Parenteel van EPPO LUPKENS

I EPPO LUPKENS, zoon van LUPKO NN.


Kinderen van EPPO uit onbekende relatie:

 

1 HAIJO EPPENS. Volgt II-a.

2 EVERT EPPENS.

3 LUPKO EPKENS, geboren omstreeks 1495 in Eexta GR. Volgt II-b.

4 SYNTKO EPPENS, geboren omstreeks 1530 in Midwolda GR. Volgt II-c.

5 HILTIO EPPENS, geboren omstreeks 1539 in Oostwolderhamrik. Volgt II-d.

6 MEMMO EPPENS, geboren omstreeks 1540 in Noordbroek GR. Volgt II-e.

 


II-a HAIJO EPPENS, zoon van EPPO LUPKENS (zie I). HAIJO is overleden vr 1603 in Midwolda GR.

Beroep:

Landbouwer

HAIJO trouwde met ELTJE NN. ELTJE is overleden vr 1611.


II-b LUPKO EPKENS is geboren omstreeks 1495 in Eexta GR, zoon van EPPO LUPKENS (zie I). LUPKO trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1520 met FROUWE NN.


II-c SYNTKO EPPENS is geboren omstreeks 1530 in Midwolda GR, zoon van EPPO LUPKENS (zie I). SYNTKO is overleden vr 1620, ten hoogste 90 jaar oud. SYNTKO:

(1) trouwde met NANCKE NN.

(2) trouwde met MEENCKE NN.


II-d HILTIO EPPENS is geboren omstreeks 1539 in Oostwolderhamrik, zoon van EPPO LUPKENS (zie I). HILTIO is overleden omstreeks 1606 in Zuidbroek, ongeveer 67 jaar oud. HILTIO trouwde met IJCKE JOHANS COERTS. IJCKE is geboren omstreeks 1548 in Woldendorp, dochter van JOHAN COERTS en WYPKE ELTEKENS. IJCKE is overleden vr 29 oktober 1609 in Oostwolderhamrik, ten hoogste 61 jaar oud.


Kinderen van HILTIO en IJCKE:

 

1 ICKE HILTIENS, geboren omstreeks 1575. Volgt III-a.

2 EJE HILTIENS, geboren omstreeks 1582. Volgt III-b.

3 EPPO HILTIENS, geboren omstreeks 1595 in Oosterwolderhamrik. Volgt III-c.

 


II-e MEMMO EPPENS is geboren omstreeks 1540 in Noordbroek GR, zoon van EPPO LUPKENS (zie I). MEMMO is overleden vr 1602, ten hoogste 62 jaar oud. MEMMO:

(1) trouwde met FOSSA AELDRIX. FOSSA is overleden op 23 juli 1622 in Eexta GR.

(2) trouwde met HISSE NN.


III-a ICKE HILTIENS is geboren omstreeks 1575, dochter van HILTIO EPPENS (zie II-d) en IJCKE JOHANS COERTS. ICKE is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven op 24 mei 1651 in Midwolda GR. ICKE trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vr 26 november 1605 in Midwolda GR met UBEKO SEBENS, ten hoogste 34 jaar oud. UBEKO is geboren omstreeks 1571, zoon van SEBO RINNOLTS en WYPCKE HEERES. UBEKO is overleden, ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven op 13 februari 1631 in Midwolda GR.

Beroep:

Landbouwer


III-b EJE HILTIENS is geboren omstreeks 1582, dochter van HILTIO EPPENS (zie II-d) en IJCKE JOHANS COERTS. EJE is overleden na 1 april 1644, minstens 62 jaar oud. EJE:

(1) trouwde met EBELO POPPENS. EBELO is geboren omstreeks 1571. EBELO is overleden vr 1629, ten hoogste 58 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 26 maart 1629 in Meeden met TJAPKO HENDRIKS, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van EJE en TJAPKO: Hc

TJAPKO is geboren in 1604 in Meeden. TJAPKO is overleden vr 1663, ten hoogste 59 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer


III-c EPPO HILTIENS is geboren omstreeks 1595 in Oosterwolderhamrik, zoon van HILTIO EPPENS (zie II-d) en IJCKE JOHANS COERTS. EPPO is overleden vr 1673 in Zuidbroek, ten hoogste 78 jaar oud.

Notitie bij overlijden van EPPO: Scheidakte Zuidbroek
- fol.33 - 8 december 1673 - Ype Everts en Griete [=Grete Eppens] (ehel.), Jacob Tammes
[merk] en Weije (ehel.) en Benneke Tiaerts [=dochter van Ieke], als ook Cornelis Willems [merk], mede namens
zijn vrouw Jantien, nevens Sijmon Jacobs [=zoon van Sijben], samen erfgenamen van wijlen Eppe Hilties

Beroep:

Landbouwer, kerkvoogd te Zuidbroek

EPPO trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1615 in Zuidbroek met EPKE ELTIES, ongeveer 20 jaar oud. EPKE is geboren omstreeks 1595 in Siddeburen GR, dochter van ELTIO TIJAEDENS. EPKE is overleden in Zuidbroek.


Kinderen van EPPO en EPKE:

 

1 ELTIO EPPENS, geboren omstreeks 1610 in Zuidbroek. Volgt IV-a.

2 IEKE EPPENS, geboren omstreeks 1611 in Zuidbroek. Volgt IV-b.

3 GRIETIE EPPENS, geboren omstreeks 1611 in Zuidbroek. Volgt IV-c.

4 SIJBEN EPPENS, geboren omstreeks 1613 in Zuidbroek. Volgt IV-d.

5 HILLENIUS EPPENS, geboren in 1630 in Zuidbroek. Volgt IV-e.

 


IV-a ELTIO EPPENS is geboren omstreeks 1610 in Zuidbroek, zoon van EPPO HILTIENS (zie III-c) en EPKE ELTIES. ELTIO is overleden vr 1666 in Zuidbroek, ten hoogste 56 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ELTIO: Zuidbroek, - fol.8v - 1 mei 1666 - Aangezien van 29 november 1665 tot 10 mei 1666 uit naam van de
kerkvoogden Willem Fockens en Eltio Eppens bij hun leven wel geprotocolleerd maar niet
verzegeld zijn gebeurt dat nu alsnog maar met als ondertekenaars de kerspelmannen Ebelo
Eppens [=Ebel Eppe] en Sijntko Tiddens [=Sintke Tiddens], predikant [Daniel Wussim].

Beroep:

Kerkvoogd

ELTIO trouwde met MOEDER HOMMES. MOEDER is geboren omstreeks 1622 in Bellingwolde, dochter van HOMMO EPPENS en DEDDE ALBERTS. MOEDER is overleden in 1666 in Zuidbroek, ongeveer 44 jaar oud.


Kind van ELTIO en MOEDER:

 

1 HOMMO ELTIES, geboren omstreeks 1655 in Zuidbroek. Volgt V-a.

 


IV-b IEKE EPPENS is geboren omstreeks 1611 in Zuidbroek, dochter van EPPO HILTIENS (zie III-c) en EPKE ELTIES. IEKE trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19 juni 1636 in Zuidbroek met TIARDT BONCKES, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van IEKE en TIARDT: Zuidbroek, - fol.130v - 19 juni 1636 - H.V.
Tiaerdt Bonckens [=Tijardt Bunckens] en Icke Eppes. Boncko Tiaerds en Jantjen (ehel.) geven
hun zoon mee het land gebruik met de behuizing en schuur , m.u.v. de Kimmena, zoals ze
gebruiken van Anna Aldringa. Met hierboven nog 12 koeien en 2 jonge paarden, het
melkgereedschap, de karn, en keseketel, en het huismansgereedschap, met de halve
roggebouwte. Totaal gerekend op 2000 daler, met een goed bed, en nog 1000 daler, tevens het
landgebruik voor 6 jaar.
Hiertegen geven de ouders van Icke, Eppo Hiltjens en Epko (ehel.) haar mee 800 daler , een
goed bed, kleren en zilverwerk
Brg.: Boncko Tiaerds en Jantjen, ouders; Nanno Tiaerds; Oltger Bonckes, broer;
Br.: Eppo Hiltjens en Epko, ouders; Sierdt Eltiens, oom; Tijddo Reijnts en Sijmon Roleffs, zwagers;
Getuigen: Johan Stijens en Harmen Meijnerts.

TIARDT is geboren omstreeks 1606 in Zuidbroek. TIARDT is overleden in Zuidbroek.


IV-c GRIETIE EPPENS is geboren omstreeks 1611 in Zuidbroek, dochter van EPPO HILTIENS (zie III-c) en EPKE ELTIES. GRIETIE is overleden vr 1679, ten hoogste 68 jaar oud. GRIETIE:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 20 juni 1638 in Zuidbroek met CLAES SIJBRANDS, ongeveer 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GRIETIE en CLAES: Zuidbroek, - fol.184 - 20 juni 1638 - H.V.
Claes Sibrants en Griete Eppes. Claes brengt in zijn behuizing en schuur met de levende have,
en de roerende goederen te Midwolda, zoals hun nu gebruikt. Terwijl de ouders van de bruid,
Eppo Hiltjens en Epko (ehel.) haar meegeven 850 daler met een goed bed en toebehoren, goede
kleding en zilverwerk.
Brg.: Focko Rotgers, stiefvader, en Anna [merk](ehel.), moeder; Hero Mennes en Ubbo Mennes, zwagers; Peter Geerdts; Reijndt Tonckes;
Br.: Eppo Hiltjens en Epko, ouders; Tijddo Tiardes; Tiaerdt Bonkes [=Tyardt Bunckes]; Sijmon Roleffs;
Getuigen: Johan Hindricks en A.Aeijlckens [=Albert Aeijlckens]

CLAES is geboren omstreeks 1603. CLAES is overleden vr 1670 in Zuidbroek, ten hoogste 67 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer

(2) trouwde, minstens 59 jaar oud, na 1670 met YPO EVERTS, minstens 59 jaar oud. YPO is geboren omstreeks 1611.


IV-d SIJBEN EPPENS is geboren omstreeks 1613 in Zuidbroek, dochter van EPPO HILTIENS (zie III-c) en EPKE ELTIES. SIJBEN trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 26 november 1645 in Zuidbroek met JACOB SIJMONS.

Notitie bij het huwelijk van SIJBEN en JACOB: Zuidbroek, - fol.1v - 26 november 1645 - H.V.
Jacob Sijmons en Sijben Eppes. Jacob krijgt mee van zijn ouders, Sijmon Roleffs en Euwe (ehel.) 1000 daler uit de nalatenschap van wijlen zijn moeder Jantien. terwijl Sijben haar ouders, Eppo Hiltjens en Epke (ehel.) haar eveneens 1000 daler meegeven met kleren en zilverwerk, met nog een bede en zijn toebehoren.
Brg.: Sijmon Roleffs en Euwe, vader en stiefmoeder; Jan Rolefs, Krijn Rolefs, broers, als ooms;
Br.: Eppo Hiltjens en Epke, ouders; Hiltio Eppens, broer; Eltio Eppens, broer; Tiaerdt Bontkes en Ike (ehel.), zuster; Claes Sibrandtz en Griete (ehel.),
zuster; Sijrdt Eltiens, oom; Eppo Fockens, sibbe an beijde sijden;
Getuigen: Eppo Hajes en Jacob Coerdts [=Jacop Cors]


IV-e HILLENIUS EPPENS is geboren in 1630 in Zuidbroek, zoon van EPPO HILTIENS (zie III-c) en EPKE ELTIES. HILLENIUS is overleden op 20 maart 1684 in Blijham GR, 53 of 54 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HILLENIUS: Ook 12/03/1684 en 24/03/1684 aant. cl. Winschoten

Notitie bij HILLENIUS: Ingeschreven in de theologische faculteit van de Universiteit Groningen op 10 juli 1643 als Hiltio Eppens. Proponent te Blijham augustus 1651. Hij is de eerste predikant in Westerwolde, die niet meer door de stemgerechtigden maar door het bestuur van de stad Groningen werd benoemd.
Vermeld: "Register der Deymtallen van Blijham door Hillenius Eppens den 08-10-1636. Dit is van mij ondergeschreven Jan Claesen, geadmitteerde landmeter gemeten, uit verzoek en begeerte van de 4 kerspelen als Winschoten, Bellingewolde, Beerta en Blijham." Dit register betreft waarschijnlijk een inventarisatie van landbezit t.b.v. (kerkelijke) belasting.

Beroep:

Predikant Blijham (1653-1684)

HILLENIUS trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 25 juli 1654 in Noordbroek GR met REMKE ELLERI, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HILLENIUS en REMKE: Huwelijkscontract (RA Vij): Getuigen aan zijn zijde: Eppo Hiltijens, vader; Eltjo Eppens, broeder; Tjaert Bontkes en Jacob Sijmens, zwagers;
aan haar zijde: Ellerus Eppinus, vader; Hommo en Ebele Eppens, ooms; Gerhardus Everhardi, oom; Hindrik Fockens, zwager.
Getuigen: Aeldrick Hemmen en Sijmon Hendricks.

REMKE is een dochter van ELLERUS EPPINUS en FROUWE OMPKENS. Zij is gedoopt op 13 maart 1635 in Noordbroek GR.

Notitie bij de geboorte van REMKE: Die E[erwaarde] heer Pastoor Ellerus Eppinus ende Frouwe ehluiden hebben een kint laten doepen Remcke genompt den 13 Martij 1635

REMKE is overleden in 1678 in Blijham GR, 42 of 43 jaar oud.


Kinderen van HILLENIUS en REMKE:

 

1 ELLERUS HILLENIUS, gedoopt op 28 oktober 1655 in Blijham GR. Volgt V-b.

2 EPPO HILLENIUS, geboren in Lutjeloo. Volgt V-c.

3 EPKE HILLENIUS, geboren in 1661. Zij is gedoopt op 25 mei 1661.

4 FROUWE HILLENIUS, gedoopt op 25 juni 1666 in Blijham GR. Volgt V-d.

5 ELTIO HILLENIUS, gedoopt op 11 april 1669 in Blijham GR. Volgt V-e.

6 POPPO HILLENIUS, geboren omstreeks 1672 in Blijham GR. Volgt V-f.

 


V-a HOMMO ELTIES is geboren omstreeks 1655 in Zuidbroek, zoon van ELTIO EPPENS (zie IV-a) en MOEDER HOMMES. HOMMO is overleden vr 13 april 1730 in Zuidbroek, ten hoogste 75 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HOMMO: huwelijk zoon Eppo Hommes

Beroep:

Landbouwer, kerkvoogd, ouderling

HOMMO ging in ondertrouw, ongeveer 27 jaar oud, op 8 januari 1682 in Meeden met JANTJE EDZENS, 21 of 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HOMMO en JANTJE: Den 8 Januarij 1682 voor de eerste mael en daer an twe volgende sondagen heeft Hommo Elties en Jantijn Edzens haer houwelijckx proclamata gehadt

H.C. Meeden Vkk 21-12-1681
Hommo Elties van Zuidbroek en Jantijn Edzens, dv wijlen Edze Eppens, woonachtig in Meeden
Voor de bruidegom: Bonneke Tiaerts. neve; Ellerus Hillenius, Eppo Hillenius, Lucas Sijsen, neven.
Voor de bruid: Etie Enies, moeder; Egge Edsens, broer.
Getuigen: Harmen Berents Schoelmeester en Albert Piele.

JANTJE is geboren in 1660 in Meeden, dochter van EDZE EPPES en EETJE EENJES. JANTJE is overleden, 82 of 83 jaar oud. Zij is begraven op 7 maart 1743 in Zuidbroek.


Kinderen van HOMMO en JANTJE:

 

1 ELTJO HOMMES, geboren omstreeks 1681 in Zuidbroek. Volgt VI-a.

2 EDZO HOMMES, geboren omstreeks 1689 in Zuidbroek. Volgt VI-b.

3 MOEDER HOMMES, geboren omstreeks 1694 in Zuidbroek. Volgt VI-c.

4 EPKE HOMMES, gedoopt op 11 december 1700 in Zuidbroek. Volgt VI-d.

5 EPPO HOMMES, gedoopt op 11 december 1701 in Zuidbroek. Volgt VI-e.

 


V-b ELLERUS HILLENIUS, zoon van HILLENIUS EPPENS (zie IV-e) en REMKE ELLERI. Hij is gedoopt op 28 oktober 1655 in Blijham GR. ELLERUS is overleden op 22 februari 1743 in Bellingwolde, 87 jaar oud.

Notitie bij ELLERUS: Ellerus Hillenius en Wieje Poppens staan in 1692 genoemd als lidmaten te Bellingwolde

Beroep:

Landbouwer, kerkvoogd te Bellingwolde

ELLERUS trouwde met WIEKE POPPENS. WIEKE is geboren in 1665 in Bellingwolde, dochter van POPPO GERHARDI en WYA EPPENS. WIEKE is overleden na 1694, minstens 29 jaar oud.


Kind van ELLERUS en WIEKE:

 

1 HILLENIUS ELLERI, gedoopt op 5 december 1694 in Bellingwolde. Volgt VI-f.

 


V-c EPPO HILLENIUS is geboren in Lutjeloo, zoon van HILLENIUS EPPENS (zie IV-e) en REMKE ELLERI. Hij is gedoopt op 29 november 1657 in Blijham GR. EPPO is overleden op 4 mei 1733 in Lutjeloo, 75 jaar oud. Hij is begraven in Vriescheloo.

Notitie bij overlijden van EPPO: Anno 1733, den 4 Maay,
Is de eerbare Eppo Hillenius,
In syn leven ouderlingh in die gemeinte tot Vriescheloo
En als ook mede assester van het pachtgerichte
Van het land van Westerwolde,
Alhyr in dese werelt overleden,
Out 75 jaaren en 6 maanden en 3 weeken

Jes. 57:2

Beroep:

Landbouwer te Lutjeloo, kerkvoogd te Vrieschelo, assessor pachtgericht Westerwolde

EPPO trouwde, 28 jaar oud, op 24 augustus 1686 in Blijham GR met RIXTE AYOLTS, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van EPPO en RIXTE: Hc

RIXTE is geboren in Lutjeloo, dochter van AYOLT PETERS en GEESKE JANS. Zij is gedoopt op 21 januari 1666 in Blijham GR. RIXTE is overleden vr 1712, ten hoogste 46 jaar oud.


Kinderen van EPPO en RIXTE:

 

1 HILLENIUS EPPENS.

2 AYOLT EPPENS, geboren omstreeks 1690 in Lutjeloo. Volgt VI-g.

3 EPPIEN EPPES, geboren in 1699 in Blijham GR. Volgt VI-h.

 


V-d FROUWE HILLENIUS, dochter van HILLENIUS EPPENS (zie IV-e) en REMKE ELLERI. Zij is gedoopt op 25 juni 1666 in Blijham GR. FROUWE is overleden vr 1725 in Oude Pekela GR, ten hoogste 59 jaar oud. FROUWE:

(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1685 met HERMANNUS MOLANUS. HERMANNUS is geboren in Sellingen, zoon van JOHANNES MOLANUS. HERMANNUS is overleden op 10 december 1689 in Blijham GR.

Notitie bij HERMANNUS: Album Studiosorum Academiae Groningae 05/05/1663 Hermannus Molanus Westerwoldani Phil

Beroep:

Predikant Sellingen (29/07/1681-1685), Blijham (02/05/1685-10/12/1689)

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 25 april 1693 in Blijham GR met TJARK LUPKES, 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van FROUWE en TJARK: HC 25-04-1693 RA VI A

TJARK is een zoon van LUPKO FEICKENS en TJAECKTJEN EENJES. Hij is gedoopt op 3 augustus 1656 in Blijham GR. TJARK is overleden in 1727 in Blijham GR, 70 of 71 jaar oud.

Notitie bij TJARK: Avondmaalsbeker Blijham 1646

Beroep:

Landbouwer, kerkvoogd te Blijham


Kinderen van FROUWE en TJARK:

 

1 TIJAECKTIE TJARKS, gedoopt op 17 december 1704 in Blijham GR. Volgt VI-i.

2 HILLENIUS TJARKS, gedoopt op 17 december 1704 in Blijham GR. Volgt VI-j.

 


V-e ELTIO HILLENIUS, zoon van HILLENIUS EPPENS (zie IV-e) en REMKE ELLERI. Hij is gedoopt op 11 april 1669 in Blijham GR. ELTIO is overleden vr 4 augustus 1709 in Beerta GR, ten hoogste 40 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer te Beerta

ELTIO:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30 juli 1696 in Beerta GR met ELISABETH EGHBERTS SWIJCKENS, 19 of 20 jaar oud. ELISABETH is geboren in 1676, dochter van EGHBERT SWIJCKENS en ASSE ONNES. Zij is gedoopt op 20 februari 1676 in Beerta GR. ELISABETH is overleden op 20 mei 1699 in Beerta GR, 22 of 23 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ELISABETH: Grafzerk kerkhof Beerta

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 20 november 1705 in Blijham GR met LUKKE COENES, ongeveer 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ELTIO en LUKKE: Hc

LUKKE is geboren omstreeks 1685 in Blijham GR, dochter van COENE AYLCKENS en HEMME LOUWERTS. LUKKE is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op 19 september 1752 in Beerta GR. LUKKE trouwde later op 30 november 1726 in Beerta GR met HERMANNUS GARSTMAN.


Kind van ELTIO en ELISABETH:

 

1 REMKE ELTJES HILLENIUS, gedoopt op 5 maart 1699 in Beerta GR. Volgt VI-k.


Kinderen van ELTIO en LUKKE:

 

2 HILLENIUS ELTJO. Hij is gedoopt op 24 juli 1707 in Beerta GR.

3 ELTIE HILLENIUS ELTJES, gedoopt op 4 augustus 1709 in Beerta GR. Volgt VI-l.

 


V-f POPPO HILLENIUS is geboren omstreeks 1672 in Blijham GR, zoon van HILLENIUS EPPENS (zie IV-e) en REMKE ELLERI.

Notitie bij POPPO: reg. Universiteit Groningen, 2-9-1692, Eloquentia

Beroep:

Student te Groningen, landbouwer

POPPO trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 16 maart 1702 in Blijham GR met ESSE WILLEMS, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van POPPO en ESSE: Esse und Poppo schlossen in Blijham am 16. Mrz 1702 einen Heiratsvertrag ab. An
der Seite des Brutigams wurden genannt seine Brder Ellerus, Eppo und Eltjo
Hillenius, sein Schwager Tjarck Lupkens, seine Schwester Frouwe Hillenius, sein
Onkel Sebo Pieters, sein Neffe Eltjo Edzers, sein Cousin Uintie Aeldricks. Fr
die Braut zeugten ihr Onkel Koene Aijlkens, ihre Tante Hemme Louwerts, ihre
Cousins Fokko Onnes, Abel Jans und Jan Abels.

ESSE is een dochter van WILLEM EBELS en HILLE JACOBS. Zij is gedoopt op 26 december 1674 in Blijham GR. ESSE is overleden vr 1710 in Blijham GR, ten hoogste 36 jaar oud.


Kind van POPPO en ESSE:

 

1 REMKE POPPENS, gedoopt op 4 maart 1703 in Blijham GR. Volgt VI-m.

 


VI-a ELTJO HOMMES is geboren omstreeks 1681 in Zuidbroek, zoon van HOMMO ELTIES (zie V-a) en JANTJE EDZENS. ELTJO is overleden omstreeks 1728 in Noordbroek GR, ongeveer 47 jaar oud. ELTJO trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 24 november 1718 in Zuidbroek met GEESSIEN PIETERS, 17 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ELTJO en GEESSIEN: Zuidbroek, - fol. 317 - 24 november 1718 - H.V.
Eltjo Hommens en Geesjen Peters. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen
gelijk, het recht van representatie wordt gegeven aan de kinderen van Focko Aeites, indien hij
eerder overlijdt dan krijgt zij 2000 gld., omgekeerd krijgt hij 1000 gld., mits er geen kinderen
zijn.
Brg.: ouderling Hommo Eltjes en Jantjen Edzens, ouders. Eggo Edzens en Siben Edzens en Eenje Edzens en Imcke Harms, ooms en moeijen. Hillenius Elleri, zwager. Moeder Hommens, zuster. Edzo Hommens, broer.
Br.: Focko Aeites en Geertruit Cornelis (ehel.), oom en voormond en moeij. Albert Jans, vreemde voogd. Tjapcko Peters, broer. Aeito Aeijlckes, oom.
Tjapcko Aeites, neef. Martjen Aeites, vrouw van Egbert Tiddens, nicht.
Getuigen: meester Edzard Peters en Albert Feckens.

Zij is gedoopt op 1 mei 1701 in Noordbroek GR. GEESSIEN is overleden in Midwolda GR.


VI-b EDZO HOMMES is geboren omstreeks 1689 in Zuidbroek, zoon van HOMMO ELTIES (zie V-a) en JANTJE EDZENS. EDZO is overleden, ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven op 16 januari 1749 in Zuidbroek.

Notitie bij EDZO: Van 1729 tot 1769 eigenaar van een bedrijf op of bij Hoofdweg 67 te Westerlee. Daarvoor was het bedrijf van de moeder van Geeske en haar tweede man. Hetzelfde bedrijf als waar later hun kleindochter Geessien boerin zou worden.

Beroep:

Landbouwer, zijlvest

EDZO ging in ondertrouw, ongeveer 40 jaar oud, op 18 december 1729 in Meeden met GEESKE EMMES, 16 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van EDZO en GEESKE: Ao 1729 Den 18 xbr begonnen de houlix proclamata tusschen de E Edzo Hommes van Zuidbroek en Geeske Emmes van Diurken acker

HC 08/12/1729

GEESKE is geboren op 2 juni 1713 in Meeden. GEESKE is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op 16 juni 1772 in Zuidbroek.


VI-c MOEDER HOMMES is geboren omstreeks 1694 in Zuidbroek, dochter van HOMMO ELTIES (zie V-a) en JANTJE EDZENS. MOEDER is overleden vr 1737 in Blijham GR, ten hoogste 43 jaar oud. MOEDER trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 27 november 1729 in Zuidbroek met HILLENIUS TJARKS, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MOEDER en HILLENIUS: 1729 den 27 November gecopuleert Hillenius Tjarks van Bleiham en Moeder Hommes te Zuidbroek

Zuidbroek, - fol. 298 - 20 oktober 1729 - H.V.
Hillenius Tjarks en Moeder Hommens. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half,
kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan krijgt zij 2000 gld., omgekeerd krijgt hij 1000
gld., mits er geen kinderen zijn.
Brg.: Lupke Tjarks, broer. Luiken Derks en Tjaakjen Tjarks (ehel.), zuster.
Br.: ouderling Hommo Eltjes en Jantjen Edzens, ouders. Eenje Edzens en Imke Harms (ehel.), oom en moeij. Geesjen Peters, wed. Eltjo Hommes, zuster. Hillenius Elleri en Epjen Hommens [=Epke Hommes] (ehel.), zuster. Edzo Himmens en Eppo Hommens, broers. Tonko Aeijolts en Eetje Eenjes (ehel.), neef en nicht. Wijeke Eenjes [=Wieke Eenjes], nicht. Edzo Egges, neef.
Getuigen: wedman G. Zwijgman en Tjapko Peters.

Zie VI-j voor persoonsgegevens van HILLENIUS.


Kind van MOEDER en HILLENIUS:

 

1 TJARK HILLENIUS, geboren omstreeks 1725 in Blijham GR. TJARK is overleden in 1792 in Blijham GR, ongeveer 67 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer

TJARK trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 14 mei 1752 in Blijham GR met RIXTE AYOLTS, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van TJARK en RIXTE: 1752 14 Mai Tiarke Hillenius en Rixte Aiels getrout

Zie VI-g,2 voor persoonsgegevens van RIXTE.

 


VI-d EPKE HOMMES, dochter van HOMMO ELTIES (zie V-a) en JANTJE EDZENS. Zij is gedoopt op 11 december 1700 in Zuidbroek. EPKE is overleden op 2 augustus 1761 in Bellingwolde, 60 jaar oud. EPKE trouwde, 17 jaar oud, op 12 december 1717 in Zuidbroek met HILLENIUS ELLERI, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van EPKE en HILLENIUS: Zuidbroek, - fol. 267 - 11 november 1717 - H.V.
Hillenius Elleri [=Hillenius Ellerus] en Epcke Hommens. Goederen ongemeen, winst en verlies
half om half, kinderen gelijk, het recht van representatie wordt gegeven aan de kinderen van
Remcke Elleri, vrouw van Uuntcko Aaldricks en van Ontje Elleri, vrouw van Boelko Wijbes,
indien hij eerder overlijdt dan krijgt zij 2000 gld., omgekeerd krijgt hij 1000 gld., mits er geen
kinderen zijn, verder als hij eerder overlijdt en er zijn geen kinderen dan kan zij de plaatse te
Bellingwolde voor een nabuur gelijke huur mogen huren.
Brg.: Ellerus Hillenius, vader. Eppo Hillenius en Poppo Hillenius, ooms. Uuntcko Aaldricks [=Unico Aelders] en Remcke Elleri [=Remke Ellerus] (ehel.) en Boelko Wijbes [=Boelman Wijbets] en Ontje Elleri [=Ontje Ellerus] (ehel.), zusters.
Br.: ouderling Hommo Eltjes en Jantjen Edzens, ouders. Eggo Edzens, Siben Edzens, Eenko Edzens en Imcke Edzens [=Imcke Harms], ooms en moeijen. Eltjo Hommes en Moeder Hommes, broer en zuster. Harm Ockes en Deddje Poppes, neef en nicht.
Getuigen: Eltjo Jacobs en Sijntcko Heuwes [=Sijncko Heeuwes].

Zie VI-f voor persoonsgegevens van HILLENIUS.


VI-e EPPO HOMMES, zoon van HOMMO ELTIES (zie V-a) en JANTJE EDZENS. Hij is gedoopt op 11 december 1701 in Zuidbroek. EPPO is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 2 augustus 1768 in Zuidbroek.

Beroep:

Lanbouwer, ouderling, zijlvest

EPPO ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 16 april 1730 in Meeden met EELBEREN SIBOLTS, 29 jaar oud. Zij is gedoopt op 11 januari 1701 in Meeden. EELBEREN is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 6 juni 1778 in Zuidbroek.


VI-f HILLENIUS ELLERI, zoon van ELLERUS HILLENIUS (zie V-b) en WIEKE POPPENS. Hij is gedoopt op 5 december 1694 in Bellingwolde. HILLENIUS is overleden na 1768 in Bellingwolde, minstens 74 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer

HILLENIUS trouwde, 23 jaar oud, op 12 december 1717 in Zuidbroek met EPKE HOMMES, 17 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HILLENIUS en EPKE: Zuidbroek, - fol. 267 - 11 november 1717 - H.V.
Hillenius Elleri [=Hillenius Ellerus] en Epcke Hommens. Goederen ongemeen, winst en verlies
half om half, kinderen gelijk, het recht van representatie wordt gegeven aan de kinderen van
Remcke Elleri, vrouw van Uuntcko Aaldricks en van Ontje Elleri, vrouw van Boelko Wijbes,
indien hij eerder overlijdt dan krijgt zij 2000 gld., omgekeerd krijgt hij 1000 gld., mits er geen
kinderen zijn, verder als hij eerder overlijdt en er zijn geen kinderen dan kan zij de plaatse te
Bellingwolde voor een nabuur gelijke huur mogen huren.
Brg.: Ellerus Hillenius, vader. Eppo Hillenius en Poppo Hillenius, ooms. Uuntcko Aaldricks [=Unico Aelders] en Remcke Elleri [=Remke Ellerus] (ehel.) en Boelko Wijbes [=Boelman Wijbets] en Ontje Elleri [=Ontje Ellerus] (ehel.), zusters.
Br.: ouderling Hommo Eltjes en Jantjen Edzens, ouders. Eggo Edzens, Siben Edzens, Eenko Edzens en Imcke Edzens [=Imcke Harms], ooms en moeijen. Eltjo Hommes en Moeder Hommes, broer en zuster. Harm Ockes en Deddje Poppes, neef en nicht.
Getuigen: Eltjo Jacobs en Sijntcko Heuwes [=Sijncko Heeuwes].

Zie VI-d voor persoonsgegevens van EPKE.


VI-g AYOLT EPPENS is geboren omstreeks 1690 in Lutjeloo, zoon van EPPO HILLENIUS (zie V-c) en RIXTE AYOLTS.

Beroep:

Landbouwer te Lutjeloo

AYOLT trouwde met ANNA BERENTS TEN HAVE. ANNA is een dochter van BERENT BERENTS TEN HAVE en TJAATJEN SIJBOLTS HOVINGE. Zij is gedoopt op 30 januari 1701 in Blijham GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Anno 1701 den 30 Jan. hebben Berent Hovinck en Tiae een dochter dopen en Anna noemen laten


Kinderen van AYOLT en ANNA:

 

1 EPPO HILLENIUS, geboren in 1730 in Lutjeloo. EPPO is overleden na 1791, minstens 61 jaar oud.

Notitie bij EPPO: Ook Eppo Aeilts

Beroep:

Landbouwer, assessor pachtgericht Westerwolde

EPPO:

(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 26 maart 1750 in Vriescheloo met FROUWE LUIKENS, 22 of 23 jaar oud. Zie VI-i,1 voor persoonsgegevens van FROUWE.

(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, op 20 januari 1779 in Vriescheloo met TALLE ENGELKENS, 42 of 43 jaar oud. TALLE is geboren in 1736, dochter van ENGELKE ENGELKES BROUWER en ANNA BERENDS. Zij is gedoopt op 8 juli 1736 in Vriescheloo. TALLE is overleden op 12 december 1783 in Lutjeloo, 46 of 47 jaar oud. Zij is begraven in Vriescheloo.

(3) trouwde, 55 of 56 jaar oud, op 10 juli 1786 in Vriescheloo met ETTJE SCHMAAL.

Notitie bij het huwelijk van EPPO en ETTJE: HC 27/07/1786
Bruidegom, zoon van Aijelt Eppes en Anna Berends, in leven echtelieden te Lutjeloo: B. ten Have, predikant te Wagenborgen, volle broer, Tjarke Hillenius en Rixte Aijelts, zwager en volle zuster, Eltje Hillenius ten Have, volle broers zoon, Hillenius Tjarks en Geesijn Hommes, zoon en schoondochter van bruidegoms zuster, Aeijlt Eppes en Homme Tjarks, Eppe Tjarks, Luppe Tjarks, zoons van bruidegoms zuster, Eppe Aaldriks en Anna Tjarks, schoonzoon en dochter van bruidegoms zuster, Hillenius Eppes en Eppijn Berends, volle neef en aangetrouwde nicht, Hinderk Schinkel Haselhof, volle neef, Hillenius Sibels, volle neef, Evert Harms en Esse Sibels, aangetrouwde neef en volle nicht, Jan Jans Vriese, aangetrouwde neef.
Bruid, dochter van Lukas Schmaal en Tetje Boels, in leven echtelieden te Blijham: Boele Aielkes, volle broer, Nikolaus Schmaal, volle broer, Aielke Schmaal en Janna Jans, volle broer en schoonzuster, Greetje Schmaal, volle zuster, Lukas Schmaal, volle neef, Hindrik Hofsnijder, volle neef, Reentje Wigbols en Gezijna Schmaals, aangetrouwde neef en volle nicht, Harm Geerds, volle neef, Vrouwe Geerds, volle nicht, Remme Hinderks, aangetrouwde neef, Gerardus Haselhof, volle neef.

ETTJE is geboren in Blijham GR, dochter van LUCAS SCHMAAL en TETJE BOELES. ETTJE is overleden vr 1808.

2 RIXTE AYOLTS, geboren omstreeks 1730 in Lutjeloo. RIXTE is overleden in 1794 in Blijham GR, ongeveer 64 jaar oud.

Notitie bij RIXTE: In 1793 doet de weduwe van Tjark aangifte van diefstal van gras van haar land door de snikkevaarder Jelten Willems uit Winschoten. In 1795 verkopen de kinderen land, waarschijnlijk is de weduwe dan ook overleden.

RIXTE:

(1) trouwde met HINDRIK HABBES.

(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14 mei 1752 in Blijham GR met TJARK HILLENIUS, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van RIXTE en TJARK: 1752 14 Mai Tiarke Hillenius en Rixte Aiels getrout

Zie VI-c,1 voor persoonsgegevens van TJARK.

3 BEREND TEN HAVE, geboren in Lutjeloo. Hij is gedoopt op 27 februari 1734 in Vriescheloo. BEREND is overleden op 11 maart 1789 in Wagenborgen GR, 55 jaar oud.

Notitie bij overlijden van BEREND: Berend ten Have, in leven predikant in de gemeente te Wagenborgen,
overleden den 11 maart 1789 en in t choor der kerk ter aarde bestelt,
oud 55 jaren en 7 maanden,
nadat hy ruim 28 jaren het evangelium te dezer plaatse had verkondigt.

O dood, o nare dood, moest hy ook voor u bukken?
Het hoofd van deze kerk, dien komt gy weg te rukken
Hier ligt een gulden mond, gesloten door den dood
O onverwachte slag, die onze rouw vergroot
En Wagenborgen mogt hem eeren
En Vriescheloo kwam hem begeren
Dog God nam hem in Abrams schoot

Volgens huw. bijl. kleinzoon Berend ten Have (Extract Diaconie Collekt Boek) begr. 10/03/1789

Notitie bij BEREND: Ook Bernardus
Album Studiosorum Academiae Groningae 06/09/1752 B(ernardus) ten Have, Parva Loa, Theol.
Parva Loa (Klein Loo of Lutjeloo)

Met Gerigts Consent gedenkt de Juffrouw van Wylen den Wel Eerw. Heer B. ten HAVE, in leven Pastor te Wagenborgen, by Uitmyninge te laten Verkoopen, de geheele Bybliotheek bestaande in Latynse, Hebreeuwze, Hoogduitse en verder Neerduitsche Boeken; de Boeken kunnen des Maandaags en Donderdaags des voormiddaags van 10 tot 11 uur en des namiddaags van 1 tot 2 uur van de Liefhebbers worden bezien. Deze Verkooping zal zyn op Woensdag zynde den 23 September s agtermiddaags om een uur, aan de Pastory van Wagenborgen. (adv. Groninger courant, 04-09-1789)

Beroep:

Predikant te Wagenborgen (08/12/1761-11/03/1789)

BEREND trouwde, 30 jaar oud, op 13 december 1764 in Wagenborgen GR met LUKTJEN HILLENIUS.

Notitie bij het huwelijk van BEREND en LUKTJEN: ---Fol.173 - 13 december 1764 - H.V. Bernardus ten Have, predikant te Wagenborgen, geboren Lutjeloo in Westerwolde, zoon van Aeijlt Eppes en Anna Berents (gew.ehel.), en Luktjen Helenius, van Blijham, dochter van Eltjo Helenius en Magdalena Schmaal (gew.ehel.).
Brg.: Aeijlt Eppes, vader; Eppo Hillenius, broer; Hillenius Eppes, broer; Tjark Hellenius, zwager; Rixte Aeijlts, zuster; Jacob Sijbelts, neef; Albert Egges, aangetrouwde neef;
Br.: Eltjo Hillenius, broer; Harmannus Schmaal, broer; Koene Aeijlkes, broer;
Getuigen: Pieter Pieters Vos en Hebel Pieters.

1764, Den 13 Decemb zijn getrouwd Bernardus Ten have predicant te Wagenborgen en Luktjen Helenius van Bliham.

Zie VI-l,1 voor persoonsgegevens van LUKTJEN.

4 TJAATJE AYOLTS, geboren in Lutjeloo. Zij is gedoopt op 26 mei 1736 in Vriescheloo.

5 HILLENIUS AYOLTS, geboren in Lutjeloo. Hij is gedoopt op 19 mei 1737 in Vriescheloo.

6 HILLENIUS EPPENS, geboren in Lutjeloo. Hij is gedoopt op 24 januari 1740 in Vriescheloo.

Beroep:

Landbouwer

HILLENIUS trouwde, 38 jaar oud, op 14 oktober 1778 in Vriescheloo met GEESSIEN ENGELKENS, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HILLENIUS en GEESSIEN: Hc

GEESSIEN is een dochter van ENGELKE ENGELKES BROUWER en ANNA BERENDS. Zij is gedoopt op 19 februari 1747 in Vriescheloo.

 


VI-h EPPIEN EPPES is geboren in 1699 in Blijham GR, dochter van EPPO HILLENIUS (zie V-c) en RIXTE AYOLTS. EPPIEN is overleden op 11 november 1768 in Blijham GR, 68 of 69 jaar oud. EPPIEN:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1722 in Blijham GR met LUIKEN EPPES. LUIKEN is geboren in Blijham GR.

Beroep:

Landbouwer

(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 25 februari 1739 in Blijham GR met GERARDUS HAZELHOFF.

Notitie bij het huwelijk van EPPIEN en GERARDUS: H.c.


VI-i TIJAECKTIE TJARKS, dochter van TJARK LUPKES en FROUWE HILLENIUS (zie V-d). Zij is gedoopt op 17 december 1704 in Blijham GR.

Notitie bij de geboorte van TIJAECKTIE: 1704 den 17 xber Hebben Tijarck Lupkes en Frwe twee kinderen dopen Eene zijnde een sone Hillenius [en and]er een Dochter Tijaecktie noemen laten

TIJAECKTIE is overleden na 1780 in Blijham GR, minstens 76 jaar oud. TIJAECKTIE trouwde, 20 jaar oud, op 21 mei 1725 in Blijham GR met LUIKEN DERKS, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 7 april 1702 in Blijham GR. LUIKEN is overleden in Blijham GR.

Beroep:

Landbouwer te Blijham


Kinderen van TIJAECKTIE en LUIKEN:

 

1 FROUWE LUIKENS, geboren in 1727. Zij is gedoopt op 4 april 1727 in Blijham GR. FROUWE trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 26 maart 1750 in Vriescheloo met EPPO HILLENIUS, 19 of 20 jaar oud. Zie VI-g,1 voor persoonsgegevens van EPPO.

2 TRIJNTJE LUIKENS. Zij is gedoopt op 7 april 1730 in Blijham GR. TRIJNTJE is overleden in mei 1773 in Beerta GR, 42 of 43 jaar oud.

Notitie bij overlijden van TRIJNTJE: 09/05/1773 aangetekend bij doop dochter Trijntje

TRIJNTJE trouwde, 25 jaar oud, op 9 november 1755 in Beerta GR met ELTJO HILLENIUS, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van TRIJNTJE en ELTJO: hc 17/11/1755

Zie VI-l,2 voor persoonsgegevens van ELTJO.

3 EPPIEN LUIKENS, geboren in 1732 in Blijham GR. EPPIEN is overleden na 1771, minstens 39 jaar oud.

4 ELISABETH LUIKENS. Zij is gedoopt op 7 mei 1741 in Blijham GR. ELISABETH is overleden op 14 februari 1808 in Ulsda GR, 66 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ELISABETH: Beerta

 


VI-j HILLENIUS TJARKS, zoon van TJARK LUPKES en FROUWE HILLENIUS (zie V-d). Hij is gedoopt op 17 december 1704 in Blijham GR.

Notitie bij de geboorte van HILLENIUS: 1704 den 17 xber Hebben Tijarck Lupkes en Frwe twee kinderen dopen Eene zijnde een sone Hillenius [en and]er een Dochter Tijaecktie noemen laten

HILLENIUS is overleden in Blijham GR.

Beroep:

Landbouwer te Blijham

HILLENIUS:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27 november 1729 in Zuidbroek met MOEDER HOMMES, ongeveer 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HILLENIUS en MOEDER: 1729 den 27 November gecopuleert Hillenius Tjarks van Bleiham en Moeder Hommes te Zuidbroek

Zuidbroek, - fol. 298 - 20 oktober 1729 - H.V.
Hillenius Tjarks en Moeder Hommens. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half,
kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan krijgt zij 2000 gld., omgekeerd krijgt hij 1000
gld., mits er geen kinderen zijn.
Brg.: Lupke Tjarks, broer. Luiken Derks en Tjaakjen Tjarks (ehel.), zuster.
Br.: ouderling Hommo Eltjes en Jantjen Edzens, ouders. Eenje Edzens en Imke Harms (ehel.), oom en moeij. Geesjen Peters, wed. Eltjo Hommes, zuster. Hillenius Elleri en Epjen Hommens [=Epke Hommes] (ehel.), zuster. Edzo Himmens en Eppo Hommens, broers. Tonko Aeijolts en Eetje Eenjes (ehel.), neef en nicht. Wijeke Eenjes [=Wieke Eenjes], nicht. Edzo Egges, neef.
Getuigen: wedman G. Zwijgman en Tjapko Peters.

Zie VI-c voor persoonsgegevens van MOEDER.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 30 juni 1737 in Bellingwolde met EPKE HARMS, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 1 oktober 1713 in Bellingwolde.

 

Kind van HILLENIUS en MOEDER: zie VI-c.


VI-k REMKE ELTJES HILLENIUS, dochter van ELTIO HILLENIUS (zie V-e) en ELISABETH EGHBERTS SWIJCKENS. Zij is gedoopt op 5 maart 1699 in Beerta GR. REMKE is overleden in 1758 in Beerta GR, 58 of 59 jaar oud. REMKE:

(1) trouwde, 16 jaar oud, op 9 mei 1715 in Beerta GR met OTTO RIENKES HOLST, 19 of 20 jaar oud. OTTO is geboren in 1695, zoon van RIENTKO RIENTKES en JELTJE HOLST. Hij is gedoopt op 1 maart 1695 in Beerta GR.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 19 mei 1735 in Beerta GR met JAN POPPES, 31 of 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van REMKE en JAN: Den 19 Maij Gecopuleerd Jan Poppens en Remke Hillenius wedw Holst

Beerta, Marriage Notes for Jan Poppes and Remke Hillenius:
Fol.409 - 18 mei 1735 - H.V.
Jan Poppens en Remke Hillenius, weduwe van Otto Rienckes Holst. Brg.: Poppo Christiaens
en Haike Freriks, ouders; Anna Poppens, zuster; Tebbe Harms en Trijntje Eppes,
schoonvader en schoonmoeder; Obbe Hebels en Elske Poppens (ehel.), zuster; Ettijn Tebbes,
aangetrouwde zuster; Hindrik Hiddes, aangetrouwde zwager; Tiark Freriks, oom; Grietje
Freriks, moei; (doorgehaald: Frerik Jans, Tamme Jans en Luppe Jans, neven.); Br.: Hillenius
Elleris en Epke Hommes (ehel.), neef; Lupke Tiarks, neef; Willem Poppes, neef; Eppijn
Eppes en Tiaakjen Tiaarks, nichten; mons. Jannes Meijer en Tiaatjen Rienekes (ehel.), zuster
van de bruids overleden man; Evert Jans en Lysebet Rienekes (ehel.), zuster van de bruids
overleden man; Rient Rienekes, broer van de bruids overleden man; Kornet Fokke Haikes en
Afijn Hindrix (ehel.), moei van de overleden man van de bruid; Mons. Harmannus Garstman,
man van de bruids stiefmoeder Lukke Coens. Getuigen: Sijbolt Jans en Jacob Roeleffs.

JAN is geboren in 1703, zoon van POPPO CHRISTIAANS en HAIKE FRERIKS. Hij is gedoopt op 16 februari 1703 in Finsterwolde GR.

Beroep:

Landbouwer, kerkvoogd te Beerta


VI-l ELTIE HILLENIUS ELTJES, zoon van ELTIO HILLENIUS (zie V-e) en LUKKE COENES. Hij is gedoopt op 4 augustus 1709 in Beerta GR.

Notitie bij de geboorte van ELTIE: na dood vader geboren

ELTIE is overleden vr 1762 in Beerta GR, ten hoogste 53 jaar oud.

Notitie bij ELTIE: Ook Eltie Eltjes

Beroep:

Landbouwer te Blijham

ELTIE trouwde, 20 jaar oud, op 9 oktober 1729 in Blijham GR met MAGDALENA SCHMAAL, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ELTIE en MAGDALENA: 1729 9 8bre zijn Eltie Hillenius en Magdalena Smaals na 3 voorgaande kerkelijke kondinge in t huiwelijk bevestigt

MAGDALENA is geboren op 14 december 1707 in Blijham GR, dochter van HARMANNUS SCHMAAL en BEELKE HASELHOF. Zij is gedoopt op 18 december 1707 in Blijham GR. MAGDALENA is overleden vr 1789, ten hoogste 82 jaar oud.


Kinderen van ELTIE en MAGDALENA:

 

1 LUKTJEN HILLENIUS, geboren in Blijham GR. LUKTJEN is overleden in Noordbroek GR. Zij is begraven op 22 juni 1790 in Noordbroek GR.

Notitie bij overlijden van LUKTJEN: De Erven vann Wylen Mejuffr. de Wedw. van den Wel Eerw. Heer B. ten HAVE, gedenken by Strykgeld te laten Verkoopen, hunne rojale Behuizing, voorzien met 3 kostelyke Vertrekken, staande en gelegen op vry eigen Grond, tegen over de Swaan tot Noordbroek, zoo laast door de Wedw. bovengenoemd is gepossideert, om op May te aanvaarden of voort by de Verkoping. Deze Verkoping zal zyn op Dingsdag den 18 January 1791 s avonds te 5 uur, ten. Huize van de Kastelein H.S. Hillinga in de Swaam tot Noordbroek, zynde de Conditien daags te voren te zien en te lezen. (adv. Groninger courant, 14-01-1791)

Notitie bij LUKTJEN: Ook Luktje Elties
Wagenborgen 1766 den 5 Meert. Luktjen Helenius tans huisvrou van B. Ten Have predicant te Wagenborgen, op belijdenis

LUKTJEN trouwde op 13 december 1764 in Wagenborgen GR met BEREND TEN HAVE, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van LUKTJEN en BEREND: ---Fol.173 - 13 december 1764 - H.V. Bernardus ten Have, predikant te Wagenborgen, geboren Lutjeloo in Westerwolde, zoon van Aeijlt Eppes en Anna Berents (gew.ehel.), en Luktjen Helenius, van Blijham, dochter van Eltjo Helenius en Magdalena Schmaal (gew.ehel.).
Brg.: Aeijlt Eppes, vader; Eppo Hillenius, broer; Hillenius Eppes, broer; Tjark Hellenius, zwager; Rixte Aeijlts, zuster; Jacob Sijbelts, neef; Albert Egges, aangetrouwde neef;
Br.: Eltjo Hillenius, broer; Harmannus Schmaal, broer; Koene Aeijlkes, broer;
Getuigen: Pieter Pieters Vos en Hebel Pieters.

1764, Den 13 Decemb zijn getrouwd Bernardus Ten have predicant te Wagenborgen en Luktjen Helenius van Bliham.

Zie VI-g,3 voor persoonsgegevens van BEREND.

2 ELTJO HILLENIUS. Hij is gedoopt op 30 juli 1730 in Beerta GR. ELTJO is overleden op 13 augustus 1808 in Beerta GR, 78 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer te Beerta

ELTJO trouwde, 25 jaar oud, op 9 november 1755 in Beerta GR met TRIJNTJE LUIKENS, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ELTJO en TRIJNTJE: hc 17/11/1755

Zie VI-i,2 voor persoonsgegevens van TRIJNTJE.

3 BEELKE ELTJES. Zij is gedoopt op 21 maart 1732 in Blijham GR. BEELKE is overleden vr 1743, ten hoogste 11 jaar oud.

4 KOENO AEILKENS, geboren in 1734 in Blijham GR. KOENO is overleden op 2 mei 1812 in Blijham GR, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 mei 1812 [bron: Aktenummer 9]. KOENO bleef ongehuwd.

Beroep:

Landbouwer

5 HARMANNUS SCHMAAL. Hij is gedoopt op 7 augustus 1734 in Blijham GR.

Notitie bij de geboorte van HARMANNUS: 1734, 7 aug Eltie Hillenius en Magdalena Smaals een kint laten dopen Harmannus Smaal gen.

HARMANNUS is overleden op 20 mei 1786 in Blijham GR, 51 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer, assessor

HARMANNUS trouwde, 29 jaar oud, op 4 oktober 1763 in Blijham GR met HESTER OCKENS SCHINKEL, 19 of 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HARMANNUS en HESTER: 04/11/1763?

HESTER is geboren in 1743, dochter van OCKE BOELES SCHINKEL en ELZIJN HAZELHOF. Zij is gedoopt op 19 mei 1743 in Blijham GR. HESTER is overleden vr 1829, ten hoogste 86 jaar oud. HESTER trouwde later op 24 augustus 1787 in Blijham GR met HENDRIK HABBES (ovl. 1798).

6 HILLENIUS ELTJES. Hij is gedoopt op 17 december 1741 in Blijham GR.

7 BEELKE ELTJES. Zij is gedoopt op 18 augustus 1743 in Blijham GR.

8 HILLENIUS ELTJES. Hij is gedoopt op 10 april 1746 in Blijham GR.

 


VI-m REMKE POPPENS, dochter van POPPO HILLENIUS (zie V-f) en ESSE WILLEMS. Zij is gedoopt op 4 maart 1703 in Blijham GR. REMKE is overleden op 24 juni 1782 in Blijham GR, 79 jaar oud. REMKE trouwde, 20 jaar oud, op 2 april 1723 in Blijham GR met SYBOLT BERENTS TEN HAVE, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van REMKE en SYBOLT: H.c.

SYBOLT is een zoon van BERENT BERENTS TEN HAVE en TJAATJEN SIJBOLTS HOVINGE. Hij is gedoopt op 22 april 1688 in Blijham GR.

Notitie bij de geboorte van SYBOLT: Anno 1688 den 22 April hebben Berent Berents Hovingh ende Tja Sijbolts haer soone doopen ende Sijbolt noemen laeten

Notitie bij SYBOLT: ook Ten Hove

Beroep:

Eigenerfde te Blijham

Index (139 personen)

ANNA BERENDS  VI-g,1; VI-g,6

ASSE ONNES [Schoonmoeder van V-e]  V-e

AYOLT EPPENS (*1690) [Nummer VI-g]  VI-g

AYOLT PETERS (*1630) [Schoonvader van V-c]  V-c

BEELKE ELTJES (~21-03-1732, <1743) [Dochter van VI-l]  VI-l,3

BEELKE ELTJES (~18-08-1743) [Dochter van VI-l]  VI-l,7

CLAES SIJBRANDS (*1603, <1670) [Partner van IV-c]  IV-c

COENE AYLCKENS (>20-11-1726) [Schoonvader van V-e]  V-e

DEDDE ALBERTS (*1596, <1671) [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

EBELO POPPENS (*1571, <1629) [Partner van III-b]  III-b

EDZE EPPES (*1628, 13-11-1673) [Schoonvader van V-a]  V-a

EDZO HOMMES (*1689, []16-01-1749) [Nummer VI-b]  VI-b

EELBEREN SIBOLTS (~11-01-1701, []06-06-1778) [Partner van VI-e]  VI-e

EETJE EENJES (*1630) [Schoonmoeder van V-a]  V-a

EGHBERT SWIJCKENS [Schoonvader van V-e]  V-e

EJE HILTIENS (*1582, >01-04-1644) [Nummer III-b]  III-b

ELISABETH EGHBERTS SWIJCKENS (*1676, 20-05-1699) [Partner van V-e]  V-e; VI-k

ELISABETH LUIKENS (~07-05-1741, 14-02-1808) [Dochter van VI-i]  VI-i,4

ELLERUS EPPINUS (*1595, 02-02-1672) [Schoonvader van IV-e]  IV-e

ELLERUS HILLENIUS (~28-10-1655, 22-02-1743) [Nummer V-b]  V-b; VI-f

ELTIE HILLENIUS ELTJES (~04-08-1709, <1762) [Nummer VI-l]  VI-l

ELTIO EPPENS (*1610, <1666) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a

ELTIO HILLENIUS (~11-04-1669, <04-08-1709) [Nummer V-e]  V-e; VI-k; VI-l

ELTIO TIJAEDENS (<21-07-1619) [Schoonvader van III-c]  III-c

ELTJO HILLENIUS (~30-07-1730, 13-08-1808) [Zoon van VI-l]  VI-i,2; VI-l,2

ELTJO HOMMES (*1681, 1728) [Nummer VI-a]  VI-a

ENGELKE ENGELKES BROUWER  VI-g,1; VI-g,6

EPKE ELTIES (*1595) [Partner van III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e

EPKE HARMS (~01-10-1713) [Partner van VI-j]  VI-j

EPKE HILLENIUS (*1661) [Dochter van IV-e]  IV-e,3

EPKE HOMMES (~11-12-1700, 02-08-1761) [Nummer VI-d]  VI-d; VI-f

EPPIEN EPPES (*1699, 11-11-1768) [Nummer VI-h]  VI-h

EPPIEN LUIKENS (*1732, >1771) [Dochter van VI-i]  VI-i,3

EPPO HILLENIUS (~29-11-1657, 04-05-1733) [Nummer V-c]  V-c; VI-g; VI-h

EPPO HILLENIUS (*1730, >1791) [Zoon van VI-g]  VI-g,1; VI-i,1

EPPO HILTIENS (*1595, <1673) [Nummer III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e

EPPO HOMMES (~11-12-1701, []02-08-1768) [Nummer VI-e]  VI-e

EPPO LUPKENS [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e

ESSE WILLEMS (~26-12-1674, <1710) [Partner van V-f]  V-f; VI-m

EVERT EPPENS [Zoon van I]  I,2

FOSSA AELDRIX (23-07-1622) [Partner van II-e]  II-e

FROUWE HILLENIUS (~25-06-1666, <1725) [Nummer V-d]  V-d; VI-i; VI-j

FROUWE LUIKENS (*1727) [Dochter van VI-i]  VI-g,1; VI-i,1

FROUWE OMPKENS (*1602, 31-10-1641) [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e

GEESKE EMMES (*02-06-1713, []16-06-1772) [Partner van VI-b]  VI-b

GEESKE JANS (~08-03-1640) [Schoonmoeder van V-c]  V-c

GEESSIEN ENGELKENS (~19-02-1747)  VI-g,6

GEESSIEN PIETERS (~01-05-1701) [Partner van VI-a]  VI-a

GRIETIE EPPENS (*1611, <1679) [Nummer IV-c]  IV-c

HAIJO EPPENS (<1603) [Nummer II-a]  II-a

HAIKE FRERIKS [Schoonmoeder van VI-k]  VI-k

HARMANNUS SCHMAAL (~07-08-1734, 20-05-1786) [Zoon van VI-l]  VI-l,5

HEMME LOUWERTS (>26-02-1701) [Schoonmoeder van V-e]  V-e

HENDRIK HABBES (22-04-1798)  VI-l,5

HILLE JACOBS [Schoonmoeder van V-f]  V-f

HILLENIUS AYOLTS (~19-05-1737) [Zoon van VI-g]  VI-g,5

HILLENIUS ELLERI (~05-12-1694, >1768) [Nummer VI-f]  VI-d; VI-f

HILLENIUS ELTJES (~17-12-1741) [Zoon van VI-l]  VI-l,6

HILLENIUS ELTJES (~10-04-1746) [Zoon van VI-l]  VI-l,8

HILLENIUS ELTJO (~24-07-1707) [Zoon van V-e]  V-e,2

HILLENIUS EPPENS [Zoon van V-c]  V-c,1

HILLENIUS EPPENS (*1630, 20-03-1684) [Nummer IV-e]  IV-e; V-b; V-c; V-d; V-e; V-f

HILLENIUS EPPENS (~24-01-1740) [Zoon van VI-g]  VI-g,6

HILLENIUS TJARKS (~17-12-1704) [Nummer VI-j]  VI-c; VI-j

HILTIO EPPENS (*1539, 1606) [Nummer II-d]  II-d; III-a; III-b; III-c

HINDRIK HABBES  VI-g,2

HOMMO ELTIES (*1655, <13-04-1730) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e

HOMMO EPPENS (~21-03-1602, <1669) [Schoonvader van IV-a]  IV-a

ICKE HILTIENS (*1575, []24-05-1651) [Nummer III-a]  III-a

IEKE EPPENS (*1611) [Nummer IV-b]  IV-b

IJCKE JOHANS COERTS (*1548, <29-10-1609) [Partner van II-d]  II-d; III-a; III-b; III-c

JACOB SIJMONS [Partner van IV-d]  IV-d

JAN POPPES (*1703) [Partner van VI-k]  VI-k

JANTJE EDZENS (*1660, []07-03-1743) [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e

JOHAN COERTS (<1582) [Schoonvader van II-d]  II-d

KOENO AEILKENS (*1734, 02-05-1812) [Zoon van VI-l]  VI-l,4

LUIKEN DERKS (~07-04-1702) [Partner van VI-i]  VI-i

LUIKEN EPPES [Partner van VI-h]  VI-h

LUKKE COENES (*1685, []19-09-1752) [Partner van V-e]  V-e; VI-l

LUKTJEN HILLENIUS ([]22-06-1790) [Dochter van VI-l]  VI-g,3; VI-l,1

LUPKO EPKENS (*1495) [Nummer II-b]  II-b

LUPKO FEICKENS (*1612) [Schoonvader van V-d]  V-d

LUPKO NN [Vader van I]  I

MEMMO EPPENS (*1540, <1602) [Nummer II-e]  II-e

MOEDER HOMMES (*1622, 1666) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a

MOEDER HOMMES (*1694, <1737) [Nummer VI-c]  VI-c; VI-j

POPPO CHRISTIAANS [Schoonvader van VI-k]  VI-k

POPPO GERHARDI [Schoonvader van V-b]  V-b

POPPO HILLENIUS (*1672) [Nummer V-f]  V-f; VI-m

REMKE ELLERI (~13-03-1635, 1678) [Partner van IV-e]  IV-e; V-b; V-c; V-d; V-e; V-f

REMKE ELTJES HILLENIUS (~05-03-1699, 1758) [Nummer VI-k]  VI-k

REMKE POPPENS (~04-03-1703, 24-06-1782) [Nummer VI-m]  VI-m

RIENTKO RIENTKES [Schoonvader van VI-k]  VI-k

RIXTE AYOLTS (~21-01-1666, <1712) [Partner van V-c]  V-c; VI-g; VI-h

RIXTE AYOLTS (*1730, 1794) [Dochter van VI-g]  VI-c,1; VI-g,2

SEBO RINNOLTS [Schoonvader van III-a]  III-a

SIJBEN EPPENS (*1613) [Nummer IV-d]  IV-d

SYNTKO EPPENS (*1530, <1620) [Nummer II-c]  II-c

TALLE ENGELKENS (*1736, 12-12-1783)  VI-g,1

TETJE BOELES (~20-03-1703, >1743)  VI-g,1

TIARDT BONCKES (*1606) [Partner van IV-b]  IV-b

TIJAECKTIE TJARKS (~17-12-1704, >1780) [Nummer VI-i]  VI-i

TJAATJE AYOLTS (~26-05-1736) [Dochter van VI-g]  VI-g,4

TJAECKTJEN EENJES (*1620) [Schoonmoeder van V-d]  V-d

TJAPKO HENDRIKS (*1604, <1663) [Partner van III-b]  III-b

TJARK HILLENIUS (*1725, 1792) [Zoon van VI-j]  VI-c,1; VI-g,2

TJARK LUPKES (~03-08-1656, 1727) [Partner van V-d]  V-d; VI-i; VI-j

TRIJNTJE LUIKENS (~07-04-1730, ?-05-1773) [Dochter van VI-i]  VI-i,2; VI-l,2

UBEKO SEBENS (*1571, []13-02-1631) [Partner van III-a]  III-a

WIEKE POPPENS (*1665, >1694) [Partner van V-b]  V-b; VI-f

WILLEM EBELS [Schoonvader van V-f]  V-f

WYA EPPENS [Schoonmoeder van V-b]  V-b

WYPCKE HEERES [Schoonmoeder van III-a]  III-a

WYPKE ELTEKENS (>26-09-1602) [Schoonmoeder van II-d]  II-d

YPO EVERTS (*1611) [Partner van IV-c]  IV-c

GARSTMAN, HERMANNUS  V-e

HASELHOF, BEELKE (~20-01-1678, <1762) [Schoonmoeder van VI-l]  VI-l

HAVE, ANNA BERENTS TEN (~30-01-1701) [Partner van VI-g]  VI-g

HAVE, BEREND TEN (~27-02-1734, 11-03-1789) [Zoon van VI-g]  VI-g,3; VI-l,1

HAVE, BERENT BERENTS TEN (~11-08-1667) [Schoonvader van VI-m] [Schoonvader van VI-g]  VI-g; VI-m

HAVE, SYBOLT BERENTS TEN (~22-04-1688) [Partner van VI-m]  VI-m

HAZELHOF, ELZIJN  VI-l,5

HAZELHOFF, GERARDUS [Partner van VI-h]  VI-h

HOLST, JELTJE [Schoonmoeder van VI-k]  VI-k

HOLST, OTTO RIENKES (*1695) [Partner van VI-k]  VI-k

HOVINGE, TJAATJEN SIJBOLTS (~22-07-1660) [Schoonmoeder van VI-m] [Schoonmoeder van VI-g]  VI-g; VI-m

MOLANUS, HERMANNUS (10-12-1689) [Partner van V-d]  V-d

MOLANUS, JOHANNES [Schoonvader van V-d]  V-d

NN, ELTJE (<1611) [Partner van II-a]  II-a

NN, FROUWE [Partner van II-b]  II-b

NN, HISSE [Partner van II-e]  II-e

NN, MEENCKE [Partner van II-c]  II-c

NN, NANCKE [Partner van II-c]  II-c

SCHINKEL, HESTER OCKENS (*1743, <1829)  VI-l,5

SCHINKEL, OCKE BOELES  VI-l,5

SCHMAAL, ETTJE (<1808)  VI-g,1

SCHMAAL, HARMANNUS (~10-12-1665, 28-09-1723) [Schoonvader van VI-l]  VI-l

SCHMAAL, LUCAS (*26-01-1702, <1781)  VI-g,1

SCHMAAL, MAGDALENA (*14-12-1707, <1789) [Partner van VI-l]  VI-l


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:05