Parenteel van BERENT BERENTS

I BERENT BERENTS is geboren in 1620 in Blijham GR. BERENT is overleden vσσr 8 februari 1684, ten hoogste 64 jaar oud.

Beroep:

Eigenerfde boer

BERENT trouwde met ELISABET HARMENS. ELISABET is geboren in 1625 in Blijham GR. ELISABET is overleden na 30 juni 1693, minstens 68 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ELISABET: Verzegeling voor de Drost van de heerlijkheid Westerwolde (30/06/1693)


Kinderen van BERENT en ELISABET:

 

1 GRIETE BERENTS. Zij is gedoopt op 1 mei 1659 in Blijham GR.

2 BERENT BERENTS. Hij is gedoopt op 12 februari 1665 in Blijham GR. BERENT is overleden vσσr 1667, ten hoogste 2 jaar oud.

3 BERENT BERENTS TEN HAVE, gedoopt op 11 augustus 1667 in Blijham GR. Volgt II.

 


II BERENT BERENTS TEN HAVE, zoon van BERENT BERENTS (zie I) en ELISABET HARMENS. Hij is gedoopt op 11 augustus 1667 in Blijham GR.

Beroep:

Landbouwer, diaken te Blijham (1712)

BERENT trouwde, 16 jaar oud, op 8 februari 1684 in Blijham GR met TJAATJEN SIJBOLTS HOVINGE, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van BERENT en TJAATJEN: H.c.

TJAATJEN is een dochter van SIJBOLT JACOBS HOVINGE en GEPKE HINDRIKS. Zij is gedoopt op 22 juli 1660 in Blijham GR.


Kinderen van BERENT en TJAATJEN:

 

1 ALBERTIEN BERENTS TEN HAVE, geboren in Blijham GR. Volgt III-a.

2 SYBOLT BERENTS TEN HAVE, gedoopt op 22 april 1688 in Blijham GR. Volgt III-b.

3 ANNA BERENTS TEN HAVE, gedoopt op 30 januari 1701 in Blijham GR. Volgt III-c.

 


III-a ALBERTIEN BERENTS TEN HAVE is geboren in Blijham GR, dochter van BERENT BERENTS TEN HAVE (zie II) en TJAATJEN SIJBOLTS HOVINGE. ALBERTIEN trouwde op 11 juli 1723 in Bellingwolde met HINDRIK GEERTS. Hij is gedoopt in Bellingwolde.

Beroep:

Landbouwer


III-b SYBOLT BERENTS TEN HAVE, zoon van BERENT BERENTS TEN HAVE (zie II) en TJAATJEN SIJBOLTS HOVINGE. Hij is gedoopt op 22 april 1688 in Blijham GR.

Notitie bij de geboorte van SYBOLT: Anno 1688 den 22 April hebben Berent Berents Hovingh ende Tja Sijbolts haer soone doopen ende Sijbolt noemen laeten

Notitie bij SYBOLT: ook Ten Hove

Beroep:

Eigenerfde te Blijham

SYBOLT trouwde, 34 jaar oud, op 2 april 1723 in Blijham GR met REMKE POPPENS, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van SYBOLT en REMKE: H.c.

REMKE is een dochter van POPPO HILLENIUS en ESSE WILLEMS. Zij is gedoopt op 4 maart 1703 in Blijham GR. REMKE is overleden op 24 juni 1782 in Blijham GR, 79 jaar oud.


III-c ANNA BERENTS TEN HAVE, dochter van BERENT BERENTS TEN HAVE (zie II) en TJAATJEN SIJBOLTS HOVINGE. Zij is gedoopt op 30 januari 1701 in Blijham GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Anno 1701 den 30 Jan. hebben Berent Hovinck en Tiae een dochter dopen en Anna noemen laten

ANNA trouwde met AYOLT EPPENS. AYOLT is geboren omstreeks 1690 in Lutjeloo, zoon van EPPO HILLENIUS en RIXTE AYOLTS.

Beroep:

Landbouwer te Lutjeloo


Kinderen van ANNA en AYOLT:

 

1 EPPO HILLENIUS, geboren in 1730 in Lutjeloo. Volgt IV-a.

2 RIXTE AYOLTS, geboren omstreeks 1730 in Lutjeloo. Volgt IV-b.

3 BEREND TEN HAVE, geboren in Lutjeloo. Volgt IV-c.

4 TJAATJE AYOLTS, geboren in Lutjeloo. Zij is gedoopt op 26 mei 1736 in Vriescheloo.

5 HILLENIUS AYOLTS, geboren in Lutjeloo. Hij is gedoopt op 19 mei 1737 in Vriescheloo.

6 HILLENIUS EPPENS, geboren in Lutjeloo. Volgt IV-d.

 


IV-a EPPO HILLENIUS is geboren in 1730 in Lutjeloo, zoon van AYOLT EPPENS en ANNA BERENTS TEN HAVE (zie III-c). EPPO is overleden na 1791, minstens 61 jaar oud.

Notitie bij EPPO: Ook Eppo Aeilts

Beroep:

Landbouwer, assessor pachtgericht Westerwolde

EPPO:

(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 26 maart 1750 in Vriescheloo met FROUWE LUIKENS, 22 of 23 jaar oud. FROUWE is geboren in 1727, dochter van LUIKEN DERKS en TIJAECKTIE TJARKS. Zij is gedoopt op 4 april 1727 in Blijham GR.

(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, op 20 januari 1779 in Vriescheloo met TALLE ENGELKENS, 42 of 43 jaar oud. TALLE is geboren in 1736, dochter van ENGELKE ENGELKES BROUWER en ANNA BERENDS. Zij is gedoopt op 8 juli 1736 in Vriescheloo. TALLE is overleden op 12 december 1783 in Lutjeloo, 46 of 47 jaar oud. Zij is begraven in Vriescheloo.

(3) trouwde, 55 of 56 jaar oud, op 10 juli 1786 in Vriescheloo met ETTJE SCHMAAL.

Notitie bij het huwelijk van EPPO en ETTJE: HC 27/07/1786
Bruidegom, zoon van Aijelt Eppes en Anna Berends, in leven echtelieden te Lutjeloo: B. ten Have, predikant te Wagenborgen, volle broer, Tjarke Hillenius en Rixte Aijelts, zwager en volle zuster, Eltje Hillenius ten Have, volle broers zoon, Hillenius Tjarks en Geesijn Hommes, zoon en schoondochter van bruidegoms zuster, Aeijlt Eppes en Homme Tjarks, Eppe Tjarks, Luppe Tjarks, zoons van bruidegoms zuster, Eppe Aaldriks en Anna Tjarks, schoonzoon en dochter van bruidegoms zuster, Hillenius Eppes en Eppijn Berends, volle neef en aangetrouwde nicht, Hinderk Schinkel Haselhof, volle neef, Hillenius Sibels, volle neef, Evert Harms en Esse Sibels, aangetrouwde neef en volle nicht, Jan Jans Vriese, aangetrouwde neef.
Bruid, dochter van Lukas Schmaal en Tetje Boels, in leven echtelieden te Blijham: Boele Aielkes, volle broer, Nikolaus Schmaal, volle broer, Aielke Schmaal en Janna Jans, volle broer en schoonzuster, Greetje Schmaal, volle zuster, Lukas Schmaal, volle neef, Hindrik Hofsnijder, volle neef, Reentje Wigbols en Gezijna Schmaals, aangetrouwde neef en volle nicht, Harm Geerds, volle neef, Vrouwe Geerds, volle nicht, Remme Hinderks, aangetrouwde neef, Gerardus Haselhof, volle neef.

ETTJE is geboren in Blijham GR, dochter van LUCAS SCHMAAL en TETJE BOELES. ETTJE is overleden vσσr 1808.


IV-b RIXTE AYOLTS is geboren omstreeks 1730 in Lutjeloo, dochter van AYOLT EPPENS en ANNA BERENTS TEN HAVE (zie III-c). RIXTE is overleden in 1794 in Blijham GR, ongeveer 64 jaar oud.

Notitie bij RIXTE: In 1793 doet de weduwe van Tjark aangifte van diefstal van gras van haar land door de snikkevaarder Jelten Willems uit Winschoten. In 1795 verkopen de kinderen land, waarschijnlijk is de weduwe dan ook overleden.

RIXTE:

(1) trouwde met HINDRIK HABBES.

(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14 mei 1752 in Blijham GR met TJARK HILLENIUS, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van RIXTE en TJARK: 1752 14 Mai Tiarke Hillenius en Rixte Aiels getrout

TJARK is geboren omstreeks 1725 in Blijham GR, zoon van HILLENIUS TJARKS en MOEDER HOMMES. TJARK is overleden in 1792 in Blijham GR, ongeveer 67 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer


IV-c BEREND TEN HAVE is geboren in Lutjeloo, zoon van AYOLT EPPENS en ANNA BERENTS TEN HAVE (zie III-c). Hij is gedoopt op 27 februari 1734 in Vriescheloo. BEREND is overleden op 11 maart 1789 in Wagenborgen GR, 55 jaar oud.

Notitie bij overlijden van BEREND: Berend ten Have, in leven predikant in de gemeente te Wagenborgen,
overleden den 11 maart 1789 en in ’t choor der kerk ter aarde bestelt,
oud 55 jaren en 7 maanden,
nadat hy ruim 28 jaren het evangelium te dezer plaatse had verkondigt.

O dood, o nare dood, moest hy ook voor u bukken?
Het hoofd van deze kerk, dien komt gy weg te rukken
Hier ligt een gulden mond, gesloten door den dood
O onverwachte slag, die onze rouw vergroot
En Wagenborgen mogt hem eeren
En Vriescheloo kwam hem begeren
Dog God nam hem in Abrams schoot

Volgens huw. bijl. kleinzoon Berend ten Have (Extract Diaconie Collekt Boek) begr. 10/03/1789

Notitie bij BEREND: Ook Bernardus
Album Studiosorum Academiae Groningae 06/09/1752 B(ernardus) ten Have, Parva Loa, Theol.
Parva Loa (Klein Loo of Lutjeloo)

Met Gerigts Consent gedenkt de Juffrouw van Wylen den Wel Eerw. Heer B. ten HAVE, in leven Pastor te Wagenborgen, by Uitmyninge te laten Verkoopen, de geheele Bybliotheek bestaande in Latynse, Hebreeuwze, Hoogduitse en verder Neerduitsche Boeken; de Boeken kunnen des Maandaags en Donderdaags des voormiddaags van 10 tot 11 uur en des namiddaags van 1 tot 2 uur van de Liefhebbers worden bezien. Deze Verkooping zal zyn op Woensdag zynde den 23 September ’s agtermiddaags om een uur, aan de Pastory van Wagenborgen. (adv. Groninger courant, 04-09-1789)

Beroep:

Predikant te Wagenborgen (08/12/1761-11/03/1789)

BEREND trouwde, 30 jaar oud, op 13 december 1764 in Wagenborgen GR met LUKTJEN HILLENIUS.

Notitie bij het huwelijk van BEREND en LUKTJEN: ---Fol.173 - 13 december 1764 - H.V. Bernardus ten Have, predikant te Wagenborgen, geboren Lutjeloo in Westerwolde, zoon van Aeijlt Eppes en Anna Berents (gew.ehel.), en Luktjen Helenius, van Blijham, dochter van Eltjo Helenius en Magdalena Schmaal (gew.ehel.).
Brg.: Aeijlt Eppes, vader; Eppo Hillenius, broer; Hillenius Eppes, broer; Tjark Hellenius, zwager; Rixte Aeijlts, zuster; Jacob Sijbelts, neef; Albert Egges, aangetrouwde neef;
Br.: Eltjo Hillenius, broer; Harmannus Schmaal, broer; Koene Aeijlkes, broer;
Getuigen: Pieter Pieters Vos en Hebel Pieters.

1764, Den 13 Decemb zijn getrouwd Bernardus Ten have predicant te Wagenborgen en Luktjen Helenius van Bliham.

LUKTJEN is geboren in Blijham GR, dochter van ELTIE HILLENIUS ELTJES en MAGDALENA SCHMAAL. LUKTJEN is overleden in Noordbroek GR. Zij is begraven op 22 juni 1790 in Noordbroek GR.

Notitie bij overlijden van LUKTJEN: De Erven vann Wylen Mejuffr. de Wedw. van den Wel Eerw. Heer B. ten HAVE, gedenken by Strykgeld te laten Verkoopen, hunne rojale Behuizing, voorzien met 3 kostelyke Vertrekken, staande en gelegen op vry eigen Grond, tegen over de Swaan tot Noordbroek, zoo laast door de Wedw. bovengenoemd is gepossideert, om op May te aanvaarden of voort by de Verkoping. Deze Verkoping zal zyn op Dingsdag den 18 January 1791 ’s avonds te 5 uur, ten. Huize van de Kastelein H.S. Hillinga in de Swaam tot Noordbroek, zynde de Conditien daags te voren te zien en te lezen. (adv. Groninger courant, 14-01-1791)

Notitie bij LUKTJEN: Ook Luktje Elties
Wagenborgen 1766 den 5 Meert. Luktjen Helenius tans huisvrou van B. Ten Have predicant te Wagenborgen, op belijdenis


Kinderen van BEREND en LUKTJEN:

 

1 ELTJE HILLENIUS TEN HAVE, geboren op 1 november 1765 in Wagenborgen GR. Volgt V-a.

2 AIJELT EPPENS TEN HAVE, geboren op 11 januari 1768 in Wagenborgen GR. Volgt V-b.

3 HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE, geboren op 14 maart 1770 in Wagenborgen GR. Hij is gedoopt op 18 maart 1770 in Wagenborgen GR. HARMANNUS is overleden op 7 juli 1770 in Wagenborgen GR, 3 maanden oud.

4 HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE, geboren op 5 juli 1773 in Wagenborgen GR. Volgt V-c.

 


IV-d HILLENIUS EPPENS is geboren in Lutjeloo, zoon van AYOLT EPPENS en ANNA BERENTS TEN HAVE (zie III-c). Hij is gedoopt op 24 januari 1740 in Vriescheloo.

Beroep:

Landbouwer

HILLENIUS trouwde, 38 jaar oud, op 14 oktober 1778 in Vriescheloo met GEESSIEN ENGELKENS, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HILLENIUS en GEESSIEN: Hc

GEESSIEN is een dochter van ENGELKE ENGELKES BROUWER en ANNA BERENDS. Zij is gedoopt op 19 februari 1747 in Vriescheloo.


V-a ELTJE HILLENIUS TEN HAVE is geboren op 1 november 1765 in Wagenborgen GR, zoon van BEREND TEN HAVE (zie IV-c) en LUKTJEN HILLENIUS. Hij is gedoopt op 3 november 1765 in Wagenborgen GR. ELTJE is overleden op 7 juni 1810 in Groningen GR, 44 jaar oud.

Notitie bij ELTJE: De Procureurs J. VERSTEEGH en ZOON οn qltι, gedenken op Vrydag den 22 April 1808. ’s avonds te 7 uuren, ten Huize van L. VAN DER MOLEN aan de Markt, publyk by Strykgeld te Verkooen: Eene onlangs nieuwe kapitale na de eerste smaak getimmerde HEEREN BEHUIZINGE, bestaande in een rojale Gestukkadoorde Gang, 3 Beneden en 2 Bovenkamers, ruime Keuken, Kelder, 2 Opene Plaatzen, Wagenhuis en Stalle, staande ten Oosten in de Here straat Litt. W. No. 50. zo door de Heer E. TEN HAVE en Vrouw in eigendom word bewoond. Om op Imo. May of November 1808 te aanvaarden. Alles breder in de Billetten vermeld. En kan den 21 en 22 April ’s nademiddag» van 2 tot 4 uuren worden bezien. (adv. Groninger courant, 19-04-1808)

Beroep:

Koopman, eigenaar scheepstimmerwerf te Farmsum

ELTJE trouwde, 24 jaar oud, op 22 april 1790 in Nieuwolda GR met GEERTJEN NANTJES DALLINGA, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ELTJE en GEERTJEN: Getrouwt na 3 kerkekundiging
1790 April 22 Eltjo Hillenius Ten Have, van Wagenborgen en Geertjen Nankes van Nieuwolda

GEERTJEN is geboren op 6 juni 1769 in Nieuwolda GR, dochter van NANKO JANS DALLINGA en STIJNTJE ABELS. Zij is gedoopt op 9 juni 1769 in Nieuwolda GR. GEERTJEN is overleden op 22 april 1814 in Groningen GR, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1814 [bron: Aktenummer 420]. GEERTJEN trouwde later op 23 december 1811 in Groningen GR [bron: Aktenummer 75] met DERK KAMPHUIS (1785-1862).


V-b AIJELT EPPENS TEN HAVE is geboren op 11 januari 1768 in Wagenborgen GR, zoon van BEREND TEN HAVE (zie IV-c) en LUKTJEN HILLENIUS. Hij is gedoopt op 17 januari 1768 in Wagenborgen GR. AIJELT is overleden op 20 januari 1812 in Appingedam GR, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1812 [bron: Aktenummer 1].

Notitie bij AIJELT: Ook Augustus Eolus ten Have
GrA 733.1034 In 1806 verkochten Willem Houwerzijl en Altsje Bremes aan koopman A.E. ten Have en G.P. Vos een kalkwerk met knechtenwoning enz. Het bedrijf stond tussen de Trekweg en de Hereweg te Solwerd (Historisch Jaarboek Groningen, 2001)

Beroep:

Koopman, deurwaarder

AIJELT trouwde, 29 jaar oud, op 14 juni 1797 in Appingedam GR met GEESSYN PIETERS VOS, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AIJELT en GEESSYN: Aeilt Ten Have van App. en Geesjen P. Vos van Oosterwijtwerd. Eerste Proclamatie den 21 Maij 1797 2de den 28 dito 3de den 4 Junij en Get. den 14 dito

GEESSYN is een dochter van PIETER BOUKES VOS en GEESKE SCHOLTES. Zij is gedoopt op 12 juni 1774 in Oosterwijtwerd. GEESSYN is overleden op 7 mei 1828 in Groningen GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 mei 1828 [bron: Aktenummer 327]. GEESSYN trouwde later op 22 februari 1816 in Groningen GR [bron: Aktenummer 24] met ANTONI ROSEMA (1763-1846).


V-c HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE is geboren op 5 juli 1773 in Wagenborgen GR, zoon van BEREND TEN HAVE (zie IV-c) en LUKTJEN HILLENIUS. Hij is gedoopt op 11 juli 1773 in Wagenborgen GR. HARMANNUS is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op 12 november 1806 in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van HARMANNUS: 1806 12 Novbr is de Coopman H.S. Ten Have begraven in de bekken 12.4.6

Notitie bij HARMANNUS: Ook Helenius Sijbelts ten Have

Beroep:

Koopman, steenbakker

HARMANNUS trouwde, 25 jaar oud, op 17 januari 1799 met NANTJE STEFFENS DE BOER, 23 jaar oud, nadat zij op 16 december 1798 in Beerta GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van HARMANNUS en NANTJE: hij van Wagenborgen zij van Nieuwe Pekela
17/01/1799 HC

NANTJE is geboren op 20 oktober 1775 in Nieuwe Pekela GR, dochter van STEFFEN HINDRIKS en GEERTRUIT JANS. Zij is gedoopt op 22 oktober 1775 in Nieuwe Pekela GR. NANTJE is overleden op 23 februari 1825 in Oude Pekela GR, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1825 [bron: Aktenummer 8].

Notitie bij overlijden van NANTJE: nalatende vier kinderen

NANTJE trouwde later op 7 november 1810 in Winschoten GR met GERLOF EPPES LEWES VAN DER ARK (1786-1838).

Notitie bij NANTJE: Beerta, 26-02-1802
Na gedane belijdenisse
Nantje Steffens (vertrokken m.a. naar Winschoten)

Bij huwelijk van Trijntje Bontkes en Daniλl van Barenborg: Nantje Steffens, wed. van H. Schmaal, aangetrouwde nicht.
Bij huwelijk van Aaltje Jans en Hindrik Berents Plukker: Nantje Steffens, halfzuster

Ten overstaan van Meesters RUDOLF de SITTER en JAN FRESEMANN VIΛTOR, Keizerlyke Notarissen residerende te Winschoten, zal op Donderdag den 24 December 1812, des avonds om vyf uren, ten huize van J. ter STEEG te Winschoten, ten verzoeke van den Heer E. POST, kracht sententie van den Regtbank zitting houdende te Winschoten, in dato den 19 February 1812, en ten verzoeke van G. E. LEWES en Vrouw NANTJE STEFFENS , woonachtig te Winschoten, by publieke Veilingen, worden Verkocht: I. Een kapitale BEHUIZINGE, SCHUUR, ERVE en APPELHOF, met een beklant TICHELWERK en KALKBRANDERY daar by behorende, gelegen te Winschoten aan het Trekdiep. geteekend No. 110, met deszelfs Lootsen en verdere Gereedschappen. II. Drie Deimt LAND, gelegen te Winschoten, tegen over perceel No. 1, vry en eigen grond. De aanvaarding van het Tichelwerk, zal geschieden op den dag van toeslag, van een gedeelte der Behuizing op den 15 Maart 1813, der Landeryen op St. Petri, en van het overige der Behuizing op den 1 Mei daaraanvolgende. (adv. Feuille d’affiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 18-12-1812, 22-12-1812)


Kinderen van HARMANNUS en NANTJE:

 

1 GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE, geboren op 29 januari 1801 in Beerta GR. Volgt VI-a.

2 BEREND TEN HAVE, geboren op 27 oktober 1802 in Winschoten GR. Volgt VI-b.

3 LUCKEDINA HELENIUS TEN HAVE, geboren op 29 december 1804 in Winschoten GR. Zij is gedoopt op 6 januari 1805 in Winschoten GR. LUCKEDINA is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 25 april 1806 in Winschoten GR.

 


VI-a GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE is geboren op 29 januari 1801 in Beerta GR, dochter van HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE (zie V-c) en NANTJE STEFFENS DE BOER. Zij is gedoopt op 8 februari 1801 in Beerta GR. GEERTRUIDA is overleden op 4 april 1851 in Groningen GR, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1851 [bron: Aktenummer 222].

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

GEERTRUIDA trouwde, 21 jaar oud, op 18 september 1822 in Groningen GR [bron: Aktenummer 181] met KLAAS PIETERS HOOGHUIS, 24 jaar oud. KLAAS is geboren op 17 december 1797 in Groningen GR, zoon van PIETER HOOGHUIS en BEIJLTIJN HEERES HAVINGA. Hij is gedoopt op 25 december 1797 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KLAAS: Noorderkerk, Nieuwe Boteringestraat
geb. Nationale Militie

KLAAS is overleden op 31 juli 1858 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 augustus 1858 [bron: Aktenummer 653].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Eigenaar huis en erf (H336) op de Diepen (Poelestraat hoek Oosterstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (F445) op de Noorderkerk (Violenstraat hoek Nieuwe Boteringestraat), en pakhuis (F449, Violenstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (G884) op de Martini Kerk (Sint Walburgstraat), Groningen, 1832

Beroep:

Koopman, Winkelier


Kinderen van GEERTRUIDA en KLAAS:

 

1 NN HOOGHUIS, levenloos geboren dochter, geboren op 22 augustus 1823 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1823 [bron: Aktenummer 558].

2 PIETER HOOGHUIS, geboren op 16 november 1824 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 november 1824 [bron: Aktenummer 959]. PIETER is overleden op 24 mei 1840 in Groningen GR, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1840 [bron: Aktenummer 405].

Notitie bij PIETER: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

3 BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS, geboren op 22 maart 1828 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1828 [bron: Aktenummer 274]. BIJLDINA is overleden op 27 november 1835 in Groningen GR, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 november 1835 [bron: Aktenummer 661].

Notitie bij BIJLDINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

4 HARMANNUS HERES HOOGHUIS, geboren op 11 augustus 1830 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1830 [bron: Aktenummer 683]. HARMANNUS is overleden op 7 juli 1831 in Groningen GR, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juli 1831 [bron: Aktenummer 463].

5 GEERTRUIDA HOOGHUIS, geboren op 21 juli 1832 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1832 [bron: Aktenummer 448].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: moeder

GEERTRUIDA is overleden op 28 januari 1901 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901 [bron: Aktenummer 161]. Zij is begraven op 2 februari 1901 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 43-3

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Vanaf 1890 hield zij een kosthuis op het Hooge der Aa 256 b.
Kostgangers waren de "photografist" Jacob Niestadt (1872-1916), de koopman Harco Hilarius Huitsing (1846-1930) en zijn zus Johanna Margaretha Huitsing (1843-1928), buitenechtelijke kinderen van Johan Hora Siccama van de Harkstede (1787-1880) en Grietje Huitsing (1813-1889), de apothekersbediende Albert Pieter de Jonge (1866-1921), de latere bakker Kasper Reinink (1865-1924), Johannes Cornelis Adriaan Boudewijnse (1858-<1900) en de luitenant infanterie Jan Pieter Weegewijs (1873-1918).

GEVRAAGD: Een bedaarde, flinke Dienstbode, die goed kan wasschen en spoelen: loon f 1.50 per week. Wed. VAN DIJKUM, Noorderb.singel b/d Ambachtsschool.
adv. Nieuwsblad van het Noorden, 18-07-1899

Adressen:

vanaf 1870

   

Horensche Dijk 120, Groningen GR

vanaf 1871

   

Kleine Rozenstraat 65, Groningen GR

vanaf 30-01-1873

   

Delft ZH?

vanaf 1876

   

Studentenpad 46-2, Groningen GR

vanaf 1880

   

Selverder Diep 101, Groningen GR

vanaf 1884

   

Zuiderhaven 256-a, Groningen GR

vanaf 1890

   

Hooge der Aa 256-b, Groningen GR (Hield kostgangers)

vanaf 1896

   

Westersingel 384-a, Groningen GR (tegenover meubelfabriek Huizinga)

vanaf 1898

   

Nieuwe Boteringestraat 147, Groningen GR

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19, Groningen GR (overlijden)

GEERTRUIDA trouwde, 21 jaar oud, op 10 november 1853 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252] met WILLEM VAN DIJKUM, 23 jaar oud. WILLEM is geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1830 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Willem I ?

WILLEM is overleden op 5 mei 1870 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1870 [bron: Aktenummer 458].

Notitie bij WILLEM: De ondergeteekende berigt, dat hij de Affaire van KRUIDENIER heeft overgedragen aan zijnen Schoonzoon; bedankende voor de genotene gunst, beveel ik mijnen Opvolger aan.
Groningen, 11 Mei 1854. KLAAS HOOGHUIS.
Ingevolge bovenstaande advertentie de AFFAIRE van mijnen Schoonvader hebbende overgenomen , beveel ik mij in de gunst van mijne Stad- en Landgenooten aan.
Groningen, 11 Mei 1854. WILLEM van DIJKUM, Nieuwe Boteringestraat.
adv. Groninger courant, 12-05-1854

De ondergeteekende maakt bekend, dat met den eersten Mei zijn BILJART- en KOFFIJHUIS zal geopend worden op den hoek van de Ooster- en Poelestraten, en zich minzaam aanbeveelt in de gunst van zijne geλerde Stadgenooten.
W. vak DIJKUM.
adv. Groninger courant, 30-04-1856

MUZIJK EN BAL, op DINGSDAG en WOENSDAG e.k., bij W. van DIJKUM, op den hoek van de Ooster- en Poelestraten.
adv. Groninger courant, 18-05-1856

Adressen:

vanaf 1853

   

Nieuwe Boteringestraat N178 hoek Violenstraat, Groningen GR (bij schoonvader, geboorte Geertruida)

vanaf 1855

   

Buiten A poort U52, Groningen GR

vanaf 1856

   

Havenstraat L48 (geboorte Garbrand)

vanaf 05-1856

   

Oosterstraat D1-b (geboorte Christina)

vanaf 1860

   

Oosterstraat D1-a, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat N165, Groningen GR

vanaf 1861

   

Brugstraat H113-a, Groningen GR

vanaf 07-10-1861

   

Amsterdam NH

vanaf 31-05-1862

   

Groote Rosenstraat L201-2, Groningen GR

vanaf 1863

   

Poelenstraat O19, Groningen GR

vanaf 1865

   

Buiten Ebbinge poort Korreweg W56-5, Groningen GR (geboorte Willemina)

vanaf 1867

   

De Dwinger, Groote Kruisstraat L252, Groningen GR

vanaf 1868

   

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat M165, Groningen GR

vanaf 08-06-1869

   

Eelde DR

vanaf 1870

   

Horensche Dijk U120, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1850

   

Verversleerling

tot 1853

   

Bloemkweker

vanaf 1853

   

Zonder

vanaf 11-05-1854

   

Kruidenier

vanaf 1856

   

Commissionair

vanaf 01-05-1856

   

Koffiehuishouder

vanaf 1862

   

Commissionair

vanaf 1865

   

Kantoorbediende

6 HEERES HOOGHUIS, geboren op 12 juni 1835 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1835 [bron: Aktenummer 491]. HEERES is overleden op 7 september 1835 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1835 [bron: Aktenummer 507].

7 BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS, geboren op 25 oktober 1836 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1836 [bron: Aktenummer 868]. BIJLDINA is overleden op 3 maart 1898 in Zaandam NH, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 maart 1898 [bron: Aktenummer 55].

Notitie bij BIJLDINA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Zij kon niet schrijven.

BIJLDINA:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 8 april 1858 in Groningen GR [bron: Aktenummer 53] met JOHANNES VAN DEN BERG, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van BIJLDINA en JOHANNES: na huwelijk vertrokken naar Harlingen

JOHANNES is geboren op 14 november 1816 in Delft ZH [bron: Aktenummer 435], zoon van JAN VAN DEN BERG en GEERTRUIJ SPOEL. JOHANNES is overleden op 22 september 1862 in Delft ZH, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1862 [bron: Aktenummer 479].

Beroep:

Machinist

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 23 december 1863 in Rotterdam ZH [bron: Aktenummer 929] met JOHANNES HENDRIK PIETERSE, 23 jaar oud. JOHANNES is geboren op 29 september 1840 in Rotterdam ZH, zoon van HENDRIK PIETERSE en MARIA CATHARINA BLAIRON. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 2259]. JOHANNES is overleden na 1908, minstens 68 jaar oud.

Beroep:

Machinewerker, metaaldraaier

8 KLAAS HOOGHUIS, geboren op 10 juni 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1839 [bron: Aktenummer 500]. KLAAS is overleden op 23 oktober 1863 in Groningen GR, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 oktober 1863 [bron: Aktenummer 675].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Beroep:

Zeeman

 


VI-b BEREND TEN HAVE is geboren op 27 oktober 1802 in Winschoten GR, zoon van HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE (zie V-c) en NANTJE STEFFENS DE BOER. Hij is gedoopt op 7 november 1802 in Winschoten GR.

Notitie bij de geboorte van BEREND: 1802, den 7 Nov. Is gedoopt de zoon van H. S. ten Haave en Nantie Steffens Echt. en gen. Berend ten Haave. Geb. den 27 Oct.

BEREND is overleden op 4 juni 1859 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1859 [bron: Aktenummer 475].

Beroep:

Grutter, 2e luitenant, 1e luitenant bij het tweede bataillon der eerste afdeeling mobile Groninger Schutterij, koffijhuishouder

BEREND:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26 april 1826 in Groningen GR [bron: Aktenummer 69] met ANTJE SCHIERBEEK, 22 jaar oud. ANTJE is een dochter van GEERT SCHIERBEEK en ANTJE GROENEWOLD. Zij is gedoopt op 21 december 1803 in Groningen GR. ANTJE is overleden op 11 mei 1834 in Groningen GR, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 mei 1834 [bron: Aktenummer 266].

Beroep:

Gruttersche

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 13 mei 1839 in Groningen GR [bron: Aktenummer 91] met HENRIETTE LOISE WEINHOLTZ, 41 jaar oud. HENRIETTE is geboren op 8 maart 1798 in Groningen GR, dochter van JOHAN CAREL GEORG WEINHOLTZ en MARIA GERTRUD KOCKEMULLERS. Zij is gedoopt op 11 maart 1798 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HENRIETTE: ged. Lutherse Evangelische Kerk
Bij huwelijk Harm Vink geb. 11/03/1798
Bij huwelijk Berend ten Have geb. 08/03/1798

HENRIETTE is overleden op 14 november 1858 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1858 [bron: Aktenummer 989].

Beroep:

Societeitshoudersche


Kinderen van BEREND en ANTJE:

 

1 ANNEGIEN TEN HAVE, geboren op 30 oktober 1826 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 835]. ANNEGIEN is overleden op 14 augustus 1833 in Groningen GR, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 augustus 1833 [bron: Aktenummer 528].

2 NANTJE TEN HAVE, geboren op 4 juli 1828 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 572]. NANTJE is overleden op 10 juli 1896 in Groningen GR, 68 jaar oud. NANTJE trouwde, 27 jaar oud, op 17 augustus 1855 in Groningen GR [bron: Aktenummer 193] met HENDRIKUS HARMANNUS WILKENS, 30 jaar oud. HENDRIKUS is geboren op 21 november 1824 in Groningen GR, zoon van DERK WILKENS en CORNELIA VAN GRIETHUIZEN. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 983].

Beroep:

Klerk

3 GEERT SCHIERBEEK TEN HAVE, geboren op 8 februari 1830 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 118].

Beroep:

Schrijnwerker

GEERT trouwde, 35 jaar oud, op 10 december 1865 in Groningen GR [bron: Aktenummer 311] met TRIENTJE BRINKMAN, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GEERT en TRIENTJE: Wettiging 1 kind

TRIENTJE is geboren op 16 juni 1843 in Groningen GR, dochter van HINDRIK WILHELM BRINKMAN en MARIA BRUININK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1843 [bron: Aktenummer 509].

4 HARMANNUS TEN HAVE, geboren op 7 oktober 1831 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 797]. HARMANNUS is overleden op 20 februari 1832 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1832 [bron: Aktenummer 117].

5 HARMANNUS TEN HAVE, geboren op 15 augustus 1833 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 578]. HARMANNUS is overleden op 29 december 1833 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1833 [bron: Aktenummer 1179].

 

Index (97 personen)

ANNA BERENDS [Schoonmoeder van IV-a] [Schoonmoeder van IV-d]  IV-a; IV-d

AYOLT EPPENS (*±1690) [Partner van III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d

BERENT BERENTS (*1620, †<08-02-1684) [Nummer I]  I; II

BERENT BERENTS (~12-02-1665, †<1667) [Zoon van I]  I,2

ELISABET HARMENS (*1625, †>30-06-1693) [Partner van I]  I; II

ELTIE HILLENIUS ELTJES (~04-08-1709, †<1762) [Schoonvader van IV-c]  IV-c

ENGELKE ENGELKES BROUWER [Schoonvader van IV-a] [Schoonvader van IV-d]  IV-a; IV-d

EPPO HILLENIUS (~29-11-1657, †04-05-1733) [Schoonvader van III-c]  III-c

EPPO HILLENIUS (*1730, †>1791) [Nummer IV-a]  IV-a

ESSE WILLEMS (~26-12-1674, †<1710) [Schoonmoeder van III-b]  III-b

FROUWE LUIKENS (*1727) [Partner van IV-a]  IV-a

GEERTRUIT JANS (~13-03-1739, []22-05-1810) [Schoonmoeder van V-c]  V-c

GEESKE SCHOLTES [Schoonmoeder van V-b]  V-b

GEESSIEN ENGELKENS (~19-02-1747) [Partner van IV-d]  IV-d

GEPKE HINDRIKS (*1610) [Schoonmoeder van II]  II

GRIETE BERENTS (~01-05-1659) [Dochter van I]  I,1

HILLENIUS AYOLTS (~19-05-1737) [Zoon van III-c]  III-c,5

HILLENIUS EPPENS (~24-01-1740) [Nummer IV-d]  IV-d

HILLENIUS TJARKS (~17-12-1704) [Schoonvader van IV-b]  IV-b

HINDRIK GEERTS [Partner van III-a]  III-a

HINDRIK HABBES [Partner van IV-b]  IV-b

LUIKEN DERKS (~07-04-1702) [Schoonvader van IV-a]  IV-a

LUKTJEN HILLENIUS ([]22-06-1790) [Partner van IV-c]  IV-c; V-a; V-b; V-c

MOEDER HOMMES (*±1694, †<1737) [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

POPPO HILLENIUS (*±1672) [Schoonvader van III-b]  III-b

REMKE POPPENS (~04-03-1703, †24-06-1782) [Partner van III-b]  III-b

RIXTE AYOLTS (~21-01-1666, †<1712) [Schoonmoeder van III-c]  III-c

RIXTE AYOLTS (*±1730, †1794) [Nummer IV-b]  IV-b

STEFFEN HINDRIKS (*±1745, †14-01-1804) [Schoonvader van V-c]  V-c

STIJNTJE ABELS (*19-01-1742, []23-01-1784) [Schoonmoeder van V-a]  V-a

TALLE ENGELKENS (*1736, †12-12-1783) [Partner van IV-a]  IV-a

TETJE BOELES (~20-03-1703, †>1743) [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

TIJAECKTIE TJARKS (~17-12-1704, †>1780) [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

TJAATJE AYOLTS (~26-05-1736) [Dochter van III-c]  III-c,4

TJARK HILLENIUS (*±1725, †1792) [Partner van IV-b]  IV-b

ARK, GERLOF EPPES LEWES VAN DER (*27-02-1786, †13-05-1838)  V-c

BERG, JAN VAN DEN (~11-02-1787, †15-01-1847)  VI-a,7

BERG, JOHANNES VAN DEN (*14-11-1816, †22-09-1862)  VI-a,7

BLAIRON, MARIA CATHARINA  VI-a,7

BOER, NANTJE STEFFENS DE (*20-10-1775, †23-02-1825) [Partner van V-c]  V-c; VI-a; VI-b

BRINKMAN, HINDRIK WILHELM  VI-b,3

BRINKMAN, TRIENTJE (*16-06-1843)  VI-b,3

BRUININK, MARIA  VI-b,3

DALLINGA, GEERTJEN NANTJES (*06-06-1769, †22-04-1814) [Partner van V-a]  V-a

DALLINGA, NANKO JANS (~20-10-1743, †15-06-1813) [Schoonvader van V-a]  V-a

DIJKUM, GARBRAND HINDRIKS VAN (*17-05-1778, †08-10-1853)  VI-a,5

DIJKUM, WILLEM VAN (*24-02-1830, †05-05-1870)  VI-a,5

GOEDHUIS, JANTJE (~11-10-1786, †28-01-1859)  VI-a,5

GRIETHUIZEN, CORNELIA VAN  VI-b,2

GROENEWOLD, ANTJE (†19-11-1815) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b

HAVE, AIJELT EPPENS TEN (*11-01-1768, †20-01-1812) [Nummer V-b]  V-b

HAVE, ALBERTIEN BERENTS TEN [Nummer III-a]  III-a

HAVE, ANNA BERENTS TEN (~30-01-1701) [Nummer III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d

HAVE, ANNEGIEN TEN (*30-10-1826, †14-08-1833) [Dochter van VI-b]  VI-b,1

HAVE, BEREND TEN (~27-02-1734, †11-03-1789) [Nummer IV-c]  IV-c; V-a; V-b; V-c

HAVE, BEREND TEN (*27-10-1802, †04-06-1859) [Nummer VI-b]  VI-b

HAVE, BERENT BERENTS TEN (~11-08-1667) [Nummer II]  II; III-a; III-b; III-c

HAVE, ELTJE HILLENIUS TEN (*01-11-1765, †07-06-1810) [Nummer V-a]  V-a

HAVE, GEERT SCHIERBEEK TEN (*08-02-1830) [Zoon van VI-b]  VI-b,3

HAVE, GEERTRUIDA SCHMAAL TEN (*29-01-1801, †04-04-1851) [Nummer VI-a]  VI-a

HAVE, HARMANNUS TEN (*07-10-1831, †20-02-1832) [Zoon van VI-b]  VI-b,4

HAVE, HARMANNUS TEN (*15-08-1833, †29-12-1833) [Zoon van VI-b]  VI-b,5

HAVE, HARMANNUS SCHMAAL TEN (*14-03-1770, †07-07-1770) [Zoon van IV-c]  IV-c,3

HAVE, HARMANNUS SCHMAAL TEN (*05-07-1773, []12-11-1806) [Nummer V-c]  V-c; VI-a; VI-b

HAVE, LUCKEDINA HELENIUS TEN (*29-12-1804, []25-04-1806) [Dochter van V-c]  V-c,3

HAVE, NANTJE TEN (*04-07-1828, †10-07-1896) [Dochter van VI-b]  VI-b,2

HAVE, SYBOLT BERENTS TEN (~22-04-1688) [Nummer III-b]  III-b

HAVINGA, BEIJLTIJN HEERES (~04-12-1774, †29-10-1853) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a

HOOGHUIS, BIJLDINA NANKINA (*22-03-1828, †27-11-1835) [Dochter van VI-a]  VI-a,3

HOOGHUIS, BIJLDINA NANKINA (*25-10-1836, †03-03-1898) [Dochter van VI-a]  VI-a,7

HOOGHUIS, GEERTRUIDA (*21-07-1832, †28-01-1901) [Dochter van VI-a]  VI-a,5

HOOGHUIS, HARMANNUS HERES (*11-08-1830, †07-07-1831) [Zoon van VI-a]  VI-a,4

HOOGHUIS, HEERES (*12-06-1835, †07-09-1835) [Zoon van VI-a]  VI-a,6

HOOGHUIS, KLAAS (*10-06-1839, †23-10-1863) [Zoon van VI-a]  VI-a,8

HOOGHUIS, KLAAS PIETERS (*17-12-1797, †31-07-1858) [Partner van VI-a]  VI-a

HOOGHUIS, NN (levenloos *22-08-1823) [Dochter van VI-a]  VI-a,1

HOOGHUIS, PIETER (~26-10-1773, †17-08-1823) [Schoonvader van VI-a]  VI-a

HOOGHUIS, PIETER (*16-11-1824, †24-05-1840) [Zoon van VI-a]  VI-a,2

HOVINGE, SIJBOLT JACOBS (*1610) [Schoonvader van II]  II

HOVINGE, TJAATJEN SIJBOLTS (~22-07-1660) [Partner van II]  II; III-a; III-b; III-c

KAMPHUIS, DERK (~28-08-1785, †03-03-1862)  V-a

KOCKEMULLERS, MARIA GERTRUD (*17-09-1777, †20-08-1857) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b

PIETERSE, HENDRIK  VI-a,7

PIETERSE, JOHANNES HENDRIK (*29-09-1840, †>1908)  VI-a,7

ROSEMA, ANTONI (~02-10-1763, †05-07-1846)  V-b

SCHIERBEEK, ANTJE (~21-12-1803, †11-05-1834) [Partner van VI-b]  VI-b

SCHIERBEEK, GEERT (†09-07-1825) [Schoonvader van VI-b]  VI-b

SCHMAAL, ETTJE (†<1808) [Partner van IV-a]  IV-a

SCHMAAL, LUCAS (*26-01-1702, †<1781) [Schoonvader van IV-a]  IV-a

SCHMAAL, MAGDALENA (*14-12-1707, †<1789) [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c

SPOEL, GEERTRUIJ (~11-10-1787, †17-07-1849)  VI-a,7

VOS, GEESSYN PIETERS (~12-06-1774, †07-05-1828) [Partner van V-b]  V-b

VOS, PIETER BOUKES [Schoonvader van V-b]  V-b

WEINHOLTZ, HENRIETTE LOISE (*08-03-1798, †14-11-1858) [Partner van VI-b]  VI-b

WEINHOLTZ, JOHAN CAREL GEORG [Schoonvader van VI-b]  VI-b

WILKENS, DERK  VI-b,2

WILKENS, HENDRIKUS HARMANNUS (*21-11-1824)  VI-b,2


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:04