Parenteel van JACOB JULLES

I JACOB JULLES. JACOB is overleden op 12 november 1753 in Uithuizen GR.

Notitie bij overlijden van JACOB: 12-11-1753 Jacoop Julles, rogmulder bedrag 4-2.

Notitie bij JACOB: Hij wordt in 1720 een aantal keren in de Rechterlijke Archieven vermeld; bron: RHC Groninger Archieven, Tg. 734, inventarisnr. 623 (Uithuizen)

Taxatie van ’t Jaar 1730 en 1731 in Hunsingo
Uythuisen
Jacob Jullens Mulder 5 Gl.

vermeld Appingedam 1711-1712 mulder
vermeld Uithuizen 1720-1753 (rog)mulder

Beroep:

Rogmulder, koornmulder

JACOB trouwde met ANTJE EVERTS.

Notitie bij het huwelijk van JACOB en ANTJE: Protocol der Ledemaaten Van Uithuiszen Angelegt door Bernhardt Cock in den Jaare 1738
Jakob Julles, Antje zijn vrouw, beid litmaten

Uithuizen, overledenen: 2-7-1723 Jacob Julles kind, mulder, id 14-1-1726, id
28-5-1728, id 22-11-1729, id 11-6-1733 (Yacob Yulles, muller), id 12-12-1737

ANTJE is overleden op 9 januari 1749 in Uithuizen GR.

Notitie bij overlijden van ANTJE: Yacob Yelluis vrouw, mulder, overleden Uithuizen 9-1-1749


Kinderen van JACOB en ANTJE:

 

1 JULLE JAKOBS, gedoopt op 9 augustus 1711 in Appingedam GR. Volgt II-a.

2 EVERT JAKOBS, gedoopt op 7 augustus 1712 in Appingedam GR. Volgt II-b.

 


II-a JULLE JAKOBS, zoon van JACOB JULLES (zie I) en ANTJE EVERTS. Hij is gedoopt op 9 augustus 1711 in Appingedam GR.

Notitie bij de geboorte van JULLE: 1711, Den 9 Aug. hebben Jacob Julles, Mulder, en Antje Everts, Egtelieden, haar soon Julle laaten doopen.

Notitie bij JULLE: Appingedam, 6 sep. 1747 op belijdenis:
Julle Jacobs

Naamrolle der Ledematen van de
Gereformeerde Christelijke Gemeente in Appingadam.
Zoo als dezelve bevonden zijn op den 6 December 1747.
Julle Jacobs. (vertrokken na Uithuizen)

Appingedam, 1747 den 7 [6?] September
Julle Jacobs. (vertrocken na Uithuizen)

vermeld Appingedam 1711
vermeld Uithuizen 1740-1745
vermeld Appingedam 1747-1748
vermeld Uithuizen 1756-1757

JULLE:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 1 mei 1740 in Leermens met AELTIJN PIETERS, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JULLE en AELTIJN: Leermens, Zijn de Huwlijx Geboden van Julle Jacobs van Uithuisen en Aaltijn Pieters van Leermens sonder eenige inspraak alhier van den Predikstoel geproclameert
In kantlijn: 1740 Die 18 et 24 Aprilis et 1die Maeij

AELTIJN is een dochter van PETER JARGHS en LIJSBETH HINDRICKS. Zij is gedoopt op 21 januari 1720 in Middelstum en Toornwerd GR. AELTIJN is overleden vσσr 23 februari 1756 in Uithuizen GR, ten hoogste 36 jaar oud.

Notitie bij overlijden van AELTIJN: “Inventarium van alsodane goederen als Julle Jacobs met sijn overleden huisvrouw Aaltjen Pieters mandelig heeft beseten”.
op 23 februari 1756 opgemaakt t.b.v. van
“de Minderjarige Kinderen van Julle Jacobs bij wijlen Aaltjen Pieters in egte verwekt”.
RHC GrA Toegangsnummer 734, inventarisnummers 631 en 636 (Uithuizen).

(2) trouwde, 44 jaar oud, op 14 maart 1756 in Uithuizen GR met MARTIEN TJALLINGS, 36 jaar oud, nadat zij op 29 februari 1756 in Uithuizen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van JULLE en MARTIEN: 1756 Den 29 Febr. Julle Jakobs en Martjen Tjallings wed. van Pauwel Pauwels beide van Uithuisen, hier den 14 Mart. bev[estigt].

MARTIEN is een dochter van TJALLING CORNELLIS en TRIJNJE FOCKES. Zij is gedoopt op 1 mei 1719 in Middelstum en Toornwerd GR. MARTIEN is weduwe van PAUWEL PAUWELS (1720-±1751), met wie zij trouwde vσσr 1740.


Kinderen van JULLE en AELTIJN:

 

1 ANTJE JULLES, geboren op 6 september 1741 in Uithuizen GR. Zij is gedoopt op 10 september 1741 in Uithuizen GR. ANTJE is overleden vσσr 1743, ten hoogste 2 jaar oud.

2 ANTJE JULLES, gedoopt op 15 december 1743 in Leermens. Volgt III-a.

3 JAKOB JULLES, gedoopt op 14 november 1745 in Uithuizen GR. Volgt III-b.

4 LIJSBETH JULLES. Zij is gedoopt op 22 februari 1747 in Appingedam GR.

5 PIETER JULLES. Hij is gedoopt op 11 augustus 1748 in Appingedam GR.


Kind van JULLE en MARTIEN:

 

6 JANTJEN JULLES. Zij is gedoopt op 30 januari 1757 in Uithuizen GR.

Notitie bij JANTJEN: Uithuizen 1794
den 6 Julij
na belijdenis
Jantjen Julles

 


II-b EVERT JAKOBS, zoon van JACOB JULLES (zie I) en ANTJE EVERTS. Hij is gedoopt op 7 augustus 1712 in Appingedam GR.

Notitie bij de geboorte van EVERT: 1712, Den 7 Aug. Evert, soon van Jacob Julles, Mulder, en Anje Everts, Egtel.

EVERT is overleden na 1775 in Uithuizen GR, minstens 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van EVERT: voor 1788

Notitie bij EVERT: Uithuizen Ledematen
1759 den 11 Oct.
Evert Jakobs

vermeld Appingedam 1712
vermeld Uithuizen 1756-1775 rogmulder

Beroep:

Rogmulder

EVERT trouwde, 43 jaar oud, op 11 april 1756 in Uithuizen GR met ELSKE JANS, 20 jaar oud, nadat zij op 13 maart 1756 in Usquert in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van EVERT en ELSKE: Usquert, 1756 Martii 13. Evert Jacobs van Uuthuisen en Elske Jans van Uskwert. Attestatie gegeven 10 Aprilis na Uuthuisen.
1756 Den 14 Mart. Evert Jakobs van Uithuisen en Elske Jans van Uskwert, hier den 11 Ap. bev[estigt].

ELSKE is een dochter van JAN JACOBS en ANJE HINDRIX. Zij is gedoopt op 26 februari 1736 in Usquert. ELSKE is overleden vσσr 1788 in Uithuizen GR, ten hoogste 52 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ELSKE: 10 september 1788, “Inventaris van alle sodanige goederen als Elske Jannes weduwe van wijlen Evert Jacobs op haar dodelijke Vecies heeft nagelaten”.
In deze boedelinventaris staat:
“de Roggemolen met alle de annexen daarbij behorende, nevens de behuizing en schuur, de hut bij de behuising staande”.
In deze akte wordt gesproken van
“nog twee minderjarige kinderen”.
RHC GrA toegangsnr 734, inventarisnr 631.

Notitie bij ELSKE: Uithuizen Ledematen
1771 den 28 Meert.
Elske Jannes


Kinderen van EVERT en ELSKE:

 

1 JAKOB EVERTS. Hij is gedoopt op 2 april 1758 in Uithuizen GR. JAKOB is overleden vσσr 1762, ten hoogste 4 jaar oud.

2 STIJNJE EVERTS MULDER. Hij is gedoopt op 16 september 1759 in Uithuizen GR. STIJNJE is overleden op 6 oktober 1839 in Usquert, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 19].

3 JAKOB EVERTS. Hij is gedoopt op 31 januari 1762 in Uithuizen GR.

4 JANTJEN EVERTS. Zij is gedoopt op 26 december 1765 in Uithuizen GR. JANTJEN is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 13 april 1801 in Usquert.

5 JANNES EVERTS. Hij is gedoopt op 19 januari 1772 in Uithuizen GR.

6 ANTJE EVERS MULDER. Zij is gedoopt op 1 januari 1775 in Uithuizen GR. ANTJE is overleden op 14 september 1842 in Usquert, 67 jaar oud.

 


III-a ANTJE JULLES, dochter van JULLE JAKOBS (zie II-a) en AELTIJN PIETERS. Zij is gedoopt op 15 december 1743 in Leermens. ANTJE is overleden op 3 december 1818 in Uithuizen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1818 [bron: Aktenummer 25].

Beroep:

Dagloonster

ANTJE:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 26 mei 1765 in Uithuizen GR met SIMON EPPES, nadat zij op 5 mei 1765 in Uithuizen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ANTJE en SIMON: 1765, Den 5 Maij Simon Eppes en Antje Julles beide van Uithuisen den 26 dito hier bev.

3 kinderen overleden Uithuizermeeden, resp.
29-3-1776, 20-4-1779, en 9-2-1781

SIMON is een zoon van EPPE SIMENS en AAGJE HARMS. SIMON is overleden op 16 februari 1781 in Uithuizen GR.

Notitie bij SIMON: Ook Sijmon Schol

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 3 april 1785 in Uithuizen GR met JAN JAKOBS TUINMAN, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op 19 maart 1785 in Uithuizen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ANTJE en JAN: hij van Uithuizen, zij weduwe van Simon Eppes van Uithuizen

JAN is geboren omstreeks 1746. JAN is overleden op 31 december 1821 in Uithuizen GR, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1821 [bron: Aktenummer 38].

Beroep:

Hovenier, dagloner


Kinderen van ANTJE en SIMON:

 

1 EPPE SIMENS. Hij is gedoopt op 25 januari 1767 in Uithuizen GR. EPPE is overleden op 29 maart 1776 in Uithuizermeeden GR, 9 jaar oud.

2 JULLE SIMENS SCHOLMA. Hij is gedoopt op 18 december 1768 in Uithuizen GR. JULLE is overleden op 24 december 1847 in Woltersum GR, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 december 1847 [bron: Aktenummer 82].

Notitie bij overlijden van JULLE: 24 December 1847 is overleden Julle Siemens Scholma oud 78 jaren van beroep Schoenmaker, laatst gewoond hebbende te Woltersum en geboren te Uithuizen weduwnaar van Anje Hindriks Woldring en zoon van Siemen Scholma en van Antje Jakobs beide overleden

Notitie bij JULLE: Eigenaar huis, erf en leerlooierij (E237) Woltersum (Hoofdweg nabij K. de Boerweg) en tuin (E238, E248) en weiland (E251, E330) Woltersum, 1832

Beroep:

Schoenmaker te Woltersum

JULLE trouwde, 35 jaar oud, op 13 mei 1804 in Woltersum GR met ANJE HINDRIKS WOLDRING, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JULLE en ANJE: 1804 Mai 13 gecop. Julle Simons van Uithuizen en Anje Hindriks van Woltersum

ANJE is geboren op 2 oktober 1778 in Woltersum GR, dochter van HINDRICK JANS WOLDRING en TRIJNTJE HINDRIKS. Zij is gedoopt op 4 oktober 1778 in Woltersum GR. ANJE is overleden op 25 juni 1824 in Woltersum GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juni 1824 [bron: Aktenummer 19].

3 JAKOB SIMENS. Hij is gedoopt op 17 maart 1771 in Uithuizen GR.

4 AAGTJE SIJMENS SCHAAL. Zij is gedoopt op 25 oktober 1772 in Uithuizen GR. AAGTJE is overleden op 11 februari 1828 in Onderdendam (Bedum) GR, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 7].

Notitie bij AAGTJE: Ook Aagtie Siemons Schol

Beroep:

Herbergiersche (1825), tappersche (1828)

AAGTJE trouwde, 21 jaar oud, op 18 mei 1794 in Menkeweer met ALBERT PIETERS DANHOF, 30 jaar oud. ALBERT is geboren in Menkeweer, zoon van PIETER HANSEN DANHOF en NANTJE REINDERS. Hij is gedoopt op 22 januari 1764 in Onderwierum. ALBERT is overleden op 20 januari 1825 in Onderwierum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1825 [bron: Aktenummer 4].

Beroep:

Korenschipper (1814), herbergier (1825) te Onderwierum

5 AALTJEN SIMENS SCHOLMA. Zij is gedoopt op 17 juli 1774 in Uithuizen GR. AALTJEN is overleden op 19 oktober 1827 in Loppersum GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 oktober 1827 [bron: Aktenummer 52]. AALTJEN ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 14 mei 1797 in Loppersum GR met ELTJE GERRITS SLIEREMA, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AALTJEN en ELTJE: beide van Loppersum

ELTJE is geboren omstreeks 1768, zoon van GERRIT ELTJES SLIEREMA en NAMIJNA EIKES. ELTJE is overleden op 5 maart 1832 in Loppersum GR, ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 maart 1832 [bron: Aktenummer 8].

Notitie bij ELTJE: Ook Slierma

Beroep:

Wagenmaker

6 EPPE SIMENS. Hij is gedoopt op 7 september 1777 in Uithuizen GR.

7 EPKE SIMENS. Zij is gedoopt op 5 maart 1780 in Uithuizen GR.


Kinderen van ANTJE en JAN:

 

8 JAKOB JANS ZAAGMAN, geboren op 31 januari 1786 in Uithuizen GR. Hij is gedoopt op 5 februari 1786 in Uithuizen GR. JAKOB is overleden op 8 augustus 1857 in Uithuizermeeden GR, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 augustus 1857 [bron: Aktenummer 59].

Beroep:

Kuiper te Uithuizermeeden

JAKOB trouwde, 34 jaar oud, op 15 april 1820 in Uithuizermeeden GR [bron: Aktenummer 6] met ALBERTJE EDZES VAN DER LAAN, 27 jaar oud. ALBERTJE is een dochter van EDZE EBELS VAN DER LAAN en AAFKE SIMENS. Zij is gedoopt op 11 november 1792 in Uithuizen GR.

Notitie bij de geboorte van ALBERTJE: W. Janssonius Pred. te Uithuizen

ALBERTJE is overleden op 25 maart 1859 in Uithuizermeeden GR, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 22].

Beroep:

Dienstmeid, kuiperse te Uithuizermeeden

9 WIETSE JANS KOOLMAN, geboren op 28 september 1787 in Uithuizen GR. Hij is gedoopt op 7 oktober 1787 in Uithuizen GR. WIETSE is overleden op 9 september 1857 in Uithuizermeeden GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 september 1857 [bron: Aktenummer 72].

Notitie bij WIETSE: Ook Wijtje

Beroep:

Smid te Uithuizermeeden

WIETSE trouwde, 22 jaar oud, op 3 december 1809 in Uithuizermeeden GR met HINDRIKJE JANS BIERLING, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WIETSE en HINDRIKJE: 1809 den 10 Slagtmaand is aangegeven ’t Huwlijk van Wijtse Jans van Uithuizen & Hendrikjen Jans Bierling vd Meden. getr. d. 3 v. Wintermaand

HINDRIKJE is een dochter van JAN LAMMERTS BIERLING en BATTRUID JAKOBS. Zij is gedoopt op 8 oktober 1780 in Uithuizermeeden GR. HINDRIKJE is overleden op 16 maart 1843 in Uithuizermeeden GR, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 16].

Notitie bij HINDRIKJE: 1802 Den 8 April zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
+1843 Hindrikje Jans Bierling vr. v. Wijtse Jans Koolman

Beroep:

Smidse

 


III-b JAKOB JULLES, zoon van JULLE JAKOBS (zie II-a) en AELTIJN PIETERS. Hij is gedoopt op 14 november 1745 in Uithuizen GR. JAKOB is overleden in 1792, 46 of 47 jaar oud.

Beroep:

Stokersknecht

JAKOB:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 22 december 1771 in Uithuizen GR met ANJE FOLKERS, nadat zij op 8 december 1771 in Uithuizen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van JAKOB en ANJE: beide van Uithuizen

ANJE is overleden vσσr 1781.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 4 juni 1781 in Ten Boer GR met STIENTJE KLAASSEN, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAKOB en STIENTJE: hij van Uithuizen, zij van Bedum

STIENTJE is een dochter van KLAES KERNELLIS en GREETJE FOCKES. Zij is gedoopt op 25 mei 1758 in Bedum GR.

Notitie bij STIENTJE: Ook Koster

Beroep:

Daglonersche


Kinderen van JAKOB en ANJE:

 

1 AALTJEN JAKOBS. Zij is gedoopt op 23 februari 1772 in Uithuizen GR. AALTJEN is overleden op 1 april 1772 in Uithuizen GR, 1 maand oud.

Notitie bij overlijden van AALTJEN: 1-4-1772 Jacob Julles kind

2 JULLE JAKOBS, geboren in Sint Annen (Ten Boer) GR. Hij is gedoopt op 1 mei 1774 in Ten Boer GR.

3 TRIJNJE JAKOBS, geboren in Sint Annen (Ten Boer) GR. Zij is gedoopt op 14 juli 1776 in Ten Boer GR.

4 PIETER JAKOBS, geboren op 29 januari 1778 in Sint Annen (Ten Boer) GR. Hij is gedoopt op 6 december 1778 in Ten Boer GR.


Kinderen van JAKOB en STIENTJE:

 

5 KLAAS JAKOBS, geboren op 25 maart 1782 in Sint Annen (Ten Boer) GR. Hij is gedoopt op 7 april 1782 in Ten Boer GR.

6 FOCKE JAKOBS TILLEMA, geboren op 29 oktober 1783 in Sint Annen (Ten Boer) GR. Hij is gedoopt op 29 oktober 1783 in Ten Boer GR. FOCKE is overleden op 13 juni 1827 in Onderdendam (Bedum) GR, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 85].

Beroep:

Broodbakker

7 EVERT JAKOBS, geboren in Sint Annen (Ten Boer) GR. Hij is gedoopt op 18 september 1785 in Ten Boer GR.

8 EVERT JAKOBS MULDER. Hij is gedoopt op 23 november 1788 in Ten Boer GR. EVERT is overleden op 26 juli 1840 in Obergum GR, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 17].

Notitie bij overlijden van EVERT: leeftijd 54 jaar

Notitie bij EVERT: Het lijkt erop dat bij het huwelijk van Evert op 13-3-1817 te Winsum het geboortebewijs de doopdatum bevatte van Evert geboren in 1785 en jong overleden. Bij huwelijk is 18-9-1785 vermeld en bij overlijden op 26-7-1840 is zijn leeftijd 54 jaar

Beroep:

Boerenknecht, dagloner

9 GRIETJE JAKOBS TILLEMA, geboren op 7 november 1792 in Onderdendam (Bedum) GR. Zij is gedoopt op 9 december 1792 in Bedum GR.

Notitie bij de geboorte van GRIETJE: vader overleden

GRIETJE is overleden op 23 september 1830 in Tjamsweer (Appingedam) GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 september 1830 [bron: Aktenummer 51].

Notitie bij GRIETJE: Ook Koster, Meester

 

Index (67 personen)

AAFKE SIMENS  III-a,8

AAGJE HARMS (~10-03-1713) [Schoonmoeder van III-a]  III-a

AALTJEN JAKOBS (~23-02-1772, †01-04-1772) [Dochter van III-b]  III-b,1

AELTIJN PIETERS (~21-01-1720, †<23-02-1756) [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b

ANJE FOLKERS (†<1781) [Partner van III-b]  III-b

ANJE HINDRIX [Schoonmoeder van II-b]  II-b

ANTJE EVERTS (†09-01-1749) [Partner van I]  I; II-a; II-b

ANTJE JULLES (*06-09-1741, †<1743) [Dochter van II-a]  II-a,1

ANTJE JULLES (~15-12-1743, †03-12-1818) [Nummer III-a]  III-a

BATTRUID JAKOBS (~21-10-1742, †10-06-1810)  III-a,9

ELSKE JANS (~26-02-1736, †<1788) [Partner van II-b]  II-b

EPKE SIMENS (~05-03-1780) [Dochter van III-a]  III-a,7

EPPE SIMENS (~25-01-1767, †29-03-1776) [Zoon van III-a]  III-a,1

EPPE SIMENS (~08-04-1707, †<15-01-1741) [Schoonvader van III-a]  III-a

EPPE SIMENS (~07-09-1777) [Zoon van III-a]  III-a,6

EVERT JAKOBS (~07-08-1712, †>1775) [Nummer II-b]  II-b

EVERT JAKOBS (~18-09-1785) [Zoon van III-b]  III-b,7

GREETJE FOCKES [Schoonmoeder van III-b]  III-b

JACOB JULLES (†12-11-1753) [Nummer I]  I; II-a; II-b

JAKOB EVERTS (~02-04-1758, †<1762) [Zoon van II-b]  II-b,1

JAKOB EVERTS (~31-01-1762) [Zoon van II-b]  II-b,3

JAKOB JULLES (~14-11-1745, †1792) [Nummer III-b]  III-b

JAKOB SIMENS (~17-03-1771) [Zoon van III-a]  III-a,3

JAN JACOBS [Schoonvader van II-b]  II-b

JANNES EVERTS (~19-01-1772) [Zoon van II-b]  II-b,5

JANTJEN EVERTS (~26-12-1765, []13-04-1801) [Dochter van II-b]  II-b,4

JANTJEN JULLES (~30-01-1757) [Dochter van II-a]  II-a,6

JULLE JAKOBS (~09-08-1711) [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b

JULLE JAKOBS (~01-05-1774) [Zoon van III-b]  III-b,2

KLAAS JAKOBS (*25-03-1782) [Zoon van III-b]  III-b,5

KLAES KERNELLIS [Schoonvader van III-b]  III-b

LIJSBETH HINDRICKS [Schoonmoeder van II-a]  II-a

LIJSBETH JULLES (~22-02-1747) [Dochter van II-a]  II-a,4

MARTIEN TJALLINGS (~01-05-1719) [Partner van II-a]  II-a

NAMIJNA EIKES  III-a,5

PAUWEL PAUWELS (~01-04-1720, †±1751)  II-a

PETER JARGHS (~24-05-1693) [Schoonvader van II-a]  II-a

PIETER JAKOBS (*29-01-1778) [Zoon van III-b]  III-b,4

PIETER JULLES (~11-08-1748) [Zoon van II-a]  II-a,5

SIMON EPPES (†16-02-1781) [Partner van III-a]  III-a

STIENTJE KLAASSEN (~25-05-1758) [Partner van III-b]  III-b

TJALLING CORNELLIS [Schoonvader van II-a]  II-a

TRIJNJE FOCKES [Schoonmoeder van II-a]  II-a

TRIJNJE JAKOBS (~14-07-1776) [Dochter van III-b]  III-b,3

TRIJNTJE HINDRIKS (~07-10-1753, †10-03-1804)  III-a,2

BIERLING, HINDRIKJE JANS (~08-10-1780, †16-03-1843)  III-a,9

BIERLING, JAN LAMMERTS (~19-04-1740, †13-08-1811)  III-a,9

DANHOF, ALBERT PIETERS (~22-01-1764, †20-01-1825)  III-a,4

DANHOF, PIETER HANSEN (*1730, †08-05-1806)  III-a,4

KOOLMAN, WIETSE JANS (*28-09-1787, †09-09-1857) [Zoon van III-a]  III-a,9

LAAN, ALBERTJE EDZES VAN DER (~11-11-1792, †25-03-1859)  III-a,8

LAAN, EDZE EBELS VAN DER  III-a,8

MULDER, ANTJE EVERS (~01-01-1775, †14-09-1842) [Dochter van II-b]  II-b,6

MULDER, EVERT JAKOBS (~23-11-1788, †26-07-1840) [Zoon van III-b]  III-b,8

MULDER, STIJNJE EVERTS (~16-09-1759, †06-10-1839) [Zoon van II-b]  II-b,2

REINDERS, NANTJE (†<1770)  III-a,4

SCHAAL, AAGTJE SIJMENS (~25-10-1772, †11-02-1828) [Dochter van III-a]  III-a,4

SCHOLMA, AALTJEN SIMENS (~17-07-1774, †19-10-1827) [Dochter van III-a]  III-a,5

SCHOLMA, JULLE SIMENS (~18-12-1768, †24-12-1847) [Zoon van III-a]  III-a,2

SLIEREMA, ELTJE GERRITS (*±1768, †05-03-1832)  III-a,5

SLIEREMA, GERRIT ELTJES  III-a,5

TILLEMA, FOCKE JAKOBS (*29-10-1783, †13-06-1827) [Zoon van III-b]  III-b,6

TILLEMA, GRIETJE JAKOBS (*07-11-1792, †23-09-1830) [Dochter van III-b]  III-b,9

TUINMAN, JAN JAKOBS (*±1746, †31-12-1821) [Partner van III-a]  III-a

WOLDRING, ANJE HINDRIKS (*02-10-1778, †25-06-1824)  III-a,2

WOLDRING, HINDRICK JANS (*14-12-1731, †15-12-1803)  III-a,2

ZAAGMAN, JAKOB JANS (*31-01-1786, †08-08-1857) [Zoon van III-a]  III-a,8


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:20