Tjaduwe Jurjens, Berent
Jans en Martjen Jans, broers en schoonzusters, Jan Roelfs en
Geertruid Jans, Folkert Haselhof en Sieke Jans, Abel Tjapkes
en Grietje Jans, Jan Hindriks en Trijntje Jans, zwagers en
zusters, Geertjen Harkes, wed. van praeceptor N. Meijer, moei,
Foske Harms, wed. van Gerlof Harkes, aangetrouwde moei, Antje
Klaassens, wed. van Freerik Berents, aangetrouwde moei,
Hilligjen Everts, wed. van Evert Jurkes, aangetrouwde moei,
Harko Gerlofs, neef.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Jan Aaldriks, vader,
Aaldrik Jans, broer, Rijke Jans en Scheltje Pieters, halfbroer
en aangetrouwde halfzuster, Nanno Daniels en Hilke Jans,
aangetrouwde halfbroer en halfzuster, Jan Wirtjes en Grietje
Rijkes, aangetrouwde oom en volle moei, Jan Eilderts en Geert
Eilderts Bosscher, neven, Jan Hindriks Hajer, aangetrouwde
neef, Rijko Bontkes, neef, Geert Harms en Eltje Jans,
aangetrouwde neef en volle nicht, Rijko Abrahams, neef, Hiebe
Abrahams, nicht.

BONJE is een dochter van JAN AALDRIKS en JANTIEN RIJKES. Zij is gedoopt op 19 februari 1736 in Nieuw Beerta. BONJE is overleden vr 18 april 1780 in Nieuw Beerta, ten hoogste 44 jaar oud.

Notitie bij overlijden van BONJE: inventaris van Bonje Jans d.d. 18-4-1780 tg 731 inv.nr. 4442.
na 1776

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 14 mei 1780 in Nieuw Beerta met ANNA FIEBES, 29 jaar oud, nadat zij op 16 april 1780 in Beerta GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ROTGER en ANNA: Beerta Ao 1780 D. 16 April Rotger Jans geb. te Windschoten en wonende te Nieuwe Beerta en Anna Phiebes van de Beerta

Nieuw Beerta hc 15/05/1780
bruidegoms zyde: Harko Jans & Tjaduwe Jurjens, broeder & aangetr. zuster;
Steffen Hindriks & Geertruid Jans, Folkert Hazelof & Sieke Jans, Abel Tjapkes &
Grietie Jans, Trijntie Jans, swagers & zusters; Geertien Harkes, wed. van N
Meijer; moeij; Foske Harmens, wed. van Geert Harkes, aangetr. moeij; Jurjen
Harkes & Nantie Harkes, broeders kinderen; Jan Roelfs, haf zusters zoon;
Harko
Gerlof & Anna Wijpkes, neef & aangetr. nigt; Eppo Gerlof, neef; Klaas &
Geert
Freerks, neefs; Margreta Meijer, nigt; Aaldrik Jans, Nanne Daniels, & Egbert
Waalkes, voormond & voogden over bruidgoms voorkind; bruids zyde: Fiebo
Cornelius & Corneliske Pieters, vader & moeder; Cornelius Fiebes & Pieter
Fiebes, broeders; Trijntie Fiebes, zuster; Freerk Heijkes & Trijntje
Cornelius, aangetr. oom & moeij; Tiapko Freerks & Scheltie Pieters, aangetr. oom
& moeij; Meenje Pieters, moeij; Jan Filippus & Geeske Pieters, aangetr. oom
&
moeij; Meint Popkes & Martjen Jacobs, aangetr. neef & nigt; Cornelius Jacobs
&
Reentjen Geerts, neef & aangetr. nigt; Heijo Ritzes & Bauwe Jacobs, aangetr.
neef & nigt; Pieter, Hindrik, Jan, & Anna Jans, neefs & nigt; Anna Eijsses,
nigt;
get: Duurt Harmens & Jan Wilts

ANNA is een dochter van FIEBO CORNELIUS en CORNELSKE PIETERS. Zij is gedoopt op 13 december 1750 in Beerta GR. ANNA is overleden op 30 januari 1821 in Nieuw Beerta (Beerta), 70 jaar oud. ANNA trouwde later op 18 april 1787 in Nieuw Beerta (Beerta) met GEERT ALBERTS DRIJVER (1755-1800).

Notitie bij ANNA: 1791 Den 2 Decemb. Zijn na voorgaande belijdenis des geloofs tot leden der gemeente aangenomen:
Anna Fiebes, huisvrouw van Geert A. Drijver

Beroep:

Boerin


Kind van ROTGER en ANNA:

 

1 KORNELSKE ROTGERS, gedoopt op 22 februari 1784 in Nieuw Beerta (Beerta). Volgt V-a.

 


IV-e GEERTRUIT JANS, dochter van JAN HARKES (zie III-a) en NANTJE BERENTS. Zij is gedoopt op 13 maart 1739 in Winschoten GR. GEERTRUIT is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 22 mei 1810 in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIT: 1810, Mai 22, Is Begraven Geertruit Wedw. Steffen Hindriks in de bekken 13.10.6 Haar Eigen Laken

Notitie bij GEERTRUIT: Bij huwelijk van Aaltje Jans en Hindrik Berents Plukker: Steffen Hindrix en Geertruid Jans, stiefvader en volle moeder

Marriage Notes for Trijntje Fiebes and Jurjen Harkes:
Fol.412 - 2 november 1786 - H.V.
Jurjen Harkes, van Winschoter Oostereinde, en Trijntje Pheibes, van de Beerta. Brg.: Harke Jans en Tjadduwe Jurjens, ouders; Jan Harkes, broer; Nantje, Imke en Ida Harkes, zusters; Steffen Hindriks en Geertruida Jans (ehel.), moei; Folkert Haselhof en Sieke Jans (ehel.), moei; Jan Hindriks en Trijntje Jans (ehel.), moei; Hindrik Jurjens en Elisabeth Sebes (ehel.), oom; Hindrik Tonnijs en Elisabeth Folkerts (ehel.), halve moei; Albert Jakobs en Moeder Folkerts (ehel.), halve moei; Tjapko Abels en Nantje Abels, neef en nicht; Harm Rotgers, neef; Jan Roelfs, halve moeis zoon; Br.: Phebo Cornelius en Corneliske Pieters, ouders; Martjen Pheibes en Anna Pheibes, zusters; Pieter Pheibes, broer; Scheltje Pieters, moei; Jan Filippus, aangetrouwde oom; Cornelius Jakobs en Rientje Geerts (ehel.), neef; Bauwe Jakobs, nicht; Pieter Jans, Hindrik Jans, Jan Jans en Anna Jans, neven en nicht; Derk Harms, aangetrouwde neef; Talke Aeijsses, nicht; Anna Jans Jolingh en Edo Jans, nicht en neef; Getuigen: Houwe Jans en Reinder Veltman

GEERTRUIT:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 10 januari 1762 in Nieuwe Pekela GR met JAN ROELFS EPPING, 25 jaar oud, nadat zij op 13 december 1761 in Winschoten GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van GEERTRUIT en JAN: Jan Roelefs van de Niewe Pekel A en Geertruid Jans van Winschoter Oosteijnde hier gecopuleert den 10 Januarij

h.c. 7-1-1762 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Roelf
Geerts, vader, Tjerk Roelfs, broer, Albert Jans, zwager,
Geert Roelfs en Annechijn Abrahams, halfbroer en
aangetrouwde halfzuster, Wijtse Roelfs en Geessijn
Berents, aangetrouwde halfbroer en aangetrouwde
halfzuster, Engbert Luppes, aangetrouwde oom, Jakobus
Engberts, neef.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Jan Harkes en
Nantje Berents, vader en moeder, Harko Jans en Tjaduwe
Jurriens, broer en schoonzuster, Berent en Rotger Jans,
broers, Sieke Jans, zuster, Engeltje Jans, wed. van Roelf
Huising, halfzuster, Geertjen Harkes, wed. Meijer, moei,
Foske Harms, wed. van Gerlof Harkes, aangetrouwde moei,
Freerk Berents, oom.

JAN is een zoon van ROELF GEERTS EPPING en MENKJE FLORIS. Hij is gedoopt op 27 juli 1736 in Nieuwe Pekela GR. JAN trouwde voorheen op 28 november 1756 in Nieuwe Pekela GR met RENSKE WILLEMS.

Notitie bij JAN: JAN ROELEFS en GEERTRUID JANS Egtelieden, gedenken op Vrydag den 9 Augustus 1771, ten Huize van Juffrouw Langerfelt, daar de Conditien 3 dagen te Vooren konnen gezien worden; aan den meestbiedenden by Strykgeld te Verkoopen, den eigendom van plus minus 80 Deimatten Land in Beerster Hamrik onder zyne Behuizing Beklemd, s jaarlyks zullende doen 600 gl. Huur; die geneegen mogt zyn dezelve voor dien tyd te koopen, gelieve zig by den Verkooper of de Wedw. S. Hoitsema te addresseeren.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 26 maart 1775 in Nieuwe Pekela GR met STEFFEN HINDRIKS, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 11 maart 1775 in Nieuwe Pekela GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van GEERTRUIT en STEFFEN: Nieuwe Pekela, 1775 Den 11 Meert,
Steffen Hindriks van de Niewe Beerta & Geertruit Jans Weedw wijlen Jan Roelfs van de N PeekelAa hebben zij door haren zwager Alb. Jans Dijkhuis de huwlijx proclamata verzogt, zijn toegestaan, & ergaan d 12, 19 & 26 Deezer zonder verhindering gecopuleert.

12/05/1775 HC. RA Vnn :
Steffen Hindriks van Nieuw Beerta en Geertruit Jans van de Nieuwe Pekela.
voor de bruidegom: Hindrik Hindriks, broeder.
voor de bruid: Harko Jans x Tjadduwe Jurjens, broeder; Beerent Jans x
Martje Jans, broeder; Folkert Hazelhoff x Sieke Jans, volle zuster; Tjerk
Roelfs, Beerent Jans en Geert Okkes, pv., sv. en vv. over de minderjarige kinderen van de bruit.
getuigen: Albert Jans Dijkhuis en Kornellis Arents.
representatie ook aan Menkijn Jans, dv. Jan Roelfs x Renske Willems

STEFFEN is geboren omstreeks 1745, zoon van HINDRIK NN. STEFFEN is overleden op 14 januari 1804 in Beerta GR, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven op 20 januari 1804 in Beerta GR.

Notitie bij overlijden van STEFFEN: Myne waardige Man STEFFEN HINDRIKS, stierf hedenavond, in eene Koortsziekte van weinige dagen, hy leefde nauwlyks 59 Jaaren, de 30 laatste Sleet ik met hem in eenen genoeglyken echt. Myne twee voorkinderen, benevens onze Dochter en Schoonzoon beweenen zyn verlies harteiyk. — Treurvol, doch eerbiedig wenschen wy te berusten in Gods wyzen, goeden en Vaderlyken wil. — Vertrouwende, dat onze Vrienden en Bekenden dit Verlies, met ons zullen gevoelen.
Beerta den 14 in Louwmaand 1804. GEERTRUID JANS, Wedw. S. Hindriks. (adv. Groninger courant, 20-01-1804)

Begrafenis uit huw. bijl. 1e huwelijk kleinzoon Berend ten Have

Notitie bij STEFFEN: Bij huwelijk van Aaltje Jans en Hindrik Berents Plukker: Steffen Hindrix en Geertruid Jans, stiefvader en volle moeder


Kinderen van GEERTRUIT en JAN:

 

1 NANTJE JANS EPPING, geboren op 19 november 1762 in Nieuwe Pekela GR. Zij is gedoopt op 21 november 1762 in Nieuwe Pekela GR.

2 ROELF JANS EPPING. Hij is gedoopt op 22 juli 1764 in Nieuw Beerta.

3 AALTJEN JANS EPPING, gedoopt op 14 september 1766 in Nieuw Beerta. Volgt V-b.

4 SIEKE JANS EPPING. Zij is gedoopt op 9 december 1768 in Nieuw Beerta.

5 JAN JANS EPPING. Hij is gedoopt op 1 maart 1771 in Nieuw Beerta.


Kinderen van GEERTRUIT en STEFFEN:

 

6 NANTJE STEFFENS DE BOER, geboren op 20 oktober 1775 in Nieuwe Pekela GR. Volgt V-c.

7 HINDRIK STEFFENS, geboren op 18 februari 1778 in Nieuwe Pekela GR. Hij is gedoopt op 22 februari 1778 in Nieuwe Pekela GR.

Notitie bij HINDRIK: Bij huwelijk van Aaltje Jans en Hindrik Berents Plukker: Hindrik Steffens, halfbroer

 


IV-f SIEKE JANS, dochter van JAN HARKES (zie III-a) en NANTJE BERENTS. Zij is gedoopt op 24 maart 1741 in Winschoten GR. SIEKE is overleden op 29 november 1810 in Blijham GR, 69 jaar oud. Zij is begraven op 6 december 1810 in Blijham GR.

Notitie bij overlijden van SIEKE: Op donderdagavond te 9 uur 1810 overleed hier in de ouderdom van pl. m. 70 jaar Zeeke Jans vrouw van Folkert Hazelhoff.
Ongedateerd, maar als ze op donderdag 6-12-1810 begraven is (diakonieboek, h.b. dochter Pietertje en zoon Albert) dan is ze donderdag 29-11-1810 overleden.

SIEKE trouwde, 25 jaar oud, op 14 november 1766 in Winschoten GR met FOLKERT HASELHOF, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van SIEKE en FOLKERT: h.c. 14-11-1766 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Albert
Hazelhof, vader, Niklaas Schmaal, broer, brouwer Hans
Schmaal, oom, koopman Abraham Schmaal en Catharina Udema,
halve oom en aangetrouwde halve moei, Harm Jans Tuinkers,
aangetrouwde halve oom, Hindrik Wilhelm Jaaneke,
aangetrouwde halve oom.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: ouderling Jan
Harkes, vader, Harko, Berent en Rotger Jans, broers, Jan
Roelfs en Geertruit Jans, zwager en zuster, Grietje en
Trijntje Jans, zusters, Jan Kaspers en Engeltje Jans,
aangetrouwde halfbroer en halfzuster, Geertjen Harkes,
wed. Meijer, moei, Foske Harms, wed. van Gerlof Harkes,
aangetrouwde moei, Harko Gerlofs, neef.

FOLKERT is een zoon van ALBERT HASELHOF en PIETERTIEN SCHMAAL. Hij is gedoopt op 18 september 1739 in Wedde. FOLKERT is overleden op 2 maart 1812 in Blijham GR, 72 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer


IV-g GRIETJE JANS, dochter van JAN HARKES (zie III-a) en NANTJE BERENTS. Zij is gedoopt op 15 augustus 1745 in Winschoten GR. GRIETJE is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 20 juli 1811 in Noordbroek GR.

Notitie bij overlijden van GRIETJE: weduwe, nalatende 5 kinderen

GRIETJE trouwde, 23 jaar oud, op 15 mei 1769 in Winschoten GR met ABEL TJAPKES, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GRIETJE en ABEL: h.c. 15-5-1769 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Jan Tjapkes,
broer, Jannes, Gerrit en Aaldrik Tjapkes, halfbroers,
Kornelia en Tietje Tjapkes, halfzusters, Geesjen Jans,
huisvrouw van Focco Onnes, moei, Harm Wichers en Jantjen
Emes, aangetrouwde neef en volle nicht, Jan Tjapkes, neef,
Onno en Meint Fokkes, neven, Tietje Fokkes, nicht, Tietje
en Lutgert Ritzes, nichten, Jan Ritzes, neef, Aijolke
Klaassens, aangetrouwde neef.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: ouderling Jan
Harkes, vader, Jan Kaspers en Engeltje Jans, aangetrouwde
halfbroer en halfzuster, Harko Jans en Tjaduwe Jurriens,
Berent Jans en Martjen Jans, broers en schoonzusters, Jan
Roelfs en Geertruit Jans, zwager en zuster, Rotger Jans,
broer, Folkert Haselhof en Sieke Jans, zwager en zuster,
Jan Hindriks en Trijntje Jans, zwager/volle neef van de
bruidegom en zuster, Geertjen Harkes, wed. van praeceptor
N. Meijer, moei, Foske Harms, wed. van Gerlof Harkes,
aangetrouwde moei, Antje Klaassens, wed. van Freerik
Berents, aangetrouwde moei, Harko Gerlofs, neef.

ABEL is een zoon van TIAPKE JANZEN en ANJE HINDRIX. Hij is gedoopt op 14 november 1734 in Noorddijk GR. ABEL is overleden vr 1811, ten hoogste 77 jaar oud.


IV-h TRIJNTJE JANS, dochter van JAN HARKES (zie III-a) en NANTJE BERENTS. Zij is gedoopt op 31 mei 1748 in Winschoten GR. TRIJNTJE is overleden, 63 jaar oud. Zij is begraven op 4 juni 1811 in Winschoten GR. TRIJNTJE trouwde, 20 jaar oud, op 26 december 1768 in Winschoten GR met JAN HINDRIKS SCHIPPER.

Notitie bij het huwelijk van TRIJNTJE en JAN: h.c. 23-12-1768 Winschoten
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Jan Hinders
op t Holt, zwager, Pieter Wijndels en Martjen Geebels,
volle neef en aangetrouwde nicht, Jan Sijvers en Margien
Wijndels, aangetrouwde neef en volle nicht, Fennigien
Wijndels, volle nicht, Derk Jacobs, aangetrouwde neef,
Onno Fokkes, volle neef, Jan Jans, volle neef, Abel
Tjapkes, volle neef, Jantjen Eemes, vrouw van Harm
Wichers, volle nicht, Hinderk Evers, aangetrouwde neef,
Tietje en Lutgert Ritzes, volle nichten, Wijpke Jacobs,
nichts dochter.
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: ouderling Jan
Harkes, volle vader, Jan Caspers en Engeltjen Jans,
aangetrouwde halfbroer en halfzuster, Harco Jans, volle
broer, Beerent Jans en Martjen Jans, volle broer en
aangetrouwde zuster, Jan Roelfs (en Geertruit Jans,
doorgehaald), zwager (en zuster), Rotgert Jans, volle
broer, Folkert Haselhof en Sieco Jans, zwager en volle
zuster, Grietien Jans, volle zuster, Geertjen Harces, wed.
van praeceptor N. Meijer, volle moei, Foske Harms, wed.
van Gerlof Harkes, aangetrouwde moei, Harco Gerlofs, volle
neef.

Beroep:

Landbouwer


V-a KORNELSKE ROTGERS, dochter van ROTGER JANS (zie IV-d) en ANNA FIEBES. Zij is gedoopt op 22 februari 1784 in Nieuw Beerta (Beerta). KORNELSKE is overleden op 10 augustus 1811 in Nieuw Beerta (Beerta), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1811 [bron: Aktenummer 4].

Notitie bij overlijden van KORNELSKE: Rustplaats van Kornelske Rotgers, echtgenoot van Freerk Jans Zylker, geb. 28 Febr. 1784, overl. 10 Aug. 1811 [vervaardigd c. 1850]

Notitie bij KORNELSKE: Ook Corneliske

Beroep:

Boerin

KORNELSKE ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 27 april 1804 in Nieuw Beerta (Beerta) met FREERK JANS ZIJLKER, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van KORNELSKE en FREERK: hij van Beerta, zij van Nieuw Beerta

Nieuw Beerta 31/05/1804 hc

FREERK is geboren op 2 december 1777 in Beersterhoogen, zoon van JAN JACOBS ZIJLKER en HEIKE FREERKS POPPENS. Hij is gedoopt op 7 december 1777 in Beerta GR. FREERK is overleden op 4 juni 1861 in Nieuw Beerta (Beerta), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1861 [bron: Aktenummer 26]. FREERK trouwde later op 30 oktober 1813 in Beerta GR [bron: Aktenummer 38] met WILLEMTJE AEILKES SCHMAAL (1784-1844).

Beroep:

Landbouwer te Nieuw-Beerta


Kind van KORNELSKE en FREERK:

 

1 JAN FREERKS ZIJLKER, geboren op 28 april 1805 in Nieuw Beerta (Beerta). Volgt VI-a.

 


V-b AALTJEN JANS EPPING, dochter van JAN ROELFS EPPING en GEERTRUIT JANS (zie IV-e). Zij is gedoopt op 14 september 1766 in Nieuw Beerta. AALTJEN is overleden op 11 september 1833 in Nieuwe Pekela GR, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 september 1833 [bron: Aktenummer 55].

Notitie bij overlijden van AALTJEN: nalatende 6 kinderen

AALTJEN trouwde, 21 jaar oud, op 18 mei 1788 in Nieuwe Pekela GR met HINDRIK BERENDS PLUKKER, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AALTJEN en HINDRIK: Maij Den 4 Hindrik Beerends Plukker & Aaltje Jans. Hunne 1e proclamatie, de 2e Den 11, 3e Den 18 & zijn gecopuleert den ...

HC 30/05/1788, Nieuwe Pekela
voor de bruidegom:
Annegijn Abrahams, grootmoeder; Harm Jans Kappen en Swaantje Berents Plukker, zwager en zuster; Fennechien en Annechien Berents Plukker, zusters; Freerk en Berent Klaasen Harding, halfbroers;
Eule Egberts en Jantje Abrahams, aangetrouwde oom en voormond en volle oude moeij; Albert Jurjens, vreemde voogd; Grietje Abrahams, oude moei.
Voor de bruid:
Steffen Hindrix en Geertruid Jans, stiefvader en volle moeder; Sijke Jans, zuster; Menkijn Jans, halfzuster; Nantje Steffens, halfzuster; Hindrik Steffens, halfbroer; Tjerk Roelfs, oom en voormond; Harke Jans, sibbevoogd; Jan Hindrix, aangetrouwde oom; Wietse Roelfs en Grietje Ottes, halve oom en aangetrouwde halve moeij; Jurjen Harkes en Trientje Feebes, neef en aangetrouwde nicht; Nantje Harkes en Imke Harkes, volle nigten; Nantje Folkerts, volle nigt; Albert Folkerts, volle neef; Nantje Jans en Annechien Jans, volle nigten

HINDRIK is geboren op 6 oktober 1766 in Nieuwe Pekela GR, zoon van BEREND HINDRIKS PLUKKER en ANTJE BERENDS SCHURING. Hij is gedoopt op 12 oktober 1766 in Nieuwe Pekela GR. HINDRIK is overleden op 27 augustus 1843 in Nieuwe Pekela GR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 47].

Beroep:

Landgebruiker


V-c NANTJE STEFFENS DE BOER is geboren op 20 oktober 1775 in Nieuwe Pekela GR, dochter van STEFFEN HINDRIKS en GEERTRUIT JANS (zie IV-e). Zij is gedoopt op 22 oktober 1775 in Nieuwe Pekela GR. NANTJE is overleden op 23 februari 1825 in Oude Pekela GR, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1825 [bron: Aktenummer 8].

Notitie bij overlijden van NANTJE: nalatende vier kinderen

Notitie bij NANTJE: Beerta, 26-02-1802
Na gedane belijdenisse
Nantje Steffens (vertrokken m.a. naar Winschoten)

Bij huwelijk van Trijntje Bontkes en Danil van Barenborg: Nantje Steffens, wed. van H. Schmaal, aangetrouwde nicht.
Bij huwelijk van Aaltje Jans en Hindrik Berents Plukker: Nantje Steffens, halfzuster

Ten overstaan van Meesters RUDOLF de SITTER en JAN FRESEMANN VITOR, Keizerlyke Notarissen residerende te Winschoten, zal op Donderdag den 24 December 1812, des avonds om vyf uren, ten huize van J. ter STEEG te Winschoten, ten verzoeke van den Heer E. POST, kracht sententie van den Regtbank zitting houdende te Winschoten, in dato den 19 February 1812, en ten verzoeke van G. E. LEWES en Vrouw NANTJE STEFFENS , woonachtig te Winschoten, by publieke Veilingen, worden Verkocht: I. Een kapitale BEHUIZINGE, SCHUUR, ERVE en APPELHOF, met een beklant TICHELWERK en KALKBRANDERY daar by behorende, gelegen te Winschoten aan het Trekdiep. geteekend No. 110, met deszelfs Lootsen en verdere Gereedschappen. II. Drie Deimt LAND, gelegen te Winschoten, tegen over perceel No. 1, vry en eigen grond. De aanvaarding van het Tichelwerk, zal geschieden op den dag van toeslag, van een gedeelte der Behuizing op den 15 Maart 1813, der Landeryen op St. Petri, en van het overige der Behuizing op den 1 Mei daaraanvolgende. (adv. Feuille daffiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 18-12-1812, 22-12-1812)

NANTJE:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 17 januari 1799 met HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE, 25 jaar oud, nadat zij op 16 december 1798 in Beerta GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van NANTJE en HARMANNUS: hij van Wagenborgen zij van Nieuwe Pekela
17/01/1799 HC

HARMANNUS is geboren op 5 juli 1773 in Wagenborgen GR, zoon van BEREND TEN HAVE en LUKTJEN HILLENIUS. Hij is gedoopt op 11 juli 1773 in Wagenborgen GR. HARMANNUS is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op 12 november 1806 in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van HARMANNUS: 1806 12 Novbr is de Coopman H.S. Ten Have begraven in de bekken 12.4.6

Notitie bij HARMANNUS: Ook Helenius Sijbelts ten Have

Beroep:

Koopman, steenbakker

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 7 november 1810 in Winschoten GR met GERLOF EPPES LEWES VAN DER ARK, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van NANTJE en GERLOF: Winschoten 1810 Den 7, 14 en 21 Oct Gerlof Eppes Lewes van Midwolda en Nantje Steffens de Boer van Winschoot. den 7 Nov.

Midwolda 1810 den 6 van Wijnmaand het huwelijk van Gerlof Eppes Lewe te Midwolda en nantje Steffens de Boer van Winschoot, met attestatie naar Winschoot

HC Winschoten: 07.11.1810
Gerlof Eppes Lewes x Vrouwe Nantje Steffens de Boer
Bruidegom: Eppe Gerlofs, vader; Tjapko Eppes, broer, Jan Jacobs Pik, aangetrouwde ..., Harke Gerlofs, volle oom, Harm en Wijpke Harkes, volle neef en nicht, Tjapke Jans, volle neef, Aaltje Jans Pik, volle nicht.
Bruid: Hindrik Berents Plukker en Aaltje Jans, aangetrouwde halfbroer en halfzuster, Jan Derks en Sieke Jans, aangetrouwde halfbroer en halfzuster, Trijntje Jans, wed. van Jan Hindriks Schipper, volle moei, Tjapko Abels Noormann, volle neef, Geerhardus Hasselhof en Nantje Folkers Haselhof, aangetrouwde neef en volle nicht, Albert Folkers Haselhof, volle neef, Pieterke Folkers Haselhof, volle nicht, Hindrik Hindriks en Imke Harkes, aangetrouwde neef en volle nicht, Jan Jans Tjapkes en Nantje Jans Schipper, aangetrouwde neef en volle nicht, Jan Harkes, volle neef, Evert Hilbrands en Anje Abels Noorman, aangetrouwde neef en volle nicht, Harm Rotgers, volle neef, Jantje Abels, volle nicht.

GERLOF is geboren op 27 februari 1786 in Zuidbroek, zoon van EPPO GERLOFS en LUPKE LEWES. Hij is gedoopt op 6 april 1786 in Zuidbroek. GERLOF is overleden op 13 mei 1838 in Winschoten GR, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 mei 1838 [bron: Aktenummer 36].

Beroep:

Stoeldraaijer, steenfabricus


Kinderen van NANTJE en HARMANNUS:

 

1 GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE, geboren op 29 januari 1801 in Beerta GR. Volgt VI-b.

2 BEREND TEN HAVE, geboren op 27 oktober 1802 in Winschoten GR. Volgt VI-c.

3 LUCKEDINA HELENIUS TEN HAVE, geboren op 29 december 1804 in Winschoten GR. Zij is gedoopt op 6 januari 1805 in Winschoten GR. LUCKEDINA is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 25 april 1806 in Winschoten GR.

 


VI-a JAN FREERKS ZIJLKER is geboren op 28 april 1805 in Nieuw Beerta (Beerta), zoon van FREERK JANS ZIJLKER en KORNELSKE ROTGERS (zie V-a). Hij is gedoopt op 5 mei 1805 in Nieuw Beerta (Beerta). JAN is overleden op 2 maart 1868 in Winschoten GR, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 maart 1868 [bron: Aktenummer 16].

Notitie bij JAN: Groninger Volksalmanak 1948. (pag. 83-221)

Beroep:

Landbouwer te Nieuw-Beerta, lid van de Tweede Kamer

JAN:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 6 mei 1828 in Beerta GR [bron: Aktenummer 9] met ASSELINA FREDERIKUS BECKERINGH, 23 jaar oud. ASSELINA is geboren op 2 mei 1805 in Nieuw Beerta (Beerta), dochter van FREDERIKUS TJAPKES BECKERINGH en LUCRETIA ONNES STRUIF. Zij is gedoopt op 12 mei 1805 in Nieuw Beerta (Beerta). ASSELINA is overleden op 21 augustus 1828 in Nieuw Beerta (Beerta), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 augustus 1828 [bron: Aktenummer 36].

Beroep:

Landbouwersvrouw

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 17 mei 1831 in Beerta GR [bron: Aktenummer 14] met TALJE DERKS DE RUITER, 20 jaar oud. TALJE is geboren op 24 november 1810 in Nieuw Beerta (Beerta), dochter van DERK JANS DE RUITER en IDA HEERES BROUWER. Zij is gedoopt op 2 december 1810 in Nieuw Beerta (Beerta). TALJE is overleden op 12 september 1882 in Winschoten GR, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 september 1882 [bron: Aktenummer 891].


Kind van JAN en TALJE:

 

1 AEILKO JANS ZIJLKER, geboren op 31 mei 1840 in Nieuw Beerta (Beerta). AEILKO is overleden op 27 december 1890 in Singapore, 50 jaar oud.

Beroep:

Tabaksplanter, oprichter Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlands-Indi

 


VI-b GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE is geboren op 29 januari 1801 in Beerta GR, dochter van HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE en NANTJE STEFFENS DE BOER (zie V-c). Zij is gedoopt op 8 februari 1801 in Beerta GR. GEERTRUIDA is overleden op 4 april 1851 in Groningen GR, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1851 [bron: Aktenummer 222].

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

GEERTRUIDA trouwde, 21 jaar oud, op 18 september 1822 in Groningen GR [bron: Aktenummer 181] met KLAAS PIETERS HOOGHUIS, 24 jaar oud. KLAAS is geboren op 17 december 1797 in Groningen GR, zoon van PIETER HOOGHUIS en BEIJLTIJN HEERES HAVINGA. Hij is gedoopt op 25 december 1797 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KLAAS: Noorderkerk, Nieuwe Boteringestraat
geb. Nationale Militie

KLAAS is overleden op 31 juli 1858 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 augustus 1858 [bron: Aktenummer 653].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Eigenaar huis en erf (H336) op de Diepen (Poelestraat hoek Oosterstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (F445) op de Noorderkerk (Violenstraat hoek Nieuwe Boteringestraat), en pakhuis (F449, Violenstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (G884) op de Martini Kerk (Sint Walburgstraat), Groningen, 1832

Beroep:

Koopman, Winkelier


Kinderen van GEERTRUIDA en KLAAS:

 

1 NN HOOGHUIS, levenloos geboren dochter, geboren op 22 augustus 1823 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1823 [bron: Aktenummer 558].

2 PIETER HOOGHUIS, geboren op 16 november 1824 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 november 1824 [bron: Aktenummer 959]. PIETER is overleden op 24 mei 1840 in Groningen GR, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1840 [bron: Aktenummer 405].

Notitie bij PIETER: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

3 BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS, geboren op 22 maart 1828 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1828 [bron: Aktenummer 274]. BIJLDINA is overleden op 27 november 1835 in Groningen GR, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 november 1835 [bron: Aktenummer 661].

Notitie bij BIJLDINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

4 HARMANNUS HERES HOOGHUIS, geboren op 11 augustus 1830 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1830 [bron: Aktenummer 683]. HARMANNUS is overleden op 7 juli 1831 in Groningen GR, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juli 1831 [bron: Aktenummer 463].

5 GEERTRUIDA HOOGHUIS, geboren op 21 juli 1832 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1832 [bron: Aktenummer 448].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: moeder

GEERTRUIDA is overleden op 28 januari 1901 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901 [bron: Aktenummer 161]. Zij is begraven op 2 februari 1901 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 43-3

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Vanaf 1890 hield zij een kosthuis op het Hooge der Aa 256 b.
Kostgangers waren de "photografist" Jacob Niestadt (1872-1916), de koopman Harco Hilarius Huitsing (1846-1930) en zijn zus Johanna Margaretha Huitsing (1843-1928), buitenechtelijke kinderen van Johan Hora Siccama van de Harkstede (1787-1880) en Grietje Huitsing (1813-1889), de apothekersbediende Albert Pieter de Jonge (1866-1921), de latere bakker Kasper Reinink (1865-1924), Johannes Cornelis Adriaan Boudewijnse (1858-<1900) en de luitenant infanterie Jan Pieter Weegewijs (1873-1918).

GEVRAAGD: Een bedaarde, flinke Dienstbode, die goed kan wasschen en spoelen: loon f 1.50 per week. Wed. VAN DIJKUM, Noorderb.singel b/d Ambachtsschool.
adv. Nieuwsblad van het Noorden, 18-07-1899

Adressen:

vanaf 1870

   

Horensche Dijk 120, Groningen GR

vanaf 1871

   

Kleine Rozenstraat 65, Groningen GR

vanaf 30-01-1873

   

Delft ZH?

vanaf 1876

   

Studentenpad 46-2, Groningen GR

vanaf 1880

   

Selverder Diep 101, Groningen GR

vanaf 1884

   

Zuiderhaven 256-a, Groningen GR

vanaf 1890

   

Hooge der Aa 256-b, Groningen GR (Hield kostgangers)

vanaf 1896

   

Westersingel 384-a, Groningen GR (tegenover meubelfabriek Huizinga)

vanaf 1898

   

Nieuwe Boteringestraat 147, Groningen GR

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19, Groningen GR (overlijden)

GEERTRUIDA trouwde, 21 jaar oud, op 10 november 1853 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252] met WILLEM VAN DIJKUM, 23 jaar oud. WILLEM is geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1830 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Willem I ?

WILLEM is overleden op 5 mei 1870 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1870 [bron: Aktenummer 458].

Notitie bij WILLEM: De ondergeteekende berigt, dat hij de Affaire van KRUIDENIER heeft overgedragen aan zijnen Schoonzoon; bedankende voor de genotene gunst, beveel ik mijnen Opvolger aan.
Groningen, 11 Mei 1854. KLAAS HOOGHUIS.
Ingevolge bovenstaande advertentie de AFFAIRE van mijnen Schoonvader hebbende overgenomen , beveel ik mij in de gunst van mijne Stad- en Landgenooten aan.
Groningen, 11 Mei 1854. WILLEM van DIJKUM, Nieuwe Boteringestraat.
adv. Groninger courant, 12-05-1854

De ondergeteekende maakt bekend, dat met den eersten Mei zijn BILJART- en KOFFIJHUIS zal geopend worden op den hoek van de Ooster- en Poelestraten, en zich minzaam aanbeveelt in de gunst van zijne geerde Stadgenooten.
W. vak DIJKUM.
adv. Groninger courant, 30-04-1856

MUZIJK EN BAL, op DINGSDAG en WOENSDAG e.k., bij W. van DIJKUM, op den hoek van de Ooster- en Poelestraten.
adv. Groninger courant, 18-05-1856

Adressen:

vanaf 1853

   

Nieuwe Boteringestraat N178 hoek Violenstraat, Groningen GR (bij schoonvader, geboorte Geertruida)

vanaf 1855

   

Buiten A poort U52, Groningen GR

vanaf 1856

   

Havenstraat L48 (geboorte Garbrand)

vanaf 05-1856

   

Oosterstraat D1-b (geboorte Christina)

vanaf 1860

   

Oosterstraat D1-a, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat N165, Groningen GR

vanaf 1861

   

Brugstraat H113-a, Groningen GR

vanaf 07-10-1861

   

Amsterdam NH

vanaf 31-05-1862

   

Groote Rosenstraat L201-2, Groningen GR

vanaf 1863

   

Poelenstraat O19, Groningen GR

vanaf 1865

   

Buiten Ebbinge poort Korreweg W56-5, Groningen GR (geboorte Willemina)

vanaf 1867

   

De Dwinger, Groote Kruisstraat L252, Groningen GR

vanaf 1868

   

Nieuwe Kijk in t Jatstraat M165, Groningen GR

vanaf 08-06-1869

   

Eelde DR

vanaf 1870

   

Horensche Dijk U120, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1850

   

Verversleerling

tot 1853

   

Bloemkweker

vanaf 1853

   

Zonder

vanaf 11-05-1854

   

Kruidenier

vanaf 1856

   

Commissionair

vanaf 01-05-1856

   

Koffiehuishouder

vanaf 1862

   

Commissionair

vanaf 1865

   

Kantoorbediende

6 HEERES HOOGHUIS, geboren op 12 juni 1835 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1835 [bron: Aktenummer 491]. HEERES is overleden op 7 september 1835 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1835 [bron: Aktenummer 507].

7 BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS, geboren op 25 oktober 1836 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1836 [bron: Aktenummer 868]. BIJLDINA is overleden op 3 maart 1898 in Zaandam NH, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 maart 1898 [bron: Aktenummer 55].

Notitie bij BIJLDINA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Zij kon niet schrijven.

BIJLDINA:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 8 april 1858 in Groningen GR [bron: Aktenummer 53] met JOHANNES VAN DEN BERG, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van BIJLDINA en JOHANNES: na huwelijk vertrokken naar Harlingen

JOHANNES is geboren op 14 november 1816 in Delft ZH [bron: Aktenummer 435], zoon van JAN VAN DEN BERG en GEERTRUIJ SPOEL. JOHANNES is overleden op 22 september 1862 in Delft ZH, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1862 [bron: Aktenummer 479].

Beroep:

Machinist

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 23 december 1863 in Rotterdam ZH [bron: Aktenummer 929] met JOHANNES HENDRIK PIETERSE, 23 jaar oud. JOHANNES is geboren op 29 september 1840 in Rotterdam ZH, zoon van HENDRIK PIETERSE en MARIA CATHARINA BLAIRON. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 2259]. JOHANNES is overleden na 1908, minstens 68 jaar oud.

Beroep:

Machinewerker, metaaldraaier

8 KLAAS HOOGHUIS, geboren op 10 juni 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1839 [bron: Aktenummer 500]. KLAAS is overleden op 23 oktober 1863 in Groningen GR, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 oktober 1863 [bron: Aktenummer 675].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Beroep:

Zeeman

 


VI-c BEREND TEN HAVE is geboren op 27 oktober 1802 in Winschoten GR, zoon van HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE en NANTJE STEFFENS DE BOER (zie V-c). Hij is gedoopt op 7 november 1802 in Winschoten GR.

Notitie bij de geboorte van BEREND: 1802, den 7 Nov. Is gedoopt de zoon van H. S. ten Haave en Nantie Steffens Echt. en gen. Berend ten Haave. Geb. den 27 Oct.

BEREND is overleden op 4 juni 1859 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1859 [bron: Aktenummer 475].

Beroep:

Grutter, 2e luitenant, 1e luitenant bij het tweede bataillon der eerste afdeeling mobile Groninger Schutterij, koffijhuishouder

BEREND:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26 april 1826 in Groningen GR [bron: Aktenummer 69] met ANTJE SCHIERBEEK, 22 jaar oud. ANTJE is een dochter van GEERT SCHIERBEEK en ANTJE GROENEWOLD. Zij is gedoopt op 21 december 1803 in Groningen GR. ANTJE is overleden op 11 mei 1834 in Groningen GR, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 mei 1834 [bron: Aktenummer 266].

Beroep:

Gruttersche

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 13 mei 1839 in Groningen GR [bron: Aktenummer 91] met HENRIETTE LOISE WEINHOLTZ, 41 jaar oud. HENRIETTE is geboren op 8 maart 1798 in Groningen GR, dochter van JOHAN CAREL GEORG WEINHOLTZ en MARIA GERTRUD KOCKEMULLERS. Zij is gedoopt op 11 maart 1798 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HENRIETTE: ged. Lutherse Evangelische Kerk
Bij huwelijk Harm Vink geb. 11/03/1798
Bij huwelijk Berend ten Have geb. 08/03/1798

HENRIETTE is overleden op 14 november 1858 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1858 [bron: Aktenummer 989].

Beroep:

Societeitshoudersche


Kinderen van BEREND en ANTJE:

 

1 ANNEGIEN TEN HAVE, geboren op 30 oktober 1826 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 835]. ANNEGIEN is overleden op 14 augustus 1833 in Groningen GR, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 augustus 1833 [bron: Aktenummer 528].

2 NANTJE TEN HAVE, geboren op 4 juli 1828 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 572]. NANTJE is overleden op 10 juli 1896 in Groningen GR, 68 jaar oud. NANTJE trouwde, 27 jaar oud, op 17 augustus 1855 in Groningen GR [bron: Aktenummer 193] met HENDRIKUS HARMANNUS WILKENS, 30 jaar oud. HENDRIKUS is geboren op 21 november 1824 in Groningen GR, zoon van DERK WILKENS en CORNELIA VAN GRIETHUIZEN. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 983].

Beroep:

Klerk

3 GEERT SCHIERBEEK TEN HAVE, geboren op 8 februari 1830 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 118].

Beroep:

Schrijnwerker

GEERT trouwde, 35 jaar oud, op 10 december 1865 in Groningen GR [bron: Aktenummer 311] met TRIENTJE BRINKMAN, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GEERT en TRIENTJE: Wettiging 1 kind

TRIENTJE is geboren op 16 juni 1843 in Groningen GR, dochter van HINDRIK WILHELM BRINKMAN en MARIA BRUININK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1843 [bron: Aktenummer 509].

4 HARMANNUS TEN HAVE, geboren op 7 oktober 1831 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 797]. HARMANNUS is overleden op 20 februari 1832 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1832 [bron: Aktenummer 117].

5 HARMANNUS TEN HAVE, geboren op 15 augustus 1833 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 578]. HARMANNUS is overleden op 29 december 1833 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1833 [bron: Aktenummer 1179].

 

Index (156 personen)

ABEL TJAPKES (~14-11-1734, <1811) [Partner van IV-g]  IV-g

ANJE HINDRIX [Schoonmoeder van IV-g]  IV-g

ANNA FIEBES (~13-12-1750, 30-01-1821) [Partner van IV-d]  IV-d; V-a

BERENT HEIJNES (~18-07-1675, []10-05-1729) [Schoonvader van III-a]  III-a

BERENT JANS (~18-12-1733, <1785) [Nummer IV-c]  IV-c

BONJE JANS (~19-02-1736, <18-04-1780) [Partner van IV-d]  IV-d

CORNELSKE PIETERS (~13-01-1733, >1787) [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d

CRINO JANS (<10-10-1686) [Partner van II-a]  II-a

ENGELTIEN HARMENS [Schoonmoeder van III-a]  III-a

ENGELTIEN JANS (~27-03-1722, []26-02-1782) [Nummer IV-a]  IV-a

EPPO ENNES [Schoonvader van III-a]  III-a

EPPO GERLOFS [Schoonvader van V-c]  V-c

FIEBO CORNELIUS (~01-01-1710, >1787) [Schoonvader van IV-d]  IV-d

FOSKE HARMS (~01-05-1712, []25-06-1781) [Partner van III-b]  III-b

FROUWKE GEERDTS (<1672) [Partner van I]  I; II-a

GEERTIEN HARKES (~23-11-1703, <1713) [Dochter van II-b]  II-b,2

GEERTJEN HARKES (~13-01-1713) [Nummer III-c]  III-c

GEERTJEN HARMENS [Partner van I]  I; II-b

GEERTRUID HARMS (~15-09-1676, []27-04-1739) [Schoonmoeder van III-a]  III-a

GEERTRUIT JANS (~13-03-1739, []22-05-1810) [Nummer IV-e]  IV-e; V-b; V-c

GEESSIJN KLAASSENS ([]23-04-1777) [Partner van III-a]  III-a

GERLOF SIGERS HARKES (~27-10-1709, []15-05-1761) [Nummer III-b]  III-b

GRIETE GERLOFS (~11-10-1646) [Schoonmoeder van II-b]  II-b

GRIETIE HARKES (~14-06-1716) [Dochter van II-b]  II-b,7

GRIETJE JANS (~15-08-1745, []20-07-1811) [Nummer IV-g]  IV-g

HARCKO ROTGERS (~15-03-1674, []22-06-1724) [Nummer II-b]  II-b; III-a; III-b; III-c

HARCO ROTGERS (~25-03-1661) [Zoon van I]  I,3

HARKO JANS (~02-05-1732, []14-08-1798) [Nummer IV-b]  IV-b

HARM HINDRICKS [Schoonvader van III-b]  III-b

HARM JANS (~25-08-1743, []07-01-1755) [Zoon van III-a]  III-a,10

HARMEN PIETERS [Schoonvader van III-c]  III-c

HARMKE JANS (~26-12-1703, []18-06-1728) [Partner van III-a]  III-a

HELENA GEERTS [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c

HENDRIK BOELENS [Schoonvader van IV-a]  IV-a

HINDRICKJEN ROTGERS (~10-01-1658) [Dochter van I]  I,2

HINDRIK STEFFENS (*18-02-1778) [Zoon van IV-e]  IV-e,7

IMKE TONNIS [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

IMME EPPES [Schoonmoeder van III-b]  III-b

JAN AALDRIKS [Schoonvader van IV-d]  IV-d

JAN HARKES (~03-04-1701, []08-05-1778) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h

JAN HARMS [Schoonvader van III-a]  III-a

JAN HILLEBRANTS ([]27-12-1728) [Schoonvader van II-b]  II-b

JAN KASPERS ([]23-01-1805) [Partner van IV-a]  IV-a

JAN ROTGERS (~17-12-1654) [Zoon van I]  I,1

JAN TJAKKES [Schoonvader van IV-c]  IV-c

JANTIEN EPPES (~01-05-1701, []03-08-1725) [Partner van III-a]  III-a; IV-a

JANTIEN RIJKES [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d

JURRIEN HINDRIKS [Schoonvader van IV-b]  IV-b

KOENE SANDERS (~27-03-1698, []16-05-1771)  III-a

KORNELSKE ROTGERS (~22-02-1784, 10-08-1811) [Nummer V-a]  V-a; VI-a

LUKTJEN HILLENIUS ([]22-06-1790) [Schoonmoeder van V-c]  V-c

LUPKE LEWES [Schoonmoeder van V-c]  V-c

LUTGERT MENNES [Schoonmoeder van III-c]  III-c

MANS BERENTS  III-a

MARTJEN JANS [Partner van IV-c]  IV-c

MARTJEN ROTGERS (~02-07-1666) [Nummer II-a]  II-a

MENKJE FLORIS [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e

NANTJE BERENTS (~27-03-1711, []31-05-1763) [Partner van III-a]  III-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h

NN JANS ([]13-03-1724) [Kind van III-a]  III-a,1

RENSKE WILLEMS  IV-e

ROTGER HARCKENS [Nummer I]  I; II-a; II-b

ROTGER HARKES (~19-12-1704, <1706) [Zoon van II-b]  II-b,3

ROTGER HARKES (~22-10-1706) [Zoon van II-b]  II-b,4

ROTGER JANS (~29-04-1735, []08-03-1737) [Zoon van III-a]  III-a,6

ROTGER JANS (~12-04-1737, <27-03-1787) [Nummer IV-d]  IV-d; V-a

SEIJCKE JANS (~26-11-1676, []22-10-1728) [Partner van II-b]  II-b; III-a; III-b; III-c

SEIJKE JANS (~20-04-1725, 21-11-1741) [Dochter van III-a]  III-a,3

SIEKE JANS (~24-03-1741, 29-11-1810) [Nummer IV-f]  IV-f

SOPHIA PIETERS [Schoonmoeder van II-a]  II-a

STEFFEN HINDRIKS (*1745, 14-01-1804) [Partner van IV-e]  IV-e; V-c

TIAPKE JANZEN [Schoonvader van IV-g]  IV-g

TJADDUWE JURRIENS (~01-02-1739, []16-02-1810) [Partner van IV-b]  IV-b

TRIJNTJE JANS (~31-05-1748, []04-06-1811) [Nummer IV-h]  IV-h

ARK, EPPE HARMENS VAN DER (~08-01-1702, []18-11-1745) [Partner van III-c]  III-c

ARK, GERLOF EPPES LEWES VAN DER (*27-02-1786, 13-05-1838) [Partner van V-c]  V-c

BARCKLAGE, AELDRICK HOMMES [Partner van II-a]  II-a

BECKERINGH, ASSELINA FREDERIKUS (*02-05-1805, 21-08-1828) [Partner van VI-a]  VI-a

BECKERINGH, FREDERIKUS TJAPKES (*22-09-1769, 23-03-1811) [Schoonvader van VI-a]  VI-a

BERG, JAN VAN DEN (~11-02-1787, 15-01-1847)  VI-b,7

BERG, JOHANNES VAN DEN (*14-11-1816, 22-09-1862)  VI-b,7

BESSELING, IMELTJE [Schoonmoeder van III-a]  III-a

BLAIRON, MARIA CATHARINA  VI-b,7

BOER, NANTJE STEFFENS DE (*20-10-1775, 23-02-1825) [Nummer V-c]  V-c; VI-b; VI-c

BRINKMAN, HINDRIK WILHELM  VI-c,3

BRINKMAN, TRIENTJE (*16-06-1843)  VI-c,3

BROUWER, IDA HEERES (*10-12-1788, 08-08-1840) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a

BROUWER, JACOB CLAESSEN [Partner van II-a]  II-a

BRUININK, MARIA  VI-c,3

DIJKUM, GARBRAND HINDRIKS VAN (*17-05-1778, 08-10-1853)  VI-b,5

DIJKUM, WILLEM VAN (*24-02-1830, 05-05-1870)  VI-b,5

DRIJVER, GEERT ALBERTS (*17-10-1755, 09-06-1800)  IV-d

EPPING, AALTJEN JANS (~14-09-1766, 11-09-1833) [Nummer V-b]  V-b

EPPING, JAN JANS (~01-03-1771) [Zoon van IV-e]  IV-e,5

EPPING, JAN ROELFS (~27-07-1736) [Partner van IV-e]  IV-e; V-b

EPPING, NANTJE JANS (*19-11-1762) [Dochter van IV-e]  IV-e,1

EPPING, ROELF GEERTS [Schoonvader van IV-e]  IV-e

EPPING, ROELF JANS (~22-07-1764) [Zoon van IV-e]  IV-e,2

EPPING, SIEKE JANS (~09-12-1768) [Dochter van IV-e]  IV-e,4

GLASIUS, ALBERT JANS [Schoonvader van II-a]  II-a

GLASIUS, PETER ALBERTS (~30-01-1670) [Partner van II-a]  II-a

GOEDHUIS, JANTJE (~11-10-1786, 28-01-1859)  VI-b,5

GRIETHUIZEN, CORNELIA VAN  VI-c,2

GROENEWOLD, ANTJE (19-11-1815) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c

HAITZEMA, CATHARINA [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

HASELHOF, ALBERT [Schoonvader van IV-f]  IV-f

HASELHOF, FOLKERT (~18-09-1739, 02-03-1812) [Partner van IV-f]  IV-f

HAVE, ANNEGIEN TEN (*30-10-1826, 14-08-1833) [Dochter van VI-c]  VI-c,1

HAVE, BEREND TEN (~27-02-1734, 11-03-1789) [Schoonvader van V-c]  V-c

HAVE, BEREND TEN (*27-10-1802, 04-06-1859) [Nummer VI-c]  VI-c

HAVE, GEERT SCHIERBEEK TEN (*08-02-1830) [Zoon van VI-c]  VI-c,3

HAVE, GEERTRUIDA SCHMAAL TEN (*29-01-1801, 04-04-1851) [Nummer VI-b]  VI-b

HAVE, HARMANNUS TEN (*07-10-1831, 20-02-1832) [Zoon van VI-c]  VI-c,4

HAVE, HARMANNUS TEN (*15-08-1833, 29-12-1833) [Zoon van VI-c]  VI-c,5

HAVE, HARMANNUS SCHMAAL TEN (*05-07-1773, []12-11-1806) [Partner van V-c]  V-c; VI-b; VI-c

HAVE, LUCKEDINA HELENIUS TEN (*29-12-1804, []25-04-1806) [Dochter van V-c]  V-c,3

HAVE, NANTJE TEN (*04-07-1828, 10-07-1896) [Dochter van VI-c]  VI-c,2

HAVINGA, BEIJLTIJN HEERES (~04-12-1774, 29-10-1853) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b

HOOGHUIS, BIJLDINA NANKINA (*22-03-1828, 27-11-1835) [Dochter van VI-b]  VI-b,3

HOOGHUIS, BIJLDINA NANKINA (*25-10-1836, 03-03-1898) [Dochter van VI-b]  VI-b,7

HOOGHUIS, GEERTRUIDA (*21-07-1832, 28-01-1901) [Dochter van VI-b]  VI-b,5

HOOGHUIS, HARMANNUS HERES (*11-08-1830, 07-07-1831) [Zoon van VI-b]  VI-b,4

HOOGHUIS, HEERES (*12-06-1835, 07-09-1835) [Zoon van VI-b]  VI-b,6

HOOGHUIS, KLAAS (*10-06-1839, 23-10-1863) [Zoon van VI-b]  VI-b,8

HOOGHUIS, KLAAS PIETERS (*17-12-1797, 31-07-1858) [Partner van VI-b]  VI-b

HOOGHUIS, NN (levenloos *22-08-1823) [Dochter van VI-b]  VI-b,1

HOOGHUIS, PIETER (~26-10-1773, 17-08-1823) [Schoonvader van VI-b]  VI-b

HOOGHUIS, PIETER (*16-11-1824, 24-05-1840) [Zoon van VI-b]  VI-b,2

HUISING, ROELEF HINDRIX (~30-07-1713, []14-04-1755) [Partner van IV-a]  IV-a

KOCKEMULLERS, MARIA GERTRUD (*17-09-1777, 20-08-1857) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c

MAHUIJ, ALEGONDA (*1720, 1746)  III-c

MEIJER, NICOLAUS (<02-03-1758) [Partner van III-c]  III-c

NN, HINDRIK [Schoonvader van IV-e]  IV-e

PIETERSE, HENDRIK  VI-b,7

PIETERSE, JOHANNES HENDRIK (*29-09-1840, >1908)  VI-b,7

PLUKKER, BEREND HINDRIKS (*1722) [Schoonvader van V-b]  V-b

PLUKKER, HINDRIK BERENDS (*06-10-1766, 27-08-1843) [Partner van V-b]  V-b

POPPENS, HEIKE FREERKS (~09-01-1752, 06-07-1809) [Schoonmoeder van V-a]  V-a

RUITER, DERK JANS DE (~02-01-1780, 13-12-1826) [Schoonvader van VI-a]  VI-a

RUITER, TALJE DERKS DE (*24-11-1810, 12-09-1882) [Partner van VI-a]  VI-a

SCHIERBEEK, ANTJE (~21-12-1803, 11-05-1834) [Partner van VI-c]  VI-c

SCHIERBEEK, GEERT (09-07-1825) [Schoonvader van VI-c]  VI-c

SCHIPPER, JAN HINDRIKS [Partner van IV-h]  IV-h

SCHMAAL, PIETERTIEN [Schoonmoeder van IV-f]  IV-f

SCHMAAL, WILLEMTJE AEILKES (*08-03-1784, 16-10-1844)  V-a

SCHURING, ANTJE BERENDS (~26-07-1734) [Schoonmoeder van V-b]  V-b

SPOEL, GEERTRUIJ (~11-10-1787, 17-07-1849)  VI-b,7

STRUIF, LUCRETIA ONNES (~22-09-1776, 11-05-1849) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a

WEINHOLTZ, HENRIETTE LOISE (*08-03-1798, 14-11-1858) [Partner van VI-c]  VI-c

WEINHOLTZ, JOHAN CAREL GEORG [Schoonvader van VI-c]  VI-c

WILKENS, DERK  VI-c,2

WILKENS, HENDRIKUS HARMANNUS (*21-11-1824)  VI-c,2

ZAAB, ANNICHIEN SIMONS  II-a

ZIJLKER, AEILKO JANS (*31-05-1840, 27-12-1890) [Zoon van VI-a]  VI-a,1

ZIJLKER, FREERK JANS (*02-12-1777, 04-06-1861) [Partner van V-a]  V-a; VI-a

ZIJLKER, JAN FREERKS (*28-04-1805, 02-03-1868) [Nummer VI-a]  VI-a

ZIJLKER, JAN JACOBS (~16-06-1748, <1780) [Schoonvader van V-a]  V-a


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:09