Parenteel van JACOB FREDRIX

I JACOB FREDRIX. JACOB trouwde met ANNE NN.


Kinderen van JACOB en ANNE:

 

1 HUBERT JACOBS, geboren vr 1641.

Notitie bij HUBERT: Ook Huibert

2 TIACKO JACOBS, geboren vr 1641. Volgt II-a.

3 NIELTIEN JACOBS. Zij is gedoopt op 1 januari 1643 in Scheemda GR.

4 PIETER JACOBS. Hij is gedoopt op 2 maart 1645 in Scheemda GR.

5 AVEKE JACOBS. Zij is gedoopt op 12 september 1647 in Scheemda GR.

6 EVERTIEN JACOBS, gedoopt op 3 februari 1650 in Scheemda GR. Volgt II-b.

7 HERE JACOBS, gedoopt op 24 september 1654 in Scheemda GR. Volgt II-c.

 


II-a TIACKO JACOBS is geboren vr 1641, zoon van JACOB FREDRIX (zie I) en ANNE NN. TIACKO is overleden vr 1694. TIACKO:

(1) trouwde, minstens 19 jaar oud, op 11 november 1660 in Noordbroek GR met JEIJE JANS, 28 jaar oud, nadat zij op 14 oktober 1660 in Scheemda GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van TIACKO en JEIJE: Anno 1660, Tiacke Jacobs uijt de Scheemda, Jeije Jans van Noortbroeck, den 14 Octob., 21, 28, desen den 16. Novemb. attest gedaen nae N.broeck

Tiacke Jacobs en Jeije Jans zijn gecop. den 11 9bris 1660

JEIJE is een dochter van JAN GERREIJTS en HINDRICKTIEN NN. Zij is gedoopt op 22 juli 1632 in Noordbroek GR. JEIJE is overleden vr 1669, ten hoogste 37 jaar oud.

(2) ging in ondertrouw, minstens 28 jaar oud, op 12 december 1669 in Scheemda GR met IDE HILLEBRANTS.

Notitie bij het huwelijk van TIACKO en IDE: Tiakko Jacobs in de Scheembda, Ide Hillebrants weduwe van Gocko Willems tot Suijtbroek, 12 Decemr., 19, 26, gecopuleert in de Scheembda

IDE is overleden vr 1687. IDE trouwde voorheen vr 1669 met GOCKO WILLEMS.

(3) trouwde, minstens 46 jaar oud, op 19 augustus 1687 in Scheemda GR met GRIETJE JANS.

Notitie bij het huwelijk van TIACKO en GRIETJE: RA Scheemda 221v.
19-8-1687 hc Tiacko Jacobs X Grietje Jans, wed. Willem Jans;
voor hem: Hero Jacobs broer,
voor haar: niemand.

Anno 1687, Tiacko Jacobs in de Scheemda ende Grietje Jans wed. van Willem Jans in de N. Scheemda, den 31 Julij, den 7 Augusti, den 19 Augusti, gecopuleert in de Scheemda

GRIETJE trouwde voorheen vr 1687 met WILLEM JANS. GRIETJE ging later in ondertrouw op 7 oktober 1694 in Scheemda GR met LUCAS EVERTS.


Kinderen van TIACKO en JEIJE:

 

1 ANNA TIACKES. Zij is gedoopt op 20 juli 1661 in Scheemda GR. ANNA is overleden vr 1688, ten hoogste 27 jaar oud.

2 JACOB TIACKES. Hij is gedoopt op 23 augustus 1663 in Scheemda GR.

3 HINDRIEN TIACKES. Zij is gedoopt op 11 februari 1666 in Scheemda GR.


Kind van TIACKO en IDE:

 

4 HILLEBRANDT TIACKES. Hij is gedoopt op 22 oktober 1671 in Scheemda GR.


Kind van TIACKO en GRIETJE:

 

5 ANNE TIACKES. Zij is gedoopt op 30 april 1688 in Scheemda GR.

 


II-b EVERTIEN JACOBS, dochter van JACOB FREDRIX (zie I) en ANNE NN. Zij is gedoopt op 3 februari 1650 in Scheemda GR. EVERTIEN is overleden vr 1692, ten hoogste 42 jaar oud. EVERTIEN:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 29 augustus 1680 in Scheemda GR met LAMBERT WESSELS.

Notitie bij het huwelijk van EVERTIEN en LAMBERT: Anno 1680, Lambert Wessels van Veersen op Westphalen, Evertie Jacobs in de Scheemda, 1 Aug, 8, 15, gecopuleert den 29 Aug.

LAMBERT is overleden vr 1685.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 10 april 1685 in Scheemda GR met LUCAS EVERTS.

Notitie bij het huwelijk van EVERTIEN en LUCAS: RA Scheemda 202v.
20-3-1685 hc Lucas Everts X Evertien Jacobs;
voor hem: Grietie Everts zuster, Claas Harrems,
voor haar: Hubert Jacobs broer, Tiacko Jacobs broer.

1685, Lucas Evers uit het graafschap Ben[t]heim tegenwoordigh wonaghtigh op de Olde Dijk ende Evertien Jacobs wed. van Lambert Wessel in de Scheemda
den 22 Mart, den 29 dito, den 5 April, gecopuliert den 10 April

LUCAS trouwde later op 9 januari 1692 in Scheemda GR met GEESKE JANS. LUCAS ging later in ondertrouw op 7 oktober 1694 in Scheemda GR met GRIETJE JANS.


Kinderen van EVERTIEN en LAMBERT:

 

1 ANNEKE LAMMERTS. Zij is gedoopt op 11 september 1681 in Scheemda GR.

2 AEFKE LAMMERTS. Zij is gedoopt op 4 februari 1683 in Scheemda GR.


Kinderen van EVERTIEN en LUCAS:

 

3 FENNICHIEN LUCAS. Zij is gedoopt op 27 december 1685 in Scheemda GR. FENNICHIEN is overleden vr 1697, ten hoogste 12 jaar oud.

4 JACOB LUCAS. Hij is gedoopt op 18 maart 1688 in Scheemda GR.

5 GRIETJE LUCAS. Zij is gedoopt op 22 maart 1691 in Scheemda GR.

 


II-c HERE JACOBS, zoon van JACOB FREDRIX (zie I) en ANNE NN. Hij is gedoopt op 24 september 1654 in Scheemda GR. HERE is overleden op 2 juni 1711 in Nieuw Scheemda, 56 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HERE: bron G.P. Verver

Notitie bij HERE: Nieuw Scheemda, 02-12-1694 nieuwe ledematen
Hero Jacobs
Nieuw Scheemda, 1703 den 29 Aprilis is tot Diacon bevestight Heero Jacobs

Nieuw Scheemda, 14-09-1689 (fol. 534) Sijmon Gerrijts en Geeske Jans el. verkopen aan Heero Jacobs zijn huis en schuur bij t Waer gelegen, staande op Nanthko Reindts grond, met die backerie etc., tegenwoordig van Heero Jacobs in possessie genomen, de verkopers moeten binnen 13 weken een borg stellen en mogen nog [=noch] in N. S. Ham. of Mid. Wold. Ham. een ander nieuwe backerie opzetten, get. volgens ondertek. Jan Tonckes en Albert Lamberts.

Beroep:

Bakker

HERE:

(1) ging in ondertrouw, 33 jaar oud, op 8 januari 1688 in Appingedam GR met [waarschijnlijk] JANTIEN LUIRTS.

Notitie bij het huwelijk van HERE en JANTIEN: 1688 d E Heero Jacobs van Scheemderhamrik en Jantien Luirds wed. van Jan Pieters in den Dam haer 1 procl. den 8 jan. die 2 den 15 dito die 3 den 22 dito.
Hc 8-1-1688 Appingedam (nakijken)

JANTIEN is overleden vr 1694. JANTIEN trouwde voorheen vr 1684 met JAN PIETERS.

Notitie bij JANTIEN: lidmaten Appingedam, 5 juni 1684 op belijdenis:
Jan Pieters molenaar en sijn huisvrouw Jantien Luirts van Leermens
lidmaten Nieuw Scheemda
06-09-1689 nieuwe ledematen
met attestatie van den Dam toegekomen Jantien Luirts huisvrouwe van Heero Jacobs

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 31 maart 1694 in Noordbroek GR [bron: RA V ij] met GEERTRUID KOERTS.

Notitie bij het huwelijk van HERE en GEERTRUID: Huwelijkscontract tussen Hero Jacobs en Geertruid Koerts.
Lijfgave: niet vermeld.
Voor de bruidegom: Huibert Jacobs als broeder.
Voor de bruid: Tietje Hindriks [~1671] (tekent met een merk +) als dochter; Hindrik Koerts (tekent met een merk) als broeder.
Getuigen: Herman Alberts en Sjabbe Eltjes.

GEERTRUID is overleden vr 1701. GEERTRUID is weduwe van HINDRICK CORNELIS (ovl. vr 1694), met wie zij trouwde vr 1667.

Notitie bij GEERTRUID: Nieuw Scheemda, 08-12-1695 nieuwe ledematen
toegevoeght met attestatie Geertruidt Coerts huisvrouwe van Hero Jacobs

(3) trouwde, 46 jaar oud, op 24 juni 1701 in Nieuwolda GR [bron: RA V ii] met ANNE MARGRIETE MEIJNDERS HAMMERICK, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HERE en ANNE: Fol.282 - 24 juni 1701 - H.V.
Here Jacobs en Anna Margareta Hamrik, weduwe van David Jansen.
Brg.: Hubert Jacobs, broer; Roelof Simons, in qlt.;
Br.: M. T. Hamrik, pastor te Lettelbert, en Regina Maria Wagenaers, ouders; Jannes Thomas, oom; Hillebrant Albers, in qlt.
Getuigen: Aise Richts en Jan Harms Smidt.

Nieuw Scheemda Ledematen:
72. Heere Jakobs T [=afgestorven]
73. Anne Margarieta

ANNE is een dochter van MEINDERT THOMAS HAMRICH en MARIA JOCHEMS. Zij is gedoopt op 26 maart 1669 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNE: Nieuwe Kerk, Herestraat

ANNE is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 5 april 1737 in Nieuwolda GR.

Notitie bij overlijden van ANNE: 1737 Den 5 April Anna Margriete begr. nal. vijf kinder

ANNE is weduwe van DAVID JANSEN (ovl. vr 1701), met wie zij trouwde omstreeks 1690. ANNE trouwde later op 2 november 1713 in Nieuw Scheemda met WILLEM JAKOBS (BAKKER) (ovl. 1729).

Notitie bij ANNE: Ook Anna Margareta Hamriks
Nieuwolda, 1 maart 1733:
Anna Margaretha Hamriks met attestatie van Nieuw-Scheemda


Kinderen van HERE en JANTIEN:

 

1 ANTIE HEERES. Zij is gedoopt op 6 maart 1689 in Appingedam GR.

Notitie bij de geboorte van ANTIE: 1689 Martius den 6 mart. hebben Hero Jacobs en Jantien Luirts sijn huisvrouw haer twelingen laten dopen waer van de eene Jacob en de andere Antie is genoemt

2 JACOB HEERES. Hij is gedoopt op 6 maart 1689 in Appingedam GR.

Notitie bij de geboorte van JACOB: 1689 Martius den 6 mart. hebben Hero Jacobs en Jantien Luirts sijn huisvrouw haer twelingen laten dopen waer van de eene Jacob en de andere Antie is genoemt

JACOB is overleden vr 1702, ten hoogste 13 jaar oud.

3 AELTIEN HEERES. Zij is gedoopt op 22 maart 1690 in Nieuw Scheemda.

Notitie bij de geboorte van AELTIEN: Den 22 martij 1690 een doghter gedoopt van Hero Jacobs en Jantien Luirts echtel. nomine Aeltien


Kinderen van HERE en ANNE:

 

4 JACOB HEERES HAVINGA, gedoopt op 7 mei 1702 in Nieuw Scheemda. Volgt III-a.

5 MEIJNDERT HEERES HAVINGA, gedoopt op 6 april 1704 in Nieuw Scheemda. Volgt III-b.

6 PIETER HEERES. Hij is gedoopt op 17 oktober 1706 in Nieuw Scheemda.

Notitie bij de geboorte van PIETER: 1706, den 17 Oct. is het heijlig sacrament des doops bedient an een kint bij Heere Jakobs en Anna Margarita in egte geteelt en is genaamt Pieter

7 THOMAS HEERES. Hij is gedoopt op 24 november 1709 in Nieuw Scheemda.

Notitie bij de geboorte van THOMAS: Den 24 Nov 1709 is het h. bondzegel des doops bedient an een soontje genaemt Thomas bij Heere Jakobs en Anna Margarieta in egte geteelt

8 JANTJEN HEERES. Zij is gedoopt op 8 februari 1711 in Nieuw Scheemda.

Notitie bij de geboorte van JANTJEN: 1711 den 8 Febr. is een dogtertjen gedoopt zijnde bij Heere Jakobs en Anna Margarieta Meinderts in Egte geteelt en is daerbij genaemt Jantjen

 


III-a JACOB HEERES HAVINGA, zoon van HERE JACOBS (zie II-c) en ANNE MARGRIETE MEIJNDERS HAMMERICK. Hij is gedoopt op 7 mei 1702 in Nieuw Scheemda.

Notitie bij de geboorte van JACOB: 1702, den 7 Maij een soontjen gedoop van Hero Jacobs en sijn huisvrouw Anna Margareta Hammerick genaemt Jacob

JACOB is overleden vr 2 juli 1751 in Groningen GR, ten hoogste 49 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JACOB: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Groningen 1749-1758
MK 1751 2 Julij Jacob Having heeft gewoond buijten de A poort Beeltie Offringa zijn nagelaten huisvr. 1 la[ken]

Notitie bij JACOB: Ook Having

JACOB trouwde, 33 jaar oud, op 9 juni 1735 in Groningen GR met BIELTJEN LEENDERTS NAUTA, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JACOB en BIELTJEN: Saturni den 14 Maji 1735
Jacob Having van Scheemder Hamrik ps en Bieltjen Nauta van Groningen pro qua Jan Pieters als swager.
Den 9 junii 1735 Dom. Hulsius NK

BIELTJEN is een dochter van LEENDERT PIETERS NAUTA en TIETJEN OFFERINGA. Zij is gedoopt op 25 december 1714 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BIELTJEN: Nieuwe Kerk, N. Ebbingestraat

BIELTJEN is overleden vr 22 maart 1797 in Groningen GR, ten hoogste 82 jaar oud.

Notitie bij overlijden van BIELTJEN: index op de breukdoden Groningen 1794-1805
Nauta, Bieltje, we. A. Jurrijns, 22 Maart 1797

BIELTJEN trouwde later op 8 mei 1753 in Groningen GR met ALBERT JURJENS (1720-vr 1792).

Notitie bij BIELTJEN: De Procureur J. SMIT in qlt, gedenkt op Woensdag den 23 February 1763 s avonds 5 uuren ten Huyze van Monsr. R. D. Vitor aan de Brede Merkt in Groningen by Strykgeld te Verkopen; llltio. 2 Grazen Land buyten Aa Poort by de Lymsiederie gelegen, wordende by de Wed. van Jacob Havinga onder Beklemminge gebruykt, s jaars voor 28 gulden. (adv. Opregte Groninger courant, 08-02-1763, 11-02-1763, 15-02-1763, 18-02-1763)


Kinderen van JACOB en BIELTJEN:

 

1 ANNA MARGRIETHA HAVINGA, gedoopt op 18 maart 1739 in Groningen GR. Volgt IV-a.

2 HEERE JACOBS HAVINGA, gedoopt op 3 april 1741 in Groningen GR. Volgt IV-b.

3 LEENDERT HAVINGA. Hij is gedoopt op 18 maart 1744 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van LEENDERT: A-kerk, buiten A-poort

4 PIETER HAVINGA, gedoopt op 18 juni 1747 in Groningen GR. Volgt IV-c.

5 HARM HAVINGA. Hij is gedoopt op 2 augustus 1750 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HARM: A-kerk, buiten A-poort

 


III-b MEIJNDERT HEERES HAVINGA, zoon van HERE JACOBS (zie II-c) en ANNE MARGRIETE MEIJNDERS HAMMERICK. Hij is gedoopt op 6 april 1704 in Nieuw Scheemda.

Notitie bij de geboorte van MEIJNDERT: 1704, den 6 April Heeft de Eerwr. O. Oomkes pastor in de Wildervanck gedoopt een soontien van Hero Jacobs & Anna Margrieta Meijnders echtel. nomine Meijndert

MEIJNDERT trouwde, 28 jaar oud, op 17 maart 1733 in Groningen GR met JOHANNA FOCKENS.

Notitie bij het huwelijk van MEIJNDERT en JOHANNA: Saturni den 28 Febrie 1733
Meindert Heeres Havinga soldaat in de lijfscompagnie van Sijn Hoogheid den Heere Prince van Orangien en Nassouw, van Scheemder Hamrik ps en Johanna Fockens van Groningen pro qua Claas Kempen hiertoe versoght.
Den 17 Mart 1733 door Doms Cock. NK
[in marge] met belast. in Scheemder Hamrik


Kinderen van MEIJNDERT en JOHANNA:

 

1 ANNA MARGARITA HAVINGA. Zij is gedoopt op 20 september 1733 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Martinikerk, Moeskergang

2 HERO HAVINGA. Hij is gedoopt op 20 december 1735 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HERO: Grote Kerk, Kleine Steentilstraat

HERO is overleden vr 1737, ten hoogste 2 jaar oud.

3 HEERE HAVINGA. Hij is gedoopt op 29 december 1737 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEERE: A-kerk, buiten Herepoort

4 MARIA HAVINGA. Zij is gedoopt op 30 november 1740 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: A-kerk

 


IV-a ANNA MARGRIETHA HAVINGA, dochter van JACOB HEERES HAVINGA (zie III-a) en BIELTJEN LEENDERTS NAUTA. Zij is gedoopt op 18 maart 1739 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: A-kerk, buiten A-poort

ANNA ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 12 november 1763 in Groningen GR met LUCAS EGBERTS.

Notitie bij het huwelijk van ANNA en LUCAS: Sabbathi den 12 Novembris 1763
Lucas Egberts van de Hoornse Dijk ps. en Anna Jacobs meede van daer pro qua Alber Jurjens als stiefvader

LUCAS is overleden vr 30 november 1775 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van LUCAS: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Groningen 1768-1776
AK, 1775, den 30 novem. Lukas Egberts man van Anna Havinga heeft gewoont op de Horense Dijk
t Laak. -.1.4


IV-b HEERE JACOBS HAVINGA, zoon van JACOB HEERES HAVINGA (zie III-a) en BIELTJEN LEENDERTS NAUTA. Hij is gedoopt op 3 april 1741 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEERE: A-kerk, buiten A-poort

HEERE is overleden vr 25 december 1790 in Groningen GR, ten hoogste 49 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HEERE: Breukdodenboek Groningen 1729-1794
1790 Decembr 25 Here Havinga man van Einje Hindriks aan t Boterdiep
Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk Groningen 1790-1878
1790 Decembr 25 Hero Havinga man van Eijntje Hindriks an Boterdiep 1 lijk lak. 1.4.-
Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk Groningen 1781-1793
1790 25 decem. Heere Havinga man van Eijnje Hinderks an t Botterdiep t laak. 1.10.-

Notitie bij HEERE: W. ATZEMA in qlt, gedenkt op Vrydag den 19 December 1783, wegens de veelheid der Porcelen s avonds precies om 5 uur, ten Huize van Monsr. J. S. Damstee in de Gouden Roemer te Groningen, by Strykgeld te Verkoopen. VI. De vaste Beklemming van 6 Grazen Land buiten de Ebbinge Poort aan de Korre Weg gelegen, zoo thans door Heere Havinga worden gebruikt, s Jaars voor 75 gis., edog zullen vervolgens tot vaste Huur doen 50 gis. (adv. Groninger courant, 02-12-1783)

De Procureur J. VERSTEEGH in qlt, gedenkt op Vrydag den 28 Januari 1791 s avonds te 6 uur, ten Huize van de Wedw. Dubbelboer in t Blauwe Paard te Groningen, publyk by Strykgeld te Verkoopen. I. Een Behuizinge zynde een Koemelkery, staande ten Oosten het Boterdiep in de Brede Gang; beneffens een Turf Voerwerk, bestaande in 6 Wagens en een Paard &c., verders met derzelver Regten en Geregtigheden, Servituten, Lasten en zwarigheden, invoegen door Wylen Heere Havinga is gepossideert. II. De vaste en onherroepelyke Beklemming van 9 Grazen kostelyk groen Land, gelegen buiten Steentil Poort by Hogerbrugge, onder t Schatregister van Noordyk, zoo mede door Wylen Heere Havinga is gebruikt, doende Jaarlyks tot een vaste Huure aan de Heer Secretaris Jullens 80 gis.; breder in de Billetten vermeld. En kan over het Porceel No. I. 6300 gl, na 3 pro cento blyven staan. (adv. Groninger courant, 11-01-1791)

Beroep:

Turfvoerman, koemelker

HEERE:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 4 mei 1768 in Groningen GR met ROELFJE HARMS, 25 jaar oud, nadat zij op 9 april 1768 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van HEERE en ROELFJE: Hero Jacobs Havinga p.s. en Roelfje Harms van de Horense Dijk pro qua Jan Basuin als stiefvader
Cop. den 4 Maij 1768 door Ds Wieringa

ROELFJE is een dochter van HARM JANS en HINDRIKTJEN DERKS. Zij is gedoopt op 20 november 1742 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ROELFJE: Martinikerk, Hoornse Dijk

ROELFJE is overleden vr 1787, ten hoogste 45 jaar oud.

Notitie bij ROELFJE: bij huwelijk zoon Harm genaamd Roelfke Jans

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 24 mei 1787 in Groningen GR met EENJE HINDRIKS, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HEERE en EENJE: Sabbathi den 5 Maij 1787
Hero Jacobs Havinga van Groningen en Eenje Hindriks van Onderwijrum pro qua Cornellis Fokkens als stedevader
Cop. den 24 Maij 1787 door Dom. van der Tuuk in de Nieuwe kerk

EENJE is een dochter van HINDRIK JANS en MARTJEN SAMUELS. Zij is gedoopt op 1 februari 1756 in Onderwierum. EENJE is overleden op 25 juni 1821 in Groningen GR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juni 1821 [bron: Aktenummer 361].

Notitie bij overlijden van EENJE: Bij overlijden als ouders vermeld Hindrik Hindriks en Margien Klaassen en geboorteplaats Onderdendam

EENJE trouwde later op 19 april 1792 in Groningen GR met ROELF BAVING (1758-1817).


Kinderen van HEERE en ROELFJE:

 

1 JAKOBUS HEERES HAVINGA. Hij is gedoopt op 8 juli 1770 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAKOBUS: Noorderkerk, Boterdiep

2 HINDERKIEN HEERES HAVINGA, gedoopt op 8 december 1771 in Groningen GR. Volgt V-a.

3 BEIJLTIJN HEERES HAVINGA, gedoopt op 4 december 1774 in Groningen GR. Volgt V-b.

4 JANTIEN HEERES HAVINGA. Zij is gedoopt op 2 maart 1777 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTIEN: Noorderkerk, Boterdiep

JANTIEN is overleden vr 1783, ten hoogste 6 jaar oud.

5 ANNA HEERES HAVINGA, gedoopt op 4 maart 1779 in Groningen GR. Volgt V-c.

6 JANTIEN HEERES HAVINGA. Zij is gedoopt op 11 februari 1783 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTIEN: Martinikerk, Boterdiep

7 HARM HEERES HAVINGA, gedoopt op 1 februari 1785 in Groningen GR. Volgt V-d.


Kinderen van HEERE en EENJE:

 

8 MARGIN HEERES HAVINGA, gedoopt op 18 januari 1788 in Groningen GR. Volgt V-e.

9 PIETERTIJN HEERES HAVINGA. Zij is gedoopt op 3 december 1789 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETERTIJN: Nieuwekerk, Boterdiep

PIETERTIJN is overleden op 17 oktober 1813 in Groningen GR, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1813 [bron: Aktenummer 688].

 


IV-c PIETER HAVINGA, zoon van JACOB HEERES HAVINGA (zie III-a) en BIELTJEN LEENDERTS NAUTA. Hij is gedoopt op 18 juni 1747 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETER: A-kerk, buiten A-poort

PIETER is overleden vr 1781, ten hoogste 34 jaar oud. PIETER trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vr 1776 met GEESSIJN STUIVEZAK. GEESSIJN is geboren in Bierum GR, dochter van PIETER CLASEN en STIJNTJE CLASEN. GEESSIJN trouwde later op 18 mei 1781 in Groningen GR met ELTJE SCHUIRINGH (ovl. vr 1782). GEESSIJN trouwde later op 3 december 1782 in Groningen GR met DERK EISSES.

Notitie bij GEESSIJN: Ook Geeltje Pieters


V-a HINDERKIEN HEERES HAVINGA, dochter van HEERE JACOBS HAVINGA (zie IV-b) en ROELFJE HARMS. Zij is gedoopt op 8 december 1771 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HINDERKIEN: Noorderkerk, Boterdiep

HINDERKIEN is overleden op 5 maart 1814 in Groningen GR, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 maart 1814 [bron: Aktenummer 205]. HINDERKIEN ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 10 september 1796 in Groningen GR met EVERT ARTEL.

Notitie bij het huwelijk van HINDERKIEN en EVERT: Saturni den 10 Sept 1796
Evert Artel ps en Hindrikje Heeres Havinga beide van Groningen pro qua Bartelt Jans als [half]oom en voormond
NK

Beroep:

Koopman


V-b BEIJLTIJN HEERES HAVINGA, dochter van HEERE JACOBS HAVINGA (zie IV-b) en ROELFJE HARMS. Zij is gedoopt op 4 december 1774 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BEIJLTIJN: Noorderkerk, Boterdiep

BEIJLTIJN is overleden op 29 oktober 1853 in Groningen GR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1853 [bron: Aktenummer 763].

Beroep:

Winkeliersche

BEIJLTIJN:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13 november 1796 in Groningen GR met PIETER HOOGHUIS, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van BEIJLTIJN en PIETER: Saturni den 22 Octbr 1796
Pieter Hooghuis p.s. en Bieltje Heeres Havinga beide van Groningen pro qua Bartelt Jans als voormond [half oom].
Gecopuleerd den 13 [6 doorgehaald] Novbr 1796 op t Raadhuis door Gecomitt. der Municipaliteit. MK

PIETER is een zoon van KLAAS PIETERS HOOGHUIS en ANNA KOERTS DE RUITER. Hij is gedoopt op 26 oktober 1773 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETER: Martinikerk, Poelestraat

PIETER is overleden op 17 augustus 1823 in Groningen GR, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1823 [bron: Aktenummer 552].

Notitie bij PIETER: 5-9-1805, klein burgerrecht, 5.-.-
1805, koopman en cramernering, 5.-.-

Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. N Wijk 4, nr. 174, oud (1806) H 34 (Fiolenstraat), pakhuis
Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. N Wijk 4, nr. 178, oud (1806) G 239 (Nieuwe Boteringestraat oz), totaal 5 mannen 3 vrouwen

Beroep:

Winkelier

(2) trouwde, 52 jaar oud, op 7 juni 1827 in Groningen GR [bron: Aktenummer 117] met CARL OPTEN, 61 jaar oud. CARL is geboren op 15 september 1765 in Engter (D), zoon van THOMAS OPTEN en GERTRUTH KOPKES.

Notitie bij de geboorte van CARL: Engter bij Osnabrck

CARL is overleden op 30 mei 1851 in Groningen GR, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1851 [bron: Aktenummer 337].

Notitie bij CARL: Eigenaar bloemkwekerij op de Noorderkerk binnen vierkant Noorderbinnensingel, Nieuwe Ebbingestraat, Violenstraat en Nieuwe Boteringenstraat (F517, 517bis, 518, 519, 521, 571) en huis en erf aan de Nieuwe Boteringenstraat (F442), Groningen, 1832

Beroep:

Moesker, bloemkweker


Kinderen van BEIJLTIJN en PIETER:

 

1 KLAAS PIETERS HOOGHUIS, geboren op 17 december 1797 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 25 december 1797 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KLAAS: Noorderkerk, Nieuwe Boteringestraat
geb. Nationale Militie

KLAAS is overleden op 31 juli 1858 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 augustus 1858 [bron: Aktenummer 653].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Eigenaar huis en erf (H336) op de Diepen (Poelestraat hoek Oosterstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (F445) op de Noorderkerk (Violenstraat hoek Nieuwe Boteringestraat), en pakhuis (F449, Violenstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (G884) op de Martini Kerk (Sint Walburgstraat), Groningen, 1832

Beroep:

Koopman, Winkelier

KLAAS trouwde, 24 jaar oud, op 18 september 1822 in Groningen GR [bron: Aktenummer 181] met GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE, 21 jaar oud. GEERTRUIDA is geboren op 29 januari 1801 in Beerta GR, dochter van HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE en NANTJE STEFFENS DE BOER. Zij is gedoopt op 8 februari 1801 in Beerta GR. GEERTRUIDA is overleden op 4 april 1851 in Groningen GR, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1851 [bron: Aktenummer 222].

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

2 HEERES HOOGHUIS. Hij is gedoopt op 13 april 1800 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEERES: Martinikerk, bij Poelebrug

HEERES is overleden op 12 september 1821 in Groningen GR, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 september 1821 [bron: Aktenummer 517].

 


V-c ANNA HEERES HAVINGA, dochter van HEERE JACOBS HAVINGA (zie IV-b) en ROELFJE HARMS. Zij is gedoopt op 4 maart 1779 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Boterdiep

ANNA is overleden op 30 november 1810 in Wetsinge (Adorp), 31 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ANNA: Ao 1810 d. 30 Nov. is overleden Anna Heres Havinga oud zijnde geweest ruim 31 jaren nalatende haar eheman Gerrijt Jans en twee zonen bij dezelve in echte verwekt

ANNA trouwde, 19 jaar oud, op 20 mei 1798 in Sauwerd met GERRIJT JANS.

Notitie bij het huwelijk van ANNA en GERRIJT: Groningen Saturdag den 5 Maij 1798
Gerrit Jans ps van Noordhorn & Anna Heres Havinga van Groningen pro qua Abel Popko van Bolhuis. In marge: met belasting te Wetsinge
Ao 1798 d. 20 Maij zijn Gerrijt Jans van Noorthorn en Anna Heres Havinga van Groningen na driemalige proclamatien so te Groningen als alhier te Sauwert gecopuleert


V-d HARM HEERES HAVINGA, zoon van HEERE JACOBS HAVINGA (zie IV-b) en ROELFJE HARMS. Hij is gedoopt op 1 februari 1785 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HARM: Martinikerk, Boterdiep

HARM is overleden op 25 juli 1829 in Groningen GR, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juli 1829 [bron: Aktenummer 638].

Beroep:

Boerenknegt, sjouwer, arbeider, voermansknecht

HARM trouwde, 27 jaar oud, op 19 december 1812 in Winsum GR [bron: Aktenummer 15] met MARCHIEN STOFFERS SCHUITEMA, 21 jaar oud. MARCHIEN is geboren op 27 januari 1791 in Obergum GR, dochter van STOFFER STOFFERS en AALTJE JANS. Zij is gedoopt op 13 februari 1791 in Obergum GR. MARCHIEN is overleden op 29 juli 1859 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juli 1859 [bron: Aktenummer 676]. MARCHIEN trouwde later op 10 mei 1835 in Groningen GR [bron: Aktenummer 99] met JOANNES BRANDT (1799-1874).

Notitie bij MARCHIEN: Ook Mattje (Martje) Stoffers Schuitema (Schudema), Mattje Koffer

Beroep:

Dienstmaagd


V-e MARGIN HEERES HAVINGA, dochter van HEERE JACOBS HAVINGA (zie IV-b) en EENJE HINDRIKS. Zij is gedoopt op 18 januari 1788 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARGIN: Martinikerk, Boterdiep

MARGIN is overleden op 17 augustus 1831 in Groningen GR, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1831 [bron: Aktenummer 565]. MARGIN trouwde, 21 jaar oud, op 26 november 1809 in Groningen GR met JURRIEN ROSE, 31 jaar oud, nadat zij op 28 oktober 1809 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van MARGIN en JURRIEN: Zaturdag den 28 van Wijnmaand 1809
Jurrien Rose en Margien Havinga beide van Groningen beide praesent
in marge: jura solvit

Gecopuleerd op Zondag den 26 van Slagtmaand 1809
Jurrien Rosee & Margaretha Havinga
ten overstaan van mij ondergeschreven Wethouder W. van Swinderen

JURRIEN is geboren op 12 april 1778 in Groningen GR, zoon van JAKOB BALTES en DINA JOZEFS.

Notitie bij de geboorte van JURRIEN: A-kerk, Sledemennerstraat

JURRIEN is overleden op 10 oktober 1830 in Ommerschans OV, 52 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JURRIEN: Groningen, 1831, Aktenummer 913

Index (102 personen)

AALTJE JANS [Schoonmoeder van V-d]  V-d

AEFKE LAMMERTS (~04-02-1683) [Dochter van II-b]  II-b,2

AELTIEN HEERES (~22-03-1690) [Dochter van II-c]  II-c,3

ALBERT JURJENS (~20-03-1720, <28-05-1792)  III-a

ANNA TIACKES (~20-07-1661, <1688) [Dochter van II-a]  II-a,1

ANNE TIACKES (~30-04-1688) [Dochter van II-a]  II-a,5

ANNEKE LAMMERTS (~11-09-1681) [Dochter van II-b]  II-b,1

ANTIE HEERES (~06-03-1689) [Dochter van II-c]  II-c,1

AVEKE JACOBS (~12-09-1647) [Dochter van I]  I,5

DAVID JANSEN (<1701)  II-c

DERK EISSES  IV-c

DINA JOZEFS [Schoonmoeder van V-e]  V-e

EENJE HINDRIKS (~01-02-1756, 25-06-1821) [Partner van IV-b]  IV-b; V-e

EVERTIEN JACOBS (~03-02-1650, <1692) [Nummer II-b]  II-b

FENNICHIEN LUCAS (~27-12-1685, <1697) [Dochter van II-b]  II-b,3

GEERTRUID KOERTS (<1701) [Partner van II-c]  II-c

GEESKE JANS  II-b

GERRIJT JANS [Partner van V-c]  V-c

GOCKO WILLEMS  II-a

GRIETJE JANS [Partner van II-a]  II-a; II-b

GRIETJE LUCAS (~22-03-1691) [Dochter van II-b]  II-b,5

HARM JANS (~16-03-1693, <1747) [Schoonvader van IV-b]  IV-b

HERE JACOBS (~24-09-1654, 02-06-1711) [Nummer II-c]  II-c; III-a; III-b

HILLEBRANDT TIACKES (~22-10-1671) [Zoon van II-a]  II-a,4

HINDRICK CORNELIS (<1694)  II-c

HINDRIEN TIACKES (~11-02-1666) [Dochter van II-a]  II-a,3

HINDRIK JANS [Schoonvader van IV-b]  IV-b

HINDRIKTJEN DERKS (~09-12-1708) [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

HUBERT JACOBS (*<1641) [Zoon van I]  I,1

IDE HILLEBRANTS (<1687) [Partner van II-a]  II-a

JACOB FREDRIX [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c

JACOB HEERES (~06-03-1689, <1702) [Zoon van II-c]  II-c,2

JACOB LUCAS (~18-03-1688) [Zoon van II-b]  II-b,4

JACOB TIACKES (~23-08-1663) [Zoon van II-a]  II-a,2

JAKOB BALTES [Schoonvader van V-e]  V-e

JAN GERREIJTS [Schoonvader van II-a]  II-a

JAN PIETERS  II-c

JANTIEN LUIRTS (<1694) [Partner van II-c]  II-c

JANTJEN HEERES (~08-02-1711) [Dochter van II-c]  II-c,8

JEIJE JANS (~22-07-1632, <1669) [Partner van II-a]  II-a

JOHANNA FOCKENS [Partner van III-b]  III-b

LAMBERT WESSELS (<1685) [Partner van II-b]  II-b

LUCAS EGBERTS (<30-11-1775) [Partner van IV-a]  IV-a

LUCAS EVERTS [Partner van II-b]  II-a; II-b

MARIA JOCHEMS (<1691) [Schoonmoeder van II-c]  II-c

MARTJEN SAMUELS [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

NIELTIEN JACOBS (~01-01-1643) [Dochter van I]  I,3

PIETER CLASEN [Schoonvader van IV-c]  IV-c

PIETER HEERES (~17-10-1706) [Zoon van II-c]  II-c,6

PIETER JACOBS (~02-03-1645) [Zoon van I]  I,4

ROELFJE HARMS (~20-11-1742, <1787) [Partner van IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d

STIJNTJE CLASEN [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c

STOFFER STOFFERS [Schoonvader van V-d]  V-d

THOMAS HEERES (~24-11-1709) [Zoon van II-c]  II-c,7

TIACKO JACOBS (*<1641, <1694) [Nummer II-a]  II-a

WILLEM JANS  II-a

(BAKKER), WILLEM JAKOBS (1729)  II-c

ARTEL, EVERT [Partner van V-a]  V-a

BAVING, ROELF (~26-02-1758, 25-06-1817)  IV-b

BOER, NANTJE STEFFENS DE (*20-10-1775, 23-02-1825)  V-b,1

BRANDT, JOANNES (~14-08-1799, 17-11-1874)  V-d

HAMMERICK, ANNE MARGRIETE MEIJNDERS (~26-03-1669, []05-04-1737) [Partner van II-c]  II-c; III-a; III-b

HAMRICH, MEINDERT THOMAS (*1640, 01-03-1717) [Schoonvader van II-c]  II-c

HAVE, GEERTRUIDA SCHMAAL TEN (*29-01-1801, 04-04-1851)  V-b,1

HAVE, HARMANNUS SCHMAAL TEN (*05-07-1773, []12-11-1806)  V-b,1

HAVINGA, ANNA HEERES (~04-03-1779, 30-11-1810) [Nummer V-c]  V-c

HAVINGA, ANNA MARGARITA (~20-09-1733) [Dochter van III-b]  III-b,1

HAVINGA, ANNA MARGRIETHA (~18-03-1739) [Nummer IV-a]  IV-a

HAVINGA, BEIJLTIJN HEERES (~04-12-1774, 29-10-1853) [Nummer V-b]  V-b

HAVINGA, HARM (~02-08-1750) [Zoon van III-a]  III-a,5

HAVINGA, HARM HEERES (~01-02-1785, 25-07-1829) [Nummer V-d]  V-d

HAVINGA, HEERE (~29-12-1737) [Zoon van III-b]  III-b,3

HAVINGA, HEERE JACOBS (~03-04-1741, <25-12-1790) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d; V-e

HAVINGA, HERO (~20-12-1735, <1737) [Zoon van III-b]  III-b,2

HAVINGA, HINDERKIEN HEERES (~08-12-1771, 05-03-1814) [Nummer V-a]  V-a

HAVINGA, JACOB HEERES (~07-05-1702, <02-07-1751) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c

HAVINGA, JAKOBUS HEERES (~08-07-1770) [Zoon van IV-b]  IV-b,1

HAVINGA, JANTIEN HEERES (~02-03-1777, <1783) [Dochter van IV-b]  IV-b,4

HAVINGA, JANTIEN HEERES (~11-02-1783) [Dochter van IV-b]  IV-b,6

HAVINGA, LEENDERT (~18-03-1744) [Zoon van III-a]  III-a,3

HAVINGA, MARGIN HEERES (~18-01-1788, 17-08-1831) [Nummer V-e]  V-e

HAVINGA, MARIA (~30-11-1740) [Dochter van III-b]  III-b,4

HAVINGA, MEIJNDERT HEERES (~06-04-1704) [Nummer III-b]  III-b

HAVINGA, PIETER (~18-06-1747, <1781) [Nummer IV-c]  IV-c

HAVINGA, PIETERTIJN HEERES (~03-12-1789, 17-10-1813) [Dochter van IV-b]  IV-b,9

HOOGHUIS, HEERES (~13-04-1800, 12-09-1821) [Zoon van V-b]  V-b,2

HOOGHUIS, KLAAS PIETERS (~02-11-1746) [Schoonvader van V-b]  V-b

HOOGHUIS, KLAAS PIETERS (*17-12-1797, 31-07-1858) [Zoon van V-b]  V-b,1

HOOGHUIS, PIETER (~26-10-1773, 17-08-1823) [Partner van V-b]  V-b

KOPKES, GERTRUTH [Schoonmoeder van V-b]  V-b

NAUTA, BIELTJEN LEENDERTS (~25-12-1714, <22-03-1797) [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c

NAUTA, LEENDERT PIETERS (~28-03-1687, <02-12-1723) [Schoonvader van III-a]  III-a

NN, ANNE [Partner van I]  I; II-a; II-b; II-c

NN, HINDRICKTIEN [Schoonmoeder van II-a]  II-a

OFFERINGA, TIETJEN (~04-02-1691, <04-02-1771) [Schoonmoeder van III-a]  III-a

OPTEN, CARL (*15-09-1765, 30-05-1851) [Partner van V-b]  V-b

OPTEN, THOMAS [Schoonvader van V-b]  V-b

ROSE, JURRIEN (*12-04-1778, 10-10-1830) [Partner van V-e]  V-e

RUITER, ANNA KOERTS DE (~05-02-1747, <1780) [Schoonmoeder van V-b]  V-b

SCHUIRINGH, ELTJE (<1782)  IV-c

SCHUITEMA, MARCHIEN STOFFERS (*27-01-1791, 29-07-1859) [Partner van V-d]  V-d

STUIVEZAK, GEESSIJN [Partner van IV-c]  IV-c


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:02