Parenteel van BARENT JANSZ VAN OLPHEN

I BARENT JANSZ VAN OLPHEN. BARENT is overleden vr 26 oktober 1669 in Leiden ZH.

Notitie bij overlijden van BARENT: 26 oktober 1669 wordt Trijntje genoemd als weduwe en boedelhoudster van hun woonhuis op de Oude Vest (bonboek Oost-Marendorp-Landzijde fol 35v-38), hoek oostzijde Lange Bouwenlouwensteeg (bonboek Oost-Marendorp-Landzijde fol 328), vier huisjes in de Korte Duizendraadsteeg (oostzijde in de poort) (bonboek Oost-Marendorp-Landzijde fol 183v-186), een huis aan de Singelstraat westen (bonboek Noord-Rijnevest fol 336v), 3 huizen aan de Looierstraat oosten (bonboek Noord-Rijnevest fol 416v-418), een huis aan de Oude Singel (bonboek Zijloord fol 15), en een huis aan de Langegracht in de gange (bonboek Zijloord fol 91, 91a).
In 1670 worden deze bovenvermelde huizen met een huis in de Groenesteeg noordzijde (bonboek Noord-Rijnevest fol 218-220) en een huis aan de Middelstegracht oostzijde (bonboek Nicolaasgracht fol 90v, 91) verkocht door de curator not. Abraham Verhagen.

Notitie bij BARENT: ook van Olfen

getuige doop Anneken Hansen, 8-3-1648, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Tabitha Munster, 27-4-1653, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Celia Chester, 14-2-1658, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Jacob Fonteyn, 25-3-1660, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Sara Enkelman, 30-5-1660, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Ambrosius Chester, 7-4-1667, Marekerk, Leiden
getuige huwelijk Heyndrick Jansz (Herberts) van Olffen en Marya Isbrandts de Vreede, 24-7-1660, Schepenhuwelijk, Leiden
getuige ondertrouw Barent Wijnbron [neef] en Sara van der Koole, 13-7-1662, Leiden
getuige ondertrouw Jan Barentsz van Olphen en Louysge Hendricx Koop, 16-8-1663, Leiden

Beroep:

Lakenwerker, spekverkoper, koopman

BARENT trouwde op 22 januari 1639 in Leiderdorp met TRIJNTGEN WILLEMSDR, nadat zij op 5 januari 1639 in Leiden ZH in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio M - 069].

Notitie bij het huwelijk van BARENT en TRIJNTGEN: Aengeteyckent den vijffden januarii van de jare 16 hondert negen ende dertich
Barent Janssen laeckenwercker jongeman uyt het Sticht van Munster [Olfen] woonende in de Duysentraetsteech ende vergeseltt met Jan van Dulmen zijn bekende oock aldaer met Trijntgen Willemsdr jongedochter uyt het Lant van Limburch woonende mede aldaer ende vergeseltt met Lijsbet Cornelis haer moeder oock aldaer.
Hooglandse kerk, attestatie gegeven naer Leyderdorp 22 januarii 1639

TRIJNTGEN is een dochter van WILLEM NN en LIJSBET CORNELIS. TRIJNTGEN is overleden vr 20 januari 1670 in Leiden ZH. Zij is begraven in Oegstgeest ZH.

Notitie bij overlijden van TRIJNTGEN: DTB Leiden Begraven buiten Leiden , folio Inv.nr. 156
Burgemeestersdagboeken

Notitie bij TRIJNTGEN: getuige doop Frans Chester, 25-3-1659, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Cornelis Chester, 25-9-1663, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Cornelis Chester, 19-2-1665, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Bernardus Pastoor, 13-5-1666, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Maria Chester, 30-9-1668, Marekerk, Leiden
getuige ondertrouw Davidt Baerentsz en Elysabeth Baerentsdr van Olphen, 7-6-1665, Leiden


Kinderen van BARENT en TRIJNTGEN:

 

1 GEERTGEN VAN OLPHEN. Zij is gedoopt op 29 maart 1640 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van GEERTGEN: Hooglandsche Kerk
Getuige: Barent Jansz

2 ELIJSABETH BARENTSEN VAN OLPHEN, gedoopt op 2 juni 1641 in Leiden ZH. Volgt II-a.

3 JAN BARENDSZ VAN OLPHEN, gedoopt op 25 oktober 1643 in Leiden ZH. Volgt II-b.

4 WILLEM VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 29 oktober 1645 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Barent Heijndricxsen, Elijsabeth Jans

5 JUDITH BAERENTS VAN OLPHEN, gedoopt op 9 juni 1647 in Leiden ZH. Volgt II-c.

6 HENDRICK BARENDSZ VAN OLPHEN, gedoopt op 15 november 1648 in Leiden ZH. Volgt II-d.

7 CATHARINA VAN OLPHEN, gedoopt op 9 oktober 1650 in Leiden ZH. Volgt II-e.

8 GERRET VAN OLPHEN, gedoopt op 16 mei 1652 in Leiden ZH. Volgt II-f.

9 ABRAM VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 15 juni 1653 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ABRAM: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Pieter Mortier, Engeltjen Geesman

10 ISAAC VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 25 april 1655 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ISAAC: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Isaac Negal, Hubert Reijnaerts, Wijnantgen de Fride, Catalijn Segersen, Joutijn Jansen van Akeren

ISAAC is overleden vr 1656, ten hoogste 1 jaar oud.

11 ISAAC VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 7 december 1656 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ISAAC: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Hubert Reijnaert, Isaac Negal, Susanna Paulaer, Sara Maljeman

ISAAC is overleden vr 1658, ten hoogste 2 jaar oud.

12 ISACK VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 22 september 1658 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ISACK: Marekerk
Getuigen: Hendrik Sester, Abraham Fonteyn, Roosje Ariens, Marytie Verhagen

13 ALIDA VAN OLPHEN, gedoopt op 27 februari 1663 in Leiden ZH. Volgt II-g.

14 JACOBUS VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 30 mei 1664 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van JACOBUS: Pieterskerk
Getuigen: Adolf van der Puel, Lijsbet van Olfen [zus], Lowijsje Koeps [schoonzus]

JACOBUS is overleden vr 16 september 1670, ten hoogste 6 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JACOBUS: Begraven buiten Leiden
Burgemeestersdagboeken

 


II-a ELIJSABETH BARENTSEN VAN OLPHEN, dochter van BARENT JANSZ VAN OLPHEN (zie I) en TRIJNTGEN WILLEMSDR. Zij is gedoopt op 2 juni 1641 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ELIJSABETH: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Gerrit Heyndricx, Heyndric Stevens, Elsken Pieters, Anna Thyssen

Notitie bij ELIJSABETH: getuige doop Jacobus van Olphen, 30-5-1664, Pieterskerk, Leiden
getuige doop Elisabeth van Olphen, 19-3-1666, Pieterskerk, Leiden
getuige doop Lucas Blicksem, 24-9-1666, Marekerk, Leiden
getuige doop Hendricus van Olphen, 6-4-1667, Loodskerk, Leiden
getuige doop Elizabeth van Olphen, 28-1-1668, Marekerk, Leiden

ELIJSABETH trouwde, 24 jaar oud, op 7 juni 1665 in Koudekerk ZH met DAVID BAERENTSZ PASTOOR, nadat zij op 22 mei 1665 in Leiden ZH in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ELIJSABETH en DAVID: Leyden, Aengeteyckent den 22en mey 1665.
Davidt Baerentsen laeckendrapier jongman van Campen woonende op de Oude Vest vergeselt met Pieter van der Hagen sijn neeff op de Hoochlantsche Kerckgraft met
Elysabeth Baerents van Olphen jongdochter van Leyden woonende op de Oude Vest vergeselt met Tryntge Baerents van Olphen haer moeder mede aldaer.
in l. marge: Consent verleent om tot Alphen te mogen trouwen den 7.6.1665.
Sijn tot Coudekerck getrout den 7.6.1665 volgens d attestatie van A. Kellenaer.

Koudekerk, 1665
den 7 junij getrout met attest. van Leyden
David Barentsen ende Elisabeth Barents van Olphen

Vertrokken rond 1668 naar Groningen

Notitie bij DAVID: Ook Pastoersz


Kinderen van ELIJSABETH en DAVID:

 

1 BERNARDUS PASTORIUS, gedoopt op 13 mei 1666 in Leiden ZH. Volgt III-a.

2 JACOBUS PASTOOR. Hij is gedoopt op 16 oktober 1667 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van JACOBUS: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Jacobus Oolthof [=Colthoff, oom], Trijntgen Willems [grootmoeder]

JACOBUS is overleden vr 1677, ten hoogste 10 jaar oud.

3 JUDITH PASTORIUS, gedoopt op 18 januari 1669 in Groningen GR. Volgt III-b.

4 HELENA PASTOOR. Zij is gedoopt op 13 september 1672 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HELENA: A-kerk, Carolieweg

HELENA is overleden vr 1681, ten hoogste 9 jaar oud.

5 HENRICUS PASTOOR. Hij is gedoopt op 9 april 1674 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HENRICUS: Martinikerk, in het Tuchthuis

6 CATHARINA PASTORIUS, gedoopt op 22 september 1675 in Groningen GR. Volgt III-c.

7 JACOBUS PASTOOR. Hij is gedoopt op 22 maart 1677 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JACOBUS: Nieuwe Kerk, in het Werkhuis

8 DINA PASTORIUS, gedoopt op 27 oktober 1678 in Groningen GR. Volgt III-d.

9 HELENA PASTOOR. Zij is gedoopt op 20 maart 1681 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HELENA: A-kerk, tussen Beide Markten

10 MARIA PASTORIUS, gedoopt op 5 oktober 1682 in Groningen GR. Volgt III-e.

 


II-b JAN BARENDSZ VAN OLPHEN, zoon van BARENT JANSZ VAN OLPHEN (zie I) en TRIJNTGEN WILLEMSDR. Hij is gedoopt op 25 oktober 1643 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van JAN: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Jan Joosten, Hendrick Janse, Susanna Locht

Notitie bij JAN: getuige doop Lucas Blicksem, 24-9-1666, Marekerk, Leiden

JAN trouwde, 19 jaar oud, op 6 september 1663 in Weesp NH met LOUIJSJE HENDRIKX COOPS, nadat zij op 16 augustus 1663 in Leiden ZH in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van JAN en LOUIJSJE: Aengeteyckent den 16en augusti 1663
Jan Barentsen van Olphen jongman van Leyden wonende op Oude Vest ende vergeselt met Barent Jansen van Olphen sijn vader mede aldaer met
Louysge Hendricx Koop jongedochter van Weesp wonende aldaer, de bruyt is niet gecompareert maer behoorlyck attestatie van harentwegen overbracht.
in l.marge: moet attestatie van Weesp overbrengen
Marekerk, attestatie gegeven na Weesp den 6 septembris 1663

Notitie bij LOUIJSJE: getuige doop Barnardus Patoor, 13-5-1666, Hooglandsche Kerk, Leiden
getuige doop Lucas Blicksem, 24-9-1666, Marekerk, Leiden
getuige doop Hendricus van Olphen, 6-4-1667, Loodskerk, Leiden


Kinderen van JAN en LOUIJSJE:

 

1 ELISABETH VAN OLPHEN. Zij is gedoopt op 19 maart 1666 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ELISABETH: Pieterskerk
Getuigen: Barent Jansen van Olfen [grootvader], Jacobus Coolhof [=Colthoff, oom], Trijntgen Willems [grootmoeder], Lijsbet Barentsen van Olfen [tante]

ELISABETH is overleden vr 1668, ten hoogste 2 jaar oud.

2 HENDRICUS VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 6 april 1667 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van HENDRICUS: Loodskerk
Getuigen: Hendrik Barendsz van Olphen [oom], Jochim Koops, Lowijsje Koops [moeder], Lijsbeth Barends van Olphen [tante]

3 ELIZABETH VAN OLPHEN. Zij is gedoopt op 28 november 1668 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ELIZABETH: Marekerk
Getuigen: Gillis Lubbertsz Bliksem, Johannes Bellaar, Elizabeth Barends [tante], Katharina Barends van Olphen [tante]

 


II-c JUDITH BAERENTS VAN OLPHEN, dochter van BARENT JANSZ VAN OLPHEN (zie I) en TRIJNTGEN WILLEMSDR. Zij is gedoopt op 9 juni 1647 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van JUDITH: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Jan Jorisen, Jan Kelderman, Jerijntien Claes, Grietien Cornelis

JUDITH is overleden vr 1668, ten hoogste 21 jaar oud. JUDITH trouwde, 17 jaar oud, op 7 juni 1665 in Koudekerk ZH met JACOBUS JANSZ COLTHOFF, 19 jaar oud, nadat zij op 22 mei 1665 in Leiden ZH in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van JUDITH en JACOBUS: Leyden, Aengeteyckent den 22en mey 1665.
Jacob Janssen Colthoff francheis schoolmeester tot Alphen woonende aldaer hebt in plaets van getuyge behoorlyck consent van sijn vader overgebracht met
Judith Baerents van Olphen jongedochter van Leyden wonende op de Oude Vest ende vergeselt met Tryntgen Baerents haer moeder mede aldaer.
In l.marge: consent verleent om tot Alphen te mogen trouwen den 7.6.1665 voor den armen 3.3.0. Moet attestatie van Alphen overbrengen. Sijn tot Coudekerck getrout den 7.6 volgens de attestatie van A. Kellenaer

Koudekerk, 1665
item [den 7 junij] getrout met attest. van Leyden en Alphen
Jacob Jansen Coolhof ende Judith Barens van Olphen

JACOBUS is een zoon van JAN THIJSZ COLTHOFF en GRIETGEN JACOBSDR. Hij is gedoopt op 10 september 1645 in Beverwijk.

Notitie bij de geboorte van JACOBUS: Getuige: Maritge Tijsdr

JACOBUS is overleden vr 17 oktober 1695, ten hoogste 50 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JACOBUS: >03/03/1695

JACOBUS trouwde later op 11 maart 1668 in Valkenburg met MARIA DE LA COURT (1649-vr 1670). JACOBUS trouwde later op 27 juli 1670 in Alphen aan den Rijn met ELSGEN GILLIS BARMENTLOO (1630-vr 1673). JACOBUS ging later in ondertrouw op 6 maart 1673 in Leiden ZH met ABIGAEL BLANCKAERT (1633-vr 1688). JACOBUS trouwde later op 1 augustus 1688 in Leiderdorp met ANNA DE BIE (ovl. na 1699).

Notitie bij JACOBUS: getuige doop Elisabeth van Olphen, 19-3-1666, Pieterskerk, Leiden
getuige doop Jacobus Pastoor, 16-10-1667, Hooglandsche Kerk, Leiden


II-d HENDRICK BARENDSZ VAN OLPHEN, zoon van BARENT JANSZ VAN OLPHEN (zie I) en TRIJNTGEN WILLEMSDR. Hij is gedoopt op 15 november 1648 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van HENDRICK: Hooglandsche Kerk
Getuige: Engeltgen Jacobsdr

HENDRICK is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op 30 december 1712 in Alkmaar NH.

Notitie bij overlijden van HENDRICK: Grote Kerk:
Oud recht: 575. Klasse: F 30.-.-. Grafnummer: Choor no 162. 33 gld 7 st

Ovale penning op het overlijden van Hendrik v. Olphen (Navorscher 1888)

Notitie bij HENDRICK: Ook Henricus

album studiosorum academiae lugduno-batavae 1575-1875:
1660 19 oct. Henricus ab Olphen, Leidensis, 14 [! 12 jaar]

album studiosorum academiae groninganae:
1668 28 aug. Henricus ab Olphen, Leijdensis, a. 20, Theol.

Disputatio theologica quarta. De mille annis apocalypticis ex Apoc. XX., 1670

OLPHEN (Henricus van) in 1648 geboren, werd als proponent te Kopenhagen bij den Ambassadeur van onzen staat in 1674 beroepen, in 1675 predikant te Wormerveer, in 1679 te Weesp, in Nov. van dat jaar te Alkmaar, waar hij in Dec. 1712 overleed. Zijn portret is in 1706, toen hij 57 jaren oud was, vervaardigd en met 8 reg. vers van J. Vollenhove in het licht gegeven.

In 1704 begeleidt ds. Henricus van Olphen, scholarch van de Latijnse School, de graaf van Antoing (Henegouwen) bij zijn bezoek aan de librije van Alkmaar. Bruinvis schrijft hierover: zij [de librije] was zoo vuil, dat hij zijne kleederen moest doen reinigen.

getuige doop Hendricus van Olphen, 6-4-1667, Loodskerk, Leiden
getuige doop Cornelia Coolaart, 14-10-1671, Pieterskerk, Leiden

Beroep:

Predikant Kopenhagen (1674), Wormerveer (1675), Weesp (1679), Alkmaar (00/11/1679-ovl.), curator Latijnse school Alkmaar

HENDRICK:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 28 juli 1679 in Amsterdam NH met ALIDA SANTING.

Notitie bij het huwelijk van HENDRICK en ALIDA: zij van Amsterdam, hij van Leiden (DNL 1920)

ALIDA is een dochter van HARMANUS SANTING. Zij is begraven op 6 december 1679 in Amsterdam NH.

Notitie bij overlijden van ALIDA: Nieuwe Kerk:
den 6en december 1679, Alida Santingh vrouw van Hendericus van Olphen, uijt de Nieuwe Zijds Cappelsteegh, 8.-.-

(2) ging in ondertrouw, 34 jaar oud, op 4 juli 1683 in Alkmaar NH met MARIA BAERT, 21 jaar oud. MARIA is een dochter van WILLEM BAERT en ELISABETH KESSELS. Zij is gedoopt op 11 december 1661 in Alkmaar NH.

Notitie bij de geboorte van MARIA: Grote Kerk

MARIA is overleden op 27 juni 1689 in Alkmaar NH, 27 jaar oud. Zij is begraven op 2 juli 1689 in Alkmaar NH.

Notitie bij overlijden van MARIA: Grote Kerk:
Grafnummer: Choor no 162. huijsvrouw ds Henricus van Olphen en te laet comt 13 gld


Kinderen van HENDRICK en MARIA:

 

1 WILLEM VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 1 juni 1684 in Alkmaar NH.

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Grote Kerk

WILLEM is overleden, 27 jaar oud. Hij is begraven op 29 juli 1711 in Alkmaar NH.

Notitie bij overlijden van WILLEM: Grote Kerk:
Oud recht: 574.
Klasse: F 30.-.-. Grafnummer: Choor no 162. Hr.Mr. 30 gld 14 st

Notitie bij WILLEM: album studiosorum academiae lugduno-batavae 1575-1875:
1703 26 apr. Wilhelmus van Olphen Alcmariensis.
20, J.

album promotorum academiae lugduno-batavae 1573-1812
1704, iul. 18. Wilhelmus van Olphen , Alcmaria-Batavus, ad Senatus-consultum Velleianum, priv., Iur.

Heemraad polder de Zijpe, Mr. Willem van Olphen, 1708, (Navorscher 1933)

2 NN VAN OLPHEN, levenloos geboren kind, geboren in mei 1685 in Alkmaar NH. Hij of zij is begraven op 30 mei 1685 in Alkmaar NH.

Notitie bij overlijden van NN: Grote Kerk:
Grafnummer: Choor no 154. 3 gld

3 MARIA CATHARINA VAN OLPHEN, geboren op 6 december 1687 in Alkmaar NH. Volgt III-f.

4 BERNARDUS VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 29 mei 1689 in Alkmaar NH.

Notitie bij de geboorte van BERNARDUS: Grote Kerk

BERNARDUS is overleden, 8 maanden oud. Hij is begraven op 8 februari 1690 in Alkmaar NH.

Notitie bij overlijden van BERNARDUS: Grote Kerk:
Grafnummer: Choor no 62. 3 gld

 


II-e CATHARINA VAN OLPHEN, dochter van BARENT JANSZ VAN OLPHEN (zie I) en TRIJNTGEN WILLEMSDR. Zij is gedoopt op 9 oktober 1650 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: Hooglandsche Kerk
Catrina, vader: Barent Jansz van Olven, getuige: Weijntje Gerrets van Kerchem

CATHARINA is overleden vr 23 februari 1743 in Groningen GR, ten hoogste 92 jaar oud.

Notitie bij overlijden van CATHARINA: Breukdodenboek Groningen
1743 23 Feb. Catrina van Ulphen M. Pastoor Havinga van de Leek

Notitie bij CATHARINA: getuige doop Elizabeth van Olphen, 28-1-1668, Marekerk, Leiden

Anno 1702 den 10 Septemb. heb ick door Gods genade, voor d eerstemaal in mijn bedieninge des Heeren nagtmaal, op Midwolde uitgedeelt, en sijnde niets bijsonders an mij in mijn visitatie voorgekomen, heb ik dese navolgende bevonden te sijn, Ledematen mijne Gemeinte:
Catharina van Olfing. wed: Hovius

Register der ledematen van de Midwoldemer en Leekster gemeentens na voorgaande opteikeninge in de visitatie, te boek gestelt den 6 7br: 1713 door Albertus Alberthoma
Catarina van Olfen wed: Hovig (vertrocken)

Bron:

Duinkerken
Ledematen

CATHARINA trouwde, 32 jaar oud, op 4 februari 1683 in Garmerwolde GR met HEMMO HOVIUS, nadat zij op 20 januari 1683 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en HEMMO: Groningen
Saturni den 20 Janrij 1683
Hemmo Hovius beroepene Predicant tot Tinallinga ps. Catharina van Olphen geboren tot Leijden waarvoor Monsr David Pastoor als swager [gehuwd met Elisabeth van Olphen].

Garmerwolde
1683, den 4 Februarij, zijn in den houwelijcken staet gecopuleert D. Hemmo Hovius beroepen pastoor tot Tijnallinge als Bruijdegom en Catharina van Olphen als Bruijdt naedat se de attestatie van haer houwelijcks proclamatie sonder eenige verhinderinge gedaen, van Groningen hadden medegebracht en vertoont

HEMMO is overleden op 16 juni 1693 in Midwolde-Leek GR.

Notitie bij HEMMO: Album Studiosorum Academiae Groningae 18/07/1679 Hemmo Hovius Omlandus Phil.

Ledematen Tinallinge
Hemmo Hovius bevestigt 1683 verroepen naar Midwolde en Leek 1684.
Anno 1683. Den 8 April het Avondmaal voor de eerste
Reijse van mij in de Gemeijnte van Tijnallinga uijtgedeelt.
Nieuws Angekomene.
Hemmo Hovius Pastor in Tijnallingha.
Catharina van Olphen mijn huisvrouw.

Ledematen Midwolde, Leek, Zevenhuizen 1686
Naemen der Ledemaeten soo van Midwolde, Leek, en 7venhuijsen, tot onse Gemeente behoorende, soo als deselve met overleveringe deses boeckx gevonden hebbe, welke boeck t sedert de Eerw. Bollarts tijdt van de Schoelmeester Albert Oosterhof is bewaert en waergenomen, en mij in octob. 1686 eerst overgelanght is, en hebbe dan sedert de nieuws angenomene daer oock bijgevoeght, en opgetekent.
Hemmo Hovius
Pastor
Ledematen van de Leek
Pastor Hemmo Hovius
Catharina van Olphen sijn huijsvrouw

Resp. Ex theologi theoretico-practic libro quinto caput primum de Foedere Grati, pars prima. Prs. P. van Mastricht
door Hemmo Hovius, Petrus von Mastricht, 1682

Beroep:

Predikant Tinallinge (1683), Midwolde Leek (06//04/1684-16/06/1693)

Bron:

Duinkerken
Ledematen


Kinderen van CATHARINA en HEMMO:

 

1 ANNA HOVIUS, gedoopt op 11 januari 1685 in Midwolde-Leek GR. Volgt III-g.

2 MARIA HOVIUS, geboren op 19 april 1686 in Midwolde-Leek GR. Volgt III-h.

3 CAREL WILLEM HOVIUS. Hij is gedoopt op 12 juni 1687 in Midwolde-Leek GR.

 


II-f GERRET VAN OLPHEN, zoon van BARENT JANSZ VAN OLPHEN (zie I) en TRIJNTGEN WILLEMSDR. Hij is gedoopt op 16 mei 1652 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van GERRET: Hooglandsche Kerk
Getuige: Geertruijt van Kerchem

GERRET is overleden vr 6 mei 1699 in Leiden ZH, ten hoogste 46 jaar oud.

Notitie bij overlijden van GERRET: Huis Nieuwe Rijn noordzijde (bonboek Noord-Rijnevest fol 83v) en huis Pieterskerkhof noordzijde bij Korte Schoolsteeg (bonboek over t Hof fol 493) verkocht door de curator not. Abram van Swieten.

Notitie bij GERRET: getuige doop Sarah van Mussenbroek, 1-6-1677, Hooglandsche Kerk, Leiden

GERRET ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 1 mei 1674 in Leiden ZH met CORNELIA DANE, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GERRET en CORNELIA: Aengeteyckent den 1en mey 1674
Gerrit van Olphen jongman van Leyden wonende op den Rijn vergeselt met Jacobus Kolthoff sijn swager [gehuwd met Judith van Olphen] mede aldaer met Cornelia Dane jongedochter van Leyden wonende op de Hooygraft ende vergeselt met Maeycken Kabbeljauw haer moeder mede aldaer

CORNELIA is een dochter van JOB JOPSZ DAEN en MAERTGEN CABBELJAEUS. Zij is gedoopt op 1 mei 1642 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van CORNELIA: Hooglandsche Kerk:
Getuigen: Cornelis Cabeljauw, Neeltgen Jobsdr

Notitie bij CORNELIA: ook Neeltgen en van Danen


Kind van GERRET en CORNELIA:

 

1 BERNARDUS VAN OLPHEN. Hij is gedoopt op 2 maart 1679 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van BERNARDUS: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Pieter van Musschenbroek, Pieter van Danen [oom], Abigail Blankaert

 


II-g ALIDA VAN OLPHEN, dochter van BARENT JANSZ VAN OLPHEN (zie I) en TRIJNTGEN WILLEMSDR. Zij is gedoopt op 27 februari 1663 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van ALIDA: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Huibert Reinardts, Juffrouw Alida Verhagen, Tijtje Deders

ALIDA is overleden vr 1692, ten hoogste 29 jaar oud. ALIDA ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 15 februari 1685 in Midwolde-Leek GR met EVERT LANTINCK.

Notitie bij het huwelijk van ALIDA en EVERT: Eevert Lantinck van 7huijsen ende Alida van Olphen van de Leecke den 15 feberuarij 1685. Deese sijn getrout

Ledematen Midwolde, Leek, Zevenhuizen 1686
Naemen der Ledemaeten soo van Midwolde, Leek, en 7venhuijsen, tot onse Gemeente behoorende, soo als deselve met overleveringe deses boeckx gevonden hebbe, welke boeck t sedert de Eerw. Bollarts tijdt van de Schoelmeester Albert Oosterhof is bewaert en waergenomen, en mij in octob. 1686 eerst overgelanght is, en hebbe dan sedert de nieuws angenomene daer oock bijgevoeght, en opgetekent.
Hemmo Hovius
Pastor
Ledematen van de Leek
Evert Lantink
Alijda van Olphen

EVERT is een zoon van JANNES UBBELS LANTINCK en AELTJEN EVERTS EEKHOFFS. EVERT is overleden vr 14 juli 1693 in Leek GR.

Notitie bij overlijden van EVERT: Wirdum, 14-7-1693
Attestatie van de Leek en Midwolda wegens
Grietje Jansen weed. van Evert Lanttinck

EVERT ging later in ondertrouw op 10 januari 1692 in Midwolde-Leek GR met GRETIEN JANSEN STRENGENHEERT.

Beroep:

Organist


Kinderen van ALIDA en EVERT:

 

1 CATHRIJNE EEVERTS LANTINCK. Zij is gedoopt op 20 december 1685 in Midwolde-Leek GR.

Notitie bij de geboorte van CATHRIJNE: 1685 den 20 desember heeft den h. doop ontfangen Eevert Lantincks ende Alida sijn huysvrouw haer dochter genaemt Cathrijne Eeverts

2 BERNARDUS LANTINCK. Hij is gedoopt op 15 december 1686 in Midwolde-Leek GR.

Notitie bij de geboorte van BERNARDUS: Den 15 decemb. 1686 is Evert Lantinck sijn soon gedoopt en Bernardus genoemt

 


III-a BERNARDUS PASTORIUS, zoon van DAVID BAERENTSZ PASTOOR en ELIJSABETH BARENTSEN VAN OLPHEN (zie II-a). Hij is gedoopt op 13 mei 1666 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van BERNARDUS: Hooglandsche Kerk
Getuigen: Barent Fransz, Barentje Pastoersz, Trijntje van Olfen [grootmoeder], Lowijsje van Olfen [aangetrouwde tante]

BERNARDUS is overleden vr 14 april 1731, ten hoogste 64 jaar oud.

Notitie bij overlijden van BERNARDUS: Ondertrouw dochter Elisabeth

BERNARDUS trouwde, 34 jaar oud, op 17 april 1701 in Groningen GR met CATHARINA SCHERPHUIJS, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van BERNARDUS en CATHARINA: Saturni den 2 april 1701
Bernhardus Pastorius van Leijden praesent en Catharina Scherphuijs van gron. pro qua Dhr Hopman Johan Scherphuijs als vaeder
Cop. per Dns P. Albarthoma den 17 april 1701 AK

CATHARINA is een dochter van JOHANNES SCHERPHUIJS en METJEN AEPCKENS. Zij is gedoopt op 13 april 1681 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: A-kerk, Folkingestraat


III-b JUDITH PASTORIUS, dochter van DAVID BAERENTSZ PASTOOR en ELIJSABETH BARENTSEN VAN OLPHEN (zie II-a). Zij is gedoopt op 18 januari 1669 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JUDITH: Nieuwe Kerk, in het Tuchthuis

JUDITH trouwde, 22 jaar oud, op 13 januari 1692 in Groningen GR met JOHANNES NIJENHOF, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JUDITH en JOHANNES: Saturni den 26 december 1691
Johannes Nijenhof der medesijnener doctor en Judit Pastorius beijde v. Gron. p.q. David Pastorius als vader
Cop. per Dns Albarthoma den 13 januarij 1692 AK

JOHANNES is een zoon van JAN JANSSEN NIJENHOF en AELTJEN JANS TEKELENBORCH. Hij is gedoopt op 15 april 1653 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: A-kerk, bij de A

JOHANNES is overleden na 1712, minstens 59 jaar oud.

Beroep:

Med. doctor


III-c CATHARINA PASTORIUS, dochter van DAVID BAERENTSZ PASTOOR en ELIJSABETH BARENTSEN VAN OLPHEN (zie II-a). Zij is gedoopt op 22 september 1675 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: Nieuwe Kerk, in het Werkhuis

CATHARINA trouwde, 17 jaar oud, op 14 maart 1693 in Groningen GR met CHRISTOPHER NIJENHOF, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en CHRISTOPHER: Saturni den 25 februarij 1693
Christopher Nijenhof en Catharina Pastorius beide van Gron. p.q. David Pastorius als vader
Cop per Dns Mees den 14 Martij 1693 MK

CHRISTOPHER is een zoon van JAN JANSSEN NIJENHOF en AELTJEN JANS TEKELENBORCH. Hij is gedoopt op 31 augustus 1666 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CHRISTOPHER: A-kerk, bij de A


III-d DINA PASTORIUS, dochter van DAVID BAERENTSZ PASTOOR en ELIJSABETH BARENTSEN VAN OLPHEN (zie II-a). Zij is gedoopt op 27 oktober 1678 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van DINA: Martinikerk, in het Werkhuis

DINA trouwde, 18 jaar oud, op 19 januari 1697 in Groningen GR met GERRIT TEN HOVE.

Notitie bij het huwelijk van DINA en GERRIT: Satur. den 2 jan. 1697
Gerrit ten Hove van Campen pro quo Dr. Johannes Nienhof, en Dina Pastorius van Groningen pro qua David Pastorius als vader
Gecop per Dn. A. Albartoma den 19 jan. MK
in l. marge: met belastinge tot Campen


III-e MARIA PASTORIUS, dochter van DAVID BAERENTSZ PASTOOR en ELIJSABETH BARENTSEN VAN OLPHEN (zie II-a). Zij is gedoopt op 5 oktober 1682 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: Nieuwe Kerk, tussen Beide Markten

MARIA ging in ondertrouw, 18 jaar oud, op 19 februari 1701 in Groningen GR met CHRISTIAEN TROX, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARIA en CHRISTIAEN: Saturni den 19 februarij 1701
Dns Christiaen Trox praedicant tot Obergom en Maerhuijsen van Gron. pro qua Thomas Trox en Maria Pastorius van Gron. pro qua doctor Johan Nijenhof als swaeger.
Hiervan attestatie gepasseert
in l. marge: met belastinge tot Obergom

CHRISTIAEN is een zoon van THOMAS TROX en MARGUERITE PILON. Hij is gedoopt op 7 november 1671 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CHRISTIAEN: Martinikerk, Zwanestraat

CHRISTIAEN is overleden op 17 mei 1717 in Obergum GR, 45 jaar oud.

Beroep:

Predikant Obergum-Maarhuizen, 3/9/1699-17/5/1717


III-f MARIA CATHARINA VAN OLPHEN is geboren op 6 december 1687 in Alkmaar NH, dochter van HENDRICK BARENDSZ VAN OLPHEN (zie II-d) en MARIA BAERT. Zij is gedoopt op 7 december 1687 in Alkmaar NH.

Notitie bij de geboorte van MARIA: Grote Kerk

MARIA is overleden op 5 november 1727 in Amsterdam NH, 39 jaar oud. Zij is begraven op 11 november 1727 in Amsterdam NH.

Notitie bij overlijden van MARIA: Oude Kerk:
1727, 11 novemb. Maria Catharina van Olphen, huysvrou van d hr. Petrus Cansius bedienaar des goddelijkken woorts, Middelkerk no 151, bij avont begraven, 8.-.- en 2.10.-

MARIA trouwde, 25 jaar oud, op 25 september 1713 in Amsterdam NH met JOHAN PIETER CANZIUS, 32 jaar oud, nadat zij op 10 september 1713 in Alkmaar NH in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van MARIA en JOHAN: Oude Kerk

JOHAN is geboren op 14 november 1680 in Oud Beijerland, zoon van JOHANNES CANZIUS en DINA LIENS. Hij is gedoopt op 17 november 1680 in Oud Beijerland.

Notitie bij de geboorte van JOHAN: Getuigen: juffr. Cornelia van Valkenburg en Samuel Nachenius

JOHAN is overleden op 12 mei 1742 in Amsterdam NH, 61 jaar oud.

Notitie bij JOHAN: phil. stud. Leiden 16 sept. 1697
med. stud. 20 sept. 1700
theol. stud.
18 sept. 1702
proponent van de classis Dordrecht

Beroep:

Predikant Heerjansdam (22-11-1705), Woudrichem (25-11-1708), Alkmaar (26-1-1710), Amsterdam (12-5-1715)

Bron:

DNL 1983 kol 433


III-g ANNA HOVIUS, dochter van HEMMO HOVIUS en CATHARINA VAN OLPHEN (zie II-e). Zij is gedoopt op 11 januari 1685 in Midwolde-Leek GR.

Notitie bij ANNA: Den 16 martij [1704] Het H. Avondmaal op de Leek gehouden en sijn op gedane geloofsbelijdenisse tot het toegelaten dese navolgende:
Anna Hovius
Register der ledematen van de Midwoldemer en Leekster gemeentens na voorgaande opteikeninge in de visitatie, te boek gestelt den 6 7br: 1713 door Albertus Alberthoma
Anna Hovius (vertrocken)

Emden, 1730 attestatie van Groningen door Corn. van Velzen

Bron:

Ledematen

ANNA trouwde, 45 jaar oud, op 14 juni 1730 in Groningen GR met HENRICUS MARTIJN, nadat zij op 27 mei 1730 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ANNA en HENRICUS: Saturni den 27 Maijus 1730
Henricus Martijn van Embden ps en Anna Hovius van de Leeke pro qua Luijtjen Heins als swager
Den 14 junii 1730 door Ds Hulsius AK
in marge met belastinge tot Emden


III-h MARIA HOVIUS is geboren op 19 april 1686 in Midwolde-Leek GR, dochter van HEMMO HOVIUS en CATHARINA VAN OLPHEN (zie II-e). Zij is gedoopt op 25 april 1686 in Midwolde-Leek GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: geboortedatum berekend op grond van leeftijd bij overlijden: gestorven in den ouderdom van 86 jaren 6 maanden en 1 dag

MARIA is overleden op 20 oktober 1772 in Wittewierum GR, 86 jaar oud. Zij is begraven op 3 november 1772 in Wittewierum GR.

Notitie bij overlijden van MARIA: Op den 20 October 1772 is alhier gestorven mijn moeder Maria Hovius, dogter van Hemmo Hovius laast predikant op de Leek etc. en Catharina van Olphen: mitsgaders weduwe eerst van Ludolph Oosterveldt in leven juwelier te Groningen en daarna van de boekhouder L. Heins in den ouderdom van 86 jaren 6 maanden en 1 dag, en begraven in de kerk te Wittewierum tegen over het doophekke onmiddellijk aan de steen van L. S. Rengers Hr. van Farmsum en ten Post, de welke ligt naast de steen van Juffrouw Kruisinga, wedw. Themmen op den 3 November 1772. R: Oosterveldt Eccl: in Wittewierum testor.

Notitie bij MARIA: Den 21 7bris 1704 Het H: Avondmaal gehouden op Midw: en is ons in de huisbesoekinge niets van belang voorgekomen, en sijn navolgende Personen tot s’ Heeren Tafel toegelaten.
op belijdenisse:
Maria Hovius

Register der ledematen van de Midwoldemer en Leekster gemeentens na voorgaande opteikeninge in de visitatie, te boek gestelt den 6 7br: 1713 door Albertus Alberthoma
Maria Hovius (vertrocken)

Boekhouder HEINS Wed. gedenkt haar Behuysinge,in de Turfthoorn Straat, benevens een Hof buyten Botteringe Poort, en elders drie apparte Kamers, gelyk in de Aangeslaagen Biljetten nader te zien is, te Verkopen op Donderdag den 18 February 1762 ten Huyze van Monsr. A. Addens in t Hagjen. (adv. Opregte Groninger courant, 12-02-1762, 16-02-1762)

De Wed. van de Boekhouder L. HEINS , praesenteert op Dingsdag den 2 Meert 1762, ten Huyze van de Juffrouw de Wed. Harteken in de Groote Toelast by Strykgelds Conditien te Verkopen, eenige Landeryen; Nader uyt de Aangeslaagen Biljetten te zien. (adv. Opregte Groninger courant, 23-02-1762, 26-02-1762, 02-03-1762)

De Wed. van de Boekhouder L. HEINS , gedenkt eenige Landeryen te Verkopen te Zuydhorm, in- de Weddemans Huys aldaar, op Woensdag den 17 Meert 1762, gelyk in voorgaande Biljetten is vermeld, op Conditien aldaar drie dagen bevoorens te zien. (adv. Opregte Groninger courant, 16-03-1762)

Bron:

Duinkerken
Ledematen

MARIA:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 6 augustus 1715 in Groningen GR met LUDOLPH OOSTERVELDT.

Notitie bij het huwelijk van MARIA en LUDOLPH: Saturni Den 20 julij [1715]
Ludolph Oostervelt van Groningen present, En Maria Hovius van de Leeck, pro qua Lucas Ten Hoeve als Neve.
Cop. p. dns. S. Abbringh, den 6 Augusti 1715 in NK.

Lucas ten Hoeve was gehuwd met Helena Nijenhof, dochter van Johannes Nijenhof en Judith Pastorius. Maria Hovius en Judith Patorius waren nichten via moeders (van Olphen) zijde. Maria Hovius was een tante van Helena Nijenhof.

LUDOLPH is een zoon van [misschien] JAN JACOBS OOSTERVELDT en [misschien] ANNETIEN JANSSEN. LUDOLPH is overleden vr 1720.

Beroep:

Juwelier

Bron:

Duinkerken

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 28 maart 1720 in Groningen GR met LUITJEN HEINS, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARIA en LUITJEN: Saturni den 9 Martii 1720
Luijtjen Haijes van Emden ps en Maria Hovius, weduwe van Ludolph Oostervelt, van Leeke, pro qua Jan Oostervelt als swager.
Den 28 mart 1720 door Ds M Cock NK

LUITJEN is een zoon van HAIJE TAMMEN en FEEIJKE LUIJTJENS. Hij is gedoopt op 24 maart 1697 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van LUITJEN: Luitie, Heije Tammen en Fiecke Luities

LUITJEN is overleden vr 26 november 1761 in Groningen GR, ten hoogste 64 jaar oud.

Notitie bij overlijden van LUITJEN: Breukdodenboek Groningen 1729-1794
1761 26 Nov. Luitjen Heins vr. Maria Hovius Torftorenstraet

Notitie bij LUITJEN: Groningen, Saturni den 21 Maij 1712
Harmen Jansen Staal van Rhowolde, praesent, en Grietien Wilems Hovius van Groningen, pro qua Peter Hindricks als goede bekende.
Cop. per A. Albarthome den 21 Julij 1712 MK

Groningen, Saturni 13 Octob. 1725
Pieter Jacobus ps. van Noordbroek ende Grietijn Willems Hovius weduwe van Harm Jans Stael van Groningen pro qua Michiel Adams als swager.
Den 6 Novemb. 1725 door Ds Cock, MK

Noordbroek, 1725 den 21 October en vervolgens.
D. E. Pieter Jakobus van Noortbroek en Grietjen Willems Hovius wed. van Harm Jans Staal van Groningen

Groningen, Saturni den 19 Martii 1718
Albert Bromleeuw van Groningen ps. en Margjen Hovius van Sauwert, pro qua Harmen Janssen Staal als swager.
Den 5 April 1718 gecop. d. Ds A. Albarthoma

Groningen, Saturni den 2 Decembris 1724
Michiel Adams van Groningen ps. en Marghjen Hovius weduwe van Albert Bromleeuw van Sauwerd pro qua Luijtjen Heijnes als neef.
Den 19 Decemb. 1724 door Ds. Cock MK

Grietje Willems Hovius en Margjen Hovius zijn zusters, en Maria Hovius is hun nicht.

Groningen, Saturni den 27 Maijus 1730
Henricus Martijn van Embden ps en Anna Hovius van de Leeke pro qua Luijtjen Heins als swager
Den 14 junii 1730 door Ds Hulsius AK

Groningen, Sabbathi d. 20 7br 1738
Albert Engelberts Ruiter in de Compagnie van de Hr. Ritmeester Blanckfoort ps. en Dorothea Amsingh beide van Groningen pro qua Luitien Heijns als Oom.
Coplt. den 9 Octobr 1738 door Dom. Muntinghe NK

Dorothea mogelijk dochter van Ludolf Amsink en Geesjen Oostervelt. Geesjen mogelijk zuster van Ludolph Oosterveldt. Dan is Maria Hovius [half]tante van Dorothea

LUITJEN HEINS en zyn Huysvrouw, praesenteeren uyt de Hand te Verkopen, haar Behuyzinge ten Zuyden in de Torftooren Straat, zoo door de Verlakker H. HEINS word bewoond, op vry eygen grond met verscheyden Beneeden en Boven Kamers voorzien, een Royaal Hof, een agter Huys, geschikt tot een Paarde Stal en een apart Wagenhuys, met nog een aparte Kamer hebbende haar uytgang in het Lutkenie Straatje, de gegadigde kan bovengenoemde daar over aanspreeken (adv. Opregte Groninger courant 05-11-1756, 09-11-1756, 12-11-1756)

Beroep:

Boekhouder te Groningen

Bron:

OSB Canhusen 217


Kind van MARIA en LUDOLPH:

 

1 RUDOLPHUS OOSTERVELDT. Hij is gedoopt op 21 mei 1716 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: Doopnaam Roelf, Nieuwe Kerk, Pelsterstraat

RUDOLPHUS is overleden op 27 oktober 1803 in Groningen GR, 87 jaar oud.

Notitie bij overlijden van RUDOLPHUS: In het testament van Rudolphus Oosterveldt, d.d. 8 jul. 1802 (R.A. III ij):
... hij testator voorts verklaarde dat hij voorders tot zijne eenige en universele erfgenaamen van het als dan nog van zijne nalatenschap resterende zuiveren provenue benoemde zijne halve neef Rudolph Oosterveld van Dijken hier te Groningen en testators zijnen halve nichte Catharina Sophia van Dijken thands meede alhier en bij hem testator woonagtig, dezelve dus bij deezen daarin wel expresselijk als zijne eenige en universele erfgenamen instituerende.

advertentie Groninger Courant no 87, 1-11-1803

Notitie bij RUDOLPHUS: Dec 1739 lidmaat te Groningen
Anno m.d.cc.xliv. den vi Decemb. is Rudolphus Oosterveldt S. S. M. alhier [Wittewierum] in den H. Dienst bevestigt door D. D. Meeuwen, Cramer en Niewoldt. Predicanten te Zeerijp, Wester-Embden en Ten Bour predikend D. Niewoldt bij die gelegeneheidt uit Col. iv. vs. 17. en de intree-stoffe geschiede daar aan volgend uit 1 Thess V. vs. 25. Broeders bidt voor ons.

Wittewierum ledematen 1745:
Jan: 24. Heb ik Rudolphus Oosterveldt nieuws bevestigde Leeraar in dese gemeente proefpredikatie gedaan uit Matth: 5 vs. 3 en is niemant angenomen maar met Attestatie tot dese gemeente opgekomen mijn [Half]Suster Catharina Sophia Heins (den 29 Augustus 1746 met attestatie na Groningen)

Handelingen des Kerkenraads gehouden te Wittewierum op den 11 aug. 1791.
Art. 3.
Stond binnen de wel Eerw. heer Rudolphus Oosterveld, die deeze gemeente zeederd het jaar 1744 getrouwelijk gediend heeft, verklarende, dat zijn Eerw. weegens klimmende jaren, verswakking van geheugen en andere toevalligheeden des ouderdoms niet meer in staat was, om zijne gemeente langer met vereischten ijver en getrouwigheid, (hoe gaarne ook) konde dienen, verzoekende de teegenwoordige leeden des Kerken-raads en der gemeente, onder de directie van de Wel Eerw. Heeren A. Oudeman en G. Cremer respective Pred. te Stedum en Woltersum, zijn emeritusschap salvo honore de stipendiis emeritorum te bevorderen.
Welke verklaring en verzoek de teegenwoordige vergadering in aanmerking genomen en overwogen hebbende na wel genformeerd te zijn van de toestemming van den Hoog Welgeb. Heer D. G. Rengers collator deezer plaats, als meede uit de mond van den Eerw. Heer R. Oosterveld gehoord te hebben, dat dit zijn verzoek geenzints tot prejudicie van een volgend predikant zoude strekken, niet heeft kunnen nalaten hiermeede te attesteeren dat de verklaring van onvermogen van onzen Predikant naar waarheid is; en dat zijn Eerw., hoe gaarne wij nog langer door zijn getrouwen dienst wenschen gestigt te worden, weegens klimmenden jaren, en verzwakking van vermogens niet meer in staat is, zijn dienst naar vereisch te kunnen waarneemen. Waarom wij ondergeschreevene ons verpligt gevonden hebben het gedaane verzoek in te willigen, zullende ons bij der Eerw. Classis van Loppersum door gecommitteerden vervoegen ten einde de Eerw. Classis dit verzoek van den Eerw. Heer R. Oosterveld ook gelieve te approbeeren en bij de Edel mogende H. Heeren Staten deezer Provincie uit te werken, dat zijn Eerw. het Stipendium Emeritorum mag geworden.
Ondertusschen kunnen wij niet ontbreeken, mits deezen te verklaren, dat de Eerw. Heer R. Oosterveld, gedurende zijn gezonde dagen deeze gemeente met Leer en Leeven gestigt heeft; mitsgaders naar mate van gave der Genade Gods die hem gegeeven was, in alles getrouwelijk gediend heeft. Wenschende van harten, dat deezen rust zijn Wel Eerw. aangenaam zij, en hij der dagen zat in den Eeuwigen rust mag ingaan.

Den 1 Septb. 1791 ben ik Rudolphus Oosterveldt op attestatie des kerkenraad van Wittewierum te Loppersum in een buitengewoon classis salvo honore emeritus verklaart, en hebbe daarop d. 11 Septb. 1791 van de gemeente van Wittewierum afscheid genomen met een leerreede uit Luc. 19. vs. 41,42 als hij na bij kwam en de stad zag weende hij over haar zeggende, och of ook gij bekendet in dezen uwen dag het geene tot uw vreede dient, maar nu is het voor uwe oogen verborgen.

1791. Den 11 september voorbereiding tot het H. Avondmaal gehouden door dom. P. Frima pred. te Garrelsweer waarop R. Oosterveld pred. alhier, de afscheid van de gemeente genomen heeft met een leerrede over Lucas 19 vs 41:42.
Den 18 dito avondmaal gehouden
– mitsgaders R. Oosterveld pred. van Wittewierum, en deszelvs huisvrouw Alberdina Oosterveld gebooren Boelens beide als ledematen met attestatie vertrokken naar Groningen.

Op 26/04/1773 lijst van "Emolumenten van de pastorie van Wittewierum en Ten Post opgetekent tot narigte van mijne nakomelingen, om te weten wat zij te erffen hadden en waar meede zij vergenoegd moeten zijn"

RA XX d2, op 26/03/1774 aankoop 10 grazen land onder Ten Post
De testamentaire executeurs van wijlen de emeritus predikant Rudolphus Oosterveld verkochten op 13-11-1804 de eigendom van ongeveer 10 grazen land (RA jurisdictie Fivelingo Kwartier)

De Procureur J. VERSTEEGH in qlt, gedenkt op HEDEN den 3 Maart 1801 s avonds te 6 uur, ten huize van J. S. Damstee in de Roemer publyk by Strykgeld te Verkoopen: ... VI. Een plaisant HOF buiten de Ooster Poort ten Noorden in de Latten Steeg, daar in een Zomerhuis, Stook en Privhuisje en veele Vrugtboomen, zoo door de Predikant Oosterveld word gebruikt... (advertentie Groninger Courant no 14, 17-2-1801, no 18, 3-3-1801)

Beroep:

Predikant

Bron:

Duinkerken
Ledematen

RUDOLPHUS:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 10 mei 1746 in Wittewierum GR met JACOMINA ROERING, 40 jaar oud, nadat zij op 23 april 1746 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van RUDOLPHUS en JACOMINA: Groningen, Sabbathij den 23 April 1746
Rudolf Oostervelt predecant tot Witte Wijrum van Groningen en Jacomijna Roerengh van Uijthusen pro qua de geweesen camijs van Landtmagesijn van Vornen D H N Vonck als broer. Hiervoor attestatie gepassert

Wiitewierum, 1746 den April 24. Hebben Rudolphus Oosterveldt Predikant tot Wittewierum van Groningen en Jacomina Roering van Uithuisen dogter van wijlen Do. Johannes Roering Pred. tot Uithuisen ha[re]n houwilijx proclamatien alhier na vertoning van attestatie angegeven en zijn daarop na drie agtereenvolgende Sondaags afkondigingen op Attestatie in t openbaar geschiet door Den Eerw. Heer Sam. de Waal Emeritus prd. van Giezendam &e dingsdag den 10 Maij 1746 gecopuleert predekend bij die gelegenth[ei]d Dos Bernardus Roering prd. te Naaldwijk uit Luc. 24. vs 32 en was ons harte niet brandende in ons &c.

JACOMINA is een dochter van JOHANNES ROERING en JACOMINA OLTHOFF. Zij is gedoopt op 2 april 1706 in Uithuizen GR. JACOMINA is overleden op 6 oktober 1778 in Wittewierum GR, 72 jaar oud. Zij is begraven op 12 oktober 1778 in Wittewierum GR.

Notitie bij overlijden van JACOMINA: d. 6 october 1778 ’s morgens te 3 uur is Jacomina Oosterveld geboren Roering alhier overleden en d. 12 dito begraven in ’t middenpat van de kerk tegens over de predikstoel naast mijn moeder Maria Hovius.

Notitie bij JACOMINA: Lidmaat te Groningen maart 1732 op attestatie van Veurne [Vlaanderen].
Wittewierum 1746. Junij 29 proefpredicatie gedaan en zijn met vertoning van attestatie als ledematen ontfangen Jacomina Roering nu Oosterveldt uit Groningen en ...

Bron:

Duinkerken
Ledematen

(2) trouwde, 65 jaar oud, op 1 mei 1782 in Wittewierum GR met ALBERDINA BOELENS, 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van RUDOLPHUS en ALBERDINA: Eenum, 1782 april
den 28, voor de 3de maal gekondigt t huwelijk tussen den weleerw. heer Rudolphus Oostervelt pred. te Wittewierum en juffw. Alberdina Boelens wed. van dom. P. Land en daarvan een attestatie afgegeven door dom. N. Haviniga pred. te Garsthuizen

1782 d. 7 april hebben Rudolphus Oosterveldt predikant te Wittewierum wedunaar van Jacomina Roering en Alberdina Boelens weduwe van Petrus Landt in leven predikant te Enum haar huwelijk behoorlijk aangegeven om 3 agtervolgende zondagen na kerken orde en gebruik alhier gekundigt te worden, en zijn daarna op attestatie van Enum alhier in den huwelijken staat bevestigt op woensdag d. 1 maij 1782 door Do. Kuitert pred. te Oldehove

Ondanks de verhandeling over Ruth 4:11-13 bij haar eerste huwelijk bleef Alberdina in beide huwelijken kinderloos. Alberdina en Rudolphus namen vermoedelijk de zorg op zich van (enkele van) de kinderen van Hans Dirks van Dijkum en Maria Nicolai na de vroege dood van de ouders in 1784/85. Zij waren erflaters en werden vernoemd.

ALBERDINA is geboren op 19 maart 1740 in Groningen GR, dochter van CARS BOELENS en ANNA ELISABETH PETERS. Zij is gedoopt op 20 maart 1740 in Groningen GR. ALBERDINA is overleden op 24 november 1800 in Groningen GR, 60 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ALBERDINA: index op de breukdoden Groningen 1794-1805
Oosterveld, vrouw van R., 27 Novbr [1800]
Boelens, Alberdina, 4 Decbr [1800]

ALBERDINA is weduwe van PETRUS LANDT (1729-1781), met wie zij trouwde op 10 juni 1767 in Eenum GR.

Notitie bij ALBERDINA: 1782.
D. 30 junij proefpreek en consistorie, en zijn als ledematen tot deeze gemeente overgekomen met attestatie van Enum Alberdina Boelens voormaals weduwe van wijlen P. Landt in leven pred. te Enum, thans huisvrouw van R. Oosterveldt eccl. in Wittewierum en ...

Bron:

Duinkerken
Ledematen


Kinderen van MARIA en LUITJEN:

 

2 CATHARINA SOPHIA HEINS. Zij is gedoopt op 31 augustus 1721 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: grootmoeder (m), grootmoeder (v)
Catrijna Sophea
Martini kerk, Oude Ebbingestraat

CATHARINA is overleden op 5 juni 1781 in Larrelt Oostfriesland, 59 jaar oud.

Notitie bij CATHARINA: Wittewierum ledematen 1745
Jan: 24. Heb ik Rudolphus Oosterveldt nieuws bevestigde Leeraar in dese gemeente proefpredikatie gedaan uit Matth: 5 vs. 3 en is niemant angenomen maar met Attestatie tot dese gemeente overgekomen mijn [Half]Suster Catharina Sophia Heins (den 29 Augustus 1746 met attestatie na Groningen)

Bron:

OSB Larrelt 1571
OSB Canhusen 217, 362
Duinkerken
Ledematen

CATHARINA trouwde, 27 jaar oud, op 15 september 1748 in Canhusen Oostfriesland met NICOLAAS NICOLAI, 25 jaar oud, nadat zij op 10 augustus 1748 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en NICOLAAS: Groningen, Sabbathi den 10 Augustus 1748
Nicolaus Nicolai praedicant tot Kanhuusen in Oostvrieslandt van Loppersum prs. Catharijna Sophia Heins van Groningen pro qua Luitien Heins als vader

Canhusen, Anno 1748 den 15 Septemb. ben ik N. Nicolai met de juffer Catharina Sophia Heins, Dogter van de E. Boekhouder L. Heins van Groningen na voorafgaanded proclamatie te Canhuizen in den Egt vereenigt

NICOLAAS is geboren op 6 december 1722 in Loppersum Oostfriesland, zoon van WESSELIUS NICOLAI en JANNEKE SPOORMAKERS. Hij is gedoopt op 11 december 1722 in Loppersum Oostfriesland. NICOLAAS is overleden op 3 maart 1784 in Borkum Oostfriesland, 61 jaar oud. NICOLAAS trouwde later op 19 september 1782 in Greetsiel Oostfriesland met MARTJE HINDERKS (1747-1817).

Notitie bij NICOLAAS: Nicolaus (Claes)

Album Studiosorum Academiae Groningae, Nicolaus Wesselius Nicolai, 09/09/1740, Frisiae Orientalis Gaucus, Theol.

(Die Chauken wohnten in Einzelhfen und kleinen Drfern. Bei heute noch bestehenden Orten wird oft aus den Namensendungen auf die Grnder geschlossen. Als chaukische Siedlungen gelten Orte mit der Endung
„-e(r)ns“ - zum Beispiel Cleverns, Esens, Popens, Wiesens, Ziallerns und andere. Die Namen friesischer Grndungen enden oft auf „-um“ (von „hem“ = „heim“). Beispiele sind: Canum, Loppersum, Pewsum, Werdum, Bsum, Lesum, Lssum, Rekum, Brinkum, Bassum und andere mehr).

[Wybelsum] Ao 1767 den 25 Jan. ben ik N. Nicolai, Loppersumano Frisius van Critzum hier gekomen, en bevestigt door de W. Ew. Hr Fr[idrich]. Viscerius past. Hint[e]. met de woorden uit Handl. 20:28 hebt agt op u zelven en etc. terwijl mijn IntreRede was uit Psalm:71:16,17. Ik zal heengaan in den mogentheden des H:, om van hier ben ik na het Eijlant Borkum beroepen, 1773 en den 18 Julii hier mijn laa[t]ste predicatie gedaan over 1 Joh:2:18.1 de kinderkens, het is de laa[t]ste ure, naas[t] mijn plegtige afscheids rede naderhand Opb 3.vs 3.

Album Studiosorum Academiae Groningae, 11/09/1741, Frerik Jansen Viscerius

StaA Rep. 138 II Nr. 899. Die von dem Pastor Nicolai zu Wybelsum geforderten Gebhren fr die Eintragung der Sterbeflle in das Kirchenbuch, 1772.
Acta consistoralia Anno 1772. A Sa Majest le Roi de Prusse. Betr. Onne Hinderks

Kopfschatzung 1757: Visitator, - rt. 13 sch. 10 witt, Frau -.6.15

Adres:

vanaf 1757

   

Groe Faldernstrae 35, Emden Oostfriesland

Beroep:

Pastor (Canhusen (14/11/1748-1751), Visitator te Emden (1751-1762), Simonswolde (1762-1763), Critzum (00/12/1763-1767), Wybelsum (25/01/1767-18/07/1773), Borkum (05/09/1773-1784))

Bron:

OSB Loppersum 1272, 1273
OSB Wybelsum 1091
OSB Canhusen 362
OSB Larrelt 1571
Duinkerken

3 FEKE HEINS. Zij is gedoopt op 29 oktober 1722 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van FEKE: Nieuwe Kerk, Turftorenstraat

4 HEIJE HEINS. Hij is gedoopt op 31 december 1723 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEIJE: Martinikerk, Turftorenstraat

HEIJE is overleden na 8 juli 1775, minstens 51 jaar oud.

Notitie bij HEIJE: Ook Hajo
Mevrouw de Wed van de Grietman LEURINGH, zal op Zaturdag den 3 April 1756, s morgens ten 10 uur tot Tolbert op haar Ed. Plaats laaten Verkopen 150 zwaare Eyken Boomen, als ook een partye minder zoort: bovengemelde praefenteert ook te Verhuuren haar Ed. Oste Weyde en Hooyland by Ematil. Jemands gading zynde kan haar Ed: daar over aanspreeken op de Leek en tot Groningen ten huyze van H. HEINS Verlakker, in de Torftooren straat. (adv. Opregte Groninger courant, 26-03-1756)

HEYO HEINS en zyn Huysvrouw, Konstverlakker in de Brugge Straat zyn voornemens, Haar Huys by Strykgeld te laten Verkopen, voor November op May 1768 te aanvaarden, waar van de dag nader zal bepaald worden. (adv. Opregte Groninger courant, 09-10-1767)

HEY HEINS en zyn Huysvrouw, Konstverlakker in de Brugge Straat zyn voornemens, Haar Huys by Strykgeld te laten Verkopen, op den 24 October 1767, ten huize van Wilke Schilthuis in het Schippers Gezelschap, om op May 1768 te aanvaarden, gelyk in de Aanslagen te zien is. (adv. Opregte Groninger courant, 13-10-1767, 16-10-1767, 20-10-1767, 23-10-1767)

Treedt op namens schoonzus Geertje Hulshoff bij haar tweede huwelijk (8-7-1775)

H. HEINS voornaam Verlakker in syn Verlak, wonende in Antoni Gastihuis voor Ooster Poort, op verscheiden tyden en plaatzen gehoord hebbende, hoe er een gerugte ging dat hy met het Werk waar uitgescheiden, dit onwaar zynde, verzoekt een ieders gunst. (adv. Groninger courant, 09-05-1783)

Beroep:

Verlakker

HEIJE:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25 februari 1749 in Groningen GR met ANNA WOLTERS, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HEIJE en ANNA: Saturni Den 8 Februarii 1749
Haijo Heins Ps. en Anna Wolthers beide van Groningen pro qua Wolter Lucas als vader.
Gecop. den 25 Febr. 1749 door Ds Tjassens MK

ANNA is een dochter van WOLTER LUCAS en ANNIGGIJN EGBERTS. Zij is gedoopt op 2 april 1724 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Martinikerk, Grote Kerkhof

ANNA is overleden vr 30 november 1757 in Groningen GR, ten hoogste 33 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ANNA: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Groningen 1749-1758
1757, 30 9ber, AK, Anna Wolters huisvr. van de ouderman Heijo Heins verlakker in Turftoorenstraat
Laken van de schildersgilde

Breukdodenboek Groningen 1754-1794
1757 2 Decemb Anna Wolters h. Haijo Heins Torfthorenstraet

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 20 juni 1758 in Groningen GR met EJA HULSHOFF, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HEIJE en EJA: Sabbathi den 3 Junij 1758
Hajo Heins van Groningen Ps. en Eja Hulshoff van Nieuwolda in den Oldambte pro qua Eltjo Hulshoff als broeder.
Cop. den 20 Junij 1758 door Ds Heins S.S. Min. Cand. NK

EJA is geboren op 21 juli 1732 in Nieuwolda GR, dochter van GERRIJT JANS HULSHOFF en AALTIJN ELTJES. Zij is gedoopt op 12 november 1741 in Nieuwolda GR.

Notitie bij de geboorte van EJA: 12 november 1741 na voorgaande geloofsbelijdenisse gedoopt navolgende huisgesin, die van de Mennoniten tot onse gemeinte sijn overgegaan:
De eersame Gerrijt Jans Hulshoff geboorn in Groningen den 29sten februarius 1704.
En desselfs huisvrouw Aaltje Eltjes geboorn, en tesamen woonagtig in dese plaetse, den 27sten januarius 1709.
En de kinderen uit dit huwelijk:
De oudste dogter genaamt Eja geb. den 21 julius 1732
De twiede dogter genaamt Geertje geb. den 10 august. 1733
De derde dogter genaamt Fokkelijna geb. den 20 junius 1736
De twiede soon, sijnde de oudste te Groningen, genaamt Eltjo geboren den 5den maijus 1738.
7 september 1742 gedoopt het oudste soontjen van Gerrijt Jans Hulshoff en Aaltjen Eltjes, geboorn den 3den novemb. 1735 en genoemt Jan.

5 HEMMO HEINS, geboren op 12 oktober 1729 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 13 oktober 1729 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEMMO: Nieuwe Kerk, Turftorenstraat

HEMMO is overleden op 1 maart 1814 in Aarlanderveen, 84 jaar oud.

Notitie bij HEMMO: Album Studiosorum Academiae Groningae 10/01/1746 H. Heins, Groninganus, Theol.
Afscheid gepreekt 10/04/1808 door Ds. B.A. van Meerbeek uit Nieuwveen

Beroep:

Proponent onder het classis Emmen, predikant Zevenhoven (14/09/1760-31/12/1807)

Bron:

Duinkerken

HEMMO trouwde, 39 jaar oud, op 17 januari 1769 in Leiden ZH met JOHANNA MOORJAANSHOOFD, 20 jaar oud, nadat zij op 28 december 1768 in Zevenhoven in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van HEMMO en JOHANNA: Zevenhoven, 1768, 28 decemb. aangetekend. Ds. Hemmo Heins j.m. van Groningen, predikant van de gereformeerde gemeente J.C. alhier met mejuffrouw Johanna Moriaanshooft j.d. gebooren en wonende te Leyden
en zijn 1769 17 jan. door Ds Hendrik Caan predikant te Leyden aldaar getrouwt.

Leyden, Aangeteykent den 29 december1768
Hemmo Heins, predicant te Sevenhoven, jongman van Groningen, wonende aldaar [=Sevenhoven], vergeselt met Gerardus Moriaanshooft, zijn goede bekende, wonende op de Hogelandse Kerkgragt met Johanna Moriaanshooft, jongedochter van Leijden, wonende op de Hogelandse Kerkgragt, vergeseltt met Maria van den Brand, haar moeder, wonende als vooren.
Den bruijdegom moet voor t gaan van het derde gebod behoorlijk consent van zijn ouders vertoonen en overleveren.
Op den 6. januarii 1769 heeft Arnoldus Moriaanshooft van wegens den bruijdegom behoorlijk consent van zijn ouders vertoont en overgelevert, ende zulks voor t gaan van t derde gebod.
In l. marge: Moet attestatie van Sevenhoven overbrengen
Hogelandse kerk, alhier getrouwt den 17 jan. 1769

JOHANNA is een dochter van ARNOLDUS MORIAANSHOOFD en MARIA VAN DEN BRAND. Zij is gedoopt op 20 maart 1748 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: Marekerk
Getuige: Johanna Bos (dochter van Maria, een zus van Gerrit de vader van Arnoldus, Maria is niet de zus van Arnoldus zoals ten onrechte in zijn testament staat d.d. 26-10-1747)

JOHANNA is overleden op 26 oktober 1807 in Zevenhoven, 59 jaar oud. Zij is begraven op 31 oktober 1807 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van JOHANNA: 30-10-1807:
Johanna Moriaanshoofd Tromp leeftijd 59 jaar, echtgenote van Hemmo Heins, wonende te Dorp, laat 3 kinderen uit 1 huwelijk na, overleden op 26-10-1807, begraven op 31-10-1807

Notitie bij JOHANNA: Ook Moriaanshoofd en Moriaanshoofd Tromp

Bron:

Duinkerken

 

Index (109 personen)

AALTIJN ELTJES (*27-01-1709)  III-h,4

ANNA WOLTERS (~02-04-1724, <30-11-1757)  III-h,4

ANNETIEN JANSSEN [Schoonmoeder van III-h]  III-h

ANNIGGIJN EGBERTS  III-h,4

FEEIJKE LUIJTJENS [Schoonmoeder van III-h]  III-h

GRIETGEN JACOBSDR (<17-04-1654) [Schoonmoeder van II-c]  II-c

HAIJE TAMMEN [Schoonvader van III-h]  III-h

LIJSBET CORNELIS [Schoonmoeder van I]  I

MARTJE HINDERKS (*1747, 07-04-1817)  III-h,2

METJEN AEPCKENS [Schoonmoeder van III-a]  III-a

TRIJNTGEN WILLEMSDR (<20-01-1670) [Partner van I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e; II-f; II-g

WOLTER LUCAS  III-h,4

BAERT, MARIA (~11-12-1661, 27-06-1689) [Partner van II-d]  II-d; III-f

BAERT, WILLEM (*14-02-1636, 28-01-1684) [Schoonvader van II-d]  II-d

BARMENTLOO, ELSGEN GILLIS (~15-01-1630, <1673)  II-c

BIE, ANNA DE (>11-01-1699)  II-c

BLANCKAERT, ABIGAEL (~22-06-1633, <1688)  II-c

BOELENS, ALBERDINA (*19-03-1740, 24-11-1800)  III-h,1

BOELENS, CARS (09-05-1781)  III-h,1

BRAND, MARIA VAN DEN (<08-06-1771)  III-h,5

CABBELJAEUS, MAERTGEN [Schoonmoeder van II-f]  II-f

CANZIUS, JOHAN PIETER (*14-11-1680, 12-05-1742) [Partner van III-f]  III-f

CANZIUS, JOHANNES (*1639, 20-05-1713) [Schoonvader van III-f]  III-f

COLTHOFF, JACOBUS JANSZ (~10-09-1645, <17-10-1695) [Partner van II-c]  II-c

COLTHOFF, JAN THIJSZ (*1613) [Schoonvader van II-c]  II-c

COOPS, LOUIJSJE HENDRIKX [Partner van II-b]  II-b

COURT, MARIA DE LA (~20-04-1649, <1670)  II-c

DAEN, JOB JOPSZ [Schoonvader van II-f]  II-f

DANE, CORNELIA (~01-05-1642) [Partner van II-f]  II-f

EEKHOFFS, AELTJEN EVERTS [Schoonmoeder van II-g]  II-g

HEINS, CATHARINA SOPHIA (~31-08-1721, 05-06-1781) [Dochter van III-h]  III-h,2

HEINS, FEKE (~29-10-1722) [Dochter van III-h]  III-h,3

HEINS, HEIJE (~31-12-1723, >08-07-1775) [Zoon van III-h]  III-h,4

HEINS, HEMMO (*12-10-1729, 01-03-1814) [Zoon van III-h]  III-h,5

HEINS, LUITJEN (~24-03-1697, <26-11-1761) [Partner van III-h]  III-h

HOVE, GERRIT TEN [Partner van III-d]  III-d

HOVIUS, ANNA (~11-01-1685) [Nummer III-g]  III-g

HOVIUS, CAREL WILLEM (~12-06-1687) [Zoon van II-e]  II-e,3

HOVIUS, HEMMO (16-06-1693) [Partner van II-e]  II-e; III-g; III-h

HOVIUS, MARIA (*19-04-1686, 20-10-1772) [Nummer III-h]  III-h

HULSHOFF, EJA (*21-07-1732)  III-h,4

HULSHOFF, GERRIJT JANS (*29-02-1704)  III-h,4

KESSELS, ELISABETH (~20-01-1640, []06-02-1717) [Schoonmoeder van II-d]  II-d

LANDT, PETRUS (*25-05-1729, 14-03-1781)  III-h,1

LANTINCK, BERNARDUS (~15-12-1686) [Zoon van II-g]  II-g,2

LANTINCK, CATHRIJNE EEVERTS (~20-12-1685) [Dochter van II-g]  II-g,1

LANTINCK, EVERT (<14-07-1693) [Partner van II-g]  II-g

LANTINCK, JANNES UBBELS [Schoonvader van II-g]  II-g

LIENS, DINA (~08-12-1647, 03-10-1732) [Schoonmoeder van III-f]  III-f

MARTIJN, HENRICUS [Partner van III-g]  III-g

MOORJAANSHOOFD, JOHANNA (~20-03-1748, 26-10-1807)  III-h,5

MORIAANSHOOFD, ARNOLDUS (~13-04-1704, <11-05-1776)  III-h,5

NICOLAI, NICOLAAS (*06-12-1722, 03-03-1784)  III-h,2

NICOLAI, WESSELIUS (~20-06-1688, 1765)  III-h,2

NIJENHOF, CHRISTOPHER (~31-08-1666) [Partner van III-c]  III-c

NIJENHOF, JAN JANSSEN (>1679) [Schoonvader van III-b] [Schoonvader van III-c]  III-b; III-c

NIJENHOF, JOHANNES (~15-04-1653, >1712) [Partner van III-b]  III-b

NN, WILLEM [Schoonvader van I]  I

OLPHEN, ABRAM VAN (~15-06-1653) [Zoon van I]  I,9

OLPHEN, ALIDA VAN (~27-02-1663, <1692) [Nummer II-g]  II-g

OLPHEN, BARENT JANSZ VAN (<26-10-1669) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e; II-f; II-g

OLPHEN, BERNARDUS VAN (~02-03-1679) [Zoon van II-f]  II-f,1

OLPHEN, BERNARDUS VAN (~29-05-1689, []08-02-1690) [Zoon van II-d]  II-d,4

OLPHEN, CATHARINA VAN (~09-10-1650, <23-02-1743) [Nummer II-e]  II-e; III-g; III-h

OLPHEN, ELIJSABETH BARENTSEN VAN (~02-06-1641) [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e

OLPHEN, ELISABETH VAN (~19-03-1666, <1668) [Dochter van II-b]  II-b,1

OLPHEN, ELIZABETH VAN (~28-11-1668) [Dochter van II-b]  II-b,3

OLPHEN, GEERTGEN VAN (~29-03-1640) [Dochter van I]  I,1

OLPHEN, GERRET VAN (~16-05-1652, <06-05-1699) [Nummer II-f]  II-f

OLPHEN, HENDRICK BARENDSZ VAN (~15-11-1648, []30-12-1712) [Nummer II-d]  II-d; III-f

OLPHEN, HENDRICUS VAN (~06-04-1667) [Zoon van II-b]  II-b,2

OLPHEN, ISAAC VAN (~25-04-1655, <1656) [Zoon van I]  I,10

OLPHEN, ISAAC VAN (~07-12-1656, <1658) [Zoon van I]  I,11

OLPHEN, ISACK VAN (~22-09-1658) [Zoon van I]  I,12

OLPHEN, JACOBUS VAN (~30-05-1664, <16-09-1670) [Zoon van I]  I,14

OLPHEN, JAN BARENDSZ VAN (~25-10-1643) [Nummer II-b]  II-b

OLPHEN, JUDITH BAERENTS VAN (~09-06-1647, <1668) [Nummer II-c]  II-c

OLPHEN, MARIA CATHARINA VAN (*06-12-1687, 05-11-1727) [Nummer III-f]  III-f

OLPHEN, NN VAN (levenloos *?-05-1685) [Kind van II-d]  II-d,2

OLPHEN, WILLEM VAN (~29-10-1645) [Zoon van I]  I,4

OLPHEN, WILLEM VAN (~01-06-1684, []29-07-1711) [Zoon van II-d]  II-d,1

OLTHOFF, JACOMINA (~22-11-1663, ?-12-1746)  III-h,1

OOSTERVELDT, JAN JACOBS [Schoonvader van III-h]  III-h

OOSTERVELDT, LUDOLPH (<1720) [Partner van III-h]  III-h

OOSTERVELDT, RUDOLPHUS (~21-05-1716, 27-10-1803) [Zoon van III-h]  III-h,1

PASTOOR, DAVID BAERENTSZ [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e

PASTOOR, HELENA (~13-09-1672, <1681) [Dochter van II-a]  II-a,4

PASTOOR, HELENA (~20-03-1681) [Dochter van II-a]  II-a,9

PASTOOR, HENRICUS (~09-04-1674) [Zoon van II-a]  II-a,5

PASTOOR, JACOBUS (~16-10-1667, <1677) [Zoon van II-a]  II-a,2

PASTOOR, JACOBUS (~22-03-1677) [Zoon van II-a]  II-a,7

PASTORIUS, BERNARDUS (~13-05-1666, <14-04-1731) [Nummer III-a]  III-a

PASTORIUS, CATHARINA (~22-09-1675) [Nummer III-c]  III-c

PASTORIUS, DINA (~27-10-1678) [Nummer III-d]  III-d

PASTORIUS, JUDITH (~18-01-1669) [Nummer III-b]  III-b

PASTORIUS, MARIA (~05-10-1682) [Nummer III-e]  III-e

PETERS, ANNA ELISABETH  III-h,1

PILON, MARGUERITE (~02-07-1633) [Schoonmoeder van III-e]  III-e

ROERING, JACOMINA (~02-04-1706, 06-10-1778)  III-h,1

ROERING, JOHANNES (~16-12-1653, 07-01-1710)  III-h,1

SANTING, ALIDA ([]06-12-1679) [Partner van II-d]  II-d

SANTING, HARMANUS [Schoonvader van II-d]  II-d

SCHERPHUIJS, CATHARINA (~13-04-1681) [Partner van III-a]  III-a

SCHERPHUIJS, JOHANNES [Schoonvader van III-a]  III-a

SPOORMAKERS, JANNEKE (~18-03-1691, <1757)  III-h,2

STRENGENHEERT, GRETIEN JANSEN  II-g

TEKELENBORCH, AELTJEN JANS (01-06-1669) [Schoonmoeder van III-b] [Schoonmoeder van III-c]  III-b; III-c

TROX, CHRISTIAEN (~07-11-1671, 17-05-1717) [Partner van III-e]  III-e

TROX, THOMAS (~10-11-1643) [Schoonvader van III-e]  III-e


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 14:50