Parenteel van HAIJE TAMMEN

I HAIJE TAMMEN. HAIJE trouwde met FEEIJKE LUIJTJENS.


Kinderen van HAIJE en FEEIJKE:

 

1 LUITJEN HEINS, gedoopt op 24 maart 1697 in Emden Oostfriesland. Volgt II-a.

2 AALHEIT HEINS. Zij is gedoopt op 26 december 1702 in Emden Oostfriesland.

3 AALTIJN HEINS, gedoopt op 28 april 1706 in Emden Oostfriesland. Volgt II-b.

4 ENGELBERT HEINS, gedoopt op 26 februari 1709 in Emden Oostfriesland. Volgt II-c.

 


II-a LUITJEN HEINS, zoon van HAIJE TAMMEN (zie I) en FEEIJKE LUIJTJENS. Hij is gedoopt op 24 maart 1697 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van LUITJEN: Luitie, Heije Tammen en Fiecke Luities

LUITJEN is overleden vr 26 november 1761 in Groningen GR, ten hoogste 64 jaar oud.

Notitie bij overlijden van LUITJEN: Breukdodenboek Groningen 1729-1794
1761 26 Nov. Luitjen Heins vr. Maria Hovius Torftorenstraet

Notitie bij LUITJEN: Groningen, Saturni den 21 Maij 1712
Harmen Jansen Staal van Rhowolde, praesent, en Grietien Wilems Hovius van Groningen, pro qua Peter Hindricks als goede bekende.
Cop. per A. Albarthome den 21 Julij 1712 MK

Groningen, Saturni 13 Octob. 1725
Pieter Jacobus ps. van Noordbroek ende Grietijn Willems Hovius weduwe van Harm Jans Stael van Groningen pro qua Michiel Adams als swager.
Den 6 Novemb. 1725 door Ds Cock, MK

Noordbroek, 1725 den 21 October en vervolgens.
D. E. Pieter Jakobus van Noortbroek en Grietjen Willems Hovius wed. van Harm Jans Staal van Groningen

Groningen, Saturni den 19 Martii 1718
Albert Bromleeuw van Groningen ps. en Margjen Hovius van Sauwert, pro qua Harmen Janssen Staal als swager.
Den 5 April 1718 gecop. d. Ds A. Albarthoma

Groningen, Saturni den 2 Decembris 1724
Michiel Adams van Groningen ps. en Marghjen Hovius weduwe van Albert Bromleeuw van Sauwerd pro qua Luijtjen Heijnes als neef.
Den 19 Decemb. 1724 door Ds. Cock MK

Grietje Willems Hovius en Margjen Hovius zijn zusters, en Maria Hovius is hun nicht.

Groningen, Saturni den 27 Maijus 1730
Henricus Martijn van Embden ps en Anna Hovius van de Leeke pro qua Luijtjen Heins als swager
Den 14 junii 1730 door Ds Hulsius AK

Groningen, Sabbathi d. 20 7br 1738
Albert Engelberts Ruiter in de Compagnie van de Hr. Ritmeester Blanckfoort ps. en Dorothea Amsingh beide van Groningen pro qua Luitien Heijns als Oom.
Coplt. den 9 Octobr 1738 door Dom. Muntinghe NK

Dorothea mogelijk dochter van Ludolf Amsink en Geesjen Oostervelt. Geesjen mogelijk zuster van Ludolph Oosterveldt. Dan is Maria Hovius [half]tante van Dorothea

LUITJEN HEINS en zyn Huysvrouw, praesenteeren uyt de Hand te Verkopen, haar Behuyzinge ten Zuyden in de Torftooren Straat, zoo door de Verlakker H. HEINS word bewoond, op vry eygen grond met verscheyden Beneeden en Boven Kamers voorzien, een Royaal Hof, een agter Huys, geschikt tot een Paarde Stal en een apart Wagenhuys, met nog een aparte Kamer hebbende haar uytgang in het Lutkenie Straatje, de gegadigde kan bovengenoemde daar over aanspreeken (adv. Opregte Groninger courant 05-11-1756, 09-11-1756, 12-11-1756)

Beroep:

Boekhouder te Groningen

Bron:

OSB Canhusen 217

LUITJEN trouwde, 23 jaar oud, op 28 maart 1720 in Groningen GR met MARIA HOVIUS, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van LUITJEN en MARIA: Saturni den 9 Martii 1720
Luijtjen Haijes van Emden ps en Maria Hovius, weduwe van Ludolph Oostervelt, van Leeke, pro qua Jan Oostervelt als swager.
Den 28 mart 1720 door Ds M Cock NK

MARIA is geboren op 19 april 1686 in Midwolde-Leek GR, dochter van HEMMO HOVIUS en CATHARINA VAN OLPHEN. Zij is gedoopt op 25 april 1686 in Midwolde-Leek GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: geboortedatum berekend op grond van leeftijd bij overlijden: gestorven in den ouderdom van 86 jaren 6 maanden en 1 dag

MARIA is overleden op 20 oktober 1772 in Wittewierum GR, 86 jaar oud. Zij is begraven op 3 november 1772 in Wittewierum GR.

Notitie bij overlijden van MARIA: Op den 20 October 1772 is alhier gestorven mijn moeder Maria Hovius, dogter van Hemmo Hovius laast predikant op de Leek etc. en Catharina van Olphen: mitsgaders weduwe eerst van Ludolph Oosterveldt in leven juwelier te Groningen en daarna van de boekhouder L. Heins in den ouderdom van 86 jaren 6 maanden en 1 dag, en begraven in de kerk te Wittewierum tegen over het doophekke onmiddellijk aan de steen van L. S. Rengers Hr. van Farmsum en ten Post, de welke ligt naast de steen van Juffrouw Kruisinga, wedw. Themmen op den 3 November 1772. R: Oosterveldt Eccl: in Wittewierum testor.

MARIA is weduwe van LUDOLPH OOSTERVELDT (ovl. vr 1720), met wie zij trouwde op 6 augustus 1715 in Groningen GR.

Notitie bij MARIA: Den 21 7bris 1704 Het H: Avondmaal gehouden op Midw: en is ons in de huisbesoekinge niets van belang voorgekomen, en sijn navolgende Personen tot s’ Heeren Tafel toegelaten.
op belijdenisse:
Maria Hovius

Register der ledematen van de Midwoldemer en Leekster gemeentens na voorgaande opteikeninge in de visitatie, te boek gestelt den 6 7br: 1713 door Albertus Alberthoma
Maria Hovius (vertrocken)

Boekhouder HEINS Wed. gedenkt haar Behuysinge,in de Turfthoorn Straat, benevens een Hof buyten Botteringe Poort, en elders drie apparte Kamers, gelyk in de Aangeslaagen Biljetten nader te zien is, te Verkopen op Donderdag den 18 February 1762 ten Huyze van Monsr. A. Addens in t Hagjen. (adv. Opregte Groninger courant, 12-02-1762, 16-02-1762)

De Wed. van de Boekhouder L. HEINS , praesenteert op Dingsdag den 2 Meert 1762, ten Huyze van de Juffrouw de Wed. Harteken in de Groote Toelast by Strykgelds Conditien te Verkopen, eenige Landeryen; Nader uyt de Aangeslaagen Biljetten te zien. (adv. Opregte Groninger courant, 23-02-1762, 26-02-1762, 02-03-1762)

De Wed. van de Boekhouder L. HEINS , gedenkt eenige Landeryen te Verkopen te Zuydhorm, in- de Weddemans Huys aldaar, op Woensdag den 17 Meert 1762, gelyk in voorgaande Biljetten is vermeld, op Conditien aldaar drie dagen bevoorens te zien. (adv. Opregte Groninger courant, 16-03-1762)

Bron:

Duinkerken
Ledematen


Kinderen van LUITJEN en MARIA:

 

1 CATHARINA SOPHIA HEINS, gedoopt op 31 augustus 1721 in Groningen GR. Volgt III-a.

2 FEKE HEINS. Zij is gedoopt op 29 oktober 1722 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van FEKE: Nieuwe Kerk, Turftorenstraat

3 HEIJE HEINS, gedoopt op 31 december 1723 in Groningen GR. Volgt III-b.

4 HEMMO HEINS, geboren op 12 oktober 1729 in Groningen GR. Volgt III-c.

 


II-b AALTIJN HEINS, dochter van HAIJE TAMMEN (zie I) en FEEIJKE LUIJTJENS. Zij is gedoopt op 28 april 1706 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van AALTIJN: Aaljet, Haije Tammen en Feeijke Luijtjens

AALTIJN trouwde, 25 jaar oud, op 26 oktober 1731 in Groningen GR met WOLTER DE VRIES.

Notitie bij het huwelijk van AALTIJN en WOLTER: Saturni den 15 September 1731
Wolter de Vries ps. van Strobosch ende Aaltijn Heijns van Embden pro qua Engelbert Heijns als broeder.
Den 26 Octob. 1731 door Ds Cock MK
in marge: met belastinge tot Embden


II-c ENGELBERT HEINS, zoon van HAIJE TAMMEN (zie I) en FEEIJKE LUIJTJENS. Hij is gedoopt op 26 februari 1709 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van ENGELBERT: Engelbarth, Haije Tammen en Feeijke Luijtjes

ENGELBERT is overleden vr 9 juli 1783 in Groningen GR, ten hoogste 74 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ENGELBERT: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Groningen 1781-1783
1783 den 9 Julij, NK, Engbert Heins wedr. van Rensijn Hulslag an de oostkant van der A, t laak. v.d. kraam. gilde

Breukdodenboek Groningen 1729-1794
1783 Julij 9, Engebert Heins man van Rensijn Hulslag oostkant der A

Beroep:

Glazemaker, kramer

ENGELBERT trouwde, 22 jaar oud, op 26 oktober 1731 in Groningen GR met RENSKE LUITJES HULSSLAGT, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ENGELBERT en RENSKE: Saturni den 8 September 1731
Engelbert Heijns van Emden, ps. en Rensjen Luijtjes van Groningen pro qua Jacob Alberts als Oom en Voormond.
Den 26 Octob. 1731 door Ds Cock MK

RENSKE is een dochter van LUITJEN ALBERS en ELLICHJE WILLEMS. Zij is gedoopt op 11 december 1710 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RENSKE: Nieuwe Kerk, Jacobijnerstraat

RENSKE is overleden vr 5 januari 1769 in Groningen GR, ten hoogste 58 jaar oud.

Notitie bij overlijden van RENSKE: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Groningen 1768-1776
MK 1769 den 5 januarii Rensien Hulslag huysvr. van de oldeman Engbert Heijns glaasemaker woondende in de Oude Eb. str.
Laken van de glaasemakers gilde

Breukdodenboek Groningen 1729-1794
1769 Janri 14 Rensijn Hulsslagt vr. van Engbert Heins in de O. Ebbingstraet


Kinderen van ENGELBERT en RENSKE:

 

1 FIJKJEN HEINS, gedoopt op 15 augustus 1732 in Groningen GR. Volgt III-d.

2 ELLECHJEN HEINS. Zij is gedoopt op 7 mei 1734 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ELLECHJEN: Martinikerk, Jacobijnerstraat

ELLECHJEN is overleden vr 1741, ten hoogste 7 jaar oud.

3 ANNA HEINS. Zij is gedoopt op 10 april 1736 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Grote Kerk, Jacobijnerstraat

ANNA is overleden vr 31 augustus 1776 in Groningen GR, ten hoogste 40 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ANNA: t Lutkeniestraatje

Notitie bij ANNA: ANNA HEINS maakt bekend, dat zy met haar Winkel verplaast is, van Peper na Steentil Straat, en aldaar maakt en te koop heeft allerhande zoort van Franse Winkelwaren, als Mantels Mantiljes, Balyne en Strooyhoeden, Zyden en Catuinen Kouzen, Zyden Doeken, Zyden Linten, zwane Kant, Weyers en Wayerbladen, alles tot een civile prys. (adv. Opregte Groninger courant, 07-06-1768)

ANNA bleef ongehuwd.

4 LUCHIEN HEINS, gedoopt op 3 januari 1738 in Groningen GR. Volgt III-e.

5 ELLEGIEN HEINS, gedoopt op 9 april 1741 in Groningen GR. Volgt III-f.

6 MARIA HEINS. Zij is gedoopt op 22 oktober 1743 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: Martinikerk, Ebbingestraat

7 HEIJO HEINS, gedoopt op 27 juni 1747 in Groningen GR. Volgt III-g.

8 WILLEM HEINS, gedoopt op 4 december 1750 in Groningen GR. Volgt III-h.

9 AALTJEN HEINS, gedoopt op 22 januari 1755 in Groningen GR. Volgt III-i.

 


III-a CATHARINA SOPHIA HEINS, dochter van LUITJEN HEINS (zie II-a) en MARIA HOVIUS. Zij is gedoopt op 31 augustus 1721 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: grootmoeder (m), grootmoeder (v)
Catrijna Sophea
Martini kerk, Oude Ebbingestraat

CATHARINA is overleden op 5 juni 1781 in Larrelt Oostfriesland, 59 jaar oud.

Notitie bij CATHARINA: Wittewierum ledematen 1745
Jan: 24. Heb ik Rudolphus Oosterveldt nieuws bevestigde Leeraar in dese gemeente proefpredikatie gedaan uit Matth: 5 vs. 3 en is niemant angenomen maar met Attestatie tot dese gemeente overgekomen mijn [Half]Suster Catharina Sophia Heins (den 29 Augustus 1746 met attestatie na Groningen)

Bron:

OSB Larrelt 1571
OSB Canhusen 217, 362
Duinkerken
Ledematen

CATHARINA trouwde, 27 jaar oud, op 15 september 1748 in Canhusen Oostfriesland met NICOLAAS NICOLAI, 25 jaar oud, nadat zij op 10 augustus 1748 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en NICOLAAS: Groningen, Sabbathi den 10 Augustus 1748
Nicolaus Nicolai praedicant tot Kanhuusen in Oostvrieslandt van Loppersum prs. Catharijna Sophia Heins van Groningen pro qua Luitien Heins als vader

Canhusen, Anno 1748 den 15 Septemb. ben ik N. Nicolai met de juffer Catharina Sophia Heins, Dogter van de E. Boekhouder L. Heins van Groningen na voorafgaanded proclamatie te Canhuizen in den Egt vereenigt

NICOLAAS is geboren op 6 december 1722 in Loppersum Oostfriesland, zoon van WESSELIUS NICOLAI en JANNEKE SPOORMAKERS. Hij is gedoopt op 11 december 1722 in Loppersum Oostfriesland. NICOLAAS is overleden op 3 maart 1784 in Borkum Oostfriesland, 61 jaar oud. NICOLAAS trouwde later op 19 september 1782 in Greetsiel Oostfriesland met MARTJE HINDERKS (1747-1817).

Notitie bij NICOLAAS: Nicolaus (Claes)

Album Studiosorum Academiae Groningae, Nicolaus Wesselius Nicolai, 09/09/1740, Frisiae Orientalis Gaucus, Theol.

(Die Chauken wohnten in Einzelhfen und kleinen Drfern. Bei heute noch bestehenden Orten wird oft aus den Namensendungen auf die Grnder geschlossen. Als chaukische Siedlungen gelten Orte mit der Endung
„-e(r)ns“ - zum Beispiel Cleverns, Esens, Popens, Wiesens, Ziallerns und andere. Die Namen friesischer Grndungen enden oft auf „-um“ (von „hem“ = „heim“). Beispiele sind: Canum, Loppersum, Pewsum, Werdum, Bsum, Lesum, Lssum, Rekum, Brinkum, Bassum und andere mehr).

[Wybelsum] Ao 1767 den 25 Jan. ben ik N. Nicolai, Loppersumano Frisius van Critzum hier gekomen, en bevestigt door de W. Ew. Hr Fr[idrich]. Viscerius past. Hint[e]. met de woorden uit Handl. 20:28 hebt agt op u zelven en etc. terwijl mijn IntreRede was uit Psalm:71:16,17. Ik zal heengaan in den mogentheden des H:, om van hier ben ik na het Eijlant Borkum beroepen, 1773 en den 18 Julii hier mijn laa[t]ste predicatie gedaan over 1 Joh:2:18.1 de kinderkens, het is de laa[t]ste ure, naas[t] mijn plegtige afscheids rede naderhand Opb 3.vs 3.

Album Studiosorum Academiae Groningae, 11/09/1741, Frerik Jansen Viscerius

StaA Rep. 138 II Nr. 899. Die von dem Pastor Nicolai zu Wybelsum geforderten Gebhren fr die Eintragung der Sterbeflle in das Kirchenbuch, 1772.
Acta consistoralia Anno 1772. A Sa Majest le Roi de Prusse. Betr. Onne Hinderks

Kopfschatzung 1757: Visitator, - rt. 13 sch. 10 witt, Frau -.6.15

Adres:

vanaf 1757

   

Groe Faldernstrae 35, Emden Oostfriesland

Beroep:

Pastor (Canhusen (14/11/1748-1751), Visitator te Emden (1751-1762), Simonswolde (1762-1763), Critzum (00/12/1763-1767), Wybelsum (25/01/1767-18/07/1773), Borkum (05/09/1773-1784))

Bron:

OSB Loppersum 1272, 1273
OSB Wybelsum 1091
OSB Canhusen 362
OSB Larrelt 1571
Duinkerken


Kinderen van CATHARINA en NICOLAAS:

 

1 MARIA NICOLAI, geboren op 18 oktober 1749 in Canhusen Oostfriesland. Volgt IV-a.

2 WESSELIUS NICOLAI, geboren op 20 december 1751 in Emden Oostfriesland. Volgt IV-b.

3 LUITJEN NICOLAI, geboren omstreeks 1757. Volgt IV-c.

 


III-b HEIJE HEINS, zoon van LUITJEN HEINS (zie II-a) en MARIA HOVIUS. Hij is gedoopt op 31 december 1723 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEIJE: Martinikerk, Turftorenstraat

HEIJE is overleden na 8 juli 1775, minstens 51 jaar oud.

Notitie bij HEIJE: Ook Hajo
Mevrouw de Wed van de Grietman LEURINGH, zal op Zaturdag den 3 April 1756, s morgens ten 10 uur tot Tolbert op haar Ed. Plaats laaten Verkopen 150 zwaare Eyken Boomen, als ook een partye minder zoort: bovengemelde praefenteert ook te Verhuuren haar Ed. Oste Weyde en Hooyland by Ematil. Jemands gading zynde kan haar Ed: daar over aanspreeken op de Leek en tot Groningen ten huyze van H. HEINS Verlakker, in de Torftooren straat. (adv. Opregte Groninger courant, 26-03-1756)

HEYO HEINS en zyn Huysvrouw, Konstverlakker in de Brugge Straat zyn voornemens, Haar Huys by Strykgeld te laten Verkopen, voor November op May 1768 te aanvaarden, waar van de dag nader zal bepaald worden. (adv. Opregte Groninger courant, 09-10-1767)

HEY HEINS en zyn Huysvrouw, Konstverlakker in de Brugge Straat zyn voornemens, Haar Huys by Strykgeld te laten Verkopen, op den 24 October 1767, ten huize van Wilke Schilthuis in het Schippers Gezelschap, om op May 1768 te aanvaarden, gelyk in de Aanslagen te zien is. (adv. Opregte Groninger courant, 13-10-1767, 16-10-1767, 20-10-1767, 23-10-1767)

Treedt op namens schoonzus Geertje Hulshoff bij haar tweede huwelijk (8-7-1775)

H. HEINS voornaam Verlakker in syn Verlak, wonende in Antoni Gastihuis voor Ooster Poort, op verscheiden tyden en plaatzen gehoord hebbende, hoe er een gerugte ging dat hy met het Werk waar uitgescheiden, dit onwaar zynde, verzoekt een ieders gunst. (adv. Groninger courant, 09-05-1783)

Beroep:

Verlakker

HEIJE:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25 februari 1749 in Groningen GR met ANNA WOLTERS, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HEIJE en ANNA: Saturni Den 8 Februarii 1749
Haijo Heins Ps. en Anna Wolthers beide van Groningen pro qua Wolter Lucas als vader.
Gecop. den 25 Febr. 1749 door Ds Tjassens MK

ANNA is een dochter van WOLTER LUCAS en ANNIGGIJN EGBERTS. Zij is gedoopt op 2 april 1724 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Martinikerk, Grote Kerkhof

ANNA is overleden vr 30 november 1757 in Groningen GR, ten hoogste 33 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ANNA: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Groningen 1749-1758
1757, 30 9ber, AK, Anna Wolters huisvr. van de ouderman Heijo Heins verlakker in Turftoorenstraat
Laken van de schildersgilde

Breukdodenboek Groningen 1754-1794
1757 2 Decemb Anna Wolters h. Haijo Heins Torfthorenstraet

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 20 juni 1758 in Groningen GR met EJA HULSHOFF, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HEIJE en EJA: Sabbathi den 3 Junij 1758
Hajo Heins van Groningen Ps. en Eja Hulshoff van Nieuwolda in den Oldambte pro qua Eltjo Hulshoff als broeder.
Cop. den 20 Junij 1758 door Ds Heins S.S. Min. Cand. NK

EJA is geboren op 21 juli 1732 in Nieuwolda GR, dochter van GERRIJT JANS HULSHOFF en AALTIJN ELTJES. Zij is gedoopt op 12 november 1741 in Nieuwolda GR.

Notitie bij de geboorte van EJA: 12 november 1741 na voorgaande geloofsbelijdenisse gedoopt navolgende huisgesin, die van de Mennoniten tot onse gemeinte sijn overgegaan:
De eersame Gerrijt Jans Hulshoff geboorn in Groningen den 29sten februarius 1704.
En desselfs huisvrouw Aaltje Eltjes geboorn, en tesamen woonagtig in dese plaetse, den 27sten januarius 1709.
En de kinderen uit dit huwelijk:
De oudste dogter genaamt Eja geb. den 21 julius 1732
De twiede dogter genaamt Geertje geb. den 10 august. 1733
De derde dogter genaamt Fokkelijna geb. den 20 junius 1736
De twiede soon, sijnde de oudste te Groningen, genaamt Eltjo geboren den 5den maijus 1738.
7 september 1742 gedoopt het oudste soontjen van Gerrijt Jans Hulshoff en Aaltjen Eltjes, geboorn den 3den novemb. 1735 en genoemt Jan.


III-c HEMMO HEINS is geboren op 12 oktober 1729 in Groningen GR, zoon van LUITJEN HEINS (zie II-a) en MARIA HOVIUS. Hij is gedoopt op 13 oktober 1729 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEMMO: Nieuwe Kerk, Turftorenstraat

HEMMO is overleden op 1 maart 1814 in Aarlanderveen, 84 jaar oud.

Notitie bij HEMMO: Album Studiosorum Academiae Groningae 10/01/1746 H. Heins, Groninganus, Theol.
Afscheid gepreekt 10/04/1808 door Ds. B.A. van Meerbeek uit Nieuwveen

Beroep:

Proponent onder het classis Emmen, predikant Zevenhoven (14/09/1760-31/12/1807)

Bron:

Duinkerken

HEMMO trouwde, 39 jaar oud, op 17 januari 1769 in Leiden ZH met JOHANNA MOORJAANSHOOFD, 20 jaar oud, nadat zij op 28 december 1768 in Zevenhoven in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van HEMMO en JOHANNA: Zevenhoven, 1768, 28 decemb. aangetekend. Ds. Hemmo Heins j.m. van Groningen, predikant van de gereformeerde gemeente J.C. alhier met mejuffrouw Johanna Moriaanshooft j.d. gebooren en wonende te Leyden
en zijn 1769 17 jan. door Ds Hendrik Caan predikant te Leyden aldaar getrouwt.

Leyden, Aangeteykent den 29 december1768
Hemmo Heins, predicant te Sevenhoven, jongman van Groningen, wonende aldaar [=Sevenhoven], vergeselt met Gerardus Moriaanshooft, zijn goede bekende, wonende op de Hogelandse Kerkgragt met Johanna Moriaanshooft, jongedochter van Leijden, wonende op de Hogelandse Kerkgragt, vergeseltt met Maria van den Brand, haar moeder, wonende als vooren.
Den bruijdegom moet voor t gaan van het derde gebod behoorlijk consent van zijn ouders vertoonen en overleveren.
Op den 6. januarii 1769 heeft Arnoldus Moriaanshooft van wegens den bruijdegom behoorlijk consent van zijn ouders vertoont en overgelevert, ende zulks voor t gaan van t derde gebod.
In l. marge: Moet attestatie van Sevenhoven overbrengen
Hogelandse kerk, alhier getrouwt den 17 jan. 1769

JOHANNA is een dochter van ARNOLDUS MORIAANSHOOFD en MARIA VAN DEN BRAND. Zij is gedoopt op 20 maart 1748 in Leiden ZH.

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: Marekerk
Getuige: Johanna Bos (dochter van Maria, een zus van Gerrit de vader van Arnoldus, Maria is niet de zus van Arnoldus zoals ten onrechte in zijn testament staat d.d. 26-10-1747)

JOHANNA is overleden op 26 oktober 1807 in Zevenhoven, 59 jaar oud. Zij is begraven op 31 oktober 1807 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van JOHANNA: 30-10-1807:
Johanna Moriaanshoofd Tromp leeftijd 59 jaar, echtgenote van Hemmo Heins, wonende te Dorp, laat 3 kinderen uit 1 huwelijk na, overleden op 26-10-1807, begraven op 31-10-1807

Notitie bij JOHANNA: Ook Moriaanshoofd en Moriaanshoofd Tromp

Bron:

Duinkerken


Kinderen van HEMMO en JOHANNA:

 

1 MARIA JOHANNA HEINS. Zij is gedoopt op 12 november 1769 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van MARIA: Peeten: Arnoldus Moriaanshoofd en Maria van der Brand

MARIA is overleden op 13 november 1769 in Zevenhoven, 1 dag oud. Zij is begraven op 16 november 1769 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van MARIA: gaarder 6 gulden, aangever Hemmo Heins (predikant)

2 NN HEINS, geboren vr 23 mei 1771 in Zevenhoven. NN is overleden, minstens een dag oud. Hij of zij is begraven op 23 mei 1771 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van NN: kind kort na de geboorte overleden
gaarder 6 gulden, aangever Hemmo Heins (predikant)

3 ARNOLDUS TROMP HEINS, gedoopt op 27 september 1772 in Zevenhoven. Volgt IV-d.

4 MARIA JOHANNA HEINS. Zij is gedoopt op 17 april 1774 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van MARIA: Peet: Arnoldus Mooriaanshoofd
Getuige: Catharina Bonsert

MARIA is overleden, 7 jaar oud. Zij is begraven op 3 november 1781 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van MARIA: gaarder 6 gulden, aangever Hemmo Heins (predikant)

5 HEMMO HOVIUS HEINS. Hij is gedoopt op 26 mei 1776 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van HEMMO: Pinksteren
Getuige: Catharina Bonsert

HEMMO is overleden, 21 jaar oud. Hij is begraven op 28 april 1798 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van HEMMO: gaarder 6 gulden, aangever Hemmo Heins (predikant)

6 CATHARINA SOPHIA HEINS. Zij is gedoopt op 28 maart 1779 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: Getuige: Catharina Bonsert

CATHARINA is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 3 november 1781 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van CATHARINA: gaarder 6 gulden, aangever Hemmo Heins (predikant)

7 JACOBUS JOHANNES HEINS. Hij is gedoopt op 12 augustus 1781 in Zevenhoven. JACOBUS is overleden, 22 dagen oud. Hij is begraven op 3 september 1781 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van JACOBUS: gaarder 6 gulden, aangever Hemmo Heins (predikant)
genoteerd als Johannes Jacobus

8 JACOBUS JOHANNES HEINS, geboren op 28 september 1782 in Zevenhoven. Hij is gedoopt op 29 september 1782 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van JACOBUS: Getuige: Catharina Bonsert

JACOBUS is overleden, 11 jaar oud. Hij is begraven op 20 september 1794 in Zevenhoven.

Notitie bij overlijden van JACOBUS: gaarder 6 gulden, aangever Hemmo Heins (predikant)

9 PETRUS JOHANNES HEINS, gedoopt op 27 maart 1785 in Zevenhoven. Volgt IV-e.

10 ERMINA JOHANNA HEINS, geboren op 8 november 1790 in Zevenhoven. Volgt IV-f.

 


III-d FIJKJEN HEINS, dochter van ENGELBERT HEINS (zie II-c) en RENSKE LUITJES HULSSLAGT. Zij is gedoopt op 15 augustus 1732 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van FIJKJEN: Martinikerk, Oude Ebbingestraat

FIJKJEN trouwde, 28 jaar oud, op 18 december 1760 in Groningen GR met ABRAHAM ZAGER.

Notitie bij het huwelijk van FIJKJEN en ABRAHAM: Sabbathi den 29 Novembris 1760
Abraham Zager Ps. en Fieke Heins beide van Groningen, pro qua Engelbert Heins als vader.
Cop. den 18 Decemb. 1760 door Ds Budde NK


III-e LUCHIEN HEINS, zoon van ENGELBERT HEINS (zie II-c) en RENSKE LUITJES HULSSLAGT. Hij is gedoopt op 3 januari 1738 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van LUCHIEN: Grote Kerk, Jacobijnerstraat

LUCHIEN trouwde, 25 jaar oud, op 7 april 1763 in Groningen GR met ANNIGJE HARTEKEN, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van LUCHIEN en ANNIGJE: Sabbathi den 12 Martii 1763
Luitje Heins ps. en Annigje Harteken beide van Groningen pro qua Jan Harteken als vader.
Cop. den 7 Aprilis 1763 door Ds Rummerinck NK

ANNIGJE is een dochter van JAN HARTKEN en KUNNEGIEN KORNELIS. Zij is gedoopt op 31 maart 1741 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNIGJE: Grote Kerk, Hofstraat

ANNIGJE trouwde later op 26 mei 1776 in Leeuwarden FRL met [waarschijnlijk] JOHANNES DE VRIES.


III-f ELLEGIEN HEINS, dochter van ENGELBERT HEINS (zie II-c) en RENSKE LUITJES HULSSLAGT. Zij is gedoopt op 9 april 1741 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ELLEGIEN: Grote Kerk, Oude Ebbingestraat

ELLEGIEN is overleden vr 1 mei 1792 in Groningen GR, ten hoogste 51 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ELLEGIEN: Nieuwstad

ELLEGIEN trouwde, 31 jaar oud, op 1 december 1772 in Groningen GR met HARMANNUS DE VRIES.

Notitie bij het huwelijk van ELLEGIEN en HARMANNUS: Sabbathi den 14 November 1772
Harmannus de Vries van Strobos onder Gerrekens Clooster in Friesland Ps. en Elligje Heins van Groningen pro qua Engelbertus Heins als vader.
Cop. den 1 December 1772 door Ds Alberthoma AK

HARMANNUS is overleden op 26 augustus 1795 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van HARMANNUS: Den 26 aug. 1795 is overleden, 6 stuivers bet.
Harm de Vries nalatende twee onmondige zoons, waarvan de naaste vrienden zijn Derk de Vries in Oosterpoorten Gasthuis en de wolkammer Heins [=Heijo (1747-1806)] aan de oostkant van der Aa.


Kinderen van ELLEGIEN en HARMANNUS:

 

1 RENSJEN DE VRIES. Zij is gedoopt op 23 november 1774 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RENSJEN: Nieuwstad

RENSJEN is overleden vr 1776, ten hoogste 2 jaar oud.

2 RENSJE DE VRIES. Zij is gedoopt op 17 juli 1776 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RENSJE: Nieuwstad

3 LAMBERTUS DE VRIES. Hij is gedoopt op 9 oktober 1778 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van LAMBERTUS: Nieuwe Boteringestraat

4 ENGELBARD DE VRIES. Hij is gedoopt op 10 juli 1782 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ENGELBARD: Nieuwstad

ENGELBARD is overleden op 26 november 1810 in Grollo, Rolde, 28 jaar oud. ENGELBARD bleef ongehuwd.

 


III-g HEIJO HEINS, zoon van ENGELBERT HEINS (zie II-c) en RENSKE LUITJES HULSSLAGT. Hij is gedoopt op 27 juni 1747 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEIJO: Martinikerk, Ebbingestraat

HEIJO is overleden op 24 augustus 1806 in Groningen GR, 59 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HEIJO: 1806, Geve bij dezen kennis dat den 24 Aug. overleeden is Hajo Heins man van Elsin Nannengha oud 59 jaar gewond in Folteringestraat naalaatende vrou en een dogter. Geen 1000 gld. J.T. Homkes, lijkb.

Notitie bij HEIJO: HEIJO HEINS en zyn Huisvrouw, presenteren hunne Wel ter Neering staande Behuizinge op de hoek van agter Muur in de oude Ebbinge Straat, uit de Hand te Koop, tegens aanstaande May. Wie gading heeft kan bovengenoemde daar overspreken. (adv. Groninger courant, 16-12-1777)

H. HEINS aan de Oostkant van der A, presenteert zyn wel ter Neering staande Behuizinge, uit de Hand te Koop, waar in de Wolkammers Neering in word gedaan, zeer geschikt tot alle Negotie, waar van een Zolder word Verhuurt voor 31 Gulden 5 Stuiver in het Jaar. (adv. Groninger courant, 10-11-1789)

Een ruime BOVENWONING met een vrye Opgang tegen aanstaande May te Huur, te bevragen by H HEINS in de Folteringe straat in No. 25. (adv. Groninger courant, 17-02-1804)

Beroep:

Wolkammer

HEIJO trouwde, 25 jaar oud, op 17 december 1772 in Groningen GR met ELSIEN HEEPS NANNINGA, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HEIJO en ELSIEN: Sabbathi den 21 November 1772
Haijo Heins ps en Elsjen Heebs Nanninga beide van Groningen pro qua Jan Eek Ijken als swager
Cop. den 17 December 1772 door Ds Budde NK

ELSIEN is een dochter van LEONARDUS HUGIUS NANNINGA en ELSJEN WOLTHERS. Zij is gedoopt op 9 december 1742 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ELSIEN: Martinikerk, Schuitendiep

ELSIEN is overleden op 9 juni 1824 in Groningen GR, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 juni 1824 [bron: Aktenummer 318].


Kinderen van HEIJO en ELSIEN:

 

1 ENGELBERT HEINS. Hij is gedoopt op 31 juli 1774 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ENGELBERT: A-kerk, Oude Ebbingestraat

ENGELBERT is overleden vr 1806, ten hoogste 32 jaar oud.

2 ELZIJN HEINS. Zij is gedoopt op 19 januari 1776 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ELZIJN: Oude Ebbingestraat

 


III-h WILLEM HEINS, zoon van ENGELBERT HEINS (zie II-c) en RENSKE LUITJES HULSSLAGT. Hij is gedoopt op 4 december 1750 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Martinikerk, Ebbingestraat

WILLEM trouwde, 22 jaar oud, op 19 augustus 1773 in Groningen GR met HENRICA NANNINGA, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WILLEM en HENRICA: Sabbathi den 10 Julij 1773
Willem Heins Ps. en Henrica Nanninga beide van Groningen pro qua Nanning Jan Nanninga als broeder.
Cop. den 19 Augusti 1773 door ds Alberthoma NK

HENRICA is een dochter van LEONARDUS HUGIUS NANNINGA en ELSJEN WOLTHERS. Zij is gedoopt op 30 januari 1739 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HENRICA: Grote Kerk, Schuitendiep


Kinderen van WILLEM en HENRICA:

 

1 ENGELBERT HEINS. Hij is gedoopt op 18 januari 1775 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ENGELBERT: Folkingestraat

2 LEONARDUS HUIGIUS HEINS. Hij is gedoopt op 20 april 1777 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van LEONARDUS: A-kerk, Folkingestraat

LEONARDUS is overleden vr 1779, ten hoogste 2 jaar oud.

3 LEONARDUS HUGIUS HEINS. Hij is gedoopt op 5 december 1779 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van LEONARDUS: A-kerk, Brugstraat

 


III-i AALTJEN HEINS, dochter van ENGELBERT HEINS (zie II-c) en RENSKE LUITJES HULSSLAGT. Zij is gedoopt op 22 januari 1755 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van AALTJEN: A-kerk, Ebbingestraat

AALTJEN trouwde, 27 jaar oud, op 1 mei 1782 in Groningen GR met HINDERIKUS HOLTHUIS, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AALTJEN en HINDERIKUS: Hinderikus Holthuis ps, en Aaltjen Heins, beide van Groningen pro qua Engelbert Heins als vader.
Cop. den 1 Maij 1782 door Dom. Bachiene in A.K.

HINDERIKUS is een zoon van WILLEM HOLTHUIS en TRIJNTJEN TJAARTS. Hij is gedoopt op 20 oktober 1741 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HINDERIKUS: Grote Kerk, Steentilstraat


Kind van AALTJEN en HINDERIKUS:

 

1 RENSIJN HOLTHUIS. Zij is gedoopt op 24 januari 1783 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RENSIJN: Martinikerk, bij Herepoort

 


IV-a MARIA NICOLAI is geboren op 18 oktober 1749 in Canhusen Oostfriesland, dochter van NICOLAAS NICOLAI en CATHARINA SOPHIA HEINS (zie III-a). Zij is gedoopt op 22 oktober 1749 in Canhusen Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (m)
Anno 1749 den 18 October is Pastor N. Nicolai en zijn Huisvrou Catharina Sophia Heins een Jongen Dogter geboren en den 22 Dito te Canhuizen gedoopt en genoemt Maria

MARIA is overleden op 26 juni 1784 in Larrelt Oostfriesland, 34 jaar oud.

Notitie bij overlijden van MARIA: 1784 Juni den 26ten Stierv aan de febris maligna Maria Nicolaj huisvrouw van Mr. Hans Dirks v. Dijkum oud 35 jaar

Bron:

OSB Wybelsum 356, 1091
OSB Larrelt 457, 1571
OSB Canhusen 362

MARIA trouwde, 22 jaar oud, op 6 juli 1772 in Wybelsum Oostfriesland met HANS DIRKS VAN DIJKUM, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARIA en HANS: Hans Dirks van Dijckum s.v. Dirk Hinderks van Dijckum, oud 24 jaar, en Maria Nicolai, d.v. Ds. N. Nicolai, loci Pastor, oud 22 jaar; zijn alhier na een driemalige onverhinderde Proclamation, in den Echtstaat vereenigt op den 6 Julii 1772, en wel in de privates parietes in de Pastorije, in de tegenwoordigheid van vele getuigen, door mij als Vader et Pastor L. gecopuleerd, na eene voorafgaande Redevoering over Psalm 45:11,12. [Hoor O Dochter etc], waarop de gecopuleerde des anderen daags na Uttum met de woninge vertrokken zijn.

HANS is geboren op 23 december 1747 in Wybelsum Oostfriesland, zoon van DIRK HINDERKS VAN DIJKUM en JANNA JANSSEN. Hij is gedoopt op 24 december 1747 in Wybelsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van HANS: overgrootvader (v)
1747, Op den 23 Dec. is Dirk Hindr. en Janna Janssen een sone geboren en op den 24 na belijdenis des vaders met de naam Hans gedoopt

HANS is overleden op 15 juli 1785 in Larrelt Oostfriesland, 37 jaar oud. Hij is begraven op 20 juli 1785 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij overlijden van HANS: 1785 Juli den 15den Stierv aan een borstziekte oud 37 jaren Hans Dirks v. Dijkum Mr. Smit en wierd den 20ten Ejusdem begraven

Notitie bij HANS: gibt bei der Hauskollekte fr die Reparatur der Orgel in Larrelt am 2-2-1785 2 gl 15 st
Zyn knegt Vreede 9 st en zyn meyd Bregtje 9 st

- Hypothekenbuch Larrelt Nr. 47: Georg Carl Mller ... Kohlgarten ins Osten an dem gemeinte Wege und ins Suiden an [Fredrich Hinrichs Smit erb, gestrichen] des weijl Garbrand F Bakker Kinder Kohlgarten, in Westen an Arend F[olpents] van Hettinga ... und in Norden an dies sogenannte Baantje Pfad
- Hans Dirxs 1779 den 20 Jan von den Erben des Weijl. G.C. Muller fur 112 gl in gold
- Hans Dirks van Dijken Kinder 28 mrt 1801 818 gl in golden, Abra... Wenckebach

- Hypothekenbuch Larrelt Nr. 16: Jan David Rosenbroek Haus und Garten zu Larrelt beswettet ins Norden an dem gemenen Wege, ins Osten an der Kirch Strae, ins Suiden an Egbert Hinrichs Erben und Jan Rolefs van Horen ins Westen. Mit Sitzen in dasiger Kirch und Grber auf dem Kirchserb.
- gekauft von Claes Peters [van Jennelt] und Pieterke [Jansen] Rosenbroek alhier. itzo Hans Dircks van Dijkum Kinder. Der Erblaer hat dieses Haus dem 20 Dec. 1784 von denen vorigen Besizern aus der Hand gekaufet fur 64 Louis dor
- Hinderk Luppen Bakker en Hiske Meenen Lehling, 28 Mrz 1801, 3450 gl in gold
- Geerd Luppen Bakker en Sophia Hinderks, 20 Febr. 1803, 2650 gl

- Hypothekenbuch Larrelt Nr. 9: lening aan fam. Ohling 2 Febr 1798 - 4 Sept 1807

Beroep:

Smid te Larrelt

Bron:

OSB Wybelsum 356, 730
OSB Larrelt 457


Kinderen van MARIA en HANS:

 

1 DERK VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 5 april 1773 in Uttum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 9 april 1773 in Uttum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van DERK: grootvader (v)
1773 Den 5 Ap. geb & 9 gedoopt n soontijn van Hans Derks & Maria Nicolai, gen. Derk

DERK is overleden op 15 augustus 1829 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 augustus 1829 [bron: Aktenummer 1708].

Notitie bij DERK: 1811 Zwanestraat

Beroep:

Commissionair

2 NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 30 december 1774 in Uttum Oostfriesland. Volgt V-a.

3 GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM, geboren op 17 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland. Volgt V-b.

4 CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 21 november 1780 in Larrelt Oostfriesland. Volgt V-c.

5 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 18 november 1782 in Larrelt Oostfriesland. Volgt V-d.

 


IV-b WESSELIUS NICOLAI is geboren op 20 december 1751 in Emden Oostfriesland, zoon van NICOLAAS NICOLAI en CATHARINA SOPHIA HEINS (zie III-a).

Notitie bij de geboorte van WESSELIUS: grootvader (v)

WESSELIUS is overleden op 14 oktober 1834 in Paterswolde Eelde DR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 oktober 1834 [bron: Aktenummer 22].

Notitie bij WESSELIUS: W. NICOLAI in de Stoeldrayers straat, regt tegen over het Comptoir van den Stads Rentmeester, Verkoopt ..., en meer ander Kruideniers Waren. alles tot ceviele pryzen, zo als in menigvuldige andere Winkels, ook buiten my is te bekomen. Voorts zal my zoo veel mogelyk neffens andere brave Kooplui bevlytigen, om aan de kleinder Stads Winkels, zo te Verkopen, dat dezelve even als de grotere Verkoopen kunnen, om daar door den Eerlyken, en graag Werkzamen Man, mede gelegentheid te geven, het noodwendige Brood te winnen, en andersints om, onvermydelyke Bankrotten voor te komen, wyders offerere ..., verzoek Gunst en Recommandatie, dog geen ieders Gunst.
Om Eerlyk en met Vlyt te streven,
Na t geen Wy nodig zyn in t Leeven,
Is iets, dat Ons de Pligt gebied,
Maar om een ander te misgunnen,
Het geen Wij al niet krygen kunnen,
Neen
—— dat gebied de Pligt ons niet.
(advertentie Groninger Courant no 36, 5-5-1797, no 37, 9-5-1797)

W NICOLAI in de Stoeldraaijers straat, adverteerd, dat by hem, om verantwoordelyke redenen, thans zyn te bekoomen ..., dog alles zo, en in dier voegen, als niet alleen in groter, maar ook in kleinder Winkels, evengoed, buiten hem zyn te bekoomen. Om alzo was het mooglyk, zelfs, het veragtelyk denkbeeld, van laage Eigenbaat, zoo yselyk, verderflyk in alle standen voor de Maatschappy, in de Duisternisse weg te slingeren, van waar dezelve hunne oorsprong heeft, en om die van beklagenswaardige Armoede by zyn Mede-Burgeren niet op te wekken. (advertentie Groninger Courant no 105, 26-12-1797)

De Procureur J. VERSTEEGH in qlt, gedenkt op HEDEN den 3 Maart 1801 s avonds te 6 uur, ten huize van J. S. Damstee in de Roemer publyk by Strykgeld te Verkoopen: I. Een kapitale en wel ter neeringstaande beklante KOOPMANS BEHUZNGE, waar in veele jaaren de Kruideniers en Kaars Negotie met goed succes is en op heden word gexerceert, staande ten Oosten in de Stoeldraaijer straat op de hoek van de Agter Muur, met een opene Plaats, Kaarsemakery en Hof er agter, zoo door de Koopman W. Nicolai en Vrouw in eigendom word bewoond. II. Een ruim PAKHUIS en STALLE mede aldaar in de agter muur, swettende aan No. I., met nog vier Wonings onder het zelfde Dak, bestaande in een beneden en drie boven, dewelke apart zyn verhuurd s jaars voor 116 gl. 4 st. III. Een plaizant HOF buiten A Poort in de Lissebon Steeg, waarin een verheven Zomerhuis van 2 Verdiepen (een aangenaam uitzigt hebbende over de omleggende Tuinen en Landen) Stook en Privhuisje, 2 Prielen en menigte keurlyke Vrugtbomen zoo by dezelve word gepossideert. IV. De vaste en altoosduurende BEKLEMMING van 2 grazen kostelyk Groen Land in 2 stukken, buiten de A Poort by de Hoornsche Dyk, het 2de stuk agter de Styfzelmakery, doende s Jaars tot een vaste huure aan de Burgers A. en T. Hulshof 60 gl. V. Een VOERWERK tot het Reinigen der Stads Straaten, zo door de Koopman Nicolai en Vrouw word gepossideert, waarover 2200 guld. kan blyven staan. VI. Een plaisant HOF buiten de Ooster Poort ten Noorden in de Latten Steeg, daar in een Zomerhuis, Stook en Privhuisje en veele Vrugtboomen, zoo door de Predikant Oosterveld word gebruikt. VII. Een BEHUIZINGE en TUIN op het Oosternieland, zo door Riewert Pieters en Vrouw in huure word gebruikt, s jaars voor 40 gl. VIII Een NATIONAALE SCHULDBRIEF groot in Capitaal 1000 gl. na 3 p. Ct. verschynd op primo January. IX. Een VERZEGELING ten laste der Stad Groningen, groot in Capitaal 2000 guldens, na 4 pro Cento gedat. den 24 January 1667. Breder in de Billetten vermeld. (advertentie Groninger Courant no 14, 17-2-1801, no 18, 3-3-1801)

De Procureur J. VERSTEEGH in qlte, gedenkt op Vrydag den 5 Maart 1802 s avonds te 6 uur, ten huize van de Kastelein J. Tiddens by de Koornbeurs publyk by Strykgeld te Verkopen: I. Een ruim PAKHUIS ten Zuiden in de Agtermuur by de Stoeldrayer straat, zo door de Koopman W. Nicolai en Vrouw in eigendom word bewoond met een Kamer er boven dewelke door Willem Daniels in huure word bewoond s jaars voor 31 gld. 4 st. II. Een groote STALLE tot 2 Paarden en ruimte tot een Wagen en Chais met drie WONINGS, bestaande in een beneden en twee boven, staande mede aldaar swettende aan No. 1., wordende gemelde drie Wonings door Pieter Steen en Consorten in huure bewoond s jaars voor 85 gld. III. De vaste en altoosdurende BEKLEMMING van 2 Grazen kostelyk Groen Land in 2 Stukken, buiten de Aa Poort by de Hoornsche Dyk het 2de stuk agter de Styfzelmakery, doende s jaars tot een vaste huure aan de Kooplieden A.en T. Hulshof 60 gld. IV. Een VOERWERK tot het reinigen der Stads straaten, zo door de Koopman W. Nicolai en Vrouw word gepossideert, alles breder to de billetten vermeit. (advertentie Groninger Courant no 16, 23-2-1802, no 17, 26-2-1802, no 18, 2-3-1802, no 19, 5-3-1802)

By K. van der BORGH zyn 2 Toonbanken 1 groote en 1 kleine, voor een civiele prys, uit de hand te Koop, om voort aan te vaarden, dewyle de opgem. verhuisd is uit de Oude Ebbinge straat, in de Stoeldraaver straat in het Huis van W. Nicolai, en continueert daar met de Kruideniers en Kaars Negotie, verzoekende een ieders gunst, belovende een goede en civiele behandeling. (advertentie Groninger Courant no 35, 30-4-1802)

De Procureurs J. VERSTEEGH en ZOON in qlt, gedenken op Vrydag den 6 January 1804., s avonds te 6 uur, ten Huize van de Kastelein O. HEYKENS in de Ooster straat, publyk by Strykgeld te Verkoopen: III. De VASTE en ALTOOSDUURENDE BEKLEMMiNG van pl. min. 2 Grazen Kostelyk GROENLAND in 2 stukken, buiten A Poort by de Horensche Dyk, het twede stuk agter de Styfzelmakery, zo door de Heer W. NICOLAI en Vrouw word gebruikt, doende s jaars tot een vaste huure 60 gl. Breder in de Conditien vermeld. (advertentie Groninger Courant no 102, 23-12-1803, no 103, 27-12-1803, no 1, 3-1-1804, no 2, 6-1-1804)

By de Koopman W. NICOLAI in de Brug-straat. alwaar de Spitsboor uithangt, zyn thans te bekomen: Beste nieuwe PATERWOLDSCHE CASTANJES, het pond a tien stuivers, als mede ook alle soorten van YZER en KRUIDENIERS WAREN. (advertentie Advertentieblad van het departement van de Wester-Eems no 32, 17-10-1811)

Naamsaanneming 1812 op 121 (Paterswolde, Nijborg) W. Nicolai, geen kinderen vermeld. In 1807 de Heer W. Nicolai, boer, 3 inwonende kinderen, 2 werkbodes. Haardstedenregister 1804 met 2 paarden.
In Huizen van Stand: Wesselius Nicolai getrouwd met Aagje Jacobs Dedden koopt de Nijborg in 1802 van Wicher Onco van Swinderen. In 1848, na het overlijden van Wesselius Nicolai wordt het huis verkocht aan Mr. Lambertus Frederik Ballot en de latere hoogleraar Christoforus Hendrikus Didericus Buys Ballot.

Beroep:

Koopman, winkelier, kruidenier (Stoeldraaierstraat t.o. het Stads Comptoir)

WESSELIUS trouwde, 27 jaar oud, op 7 september 1779 in Groningen GR met AVIEN JACOBS DEDDENS, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WESSELIUS en AVIEN: Sabbathi den 21 Augusti 1779
Wesselus Nicolai van Embden Ps. en Aafje Jacobs van Manslagt in Oost Friesland pro qua Jan Sunnekes als daartoe versogt, kragt meede verteekende hand van de bruidegoms vader van den 10 deeser
Cop. den 7 Septb. 1779 door Ds Swijghuisen MK

AVIEN is geboren op 4 april 1759 in Manslagt Oostfriesland, dochter van JACOB EISONIUS en TRIENTIEN PIETERS. AVIEN is overleden op 4 mei 1834 in Paterswolde Eelde DR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1834 [bron: Aktenummer 8].

Notitie bij AVIEN: Avien bij overlijden als Avie Jacobs Eisonius, bij ondertrouw Catharina: Eisonius, bij het overlijden van haar kinderen wordt bij de moeder zowel de familienaam Jansonius als Deddens gebruikt. Ook Afijn en Aafke.


Kinderen van WESSELIUS en AVIEN:

 

1 CATHARINA SOPHIA NICOLAI, gedoopt op 6 mei 1781 in Groningen GR. Volgt V-e.

2 JACOBUS NICOLAI. Hij is gedoopt op 7 april 1784 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JACOBUS: A kerk, Stoeldraaierstraat

JACOBUS is overleden op 13 augustus 1841 in Paterswolde Eelde DR, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1841 [bron: Aktenummer 19].

Beroep:

Majoor

3 NICOLAAS NICOLAI. Hij is gedoopt op 24 december 1786 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: A kerk, Stoeldraaierstraat
Volgens ovl akte 24/12/1788

NICOLAAS is overleden op 15 mei 1846 in Paterswolde Eelde DR, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1846 [bron: Aktenummer 18].

4 EVERHARDUS NICOLAI. Hij is gedoopt op 20 september 1789 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van EVERHARDUS: A kerk, Stoeldraaierstraat
volgens ovl akte geboren 16/09/1789

EVERHARDUS is overleden op 23 februari 1866 in Eelde DR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1866 [bron: Aktenummer 5].

Beroep:

Landbouwer

5 TRIJNTIE NICOLAI. Zij is gedoopt op 3 april 1793 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTIE: A kerk, Stoeldraaierstraat

TRIJNTIE is overleden vr 1795, ten hoogste 2 jaar oud.

6 TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI, geboren op 8 juni 1795 in Groningen GR. Volgt V-f.

 


IV-c LUITJEN NICOLAI is geboren omstreeks 1757, zoon van NICOLAAS NICOLAI en CATHARINA SOPHIA HEINS (zie III-a).

Notitie bij de geboorte van LUITJEN: grootvader (m)

LUITJEN is overleden op 25 december 1812 in Wybelsum Oostfriesland, ongeveer 55 jaar oud.

Notitie bij overlijden van LUITJEN: Gestorven in het huis van Jan Jansen Haan (nr 2 [?] Wybelsum)

Hypothekenbuch Wybelsum Nr. 3: Jan Jansen Haan ein Haus zu Wybelsum nebst 3 Acker land

Notitie bij LUITJEN: 1784 den 14 Dec.
Luitjen Nicolai is met zijn kerkelijke attestatie van Leer tot deze gemeente [Wybelsum] overgekomen.

Hypothekenbuch Wybelsum Nr. 20: Luitjen Nicolai koopt het huis van Alrich Luitjens

Beroep:

Meester Bakker

Bron:

OSB Wybelsum 1090, 1091
OSB Woltzeten 425

LUITJEN trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 5 april 1781 in Wybelsum Oostfriesland met TRYNTJE GARRELFS, ongeveer 22 jaar oud. TRYNTJE is geboren omstreeks 1759 in Woltzeten Oostfriesland, dochter van GARRELT ALBERTS en ELSKE ONNEKEN. TRYNTJE is overleden op 24 april 1810 in Wybelsum Oostfriesland, ongeveer 51 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090
OSB Woltzeten 6, 425


Kinderen van LUITJEN en TRYNTJE:

 

1 NICOLAAS NICOLAI, geboren op 20 januari 1782 in Wybelsum Oostfriesland. NICOLAAS is overleden vr 1787 in Wybelsum Oostfriesland, ten hoogste 5 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

2 ELSKE LUITJENS NICOLAI, geboren op 19 april 1783 in Wybelsum Oostfriesland. Volgt V-g.

3 CATHARINA SOPHIA NICOLAI, geboren op 3 april 1786 in Wybelsum Oostfriesland. CATHARINA is overleden op 27 mei 1786 in Wybelsum Oostfriesland, 1 maand oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

4 NICOLAAS NICOLAI, geboren op 2 mei 1787 in Wybelsum Oostfriesland. NICOLAAS is overleden op 23 juli 1787 in Wybelsum Oostfriesland, 2 maanden oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

5 CATHARINA SOPHIA NICOLAI, geboren op 9 september 1788 in Wybelsum Oostfriesland. Volgt V-h.

6 GARRELTJE ALBERTS NICOLAI, geboren op 11 oktober 1791 in Wybelsum Oostfriesland. GARRELTJE is overleden op 6 januari 1810 in Wybelsum Oostfriesland, 18 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

7 NICOLAUS NICOLAI, geboren op 23 september 1794 in Wybelsum Oostfriesland. Volgt V-i.

 


IV-d ARNOLDUS TROMP HEINS, zoon van HEMMO HEINS (zie III-c) en JOHANNA MOORJAANSHOOFD. Hij is gedoopt op 27 september 1772 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van ARNOLDUS: Peet: Arnoldus Mooriaanshoofd

ARNOLDUS is overleden na 1832, minstens 60 jaar oud.

Beroep:

Bankhouder

ARNOLDUS:

(1) trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vr 1797 met FEMMETJE LIPSIUS, ten hoogste 27 jaar oud. FEMMETJE is een dochter van EVERHARDUS LIPSIUS en HENDERINA SLEGT. Zij is gedoopt op 21 januari 1770 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van FEMMETJE: Oudekerk
getuigen: Tomas Lipsius, Heijltje Lipsius

FEMMETJE is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 1 december 1804 in Amsterdam NH.

Notitie bij overlijden van FEMMETJE: In de Plantagie, Raapenburgergragt
Oude Kerk, Middelkerk no. 36

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 10 februari 1805 in Amsterdam NH met MARIA PETRONELLA VALLET. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11 februari 1805 in Zevenhoven.

Notitie bij het huwelijk van ARNOLDUS en MARIA: Zevenhoven, 1805 11 van februarij maandag, zijn door mij alhier getrouwt in een avondpredikatie
Arnoldus Tromp Heins weduwnaar van femmetje Lipsius met Maria Petronella Vallet weduwe van Hendrik Elskamp nadat mij dit declaratoir vertoont was op een zegel van 12 st.
Ik onderges[chreven] secretaris van schepenen der stad Amsterdam verklaar dat op heden door schepenen voornoemd in den echtenstaat zijn bevestigd
Arnoldus Tromp Heins & Maria Petronella Vallet
Actum Amsterdam den 10 februarij 1805, J Tiedeman


Kinderen van ARNOLDUS en FEMMETJE:

 

1 EVERARDUS ARNOLDUS HEINS. Hij is gedoopt op 8 januari 1797 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van EVERARDUS: Oosterkerk
getuigen: Hemmo Heins. Johanna Moorjaanshoofd

EVERARDUS is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 7 maart 1800 in Amsterdam NH.

Notitie bij overlijden van EVERARDUS: Oude Kerk

2 JOHANNA FEMIA HEINS. Zij is gedoopt op 18 februari 1798 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: Oosterkerk
getuigen: Hemmo Heins, Heijltie Lipsius

3 FEMMETJE HEINS. Zij is gedoopt op 13 oktober 1799 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van FEMMETJE: Oosterkerk
getuige: Heiltie Lipsius

FEMMETJE is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 27 november 1799 in Amsterdam NH.

Notitie bij overlijden van FEMMETJE: Oude Kerk

4 EVERARDUS ARNOLDUS HEINS, geboren op 12 april 1802 in Amsterdam NH. Hij is gedoopt op 18 april 1802 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van EVERARDUS: Oosterkerk
getuige: Willemijntie van der Spek

5 FEMMETJE HEINS, geboren op 23 april 1803 in Amsterdam NH. Volgt V-j.


Kind van ARNOLDUS en MARIA:

 

6 HEMMONIA HEINS, geboren op 23 september 1806 in Amsterdam NH. Zij is gedoopt op 1 oktober 1806 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van HEMMONIA: Zuiderkerk
getuige: Johanna Moorjaanshoofd

 


IV-e PETRUS JOHANNES HEINS, zoon van HEMMO HEINS (zie III-c) en JOHANNA MOORJAANSHOOFD. Hij is gedoopt op 27 maart 1785 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van PETRUS: Pasen
Getuige: Catharina Bonsert

PETRUS is overleden op 19 augustus 1846 in Aarlanderveen, 61 jaar oud.

Notitie bij PETRUS: Aarlanderveen, 27-09-1810:
Jacob Verhoog te Aarlanderveen verkoopt aan Petrus Johannes Heins en Cornelis van der Lee junior, beiden te Aarlanderveen, een huis en erf met de kade erachter aan de oostzijde in het Zuideinde, thans nr. 210, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot over de Oostkade aan de Ringsloot, belend ten zuiden Willem Stigter en ten noorden Arij Verhoog. De koper dient zich te houden aan de afspraken gemaakt door Willem Stigter met de verkoper, van 09-01-1807, mede betreffende een lijfrentebrief van Stigter ten behoeve van zijn, nu overleden vrouw Maria Zuidervaart, groot 77 gulden per jaar, nu hemzelf geldend waarmee dit huis belast is.

Aarlanderveen, 13-07-1826
Uitreiking koninklijke medaille aan arts P.J. Heins

Beroep:

Arts, chirurgijn

PETRUS trouwde, 27 jaar oud, op 7 juni 1812 in Aarlanderveen met HENRICA CATHARINA VAN DER LEE, 19 jaar oud. HENRICA is geboren op 31 januari 1793 in Aarlanderveen, dochter van CORNELIS VAN DER LEE en LUCRETIA WILHELMINA EVERAARS. Zij is gedoopt op 3 februari 1793 in Aarlanderveen.

Notitie bij de geboorte van HENRICA: Getuigen: Henricus Everaars en Hendrina Catharina Scheij

HENRICA is overleden op 9 juni 1869 in Vriezenveen, 76 jaar oud.

Notitie bij HENRICA: Ook Hendrika

Beroep:

Genees- en verloskundige


Kinderen van PETRUS en HENRICA:

 

1 JOHANNA HEMMONIA HEINS, geboren op 4 oktober 1813 in Aarlanderveen. Volgt V-k.

2 LUCRETIA WILHELMINA HEINS, geboren op 22 augustus 1818 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 augustus 1818 [bron: Aktenummer 62].

Notitie bij de geboorte van LUCRETIA: getuigen: Pieter Baarendrecht, vroedmeester, Aarlanderveen en Hendrik du Faijan, bouwman, Aarlanderveen

LUCRETIA is overleden op 21 februari 1822 in Aarlanderveen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1822 [bron: Aktenummer 21].

 


IV-f ERMINA JOHANNA HEINS is geboren op 8 november 1790 in Zevenhoven, dochter van HEMMO HEINS (zie III-c) en JOHANNA MOORJAANSHOOFD. Zij is gedoopt op 14 november 1790 in Zevenhoven.

Notitie bij de geboorte van ERMINA: Peeten: Antonie van den Brandt en Anna Sommelingh [e.l.]
Getuige: Cornelia de Bie
vernoemd naar haar overgrootmoeder Ermpje Maarschalk

ERMINA trouwde, 27 jaar oud, op 27 april 1818 in Aarlanderveen [bron: Aktenummer 5] met HENDRIK VAN ZEVENTER, 37 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ERMINA en HENDRIK: Getuigen: Arnoldus Tromp Heijns, 46 jaar, zonder beroep, Aarlanderveen
Petrus Johannis Heijns, 33 jaar, chirurgijn, Aarlanderveen
Hendrik du Faijan, 35 jaar, bouwman, Aarlanderveen
Leendert van Leeuwen, 41 jaar, veenman, Aarlanderveen

HENDRIK is een zoon van DAAM VAN ZEVENTER en APOLONIA VAN BUIZEN. Hij is gedoopt op 6 augustus 1780 in Rijswijk GLD.

Notitie bij de geboorte van HENDRIK: gemeente exemplaar huwelijksakte geeft 6-8-1780 en rechtbank exemplaar 26-8-1780

Beroep:

Grutter


V-a NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 30 december 1774 in Uttum Oostfriesland, zoon van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Hij is gedoopt op 1 januari 1775 in Uttum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: grootvader (m)
Den 30 Decbr 1774 geb & 1 Jan 1775 gedoopt n soontijn van Hans Derks & Maria Nicolai, gen. Niclaas

NICOLAAS is overleden op 16 januari 1835 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 januari 1835 [bron: Aktenummer 33].

Notitie bij NICOLAAS: juli 1803 kleine burgerregt 5.-.-
juli 1803 koopman en cramernering 5.-.-

Bij verponding 1806 Heerstraat oz U 39
1811 Heerestraat

Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. E Wijk 4, nr. 154, oud (1806) U 39, totaal 3 mannen 6 vrouwen
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154

Eigenaar huis en erf (H64) op de Diepen (Herestraat), Groningen, 1832
Eigenaar tuinhuis (C346) op de Horensche Dijk (Viaductstraat), Groningen, 1832

Beroep:

Koopman, winkelier, kruidenier

NICOLAAS trouwde, 26 jaar oud, op 1 november 1801 in Groningen GR met PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP, 30 jaar oud, nadat zij op 10 oktober 1801 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van NICOLAAS en PETRONELLA: Zaturdag den 10 Octobr 1801
Nicolaas van Dijken ps van Urtum in oostfriesland en Petronella Cornelia Medendorp van Bellingwolde pro qua Sjabbe [Jacobs] Doornbosch als Swager [gehuwd met Gesijn Cornelis Medendorp]
gecopuleerd op t Raadhuis door gecommitteerden uit de Municipaliteit op Zondag den 1 Nov 1801

advertentie Groninger Courant no 82, 13-10-1801

PETRONELLA is een dochter van CORNELIS WILLEMSE en GEERTRUIDA JACOBS. Zij is gedoopt op 15 oktober 1771 in Bellingwolde. PETRONELLA is overleden op 31 oktober 1859 in Groningen GR, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 november 1859 [bron: Aktenummer 1264].

Notitie bij PETRONELLA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

TE HUUR of TE KOOP:
een aangename TUIN, buiten de Heerepoort, met STEENEN ZOMERHUIS en STOOKHUIS, hebbende het uitzigt over den Stads Wal en Singel, tusschen de Heere- en Apoorten. Adres bij de Wedw. N. van DIJKEN, in de Heerestraat.
adv. Groninger courant, 23-01-1835

Beroep:

Koopvrouw, winkeliersche


Kinderen van NICOLAAS en PETRONELLA:

 

1 MARIA VAN DIJKEN, geboren op 4 augustus 1802 in Groningen GR. Volgt VI-a.

2 CORNELIUS VAN DIJKEN, geboren op 21 september 1804 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 26 september 1804 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CORNELIUS: grootvader (m)
Herestraat

advertentie Groninger Courant no 78, 28-9-1804

CORNELIUS is overleden op 1 januari 1805 in Groningen GR, 3 maanden oud.

Notitie bij overlijden van CORNELIUS: advertentie Groninger Courant no 2, 4-1-1805

3 CORNELIUS VAN DIJKEN, geboren op 4 december 1805 in Groningen GR. Volgt VI-b.

4 JOHANNA VAN DIJKEN, gedoopt op 12 augustus 1807 in Groningen GR. Volgt VI-c.

5 GEERTRUIDA VAN DIJKEN, gedoopt op 7 februari 1810 in Groningen GR. Volgt VI-d.

6 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 17 december 1811 in Groningen GR. Volgt VI-e.

7 CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN, geboren op 19 december 1814 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 december 1814 [bron: Aktenummer 988].

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: tante (v)

CATHARINA is overleden op 3 oktober 1840 in Groningen GR, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1840 [bron: Aktenummer 701].

Notitie bij CATHARINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

 


V-b GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM is geboren op 17 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland, zoon van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Hij is gedoopt op 24 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: oudoom (v)
1778 Maaij den 17den is geboren en den 24ten ejusdem gedoopt Garbrand Hinderks Zone van Mr. Hans Dirks Smit & Maria Nicolaj Egtelieden

GARBRAND is overleden op 8 oktober 1853 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 oktober 1853 [bron: Aktenummer 716].

Notitie bij GARBRAND: Ingevolge Raadsapostille in dato den 17 Augustus 1803 het burgerrecht geaccordeert.
1805 kleine burgerregt 5.-.-
1805 koopman en cramernering 5.-.-
19-10-1805 klein burgerrecht 5.-.-

Request voor G.H. van Dijkum, kastelein wonende buiten A Poort onder Groningen

Dr. Paehlig [advocaat]

Aan de Edele Achtbare Heren Burgemeesteren der stad Groningen.

Geeft eerbiedig te kennen G.H. van Dijkum, kastelein wonende buiten A Poort onder Groningen.
Dat supplt zedert den jare 1794 alhier te Groningen is woonachtig geweest en het Burgerregt heeft genoten.
Dat suppliant in den jare 1810 getrouwd zijnde aan het Burgerweeshuis heeft betaald de som van 15 gls en zulks om eventueel voor zijne kinderen het genot te hebben van gezegd weeshuis.
Dat suppliant in den jare 1814 uit deze stad is vertrokken naar zijne tegenwoordige woonplaats zijnde ongeveer 1/4 uur buiten de stad gelegen aan de Drentsche Laan buiten Aa Poort op de scheiding tusschen deze stad en Hoogkerk staande evenswel het huis door supplt bewoond onder deze stadstafel.
Dat supplt ook zijne landslasten alhier ter stede voldoet blijkens quitancien daarvan hierbij overgelegd.
Dat supplt nu zijn geboren gedurende hij te zijner tegenwoordige woonplaats woonachtig is, twee kinderen als een meisje in Augustus 1814 en een zoon in Junii 1816 welke supplt heeft doen inschrijven in de acte van den burgerlijken stand te Hoogkerk, edoch doen dopen alhier te Groningen, oordelende, dat gelijk dit te voren altoos gebruik geweest is, de doop den supplt het regt gaf op het weeshuis.
Dat supplt mede ook op grond hiervan tengevolge annonces in de couranten op ordre van de voogden van het Burgerweeshuis alhier gedaan, zich bij gezegde voogden heeft vervoegd ter behouding van het regt op gezegd weeshuis ook voor zijne twee hier boven gedagte kinderen.
Dat nogthans de voogden den supplt hebben te kennen gegeven dat niet de doop maar het doen inschrijven der geborene kinderen in de registers van den burgerlijken stand alleen het regt konde doen behouden op het weeshuis uit hoofde van de verandering ten aanzien der geboorte acten en dat bijgevolg de supplt daarvan was verstoken.
De supplt hierover ten uitersten gevoelig en dat het alleen door zijne dwaling is en niet om zich aan zijne verpligtingen te onttrekken dat hij verstoken zoude zijn van een regt waarop hij als vader van nog onnozele kinderen den hoogsten prijs stelt, neemt de vrijheid Uedele Achtbare te adiren met submis verzoek:

“Ten einde het aan Uedele Achtbare goedgunstig gelieve te behagen, de voogden van het Burgerweeshuis alhier te autoriseren om aan den supplt te verlenen het uitgebreide regt op hetzelfde weeshuis tegens betaling van 15 guldens alles conform art 2 van de publicatie van Uedele Achtbare van den 15 Julii 1816”,

q.t.
[get.] Mr. J[ohannes] E[rnestus] Paehlig q.q.

In kantlijn:

(2o Apostille)
Na ingekomen berigt hebben Burgemeesteren het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeert
Gron. 24 Maart 1817

De Burgemeesteren
[get.] B[althasar] D[aniel] van Idsinga
Te vorderen v[oor] desolvend
[get.] R[eneke] Lohman

Er word gevraagd f 1500 en f 3000 en f 3200 alle voor een goed onderpand. Te bevragen by G.H. van Dykum, buiten A Poort by de Brug.
adv. Feuille daffiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 23-2-1813.

Gerechtelijke verkoping 1827:
Overtoom nr. 73, 5 bunder eigen land f 200
Kranenborg nr. A49, 7 bunder beklemd land f 50
5 bunder beklemd land f 50
2 bunder beklemd land f 25
2 bunder eigen land f 50
Advertentie
adv. Groninger courant, 10-07-1827, 18-09-1827, 09-10-1827

UIT DE HAND TE KOOP:
Eene KOOPMANS BEHUIZING en een PAKHUIS en TUIN, zijnde tot allerhande Affaires geschikt , in eene der aaugenaamsle Straten. Te bevragen G. H. van DIJKUM
adv. Groninger courant, 02-08-1839

UIT DE HAND TE KOOP:
Een zeer solide WAGEN voor n of twee Paarden met LINNEN TENTKAP. Te bevragen aan bet Schuitendiep, Oostzijde, bij GERBRAND van DIJKUM.
adv. Groninger courant 04-06-1841

UIT DE HAND TE KOOP:
Een elegante TENTWAGEN voor vier Personen, met nspan, zijnde nog weinig gebruikt, sterk en liglloopende;
— eene hecht sterke CABRIOLET of CHAS, nspan en Disselboom , voorzien van een Reiskoffer; — eene eenvoudige ARRESLEDE, slerk en goed in de Verf; — een STRAAT- of KORENWAGEN; — eene VRACHTSLEDE met WATERVAT en dan nog een mooi zwart MERRIEPAARD, oud 5 jaren, mak en bereden, met den voor deze Rijtuigen passende GEREIDEN en ZADEL, en den ruimen Wintervoorraad van HOOI.
Te bevragen bij G. H. VAN DIJKUM , aan het Schuitendiep , Oostzijde, bij den St.-Jansboog.
adv. Groninger courant, 16-09-1842

IT DE HAND TE KOOP:
een fraai en best loopend BILJART met twee STELLEN BALLEN en verdere TOEBEHOOREN. Adres bij G. H. VAN DIJKUM, Sint-Jan.boog alhier.
adv. Groninger courant, 25-03-1853

Adressen:

vanaf 1804

   

voor t kleine Poortje, op de hoek bij de Damster Kolk, Groningen GR (geboorte en overlijden Johannes, overlijden Adriaantje)

vanaf 1811

   

Heerenstraat, Groningen GR (geboorte Garbrand)

vanaf 1813

   

Buiten A poort bij de Brug

vanaf 1814

   

woning nr 6, Hoogkerk GR (geboorte Sietske)

vanaf 1816

   

woning nr 73, Hoogkerk GR (Boerderij/herberg De Overtoom, Kad. Hoogkerk C306 lag aan de Drentsche Laan te Hoogkerk, geboorte Jan)

vanaf 1820

   

Kranenborg A49, Groningen GR (Boerderij/herberg Kranenborg (Peizerweg 160), kad. Groningen C745 lag aan de Drentsche Laan te Groningen, geboorte Maria)

vanaf 1822

   

Haddingestraat W117 (overlijden Maria)

vanaf 1825

   

Vischmarkt C183, Groningen GR (geboorte Johannes)

vanaf 1826

   

Buiten A poort U87, Groningen GR (geboorte en overlijden Maria)

vanaf 1828

   

huis nr 71, Heveskes GR (geboorte Albertus en Willem)

vanaf 1840

   

Schuitendiep P100-a, Groningen GR

vanaf 1850

   

Schuitendiep P100-2, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1804

   

Koopman

vanaf 1811

   

Commissionair

vanaf 1814

   

Landbouwer, kastelein

vanaf 1825

   

Commissionair

vanaf 1828

   

Koopman

vanaf 1840

   

Zonder

Bron:

OSB Larrelt 457

GARBRAND:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27 april 1803 in Windeweer (Hoogezand) GR met ADRIAANTJE JELKES KRUIZINGA, 23 jaar oud, nadat zij op 25 maart 1803 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van GARBRAND en ADRIAANTJE: Groningen, Zaturdag den 25 Maart 1803
Gerbrand van Dijken van Larrelt uit Oostfriesland en Adriaantje Jelkes Kruisinga van Windeweer
in marge: volgens belasting van Windeweer en Lula, attest afgegeven den 26 April 1803

ADRIAANTJE is een dochter van JELKE MEINES KRUIZINGA en HILLIGJE JANS ELEVELD. Zij is gedoopt op 28 november 1779 in Windeweer (Hoogezand) GR. ADRIAANTJE is overleden op 24 november 1804 in Windeweer (Hoogezand) GR, 24 jaar oud. Zij is begraven op 29 november 1804 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van ADRIAANTJE: Collecten bij begrafenissen 1802-1807, p. 97
Doode Colekten
1804 Novemb 29 N Kerk Oude A Kruisinga f 8.3.5
Breukdoode
Novemb 25 Ariaantjen Jelkes Kruizinga Vrouw van Garbrant van Dijken voor Kl. poortjen Coetzen f 6.-.-
p 101
1804 Decemb 28 Breuken wegens het begraaven met Koetzen
Ariaantje Kruizinga Vr van Gerb van Dijken f 25.-.-

advertentie Groninger Courant no 95, 27-11-1804

Notitie bij ADRIAANTJE: Ook Kruisenga

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 28 oktober 1810 in Groningen GR met JANTJE GOEDHUIS, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GARBRAND en JANTJE: Beide van Groningen

JANTJE is een dochter van JAN GOEDHUIS en SIJTSKE DE VRIES. Zij is gedoopt op 11 oktober 1786 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTJE: Akerk, Stoeldraaierstraat

JANTJE is overleden op 28 januari 1859 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1859 [bron: Aktenummer 91].

Notitie bij JANTJE: Ten overstaan van Mr. J. H. GEERTSEMA, Notaris te Groningen, zal, op WOENSDAG den 21sten December e.k., des avonds te 7 uur, ten Huize van dan Kastelein TIDDENS, in de Korenbeurs te Groningen, publiek ter verkoop worden aangeboden:
IV. Eene BEHUIZING met TUIN, staande en gelegen aan bet Schuitendiep, in den Bleekersgang, te Groningen, lett. P no. 100, door Mejufvrouw de Wed. van DIJKUM bewoond.
adv. Groninger courant, 22-11-1853, 06-12-1853, 13-12-1853, 20-12-1853


Kind van GARBRAND en ADRIAANTJE:

 

1 JOHANNES VAN DIJKUM. Hij is gedoopt op 29 februari 1804 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: grootvader (v)
voor t kleine Poortje

JOHANNES is overleden op 8 augustus 1804 in Groningen GR, 5 maanden oud.

Notitie bij overlijden van JOHANNES: zie advertentie moeder


Kinderen van GARBRAND en JANTJE:

 

2 GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geboren op 6 april 1811 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 19 april 1811 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: oudoudoom (v)
gedoopt Martinikerk, Herestraat

GARBRAND is overleden op 25 januari 1839 in Moeara Roepit, Palembang (NI), 27 jaar oud.

Notitie bij GARBRAND: Ook Gerbrand Hendriks

Aangesteld tot 2 luitenant Alg. Depot bij besluit GG 28 jan 1839 N.2. Is voor de datum van aanstelling overleden te Moeara Roepit (Palembang) in de Rawas den 25 januarij 1839

Vermits dezen benoemde officier vroeger is overleden als de datum van aanstelling, moet dezelve geconsidereerd worden als sergeant majoor te zijn overleden

Nalatenschap van f 20,02 den 30 sept. 1851 (!) uitbetaald ten behoeve der erven

Nat. Archief, toegang 2.10.50, inv. 4 (folio 1071) en 109 (folio 4883)

Beroepen:

vanaf 25-09-1830

   

soldaat 8. afd. inf. (geng. 6 jaar)

vanaf 21-02-1831

   

soldaat 14. afd. inf.

vanaf 21-09-1831

   

korporaal 14. afd. inf.

vanaf 26-05-1833

   

fourier 14. afd. inf.

vanaf 24-05-1834

   

fourier 3. div.

vanaf 16-05-1835

   

fourier 1. div. (geng. 6 jaar)

vanaf 18-08-1835

   

fourier Alg. Depot N. 33 (op schip J.C.J. Speijk van Hellevoet naar N.O.-I.)

tot 25-01-1839

   

sergeant majoor Alg. Depot N. 33

vanaf 28-01-1839

   

2. luitenenant Alg. Depot N. 33

3 SIETSKE VAN DIJKUM, geboren op 30 augustus 1814 in Hoogkerk GR. Volgt VI-f.

4 JAN VAN DIJKUM, geboren op 30 juni 1816 in Hoogkerk GR. Volgt VI-g.

5 MARIA ALBERDINA VAN DIJKUM, geboren op 4 november 1820 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1820 [bron: Aktenummer 887].

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v), halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens)

MARIA is overleden op 31 mei 1822 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1822 [bron: Aktenummer 327].

Notitie bij overlijden van MARIA: Haddingestraat W117

6 JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 5 januari 1825 in Groningen GR. Volgt VI-h.

7 MARIA ALBERDINA CATHARINA SOPHIA VAN DIJKUM, geboren op 8 december 1826 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1826 [bron: Aktenummer 980].

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v), halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens), overgrootmoeder (v)

MARIA is overleden op 25 december 1826 in Groningen GR, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1826 [bron: Aktenummer 2941].

Notitie bij overlijden van MARIA: Buiten A poort U87

8 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 6 juni 1828 in Heveskes GR. Volgt VI-i.

9 WILLEM VAN DIJKUM, geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR. Volgt VI-j.

 


V-c CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 21 november 1780 in Larrelt Oostfriesland, dochter van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Zij is gedoopt op 26 november 1780 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: grootmoeder (m)
1780 November den 21ten is geboren & den 26ten gedoopt Catharina Sophia Dogter van Mr. Hans Dirks v. Dijkum en Maria Nicolaj Egtel.

CATHARINA is overleden op 7 januari 1813 in Groningen GR, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1813 [bron: Aktenummer 17].

Notitie bij CATHARINA: Bij testament van 08/07/1792 van Rudolphus Oosterveldt zijn zijn erfgenamen zijn halve neef Rudolphus Oosterveldt van Dijken en diens zuster Catharina Sophia van Dijken.

Bron:

OSB Larrelt 457

CATHARINA trouwde, 25 jaar oud, op 16 maart 1806 in Groningen GR met JAN VAN KREGTEN, 33 jaar oud, nadat zij op 22 februari 1806 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en JAN: Zaturdag den 22 Febr 1806
Jan van Kregten ps van Groningen en Catharina Sophia van Dijken van Larrelt pro qua Nicolaas van Dijken als broeder
in marge jura solvit
Gecopuleert op Zondag den 16 Maart 1806 door de Heren gecommitteerden

JAN is een zoon van BALSTER VAN KREGTEN en WIBBIJNTJE FABER. Hij is gedoopt op 13 oktober 1772 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: 1772, Oct. Dingsd. d. 13 MK. Jan z. v. Balster van Kregten en Wibergina Fabers in Oosterstr.

JAN is overleden op 16 oktober 1825 in Groningen GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1825 [bron: Aktenummer 702]. JAN is weduwnaar van ETTJEN DREWES (1775-1805), met wie hij trouwde op 31 december 1797 in Groningen GR. JAN trouwde later op 17 november 1813 in Groningen GR [bron: Aktenummer 263] met TRIENTJE ENGELBERTS (1783-1844).

Notitie bij JAN: 1811 Nieuwe Ebbingestraat

Beroep:

Blauwverver, Wever, Fabrikant, Koopman


Kinderen van CATHARINA en JAN:

 

1 JAN AIKES VAN KREGTEN, geboren op 22 januari 1807 in Groningen GR. Volgt VI-k.

2 RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, gedoopt op 26 maart 1809 in Groningen GR. Volgt VI-l.

3 NICOLAAS VAN KREGTEN, geboren op 30 april 1811 in Groningen GR. Volgt VI-m.

 


V-d RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 18 november 1782 in Larrelt Oostfriesland, zoon van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Hij is gedoopt op 24 november 1782 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: halfoudoom (m)
1782 November den 18den is geboren & den 24ten gedoopt Rudolphus Oosterveld Zone van Mr. Hans Dirks v. Dijkum & Maria Nicolaj

RUDOLPHUS is overleden op 6 oktober 1857 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 oktober 1857 [bron: Aktenummer 726].

Notitie bij RUDOLPHUS: Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. G Wijk 1, nr. 298, oud (1806) X 253 (Folteringestraat wz), totaal 4 mannen 5 vrouwen
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

Bij testament van 08/07/1792 van Rudolphus Oosterveldt zijn zijn erfgenamen zijn halve neef Rudolphus Oosterveldt van Dijken en diens zuster Catharina Sophia van Dijken.

Ten overstaan van Mr. WILLEM JAN QUINTUS, openbaar Notaris, te Groningen, zullen, op Maandag den 23 December 1822, des avonds precies te zeven uren, ten huize van den Logementhouder L. van der MOLEN, aan de Groote Markt aldaar, publiek worden Geveild:
IV. Eene wel doortimmerde BEHUIZINGE, geteekend letter X, no. 253 en V 250 , staande Westzijde in de Folkinge-straat, te Groningen , door den Commissionair R. O. van DIJKEN en Vrouw in eigendom bewoond. Om de porcelen 1 en 4 op den 1 Mei 1823 , en 2 eu 3 dadelijk te aanvaarden.
adv. Groninger courant, 10-12-1822, 13-12-1822, 20-12-1822

Beroep:

Koopman, commissionair

Bron:

OSB Larrelt 457

RUDOLPHUS trouwde, 29 jaar oud, op 29 april 1812 in Groningen GR [bron: Aktenummer 53] met MARGARETHA REIGERSBERG, 25 jaar oud. MARGARETHA is een dochter van MEINDERT REIGERSBERG en CATHARINA RINGELS. Zij is gedoopt op 25 februari 1787 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARGARETHA: 1787, Februari Zondag d. 25 MK: Margaretha d. v. Meindert Reigersberg en Cathrina Ringels, Guldenstr

MARGARETHA is overleden op 20 februari 1825 in Groningen GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1825 [bron: Aktenummer 109].

Notitie bij MARGARETHA: Memories van Successie

Kantoor Kollum, overl. jaar 1842

Overledene : Anna Reigersberg
Overleden op: 8 februari 1842
Wonende te : Gerkesklooster
Tekst:
82 jr; geboren Groningen 8/2/1760; ongehuwd; zuster van
wijlen Immegien (moeder van Lucas- Donko, predikant Augustinusga, Donko-Jan, idem en Fennegien
Westerloo, vrouw van Gerlof Noorda, idem Noordwolde),
wijlen Jan-Imbertus (vader van Lucas-Adrianus-Cornelis, idem Nijkerk, Martinus-Swygehuisen, idem
Augsbuur en Engelina Jans Reigersberg, te Groningen) en
wijlen Meindert Reigersberg (vader van Lucas, koekbakker aldaar, Anna, aldaar, Jan, broodbakker
aldaar, Janke, aldaar en wijlen Margaretha Meinderts Reigersberg, vrouw van
Rudolphus van Dijken, commissionair aldaar, moeder van minderjarige Jacob,
Rudolphus en Maria Rudolphus van Dijken). Saldo fl. 10,-.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


Kinderen van RUDOLPHUS en MARGARETHA:

 

1 MARIA VAN DIJKEN, geboren op 17 oktober 1812 in Groningen GR. Volgt VI-n.

2 CATHARINA VAN DIJKEN, geboren op 29 januari 1814 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1814 [bron: Aktenummer 95].

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: grootmoeder (m)

CATHARINA is overleden op 15 november 1826 in Groningen GR, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1826 [bron: Aktenummer 2563].

3 JOHANNES VAN DIJKEN, geboren op 18 september 1815 in Groningen GR. Volgt VI-o.

4 JACOB VAN DIJKEN, geboren op 10 april 1817 in Groningen GR. Volgt VI-p.

5 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN, geboren op 27 februari 1819 in Groningen GR. Volgt VI-q.

6 ANNA VAN DIJKEN, geboren op 21 december 1820 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 december 1820 [bron: Aktenummer 1014].

Notitie bij de geboorte van ANNA: overgrootmoeder (m)

ANNA is overleden op 29 november 1826 in Groningen GR, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1826 [bron: Aktenummer 2717].

7 ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 29 december 1822 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1823 [bron: Aktenummer 4].

Notitie bij de geboorte van ALBERDINA: halfoudoudtante (v)

ALBERDINA is overleden op 18 april 1823 in Groningen GR, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1823 [bron: Aktenummer 275].

8 ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 25 februari 1824 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 februari 1824 [bron: Aktenummer 161].

Notitie bij de geboorte van ALBERDINA: halfoudoudtante (v)

ALBERDINA is overleden op 4 maart 1831 in Groningen GR, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 maart 1831 [bron: Aktenummer 174].

Notitie bij ALBERDINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439

 


V-e CATHARINA SOPHIA NICOLAI, dochter van WESSELIUS NICOLAI (zie IV-b) en AVIEN JACOBS DEDDENS. Zij is gedoopt op 6 mei 1781 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: A kerk, Stoeldraaierstraat
volgens ovl akte geboren 12/05/1780

CATHARINA is overleden op 29 december 1846 in Paterswolde Eelde DR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1846 [bron: Aktenummer 38].

Beroep:

Koopmanse

CATHARINA trouwde, 30 jaar oud, op 30 juli 1811 in Leek GR [bron: Aktenummer 1] met JOHANNES GERARDUS BRONGERS, 25 jaar oud, nadat zij op 6 juli 1811 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en JOHANNES: hij van Leek, zij van Groningen

JOHANNES is geboren op 27 februari 1786 in Amsterdam NH, zoon van JACOBUS BRONGERS en JUDITH HENDERINA VAN MARLEN. Hij is gedoopt op 12 maart 1786 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: Noorderkerk
getuigen: Johannes Gerardus Meezenbroek
Christina Helena Brongers
Cornelis Bocx vervangt Christina Helena Brongers

JOHANNES is overleden vr 1846, ten hoogste 60 jaar oud.

Beroep:

Koopman


V-f TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI is geboren op 8 juni 1795 in Groningen GR, dochter van WESSELIUS NICOLAI (zie IV-b) en AVIEN JACOBS DEDDENS. Zij is gedoopt op 12 juni 1795 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTJE: Martini kerk, Stoeldraaierstraat

advertentie Groninger Courant no 45, 5-6-1795

TRIJNTJE is overleden op 30 oktober 1888 in Eelde DR, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1888 [bron: Aktenummer 31]. TRIJNTJE trouwde, 20 jaar oud, op 8 april 1816 in Groningen GR [bron: Aktenummer 42] met DERK KAMPHUIS, 30 jaar oud. DERK is een zoon van ALLABARTUS KAMPHUIS en LUCRETIA HAZELHOF. Hij is gedoopt op 28 augustus 1785 in Groningen GR. DERK is overleden op 3 maart 1862 in Eelde DR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 maart 1862 [bron: Aktenummer 7]. DERK is weduwnaar van GEERTJEN NANTJES DALLINGA (1769-1814), met wie hij trouwde op 23 december 1811 in Groningen GR [bron: Aktenummer 75].

Beroep:

Kastelein, koopman, winkelier


Kinderen van TRIJNTJE en DERK:

 

1 LUCRETIA ALBERTINA KAMPHUIS, geboren op 23 mei 1816 in Groningen GR. Volgt VI-r.

2 AFIENA JACOBA KAMPHUIS, geboren op 30 oktober 1817 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 843]. AFIENA is overleden op 19 november 1818 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 november 1818 [bron: Aktenummer 809].

3 AAFFINA JACOBA KAMPHUIS, geboren op 30 juli 1820 in Groningen GR. Volgt VI-s.

4 ALLABARTUS WESSELIUS KAMPHUIS, geboren op 14 maart 1832 in Groningen GR. Volgt VI-t.

5 FENNA JACOBA KAMPHUIS, geboren op 30 april 1835 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 371]. FENNA is overleden op 11 september 1905 in Eelde DR, 70 jaar oud [bron: Aktenummer 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 september 1905.

 


V-g ELSKE LUITJENS NICOLAI is geboren op 19 april 1783 in Wybelsum Oostfriesland, dochter van LUITJEN NICOLAI (zie IV-c) en TRYNTJE GARRELFS. ELSKE is overleden vr 1824, ten hoogste 41 jaar oud.

Notitie bij ELSKE: Wybelsum, 1802 den 14 April is Elske Dochter van L. Nicolai na voorafgaande belijdenis tot Lid deezer Gemeente aangenomen

Bron:

OFB Borssum 1043, OSB Wybelsum 1090, 1116

ELSKE trouwde, 22 jaar oud, op 31 oktober 1805 in Wybelsum Oostfriesland met BEREND MORITZ JANSSEN OOSTERBEEK, 27 jaar oud. BEREND is geboren op 2 mei 1778 in Gross Borssum Oostfriesland, zoon van JAN GEERTS en FRAUKE BERENS. Hij is gedoopt op 3 mei 1778 in Gross Borssum Oostfriesland. BEREND trouwde later op 18 december 1824 in Wybelsum Oostfriesland met AALTJE WYARDS ALBERS (1783-1857).

Bron:

OFB Borssum 1043, OSB Wybelsum 521, 1116


Kinderen van ELSKE en BEREND:

 

1 TRIENTJE OOSTERBEEK, geboren op 25 november 1806 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1116

2 LAMMERT BERENDS OOSTERBEEK, geboren op 13 februari 1818 in Wybelsum Oostfriesland. LAMMERT is overleden op 11 maart 1854 in Gross Borssum Oostfriesland, 36 jaar oud. Hij is begraven op 14 maart 1854 in Gross Borssum Oostfriesland.

Notitie bij LAMMERT: Ook Lammert Jansen

Beroep:

Landgebrucher und Fuhrmann

Bron:

OFB Borssum 1043, OSB Wybelsum 1116

 


V-h CATHARINA SOPHIA NICOLAI is geboren op 9 september 1788 in Wybelsum Oostfriesland, dochter van LUITJEN NICOLAI (zie IV-c) en TRYNTJE GARRELFS. CATHARINA is overleden op 2 oktober 1819 in Wybelsum Oostfriesland, 31 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090, 1406

CATHARINA trouwde, 26 jaar oud, op 14 april 1815 in Wybelsum Oostfriesland met JAN TJARKS, 44 jaar oud. JAN is geboren op 16 juni 1770 in Wybelsum Oostfriesland, zoon van TJARK FEIKES JANSSEN en GRIETJE HINDERKS. JAN is overleden op 31 december 1828 in Wybelsum Oostfriesland, 58 jaar oud. JAN is weduwnaar van GRIETJE WIBBEN JANS (1772-1813), met wie hij trouwde op 11 mei 1800 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 862, 1406


Kinderen van CATHARINA en JAN:

 

1 NN NN, levenloos geboren dochter, geboren op 18 november 1815 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1406

2 LUITJEN NICOLAI, geboren op 7 januari 1818 in Wybelsum Oostfriesland. LUITJEN is overleden op 13 februari 1818 in Wybelsum Oostfriesland, 1 maand oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1406

 


V-i NICOLAUS NICOLAI is geboren op 23 september 1794 in Wybelsum Oostfriesland, zoon van LUITJEN NICOLAI (zie IV-c) en TRYNTJE GARRELFS. NICOLAUS is overleden op 7 juli 1860 in Emden Oostfriesland, 65 jaar oud.

Notitie bij NICOLAUS: Emden, 1822 17. April wurde Niclaas Nicolai Bcker aus Wybelsum praest. solemnibus zum Brger angenommen

Beroep:

Bcker

Bron:

OSB Wybelsum 1090
QuF 1976, 61

NICOLAUS trouwde met GEERTJE WOLTMANN.

Bron:

QuF 1976, 61


V-j FEMMETJE HEINS is geboren op 23 april 1803 in Amsterdam NH, dochter van ARNOLDUS TROMP HEINS (zie IV-d) en FEMMETJE LIPSIUS. Zij is gedoopt op 8 mei 1803 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van FEMMETJE: Zuiderkerk

FEMMETJE trouwde, 29 jaar oud, op 8 augustus 1832 in Nieuwer Amstel [bron: Aktenummer 26] met PIETER REBERGE, 26 jaar oud. PIETER is geboren op 7 april 1806 in Amsterdam NH, zoon van JOHANNES REBERGE en ANNA UZURET. Hij is gedoopt op 13 april 1806 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van PIETER: Amstelkerk

Beroep:

Verfmolenaar


Kinderen van FEMMETJE en PIETER:

 

1 ANNA MARIA REBERGE, geboren op 27 juni 1833 in Nieuwer Amstel. Volgt VI-u.

2 ARNOLDUS REBERGE, geboren op 5 juli 1835 in Nieuwer Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juli 1835 [bron: Aktenummer 74]. ARNOLDUS is overleden op 11 juli 1835 in Nieuwer Amstel, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1835 [bron: Aktenummer 145].

3 JOHANNA REBERGE, geboren op 12 december 1836 in Nieuwer Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1836 [bron: Aktenummer 156].

4 MARIA PETRONELLA REBERGE, geboren op 27 juni 1838 in Nieuwer Amstel. Volgt VI-v.

5 ARNOLDA REBERGE, geboren op 9 oktober 1839 in Nieuwer Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1839 [bron: Aktenummer 188].

 


V-k JOHANNA HEMMONIA HEINS is geboren op 4 oktober 1813 in Aarlanderveen, dochter van PETRUS JOHANNES HEINS (zie IV-e) en HENRICA CATHARINA VAN DER LEE. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 oktober 1813 [bron: Aktenummer 74].

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: getuigen: Engelbert Asseler, 33 jaar, winkelier, Aarlanderveen en Jan van Leeuwen, 26 jaar, schipper, Aarlanderveen

JOHANNA is overleden op 15 november 1894 in Utrecht UT, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1894 [bron: Aktenummer 1727]. JOHANNA trouwde, 24 jaar oud, op 17 december 1837 in Aarlanderveen [bron: Aktenummer 20] met ADRIAAN BOESER, 24 jaar oud. ADRIAAN is geboren op 13 april 1813 in Wijk en Aalburg NB, zoon van JOHANNES CHRISTIAAN BOESER en JOHANNA VAN WIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1813 [bron: Aktenummer 11]. ADRIAAN is overleden op 23 maart 1882 in Breukelen-Nijenrode, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1882 [bron: Aktenummer 15].

Notitie bij overlijden van ADRIAAN: ruim 68 jaar

Beroep:

Chirurgijn Aarlanderveen, heel- en vroedmeester Noorden Zevenhoven


Kinderen van JOHANNA en ADRIAAN:

 

1 LUCRETIA WILHELMINA JOHANNA BOESER, geboren op 3 mei 1838 in Aarlanderveen. Volgt VI-w.

2 JOHANNES CHRISTIAAN ADRIAAN BOESER, geboren op 7 juni 1840 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 juni 1840 [bron: Aktenummer 47].

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: getuigen: Simon Rijnsburger, 45 jaar, zonder beroep, Aarlanderveen en Johannes Frederik Maasbach, 50 jaar, veldwachter, Aarlanderveen

3 JOHANNA BOESER, geboren op 3 maart 1846 in Noorden Zevenhoven. Volgt VI-x.

4 PETROSA JOHANNA BOESER, geboren op 21 januari 1848 in Noorden Zevenhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 januari 1848 [bron: Aktenummer 1]. PETROSA is overleden op 7 februari 1915 in Utrecht UT, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1915 [bron: Aktenummer 239]. PETROSA bleef ongehuwd.

 


VI-a MARIA VAN DIJKEN is geboren op 4 augustus 1802 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Zij is gedoopt op 11 augustus 1802 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v)
A kerk, Herestraat

MARIA is overleden op 13 juni 1885 in Winsum GR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juni 1885 [bron: Aktenummer 31].

Notitie bij MARIA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23

Beroep:

Koopvrouw

MARIA trouwde, 22 jaar oud, op 25 februari 1825 in Groningen GR [bron: Aktenummer 41] met ERNST FREDERIK AUGUST ROST, 22 jaar oud. ERNST is geboren op 17 maart 1802 in Oude Lemmer, zoon van ERNST FREDERIK ROST en ANNIGGIEN STARKE. Hij is gedoopt op 21 maart 1802 in Oude Lemmer. ERNST is overleden op 29 november 1841 in Groningen GR, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1841 [bron: Aktenummer 941].

Notitie bij ERNST: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23

Beroep:

Winkelbediende, winkelier, koopman


Kinderen van MARIA en ERNST:

 

1 NICOLAAS ROST, geboren op 12 november 1825 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1825 [bron: Aktenummer 951]. NICOLAAS is overleden op 20 oktober 1826 in Groningen GR, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 oktober 1826 [bron: Aktenummer 2138].

2 NN ROST, levenloos geboren zoon, geboren op 24 mei 1828 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 mei 1828 [bron: Aktenummer 476].

Notitie bij de geboorte van NN: baby is kort na de geboorte overledenberoep

Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1828 [bron: Aktenummer 386].

3 NICOLAAS ROST, geboren op 18 augustus 1829 in Groningen GR. Volgt VII-a.

4 ERNST FREDRIK ROST, geboren op 5 mei 1832 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 mei 1832 [bron: Aktenummer 316]. ERNST is overleden op 16 oktober 1833 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1833 [bron: Aktenummer 1017].

5 ANNIGGIEN ROST, geboren op 3 april 1834 in Groningen GR. Volgt VII-b.

6 PIETRONELLA CORNELIA ROST, geboren op 30 mei 1836 in Groningen GR. Volgt VII-c.

7 NN ROST, levenloos geboren zoon, geboren op 28 juli 1838 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1838 [bron: Aktenummer 573].

8 ERNESTINA FREDERIKA ROST, geboren op 10 augustus 1839 in Groningen GR. Volgt VII-d.

9 ERNSTIENA AUGUSTA MARIA ROST, geboren op 24 mei 1842 in Groningen GR. Volgt VII-e.

 


VI-b CORNELIUS VAN DIJKEN is geboren op 4 december 1805 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP.

Notitie bij de geboorte van CORNELIUS: grootvader (m)

CORNELIUS is overleden op 4 december 1882 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1882 [bron: Aktenummer 1075].

Notitie bij CORNELIUS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

Beroep:

Koopman

CORNELIUS trouwde, 45 jaar oud, op 10 december 1850 in Groningen GR [bron: Aktenummer 345] met JOHANNA ANGENIS JANSSEN, 28 jaar oud. JOHANNA is geboren op 21 juli 1822 in Emden Oostfriesland, dochter van FOLKERT JANSSEN en JOHANNA MEIJER. JOHANNA is overleden op 6 december 1888 in Groningen GR, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 december 1888 [bron: Aktenummer 1127].


Kinderen van CORNELIUS en JOHANNA:

 

1 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 28 oktober 1851 in Groningen GR. Volgt VII-f.

2 FOLRAAT VAN DIJKEN, geboren op 27 december 1852 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 december 1852 [bron: Aktenummer 1119]. FOLRAAT is overleden op 1 februari 1853 in Groningen GR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 februari 1853 [bron: Aktenummer 84].

3 FOLKERT VAN DIJKEN, geboren op 6 september 1856 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1856 [bron: Aktenummer 770]. FOLKERT is overleden op 9 september 1856 in Groningen GR, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 september 1856 [bron: Aktenummer 766].

 


VI-c JOHANNA VAN DIJKEN, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Zij is gedoopt op 12 augustus 1807 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: grootvader (v)
A-kerk, Herestraat

JOHANNA is overleden op 3 mei 1852 in Groningen GR, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 mei 1852 [bron: Aktenummer 319].

Notitie bij JOHANNA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

JOHANNA trouwde, 35 jaar oud, op 7 december 1842 in Groningen GR [bron: Aktenummer 263] met JAN DIEMERS, 42 jaar oud. JAN is een zoon van WILLEM DIEMERS en HILLEGIEN REINDERS. Hij is gedoopt op 25 februari 1800 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: Martinikerk, Oude Ebbingestraat

JAN is overleden op 18 april 1856 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 april 1856 [bron: Aktenummer 325].

Beroep:

Loodgieter


Kinderen van JOHANNA en JAN:

 

1 HILLEGIENA DIEMERS, geboren op 6 april 1844 in Groningen GR. Volgt VII-g.

2 JAN DIEMERS, geboren op 12 oktober 1845 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1845 [bron: Aktenummer 865]. JAN is overleden op 23 mei 1867 in Groningen GR, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1867 [bron: Aktenummer 341].

 


VI-d GEERTRUIDA VAN DIJKEN, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Zij is gedoopt op 7 februari 1810 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: grootmoeder (m)
Herestraat

GEERTRUIDA is overleden op 28 oktober 1893 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 oktober 1893 [bron: Aktenummer 1025].

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

GEERTRUIDA trouwde, 31 jaar oud, op 12 mei 1841 in Groningen GR [bron: Aktenummer 87] met NICOLAAS WIJS BOLT, 41 jaar oud. NICOLAAS is geboren in Zuidsleen, zoon van JACOB SCHAINCK BOLT en HENDRINA JACOBS WIJS. Hij is gedoopt op 9 februari 1800 in Sleen. NICOLAAS is overleden op 14 september 1870 in Groningen GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 september 1870 [bron: Aktenummer 915]. NICOLAAS is weduwnaar van GEERTRUIDA VAN GROENENBERGH (1798-1833), met wie hij trouwde op 20 juni 1827 in Groningen GR [bron: Aktenummer 1294].

Beroep:

Koopman


Kinderen van GEERTRUIDA en NICOLAAS:

 

1 ANNA CATHARINA SOFIA BOLT, geboren op 19 september 1842 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1842 [bron: Aktenummer 836]. ANNA is overleden op 10 oktober 1843 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 oktober 1843 [bron: Aktenummer 718].

2 ANNA CATHARINA SOFIA BOLT, geboren op 24 oktober 1843 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 oktober 1843 [bron: Aktenummer 837]. ANNA is overleden op 9 augustus 1924 in Groningen GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 augustus 1924 [bron: Aktenummer 889].

3 PETRONELLA CORNELIA BOLT, geboren op 14 maart 1845 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 maart 1845 [bron: Aktenummer 246]. PETRONELLA is overleden op 25 november 1862 in Groningen GR, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1862 [bron: Aktenummer 889].

4 NICOLAAS BOLT, geboren op 29 juli 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1846 [bron: Aktenummer 665]. NICOLAAS is overleden op 13 april 1847 in Groningen GR, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1847 [bron: Aktenummer 393].

5 CORNELIA MARGARETHA ELISABETH BOLT, geboren op 30 maart 1848 in Groningen GR. Volgt VII-h.

6 GESINA JACOBA BOLT, geboren op 13 mei 1849 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 mei 1849 [bron: Aktenummer 473]. GESINA is overleden op 22 februari 1853 in Groningen GR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1853 [bron: Aktenummer 144].

7 MARIA JOHANNA GEERTRUIDA BOLT, geboren op 13 oktober 1851 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1851 [bron: Aktenummer 966]. MARIA is overleden op 16 april 1870 in Groningen GR, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 april 1870 [bron: Aktenummer 391].

 


VI-e NICOLAAS VAN DIJKEN is geboren op 17 december 1811 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1811 [bron: Aktenummer 379].

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: overgrootvader (v)

NICOLAAS is overleden op 26 maart 1895 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 maart 1895 [bron: Aktenummer 349].

Notitie bij NICOLAAS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. Q, Winschoterdiep 48
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Poelstraat 80

De ondergeleekende, zijne AFFAIRE als KOEK-en BANKETBAKKER aan zijnen Neef NICOLAAS van DIJKEN OVERGEDRAGEN hebbende, bedankt langs deze zijne vroegere Begunstigers voor de genotene gunst, en beveelt zijnen Opvolger aan zijne geerde Stad- en Landgenooten vriendelijk aan.
J. de JONGE.
De ondergeteekende, verscheidene jaren bij zijnen Oom J. de JONGE in de AFFAIRE van KOEK- en BANKETBAKKEN werkzaam geweest zijnde, en thans dezelve van hem hebbende OVERGENOMEN, beveelt zich vriendelijk in de gunst van zijne geerde Stad- en Landgenooten, en zal trachten door eene even goede behandeling dezelve zich waardig te maken.
N. van DIJKEN.
adv Groninger courant, 08-06-1841

Beroep:

Koek- en banketbakker

NICOLAAS trouwde, 29 jaar oud, op 7 juni 1841 in Groningen GR [bron: Aktenummer 151] met SARA SCHUITEMA, 22 jaar oud. SARA is geboren op 24 oktober 1818 in Groningen GR, dochter van LAMMERT BERENDS SCHUITEMA en HINDERIKA GESINA SCHIERBEEK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1818 [bron: Aktenummer 822]. SARA is overleden op 28 mei 1866 in Groningen GR, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 1866 [bron: Aktenummer 431].


Kinderen van NICOLAAS en SARA:

 

1 PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN, geboren op 8 mei 1842 in Groningen GR. Volgt VII-i.

2 LAMBERTUS HINDERIKUS VAN DIJKEN, geboren op 5 januari 1845 in Groningen GR. Volgt VII-j.

 


VI-f SIETSKE VAN DIJKUM is geboren op 30 augustus 1814 in Hoogkerk GR, dochter van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 september 1814 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van SIETSKE: grootmoeder (m)

SIETSKE is overleden op 24 mei 1893 in Harderwijk GLD, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1893 [bron: Aktenummer 80].

Adressen:

vanaf 1851

   

Violenstraat 164, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat 165, Groningen GR

vanaf 16-10-1861

   

Oosterhesselen DR

vanaf 1870

   

Heerestraat 323 a, Groningen GR

vanaf 22-04-1871

   

Achtkarspelen

tot 03-05-1875

   

Winsum GR

vanaf 03-05-1875

   

Visscherstraat 136 2a, Groningen GR

van na 03-05-1875

   

Visserstraat 135, Groningen GR

vanaf 10-04-1877

   

Eelde DR

SIETSKE trouwde, 36 jaar oud, op 28 juni 1851 in Groningen GR [bron: Aktenummer 200] met BEREND RAVEN, 47 jaar oud. BEREND is geboren op 20 maart 1804 in Groningen GR, zoon van HENDRIK RAVEN en HENDRIKJE BERENDS FLOTHUIS. Hij is gedoopt op 1 april 1804 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BEREND: Leliestraat

BEREND is overleden op 24 januari 1861 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1861 [bron: Aktenummer 85]. BEREND is weduwnaar van EVA HENDRIKA KOPPEN (1807-1849), met wie hij trouwde op 5 mei 1832 in Groningen GR [bron: Aktenummer 57].

Notitie bij BEREND: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. K, Oude Kijk in t Jatstraat 199

Beroep:

Klerk StadsSecretarij, Klerk prov. Groningen


Kinderen van SIETSKE en BEREND:

 

1 SIETSKE RAVEN, geboren op 17 mei 1854 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1854 [bron: Aktenummer 471]. SIETSKE is overleden op 20 mei 1854 in Groningen GR, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 mei 1854 [bron: Aktenummer 361].

2 SIETSKE RAVEN, geboren op 8 december 1855 in Groningen GR. Volgt VII-k.

 


VI-g JAN VAN DIJKUM is geboren op 30 juni 1816 in Hoogkerk GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1816 [bron: Aktenummer 20].

Notitie bij de geboorte van JAN: grootvader (m)

JAN is overleden op 13 januari 1854 in Ommerschans OV, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1854 [bron: Aktenummer 2].

Notitie bij overlijden van JAN: Aktenummer 250, Groningen 01/02/1854

Beroep:

Barbier, kolonist

JAN trouwde, 23 jaar oud, op 21 mei 1840 in Groningen GR [bron: Aktenummer 99] met AAFJEN ELTJES KOSTER, 33 jaar oud. AAFJEN is geboren op 9 oktober 1806 in Winschoten GR, dochter van ELTJE AALDRIKS KOSTER en FENNECHIEN HINDRIKS DRENT. Zij is gedoopt op 19 oktober 1806 in Winschoten GR. AAFJEN is overleden op 17 maart 1874 in Winschoten GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1874 [bron: Aktenummer 24]. AAFJEN trouwde later op 6 augustus 1857 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 32] met WILLEM GEERTS DUSSEL (1804-1868).

Beroep:

Naaister, arbeidster


VI-h JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 5 januari 1825 in Groningen GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1825 [bron: Aktenummer 40].

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: grootvader (v)

JOHANNES is overleden op 29 april 1883 in Appingedam GR, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1883 [bron: Aktenummer 33].

Notitie bij JOHANNES: De ondergeteekende is VERHUISD van den St.-Jansboog, lett. P 100, naar de Groentemarkt, lett. B 100.
JOHs. v. DIJKUM, Commissionair.
adv. Groninger courant, 10-05-1853

Beroep:

Barbier, zaakwaarnemer, kommissionair, brugwachter, watermolenaar te Opwierde

JOHANNES trouwde, 27 jaar oud, op 4 mei 1852 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 12] met ETTJEN KUIPER, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en ETTJEN: Wettiging 1 kind

ETTJEN is geboren op 15 november 1824 in Eexta GR, dochter van JAN ROELFS KUIPER en FROUWKE JANS MULDER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 november 1824 [bron: Aktenummer 98]. ETTJEN is overleden op 13 november 1895 in Opwierde GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 november 1895 [bron: Aktenummer 95].

Beroep:

Brugwachtster


Kinderen van JOHANNES en ETTJEN:

 

1 JAN VAN DIJKEN, geboren op 24 april 1851 in Delfzijl GR. Volgt VII-l.

2 JANTJE VAN DIJKEN, geboren op 12 april 1854 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1854 [bron: Aktenummer 334]. JANTJE is overleden op 4 november 1863 in Leeuwarden FRL, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 november 1863 [bron: Aktenummer 634].

3 GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN, geboren op 7 december 1856 in Veenen (Veendam) GR. GARBRAND is overleden op 22 november 1863 in Leeuwarden FRL, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 november 1863 [bron: Aktenummer 709].

4 WILLEM VAN DIJKEN, geboren op 7 september 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1859 [bron: Aktenummer 709]. WILLEM is overleden op 13 november 1859 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1859 [bron: Aktenummer 1337].

5 FROUKJE VAN DIJKEN, geboren op 22 augustus 1863 in Leeuwarden FRL. Volgt VII-m.

6 GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN, geboren op 19 april 1866 in Leeuwarden FRL. Volgt VII-n.

 


VI-i ALBERTUS VAN DIJKUM is geboren op 6 juni 1828 in Heveskes GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1828 [bron: Aktenummer 70].

Notitie bij de geboorte van ALBERTUS: halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens)

ALBERTUS is overleden op 17 maart 1905 in Amsterdam NH, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1905 [bron: Aktenummer reg.3;fol.73v].

Notitie bij ALBERTUS: In zijn trouwakte stond:
ALBERTUS VAN DIJKEN zich noemende Van Dijkum

De ondergeteekenden hebben de eer te berichten , dat zij voornemens zijn den COMMISSIEHANDEL uit te oefenen, voor den Verkoop van GRANEN, ZADEN, enz., onder de Firma van GERMS & van DIJKUM, en terwijl zij de verzekering geven eener solide behandeling, zoo nemen zij de vrijheid zich in de gunst hunner Stad- en Gewestgenooten aan te bevelen.
H. GERMS.
A. van DIJKUM.
adv. Groninger courant, 04-03-1851

De ondergetekende berigt mits deze, dat hij zijne GRUTTERIJ heeft overgedragen aan A. VAN DIJKUM,en dankende voor de genotene begunstiging, zoo neemt hij de vrijheid, zijnen opvolger in de voortduring daarvan aan te bevelen.
B. CASEMIR, L.z.
Naar aanleiding van bovenstaande ADVERTENTIE, ben ik zoo vrij mij beleefdelijk in de gunst van mijne Stad- en Gewestgenooten aan te bevelen, onder belofte eener prompte en soliede behandeling.
A. van DIJKUM.
adv. Groninger courant, 02-05-1851

Mr. J.J. DE SITTER, Notaris te Groningen, gedenkt, op DONDERDAG den 21sten December 1854, des avonds te 7 uur, ten Huize van den Kastelein EEKHOFF, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkoopen I. Eene hecht-sterke, wldoortimmerde BEHUIZING, voorzien van ruime GRAANZOLDERS, get. M 115, zijnde sedert ouheugeliike jaren eene zeer beklante GRUTTERIJ, met daaraan verbonden PAKHUIS en STAL en fraaijen TUIN er achter, alles staande en gelegen op eigen grond, in de Nieuwe Boteringestraat te Groningen, Westzijde, wordende door A. van DIJKUM en Mejufvrouw in eigendom bewoond.
Hierover kan zeer waarschijnlijk f 5500, naar 4 pCt., als 1ste Hypotheek blijven uitstaan.
adv. Groninger courant, 08-12-1854, 18-12-1854
zie ook adv. Groninger courant, 27-12-1854, 06-05-1855, 13-05-1855

VRIJDAG den lsten Junij 1855, des namiddags precies te 2 uur, zullen, in de Behuizing in de Nieuwe Boteringestraat te Groningen, laatst door A. van DIJKUM bewoond geweest, publiek worden verkocht: een GRUTTERSMOLEN, met uitmuntend GAAND WERK, een BREEKSTEEN. MEELSTEEN, MOSTERDSTEEN, BUILKIST ZIFTERIJ, DUBBELE WAAIJER en verdere GRUTTERSGEREEDSCHAPPEN, alsmede een UITHANGBORD , WINKEL en TOONBANK met LADEN, BAKKEN, VATEN, SCHALEN, GEWIGTEN, ENZ.; al hetgeen des voormiddags te bezien zal zijn. Inmiddels uit de Hand te Koop. Mr. J. J. De SITTER , Nntaris.
adv. Groninger courant, 25-05-1855, 30-05-1855

Adressen:

vanaf 1860

   

Hoendiep 32, Groningen GR

vanaf 1870

   

Lage A 84, Groningen GR

vanaf 1880

   

Zuiderhaven 256 a, Groningen GR

vanaf 01-10-1883

   

Nieuwer Amstel

van 1888

   

Amsterdam NH

Beroep:

Klerk, commissionair, handelsreiziger, koopman, grutter

ALBERTUS trouwde, 22 jaar oud, op 8 mei 1851 in Groningen GR [bron: Aktenummer 103] met MARIA NIEVEEN, 18 jaar oud. MARIA is geboren op 15 oktober 1832 in Groningen GR, dochter van HARM REINTS NIEVEEN en ROELFJEN JANS KAMMINGA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1832 [bron: Aktenummer 685]. MARIA is overleden op 16 december 1921 in s-Gravenhage ZH, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 december 1921 [bron: Aktenummer 3787].

Adressen:

vanaf 30-04-1908

   

Elisabet Wolffstraat 77 I, Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

vanaf 10-01-1910

   

Haarlemmerweg 191 II, Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

vanaf 06-08-1910

   

Haarlemmerweg 133 sout., Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

van 27-09-1910 tot 30-12-1912

   

Haarlemmerweg 191 II, Amsterdam NH (t.h. Antje Siemelink (wed. Gerbrand van Dijkum))

vanaf 03-01-1913

   

Zoutmanstraat 26, s-Gravenhage ZH (t.h. Reint Nieveen van Dijkum)

vanaf 11-02-1920

   

Pansierstraat 47, s-Gravenhage ZH (t.h. Hermanus Roll (e.v. Maria van Dijkum))

vanaf 09-09-1920

   

2e Schuijtstraat 352 (t.h. Hermanus Roll (e.v. Maria van Dijkum))


Kinderen van ALBERTUS en MARIA:

 

1 GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM, geboren op 29 februari 1852 in Groningen GR. Volgt VII-o.

2 HARMANNUS VAN DIJKUM, geboren op 21 oktober 1853 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1853 [bron: Aktenummer 864]. HARMANNUS is overleden op 1 juli 1866 in Groningen GR, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juli 1866 [bron: Aktenummer 748].

3 REINT NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 14 juni 1856 in Groningen GR. Volgt VII-p.

4 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 18 oktober 1857 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1857 [bron: Aktenummer 901]. ALBERTUS is overleden op 18 april 1860 in Groningen GR, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 april 1860 [bron: Aktenummer 483].

5 ROELFINA MARIA VAN DIJKUM, geboren op 9 februari 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1859 [bron: Aktenummer 113]. ROELFINA is overleden op 30 juli 1859 in Groningen GR, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1859 [bron: Aktenummer 685].

6 ROELFINE VAN DIJKUM, geboren op 6 november 1860 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1860 [bron: Aktenummer 743]. ROELFINE is overleden op 12 december 1860 in Groningen GR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1860 [bron: Aktenummer 1092].

7 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 26 december 1861 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1861 [bron: Aktenummer 1199]. ALBERTUS is overleden op 28 mei 1865 in Groningen GR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1865 [bron: Aktenummer 537].

8 ROELOF JAN VAN DIJKUM, geboren op 3 november 1864 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 november 1864 [bron: Aktenummer 1021]. ROELOF is overleden op 22 oktober 1870 in Groningen GR, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1870 [bron: Aktenummer1010].

9 MARIA VAN DIJKUM, geboren op 9 februari 1866 in Groningen GR. Volgt VII-q.

10 HARMANNUS VAN DIJKUM, geboren op 10 december 1867 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1867 [bron: Aktenummer 1229]. HARMANNUS is overleden op 17 november 1870 in Groningen GR, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 november 1870 [bron: Aktenummer 1085].

11 BERTHA ROELFINA VAN DIJKUM, geboren op 30 maart 1869 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1869 [bron: Aktenummer 352]. BERTHA is overleden op 17 juni 1869 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 1869 [bron: Aktenummer 515].

12 ROELOF JAN VAN DIJKUM, geboren op 27 oktober 1870 in Groningen GR. Volgt VII-r.

13 HARMANNUS VAN DIJKUM, geboren op 11 december 1873 in Groningen GR. Volgt VII-s.

 


VI-j WILLEM VAN DIJKUM is geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1830 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Willem I ?

WILLEM is overleden op 5 mei 1870 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1870 [bron: Aktenummer 458].

Notitie bij WILLEM: De ondergeteekende berigt, dat hij de Affaire van KRUIDENIER heeft overgedragen aan zijnen Schoonzoon; bedankende voor de genotene gunst, beveel ik mijnen Opvolger aan.
Groningen, 11 Mei 1854. KLAAS HOOGHUIS.
Ingevolge bovenstaande advertentie de AFFAIRE van mijnen Schoonvader hebbende overgenomen , beveel ik mij in de gunst van mijne Stad- en Landgenooten aan.
Groningen, 11 Mei 1854. WILLEM van DIJKUM, Nieuwe Boteringestraat.
adv. Groninger courant, 12-05-1854

De ondergeteekende maakt bekend, dat met den eersten Mei zijn BILJART- en KOFFIJHUIS zal geopend worden op den hoek van de Ooster- en Poelestraten, en zich minzaam aanbeveelt in de gunst van zijne geerde Stadgenooten.
W. vak DIJKUM.
adv. Groninger courant, 30-04-1856

MUZIJK EN BAL, op DINGSDAG en WOENSDAG e.k., bij W. van DIJKUM, op den hoek van de Ooster- en Poelestraten.
adv. Groninger courant, 18-05-1856

Adressen:

vanaf 1853

   

Nieuwe Boteringestraat N178 hoek Violenstraat, Groningen GR (bij schoonvader, geboorte Geertruida)

vanaf 1855

   

Buiten A poort U52, Groningen GR

vanaf 1856

   

Havenstraat L48 (geboorte Garbrand)

vanaf 05-1856

   

Oosterstraat D1-b (geboorte Christina)

vanaf 1860

   

Oosterstraat D1-a, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat N165, Groningen GR

vanaf 1861

   

Brugstraat H113-a, Groningen GR

vanaf 07-10-1861

   

Amsterdam NH

vanaf 31-05-1862

   

Groote Rosenstraat L201-2, Groningen GR

vanaf 1863

   

Poelenstraat O19, Groningen GR

vanaf 1865

   

Buiten Ebbinge poort Korreweg W56-5, Groningen GR (geboorte Willemina)

vanaf 1867

   

De Dwinger, Groote Kruisstraat L252, Groningen GR

vanaf 1868

   

Nieuwe Kijk in t Jatstraat M165, Groningen GR

vanaf 08-06-1869

   

Eelde DR

vanaf 1870

   

Horensche Dijk U120, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1850

   

Verversleerling

tot 1853

   

Bloemkweker

vanaf 1853

   

Zonder

vanaf 11-05-1854

   

Kruidenier

vanaf 1856

   

Commissionair

vanaf 01-05-1856

   

Koffiehuishouder

vanaf 1862

   

Commissionair

vanaf 1865

   

Kantoorbediende

WILLEM trouwde, 23 jaar oud, op 10 november 1853 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252] met GEERTRUIDA HOOGHUIS, 21 jaar oud. GEERTRUIDA is geboren op 21 juli 1832 in Groningen GR, dochter van KLAAS PIETERS HOOGHUIS en GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1832 [bron: Aktenummer 448].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: moeder

GEERTRUIDA is overleden op 28 januari 1901 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901 [bron: Aktenummer 161]. Zij is begraven op 2 februari 1901 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 43-3

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Vanaf 1890 hield zij een kosthuis op het Hooge der Aa 256 b.
Kostgangers waren de "photografist" Jacob Niestadt (1872-1916), de koopman Harco Hilarius Huitsing (1846-1930) en zijn zus Johanna Margaretha Huitsing (1843-1928), buitenechtelijke kinderen van Johan Hora Siccama van de Harkstede (1787-1880) en Grietje Huitsing (1813-1889), de apothekersbediende Albert Pieter de Jonge (1866-1921), de latere bakker Kasper Reinink (1865-1924), Johannes Cornelis Adriaan Boudewijnse (1858-<1900) en de luitenant infanterie Jan Pieter Weegewijs (1873-1918).

GEVRAAGD: Een bedaarde, flinke Dienstbode, die goed kan wasschen en spoelen: loon f 1.50 per week. Wed. VAN DIJKUM, Noorderb.singel b/d Ambachtsschool.
adv. Nieuwsblad van het Noorden, 18-07-1899

Adressen:

vanaf 1870

   

Horensche Dijk 120, Groningen GR

vanaf 1871

   

Kleine Rozenstraat 65, Groningen GR

vanaf 30-01-1873

   

Delft ZH?

vanaf 1876

   

Studentenpad 46-2, Groningen GR

vanaf 1880

   

Selverder Diep 101, Groningen GR

vanaf 1884

   

Zuiderhaven 256-a, Groningen GR

vanaf 1890

   

Hooge der Aa 256-b, Groningen GR (Hield kostgangers)

vanaf 1896

   

Westersingel 384-a, Groningen GR (tegenover meubelfabriek Huizinga)

vanaf 1898

   

Nieuwe Boteringestraat 147, Groningen GR

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19, Groningen GR (overlijden)


Kinderen van WILLEM en GEERTRUIDA:

 

1 GEERTRUIDA VAN DIJKUM, geboren op 25 januari 1854 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1854 [bron: Aktenummer 91].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: (groot)moeder (m)

GEERTRUIDA is overleden op 24 september 1899 in Groningen GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 september 1899 [bron: Aktenummer 851]. Zij is begraven op 29 september 1899 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 42-1

Notitie bij GEERTRUIDA: Groningen, lidmaat 25/03/1879

Adres:

Behuizing Letter N No. 89 (bij overlijden)

2 GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geboren op 1 januari 1856 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1856 [bron: Aktenummer 10].

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: grootvader (v)

GARBRAND is overleden op 13 april 1874 in Groningen GR, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1874 [bron: Aktenummer 345].

Beroep:

Kleermaker

3 CHRISTINA VAN DIJKUM, geboren op 19 maart 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1859 [bron: Aktenummer 247].

Notitie bij de geboorte van CHRISTINA: oudtante (v)

CHRISTINA is overleden op 8 augustus 1884 in Groningen GR, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 augustus 1884 [bron: Aktenummer 799]. Zij is begraven op 13 augustus 1884 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van CHRISTINA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 42-2

Notitie bij CHRISTINA: Gefotografeerd in 1883-1884 door Elias (Elkan) Abraham Sanders te Groningen (Oosterstraat, hoek Donkersgang)

4 WILLEMINA VAN DIJKUM, geboren op 26 januari 1865 in Groningen GR. Volgt VII-t.

 


VI-k JAN AIKES VAN KREGTEN is geboren op 22 januari 1807 in Groningen GR, zoon van JAN VAN KREGTEN en CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-c). Hij is gedoopt op 30 januari 1807 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: Martinikerk, Damsterdiep zz

JAN is overleden op 21 september 1880 in Winschoten GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1880 [bron: Aktenummer 86]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij JAN: vernoemd naar oom Jan Aikes

Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Ebbingestraat 31

Beroep:

Wever, winkelier, koopman, rentenier

JAN:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 31 maart 1832 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 3] met MARIA KOOPS, 25 jaar oud. MARIA is geboren op 7 februari 1807 in Oude Pekela GR, dochter van GERHARDUS KOOPS en GIJZELINA TAMMES DE RUITER. Zij is gedoopt op 22 februari 1807 in Oude Pekela GR. MARIA is overleden op 20 november 1835 in Winschoten GR, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 november 1835 [bron: Aktenummer 52].

Beroep:

Winkeldochter

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 8 juni 1837 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 16] met HEMMEGIEN VAN DIJK, 23 jaar oud. HEMMEGIEN is geboren op 1 juni 1814 in Winschoten GR, dochter van EGGO JACOBS VAN DIJK en FREE JANS BESSELING. HEMMEGIEN is overleden op 2 december 1875 in Berlijn (D), 61 jaar oud. Zij is begraven in Winschoten GR.


Kinderen van JAN en MARIA:

 

1 CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geboren op 30 juli 1833 in Winschoten GR. Volgt VII-u.

2 GERHARDUS VAN KREGTEN, geboren op 11 november 1835 in Winschoten GR. Volgt VII-v.


Kinderen van JAN en HEMMEGIEN:

 

3 FREDERIKA VAN KREGTEN, geboren op 5 september 1838 in Winschoten GR. Volgt VII-w.

4 JAN VAN KREGTEN, geboren op 30 november 1839 in Winschoten GR. Volgt VII-x.

5 EGGO VAN KREGTEN, geboren op 1 november 1841 in Winschoten GR. Volgt VII-y.

6 TRIJNTJE ENGELBERTA VAN KREGTEN, geboren op 14 april 1843 in Winschoten GR. Volgt VII-z.

7 RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, geboren op 10 oktober 1844 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1844 [bron: Aktenummer 101]. RUDOLPHUS is overleden op 7 augustus 1919 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1919 [bron: Aktenummer 1011]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van RUDOLPHUS: Winschoten, 11-8-1919, Aktenummer 108

8 ANNA DOELINA VAN KREGTEN, geboren op 18 mei 1847 in Winschoten GR. Volgt VII-aa.

9 JOHANNA VAN KREGTEN, geboren op 10 februari 1849 in Winschoten GR. Volgt VII-ab.

 


VI-l RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, zoon van JAN VAN KREGTEN en CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-c). Hij is gedoopt op 26 maart 1809 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: oom (m), grootvader (m)
Nieuwekerk, Nieuwe Ebbingestraat

RUDOLPHUS is overleden op 12 december 1862 in Groningen GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1862 [bron: Aktenummer 935].

Notitie bij RUDOLPHUS: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. C, Poelstraat 106

Beroep:

Koek- en banketbakker

RUDOLPHUS:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1837 in Groningen GR [bron: Aktenummer 87] met WILHELMINA CATHARINA ALTING, 22 jaar oud. WILHELMINA is geboren op 27 maart 1815 in Groningen GR, dochter van HEYE ANDRIES ALTING en ALBERDINE EELKMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1815 [bron: Aktenummer 267]. WILHELMINA is overleden op 1 juni 1851 in Groningen GR, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1851 [bron: Aktenummer 340].

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 14 juli 1852 in Groningen GR [bron: Aktenummer 143] met JANTJE DOBBINGA, 41 jaar oud. JANTJE is een dochter van CORNELIUS DOBBINGA en FOSKE FREERKS VOS. Zij is gedoopt op 18 november 1810 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTJE: Zwanetstraat, Nieuwe Kerk
Tweeling

JANTJE is overleden op 17 maart 1887 in Groningen GR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1887 [bron: Aktenummer 253].

Notitie bij JANTJE: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30


Kinderen van RUDOLPHUS en WILHELMINA:

 

1 NN VAN KREGTEN, levenloos geboren dochter, geboren op 24 februari 1838 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1838 [bron: Aktenummer 160].

2 HAJO VAN KREGTEN, geboren op 24 maart 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 maart 1839 [bron: Aktenummer 280]. HAJO is overleden op 29 november 1839 in Groningen GR, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1839 [bron: Aktenummer 774].

3 CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geboren op 26 september 1840 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1840 [bron: Aktenummer 811]. CATHARINA is overleden op 13 december 1840 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1840 [bron: Aktenummer 881].

4 ALBERDINA VAN KREGTEN, geboren op 16 december 1841 in Groningen GR. Volgt VII-ac.

5 CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geboren op 31 januari 1844 in Groningen GR. Volgt VII-ad.

6 HEIJE VAN KREGTEN, geboren op 14 juni 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1846 [bron: Aktenummer 547]. HEIJE is overleden op 6 september 1846 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1846 [bron: Aktenummer 720].

 


VI-m NICOLAAS VAN KREGTEN is geboren op 30 april 1811 in Groningen GR, zoon van JAN VAN KREGTEN en CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-c). Hij is gedoopt op 12 mei 1811 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: oom (m)
Nieuwekerk, Nieuwe Ebbingestraat

NICOLAAS is overleden op 19 juli 1891 in Groningen GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1891 [bron: Aktenummer 752].

Beroep:

Koopman

NICOLAAS:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 6 oktober 1836 in Groningen GR [bron: Aktenummer 229] met ANNA SWART, 22 jaar oud. ANNA is geboren op 25 december 1813 in Groningen GR, dochter van ROELOF TEKES SWART en LEENTJE MENNES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1813 [bron: Aktenummer 947]. ANNA is overleden op 15 juli 1842 in Groningen GR, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juli 1842 [bron: Aktenummer 554].

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 19 juni 1843 in Groningen GR [bron: Aktenummer 161] met JOHANNA FREDERIKA DOBBINGA, 30 jaar oud. JOHANNA is geboren op 28 februari 1813 in Groningen GR, dochter van CORNELIUS DOBBINGA en FOSKE FREERKS VOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 maart 1813 [bron: Aktenummer 181]. JOHANNA is overleden op 18 maart 1887 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1887 [bron: Aktenummer 266].

Notitie bij JOHANNA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30


Kinderen van NICOLAAS en ANNA:

 

1 NN VAN KREGTEN, geboren op 6 september 1837 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 september 1837 [bron: Aktenummer 700].

Notitie bij de geboorte van NN: baby is kort na de geboorte overleden

NN is overleden op 6 september 1837 in Groningen GR, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 september 1837 [bron: Aktenummer 680].

Notitie bij overlijden van NN: zoon overlijdt half uur na de geboorte

2 LEENTJE VAN KREGTEN, geboren op 6 juni 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1839 [bron: Aktenummer 493]. LEENTJE is overleden op 3 juli 1839 in Groningen GR, 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1839 [bron: Aktenummer 450].

3 LEENTJE VAN KREGTEN, geboren op 8 januari 1841 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1841 [bron: Aktenummer 26]. LEENTJE is overleden op 29 augustus 1860 in Groningen GR, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 augustus 1860 [bron: Aktenummer 838].


Kind van NICOLAAS en JOHANNA:

 

4 FOSKEA HINDRIKA VAN KREGTEN, geboren op 28 maart 1844 in Groningen GR. Volgt VII-ae.

 


VI-n MARIA VAN DIJKEN is geboren op 17 oktober 1812 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1812 [bron: Aktenummer 791]. Zij is gedoopt op 5 november 1812 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v)
Martini Kerk

MARIA is overleden op 6 januari 1878 in Eelde DR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1878 [bron: Aktenummer 2].

Notitie bij MARIA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

MARIA:

(1) begon een relatie met NN NN.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 28 februari 1846 in Eelde DR [bron: Aktenummer 1] met KORNELIS GERRITS DUSSEL, 22 jaar oud. KORNELIS is geboren op 25 april 1823 in Eelde DR, zoon van GERRIT LAMBERTS DUSSEL en FREDERICA ERNESTINA KNOUST. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1823 [bron: Aktenummer 19]. KORNELIS is overleden op 22 december 1876 in Eelde DR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 december 1876 [bron: Aktenummer 38].

Beroep:

Klompmaker


Kind van MARIA en NN:

 

1 NN VAN DIJKEN, levenloos geboren dochter, geboren op 3 augustus 1845 in Eelde DR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 augustus 1845 [bron: Aktenummer 22].


Kinderen van MARIA en KORNELIS:

 

2 FREDERIKA ERNESTINA DUSSEL, geboren op 14 januari 1847 in Eelde DR. Volgt VII-af.

3 MARGARETHA ALBERDINA DUSSEL, geboren op 7 augustus 1850 in Eelde DR. Volgt VII-ag.

4 GERRIT DUSSEL, geboren op 12 augustus 1854 in Eelde DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 augustus 1854 [bron: Aktenummer 26]. GERRIT is overleden op 22 maart 1932 in Eelde DR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 maart 1932 [bron: Aktenummer 11].

 


VI-o JOHANNES VAN DIJKEN is geboren op 18 september 1815 in Groningen GR, zoon van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1815 [bron: Aktenummer 774].

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: grootvader (v)

JOHANNES is overleden op 26 november 1890 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 november 1890 [bron: Aktenummer 1212].

Notitie bij JOHANNES: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

Beroep:

Schrijnwerker

JOHANNES trouwde, 25 jaar oud, op 7 maart 1841 in Assen DR [bron: Aktenummer 2] met SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER, 21 jaar oud. SOPHIA is geboren op 20 juni 1819 in Delft ZH, dochter van JOHANNES ADRIANUS STEENMEIJER en SOPHIA JANNA STOCKINK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juni 1819 [bron: Aktenummer 277]. SOPHIA is overleden op 13 maart 1895 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 maart 1895 [bron: Aktenummer 289].


Kinderen van JOHANNES en SOPHIA:

 

1 RUDOLPHUS JOHANNES VAN DIJKEN, geboren op 16 oktober 1841 in De Huizen Hoogeveen DR. Volgt VII-ah.

2 ALBERTUS ADRIANUS VAN DIJKEN, geboren op 20 maart 1844 in Groningen GR. Volgt VII-ai.

3 JOHANNES CAROLUS ADRIANUS VAN DIJKEN, geboren op 24 december 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 december 1846 [bron: Aktenummer 1068]. JOHANNES is overleden op 31 december 1846 in Groningen GR, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1846 [bron: Aktenummer 1068].

4 SOPHIA JANNA VAN DIJKEN, geboren op 12 juni 1850 in Groningen GR. Volgt VII-aj.

5 MARGARETHA MARIA VAN DIJKEN, geboren op 27 augustus 1853 in Groningen GR. Volgt VII-ak.

6 JOHANNA ADRIANA VAN DIJKEN, geboren op 28 december 1856 in Groningen GR. Volgt VII-al.

7 ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 2 januari 1860 in Groningen GR. Volgt VII-am.

 


VI-p JACOB VAN DIJKEN is geboren op 10 april 1817 in Groningen GR, zoon van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1817 [bron: Aktenummer 318].

Notitie bij de geboorte van JACOB: oom (m)

JACOB is overleden na 1870, minstens 53 jaar oud.

Notitie bij JACOB: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

Beroep:

koopman, pettenmaker

JACOB trouwde, 25 jaar oud, op 16 juni 1842 in Groningen GR [bron: Aktenummer 159] met ROELINA DE VRIES, 20 jaar oud. ROELINA is geboren op 27 maart 1822 in Groningen GR, dochter van JAN DE VRIES en JANTIEN RUDOLFS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1822 [bron: Aktenummer 286]. ROELINA is overleden op 9 november 1867 in Dokkum, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1867 [bron: Aktenummer B22].


Kinderen van JACOB en ROELINA:

 

1 MARGARETHA JANNETTA VAN DIJKEN, geboren op 13 juni 1843 in Groningen GR. Volgt VII-an.

2 JAN JACOB VAN DIJKEN, geboren op 3 februari 1846 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 februari 1846 [bron: Aktenummer B6]. JAN is overleden op 27 september 1848 in Dokkum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 september 1848 [bron: Aktenummer B22].

Notitie bij overlijden van JAN: Memories van Successie

Kantoor Dokkum, overl. jaar 1848

Overledene : Jan Jacob Jacobs van Dijken
Overleden op: 27 september 1848
Wonende te : Dokkum
Tekst:
2 jr 7 mnd; bij Bontebrug D.6; zoon van Jacob van Dijken, pettenmaker & Roelina
de Vries; broer van minderjarige Margaretha en Jannetta Jacobs van Dijken.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

3 ROELINA KATHARINA ANNATHA ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 14 juni 1849 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juni 1849 [bron: Aktenummer B41]. ROELINA is overleden op 24 april 1870 in Dokkum, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1870 [bron: Aktenummer A46].

4 SUSETTA JACOBA VAN DIJKEN, geboren op 4 december 1852 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 december 1852 [bron: Aktenummer B64].

 


VI-q RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN is geboren op 27 februari 1819 in Groningen GR, zoon van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 maart 1819 [bron: Aktenummer 196].

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: hafoudoudoom (v)

RUDOLPHUS is overleden op 24 december 1853 in Groningen GR, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1853 [bron: Aktenummer 922].

Notitie bij RUDOLPHUS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

LEEST HIER!
Vernomen hebbende, dat er sprake ging, alsof ik mijn gewezen Patroon, den Heer M. W. STUIVINGA , bij wien ik acht jaren in dienst ben geweest, niet wel zoude hebben behandeld, en wel betrekkelijk bet financile, om welke reden ik Z. Eds. dienst zoude hebben moeten verlaten, zo wordt bij deze de vuige LASTERAAR of LASTERAARS, wie het ook mogen zijn, ten ernstigste gewaarschuwd, dergelijke kreten niet weder te uiten, daar ik mij met alle vrijmoedigheid op evengenoemden Heer beroep, en mij dus genoodzaakt zal zien, bij verdere lasterlijke aantijgingen hen in regten te vervolgen.
Groningen den 30 Maart 1843, R OOSTRRVELDT van DIJKEN, Jr.
adv. Groninger courant, 31-03-1843

Beroep:

Kantoorbediende, commissionair

RUDOLPHUS trouwde, 27 jaar oud, op 30 april 1846 in Groningen GR [bron: Aktenummer 81] met JACOBA HEIKENS, 23 jaar oud. JACOBA is geboren op 25 september 1822 in Groningen GR, dochter van DIETERT HEIKENS en AALTJE JACOBS LUKKIEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1822 [bron: Aktenummer 811]. JACOBA is overleden op 6 augustus 1863 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1863 [bron: Aktenummer 530].

Beroep:

Koopvrouw, werkvrouw


Kinderen van RUDOLPHUS en JACOBA:

 

1 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN, geboren op 18 juni 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1846 [bron: Aktenummer 558]. RUDOLPHUS is overleden op 16 augustus 1846 in Groningen GR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1846 [bron: Aktenummer 635].

2 MARGARETHA ALEIDA JACOBA VAN DIJKEN, geboren op 17 april 1848 in Groningen GR. Volgt VII-ao.

3 DIETERUS RUDOLPHUS VAN DIJKEN, geboren op 12 mei 1849 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1849 [bron: Aktenummer 467]. DIETERUS is overleden op 25 juli 1849 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juli 1849 [bron: Aktenummer 886].

4 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN, geboren op 29 september 1850 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 september 1850 [bron: Aktenummer 869].

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: Sint Walburgsboog 39

RUDOLPHUS is overleden op 25 april 1852 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1852 [bron: Aktenummer 295].

 


VI-r LUCRETIA ALBERTINA KAMPHUIS is geboren op 23 mei 1816 in Groningen GR, dochter van DERK KAMPHUIS en TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI (zie V-f). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 378]. LUCRETIA is overleden op 7 augustus 1900 in Eelde DR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1900 [bron: Aktenummer 24]. LUCRETIA:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 18 april 1844 in Groningen GR [bron: Aktenummer 51] met TJALLING VAN HAAGEN, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 5 december 1853 in Assen DR (Echtscheiding) [bron: Aktenummer 9 Eelde]. TJALLING is geboren op 8 december 1819 in Bolsward FR, zoon van HIJLCO JOACHIM VAN HAAGEN en PETRONELLA WILHELMINA JANSSONIUS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1819 [bron: Aktenummer A107]. TJALLING is overleden op 23 september 1868 in Harderwijk GLD, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1868 [bron: Aktenummer 114].

Beroep:

Koopman, militair

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 21 juni 1856 in Eelde DR [bron: Aktenummer 6] met JAN HENDERIK VOS VAN RIJSWIJK, 49 jaar oud. JAN is geboren op 26 april 1807 in Dordrecht ZH, zoon van GERRIT COENRAAD VOS VAN RIJSWIJK en CORNELIA JOHANNA GILTAIJ. JAN is overleden op 16 februari 1870 in Peize, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1870 [bron: Aktenummer 5].

Beroep:

Brievengaarder


VI-s AAFFINA JACOBA KAMPHUIS is geboren op 30 juli 1820 in Groningen GR, dochter van DERK KAMPHUIS en TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI (zie V-f). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 524]. AAFFINA is overleden op 21 januari 1856 in Zuidlaren DR, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1856 [bron: Aktenummer 1]. AAFFINA trouwde, 35 jaar oud, op 7 september 1855 in Eelde DR [bron: Aktenummer 8] met ROELOF EGBERTS BUITER, 56 jaar oud. ROELOF is geboren op 24 februari 1799 in Zuidlaren DR, zoon van EGBERT JANS BUITER en HENDRIKJE EBBINGE. Hij is gedoopt op 29 september 1799 in Zuidlaren DR. ROELOF is overleden op 25 november 1857 in Zuidlaren DR, 58 jaar oud.


VI-t ALLABARTUS WESSELIUS KAMPHUIS is geboren op 14 maart 1832 in Groningen GR, zoon van DERK KAMPHUIS en TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI (zie V-f). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 190]. ALLABARTUS is overleden op 6 februari 1890 in Eelde DR, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1890 [bron: Aktenummer 8].

Beroep:

Landbouwer

ALLABARTUS trouwde, 30 jaar oud, op 15 november 1862 in Eelde DR [bron: Aktenummer 10] met IDA MEULMAN, 41 jaar oud. IDA is geboren op 21 augustus 1821 in Eelde DR, dochter van REMMELT JANS MEULMAN en GEESIEN HULZEBOS. IDA is overleden op 3 oktober 1881 in Eelde DR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 oktober 1881 [bron: Aktenummer 34].

Beroep:

Landbouwersche


Kind van ALLABARTUS en IDA:

 

1 DERK JACOBUS KAMPHUIS, geboren op 17 december 1864 in Eelde DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1864 [bron: Aktenummer 50]. DERK is overleden op 25 juli 1865 in Eelde DR, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1865 [bron: Aktenummer 23].

 


VI-u ANNA MARIA REBERGE is geboren op 27 juni 1833 in Nieuwer Amstel, dochter van PIETER REBERGE en FEMMETJE HEINS (zie V-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juni 1833 [bron: Aktenummer 109]. ANNA is overleden op 17 september 1915 in Maarsseveen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 september 1915 [bron: Aktenummer 22]. ANNA trouwde met MARTINUS VAN BEMMEL. MARTINUS is overleden na 1915.


VI-v MARIA PETRONELLA REBERGE is geboren op 27 juni 1838 in Nieuwer Amstel, dochter van PIETER REBERGE en FEMMETJE HEINS (zie V-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1838 [bron: Aktenummer 107]. MARIA:

(1) trouwde met REINIER TIESSEN. REINIER is overleden vr 1899.

(2) trouwde, 60 jaar oud, op 20 april 1899 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.12;fol.16v] met BERNARDUS GRASHOFF, 58 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 11 januari 1900 in Amsterdam NH (Echtscheiding).

Notitie bij het huwelijk van MARIA en BERNARDUS: Echtscheiding vonnis Rechtbank Amsterdam

BERNARDUS is geboren op 14 augustus 1840 in Amsterdam NH, zoon van ALIJDA GESINA GRASHOFF. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 augustus 1840 [bron: Aktenummer reg.7;fol.7v].


VI-w LUCRETIA WILHELMINA JOHANNA BOESER is geboren op 3 mei 1838 in Aarlanderveen, dochter van ADRIAAN BOESER en JOHANNA HEMMONIA HEINS (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1838 [bron: Aktenummer 42].

Notitie bij de geboorte van LUCRETIA: getuigen: Petrus Johannes Heins, 52 jaar, chirurgijn, Aarlanderveen en Johannes Frederik Maasbach, 48 jaar, winkelier, Aarlanderveen

LUCRETIA is overleden op 2 september 1911 in Almelo, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 september 1911 [bron: Aktenummer 101]. LUCRETIA trouwde met HERMANNUS BERNARDUS VOLLENHOVEN VAN DAALEN. HERMANNUS is geboren op 9 april 1838 in Monnickendam NH, zoon van HENDRIK WILLEM VOLLENHOVEN VAN DAALEN en JOHANNA MAGDALENA VAN IJSENDIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 april 1838 [bron: Aktenummer 26]. HERMANNUS is overleden vr 1911, ten hoogste 73 jaar oud.

Beroep:

Rijksontvanger, surnumerair der belastingen


Kinderen van LUCRETIA en HERMANNUS:

 

1 NN VOLLENHOVEN VAN DAALEN, levenloos geboren dochter, geboren op 3 juni 1865 in Vriezenveen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1865 [bron: Aktenummer 46].

2 HENDRIK WILLEM VOLLENHOVEN VAN DAALEN, geboren op 17 september 1866 in Vriezenveen. Volgt VII-ap.

3 ADRIAAN VOLLENHOVEN VAN DAALEN, geboren op 24 augustus 1868 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1868 [bron: Aktenummer 73]. ADRIAAN is overleden op 30 mei 1874 in Maassluis, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1874 [bron: Aktenummer 52].

 


VI-x JOHANNA BOESER is geboren op 3 maart 1846 in Noorden Zevenhoven, dochter van ADRIAAN BOESER en JOHANNA HEMMONIA HEINS (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1846 [bron: Aktenummer 9]. JOHANNA is overleden op 17 juni 1926 in s-Gravenhage ZH, 80 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JOHANNA: Schipluiden, 19/06/1926 Aktenummer 15

JOHANNA trouwde, 46 jaar oud, op 26 april 1892 in Utrecht UT [bron: Aktenummer 142] met JOHANNES WILLEM ARTLER, 70 jaar oud. JOHANNES is geboren op 18 juni 1821 in Amsterdam NH, zoon van JOHANNES WILLEM ARTLER en JOHANNA MARIA VAN DER LINDEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1821 [bron: Aktenummer f47]. JOHANNES is overleden op 10 september 1910 in Arnhem GLD, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 september 1910 [bron: Aktenummer 499].


VII-a NICOLAAS ROST is geboren op 18 augustus 1829 in Groningen GR, zoon van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1829 [bron: Aktenummer 680]. NICOLAAS is overleden op 14 januari 1918 in Groningen GR, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1918 [bron: Aktenummer 66]. Hij is begraven in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van NICOLAAS: Begraven Zuiderbegraafplaats.

Beroep:

Koopman, Wijnhandelaar, wethouder

NICOLAAS trouwde, 24 jaar oud, op 10 mei 1854 in Groningen GR [bron: Aktenummer 92] met ALIEDA HENDERIKA BUSSCHER, 22 jaar oud. ALIEDA is geboren op 4 april 1832 in Peins (Franekeradeel), dochter van GERHARD BUSSCHER en SALOMEA BRAAK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1832 [bron: Aktenummer B16]. ALIEDA is overleden op 22 mei 1904 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 mei 1904 [bron: Aktenummer 486]. Zij is begraven in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van ALIEDA: Begraven Zuiderbegraafplaats.


Kinderen van NICOLAAS en ALIEDA:

 

1 ERNST FREDERIK AUGUST ROST, geboren op 10 maart 1855 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 maart 1855 [bron: Aktenummer 240]. ERNST is overleden op 19 oktober 1920 in Scheveningen, 65 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ERNST: Begraven Zuiderbegraafplaats.

2 GERHARD ROST, geboren op 11 augustus 1857 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1857 [bron: Aktenummer 685]. GERHARD is overleden op 30 december 1925 in Haren GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1925 [bron: Aktenummer 51]. Hij is begraven in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GERHARD: Begraven Zuiderbegraafplaats.

Beroep:

Agent assurantien

3 MARIUS ROST, geboren op 1 januari 1860 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1860 [bron: Aktenummer 5]. MARIUS is overleden op 27 mei 1860 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1860 [bron: Aktenummer 615].

4 ALBERT ROST, geboren op 13 november 1861 in Groningen GR. Volgt VIII-a.

 


VII-b ANNIGGIEN ROST is geboren op 3 april 1834 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1834 [bron: Aktenummer 249]. ANNIGGIEN is overleden op 21 juli 1917 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1917 [bron: Aktenummer1037]. ANNIGGIEN:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 4 augustus 1858 in Groningen GR [bron: Aktenummer 205] met JACOB SCHAINCK BOLT, 25 jaar oud. JACOB is geboren op 24 november 1832 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS WIJS BOLT en GEERTRUIDA VAN GROENENBERGH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 november 1832 [bron: Aktenummer 792]. JACOB is overleden op 1 september 1875 in Groningen GR, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 september 1875 [bron: Aktenummer 946].

Beroep:

Koopman

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 20 oktober 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 300] met ANTHONIJ KEIZER, 50 jaar oud. ANTHONIJ is geboren op 17 juli 1830 in Wetsinge (Adorp), zoon van JAN KEIZER en FENNA SARA DE MUINCK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1830 [bron: Aktenummer 16]. ANTHONIJ is overleden op 19 augustus 1914 in Groningen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1914 [bron: Aktenummer 855]. ANTHONIJ is weduwnaar van HENDRINA BOLT (geb. 1830), met wie hij trouwde op 15 mei 1861 in Groningen GR [bron: Aktenummer 101].

Beroep:

Bierbrouwer


VII-c PIETRONELLA CORNELIA ROST is geboren op 30 mei 1836 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1836 [bron: Aktenummer 476]. PIETRONELLA is overleden op 24 april 1921 in Groningen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1921 [bron: Aktenummer 472]. PIETRONELLA trouwde, 23 jaar oud, op 3 augustus 1859 in Groningen GR [bron: Aktenummer 216] met HINDRIK MIEDENDORP, 26 jaar oud. HINDRIK is geboren op 1 november 1832 in Groningen GR, zoon van HINDRIK MIEDENDORP en GEERTIEN ABBRING RIENEWERF. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 november 1832 [bron: Aktenummer 728]. HINDRIK is overleden op 28 maart 1881 in Winsum GR, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 maart 1881 [bron: Aktenummer 21].

Beroep:

Predikant (Schalsum (1860-1862), Delfzijl (1862-1879), Winsum (30/03/1879-1881))

Bron:

Duinkerken


Kind van PIETRONELLA en HINDRIK:

 

1 MARIA MIEDENDORP, geboren op 15 augustus 1869 in Delfzijl GR. Volgt VIII-b.

 


VII-d ERNESTINA FREDERIKA ROST is geboren op 10 augustus 1839 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1839 [bron: Aktenummer 680]. ERNESTINA is overleden op 14 mei 1891 in Groningen GR, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1891 [bron: Aktenummer 536]. ERNESTINA trouwde, 19 jaar oud, op 3 augustus 1859 in Groningen GR [bron: Aktenummer 217] met ROELOF HENDRIKS KRANENBURG, 24 jaar oud. ROELOF is geboren op 4 oktober 1834 in Groningen GR, zoon van HINDRIK IPES KRANENBURG en ALBERTIEN KLEIN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1834 [bron: Aktenummer 717]. ROELOF is overleden op 18 oktober 1921 in Helpman, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1921 [bron: Aktenummer 1151].

Beroep:

Koopman, verffabrikant, glashandelaar


Kinderen van ERNESTINA en ROELOF:

 

1 ALBERTINE KRANENBURG, geboren op 10 maart 1862 in Groningen GR. Volgt VIII-c.

2 MARIA KRANENBURG, geboren op 3 augustus 1863 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1863 [bron: Aktenummer 690]. MARIA is overleden op 4 juni 1865 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1865 [bron: Aktenummer 584].

3 MARIA ERNSTINA FREDRIKA AUGUSTA KRANENBURG, geboren op 14 december 1870 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 december 1870 [bron: Aktenummer 1274]. MARIA is overleden op 16 maart 1871 in Groningen GR, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1871 [bron: Aktenummer 342].

4 ANNA MARIA KRANENBURG, geboren op 31 oktober 1877 in Groningen GR. Volgt VIII-d.

 


VII-e ERNSTIENA AUGUSTA MARIA ROST is geboren op 24 mei 1842 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 mei 1842 [bron: Aktenummer 507]. ERNSTIENA is overleden op 21 december 1912 in Gouda ZH, 70 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ERNSTIENA: Groningen, 24/12/1912, Aktenummer 1193

ERNSTIENA:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18 september 1867 in Groningen GR [bron: Aktenummer 320] met HENDRIK KEIZER, 29 jaar oud. HENDRIK is geboren op 19 oktober 1837 in Groningen GR, zoon van HINDRIK KEIZER en JACOBA DIEPHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1837 [bron: Aktenummer 832]. HENDRIK is overleden op 1 december 1874 in Groningen GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 december 1874 [bron: Aktenummer 1023].

Beroep:

Cichoreifabrikant

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 17 juli 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 226] met TJARKO VAN HEEL, 37 jaar oud. TJARKO is geboren op 8 januari 1843 in Groningen GR, zoon van CASPARUS JOHANNES VAN HEEL en GEESKE WIEBENGA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 januari 1843 [bron: Aktenummer 27]. TJARKO is overleden op 1 augustus 1896 in Groningen GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 augustus 1896 [bron: Aktenummer 650].

Notitie bij overlijden van TJARKO: Uit het Verbindingskanaal binnen deze gemeente opgehaald.

Beroep:

Commissionair


Kinderen van ERNSTIENA en HENDRIK:

 

1 HENDRIK KEIZER, geboren op 27 december 1868 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 december 1868 [bron: Aktenummer 1275]. HENDRIK is overleden op 28 augustus 1869 in Groningen GR, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 augustus 1869 [bron: Aktenummer 712].

2 MARIA KEIZER, geboren op 24 december 1872 in Groningen GR. Volgt VIII-e.

 


VII-f NICOLAAS VAN DIJKEN is geboren op 28 oktober 1851 in Groningen GR, zoon van CORNELIUS VAN DIJKEN (zie VI-b) en JOHANNA ANGENIS JANSSEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1851 [bron: Aktenummer 1000]. NICOLAAS is overleden op 4 april 1894 in s-Gravenhage ZH, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1894 [bron: Aktenummer 904].

Beroep:

Brievenbesteller

NICOLAAS trouwde, 37 jaar oud, op 15 mei 1889 in s-Gravenhage ZH [bron: Aktenummer 403] met JENNEKE COLIJN, 30 jaar oud. JENNEKE is geboren op 14 juni 1858 in Veen (NB), dochter van PETER COLIJN en NEESKE DEN BOER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1858 [bron: Aktenummer 14].

Beroep:

Dienstbode


Kinderen van NICOLAAS en JENNEKE:

 

1 CORNELIUS NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 30 maart 1890 in s-Gravenhage ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1890 [bron: Aktenummer 1377].

2 PETER VAN DIJKEN, geboren op 13 mei 1891 in s-Gravenhage ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1891 [bron: Aktenummer 2126].

3 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 23 oktober 1892 in s-Gravenhage ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1892 [bron: Aktenummer 4377]. NICOLAAS is overleden op 17 mei 1894 in s-Gravenhage ZH, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1894 [bron: Aktenummer 1323].

 


VII-g HILLEGIENA DIEMERS is geboren op 6 april 1844 in Groningen GR, dochter van JAN DIEMERS en JOHANNA VAN DIJKEN (zie VI-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 april 1844 [bron: Aktenummer 353]. HILLEGIENA trouwde, 37 jaar oud, op 9 november 1881 in Groningen GR [bron: Aktenummer 277] met HENDRIK JOHANNES WOLVERS, 37 jaar oud. HENDRIK is geboren op 1 april 1844 in Goirle, zoon van LODOWICUS WOLVERS en GEERTRUDA KOCK.

Notitie bij overlijden van HENDRIK: USA?

Beroep:

Controleur Staats Spoor


VII-h CORNELIA MARGARETHA ELISABETH BOLT is geboren op 30 maart 1848 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS WIJS BOLT en GEERTRUIDA VAN DIJKEN (zie VI-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1848 [bron: Aktenummer 248]. CORNELIA is overleden op 24 mei 1917 in Groningen GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1917 [bron: Aktenummer 788]. CORNELIA trouwde, 23 jaar oud, op 28 oktober 1871 in Groningen GR [bron: Aktenummer 303] met JOHANN ADOLPH FERDINAND HENNINGS, 25 jaar oud. JOHANN is geboren op 29 oktober 1845 in Emden Oostfriesland, zoon van KARL FERDINAND HENNINGS en HENRIETTE JOHANNE SCHLTER. JOHANN is overleden op 31 december 1912 in Groningen GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1913 [bron: Aktenummer 4].

Beroep:

Hoedenfabrikant, koopman


Kinderen van CORNELIA en JOHANN:

 

1 HENRIETTA JOHANNA HENNINGS, geboren op 16 april 1873 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1873 [bron: Aktenummer 441]. HENRIETTA is overleden op 3 januari 1915 in Dennenoord, Zuidlaren DR, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1915 [bron: Aktenummer 1].

Notitie bij overlijden van HENRIETTA: Aangifte Groningen 06/01/1915 Aktenummer 31

HENRIETTA bleef ongehuwd.

2 GEERTRUIDA MARIA HENNINGS, geboren op 14 juli 1874 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juli 1874 [bron: Aktenummer 752]. GEERTRUIDA is overleden op 22 januari 1897 in Groningen GR, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 januari 1897 [bron: Aktenummer 99].

3 AMALIA CORNELIA MARIA HENNINGS, geboren op 25 juli 1876 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juli 1876 [bron: Aktenummer 861].

4 ANNA CATHARINA SOPHIA HENNINGS, geboren op 18 juni 1878 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1878 [bron: Aktenummer 832].

5 CORNELIA MARGARETHA ELISABETH HENNINGS, geboren op 21 november 1880 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1453]. CORNELIA is overleden op 25 augustus 1932 in Hattem GLD, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1932 [bron: Aktenummer 29]. CORNELIA bleef ongehuwd.

 


VII-i PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN is geboren op 8 mei 1842 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (zie VI-e) en SARA SCHUITEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1842 [bron: Aktenummer 475]. PETRONELLA is overleden op 29 november 1906 in Zuidlaren DR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1906 [bron: Aktenummer 75]. PETRONELLA:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 28 december 1870 in Groningen GR [bron: Aktenummer 315] met PIETER CORNELIS DREWES, 40 jaar oud. PIETER is geboren op 8 september 1830 in Groningen GR, zoon van WILLEM JANS DREWES en HINDERKJE KROOK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1830 [bron: Aktenummer 769]. PIETER is overleden op 14 november 1876 in Groningen GR, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1876 [bron: Aktenummer 1037]. PIETER is weduwnaar van JANTJE ALBERTS (1831-1869), met wie hij trouwde op 1 februari 1854 in Groningen GR.

Beroep:

Beurtschipper, scheepskapitein

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 15 april 1879 in Groningen GR [bron: Aktenummer 66] met HENDERIKUS POTHOFF, 42 jaar oud. HENDERIKUS is geboren op 27 februari 1837 in Groningen GR, zoon van CORNELIUS POTHOFF en CATHARINA KROOK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1837 [bron: Aktenummer 185]. HENDERIKUS is overleden na 1906, minstens 69 jaar oud.

Beroep:

Scheepskapitein


Kinderen van PETRONELLA en PIETER:

 

1 WILLEM JAN DREWES, geboren op 14 september 1871 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1871 [bron: Aktenummer 906]. WILLEM is overleden op 16 november 1871 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 november 1871 [bron: Aktenummer 1294].

2 WILLEM JAN DREWES, geboren op 15 maart 1873 in Groningen GR. Volgt VIII-f.

3 SARA DREWES, geboren op 10 december 1874 in Groningen GR. Volgt VIII-g.

 


VII-j LAMBERTUS HINDERIKUS VAN DIJKEN is geboren op 5 januari 1845 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS VAN DIJKEN (zie VI-e) en SARA SCHUITEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1845 [bron: Aktenummer 19]. LAMBERTUS is overleden op 11 december 1878 in Groningen GR, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1878 [bron: Aktenummer 1192].

Beroep:

Houthandelaar, opzigter waterstaat

LAMBERTUS trouwde, 30 jaar oud, op 27 januari 1875 in Assen DR [bron: Aktenummer 2] met TRIJNTJE MENNINGA, 25 jaar oud. TRIJNTJE is geboren op 3 september 1849 in Assen DR, dochter van HENDRIK MENNINGA en TRIJNTJE RUIBINGH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 september 1849 [bron: Aktenummer 132]. TRIJNTJE is overleden op 30 maart 1923 in Utrecht UT, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 maart 1923 [bron: Aktenummer 532].

Beroep:

Winkelierster


Kinderen van LAMBERTUS en TRIJNTJE:

 

1 TRIJNTJE VAN DIJKEN, geboren op 12 november 1875 in Middelstum GR. Volgt VIII-h.

2 NN VAN DIJKEN, levenloos geboren dochter, geboren op 17 januari 1878 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van NN: Tweeling

Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1878 [bron: Aktenummer 61].

3 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 17 januari 1878 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 januari 1878 [bron: Aktenummer 117].

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: Tweeling

NICOLAAS is overleden op 12 juni 1878 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1878 [bron: Aktenummer 576].

 


VII-k SIETSKE RAVEN is geboren op 8 december 1855 in Groningen GR, dochter van BEREND RAVEN en SIETSKE VAN DIJKUM (zie VI-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1855 [bron: Aktenummer 1016]. SIETSKE is overleden op 30 november 1897 in Amsterdam NH, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer reg.8;fol.83v]. SIETSKE trouwde, 36 jaar oud, op 31 augustus 1892 in Harderwijk GLD [bron: Aktenummer 30] met ANDRIES VAN ONCK, 24 jaar oud. ANDRIES is geboren op 17 oktober 1867 in Veen, Nijkerk GLD, zoon van WILLEM JAN VAN ONCK en JANNETJE SIBION. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 december 1867 [bron: Aktenummer 178]. ANDRIES is overleden op 24 november 1933 in Vianen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 november 1933 [bron: Aktenummer 39]. ANDRIES trouwde later op 14 juli 1898 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.21;fol.37v] met MARIA JOHANNA BERK (1864-1944).

Beroep:

wagenmaker, manufacturier, reiziger


Kinderen van SIETSKE en ANDRIES:

 

1 WILHELMINA JANTINE VAN ONCK, geboren op 5 maart 1893 in Harderwijk GLD. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1893 [bron: Aktenummer 57]. WILHELMINA is overleden op 31 juli 1916 in Utrecht UT, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 juli 1916 [bron: Aktenummer 1304].

2 GABRIELLA CHRISTINA FRANCISCA VAN ONCK, geboren op 29 mei 1894 in Hilversum NH. Volgt VIII-i.

 


VII-l JAN VAN DIJKEN is geboren op 24 april 1851 in Delfzijl GR, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie VI-h) en ETTJEN KUIPER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1851 [bron: Aktenummer 52].

Notitie bij de geboorte van JAN: Aangifte door Dr. Lucas Trip, arts en vroedmeester

JAN is overleden op 22 december 1905 in Amsterdam NH, 54 jaar oud.

Notitie bij JAN: Wettiging bij het huwelijk van zijn ouders 4-5-1852

Adressen:

vanaf 1870

   

Haddingenstraat 115, Groningen GR

vanaf 31-07-1875

   

Wageningen Gld

Beroep:

Klerk, logementbediende, koffiehuishouder

JAN:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 3 maart 1880 in Arnhem GLD [bron: Aktenummer 56] met EVERTJE VAN MARM, 29 jaar oud. EVERTJE is geboren op 26 mei 1850 in Arnhem GLD, dochter van EVERT VAN MARM en ELISABETH STEFFEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1850 [bron: Aktenummer 248]. EVERTJE is overleden op 16 december 1899 in Amsterdam NH, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer reg.8;fol.91v].

Beroep:

Dienstbode

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 13 september 1900 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.32;fol.20] met GRIETJE DE WILDE, 33 jaar oud. GRIETJE is geboren op 21 november 1866 in Amersfoort UT, dochter van ALBARTUS DE WILDE en MARIA LANGRAS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1866 [bron: Aktenummer 392]. GRIETJE is overleden op 17 mei 1952 in Blaricum NH, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 22]. GRIETJE trouwde later op 30 mei 1912 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.3C;fol.49] met SIMON JOHANNES POLAK (1856-1914). GRIETJE trouwde later op 9 augustus 1916 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.4F;fol.32] met HENDRIK FREDERIK VAN SCHAIK (1857-1937).


VII-m FROUKJE VAN DIJKEN is geboren op 22 augustus 1863 in Leeuwarden FRL, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie VI-h) en ETTJEN KUIPER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 augustus 1863 [bron: Aktenummer A543]. FROUKJE is overleden op 30 oktober 1926 in Groningen GR, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 november 1926 [bron: Aktenummer 1181]. Zij is begraven in Groningen GR. FROUKJE trouwde, 26 jaar oud, op 24 mei 1890 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 21] met DAVID ROELFS, 29 jaar oud. DAVID is geboren op 10 maart 1861 in Farmsum GR, zoon van ROELF ROELFS en ANNA DIJKSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 maart 1861 [bron: Aktenummer 28]. DAVID is overleden op 24 mei 1947 in Groningen GR, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1947 [bron: Aktenummer 919]. Hij is begraven in Groningen GR.

Beroep:

Scheepstimmerman, scheepsbouwer


Kinderen van FROUKJE en DAVID:

 

1 ETTJE ROELFS, geboren op 9 september 1890 in Farmsum GR. Volgt VIII-j.

2 ANNA ROELFS, geboren op 7 juli 1893 in Farmsum GR. Volgt VIII-k.

3 JOHANNA ROELFINA ROELFS, geboren op 22 december 1898 in Farmsum GR. Volgt VIII-l.

4 FROUWINA ROELFS, geboren op 6 september 1901 in Farmsum GR. Volgt VIII-m.

 


VII-n GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN is geboren op 19 april 1866 in Leeuwarden FRL, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie VI-h) en ETTJEN KUIPER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1866 [bron: Aktenummer A317]. GARBRAND is overleden op 9 mei 1940 in t Zandt GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 mei 1940 [bron: Aktenummer 16]. Hij is begraven in t Zandt GR.

Beroep:

Schilder, Sluiswachter, Brugwachter te Opwierde

GARBRAND trouwde, 29 jaar oud, op 10 januari 1896 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 1] met TRIJNTJE DIJKEMA, 31 jaar oud. TRIJNTJE is geboren op 14 februari 1864 in Opwierde GR, dochter van KLAAS ALBERTS DIJKEMA en KUNJE DERKS SMIT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 februari 1864 [bron: Aktenummer 11]. TRIJNTJE is overleden op 26 februari 1949 in Haren GR, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1949 [bron: Aktenummer 33]. Zij is begraven in t Zandt GR.


Kinderen van GARBRAND en TRIJNTJE:

 

1 KUNJE VAN DIJKEN, geboren op 11 november 1896 in Opwierde GR. Volgt VIII-n.

2 ETTJEN VAN DIJKEN, geboren op 20 juni 1898 in Opwierde GR. Volgt VIII-o.

3 KLAASSIENA VAN DIJKEN, geboren op 24 juli 1900 in Opwierde GR. Volgt VIII-p.

4 JAN VAN DIJKEN, geboren op 25 juni 1903 in Opwierde GR. Volgt VIII-q.

 


VII-o GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM is geboren op 29 februari 1852 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1852 [bron: Aktenummer 192]. GERBRAND is overleden op 4 mei 1902 in Amsterdam NH, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1902.

Beroep:

Slachter, kantoorbediende

GERBRAND trouwde, 26 jaar oud, op 15 juni 1878 in Groningen GR [bron: Aktenummer 178] met ANTJE ANNETTA SIEMELINK, 18 jaar oud. ANTJE is geboren op 4 januari 1860 in Groningen GR, dochter van TJAARD HINDRIK SIEMELINK en TRIENTJE LIEFHEID. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1860 [bron: Aktenummer 20]. ANTJE is overleden op 2 oktober 1937 in Velsen NH, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 282].

Beroep:

Winkelierster


Kinderen van GERBRAND en ANTJE:

 

1 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren in april 1879 in Groningen GR. ALBERTUS is overleden op 25 september 1880 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 september 1880 [bron: Aktenummer 965].

2 TRIENTJE VAN DIJKUM, geboren op 13 september 1882 in Groningen GR. Volgt VIII-r.

3 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 8 juni 1884 in Groningen GR. Volgt VIII-s.

4 TJAARD GERBRAND HINDRIK VAN DIJKUM, geboren op 25 december 1892 in Amsterdam NH. Volgt VIII-t.

5 MARIA VAN DIJKUM, geboren op 3 februari 1895 in Amsterdam NH. Volgt VIII-u.

6 ANTJE ANNETTA VAN DIJKUM, geboren op 21 augustus 1899 in Amsterdam NH. Volgt VIII-v.

 


VII-p REINT NIEVEEN VAN DIJKUM is geboren op 14 juni 1856 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1856 [bron: Aktenummer 550]. REINT is overleden op 6 december 1919 in s-Gravenhage ZH, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1919 [bron: Aktenummer 4497].

Notitie bij overlijden van REINT: Reinerus Nieveen van Dijkum

Notitie bij REINT: Woont 1888 Da Costakade 103, Amsterdam, 1890 Grote Wittenburgerstraat 9, Amsterdam, vanaf 24-7-1891 Douzastraat 23a, Leiden, hij NH, zij RK, Reint M.A. RK. Vertrekt naar Lammermarkt 64.

De familie NIEVEEN VAN DIJKUM is ontstaan bij REINT (1890)
De naam Nieveen werd als voornaam gegeven, maar is later bij de achternaam getrokken.
Bij huwelijk en geboorte in 1888 nog Dijkum, Reint Nieveen van.
In de overlijdensadvertentie werd hij REINERUS NIEVEEN VAN DIJKUM genoemd en stond er vermeld dat hij Rooms Katholiek was
In juni 1918 werd hij failliet verklaard, met benoeming van mr. C.W. Schlingemann als rechtercommisaris en mr. E. Hijmans als curator.
Faillissement arrondissements rechtbank s Gravenhage 24-6-1918, vernietigd 12-7-1918.

Beroep:

Wijnhandelaar, behanger (1888-1890), kantoorbediende (1891), directeur fabriek te Leiden (1895)

REINT trouwde, 31 jaar oud, op 19 april 1888 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.8;fol.41] met MARIA GERARDINA ROMBOUT, 29 jaar oud. MARIA is geboren op 29 januari 1859 in Schiedam ZH, dochter van FRANCISCUS JACOBUS ROMBOUT en MARIA GIJSBERTA BLOM. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1859 [bron: Aktenummer 77]. MARIA is overleden op 6 oktober 1921 in s-Gravenhage ZH, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 oktober 1921 [bron: Aktenummer 2907].


Kinderen van REINT en MARIA:

 

1 FRANCISCUS ANTONIUS JACOBUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 10 september 1888 in Amsterdam NH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 september 1888 [bron: Aktenummer reg.9;fol.62v]. FRANCISCUS is overleden op 12 september 1888 in Amsterdam NH, 2 dagen oud.

2 REINT MARIUS ALBERTUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 22 oktober 1890 in Amsterdam NH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1890. REINT is overleden op 12 april 1970 in Goes ZL, 79 jaar oud. Hij is begraven op 16 april 1970 in Goes ZL.

Notitie bij REINT: Tonsuur 10/08/1913 seminarie Warmond
Priester gewijd 15/08/1915
Kapelaan Leiden (OLV Hemelvaart en H. Joseph) 1920
Pastoor te Egmond a.d. Hoef (1935)
Pastoor te Goes (1939-1959) en Deken van Middelburg ZL

3 HERMAN FRANCISCUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 30 januari 1895 in Leiden ZH. Volgt VIII-w.

 


VII-q MARIA VAN DIJKUM is geboren op 9 februari 1866 in Groningen GR, dochter van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1866 [bron: Aktenummer 152]. MARIA is overleden op 8 mei 1945 in Leiden ZH, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 977].

Notitie bij overlijden van MARIA: Wassenaar, 17-12-1945, aktenummer 285

Notaris Neeb te Harderwijk
Aktenr.: 2256
Aktedatum: 1893-08-24
Akte: uiterste wil

Notitie bij MARIA: Woonde (na scheiding) in s-Gravenhage ten tijde van huwelijk George Hendrik

MARIA trouwde, 27 jaar oud, op 14 september 1893 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.24;fol.38] met HERMANUS FREDERIK ROLL, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 10 mei 1921 in Amsterdam NH (Echtscheiding) [bron: Aktenummer reg.1A;fol.8].

Notitie bij het huwelijk van MARIA en HERMANUS: Bij huwelijk de vermelding dat de wijziging van de familienaam Van Dijken in Van Dijkum goedgekeurd is.
Gescheiden vonnis arrondissements rechtbank s Gravenhage 7-4-1921

HERMANUS is geboren op 27 mei 1867 in Gouda ZH, zoon van HERMANUS FREDERIK ROLL en JOHANNA WILHELMINA KRATZENSTEIN. HERMANUS is overleden op 20 september 1935 in Batavia (NI), 68 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HERMANUS: Notaris Neeb te Harderwijk
Aktenr.: 2255
Aktedatum: 1893-08-24
Akte: uiterste wil

Grafsteen bewaard in Taman Prastasi, het voormalige Nederlandse kerkhof in Tanah Abang, Jakarta.

HERMANUS trouwde later op 26 mei 1921 in Wenen (O) met VALERIE ROSENBERG.

Beroep:

Ambtenaar NO-I, arts


Kinderen van MARIA en HERMANUS:

 

1 MARIA WILHELMINA ROLL, geboren op 13 oktober 1894 in Weltevreden Batavia (NI). Volgt VIII-x.

2 GEORGE HENDRIK ROLL, geboren op 6 september 1897 in Batavia (NI). Volgt VIII-y.

3 HERMAN FRITS ROLL, geboren op 16 februari 1901 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van HERMAN: Tweeling

4 HENRITTE ROLL, geboren op 16 februari 1901 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van HENRITTE: Tweeling

 


VII-r ROELOF JAN VAN DIJKUM is geboren op 27 oktober 1870 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 oktober 1870 [bron: Aktenummer 1098]. ROELOF is overleden op 3 mei 1939 in Amsterdam NH, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 149].

Notitie bij ROELOF: Vermeld als gesignaleerd persoon Algemeen Politieblad 15-2-1900, varensgezel
Op 6 mei 1916 schreef Roelof Jan zich in bij zijn broer Harmannus in Amsterdam, ambtshalve vermoedelijk omdat hij zeevarende was
Tot zijn dood blijft hij ingeschreven op het adres van Harmannus en later van Harmannus weduwe Wieke
Op 10 juli 1917 arriveerde ROELOF JAN in Amerika (Ellis Island)
Hij was 19 juni 1917 vertrokken uit Amsterdam op het ss De Poseidon
Hij was toen 46 jaar oud, woog 79,5 Kg en was 1.77m lang
Zijn funktie aan boord van De Poseidon was kok

Beroep:

Hofmeester bij de KNSM

ROELOF trouwde, 31 jaar oud, op 17 september 1902 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.31;fol.47v] met CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 1 juli 1927 in Amsterdam NH (Echtscheiding) [bron: Aktenummer reg.1A;fol.38].

Notitie bij het huwelijk van ROELOF en CLARA: Bij vonnis arrondissements rechtbank Amsterdam 28-1-1927

CLARA is geboren op 1 juni 1885 in Amsterdam NH, dochter van GERARDUS VAN DER SLUIJS en MARIA ELISABETH MEIJER. CLARA is overleden op 29 februari 1952 in Zaandam NH, 66 jaar oud. CLARA trouwde later op 20 december 1928 in Zaandam NH met JACOBUS HENRICUS PRINS (1882-1936).

Notitie bij CLARA: Zij werd geboren als CLARA MARIA HELENA MEIJER
Dochter van MARIA ELISABETH MEIJER (ongehuwd)
Haar moeder trouwde met GERARDUS VAN DER SLUIS
en per die datum (22-7-1885) draagt zij deze achternaam

Waarschijnlijk zijn ROELOF JAN en CLARA MARIA HELENA kort
na hun huwelijk uit elkaar gegaan (>1905). Echter, niet gescheiden!
Het derde tot en met het zeventiende kind is van JACOBUS HENRICUS PRINS en dragen bijna allemaal de achternaam VAN DIJKUM
Alleen de laatste twee kinderen dragen de naam PRINS
JACOBUS HENRICUS PRINS is geboren op donderdag 21 september 1882 in Zaandam NH, zoon van CORNELIS JOANNES PRINS en NEELTJE BOON. JACOBUS is overleden op maandag 28 september 1936 in Zaandam NH, 54 jaar oud. JACOBUS trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 20 december 1928 in Zaandam NH met CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS, 43 jaar oud.


Kinderen van ROELOF en CLARA:

 

1 ROELOF JAN PIETER GEERS VAN DIJKUM, geboren op 14 november 1903 in Amsterdam NH. Volgt VIII-z.

2 GERBRAND HENDRIK (GEP) VAN DIJKUM, geboren op 25 februari 1905 in Amsterdam NH. Volgt VIII-aa.

3 MARIA HELENA ELISABETH (LENA) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 20 juli 1908 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 86]. LENA is overleden op 15 september 1931 in Zaandam NH, 23 jaar oud.

4 JACOBUS HENRICUS VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 18 september 1909 in Zaandam NH. JACOBUS is overleden op 18 oktober 1911 in Zaandam NH, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1911 [bron: Aktenummer 237].

5 NEELTJE VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 20 december 1910 in Zaandam NH. Volgt VIII-ab.

6 JACOBUS HENRICUS VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 9 oktober 1912 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 117]. JACOBUS is overleden op 9 juli 1931 in Zaandam NH, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juli 1931 [bron: Aktenummer 199].

Beroep:

Houtwerker

7 ARIE VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 31 december 1913 in Zaandam NH. Volgt VIII-ac.

8 CORNELIS JOANNES (COR) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 29 maart 1915 in Zaandam NH. Volgt VIII-ad.

9 PIETER VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 17 april 1916 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 47]. PIETER is overleden op 20 juli 1916 in Zaandam NH, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juli 1916 [bron: Aktenummer 176].

10 MARIA ELISABETH (LIES) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 9 september 1917 in Zaandam NH. Volgt VIII-ae.

11 PIETER VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 19 november 1920 in Zaandam NH. Volgt VIII-af.

12 ANNA (ANNIE) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 16 augustus 1922 in Zaandam NH. Volgt VIII-ag.

13 GRIETJE (GRE) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 18 oktober 1923 in Zaandam NH. Volgt VIII-ah.

14 WILHELMINA (MIEN) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 6 januari 1925 in Zaandam NH. Volgt VIII-ai.

15 KLAZINA (SIEN) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 22 maart 1926 in Zaandam NH. Volgt VIII-aj.

 


VII-s HARMANNUS VAN DIJKUM is geboren op 11 december 1873 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1873 [bron: Aktenummer 1324]. HARMANNUS is overleden op 3 juni 1918 in Amsterdam NH, 44 jaar oud.

Beroep:

Werkman bij Boldoot, zeepmaker

HARMANNUS:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30 oktober 1901 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.38;fol.28] met MARTHA VAN SLOCHTEREN, 30 jaar oud. MARTHA is geboren op 18 september 1871 in Oostum, Ezinge GR, dochter van KORNELIS JANS VAN SLOCHTEREN en ZWAANTJE KREMER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1871 [bron: Aktenummer 55]. MARTHA is overleden op 2 augustus 1917 in Amsterdam NH, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer reg.9;fol.94].

(2) trouwde, 44 jaar oud, op 9 januari 1918 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.3;fol.12] met WEIKE KAAP, 44 jaar oud. WEIKE is geboren op 27 september 1873 in Uithuizen GR, dochter van JOCHUM KAAP en AAFKE KLASEN PRUIM. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 september 1873 [bron: Aktenummer 62]. WEIKE is overleden op 21 februari 1959 in Amsterdam NH, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 599].


Kinderen van HARMANNUS en MARTHA:

 

1 MARIA ZWAANTJE VAN DIJKUM, geboren op 8 februari 1903 in Amsterdam NH. Volgt VIII-ak.

2 CORNELIS ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 15 februari 1905 in Amsterdam NH.

Notitie bij CORNELIS: voogd: Wijke Kaap

Curacao - New York
26 Jul 1927
Amsterdam - New York
16 Nov 1927
28 Feb 1928
12 Jun 1928
25 Jun 1929
Op 15 oktober 1929 vertrok hij naar New York USA

Beroep:

Bankwerker

3 MARTHA HARMANNA VAN DIJKUM, geboren op 15 december 1906 in Amsterdam NH. MARTHA is overleden op 13 december 1981 in Amsterdam NH, 74 jaar oud.

Notitie bij MARTHA: woonde bij Weike Kaap

Beroep:

Naaister

 


VII-t WILLEMINA VAN DIJKUM is geboren op 26 januari 1865 in Groningen GR, dochter van WILLEM VAN DIJKUM (zie VI-j) en GEERTRUIDA HOOGHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1865 [bron: Aktenummer 102].

Notitie bij de geboorte van WILLEMINA: vader

WILLEMINA is overleden op 22 juli 1933 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1933 [bron: Aktenummer 952].

Notitie bij WILLEMINA: Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid, door Johannes Bunyan. Ter geschenk van M. Weersema. Aan W. van Dijkum op de Zondagschool in het jaar 1880.

Aangeboden, een net gemeubileerde Kamer met kost en inwoning. Adres W. v. DIJKUM. Groote Lelie straat 46-4, bij t Plantsoen. (Nieuwsblad van het Noorden, 05-08-1913)

Een net gemeubileerde BOVENVOORKAMER met frissche slaapkamer, zeer geschikt voor twee vrienden, met volledig pension. Adres W. v. DIJKUM. Gr. Leliestraat 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 05-06-1914, 06-06-1914)

Een gemeub. VOORKAMER met slaapkamer en volledig pension. Adres W. v. DIJKUM, Gr. Leliestr. 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 17-06-1914)

Een gem. Voorkamer voor 2 vrienden of broers. Adres VAN DIJKUM, Graaf Adolfstraat 30. (Nieuwsblad van het Noorden, 18-02-1922)

Een net gem. Kamer voor 2 vrienden of broers, met pension VAN DIJKUM, Graat Adolfstraal 30. (Nieuwsblad van het Noorden, 24-06-1922)

Adressen:

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19

vanaf 1902

   

Kerklaan 84, Groningen GR

vanaf 1905

   

Groote Leliestraat 46-7, Groningen GR

vanaf 1919

   

Graaf Adolfstraat 30, Groningen GR

vanaf 12-09-1926

   

Groote Appelstraat 42-3, Groningen GR

vanaf 21-05-1927

   

Driemolendrift 9, Groningen GR

Beroep:

Houdster waschinrichting

WILLEMINA begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1889 in Groningen GR met NN NN.

Beroep:

Notaris te Groningen


Kind van WILLEMINA en NN:

 

1 CHRISTIAAN VAN DIJKUM, geboren op 19 maart 1890 in Groningen GR. Volgt VIII-al.

 


VII-u CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN is geboren op 30 juli 1833 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en MARIA KOOPS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1833 [bron: Aktenummer 62]. CATHARINA is overleden op 19 november 1915 in Groningen GR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 november 1915 [bron: Aktenummer 1210]. CATHARINA trouwde, 24 jaar oud, op 9 juni 1858 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 23] met WILHELMUS JOHANNES KLEIN, 22 jaar oud. WILHELMUS is geboren op 2 juli 1835 in Groningen GR, zoon van ROELOF KLEIN en JOHANNA GROENMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1835 [bron: Aktenummer 551]. WILHELMUS is overleden op 16 februari 1909 in Groningen GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1909 [bron: Aktenummer 204].

Beroep:

Houthandelaar, houtkoper


Kinderen van CATHARINA en WILHELMUS:

 

1 JOHANNA WILHELMINA KLEIN, geboren op 3 juni 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juni 1859 [bron: Aktenummer 441]. JOHANNA is overleden op 24 augustus 1944 in Groningen GR, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1944 [bron: Aktenummer 1383].

2 MARIA HEMMECHIENA KLEIN, geboren op 25 maart 1862 in Groningen GR. Volgt VIII-am.

 


VII-v GERHARDUS VAN KREGTEN is geboren op 11 november 1835 in Winschoten GR, zoon van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en MARIA KOOPS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1835 [bron: Aktenummer 108]. GERHARDUS is overleden op 16 oktober 1913 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1913 [bron: Aktenummer 1047]. Hij is begraven op 20 oktober 1913 in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van GERHARDUS: 01/11/1913 Aktenummer 64 Sappemeer

Beroep:

Maunfacturier Winschoten, koopman Winschoten, negotiant Winschoten, burgemeester Winschoten en Sappemeer

GERHARDUS trouwde, 25 jaar oud, op 25 oktober 1861 in Groningen GR [bron: Aktenummer 272] met TITIA KLEIN, 20 jaar oud. TITIA is geboren op 18 juni 1841 in Groningen GR, dochter van ROELOF KLEIN en JOHANNA GROENMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juni 1841 [bron: Aktenummer 477]. TITIA is overleden op 21 augustus 1916 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1916 [bron: Aktenummer 984].

Notitie bij overlijden van TITIA: wonende te Utrecht, 02/09/1916 Aktenummer 1461 Urecht


Kinderen van GERHARDUS en TITIA:

 

1 JAN AIKES VAN KREGTEN, geboren op 16 september 1862 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1862 [bron: Aktenummer 121]. JAN is overleden op 20 september 1897 in Sappemeer GR, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1897 [bron: Aktenummer 84]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Beroep:

Vice Consul Davos

2 ROELOF VAN KREGTEN, geboren op 14 september 1864 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 september 1864 [bron: Aktenummer 118]. ROELOF is overleden op 7 februari 1870 in Winschoten GR, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1870 [bron: Aktenummer 7].

3 JOHANNA WILHELMINA VAN KREGTEN, geboren op 19 februari 1871 in Winschoten GR. Volgt VIII-an.

 


VII-w FREDERIKA VAN KREGTEN is geboren op 5 september 1838 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 september 1838 [bron: Aktenummer 79]. FREDERIKA is overleden op 2 juni 1876 in Winschoten GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1876 [bron: Aktenummer 75]. Zij is begraven in Winschoten GR. FREDERIKA trouwde, 24 jaar oud, op 12 augustus 1863 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 31] met PIETER BROUWER, 24 jaar oud. PIETER is geboren op 4 mei 1839 in Winschoten GR, zoon van FREDERIK PIETERS BROUWER en GEERTRUIDA BERENDS CRAKER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 mei 1839 [bron: Aktenummer 44]. PIETER is overleden op 16 juli 1904 in Arnhem GLD, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juli 1904 [bron: Aktenummer 547]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Beroep:

Koopman, Winkelier


Kinderen van FREDERIKA en PIETER:

 

1 FREDERIK PIETER JAN BROUWER, geboren op 3 april 1865 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 april 1865 [bron: Aktenummer 56]. FREDERIK is overleden op 1 juni 1875 in Winschoten GR, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1875 [bron: Aktenummer 70].

2 JAN GERHARD WILLEM BROUWER, geboren op 18 januari 1868 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1868 [bron: Aktenummer 5]. JAN is overleden op 18 juni 1888 in Winschoten GR, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1888 [bron: Aktenummer 69].

3 GERHARD WILHELMUS JOHANNES BROUWER, geboren op 18 december 1871 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1871 [bron: Aktenummer 169]. GERHARD is overleden op 10 juni 1885 in Winschoten GR, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1885 [bron: Aktenummer 57].

 


VII-x JAN VAN KREGTEN is geboren op 30 november 1839 in Winschoten GR, zoon van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 november 1839 [bron: Aktenummer 112]. JAN is overleden op 6 juni 1916 in s-Gravenhage ZH, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juni 1916 [bron: Aktenummer 1941]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van JAN: Winschoten, 08/06/1921, Aktenummer 58

Beroep:

Negotiant, kassier

JAN trouwde, 28 jaar oud, op 24 juli 1868 in Groningen GR [bron: Aktenummer 254] met MARTHA KLEIN, 24 jaar oud. MARTHA is geboren op 25 maart 1844 in Groningen GR, dochter van ROELOF KLEIN en JOHANNA GROENMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1844 [bron: Aktenummer 303]. MARTHA is overleden op 6 juni 1909 in Winschoten GR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juni 1909 [bron: Aktenummer 74].


Kinderen van JAN en MARTHA:

 

1 HEMMECHIENA TITIA ANNETTE JOHANNA VAN KREGTEN, geboren op 9 juni 1869 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1869 [bron: Aktenummer 81]. HEMMECHIENA is overleden op 27 juli 1917 in s-Gravenhage ZH, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juli 1917 [bron: Aktenummer 2939]. Zij is begraven in Winschoten GR. HEMMECHIENA bleef ongehuwd.

2 ROELOF JAN VAN KREGTEN, geboren op 3 maart 1873 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1873 [bron: Aktenummer 41]. ROELOF is overleden op 14 juni 1935 in s-Gravenhage ZH, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juni 1935 [bron: Aktenummer 2229]. Hij is begraven in Winschoten GR. ROELOF bleef ongehuwd.

Beroep:

Jurist, Onder-Directeur NV Nederlansche Bankinstelling

 


VII-y EGGO VAN KREGTEN is geboren op 1 november 1841 in Winschoten GR, zoon van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 november 1841 [bron: Aktenummer 93]. EGGO is overleden op 28 mei 1900 in Deventer OV, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1900 [bron: Aktenummer 253].

Beroep:

Winkelier, koopman, manufacturier

EGGO trouwde, 26 jaar oud, op 20 juni 1868 in Oude Pekela GR [bron: Aktenummer 21] met JOHANNA POTT, 20 jaar oud. JOHANNA is geboren op 14 november 1847 in Oude Pekela GR, dochter van WIARDUS WILLEMS POTT en DINA HARMS DE BOER. JOHANNA is overleden op 16 november 1909 in Coevorden DR, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 november 1909 [bron: Aktenummer 70].


Kinderen van EGGO en JOHANNA:

 

1 HEMMECHIENA CATHARINA SOPHIA FREDERIKA VAN KREGTEN, geboren op 15 juni 1869 in Winschoten GR. Volgt VIII-ao.

2 DINA GEERTRUIDA VAN KREGTEN, geboren op 3 april 1871 in Winschoten GR. Volgt VIII-ap.

3 JAN AIKES VAN KREGTEN, geboren op 13 juni 1874 in Winschoten GR. Volgt VIII-aq.

4 EGGO WIARDUS VAN KREGTEN, geboren op 9 juni 1883 in Winschoten GR. Volgt VIII-ar.

 


VII-z TRIJNTJE ENGELBERTA VAN KREGTEN is geboren op 14 april 1843 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 april 1843 [bron: Aktenummer 39]. TRIJNTJE is overleden op 15 december 1930 in Winschoten GR, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1930 [bron: Aktenummer 133]. Zij is begraven in Winschoten GR. TRIJNTJE trouwde, 24 jaar oud, op 25 mei 1867 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 27] met HENDRIK GROENEVELD, 24 jaar oud. HENDRIK is geboren op 3 mei 1843 in Winschoten GR, zoon van GEERT JANS GROENEVELD en EGBERTJE MEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 mei 1843 [bron: Aktenummer 49]. HENDRIK is overleden op 21 april 1915 in Winschoten GR, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1915 [bron: Aktenummer 62].

Beroep:

Kassier, bankier


Kinderen van TRIJNTJE en HENDRIK:

 

1 HEMMECHIENA EGBERDINA FRIESINA GROENEVELD, geboren op 17 mei 1868 in Winschoten GR. Volgt VIII-as.

2 GEERT JAN GROENEVELD, geboren op 28 juni 1870 in Winschoten GR. Volgt VIII-at.

3 JAN HENDRIK GROENEVELD, geboren op 17 mei 1873 in Winschoten GR. Volgt VIII-au.

 


VII-aa ANNA DOELINA VAN KREGTEN is geboren op 18 mei 1847 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1847 [bron: Aktenummer 56]. ANNA is overleden op 7 december 1921 in Zutphen GLD, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1921 [bron: Aktenummer 273].

Notitie bij overlijden van ANNA: Nijmegen, 00/12/1921 Aktenummer 906

ANNA trouwde, 39 jaar oud, op 4 oktober 1886 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 40] met HENDRIK PIETER VAN DER MANDELE, 48 jaar oud. HENDRIK is geboren op 22 april 1838 in Delft ZH, zoon van PETRUS EGBERTUS VAN DER MANDELE en ELISABETH KLEIJN VAN WILLIGEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1838 [bron: Aktenummer 188]. HENDRIK is overleden op 18 juli 1893 in Deventer OV, 55 jaar oud. HENDRIK is weduwnaar van JOHANNA ELISABETH OTT OTT DE VRIES (1837-1885).

Beroep:

Stationschef


Kinderen van ANNA en HENDRIK:

 

1 MARIETTE GERARDINA CLASINA VAN DER MANDELE, geboren op 19 april 1886 in Groningen GR. MARIETTE is overleden op 2 februari 1954 in Beilen, 67 jaar oud.

2 PETRUS EGBERTUS WILHELM VAN DER MANDELE, geboren op 6 mei 1891 in Groningen GR. Volgt VIII-av.

 


VII-ab JOHANNA VAN KREGTEN is geboren op 10 februari 1849 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1849 [bron: Aktenummer 19]. JOHANNA is overleden op 1 juni 1923 in Winschoten GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1923 [bron: Aktenummer 65]. Zij is begraven in Winschoten GR. JOHANNA trouwde, 25 jaar oud, op 3 oktober 1874 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 40] met JOHANN ANTON WIEMANN, 25 jaar oud. JOHANN is geboren op 21 juli 1849 in Leer Oostfriesland, zoon van HERMANN WIEMANN en DINA MULDER. JOHANN is overleden op 6 september 1915 in Winschoten GR, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 september 1915 [bron: Aktenummer 106]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Beroep:

Boekhouder, kassier


Kinderen van JOHANNA en JOHANN:

 

1 HERMANN HEMMO WIEMANN, geboren op 3 december 1875 in Berlijn (D). Volgt VIII-aw.

2 JOHANN KARL WIEMANN, geboren op 28 juli 1878 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juli 1878 [bron: Aktenummer 131]. JOHANN is overleden op 12 juli 1927 in Groningen GR, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1927 [bron: Aktenummer 889]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van JOHANN: Aktenummer 56 Haren 18-7-1927

3 WILLEM GERHARD WIEMANN, geboren op 17 juli 1883 in Winschoten GR. Volgt VIII-ax.

 


VII-ac ALBERDINA VAN KREGTEN is geboren op 16 december 1841 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN (zie VI-l) en WILHELMINA CATHARINA ALTING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1841 [bron: Aktenummer 1022]. Zij is gedoopt op 18 december 1841 in Groningen GR. ALBERDINA is overleden op 4 september 1869 in Groningen GR, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 september 1869 [bron: Aktenummer 738]. ALBERDINA trouwde, 21 jaar oud, op 29 april 1863 in Groningen GR [bron: Aktenummer 84] met WIERT WILLEM SIKKENS, 29 jaar oud. WIERT is geboren op 11 november 1833 in Groningen GR, zoon van WIERT WILLEM SIKKENS en AAFKE ALDERSHOFF. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 832]. WIERT is overleden op 9 november 1914 in Groningen GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1914 [bron: Aktenummer 1119].

Beroep:

Koopman


Kinderen van ALBERDINA en WIERT:

 

1 NN SIKKENS, levenloos geboren zoon, geboren op 10 maart 1864 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 maart 1864 [bron: Aktenummer 229].

2 WILHELMINA CATHARINA SIKKENS, geboren op 5 februari 1867 in Groningen GR. Volgt VIII-ay.

3 NN SIKKENS, levenloos geboren zoon, geboren op 18 augustus 1869 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 augustus 1869 [bron: Aktenummer 688].

 


VII-ad CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN is geboren op 31 januari 1844 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN (zie VI-l) en WILHELMINA CATHARINA ALTING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1844 [bron: Aktenummer 123]. CATHARINA is overleden op 9 maart 1915 in s-Gravenhage ZH, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 maart 1915 [bron: Aktenummer 889]. CATHARINA trouwde, 30 jaar oud, op 9 mei 1874 in Groningen GR [bron: Aktenummer 109] met HEIJE WIARDI, 33 jaar oud. HEIJE is geboren op 5 september 1840 in Groningen GR, zoon van PETRUS WIARDI en HILLEGIJN ALTING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 september 1840 [bron: Aktenummer 757]. HEIJE is overleden op 11 juni 1919 in s-Gravenhage ZH, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juni 1919 [bron: Aktenummer 2499].

Beroep:

Banketbakker


Kinderen van CATHARINA en HEIJE:

 

1 PETRUS WIARDI, geboren op 30 maart 1875 in Groningen GR. Volgt VIII-az.

2 WILHELMINA CATHARINA WIARDI, geboren op 25 juli 1876 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1876 [bron: Aktenummer 858].

Beroep:

Winkeljuffrouw

3 NN WIARDI, levenloos geboren zoon, geboren op 15 oktober 1880 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 oktober 1880 [bron: Aktenummer 1019].

 


VII-ae FOSKEA HINDRIKA VAN KREGTEN is geboren op 28 maart 1844 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS VAN KREGTEN (zie VI-m) en JOHANNA FREDERIKA DOBBINGA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1844 [bron: Aktenummer 320]. FOSKEA is overleden op 14 april 1916 in Utrecht UT, 72 jaar oud. FOSKEA trouwde, 25 jaar oud, op 18 augustus 1869 in Groningen GR [bron: Aktenummer 260] met WILLEM HENDRIK DE WITT, 30 jaar oud. WILLEM is geboren op 7 april 1839 in Groningen GR, zoon van FERDINAND DE WITT en ELIZABETH WEEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 april 1839 [bron: Aktenummer 325].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: aktenr 608 18-07-1839, bij vonnis d.d. 29-06-1839 tweede voornaam Hendrik toegevoegd

WILLEM is overleden vr 1916, ten hoogste 77 jaar oud.


Kinderen van FOSKEA en WILLEM:

 

1 JOHANNA FREDERIKA DE WITT, geboren op 15 mei 1870 in Groningen GR. Volgt VIII-ba.

2 NICOLAAS DE WITT, geboren op 3 november 1871 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 november 1871 [bron: Aktenummer 1082]. NICOLAAS is overleden op 24 februari 1876 in Groningen GR, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1876 [bron: Aktenummer 160].

3 ELIZABETH DE WITT, geboren op 6 september 1873 in Groningen GR. Volgt VIII-bb.

 


VII-af FREDERIKA ERNESTINA DUSSEL is geboren op 14 januari 1847 in Eelde DR, dochter van KORNELIS GERRITS DUSSEL en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 januari 1847 [bron: Aktenummer 3]. FREDERIKA is overleden op 9 september 1908 in Eelde DR, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 september 1908 [bron: Aktenummer 31]. FREDERIKA trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1869 in Eelde DR [bron: Aktenummer 7] met HARM STAATS, 28 jaar oud. HARM is geboren op 22 januari 1841 in Paterswolde Eelde DR, zoon van WILLEM STAATS en AALTIEN BARTELS HULS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1841 [bron: Aktenummer 5].

Notitie bij de geboorte van HARM: Wettiging van Harm Huls 22/09/1842

HARM is overleden op 23 maart 1925 in Vries DR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1925 [bron: Aktenummer 13].

Beroep:

arbeider, klompmaker, dagloner, landbouwer


Kinderen van FREDERIKA en HARM:

 

1 KORNELIS BARTELD STAATS, geboren op 29 september 1869 in Eelde DR. Volgt VIII-bc.

2 AALTJE STAATS, geboren op 26 februari 1871 in Paterswolde Eelde DR. Volgt VIII-bd.

3 FREDERIK ERNEST STAATS, geboren op 23 april 1872 in Paterswolde Eelde DR. Volgt VIII-be.

4 MARIA STAATS, geboren op 5 augustus 1874 in Eelde DR. Volgt VIII-bf.

5 MARGARETHA STAATS, geboren op 1 maart 1877 in Eelde DR. Volgt VIII-bg.

6 BARTELD STAATS, geboren op 29 juni 1879 in Eelde DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1879 [bron: Aktenummer 35]. BARTELD is overleden op 20 mei 1902 in Eelde DR, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 mei 1902 [bron: Aktenummer 14]. BARTELD bleef ongehuwd.

Beroep:

Arbeider

7 GERRIET STAATS, geboren op 14 augustus 1882 in Eelde DR. Volgt VIII-bh.

8 JAN STAATS, geboren op 9 september 1884 in Eelde DR. Volgt VIII-bi.

9 ALBERDINA STAATS, geboren op 22 september 1887 in Eelde DR. Volgt VIII-bj.

10 WILLEM STAATS, geboren op 3 april 1890 in Eelde DR. Volgt VIII-bk.

11 FREDERIKA ERNESTINA STAATS, geboren op 7 december 1893 in Eelde DR. Volgt VIII-bl.

 


VII-ag MARGARETHA ALBERDINA DUSSEL is geboren op 7 augustus 1850 in Eelde DR, dochter van KORNELIS GERRITS DUSSEL en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1850 [bron: Aktenummer 29]. MARGARETHA is overleden op 5 februari 1927 in Eelde DR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1927 [bron: Aktenummer 7]. MARGARETHA trouwde, 33 jaar oud, op 19 april 1884 in Eelde DR [bron: Aktenummer 4] met TIJM BIJKER, 53 jaar oud. TIJM is geboren op 17 mei 1830 in Vries DR, zoon van HENDRIK BIJKER en JANTIEN ODDING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1830 [bron: Aktenummer 18]. TIJM is overleden op 18 december 1890 in Eelde DR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 december 1890 [bron: Aktenummer 39].

Beroep:

Landbouwer


Kinderen van MARGARETHA en TIJM:

 

1 NN BIJKER, levenloos geboren zoon, geboren op 29 december 1887 in Eelde DR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1887 [bron: Aktenummer 29].

2 CORNELIS BIJKER, geboren op 3 maart 1890 in Eelde DR. Volgt VIII-bm.

 


VII-ah RUDOLPHUS JOHANNES VAN DIJKEN is geboren op 16 oktober 1841 in De Huizen Hoogeveen DR, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1841 [bron: Aktenummer 163]. RUDOLPHUS is overleden op 4 april 1881 in Groningen GR, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 april 1881 [bron: Aktenummer 333].

Beroep:

Sergeant Schrijver

RUDOLPHUS trouwde, 38 jaar oud, op 9 september 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 273] met SIEBRIGJE DIJKSTRA, 39 jaar oud. SIEBRIGJE is geboren op 22 september 1840 in Stroobos (Grootegast), dochter van MAGCHIEL WILLEMS DIJKSTRA en TRIENTJE NIEKELS VAN DER MOLEN. SIEBRIGJE is overleden op 16 maart 1915 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1915 [bron: Aktenummer 340]. SIEBRIGJE is weduwe van JOHANNES GANKEMA (1841-1878), met wie zij trouwde op 1 januari 1874 in Groningen GR [bron: Aktenummer 1].


VII-ai ALBERTUS ADRIANUS VAN DIJKEN is geboren op 20 maart 1844 in Groningen GR, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1844 [bron: Aktenummer 284]. ALBERTUS is overleden op 22 oktober 1921 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1921 [bron: Aktenummer 1171].

Beroep:

Bediende, schilder, pakhuisknecht, koopmansknecht, agent van politie

ALBERTUS trouwde, 32 jaar oud, op 21 mei 1876 in Groningen GR [bron: Aktenummer 153] met KORNELISKE VAN DIJK, 28 jaar oud. KORNELISKE is geboren op 5 mei 1848 in Noordhorn GR, dochter van JURRE VAN DIJK en ANTJE MEINTS KOEKOEK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1848 [bron: Aktenummer 23]. KORNELISKE is overleden op 17 februari 1927 in Assen DR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1927 [bron: Aktenummer 36].

Beroep:

Wijkverpleegster


Kinderen van ALBERTUS en KORNELISKE:

 

1 JOHANNES RUDOLPHUS VAN DIJKEN, geboren op 10 augustus 1877 in Groningen GR. Volgt VIII-bn.

2 SOPHIA ADRIANA VAN DIJKEN, geboren op 13 februari 1879 in Groningen GR. Volgt VIII-bo.

3 JURRE VAN DIJKEN, geboren op 11 augustus 1880 in Groningen GR. Volgt VIII-bp.

4 ANTJE VAN DIJKEN, geboren op 21 oktober 1882 in Groningen GR. Volgt VIII-bq.

5 ALBERTINA KORNELIA VAN DIJKEN, geboren op 1 oktober 1883 in Groningen GR. Volgt VIII-br.

 


VII-aj SOPHIA JANNA VAN DIJKEN is geboren op 12 juni 1850 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1850 [bron: Aktenummer 505]. SOPHIA is overleden op 24 april 1935 in Groningen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1935 [bron: Aktenummer 606]. SOPHIA trouwde, 30 jaar oud, op 17 juni 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 193] met ROELOF ERENDS, 29 jaar oud. ROELOF is geboren op 2 juni 1851 in Leeuwarden FRL, zoon van ROELOF JANS ERENDS en JANNA KOOIBOER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1851 [bron: Aktenummer A400].

Notitie bij de geboorte van ROELOF: Tweeling

ROELOF is overleden op 16 oktober 1920 in Groningen GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1920 [bron: Aktenummer 1167].

Beroep:

Loopknecht, pakhuisknecht, arbeider


Kinderen van SOPHIA en ROELOF:

 

1 ROELOF ERENDS, geboren op 21 april 1881 in Groningen GR. Volgt VIII-bs.

2 SOPHIA ADRIANA ERENDS, geboren op 21 juli 1884 in Groningen GR. Volgt VIII-bt.

3 JOHANNES ERENDS, geboren op 7 januari 1887 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 37]. JOHANNES is overleden op 26 augustus 1891 in Groningen GR, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 augustus 1891 [bron: Aktenummer 860].

 


VII-ak MARGARETHA MARIA VAN DIJKEN is geboren op 27 augustus 1853 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 augustus 1853 [bron: Aktenummer 720]. MARGARETHA trouwde, 26 jaar oud, op 5 februari 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 10] met ERENST ERENDS, 37 jaar oud. ERENST is geboren op 3 januari 1843 in Groningen GR, zoon van ROELOF JANS ERENDS en JANNA KOOIBOER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1843 [bron: Aktenummer 6]. ERENST trouwde voorheen op 20 januari 1870 in Groningen GR [bron: Aktenummer 9] met ALINA DOROTHEA VAN DEN BERG (1839-1927). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 28 september 1878 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252].

Beroep:

Schipper, werkman


Kinderen van MARGARETHA en ERENST:

 

1 ROELOF ERENDS, geboren op 21 augustus 1881 in Amsterdam NH. Volgt VIII-bu.

2 SOPHIA ADRIANA JANNA ERENDS, geboren op 4 april 1886 in Amsterdam NH. Volgt VIII-bv.

 


VII-al JOHANNA ADRIANA VAN DIJKEN is geboren op 28 december 1856 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 december 1856 [bron: Aktenummer 1088]. JOHANNA trouwde, 25 jaar oud, op 29 juni 1882 in Groningen GR [bron: Aktenummer 182] met MENNO VAN DIJK, 30 jaar oud. MENNO is geboren op 1 april 1852 in Noordhorn GR, zoon van JURRE VAN DIJK en ANTJE MEINTS KOEKOEK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1852 [bron: Aktenummer 26].

Beroep:

Kleermaker, winkelier


Kinderen van JOHANNA en MENNO:

 

1 JURRE MENZE VAN DIJK, geboren op 6 april 1883 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 464]. JURRE is overleden op 5 augustus 1883 in Groningen GR, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1883 [bron: Aktenummer 856].

2 SOPHIA ADRIANA VAN DIJK, geboren op 4 juni 1884 in Groningen GR. Volgt VIII-bw.

3 JURRE VAN DIJK, geboren op 21 december 1885 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1603].

4 JOHANNES VAN DIJK, geboren op 30 augustus 1888 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1147].

 


VII-am ALBERDINA VAN DIJKEN is geboren op 2 januari 1860 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1860 [bron: Aktenummer 7]. ALBERDINA is overleden op 11 december 1923 in Groningen GR, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1923 [bron: Aktenummer 1324].

Beroep:

Werkvrouw

ALBERDINA:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11 augustus 1889 in Groningen GR [bron: Aktenummer 229] met JOHANNES EPPES, 27 jaar oud. JOHANNES is geboren op 21 maart 1862 in Groningen GR, zoon van BERNARDUS JOSEPHUS EPPES en HINDRIKJE VISSCHER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1862 [bron: Aktenummer 292]. JOHANNES is overleden op 2 oktober 1905 in Groningen GR, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 oktober 1905 [bron: Aktenummer 832].

Beroep:

Kleermaker

(2) trouwde, 59 jaar oud, op 10 juli 1919 in Groningen GR [bron: Aktenummer 400] met NANNING LANTING, 56 jaar oud. NANNING is geboren op 13 juni 1863 in Paddepoel (Noorddijk) GR, zoon van REINDER LANTING en ETTJE FOLKERS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 21]. NANNING is overleden op 19 oktober 1931 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1931 [bron: Aktenummer 1343]. NANNING trouwde voorheen op 3 maart 1888 in Bedum GR [bron: Aktenummer 2] met SIJKE WETZEMA.

Beroep:

Arbeider


Kinderen van ALBERDINA en JOHANNES:

 

1 HINDRIKJE JOSEPHINA EPPES, geboren op 9 februari 1890 in Groningen GR. HINDRIKJE is overleden op 20 februari 1890 in Groningen GR, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1890 [bron: Aktenummer 258].

2 NN EPPES, levenloos geboren zoon, geboren op 24 mei 1891 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1891 [bron: Aktenummer 571].

3 SOPHIA JANNA EPPES, geboren op 25 april 1892 in Helpman (Haren) GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1892 [bron: Aktenummer 47]. SOPHIA is overleden op 5 mei 1892 in Helpman (Haren) GR, 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1892 [bron: Aktenummer 31].

4 SOPHIA JANNA EPPES, geboren op 19 januari 1894 in Groningen GR. Volgt VIII-bx.

5 HENDRIKJE EPPES, geboren op 17 oktober 1896 in Groningen GR. Volgt VIII-by.

6 JOHANNES EPPES, geboren op 16 februari 1901 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1901 [bron: Aktenummer 289]. JOHANNES is overleden op 21 juni 1901 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juni 1901 [bron: Aktenummer 693].

7 JOHANNES JOZEFUS EPPES, geboren op 23 november 1903 in Groningen GR. Volgt VIII-bz.

 


VII-an MARGARETHA JANNETTA VAN DIJKEN is geboren op 13 juni 1843 in Groningen GR, dochter van JACOB VAN DIJKEN (zie VI-p) en ROELINA DE VRIES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1843 [bron: Aktenummer 497]. MARGARETHA is overleden op 26 mei 1904 in Dokkum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1904 [bron: Aktenummer 28]. MARGARETHA trouwde, 23 jaar oud, op 21 juni 1866 in Dokkum [bron: Aktenummer 17] met SIMON KAMMINGA, 25 jaar oud. SIMON is geboren op 18 januari 1841 in Dokkum, zoon van TJITZE KAMMINGA en SARA HENDRIKS BROUWER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 januari 1841 [bron: Aktenummer B3]. SIMON is overleden op 12 februari 1900 in Dokkum, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1900 [bron: Aktenummer 8].

Beroep:

Kleermaker, barbier


Kinderen van MARGARETHA en SIMON:

 

1 JACOB KAMMINGA, geboren op 2 november 1866 in Dokkum. Volgt VIII-ca.

2 SARA KAMMINGA, geboren op 13 juli 1869 in Dokkum. Volgt VIII-cb.

3 HARM KAMMINGA, geboren op 1 augustus 1872 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 augustus 1872 [bron: Aktenummer A87]. HARM is overleden op 28 september 1902 in Dokkum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 september 1902 [bron: Aktenummer A66]. HARM bleef ongehuwd.

4 ROLINA KAMMINGA, geboren op 28 februari 1875 in Dokkum. Volgt VIII-cc.

5 CATHARINA MARIA KAMMINGA, geboren op 17 oktober 1878 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1878 [bron: Aktenummer A136]. CATHARINA is overleden op 25 december 1893 in Dokkum, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 december 1893 [bron: Aktenummer A81].

6 JACOBA KAMMINGA, geboren op 16 juni 1882 in Dokkum. Volgt VIII-cd.

7 HENDERIKA KAMMINGA, geboren op 4 juli 1887 in Dokkum. Volgt VIII-ce.

 


VII-ao MARGARETHA ALEIDA JACOBA VAN DIJKEN is geboren op 17 april 1848 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (zie VI-q) en JACOBA HEIKENS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1848 [bron: Aktenummer 303]. MARGARETHA is overleden op 24 februari 1913 in Groningen GR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1913 [bron: Aktenummer 247]. MARGARETHA trouwde, 22 jaar oud, op 21 januari 1871 in Vries DR [bron: Aktenummer 1] met JAN WINTER, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARGARETHA en JAN: voogd van de bruid Jan Gerrit Holthuis; voogd van de bruid Jan Jacob Scheepers; voogd van de bruid Hendrik Rudolph Roelfsema; voogd van de bruid Fransiscus Lieftinck jr.

JAN is geboren op 20 november 1840 in Appingedam GR, zoon van JANNES JAN WINTER en MARTJE ABELS VELTMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 november 1840 [bron: Aktenummer 112]. JAN is overleden op 4 april 1914 in Tynaarlo (Vries), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 april 1914 [bron: Aktenummer 17].

Beroep:

Koopman


Kinderen van MARGARETHA en JAN:

 

1 MARTHA MARGARETHA WINTER, geboren op 27 januari 1872 in Vries DR. Volgt VIII-cf.

2 RUDOLF WINTER, geboren op 5 maart 1874 in Vries DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 maart 1874 [bron: Aktenummer 15]. RUDOLF is overleden op 13 augustus 1877 in Vries DR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1877 [bron: Aktenummer 48].

3 JANKE WINTER, geboren op 8 januari 1877 in Vries DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1877 [bron: Aktenummer 2]. JANKE is overleden op 23 februari 1877 in Vries DR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1877 [bron: Aktenummer 6].

4 JANKE WINTER, geboren op 7 augustus 1878 in Vries DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1878 [bron: Aktenummer 49]. JANKE is overleden op 2 april 1880 in Vries DR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1880 [bron: Aktenummer 13].

5 JANSJE WINTER, geboren op 4 februari 1884 in Vries DR. Volgt VIII-cg.

6 NN WINTER, levenloos geboren dochter, geboren op 30 mei 1887 in Vries DR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1887 [bron: Aktenummer 34].

 


VII-ap HENDRIK WILLEM VOLLENHOVEN VAN DAALEN is geboren op 17 september 1866 in Vriezenveen, zoon van HERMANNUS BERNARDUS VOLLENHOVEN VAN DAALEN en LUCRETIA WILHELMINA JOHANNA BOESER (zie VI-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1866 [bron: Aktenummer 66]. HENDRIK is overleden op 7 maart 1917 in Almelo, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 maart 1917 [bron: Aktenummer 83].

Beroep:

Notaris Sas van Gent (1897-1908), Almelo (1908-1917)

HENDRIK trouwde, 25 jaar oud, op 8 juni 1892 in Bodegraven [bron: Aktenummer 17] met WIJTSKE JOHANNA KAPTEIJN, 25 jaar oud. WIJTSKE is geboren op 5 februari 1867 in Bodegraven, dochter van WILLEM HENDRIK KAPTEIJN en JANTJE BRAUNIUS OEBERIUS. WIJTSKE is overleden op 19 november 1943 in Oegstgeest ZH, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 november 1943 [bron: Aktenummer 206].


Kinderen van HENDRIK en WIJTSKE:

 

1 JOHANNA HENDRIKA WILHELMINA VOLLENHOVEN VAN DAALEN, geboren op 12 september 1903 in Sas van Gent. Volgt VIII-ch.

2 LUCRETIA HERMANNA BERNARDA VOLLENHOVEN VAN DAALEN, geboren op 20 april 1905 in Sas van Gent. Volgt VIII-ci.

 


VIII-a ALBERT ROST is geboren op 13 november 1861 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS ROST (zie VII-a) en ALIEDA HENDERIKA BUSSCHER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1861 [bron: Aktenummer 1091]. ALBERT is overleden op 10 april 1940 in Groningen GR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1940 [bron: Aktenummer 583].

Beroep:

Grossier manufacturen

ALBERT trouwde, 33 jaar oud, op 1 mei 1895 in Nijmegen GLD [bron: Aktenummer 65] met LOUISE CHRISTINA WILLEMINA REIJERS, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ALBERT en LOUISE: Twee kinderen

LOUISE is geboren op 13 januari 1867 in Lent (Elst) GLD, dochter van PETER ANTOON REIJERS en HELENA HENDRICA JANSSEN. LOUISE is overleden op 6 december 1950 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1950 [bron: Aktenummer 1650].


Kind van ALBERT en LOUISE:

 

1 NICO ROST, geboren op 21 juni 1896 in Groningen GR. NICO is overleden op 1 februari 1967 in Amsterdam NH, 70 jaar oud. Hij is begraven op 4 februari 1967 in Amsterdam NH. NICO trouwde, 44 of 45 jaar oud, in juli 1941 in Brussel (B) met EDITH BLUMBERG.

 


VIII-b MARIA MIEDENDORP is geboren op 15 augustus 1869 in Delfzijl GR, dochter van HINDRIK MIEDENDORP en PIETRONELLA CORNELIA ROST (zie VII-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 augustus 1869 [bron: Aktenummer 92]. MARIA is overleden op 12 december 1930 in Groningen GR, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1930 [bron: Aktenummer 1521]. MARIA trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1893 in Groningen GR [bron: Aktenummer 106] met EDE DOMMERING, 23 jaar oud. EDE is geboren op 27 juni 1869 in Groningen GR, zoon van WILLEM DOMMERING en ANNA MARIA MULDER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1869 [bron: Aktenummer 619]. EDE is overleden op 29 juli 1936 in Groningen GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juli 1936 [bron: Aktenummer 1037].

Beroep:

Koopman


Kind van MARIA en EDE:

 

1 ANNA MARIA DOMMERING, geboren op 20 april 1896 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 590]. ANNA is overleden op 14 februari 1949 in Groningen GR, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 februari 1949 [bron: Aktenummer 322].

 


VIII-c ALBERTINE KRANENBURG is geboren op 10 maart 1862 in Groningen GR, dochter van ROELOF HENDRIKS KRANENBURG en ERNESTINA FREDERIKA ROST (zie VII-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 maart 1862 [bron: Aktenummer 254]. ALBERTINE trouwde, 22 jaar oud, op 18 juni 1884 in Groningen GR [bron: Aktenummer 174] met RIENKO PIETER HAAN, 25 jaar oud. RIENKO is geboren op 14 mei 1859 in Groningen GR, zoon van TAMMO HAAN en ABELIA GESINA BEUKEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 mei 1859 [bron: Aktenummer 397]. RIENKO is overleden na 11 juni 1899, minstens 40 jaar oud.

Beroep:

Graanhandelaar


Kinderen van ALBERTINE en RIENKO:

 

1 ERNESTINE FREDERIKE HAAN, geboren op 27 augustus 1886 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1097].

2 ABELIA GEZIENA HAAN, geboren op 6 maart 1890 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 342]. ABELIA is overleden op 2 januari 1988 in Eindhoven, 97 jaar oud. ABELIA trouwde, 29 jaar oud, op 10 november 1919 in Groningen GR [bron: Aktenummer 643] met TJEPCO GERARD HAITSMA MULIER, 31 jaar oud. TJEPCO is geboren op 27 mei 1888 in Vorden, zoon van TJEPKE HAITSMA MULIER en GERARDINA HENDRIKA GALLE. TJEPCO is overleden op 21 mei 1960 in Zeist, 71 jaar oud.

Beroep:

Inspecteur

 


VIII-d ANNA MARIA KRANENBURG is geboren op 31 oktober 1877 in Groningen GR, dochter van ROELOF HENDRIKS KRANENBURG en ERNESTINA FREDERIKA ROST (zie VII-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 november 1877 [bron: Aktenummer 1287]. ANNA is overleden op 5 december 1970 in Zeist, 93 jaar oud. ANNA trouwde, 21 jaar oud, op 12 juni 1899 in Groningen GR [bron: Aktenummer 272] met HENRICUS BEEKHUIS, 27 jaar oud. HENRICUS is geboren op 5 januari 1872 in Sybrandaburen, zoon van WILLEM BEEKHUIS en TITIA CHRISTINA HOUDINA IDZERDA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1872 [bron: Aktenummer A2]. HENRICUS is overleden op 22 februari 1959 in s-Gravenhage ZH, 87 jaar oud.

Beroep:

Arts


Kinderen van ANNA en HENRICUS:

 

1 ERNESTINA FREDERIKA BEEKHUIS, geboren op 10 april 1900 in Bolsward FR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 april 1900 [bron: Aktenummer A62]. ERNESTINA is overleden op 15 december 1992 in Bilthoven UT, 92 jaar oud. ERNESTINA trouwde, 21 jaar oud, op 9 mei 1921 in Bolsward FR [bron: Aktenummer 12] met MARIUS TEN CATE, 28 jaar oud. MARIUS is geboren op 20 juli 1892 in Lochem, zoon van LAURENS TEN CATE en MARIANNE SANDERS. MARIUS is overleden op 20 december 1973 in Amsterdam NH, 81 jaar oud.

Notitie bij MARIUS: Hij was van ongeveer 1920 tot ongeveer 1950 huisarts te Bolsward en daarna keuringsarts voor de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam - eerst woonachtig in de Niersstraat en later op de Stadionkade.
Bij de opening van het bejaardenhuis (Marius ten Catehof, 1977) in Buitenveldert waren zijn vrouw en zijn twee zoons aanwezig, evenals zijn acht kleinkinderen met aanhang.
Bij de opening is door zijn vrouw een geschilderd portret aan het bejaardenhuis overhandigd (hangt in recreatiezaal).
Behalve arts was Marius ten Cate vrijmetselaar, en dat is de reden dat er een bejaardenhuis naar hem is genoemd. Hij was vanaf de jaren vijftig (of veertig?) tot zijn dood Grootmeester Nationaal van de vrijmetselaars in Nederland - feitelijk dus voorzitter van het bestuur.

Beroep:

Arts (huisartspraktijk van zijn schoonvader in Bolsward.)

2 WILLEM HERMAN BEEKHUIS, geboren op 3 november 1902 in Bolsward FR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 november 1902 [bron: Aktenummer A158]. WILLEM is overleden op 22 februari 1984, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd in Zeist. WILLEM trouwde, 26 jaar oud, op 22 april 1929 in Groningen GR met MARGARETHA ELISABETH LEVERLAND, 22 jaar oud. MARGARETHA is geboren op 13 juni 1906 in Groningen GR. MARGARETHA is overleden in 1986, 79 of 80 jaar oud.

 


VIII-e MARIA KEIZER is geboren op 24 december 1872 in Groningen GR, dochter van HENDRIK KEIZER en ERNSTIENA AUGUSTA MARIA ROST (zie VII-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 december 1872 [bron: Aktenummer 1350]. MARIA is overleden op 3 november 1953 in Amsterdam NH, 80 jaar oud. Zij is begraven op 7 november 1953 in Amsterdam NH. MARIA trouwde, 22 jaar oud, op 5 augustus 1895 in Groningen GR [bron: Aktenummer 316] met HAJO BRUGMANS, 27 jaar oud. HAJO is geboren op 5 maart 1868 in Groningen GR, zoon van IZAK JOHANNES BRUGMANS en CATHARINA HAIJONA NAPJUS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 maart 1868 [bron: Aktenummer 257]. HAJO is overleden op 6 december 1939 in Amsterdam NH, 71 jaar oud. Hij is begraven op 9 december 1939 in Amsterdam NH.

Beroep:

Conservator Ac. Bibl. Gron., adjunct-bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (1903-1938).


Kinderen van MARIA en HAJO:

 

1 IZAK JOHANNES BRUGMANS, geboren op 6 november 1896 in Groningen GR. IZAK is overleden op 19 december 1992 in s-Gravenhage ZH, 96 jaar oud.

Beroep:

Hoogleraar economische geschiedenis UvA (1947-1967)

IZAK trouwde, 23 jaar oud, op 23 maart 1920 in Amsterdam NH [bron: reg.3B;fol.18v] met LOUISE IRENE MARTENS, 26 jaar oud. LOUISE is geboren op 4 december 1893 in Meester Cornelis (NI), dochter van LODEWIJK ADRIAAN MARTENS en ADLE ADELADE CHARLOTTE BLOEM. LOUISE is overleden in 1979, 85 of 86 jaar oud.

2 ERNESTINA AUGUSTA MARIA BRUGMANS, geboren op 29 juni 1898 in s-Gravenhage ZH. ERNESTINA is overleden op 16 maart 2000, 101 jaar oud.

Beroep:

Lerares

ERNESTINA trouwde, 25 jaar oud, op 21 september 1923 in Amsterdam NH [bron: reg.2F;fol.49] met WILLEM BOREEL, 28 jaar oud. WILLEM is geboren op 23 mei 1895 in Martapoera (NI), zoon van JOHAN JACOB BOREEL en SOPHIA FREDERIKA GERICKE. WILLEM is overleden op 27 september 1977 in Bennekom, 82 jaar oud. Hij is begraven op 30 september 1977 in s-Gravenhage ZH.

Beroep:

Kaptein ter zee, dir. ANVV

3 HENDRIK BRUGMANS, geboren op 13 december 1906 in Amsterdam NH. HENDRIK is overleden op 12 maart 1997 in Brugge (B), 90 jaar oud. Hij is begraven op 18 maart 1997 in Brugge (B).

Beroep:

Bijzonder hoogleraar Franse letterkunde Utrecht, Rector van het Europacollege in Brugge (1950-1972) (Karel de Groteprijs te Aken 1951)

HENDRIK:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 21 december 1934 in Terneuzen met ENGELINA CAROLINA MARY KAN, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vr 1980.

Notitie bij het huwelijk van HENDRIK en ENGELINA: 1 Dochter

ENGELINA is geboren op 6 maart 1906 in Amsterdam NH, dochter van CORNELIUS MARIUS KAN en ANTONIA CORNELIA VERWEY. ENGELINA is overleden op 17 maart 1985, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21 maart 1985 in Rotterdam ZH. ENGELINA is weduwe van COENRAAD JAN GRAADT VAN ROGGEN (1904-1933), met wie zij trouwde op 26 juni 1928 in Utrecht UT.

Beroep:

Lerares Frans

(2) trouwde, 73 of 74 jaar oud, in 1980 met JOHANNA STEPHANIE BERTHA BRAL, 32 of 33 jaar oud. JOHANNA is geboren in 1947 in Tielt (B).

Notitie bij JOHANNA: pseudoniem Hanna Kirsten

Beroep:

Lerares Nederlands, schrijfster

 


VIII-f WILLEM JAN DREWES is geboren op 15 maart 1873 in Groningen GR, zoon van PIETER CORNELIS DREWES en PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN (zie VII-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1873 [bron: Aktenummer 308].

Beroep:

Sigarenfabrikant

WILLEM trouwde, 28 jaar oud, op 19 september 1901 in Naarden NH [bron: Aktenummer 17] met DIRKJE FREDERICA VAN DER VELDEN, 31 jaar oud. DIRKJE is geboren op 26 september 1869 in Muiden NH, dochter van ABRAHAM VAN DER VELDEN en AALTJE PORSIUS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1869 [bron: Aktenummer 62].


VIII-g SARA DREWES is geboren op 10 december 1874 in Groningen GR, dochter van PIETER CORNELIS DREWES en PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN (zie VII-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1874 [bron: Aktenummer 1308]. SARA trouwde, 26 jaar oud, op 19 september 1901 in Naarden NH [bron: Aktenummer 16] met WILLEM BERNARD VAN AKEN, 30 jaar oud. WILLEM is geboren op 9 juni 1871 in Westervoort, zoon van PIETER HENRI ANTONIE VAN AKEN en HENDRIKA FREDERIKS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juni 1871 [bron: Aktenummer 22].

Beroep:

Boomkweker


Kind van SARA en WILLEM:

 

1 PETRONELLA CORNELIA HENDRIKA VAN AKEN, geboren op 26 mei 1902 in Soest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 mei 1902 [bron: Aktenummer 49].

 


VIII-h TRIJNTJE VAN DIJKEN is geboren op 12 november 1875 in Middelstum GR, dochter van LAMBERTUS HINDERIKUS VAN DIJKEN (zie VII-j) en TRIJNTJE MENNINGA. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 74]. TRIJNTJE is overleden na 1934, minstens 59 jaar oud. TRIJNTJE trouwde, 26 jaar oud, op 24 april 1902 in Assen DR [bron: Aktenummer 12] met DERK THOLEN, 28 jaar oud. DERK is geboren op 2 april 1874 in Winschoten GR, zoon van JOHANNES THOLEN en HELENA HENDERIKA GROENEVELD. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 april 1874 [bron: Aktenummer 58]. DERK is overleden op 12 juli 1934 in Utrecht UT, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1934 [bron: Aktenummer 1107].

Beroep:

Koopman


Kinderen van TRIJNTJE en DERK:

 

1 JOHANNES THOLEN, geboren in maart 1903 in Utrecht UT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1903. JOHANNES trouwde, 26 jaar oud, op 12 september 1929 in Utrecht UT [bron: Aktenummer 904] met FAVSTA KOTSCHERGIN, 25 of 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 29 augustus 1951 in Utrecht UT.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en FAVSTA: scheiding ingeschreven 22-9-1951

FAVSTA is geboren in 1903 in Riga, dochter van NIKOLAJ NIKITITSCH KOTSCHERGIN en JELIZAWETA NIKOLAJEWINA.

2 HENDRIK HARM THOLEN, geboren in januari 1906 in Utrecht UT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1906. HENDRIK is overleden op 7 oktober 1913 in Utrecht UT, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 oktober 1913 [bron: Aktenummer 1318].

 


VIII-i GABRIELLA CHRISTINA FRANCISCA VAN ONCK is geboren op 29 mei 1894 in Hilversum NH, dochter van ANDRIES VAN ONCK en SIETSKE RAVEN (zie VII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 mei 1894 [bron: Aktenummer 213]. GABRIELLA trouwde, 26 jaar oud, op 5 augustus 1920 in Utrecht UT [bron: Aktenummer 768] met ALBERTUS JAN VAN FRANKENHUIJZEN, 28 jaar oud. ALBERTUS is geboren op 5 maart 1892 in Utrecht UT, zoon van JAN VAN FRANKENHUIJZEN en WILHELMINA MARIA BOUWMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 maart 1892 [bron: Aktenummer 558].


VIII-j ETTJE ROELFS is geboren op 9 september 1890 in Farmsum GR, dochter van DAVID ROELFS en FROUKJE VAN DIJKEN (zie VII-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1890 [bron: Aktenummer 160]. ETTJE trouwde, 25 jaar oud, op 2 augustus 1916 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 55] met DIRK HENDRIK DE VRIES, 27 jaar oud. DIRK is geboren op 19 april 1889 in Delfzijl GR, zoon van DERK DE VRIES en ENGELINA BLOEM. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 april 1889 [bron: Aktenummer 75].

Beroep:

Loodsleerling


Kind van ETTJE en DIRK:

 

1 ANTINA AGINA DE VRIES, geboren in 1922. ANTINA is overleden op 23 januari 1922 in Maassluis, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 januari 1922 [bron: Aktenummer 22].

 


VIII-k ANNA ROELFS is geboren op 7 juli 1893 in Farmsum GR, dochter van DAVID ROELFS en FROUKJE VAN DIJKEN (zie VII-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juli 1893 [bron: Aktenummer 113]. ANNA trouwde, 26 jaar oud, op 30 juli 1919 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 40] met JAN VAN DER LUIT, 29 jaar oud. JAN is geboren op 7 oktober 1889 in Delfzijl GR, zoon van LUBBERTUS VAN DER LUIT en AALTJE RIDDERBOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 oktober 1889 [bron: Aktenummer 165].

Beroep:

Matroos


VIII-l JOHANNA ROELFINA ROELFS is geboren op 22 december 1898 in Farmsum GR, dochter van DAVID ROELFS en FROUKJE VAN DIJKEN (zie VII-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 december 1898 [bron: Aktenummer 227]. JOHANNA trouwde, 23 jaar oud, op 2 augustus 1922 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 59] met CORNELIS LEEFLANG, 31 jaar oud. CORNELIS is geboren op 7 maart 1891 in Hellevoetsluis, zoon van CORNELIS LEEFLANG en MARIA VAN HARTEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1891 [bron: Aktenummer 37].

Beroep:

Adjunct commies bij de Rijkswerven


VIII-m FROUWINA ROELFS is geboren op 6 september 1901 in Farmsum GR, dochter van DAVID ROELFS en FROUKJE VAN DIJKEN (zie VII-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 september 1901 [bron: Aktenummer 156]. FROUWINA is overleden op 4 december 1980 in Enschede, 79 jaar oud. Zij is begraven in Groningen GR. FROUWINA trouwde, 20 jaar oud, op 23 november 1921 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 92] met KLAAS HERMAN SOL, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 27 juni 1952 in Groningen GR (Echtscheiding). KLAAS is geboren op 18 mei 1897 in Veendam GR, zoon van JOSEPHUS FRANCISCUS SOL en WIBBIENA LANDEWEER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1897 [bron: Aktenummer 123]. KLAAS is overleden op 22 maart 1956 in Groningen GR, 58 jaar oud. Hij is begraven in Groningen GR.

Beroep:

Bloemist


VIII-n KUNJE VAN DIJKEN is geboren op 11 november 1896 in Opwierde GR, dochter van GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN (zie VII-n) en TRIJNTJE DIJKEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 november 1896 [bron: Aktenummer 102]. KUNJE is overleden op 30 oktober 1954 in Groningen GR, 57 jaar oud. KUNJE trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1919 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 19] met WILLEM PIETER VAN WEERDEN, 27 jaar oud. WILLEM is geboren op 17 januari 1892 in t Zandt GR, zoon van JAN VAN WEERDEN en STIJNTJE WILLEMS VEGTER. WILLEM is overleden op 10 juni 1969 in Ottawa, 77 jaar oud.

Notitie bij overlijden van WILLEM: tijdens een bezoek aan n van zijn zonen

Beroep:

Onderwijzer lo Dirk Huizinghastraat , leraar mulo Kraneweg Groningen


Kinderen van KUNJE en WILLEM:

 

1 STIENTJE VAN WEERDEN, geboren in 1920.

2 TRIJNTJE VAN WEERDEN, geboren in 1921.

3 JAN VAN WEERDEN, geboren in 1922.

Notitie bij JAN: geemigreerd naar Canada in 1953

JAN trouwde met GERDA VAN DER HOEK. GERDA is geboren op 9 mei 1925. GERDA is overleden op 28 augustus 2007, 82 jaar oud.

4 GARBRAND HENDRIK VAN WEERDEN, geboren op 25 november 1923 in Westernieland. GARBRAND trouwde, 30 jaar oud, op 23 juli 1954 in Addison (ON Canada) met WILLEMINA JACOBA WIERINGA, 29 jaar oud. WILLEMINA is geboren op 29 oktober 1924 in Nieuwe Ruigezandster Polder.

 


VIII-o ETTJEN VAN DIJKEN is geboren op 20 juni 1898 in Opwierde GR, dochter van GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN (zie VII-n) en TRIJNTJE DIJKEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 juni 1898 [bron: Aktenummer 60]. ETTJEN is overleden in 1973, 74 of 75 jaar oud. ETTJEN trouwde, 25 jaar oud, op 5 juni 1924 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 17] met JACOB BOLT, 23 jaar oud. JACOB is geboren op 20 september 1900 in Bedum GR, zoon van JAN BOLT en ABELTJE KLONT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1900 [bron: Aktenummer 98]. JACOB is overleden in 1971, 70 of 71 jaar oud.

Beroep:

Slager


Kinderen van ETTJEN en JACOB:

 

1 ABELTJE BOLT, geboren in 1925.

2 JAN BOLT, geboren op 5 maart 1927 in t Zandt GR. JAN is overleden op 10 juni 1949 in Painan Sumatra Indonesi, 22 jaar oud. Hij is begraven in Cimahi Indonesie.

Notitie bij overlijden van JAN: Ten tijde van zijn overlijden was hij militair
gelegerd in Indonesi

3 TRIJNTJE BOLT, geboren in 1928.

4 GARBRAND HENDRIK BOLT, geboren in 1929.

5 WILLEM BOLT, geboren in 1932.

6 EILBERT JAN BOLT, geboren in 1935.

7 KUNJE KLAASSIENA BOLT, geboren in 1937.

8 KLAASSIENA ANNY BOLT, geboren in 1940.

9 KLAAS JOHANNES BOLT, geboren in 1941 in t Zandt GR. KLAAS is overleden op 31 januari 1944 in t Zandt GR, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1944 [bron: Aktenummer 7].

10 JOHANNES BOLT, geboren in 1943.

 


VIII-p KLAASSIENA VAN DIJKEN is geboren op 24 juli 1900 in Opwierde GR, dochter van GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN (zie VII-n) en TRIJNTJE DIJKEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1900 [bron: Aktenummer 81]. KLAASSIENA is overleden op 29 december 1981 in Zuidlaren DR, 81 jaar oud. Zij is begraven op 2 januari 1982 in Zuidlaren DR. KLAASSIENA trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1939 met JAN JAGER, ongeveer 33 jaar oud. JAN is geboren op 27 april 1906 in Appingedam GR, zoon van DERK JAN JAGER en CORNELIA SMIT. JAN is overleden op 6 april 1993, 86 jaar oud.


Kinderen van KLAASSIENA en JAN:

 

1 NN JAGER, levenloos geboren zoon, geboren op 14 maart 1939 in Dokkum. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 maart 1939 [bron: Aktenummer A15].

2 CORNELIA ANNA JAGER, geboren in 1940.

3 TRIJNTJE GARBRANDINA JULIANA JAGER, geboren in 1941. TRIJNTJE trouwde met HAYO VAN WERINGH.

4 DERK JAN JAGER, geboren in 1942. DERK trouwde met ANNEKE VAN DE BERG.

 


VIII-q JAN VAN DIJKEN is geboren op 25 juni 1903 in Opwierde GR, zoon van GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN (zie VII-n) en TRIJNTJE DIJKEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juni 1903 [bron: Aktenummer 55]. JAN is overleden op 22 januari 1945 in Dokkum, 41 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JAN: Gem. Begraafplaats te Dokkum

Notitie bij JAN: Jan van Dijken werd gefusilleerd aan de Woudweg te Dokkum met nog 20 andere Nederlanders als represaille voor een overval ondernomen op een gevangenen transport.

Beroep:

Referendaris PTT, Directeur Postkantoor Dokkum, Kapitein bij de genie 1940

JAN trouwde, 29 jaar oud, op 28 juli 1932 in Appingedam GR met ANJE BOLT, 28 jaar oud. ANJE is geboren op 23 mei 1904 in Onderdendam (Bedum) GR, dochter van KLAAS BOLT en JENTJE EIKELBOOM.


Kinderen van JAN en ANJE:

 

1 GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN, geboren op 9 september 1933 in Amsterdam NH.

2 KLAAS WILLEM VAN DIJKEN, geboren op 22 november 1934 in Leeuwarden FRL.

3 JAN VAN DIJKEN, geboren op 8 april 1937 in Leeuwarden FRL.

 


VIII-r TRIENTJE VAN DIJKUM is geboren op 13 september 1882 in Groningen GR, dochter van GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM (zie VII-o) en ANTJE ANNETTA SIEMELINK. TRIENTJE is overleden op 13 augustus 1952 in Amsterdam NH, 69 jaar oud. TRIENTJE trouwde, 24 jaar oud, op 27 juni 1907 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.4D;fol.29v] met ROELOF HEEROMA, 26 jaar oud. ROELOF is geboren op 28 mei 1881 in Leeuwarden FRL, zoon van KLAAS ANNES HEEROMA en RINSKE SINKELER. ROELOF is overleden op 14 november 1963 in Ommen OV, 82 jaar oud.

Beroep:

Roosjesslijper


Kind van TRIENTJE en ROELOF:

 

1 RINSKE HEEROMA, geboren op 7 april 1908 in Amsterdam NH.

 


VIII-s ALBERTUS VAN DIJKUM is geboren op 8 juni 1884 in Groningen GR, zoon van GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM (zie VII-o) en ANTJE ANNETTA SIEMELINK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juni 1884 [bron: Aktenummer 739]. ALBERTUS is overleden op 23 september 1958 in Hilversum NH, 74 jaar oud. Hij is begraven op 26 september 1958 in Hilversum NH.

Beroep:

Magazijnbediende

ALBERTUS:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 8 september 1910 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.3F;fol.34] met MARRIGJE DE JONG, 24 jaar oud. MARRIGJE is geboren op 11 november 1885 in Amsterdam NH, dochter van JACOBUS DE JONG en MEINTJE BAKKER. MARRIGJE is overleden op 16 juli 1917 in Amsterdam NH, 31 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 19 juni 1919 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.6E;fol.7] met BARENDINA BRUIJN, 27 jaar oud. BARENDINA is geboren op 10 december 1891 in Amsterdam NH, dochter van JAN BRUIJN en JACOBA AALDERS. BARENDINA is overleden op 2 augustus 1985 in Hilversum NH, 93 jaar oud. Zij is begraven op 6 augustus 1985 in Hilversum NH.


Kind van ALBERTUS en BARENDINA:

 

1 JACOBA VAN DIJKUM, geboren op 4 mei 1922 in Hilversum NH. JACOBA is overleden op 15 juli 2004, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op 23 juli 2004 in Zwolle.

Notitie bij JACOBA: 21/06/1942 verloofd met Johan Mohr te Erfuhrt [!] Th. Dld
J. Zantinge-van Dijkum en A. de Waal, De "Dikke Tinne" te Hattem, over de
opgravingen naar het kasteel

JACOBA trouwde met HENDRIK ZANTINGE. HENDRIK is overleden vr 2004.

 


VIII-t TJAARD GERBRAND HINDRIK VAN DIJKUM is geboren op 25 december 1892 in Amsterdam NH, zoon van GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM (zie VII-o) en ANTJE ANNETTA SIEMELINK. TJAARD is overleden op 28 maart 1972 in Laren NH, 79 jaar oud.

Beroep:

Kantoorbediende, procuratiehouder, koffie handelaar te Amsterdam, vice-consul Venezuela (sinds 1934)

TJAARD:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 13 februari 1919 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.5A;fol.4v] met WILHELMIJNTJE CORBA, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 13 november 1939 in Amsterdam NH. WILHELMIJNTJE is geboren op 5 juni 1892 in Amsterdam NH, dochter van JOHANNES CORBA en LOUISE VAN LEUNEN. WILHELMIJNTJE is overleden op 10 maart 1982 in Bloemendaal, 89 jaar oud.

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 19 december 1939 in Blaricum NH met ERIKA FRIEDA AUGUSTA OLGA VON FABINI, 33 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 5 maart 1949 in Blaricum NH (Echtscheiding). ERIKA is geboren op 27 juli 1906 in Innsbruck (Au), dochter van HERMAN LUDWIG VON FABINI en LILLY VOSS. ERIKA is overleden op 19 februari 1994 in Hilversum NH, 87 jaar oud.

(3) trouwde, 58 jaar oud, op 22 maart 1951 in Laren NH met CORNELIA KLAUI, 35 jaar oud. CORNELIA is geboren op 19 januari 1916 in s-Gravenhage ZH, dochter van CHRISTIAAN KLAUI en JOHANNA HENDRIKA VAN DER BOON. CORNELIA is overleden op 9 december 1999 in Weesp NH, 83 jaar oud. Zij is begraven op 13 december 1999 in Laren NH. CORNELIA is weduwe van ANTONIUS HUBERTUS JOHANNES THONUS (1886-1948), met wie zij trouwde op 14 december 1943 in s-Gravenhage ZH.

Beroep:

Schoonheids specialiste


Kinderen van TJAARD en WILHELMIJNTJE:

 

1 WILLEMIJNTJE ANNETTA VAN DIJKUM, geboren op 21 januari 1920 in Amsterdam NH.

Notitie bij WILLEMIJNTJE: Vertrok op 28/04/1940 naar Nederlands Indie

WILLEMIJNTJE:

(1) trouwde met SIEWERT DERK HUIZINGA. De scheiding werd uitgesproken vr 1947.

Notitie bij het huwelijk van WILLEMIJNTJE en SIEWERT: NP 1960

SIEWERT is geboren op 19 januari 1916 in Paramaribo (Sur), zoon van DERK SIEWERT HUIZINGA en PETRONELLA JORDENS.

Beroep:

Landbouwkundige

(2) trouwde, minstens 27 jaar oud, na 1947 met JAN BOUDEWIJN GENET, minstens 24 jaar oud. JAN is geboren op 11 oktober 1923 in Amsterdam NH. JAN is overleden op 6 april 1999 in Ashtead (UK), 75 jaar oud. JAN trouwde voorheen op 24 augustus 1946 in Heemstede NH met GERDA LOUISA VAN DIJKUM (1923-1947), zie VIII-t,2.

Beroep:

Marine Officier

2 GERDA LOUISA VAN DIJKUM, geboren op 28 juni 1923 in Amsterdam NH. GERDA is overleden op 5 juni 1947 in Haarlem NH, 23 jaar oud.

Notitie bij overlijden van GERDA: Heemstede Aktenummer 135

GERDA trouwde, 23 jaar oud, op 24 augustus 1946 in Heemstede NH met JAN BOUDEWIJN GENET, 22 jaar oud. JAN is geboren op 11 oktober 1923 in Amsterdam NH. JAN is overleden op 6 april 1999 in Ashtead (UK), 75 jaar oud. JAN trouwde later na 1947 met WILLEMIJNTJE ANNETTA VAN DIJKUM (geb. 1920), zie VIII-t,1.

Beroep:

Marine Officier

3 HILLEGONDA VAN DIJKUM, geboren op 26 januari 1926 in Zandvoort NH. HILLEGONDA trouwde, 21 jaar oud, op 12 februari 1947 met FREDERIK HENDRIK DE GEEST, 23 jaar oud. FREDERIK is geboren op 16 juli 1923.


Kinderen van TJAARD en ERIKA:

 

4 GERBRAND VAN DIJKUM, geboren op 23 augustus 1936 in Blaricum NH.

Notitie bij GERBRAND: Bij KB 15/10/1956 geslachtsnaam von Fabini gewijzigd in van Dijkum

Beroep:

Koffie Makelaar (Hij volgde zijn vader op)

GERBRAND:

(1) trouwde, 40 jaar oud, op 30 december 1976 in Eemnes met DANIELLE E.M. WAREMAN. De scheiding werd uitgesproken in 1988.

(2) trouwde, 66 jaar oud, op 21 juni 2003 met ELLA R.E. VAN NIEROP.

5 KLAUS LUDWIG VAN DIJKUM, geboren op 14 november 1938 in Blaricum NH.

Notitie bij KLAUS: Bij KB 15/10/1956 geslachtsnaam von Fabini gewijzigd in van Dijkum
Genaturaliseerd tot Nederlander bij KB 15315 zitting 04/10/1978 (bezat Oostenrijkse nationaliteit)

KLAUS trouwde, 25 jaar oud, op 6 maart 1964 in Amsterdam NH met KARIN GITA SLUITMAN, ongeveer 19 jaar oud. KARIN is geboren omstreeks 1945, dochter van NN SLUITMAN en NN WNSCH.


Kinderen van TJAARD en CORNELIA:

 

6 SASKIA VAN DIJKUM, geboren op 26 februari 1950 in Hilversum NH. SASKIA trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1975 met JOHAN WHITEHEAD.

7 TITIA ANNETTA VAN DIJKUM, geboren op 24 februari 1954 in Laren NH. TITIA is overleden op 4 december 1974 in Hatton (Sri Lanka), 20 jaar oud.

Notitie bij overlijden van TITIA: Omgekomen bij vliegramp Martin Air PH-MBH (stewardess)

 


VIII-u MARIA VAN DIJKUM is geboren op 3 februari 1895 in Amsterdam NH, dochter van GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM (zie VII-o) en ANTJE ANNETTA SIEMELINK. MARIA is overleden op 22 februari 1983 in Steenwijk OV, 88 jaar oud.

Notitie bij MARIA: Uit het huwelijk VAN DIJKUM/DE MEIJER werden twee kinderen geboren

Beroep:

Lingerienaaister

MARIA trouwde, 24 jaar oud, op 28 mei 1919 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.5D;fol.7] met JOHAN DE MEIJER, 27 jaar oud. JOHAN is geboren op 15 juli 1891 in Amsterdam NH, zoon van HENRI DE MEIJER en JOHANNA ALIDA PRINS. JOHAN is overleden op 6 maart 1967 in Bloemendaal, 75 jaar oud.

Beroep:

Magazijnbediende, werkman, operateur


Kind van MARIA en JOHAN:

 

1 JOHAN DE MEIJER, geboren op 20 april 1922 in Amsterdam NH. JOHAN trouwde, 30 jaar oud, op 21 mei 1952 in Bloemendaal met A.P. DE RUITER.

 


VIII-v ANTJE ANNETTA VAN DIJKUM is geboren op 21 augustus 1899 in Amsterdam NH, dochter van GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM (zie VII-o) en ANTJE ANNETTA SIEMELINK. ANTJE is overleden op 8 augustus 1969 in Utrecht UT, 69 jaar oud. ANTJE trouwde, 25 jaar oud, op 14 mei 1925 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.8B;fol.36v] met JELLE WOUDSTRA, 24 jaar oud. JELLE is geboren op 26 februari 1901 in Baarderadeel FRL, zoon van HENDRIK WOUDSTRA en LAMKJEN BOUMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1901 [bron: Aktenummer A20]. JELLE is overleden op 5 augustus 1984 in Bussum, 83 jaar oud.

Beroep:

Kantoorbediende effectenhandel, afdelingschef


Kinderen van ANTJE en JELLE:

 

1 HENDRIK WOUDSTRA, geboren op 8 oktober 1927 in Amsterdam NH. HENDRIK trouwde, 27 jaar oud, op 26 juli 1955 in Bussum met H. SONDORP.

2 HANS WOUDSTRA, geboren op 20 juni 1929 in Amsterdam NH. HANS trouwde, 32 jaar oud, op 10 november 1961 in Hilversum NH met E.S. MICHELS.

3 ANNIE ANNETTA WOUDSTRA, geboren op 14 januari 1931 in Amsterdam NH. ANNIE trouwde, 30 jaar oud, op 18 november 1961 in Naarden NH met P. VAN DE WATER.

4 ALBERTUS WOUDSTRA, geboren op 6 november 1932 in Amsterdam NH. Hij is gedoopt in Bussum.

Beroep:

Directeur Transportmiddelenfabriek

ALBERTUS trouwde, 29 jaar oud, op 7 maart 1962 in Amsterdam NH met JOHANNA ELISABETH (ELS) WIEGAND, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 7 maart 1962. ELS is geboren op 27 maart 1933 in Padang (NI), dochter van OTTO LOUIS OLEG WIEGAND en ANNA MARIA VICTORINE ELISE SWEERS.

Beroep:

Onderwijzeres

 


VIII-w HERMAN FRANCISCUS NIEVEEN VAN DIJKUM is geboren op 30 januari 1895 in Leiden ZH, zoon van REINT NIEVEEN VAN DIJKUM (zie VII-p) en MARIA GERARDINA ROMBOUT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1895 [bron: Aktenummer 137]. HERMAN is overleden op 30 november 1969 in Lisse ZH, 74 jaar oud.

Notitie bij HERMAN: H.M.T. Nieveen van Dijkum vertrok op 3-9-1914 per s.s. Rembrandt van Batavia naar Nederland (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 02-09-1914).
Bji vonnis van de Arrondissements-rechtbank te s-Gravenhage van 16 April 1923 is uitgesproken het faillisement van H. F. NIEVEEN VAN DIJKUM wonende Valkenboschkade No 619 te s-Gravenhage, met benoeming van den E. A. Heer Mr H. E. COST BUDDE tot rechter commissaris en van ondergeteekende Curator Mr L.S.W. VAN STRAATEN.
Bj vonnis van de Arrondissements-rechtbank te Utrecht d.d. 30 April 1930 in staat van faillisement verklaard H.F.N. van Dijkum, R.c. Mr. J. J. Wijnstroom. Cur. Mr. R. van Genechten, Utrecht
In 1927 startten F. Lammers, Fr. Krijzer en H. Nieveen van Dijkum het Katholiek Internationaal Persbureaux (K.I.P.) te Den Haag.
Secretaris-generaal van het anti-communistisch verbond (1933)
In 1937 oprichter van de organisatie Broederschap Ridders van Christus tot hulpverlening aan vluchtelingen uit Oost-Europa
Uitgever Katinpers tijdelijk dagblad voor Heemstede
Hij werd in de gaten gehouden door de Centrale Inlichtingsdienst wegens zijn vermeende anti-communistische activiteiten, veroordeeld wegens oplichting.
Gebruikte als schrijver het pseudoniem Frans Armand

Beroep:

Direkteur Carlton bioscoop Soest (1935-1936), schrijver

HERMAN:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 29 mei 1918 in s-Gravenhage ZH met ANNA MARIA HENDRIKA ADRIANA STRENGNART, 29 jaar oud. ANNA is geboren op 1 november 1888 in s-Gravenhage ZH, dochter van HENDRIK JACOB STRENGNART en HENDRIKA JOHANNA SCHIFFERSTEIN. ANNA is overleden op 3 juli 1963 in Heemstede NH, 74 jaar oud.

(2) trouwde, 68 jaar oud, op 2 oktober 1963 in Heemstede NH met BERNARDINA MARIA CAPTIJN, 45 jaar oud. BERNARDINA is geboren op 1 juli 1918 in Haarlem NH, dochter van GERARDUS HARMINUS CAPTIJN en MARIA CATHARINA JOHANNA LOOTS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 819]. BERNARDINA is overleden op 19 februari 1990 in Haarlem NH, 71 jaar oud.


Kinderen van HERMAN en ANNA:

 

1 ADALBERTUS HERMANUS JACOBUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 9 september 1923 in s-Gravenhage ZH.

2 REINOLDUS ANTONIUS CANISIUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 1 december 1925 in s-Gravenhage ZH. REINOLDUS is overleden op 24 april 1987 in Capelle aan den IJssel ZH, 61 jaar oud. Hij is begraven op 28 april 1987 in Oud Kralingen Rotterdam ZH.

Notitie bij REINOLDUS: Redacteur Katinpers tijdelijk dagblad voor Heemstede.
REINT is houder van de erepenning van de gemeente Capelle aan den IJssel

REINOLDUS trouwde, 30 jaar oud, op 7 april 1956 in s-Gravenhage ZH met ELISABETH JACOBA COPRAY, 29 jaar oud. ELISABETH is geboren op 5 september 1926 in Rijswijk ZH. ELISABETH is overleden op 17 juni 2005 in Capelle aan den IJssel ZH, 78 jaar oud. Zij is begraven op 23 juni 2005 in Oud Kralingen Rotterdam ZH.

 


VIII-x MARIA WILHELMINA ROLL is geboren op 13 oktober 1894 in Weltevreden Batavia (NI), dochter van HERMANUS FREDERIK ROLL en MARIA VAN DIJKUM (zie VII-q). MARIA trouwde, 25 jaar oud, op 24 februari 1920 met MARTIJN WILLEM HOOGENBOEZEM, 25 jaar oud. MARTIJN is geboren op 23 november 1894 in Nieuw Helvoet, zoon van JACOB ARIJNOUT HOOGENBOEZEM en CORNELIA VAN DER BEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 november 1894 [bron: Aktenummer 79].

Beroep:

Ingenieur


Kinderen van MARIA en MARTIJN:

 

1 JACOB HOOGENBOEZEM, geboren op 16 februari 1923 in Semarang NI.

2 MARTIJN HOOGENBOEZEM, geboren op 29 september 1924 in Semarang NI.

 


VIII-y GEORGE HENDRIK ROLL is geboren op 6 september 1897 in Batavia (NI), zoon van HERMANUS FREDERIK ROLL en MARIA VAN DIJKUM (zie VII-q).

Beroep:

Scheikundige

GEORGE trouwde, 24 jaar oud, op 31 januari 1922 in s-Gravenhage ZH [bron: Aktenummer B111] met MARGARETHA ELISABETH MOLL, 23 jaar oud. MARGARETHA is geboren op 4 februari 1898 in Soerabaja (NI), dochter van CORNELIS MOLL en HENRIETTE JOHANNA TADEMA WIELANDT.

Notitie bij de geboorte van MARGARETHA: 5/2/1898?

Beroep:

Lerares tekenen


VIII-z ROELOF JAN PIETER GEERS VAN DIJKUM is geboren op 14 november 1903 in Amsterdam NH [bron: Register 12 Folio 130], zoon van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. ROELOF is overleden op 17 november 1960 in Oostzaan NH, 57 jaar oud. Hij is begraven in Oostzaan NH.

Beroep:

Schoenmaker, rijkswerkman

ROELOF trouwde, 23 jaar oud, op 9 september 1927 in Oostzaan NH [bron: Aktenummer 23] met ANTJE (ANNIE) WALST, 19 jaar oud. ANNIE is geboren op 21 april 1908 in Oostzaan NH, dochter van JAN WALST en LIJSBETH ROELE. ANNIE is overleden op 18 juli 1993 in Oostzaan NH, 85 jaar oud. Zij is begraven op 21 juli 1993 in Oostzaan NH.


Kinderen van ROELOF en ANNIE:

 

1 JAN VAN DIJKUM, geboren op 16 juli 1928 in Oostzaan NH. JAN is overleden op 12 februari 1993 in Oostzaan NH, 64 jaar oud. Hij is begraven in Oostzaan NH. JAN trouwde, 24 jaar oud, op 27 augustus 1952 in Huizen NH met MARRETJE (RIE) SLOKKER, 19 jaar oud. RIE is geboren op 3 april 1933 in Huizen NH. RIE is overleden op 3 september 1992 in Oostzaan NH, 59 jaar oud. Zij is begraven in Oostzaan NH.

2 LIJSBETH ANNIE (LIJDA) VAN DIJKUM, geboren op 2 februari 1942 in Oostzaan NH. LIJDA trouwde, 21 jaar oud, op 26 april 1963 met GERARDUS (BOB) VAN DER SPOEL, 26 jaar oud. BOB is geboren op 15 juni 1936 in Nijmegen GLD.

 


VIII-aa GERBRAND HENDRIK (GEP) VAN DIJKUM is geboren op 25 februari 1905 in Amsterdam NH [bron: Register 6 Folio 1], zoon van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. GEP is overleden op 15 augustus 1979 in Zaandam NH, 74 jaar oud. Hij is begraven op 20 augustus 1979 in Zaandam NH.

Notitie bij GEP: woonde bij zijn oom Harmannus van Dijkum

GERBRAND HENDRIK woonde met zijn gezin op
het Hollandsepad (bij Verkade)

Beroep:

Houtbewerker

GEP trouwde, 25 jaar oud, op 21 augustus 1930 in Amsterdam NH met HENDRIKA AGATHA WILHELMINA SCHAGEN, 20 jaar oud. HENDRIKA is geboren op 10 augustus 1910 in Zaandam NH, dochter van SIMON SCHAGEN en MAARTJE DE VRIES. HENDRIKA is overleden op 23 september 1998 in Zaandam NH, 88 jaar oud. Zij is begraven op 28 september 1998 in Zaandam NH.

Notitie bij overlijden van HENDRIKA: begr. Alg.Begraafplaats Zuid aan de Wibautstraat Zaandam Graf K005


Kinderen van GEP en HENDRIKA:

 

1 HENDRIKA AGATHA WILHELMINA VAN DIJKUM, geboren op 14 januari 1933 in Zaandam NH. HENDRIKA trouwde, 20 jaar oud, op 25 juni 1953 in Zaandam NH met A.L. DE GOOIJER.

2 GERBRAND HENDRIK (GER) VAN DIJKUM, geboren op 13 juni 1937 in Zaandam NH.

Notitie bij GER: Ten tijde van zijn huwelijk was hij matroos bij de Koninklijke Nederlandse Marine
Zijn moeder kon niet aanwezig zijn wegens opname in het ziekenhuis

GER trouwde, 23 jaar oud, op 2 juli 1960 in Den Helder NH met CORRIE LOBREGT, ongeveer 20 jaar oud. CORRIE is geboren omstreeks 1940 in Den Helder NH.

3 NN VAN DIJKUM, levenloos geboren kind, geboren op 14 januari 1939 in Zaandam NH. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 januari 1939 [bron: Aktenummer 18].

4 MARGA VAN DIJKUM, geboren op 12 juli 1940 in Zaandam NH. MARGA:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 24 mei 1961 in Zaandam NH met W. VAN OUDENAREN.

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 7 juni 1967 met JOHANNES BERNARDUS PRIJN, 41 jaar oud. JOHANNES is geboren op 21 mei 1926 in Den Helder NH, zoon van TEUNIS PRIJN en HENDRIKA GIJSBERTA PUREVEEN. JOHANNES is overleden op 7 november 2007 in Blaricum NH, 81 jaar oud. JOHANNES trouwde voorheen met G. MAZEREEUW (geb. 1931).

5 ROELOF JAN (RUUD) VAN DIJKUM, geboren op 1 december 1947 in Zaandam NH. RUUD trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1975 met HANNY NN.

6 QUIRINA CHRISTINA VAN DIJKUM, geboren op 1 juli 1954 in Zaandam NH. QUIRINA trouwde, 20 jaar oud, op 1 mei 1975 in Zaandam NH met KOOS DE BOER.

 


VIII-ab NEELTJE VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 20 december 1910 in Zaandam NH, dochter van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. Zij is gedoopt op 24 december 1959 in Zaandam NH [bron: St Bonifatiuskerk te Zaandam door Kapelaan Kroeders]. NEELTJE is overleden op 28 september 1995 in Zaandam NH, 84 jaar oud. Zij is begraven op 3 oktober 1995 in Zaandam NH.

Notitie bij NEELTJE: Neeltje groeide op bij haar Oma (Prins?)
Om... zoals zij vertelde, goede manieren te
leren en omdat haar moeder de handen vol
had aan de overige kinderen
Neeltje ging bij haar Oma wonen toen
zij ongeveer 12 jaar oud was
Deze Oma stond bekend als Opoe Krimpie
Zij woonde namelijk op t Krimp te Zaandam
YvG herinnnert zich vaag een woninkje naast
een sluisje (bij de Wilhelminabrug)
Volgens haar zuster woonde er ene
Sijmen Cools bij deze oma.

NEELTJE:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 22 oktober 1931 in Zaandam NH met JACOBUS VAN GALEN, 25 jaar oud. JACOBUS is geboren op 22 december 1905 in Meppel DR, zoon van BERNARDUS VAN GALEN en MEINTIEN OOSTERHOF. JACOBUS is overleden op 21 oktober 1975 in Zaandam NH, 69 jaar oud. Hij is begraven in Zaandam NH.

Notitie bij overlijden van JACOBUS: Kerkhof Zuiddijk

Notitie bij JACOBUS: Hij werd op 4-jarige leeftijd wees Groeide op tussen paters en jongens
in een weeshuis "De Heibloem" in Meijel Gemeente Roggel
Hij leerde daar een vak: Banketbakker
Op zijn 18de verliet hij het tehuis en kwam naar de Zaanstreek,
om zoals nu blijkt, zijn familie op te zoeken

Beroep:

(Banket)bakker, verzekeringsagent, rijksambtenaar Ministerie van Verkeer en Waterstaat

(2) trouwde, 68 jaar oud, op 8 februari 1979 in Zaandam NH met KOERT HELDER, 69 jaar oud. KOERT is geboren op 16 april 1909 in Groningen GR, zoon van MECHIEL HELDER en TRIJNTJE KONING. KOERT is overleden op 16 december 1988 in Haren GR, 79 jaar oud.


Kinderen van NEELTJE en JACOBUS:

 

1 BERNARDUS JACOBUS (BEN) VAN GALEN, geboren op 23 april 1933 in Zaandam NH. BEN is overleden op 10 augustus 1973 in Zaandam NH, 40 jaar oud.

Notitie bij BEN: Ben verliet op 4-1-1973 het ouderlijk huis en werd pas op 10 augustus van dat jaar
bij toeval gevonden onder de vloer van een oude fabriek door een paar
kinderen die daar speelden Er is niet vastgesteld of er sprake was van een
misdrijf, zelfmoord of een ongeluk

Beroep:

Medewerker Norit Zaandam

2 JACOBUS HENRICUS (KO) VAN GALEN, geboren op 27 september 1934 in Zaandam NH. KO is overleden op 17 december 1987 in Zaandam NH, 53 jaar oud. Hij is gecremeerd op 21 december 1987 in Amsterdam NH.

Beroep:

Fabrieksarbeider

KO trouwde, 24 jaar oud, op 29 april 1959 in Zaandam NH met MARGARETHA (GRE) JONGENS, 19 jaar oud. GRE is geboren op 30 juni 1939 in Zaandam NH, dochter van GERARD JONGENS en MARGARETHA HEINO. GRE trouwde later omstreeks 1998 in Zaandam NH met RICK NN.

3 MEINTIEN HELENA (TINIE) VAN GALEN, geboren op 14 november 1938 in Zaandam NH. Zij is gedoopt op 24 december 1959 in Zaandam NH [bron: St Bonifatiuskerk te Zaandam door Kapelaan Kroeders]. TINIE trouwde, 23 jaar oud, op 22 februari 1962 in Zaandam NH met HENK DIL, 26 jaar oud, nadat zij op 6 februari 1962 in Zaandam NH in ondertrouw zijn gegaan. HENK is geboren op 13 augustus 1935 in Krommenie NH, zoon van HENK DIL en GRETA DEKKER.

4 FRANCISCUS CORNELIS (FRANS) VAN GALEN, geboren op 17 december 1944 in Zaandam NH.

Beroep:

Stucadoor (Eigen Bedrijf)

FRANS trouwde, 22 jaar oud, op 31 augustus 1967 in Zaandam NH met TINEKE ROZEMA, 21 jaar oud. TINEKE is geboren op 1 mei 1946 in Zaandam NH, dochter van TEUNIS ROZEMA en MARIA SUZANNA VALK.

Beroep:

Verkoopster (Bijenkorf Amsterdam)

5 CLARA MARIA HELENA (LENIE) VAN GALEN, geboren op 6 juni 1946 in Zaandam NH. LENIE is overleden op 4 juli 1947 in Zaandam NH, 1 jaar oud.

6 YVONNE HELENA VAN GALEN, geboren op 24 december 1948 in Zaandam NH. Zij is gedoopt op 24 december 1959 in Zaandam NH.

Notitie bij de geboorte van YVONNE: St Bonifatius Kerk
Doopnaam: BERNADETTE
H.Vormsel: ELISABETH MARIA

Notitie bij YVONNE: YVONNE is gaan samenwonen te Amsterdam 4 januari 1979

Beroep:

A.&S.P.-Manager (Omron Electronics)

 


VIII-ac ARIE VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 31 december 1913 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 152], zoon van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. ARIE is overleden op 9 december 1990 in Zaandam NH, 76 jaar oud. ARIE trouwde, 25 jaar oud, op 27 mei 1939 in Purmerend NH met GEERTJE STAM, 20 jaar oud. GEERTJE is geboren op 24 januari 1919 in Purmerend NH. GEERTJE is overleden op 26 juli 2006 in Zaandam NH, 87 jaar oud.


Kinderen van ARIE en GEERTJE:

 

1 AAFJE (AAF) VAN DIJKUM, geboren op 18 september 1943 in Zaandam NH. AAF is overleden op 16 juli 1998 in Wormer NH, 54 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21 juli 1998 in Velsen NH. AAF trouwde, 21 jaar oud, op 28 juli 1965 in Zaandam NH met GERRIT VOLGER, 23 jaar oud. GERRIT is geboren op 17 oktober 1941 in Wormer NH.

2 TELTJE (TELLY) VAN DIJKUM, geboren op 15 mei 1948 in Zaandam NH. TELLY trouwde, 17 jaar oud, op 12 augustus 1965 in Zaandam NH met JACOB (JAAP) PORSIUS, 36 jaar oud. JAAP is geboren op 23 juni 1929 in Durgerdam NH. JAAP is overleden op 28 juli 1996 in Zaandam NH, 67 jaar oud.

 


VIII-ad CORNELIS JOANNES (COR) VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 29 maart 1915 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 50], zoon van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. COR is overleden op 16 december 1993 in Zaandam NH, 78 jaar oud. Hij is begraven op 20 december 1993 in Zaandam NH.

Notitie bij overlijden van COR: Alg.Begraafplaats Zuid aan de Wibautstraat Zaandam Graf 6362

Notitie bij COR: COR woonde met zijn gezin aan Het Vissershop
(achter de Prins Hendrikkade)
Later verhuisde hij naar de Plataanlaan 2 te Zaandam

COR:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 5 juni 1943 in Tiel GLD met HELENA ADRIANA (LENA) DE JONGH, 28 jaar oud. LENA is geboren op 3 januari 1915 in Tiel GLD, dochter van ARIE DE JONGH en METJE GRISEL. LENA is overleden op 12 augustus 1974 in Castricum, 59 jaar oud.

Notitie bij LENA: LENA werd door iedereen aangeduid als: LENA VISSER

(2) ging samenwonen, ongeveer 65 jaar oud, omstreeks 1980 in Zaandam NH met NEELTJE KNIKKER, ongeveer 60 jaar oud. NEELTJE is geboren omstreeks 1920. NEELTJE is overleden op 24 augustus 2001 in Zaandam NH, ongeveer 81 jaar oud.


Kinderen van COR en LENA:

 

1 CORNELIS JOHANNES VAN DIJKUM, geboren op 4 april 1945 in Nijmegen GLD.

2 ALIDA VAN DIJKUM, geboren op 14 december 1946 in Zaandam NH. ALIDA trouwde, 18 jaar oud, op 5 oktober 1965 in Zaandam NH met CORNELIS BERKELAAR, ongeveer 21 jaar oud. CORNELIS is geboren omstreeks 1944 in Zaandam NH?.

 


VIII-ae MARIA ELISABETH (LIES) VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 9 september 1917 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 117], dochter van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. LIES:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1937 met JAN STEDING, ongeveer 25 jaar oud. JAN is geboren omstreeks 1912.

(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, omstreeks 1965 in Zaandam NH met THEODORUS BHRS, ongeveer 49 jaar oud. THEODORUS is geboren in 1916. THEODORUS is overleden op 25 december 1980 in Zaandam NH, 63 of 64 jaar oud.

Notitie bij THEODORUS: Theodorus had uit een eerder huwelijk 3 kinderen:
Theo, Joke en ??? (dochter)


Kinderen van LIES en JAN:

 

1 JAN STEDING, geboren omstreeks 1937 in Zaandam NH. JAN trouwde met WELMOED NN.

2 JACOBUS HENRICUS STEDING, geboren omstreeks 1944 in Zaandam NH. JACOBUS trouwde met ERICA NN.

 


VIII-af PIETER VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 19 november 1920 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 149], zoon van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. PIETER is overleden op 28 mei 1999 in Zaandam NH, 78 jaar oud. Hij is begraven op 4 juni 1999 in Zaandam NH.

Notitie bij PIETER: PIETER bezocht de Lagere School van 1926-1932
Tot aan WO-II werkte hij bij Jan Visser (Lijnolie). Hij was gek op voetballen en was midvoor bij de Zaanse Boys. Hij werd tijdens de oorlog te werk gesteld in Duitsland en toen hij terug kwam leed hij aan reuma. Hij ging werken bij Cacao De Zaan. Vanaf 14 augustus 1945 tot 1 mei 1946 was hij vrijwilliger (Marinier III) bij het korps Mariniers van de Koninklijke Marine. Op 6 januari 1946 trad hij in dienst bij Bruynzeel Zaandam. Direct na zijn huwelijk op 14 november 1946 woonde hij in bij zijn moeder (Clara Maria Helena van der Sluis) op de Archangelstraat 18 (aan de haven te Zaandam)
In de winter van 1947 verhuisde hij met zijn vrouw Bets en zoon Pieter Hendrik van de Archangelstraat naar een vrijstaande woning aan de Zuiddijk Zaandam (zij namen de kortste route, over het ijs van de toen dichtgevroren Zaan). In het najaar van 1953, na de geboorte van hun dochter Betsje, verhuizen zij van de Zuiddijk naar een hoekhuis, Plataanlaan nr 5, aan het Vissershop Zaandam. In de zomer van 1966 verhuist het gezin van de Plataanlaan naar een hoekhuis aan de P L Takstraat nr 36. Op 6 januari 1972 viert hij zijn 25-jarig jubileum bij Bruynzeel. Een paar jaar later, in 1975 komt hij in de W.A.O. terecht. In december 1996 wordt hij overgebracht naar het Erasmus Verzorgingshuis, en 1 1/2 jaar later (juli 1998) wordt hij
opgenomen in het Verpleeghuis Oostergouw, waar hij 10 maanden later overleed (29 mei 1999).

PIETER trouwde, 25 jaar oud, op 14 november 1946 in Zaandam NH met BETSJE STAM, 21 jaar oud. BETSJE is geboren op 26 juli 1925 in Purmerend NH. BETSJE is overleden op 11 augustus 2004 in Zaandam NH, 79 jaar oud.


Kinderen van PIETER en BETSJE:

 

1 PIETER HENDRIK VAN DIJKUM, geboren op 18 april 1947 in Zaandam NH. PIETER trouwde, 23 jaar oud, op 8 april 1971 in Nieuwerkerk aan den IJssel ZH met BARBERA DE JONG, 24 jaar oud. BARBERA is geboren op 9 augustus 1946 in Nieuwerkerk aan den IJssel ZH, dochter van WILLEM DE JONG en TRIJNTJE VAN KRIMPEN.

2 BETSJE VAN DIJKUM, geboren op 13 augustus 1953 in Zaandam NH. BETSJE trouwde, 21 jaar oud, op 3 juli 1975 in Zaandam NH met THEODORUS MARTIN (THEO) VAN GALEN, 27 jaar oud. THEO is geboren op 25 februari 1948 in Zaandam NH, zoon van JOHANNES VAN GALEN en CATHARINA GEERTRUIDA DE RONDE.

 


VIII-ag ANNA (ANNIE) VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 16 augustus 1922 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 109], dochter van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. ANNIE trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1945 met JOHANNES COENRAAD VREEKEN, ongeveer 25 jaar oud. JOHANNES is geboren omstreeks 1920. JOHANNES is overleden op 21 september 1972 in Leek GR, ongeveer 52 jaar oud.


Kinderen van ANNIE en JOHANNES:

 

1 JOKE VREEKEN. JOKE trouwde met TJITZE HOFMAN.

2 INA VREEKEN, geboren omstreeks 1950.

3 JOHAN COENRAAD VREEKEN, geboren omstreeks 1953. JOHAN trouwde met WILLY ALMOES.

 


VIII-ah GRIETJE (GRE) VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 18 oktober 1923 in Zaandam NH, dochter van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. GRE trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1945 met COR PEIN (PERIN), ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GRE en COR: Omstreeks 1955 laat hij zijn naam wijzigen in PERIN

COR is geboren omstreeks 1920.


Kinderen van GRE en COR:

 

1 ANS PERIN.

2 COR PERIN.

 


VIII-ai WILHELMINA (MIEN) VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 6 januari 1925 in Zaandam NH, dochter van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. MIEN trouwde, 21 jaar oud, op 5 juni 1946 in Zaandam NH met AREND KRUIJT, 21 of 22 jaar oud. AREND is geboren in 1924. AREND is overleden op 3 december 1997 in Zaandam NH, 72 of 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op 8 december 1997 in Zaandam NH.


Kinderen van MIEN en AREND:

 

1 CARLA KRUIJT, geboren op 6 augustus 1946 in Zaandam NH.

2 RUUD KRUIJT, geboren op 5 maart 1949 in Zaandam NH.

3 FRIEDA KRUIJT, geboren op 7 juli 1956 in Zaandam NH.

4 WILLY KRUIJT, geboren op 25 augustus 1957 in Zaandam NH.

5 KARIN KRUIJT, geboren op 2 december 1959 in Zaandam NH.

6 FREDDY KRUIJT, geboren op 14 augustus 1963 in Zaandam NH.

 


VIII-aj KLAZINA (SIEN) VAN DIJKUM (PRINS) is geboren op 22 maart 1926 in Zaandam NH, dochter van ROELOF JAN VAN DIJKUM (zie VII-r) en CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS. SIEN trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1945 met BEN VAN DUINEN, ongeveer 25 jaar oud. BEN is geboren omstreeks 1920.


Kinderen van SIEN en BEN:

 

1 VERONA VAN DUINEN, geboren omstreeks 1946 in Zaandam NH.

2 BEP VAN DUINEN, geboren omstreeks 1948 in Zaandam NH.

3 HELENA (LENIE) VAN DUINEN, geboren omstreeks 1952 in Zaandam NH.

4 WOUTER VAN DUINEN, geboren omstreeks 1960 in Zaandam NH.

 


VIII-ak MARIA ZWAANTJE VAN DIJKUM is geboren op 8 februari 1903 in Amsterdam NH, dochter van HARMANNUS VAN DIJKUM (zie VII-s) en MARTHA VAN SLOCHTEREN. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 147]. MARIA is overleden op 14 januari 1987 in Amsterdam NH, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 157].

Beroep:

Werkster

MARIA:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 19 augustus 1926 in Zandvoort NH met JAN MEINDERT VAN EEKEN, 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 23 oktober 1951 in Amsterdam NH (Echtscheiding). JAN is geboren op 26 januari 1899 in Amsterdam NH, zoon van JAN MEINDERT VAN EEKEN en JOHANNA CHRISTINA VAN OPZEELAND. JAN is overleden op 3 augustus 1989 in Amsterdam NH, 90 jaar oud.

Beroep:

Arbeider bij de Nederlandse Spoorwegen

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 23 augustus 1952 in Amsterdam NH met ANTONIE JACOBUS PFANN, 51 jaar oud. ANTONIE is geboren op 26 november 1900 in Amsterdam NH, zoon van JACOBUS ANTONIE PFANN en ALIDA HENDRIKA NADELS. ANTONIE is overleden op 16 juni 1971 in Amsterdam NH, 70 jaar oud.


Kind van MARIA en JAN:

 

1 MARIJANNE VAN EEKEN, geboren op 17 januari 1927 in Zandvoort NH. MARIJANNE trouwde, 27 jaar oud, op 20 februari 1954 in Amsterdam NH met J. BAKKER.

 


VIII-al CHRISTIAAN VAN DIJKUM is geboren op 19 maart 1890 in Groningen GR, zoon van NN NN en WILLEMINA VAN DIJKUM (zie VII-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1890 [bron: Aktenummer 409].

Notitie bij de geboorte van CHRISTIAAN: Buitenechtelijke relatie
Aangifte vroedvrouw Maria Berkenhamer

CHRISTIAAN is overleden op 11 maart 1975 in Deventer OV, 84 jaar oud. Hij is begraven op 14 maart 1975 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van CHRISTIAAN: Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-1

Notitie bij CHRISTIAAN: Namens de vader (naam achtergehouden) als toeziend voogd: zijn collega Campegius Willem Rengers Hora Siccama, notaris te Groningen
Geb. 02/07/ 1845 te Hoogezand
Ovl. 07/11/1897 te Groningen

Adressen:

van 01-03-1919 tot 19-12-1921

   

Johan Willem Frisostraat 38, Groningen GR (Geboorte Egbert)

vanaf 1921

   

Poortstraat 102 bis, Utrecht UT

vanaf 21-05-1927

   

1e Weerdsweg 29 (111), Deventer OV

vanaf 1939

   

Kleine Overstraat 79, Deventer OV

vanaf 16-02-1945

   

2e Pauwenlandstraat 25, Deventer OV

vanaf 15-06-1945

   

1e Weerdsweg 71, Deventer OV

vanaf 24-11-1945

   

Verlengde Kazernestraat 56, Deventer OV

Beroepen:

van 29-05-1914 tot 1918

   

Houder waschinrichting

van 1919 tot 1920

   

Chemiker

van 1920 tot 10-01-1921

   

Verkoper Uco poetsartikelen

van 01-04-1921 tot 31-08-1921

   

Reiziger bereide verf J.H. Pauls Fabrieken

tot 30-06-1926

   

Medefirmant Spiegel poetsartikelen

vanaf 01-07-1926

   

Districtsvertegenwoordiger De Amstel en Erdal

CHRISTIAAN:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18 mei 1914 in Groningen GR [bron: Aktenummer 222] met KLASIENA ARKEMA, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CHRISTIAAN en KLASIENA: Ondertrouwd : CHR. VAN DIJKUM en KLAZINA E. ARKEMA. Groningen, 29 April 1914. Gr. Leliestraat 46-7. Huwelijksvoltrekking 18 Mei a.s. (Nieuwsblad van het Noorden, 29-04-1914)

Getrouwd: CHR. v. DIJKUM en KLAZINA E. ARKEMA. Groningen, 18 Mei 1914. Groote Leliestraat 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 19-05-1914)

KLASIENA is geboren op 5 juli 1879 in Ten Boer GR, dochter van EGBERT ARKEMA en JULLINA SCHOLMA. KLASIENA is overleden op 12 augustus 1932 in Deventer OV, 53 jaar oud. Zij is begraven op 15 augustus 1932 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van KLASIENA: Predicatie Mattheus 5:8
Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-3

(2) trouwde, 55 jaar oud, op 13 november 1945 in Deventer OV met GRIETJE BIRZA, 65 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CHRISTIAAN en GRIETJE: Ds H. Mulder

GRIETJE is geboren op 5 november 1880 in Obergum Winsum GR, dochter van REINDER BIRZA en ANNA VENHUIZEN. GRIETJE is overleden op 5 juli 1968 in Deventer OV, 87 jaar oud. Zij is begraven op 9 juli 1968 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van GRIETJE: Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-2

GRIETJE is weduwe van ALBERTUS ANTONIUS KLEIN WOOLTHUIS (1880-1920), met wie zij trouwde op 21 juli 1904 in Deventer OV [bron: Aktenummer 120].

Notitie bij GRIETJE: Gedurende WO II verleende zij tot het einde van de oorlog onderdak aan het Joodse echtpaar Pinchas Peereboom (1898-1970) en Eva Peereboom-Lap (1896-1978) uit Amsterdam. Hun dochter Sonja (Sara, 1929-1977) was ondergedoken aan de Geerdinksweg 64 in Hengelo. Hun andere dochter Fiety (Sophia, 1924-1942) is gedeporteerd naar Westerbork en in Auschwitz om het leven gebracht.

Grietjes huis, Verlengde Kazernestraat 56 te Deventer, diende af en toe tevens als veilige doorgangshaven voor bemanningsleden van neergeschoten geallieerde vliegtuigen.

In gereformeerde kringen [te Deventer] lokte de per 1 april 1942 ingevoerde Arbeidsdienst verzetsdaden uit... Predikanten waarschuwden openlijk van de kansel voor de gevaren van de Arbeidsdienst. Sommige gemeenteleden gingen op huisbezoek om jonge mannen ervan te weerhouden zich te melden voor de Arbeidsdienst. Het leidde ertoe dat er onderduikadressen moesten komen. In het voorjaar van 1943 hield ds. H. Mulder en ouderling L. van der Wal zich hiermee bezig... Er kwam een samenwerking met de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). De voordelen waren snel duidelijk. Voor het verwerven van bijvoorbeeld distributiebonnen zouden zij niet langer uitsluitend op eigen bronnen aangewezen zijn. Bovendien konden onderduikers en onderduikadressen met andere groepen worden uitgewisseld. Leider van de Deventer LO-afdeling werd betonfabrikant Thom Wildeboer (bron: Klakkende laarzen aan de IJssel, Klaas Vos, 1995).

Beroep:

Werkneemster Deventer Capsulefabriek DAIM


Kinderen van CHRISTIAAN en KLASIENA:

 

1 WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA VAN DIJKUM, geboren op 26 februari 1916 in Groningen GR. WILHELMINA is overleden op 15 juni 1996 in Bentley, Western Australia, Australia, 80 jaar oud. Zij is begraven in Karrakatta, Western Australia, Australia. WILHELMINA trouwde, 23 jaar oud, op 30 maart 1939 in Deventer OV met JOHANNES GERRIT FERDINAND BELTMAN, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WILHELMINA en JOHANNES: 1957 geemigreerd met de Sibajak naar Australie, aangekomen 29 augustus 1957 te Melbourne

JOHANNES is geboren op 7 september 1914 in Deventer OV, zoon van ALBERT HENDRIK BELTMAN en JOHANNA SCHAAKE. JOHANNES is overleden op 12 augustus 1998 in Bentley, Western Australia, Australia, 83 jaar oud. Hij is begraven in Karrakatta, Western Australia, Australia.

Beroep:

Groentehandelaar, tuinman

2 JULINA EGBERDINA VAN DIJKUM, geboren op 1 februari 1918 in Groningen GR. JULINA is overleden op 3 mei 2011 in Ferwerd, 93 jaar oud. JULINA trouwde, 27 jaar oud, op 7 juni 1945 in Deventer OV met LAMBERTUS HENSTRA, 27 jaar oud. LAMBERTUS is geboren op 12 mei 1918, zoon van ROUKE KLAAS HENSTRA en ALBERTINA SCHUIL. LAMBERTUS is overleden op 13 april 2010 in Ferwerd, 91 jaar oud.

3 EGBERT HENDRIK VAN DIJKUM, geboren op 30 augustus 1919 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1153]. Hij is gedoopt op 21 september 1919 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van EGBERT: grootvader (m), oom (m)
Ds. J.J. Miedema

EGBERT is overleden op 4 februari 1997 in s-Gravenhage ZH, 77 jaar oud.

Notitie bij overlijden van EGBERT: Predicatie Psalm 90 en 121

Notitie bij EGBERT: Aangenomen op belijdenis 21/05/1939 te Deventer

Beroep:

Ingenieur Tropische Landbouw (Stage bij Jan Zuidveld, * 20/11/1872 Garrelsweer, + 29/06/1949 Garrelsweer, oo 18/05/1905 Ten Boer, Trientje Schutter, * 21/04/1882 Garmerwolde, + 21/02/1941 Garrelsweer en hun zoon Fokko Reinard Zuidveld, * 21/09/1909 Garrelsweer, + 12/12/1944 Neuengamme (D).)

EGBERT trouwde, 25 jaar oud, op 9 augustus 1945 in Diepenveen met MARGARETHA BEEK, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van EGBERT en MARGARETHA: Verloofd 25 december 1943.

MARGARETHA is geboren op 20 april 1922 in Deventer OV, dochter van HENDRIK WILLEM BEEK en WILHELMINA HENDRIKA (MIEN) SOTTHEWES. MARGARETHA is overleden op 28 maart 2001 in Leusden UT, 78 jaar oud.

 


VIII-am MARIA HEMMECHIENA KLEIN is geboren op 25 maart 1862 in Groningen GR, dochter van WILHELMUS JOHANNES KLEIN en CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN (zie VII-u). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1862 [bron: Aktenummer 310]. MARIA is overleden op 4 december 1951 in Groningen GR, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1951 [bron: Aktenummer 1564]. MARIA trouwde, 27 jaar oud, op 4 september 1889 in Groningen GR [bron: Aktenummer 243] met PETRUS FRANCISCUS VOS, 29 jaar oud. PETRUS is geboren op 4 juli 1860 in Dordrecht ZH, zoon van CORNELIS VOS en MARIA DE KONINGH. PETRUS is overleden op 30 september 1918 in Deventer OV, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 oktober 1918 [bron: Aktenummer 373].

Beroep:

Commies, postdirecteur


VIII-an JOHANNA WILHELMINA VAN KREGTEN is geboren op 19 februari 1871 in Winschoten GR, dochter van GERHARDUS VAN KREGTEN (zie VII-v) en TITIA KLEIN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1871 [bron: Aktenummer 23]. JOHANNA is overleden op 19 januari 1922 in Utrecht UT, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1922 [bron: Aktenummer 148].