Parenteel van REINER JACOBS

I REINER JACOBS.

Notitie bij REINER: dec. 1679 lidmaat te Groningen

REINER trouwde op 9 april 1675 in Groningen GR met GRIETJEN HINDRICKS.

Notitie bij het huwelijk van REINER en GRIETJEN: Saturni den 20 martij 1675
Reiner Jacobs van Gron. Ps. & Grietien Hindricx van Visvliedt p qua Reinder Gerrits als goede bekende, mits dat de geboden mede tot Visvliedt gaen.
Gecop p D. Anth. Matthaeum den 9 Apr 1675 na dat volgent avonde attestatie de geboden tot Visvliedt mede wettelicke waeren gegaen

Notitie bij GRIETJEN: Ook Henrics
maart 1679 lidmaat te Groningen


Kinderen van REINER en GRIETJEN:

 

1 HILLETJEN REINDERS. Zij is gedoopt op 5 maart 1676 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HILLETJEN: A-kerk, Sledemennerstraat

HILLETJEN is overleden vr 1677, ten hoogste 1 jaar oud.

2 HILLETJEN REINDERS, gedoopt op 11 november 1677 in Groningen GR. Volgt II-a.

3 JACOB REINDERS. Hij is gedoopt op 13 juni 1680 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JACOB: A-kerk, Sledemennerstraat

JACOB is overleden vr 1683, ten hoogste 3 jaar oud.

4 JACOB REINDERS, gedoopt op 23 januari 1683 in Groningen GR. Volgt II-b.

5 HENRIC REINDERS. Hij is gedoopt op 23 januari 1683 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HENRIC: Martinikerk, Sledemennerstraat
Tweeling

 


II-a HILLETJEN REINDERS, dochter van REINER JACOBS (zie I) en GRIETJEN HINDRICKS. Zij is gedoopt op 11 november 1677 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HILLETJEN: A-kerk, Sledemennerstraat

HILLETJEN trouwde, 29 jaar oud, op 1 december 1706 in Groningen GR met LAMMERT BARELS.

Notitie bij het huwelijk van HILLETJEN en LAMMERT: Saturni den 30 October 1706
Lammert Barels van Gron. present en Hillettje Rhijnders van Gron pro qua Tonnis Pouwels als Neef
Cop p. Dns Themmen den 1 december 1706 AK


II-b JACOB REINDERS, zoon van REINER JACOBS (zie I) en GRIETJEN HINDRICKS. Hij is gedoopt op 23 januari 1683 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JACOB: Martinikerk, Sledemennerstraat
Tweeling

JACOB is overleden vr 1714, ten hoogste 31 jaar oud.

Notitie bij JACOB: De ‘Reijtmeulen’ oftewel ‘het oude Reythock’ in de stad Groningen gelegen in de Kruitdwinger werd in 1657 gebouwd “inde dwenger tusschen de Crane ende Botteringepoorte”. De molen was een rietgedekte stellingmolen op een houten tussen- en onderstuk. De molen brandde in de nacht van 2 op 3 augustus 1832 af.

JACOB trouwde, 25 jaar oud, op 15 november 1708 in Groningen GR met TRIJNTIEN PETERS, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JACOB en TRIJNTIEN: Saturni den 27 octob 1709
Jacob Reijnders van Groningen praesent, en Trijntien Peters van Bedum, pro qua Claes Jans als Neef
Cop. p. dn. P. Albartoma, den 15 novemb. 1708 in NC
in marge: met belastinge tot Bedum

TRIJNTIEN is een dochter van PETER JANS. Zij is gedoopt op 13 mei 1683 in Bedum GR.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTIEN: 1683, Den 13en Majus heeft Peter Jans in de Wijck een kint ter doop laeten brengen en is genaemt Trijntjen

TRIJNTIEN is overleden na 1736, minstens 53 jaar oud. TRIJNTIEN trouwde later op 20 maart 1714 in Groningen GR met HINDRICK MARISSEN.


Kinderen van JACOB en TRIJNTIEN:

 

1 GRIETJE JACOBS. Zij is gedoopt op 5 november 1709 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GRIETJE: Martinikerk, bij het Oude Riedh[ock]

2 PIETER JACOBS GOEDHUIS, gedoopt op 15 december 1711 in Groningen GR. Volgt III.

 


III PIETER JACOBS GOEDHUIS, zoon van JACOB REINDERS (zie II-b) en TRIJNTIEN PETERS. Hij is gedoopt op 15 december 1711 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETER: Martinikerk, bij het Oude Reijthock

PIETER is overleden vr 1763, ten hoogste 52 jaar oud.

Notitie bij overlijden van PIETER: Jacob Goethuis, Lucas Sluiter, en de wed. Goethuis laten bekendmaken, als dat ze een extraordinaire vette, 5 jaarige Osse hebben geslagt. zynde 1000 Pond zwaar. Jemands gading zynde kan zig by boyengenoemden vervoegen, dezelve is op heden geslagt in de Stoeldraaijer Straat by Jacob Goethuis. (Opregte Groninger Courant no 3, 11-1-1763)

By de Weduwe van PIETER GOEDHUIS op de hoek van de Ooster Straat, en by den Olderman BERENT GOEDHUIS onder het Gouden Hoofd, is op heden geslagt een extra puik vette fyne gemeste jonge Koe, van 800 pond zwaar. (Opregte Groninger Courant no 22, 17-3-1772)

Beroep:

Vleeschhouwer

PIETER trouwde, 24 jaar oud, op 16 mei 1736 in Groningen GR met JANTJE BERENDS, 21 jaar oud, nadat zij op 28 april 1736 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van PIETER en JANTJE: Saturdagh den 28 April 1736
Pieter Jacobs p.s. van Groningen en Jantijn Berents van de Horentse Dijk pro qua Jan Ellents als versoght van de Bruijd en last hebbende van de voormond.
Den 16 Maije 1736 Ds Bertling AK
In kantlijn: Consent van Bruijdegoms moeder voldaan [doorgehaald]

JANTJE is een dochter van BERENT JACOBS en RENSKE JANS. Zij is gedoopt op 22 januari 1715 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTJE: Martinikerk, Horensche Dijck

JANTJE is overleden op 16 januari 1800 in Groningen GR, 84 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JANTJE: index op de breukdoden Groningen 1794-1805
Goedhuis, Jantien B., 17 Janrii 1800

advertentie Groninger Courant no 6, 21-1-1800


Kinderen van PIETER en JANTJE:

 

1 JACOB GOEDHUIS, gedoopt op 26 februari 1737 in Groningen GR. Volgt IV-a.

2 BEREND GOEDHUIS. Hij is gedoopt op 19 april 1739 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BEREND: Martinikerk, Grote Markt

BEREND is overleden vr 1741, ten hoogste 2 jaar oud.

3 RENSJEN GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 10 juni 1740 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RENSJEN: Grote Kerk, Grote Markt

RENSJEN is overleden vr 1744, ten hoogste 4 jaar oud.

4 BEREND PIETERS GOEDHUIS, gedoopt op 12 november 1741 in Groningen GR. Volgt IV-b.

5 RENSKE GOEDHUIS, gedoopt op 7 augustus 1744 in Groningen GR. Volgt IV-c.

6 TRIJNTIEN GOEDHUIS, gedoopt op 25 februari 1746 in Groningen GR. Volgt IV-d.

7 CHRISTINA GOEDHUIS, gedoopt op 11 maart 1749 in Groningen GR. Volgt IV-e.

8 JAN GOEDHUIS, gedoopt op 29 september 1751 in Groningen GR. Volgt IV-f.

9 DANIEL GOEDHUIS, gedoopt op 4 december 1753 in Groningen GR. Volgt IV-g.

10 PIETER GOEDHUIS. Hij is gedoopt op 15 augustus 1756 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETER: Martinikerk, Grote Markt

 


IV-a JACOB GOEDHUIS, zoon van PIETER JACOBS GOEDHUIS (zie III) en JANTJE BERENDS. Hij is gedoopt op 26 februari 1737 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JACOB: Stoeldraaierstraat

JACOB is overleden vr 1814, ten hoogste 77 jaar oud.

Notitie bij JACOB: 1759, halve slagtergilde, gildebroederszoon, 2.10.-

Het word bekent gemaakt, als dat er een extra vette jonge Koe geslagt, en met de Krone door de Stad geleyd is, van 10 11 hondert pond zwaar. Jemands gading zynde, kan komen in de Stoeldrajer Straat by JACOB GOETHUIS. (Opregte Groninger Courant no 31, 17-4-1761)

Da Procureur H. BROUWER in qlt , gedenkt op HEDEN den 22 Juli 1774, ten Huize van den Kastelein L. Rieder in de oude Ebbinge Straat, op Strykgelds Conditien te Verkopen , een Neringryke Behuizinge zynde een Slagtery, staande en geleegen in de Stoeldraaijer Straat, zoo thans door den Olderman Goethuis word bewoond, om op den 1 November 1774 te aanvaarden; breeder in de aangeslagen Billetten vermeld. (Groninger Courant no 58, 22-7-1774)

Akte van overdracht door Berent Woldring en Hindrikjen Berents e.l. aan de olderman Jacob Goedhuis van een behuizing met twee plaatsen en een mandelige put er achter, gelegen in de Stoeldraaiersstraat W.Z. te Groningen, waarop tegelijk een hypotheek, groot 2.400 Carolusgulden, wordt gevestigd ten gunste van overste J. Lohman, 1775 (G.A. toegang nr 548)

De Procureur H. BROUWER in qlt, gedenkt op Maandag den 20 Januari 1783 s avonds om 6 uur, ten Huize van de Kastelein L. Rieder in de oude Ebbinge Straat in het Hagje, publyk op Strykgelds Conditien te Verkoopen, II. een Behuizinge zynde een Slagtery, staande ten Westen in de Stoeldraaijer Straat, wordende door Olderman J. Goethuis en Vrouw bewoond, om alle op Imo May 1783 te aanvaarden; breder in de aangeslagene Billetten gespecificeert. (Groninger Courant no 105, 31-12-1782, no 4, 14-1-1783)

Het gezin woonde in de Stoeldraaiersstraat tot 1786, daarna in de Oude Kijk in
‘t Jatstraat tot 1789 en vervolgens in de Leliestraat.

Beroep:

Slachter, olderman

JACOB:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17 maart 1759 in Groningen GR met CATHARINA STOUR.

Notitie bij het huwelijk van JACOB en CATHARINA: Sabbathi den 17 Martii 1759
Jacob Goethuis Ps. en Cathiarina Stour Wedw. van Pieter Sluiter, beide van Groningen pro qua Menno Stour als broeder.
Cop. den 17 Maert 1759 door Ds Hulsius AK

CATHARINA is een dochter van ROELF MENNES en GEESIEN JOESTEN. CATHARINA is overleden vr 11 mei 1774 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van CATHARINA: Breukdodenboek Groningen 1754-1794
1774 11 Maij Catharina Steur vr. van Jacob Goethuis Steur in Stoeldr. straat

Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Groningen 1768-1776
1774 den 21 Maij, NK, Catrijna Steur, vrouw v. Jacob Goethuis in Stoeldraijersstraat t lak. v. de Slagt. Gilde

CATHARINA trouwde voorheen op 20 mei 1745 in Groningen GR met PIETER SLUITER.

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 6 juni 1777 in Groningen GR met AALTJE RIJKENS, 24 jaar oud, nadat zij op 6 april 1777 in Hoogezand GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van JACOB en AALTJE: Hoogezand, hij van Groningen, zij van Veendam
attestatie naar Groningen
Sabbathi den 5 April 1777
Jacob Goethuis van Groningen Ps. en Aaltje Rijckens van de Wildervanck pro qua Roelf Weites als broeder.
Cop. den 6 Junii 1777 door Ds Sijpkens NK
in kantlijn: met belastinge op het Hoge Zand

AALTJE is een dochter van GEERT RIJKENS en MARGIEN HINDRIKS. Zij is gedoopt op 22 april 1753 in Wildervank GR. AALTJE is overleden op 18 januari 1814 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1814 [bron: Aktenummer 53].

Notitie bij AALTJE: Ook Riekens


IV-b BEREND PIETERS GOEDHUIS, zoon van PIETER JACOBS GOEDHUIS (zie III) en JANTJE BERENDS. Hij is gedoopt op 12 november 1741 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BEREND: Martinikerk, Grote Markt

BEREND is overleden vr 28 november 1808 in Groningen GR, ten hoogste 67 jaar oud.

Notitie bij overlijden van BEREND: Aangegeven lijken Groningen 1808
Den 28 Novb 1808 Berend Goedhuis man van Tjadwe Bronds oud 70 Jaar gewo[o]nd in t Klooster
1 Kind naa 2 Huwelik

Notitie bij BEREND: 1762, halve slagtergilde, gildebroeders zoon, 2.10.-

De Slagter B. GOEDHUIS, gedenkt op Vrydag den 15 Februari te laten Verlooten, ten Huize van L. van der Tuuk in de oude Munster, een extra puik vet gemeft Zoetemelks Kalf, zeshonderd pond zwaar. (Groninger Courant no 12, 8-2-1782)

De Geregtelyke Beschryvinge zynde uitgebragt, over de vaste Goederen van B. GOETHUIS, in deze Stad ofte diens Tavel gelegen, worden deszelfs Creditoren gewaarschouwd, hunne pretensien voor den 10 Februari 1785, ter Stads Secretarie te laaten aantekenen. (Groninger Courant no 1, 4-1-1785, no 2, 7-1-1785)

Beroep:

Vleeschhouwer, olderman

BEREND:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 16 mei 1764 in Groningen GR met MARIA BEZEID, 29 jaar oud, nadat zij op 14 april 1764 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van BEREND en MARIA: Sabbathi den 7 April 1764
Berent P. Goedhuis van Groningen Ps. en Maria Bezeid van Leeuwarden pro qua Samuel Hins als daertoe versogt.
Cop. den 16 Maij 1764 door Ds Wierenga AK
In kantlijn Met belastinge te Leeuwarden

Leeuwarden
Vermelding: Ondertrouw op 28 april 1764
Man : Berent Pieters Goedhuis afkomstig van Groningen
Vrouw : Maria Bezeid afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is mr. slachter

Vermelding: Attestatie afgegeven op 13 mei 1764
Man : Berent Pieters Goedhuis afkomstig van Groningen
Vrouw : Maria Bezeid afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : met attestatie naar Groningen

MARIA is een dochter van FERDINANT WYSHEIT en JOHANNA ORELS. Zij is gedoopt op 5 april 1735 in Leeuwarden FRL.

Notitie bij de geboorte van MARIA: tweeling
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1735
Dopeling: Maria
Gedoopt op 5 april 1735 in Leeuwarden
Dochter van Ferdinandus Byseit en Joanna Jacobs
Aanwezig: Geertruit Hendrix

Opm.: De moeder is niet Rooms Katholiek [Luthers]

MARIA is overleden vr 29 februari 1780 in Groningen GR, ten hoogste 44 jaar oud.

Notitie bij overlijden van MARIA: Breukdodenboek Groningen 1729-1794
1780 Febr. 29 Maria Besit, Vrouw van Olderman Berend Goethuis, in Heerestraat

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 15 juni 1781 in Groningen GR met TJADDUWE PIETERS BRONS, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van BEREND en TJADDUWE: Sabbathi den 26 Maijii 1781
Berent Goedhuis van Groningen Ps. en Tjadduwe Pieters Brons van de Oude Peekel Aa pro qua Michiel Wurmbrand als Neef
Cop. den 15 Junij 1781 door Ds Sijpkens NK

Voor hem: Jantje Berends, wed. Pieter Goedhuis, als moeder; Jacob Goedhuis en Aaltje Riekens, als oudste broeder; Jannes Goedhuis en Sijtske de Vries, broeder; Daniel Goedhuis en Alberdina de Vries, als broeder; Michiel Wormbrand en Renske Goedhuis, als volle zuster; Haike Dieders als voormond van de afgekochte kinderen.
Voor haar: Pieter Brons en Trijntje Jacobs als vader en moeder; Maria Pieters Brons als zuster.

TJADDUWE is geboren op 14 augustus 1747 in Oude Pekela GR, dochter van PIETER BRONS en TRIJNTJE JAKOBS. Zij is gedoopt op 20 augustus 1747 in Oude Pekela GR.

Notitie bij de geboorte van TJADDUWE: 1747 Aug. d. 20 gedoopt een Dochter van Pieter Brons & Trijntje Jakobs, Echtel. geb. d. 14 Aug. 1747, gen. Tjadduwe
volgens eene aanteekening uit den Bijbel aan mij vertoond. M.J. Adriani Pred. [Oude Pekela 17-12-1809 - 5-12-1845]

TJADDUWE is overleden op 1 april 1818 in Groningen GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 april 1818 [bron: Aktenummer 194].


IV-c RENSKE GOEDHUIS, dochter van PIETER JACOBS GOEDHUIS (zie III) en JANTJE BERENDS. Zij is gedoopt op 7 augustus 1744 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RENSKE: Martinikerk, Brede Markt

RENSKE is overleden vr 29 februari 1804 in Groningen GR, ten hoogste 59 jaar oud.

Notitie bij overlijden van RENSKE: index op de breukdoden Groningen 1794-1805
Goedhuis, Rensje, 29 Febr. 1804

RENSKE:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 28 oktober 1777 in Groningen GR met MICHIEL WORMBRAND, nadat zij op 11 oktober 1777 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van RENSKE en MICHIEL: Sabbathi den 11 October 1777
Michiel Wormbrand van Leeuwaarden ps en Renske Goedhuis van Groningen pro qua Jacobus Goedhuis als broeder.
Cop. den 28 Octob. 1777 door Ds Swijghuisen NK

MICHIEL is overleden vr 11 mei 1789 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van MICHIEL: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Groningen 1783-1793
MK 1789 d. 11 Maij, Michiel Wormbrandt man van Renske Goedthuis an de Slagter Rijp, t laak. craamgilde

Beroep:

Kramer

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 17 april 1794 in Groningen GR met ALDERT MEIJER.

Notitie bij het huwelijk van RENSKE en ALDERT: Saturni den 29 Meert 1794
Aldert Meijer en Renske Goedhuis wede van Michiel Wormbrand beide van Groningen pro qua Daniel Goedhuis als broeder.
in marge: AK
Gecop. op donderdag den 17 April 1794 door Dne Sijpkens in de N Kerk


IV-d TRIJNTIEN GOEDHUIS, dochter van PIETER JACOBS GOEDHUIS (zie III) en JANTJE BERENDS. Zij is gedoopt op 25 februari 1746 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTIEN: Martinikerk, Brede Markt

TRIJNTIEN is overleden vr 1784, ten hoogste 38 jaar oud. TRIJNTIEN trouwde, 24 jaar oud, op 7 september 1770 in Groningen GR met HENDRIK STIMERS, nadat zij op 18 augustus 1770 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van TRIJNTIEN en HENDRIK: Sabbathi den 18 Augusti 1770
Hendrik Stimers Corporael in de Grenadier Compagnie en eerste Bataillon van de Lieut. Gen. Prins van Baden Durlach van Nijmeegen Ps. en Trijntje Goethuis van Groningen, pro qua Berent Goethuis als broeder.
Cop den 7 September 1770 door Ds van Hiltrop AK

HENDRIK trouwde later op 28 juli 1784 in Groningen GR met ANNA MARGARETA BOS (geb. 1749).


IV-e CHRISTINA GOEDHUIS, dochter van PIETER JACOBS GOEDHUIS (zie III) en JANTJE BERENDS. Zij is gedoopt op 11 maart 1749 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CHRISTINA: Martinikerk, Oosterstraat

CHRISTINA is overleden vr 26 september 1781 in Groningen GR, ten hoogste 32 jaar oud.

Notitie bij overlijden van CHRISTINA: Breukdodenboek Groningen 1754-1794
1781 Sept. 26 Christina Goethuis vrouw van Derk Bril, aan t Schuitendiep
Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Groningen 1781-1783
1781 26 Septb.
Christina Goethuijs vr. van Dirk Bril aant Schuijtendiep, t lake glasemaker gilde

CHRISTINA trouwde, 29 jaar oud, op 5 november 1778 in Groningen GR met DIRK WILHELM BRIL, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CHRISTINA en DIRK: Sabbathi den 3 October 1778
Derk Bril Ps. en Christina Goedhuis, beide van Groningen pro qua Jacob Goedhuis als broeder
Cop. den 5 November 1778 door Ds Reuter Luth Kerk

DIRK is geboren op 19 mei 1747 in Groningen GR, zoon van DIRCK WILHELM BRIEL en ANNA MARGARETHA MEIJERS. Hij is gedoopt op 21 mei 1747 in Groningen GR. DIRK trouwde later op 12 april 1782 in Groningen GR met MARIA POTT. DIRK trouwde later op 25 juni 1784 in Groningen GR met HILLIGJEN WESTERBORG.

Beroep:

Glazenmaker


IV-f JAN GOEDHUIS, zoon van PIETER JACOBS GOEDHUIS (zie III) en JANTJE BERENDS. Hij is gedoopt op 29 september 1751 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: Martinikerk, Botermarkt

JAN is overleden op 16 oktober 1828 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1828 [bron: Aktenummer 743].

Notitie bij overlijden van JAN: Heilige Geest Gasthuis

Notitie bij JAN: Ook Jannes

1776, halve knookenhouwergilde, gildebroeders zoon, 2.10.-

De Procureur H. BROUWER in qlt, gedenkt op Zaturdag den 20 December s avonds te 6 uur, ten Huize van de Wynhandelaar J. S. DAMSTEE in de Gouden Roemer, publyk op Strykgelds Conditien te Verkoopen, een groote Behuizinge zynde een Slagtery, staande ten Westen in de Ooster Straat, wordende thans door Monsr. J. Goethuis en Vrouw bewoond, s Jaars voor 130 gl., om op Imo May 1783 [=1784] te aanvaarden: breder in de aangeslagene Biil. gespecifc. (Groninger Courant no 96, 2-12-1783, no 97, 5-12-1783)

By JAN GOEDHUIS tusschen Poel Poort en de Boog is op heden geslagt, een puik vette jonge KOE 800 lb zwaar. (Groninger Courant no 80, 4-10-1799)

Bij verponding 1806 Poelestraat nz M 121

Beroep:

Vleeschhouwer, Slagter

JAN trouwde, 27 jaar oud, op 10 november 1778 in Groningen GR met SIJTSKE DE VRIES, 22 jaar oud, nadat zij op 17 oktober 1778 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van JAN en SIJTSKE: Sabbathi den 17 October 1778
Jan Goedhuis van Groningen p.s. en Sijtske de Vries van Zuidlaren, pro qua Fredrik de Vries als Vader.
Cop: den 10 November 1778 door Ds Sijpkens NK

SIJTSKE is geboren in Plankensloot DR, dochter van FRERIK SIJTSES DE VRIES en AALTJE FRERIKS PIEKS. Zij is gedoopt op 17 oktober 1756 in Zuidlaren DR. SIJTSKE is overleden op 12 december 1810 in Groningen GR, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1810.

Notitie bij overlijden van SIJTSKE: Aangegeven lijken
1810, 15 Dec. Sietske Freerks de Vries vrouw van Jan Goedhuis oud 54 jaren gewoond voor Poelpoort na 8 kinderen.

Heden na middernagt om 1 uur, overleed mijne zeer geliefde Echtgenoote SIETSKE FREERKS DE VRIES, in den ouderdom van 54 Jaren 2 Maanden en eenige dagen, na eene allergenoeglijkste Echtverbintenis van 32 jaren, bitter bedroeft geve van dit voor mij en mijner Kinderen smertelijk verlies, door dezen thans gebruikelijken weg kennis aan vrienden en bekenden. Groningen den 12 December 1810. JAN GOEDHUIS, Vleeschhouwer tusschen de Poelpoort en de Boog. (Groninger Courant no 100, 14-12-1810)

Notitie bij SIJTSKE: Ook Sijke, Sijske Freerks
mei 1778 lidmaat te Groningen


Kinderen van JAN en SIJTSKE:

 

1 PIETER GOEDHUIS, gedoopt op 3 februari 1779 in Groningen GR. Volgt V-a.

2 AALTJEN GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 6 december 1780 in Groningen GR. AALTJEN is overleden vr 1782, ten hoogste 2 jaar oud.

3 AALTJE GOEDHUIS, gedoopt op 16 januari 1782 in Groningen GR. Volgt V-b.

4 FREERK GOEDHUIS, gedoopt op 9 mei 1784 in Groningen GR. Volgt V-c.

5 JANTJE GOEDHUIS, gedoopt op 11 oktober 1786 in Groningen GR. Volgt V-d.

6 JAN GOEDHUIS. Hij is gedoopt op 25 februari 1789 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: gedoopt als Johannes, Poelestraat, A-kerk

JAN is overleden op 30 mei 1853 in Groningen GR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1853 [bron: Aktenummer 417].

Notitie bij overlijden van JAN: Vries 30/05/1853 Aktenummer 34

Notitie bij JAN: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. G, Schuitemakerstraat 194a

JAN bleef ongehuwd.

Beroep:

Stadsomroeper

7 VROUKE GOEDHUIS, gedoopt op 5 januari 1791 in Groningen GR. Volgt V-e.

8 TRIENTJE GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 6 februari 1793 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van TRIENTJE: Poelestraat

TRIENTJE is overleden vr 1794, ten hoogste 1 jaar oud.

9 TRIJNTIJN GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 4 juli 1794 in Groningen GR.

10 KRISTINA GOEDHUIS, geboren op 21 oktober 1796 in Groningen GR. Volgt V-f.

11 DANIEL GOEDHUIS, gedoopt op 8 augustus 1800 in Groningen GR. Volgt V-g.

 


IV-g DANIEL GOEDHUIS, zoon van PIETER JACOBS GOEDHUIS (zie III) en JANTJE BERENDS. Hij is gedoopt op 4 december 1753 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van DANIEL: Martinikerk, Grote Markt

DANIEL is overleden op 12 oktober 1824 in Groningen GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 oktober 1824 [bron: Aktenummer 569].

Notitie bij DANIEL: 1781, halve knokenhouwergilde, gildebroeders zoon, 2.10.-

By JAN GOEDHUIS tusschen Poel poort en de Boog, en by DANIEL GOEDHUIS om de hoek van Ooster Straat aan de Markt is op heden geslagt een puik vette voljarige KWENE 900 lb zwaar. (Groninger Courant no 21, 13-3-1801)

Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. E Wijk 2, nr. 13, oud (1806) T 5, totaal 4 mannen 4 vrouwen

Beroep:

Vleeschhouwer

DANIEL trouwde, 27 jaar oud, op 25 mei 1781 in Groningen GR met ALBERDINA DE VRIES, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van DANIEL en ALBERDINA: Sabbathi den 21 April 1781
Daniel Goedhuis van Groningen Ps en Alberdina de Vries van Zuidlaren pro qua Fredrik de Vries als vader
Cop. den 25 Maij 1781 door Ds de Blau NK

ALBERDINA is geboren in Plankensloot DR, dochter van FRERIK SIJTSES DE VRIES en AALTJE FRERIKS PIEKS. Zij is gedoopt op 17 december 1758 in Zuidlaren DR. ALBERDINA is overleden op 29 december 1845 in Groningen GR, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1845 [bron: Aktenummer 884].

Notitie bij ALBERDINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Groote Markt 13
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Groote Markt 13

Beroep:

Vleeschhouwersche


Kinderen van DANIEL en ALBERDINA:

 

1 AALTJEN GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 22 augustus 1781 in Groningen GR. AALTJEN is overleden vr 1788, ten hoogste 7 jaar oud.

2 JANTJEN GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 27 september 1782 in Groningen GR. JANTJEN is overleden op 3 december 1853 in Groningen GR, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1853 [bron: Aktenummer 853]. JANTJEN bleef ongehuwd.

3 FREERK GOEDHUIS. Hij is gedoopt op 30 september 1785 in Groningen GR. FREERK is overleden op 28 april 1845 in Groningen GR, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1845 [bron: Aktenummer 330]. FREERK bleef ongehuwd.

Beroep:

Vleeschhouwer

4 AALTJEN GOEDHUIS, gedoopt op 22 februari 1788 in Groningen GR. Volgt V-h.

5 PIETERDINA GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 19 maart 1790 in Groningen GR. PIETERDINA is overleden op 12 oktober 1844 in Groningen GR, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 oktober 1844 [bron: Aktenummer 719]. PIETERDINA bleef ongehuwd.

6 RENSIEN GOEDHUIS. Zij is gedoopt op 25 maart 1792 in Groningen GR. RENSIEN is overleden op 20 december 1846 in Groningen GR, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1846 [bron: Aktenummer 1044]. RENSIEN bleef ongehuwd.

7 DANIEL GOEDHUIS. Hij is gedoopt op 1 juni 1794 in Groningen GR. DANIEL is overleden op 3 oktober 1868 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1868 [bron: Aktenummer 832]. DANIEL bleef ongehuwd.

Beroep:

Conventuaal

8 PIETER GOEDHUIS, geboren op 22 januari 1797 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 27 januari 1797 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETER: advertentie Groninger Courant no 7, 24-1-1797

PIETER is overleden op 2 juni 1823 in Groningen GR, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1823 [bron: Aktenummer 394].

9 JOANNES GOEDHUIS, geboren op 5 augustus 1799 in Groningen GR. Volgt V-i.

 


V-a PIETER GOEDHUIS, zoon van JAN GOEDHUIS (zie IV-f) en SIJTSKE DE VRIES. Hij is gedoopt op 3 februari 1779 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETER: Grote Markt

PIETER is overleden op 1 december 1851 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 december 1851 [bron: Aktenummer 844].

Notitie bij PIETER: Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. C Wijk 2, nr. 106, oud (1806) M 121 (Poelestraat nz), totaal 4 mannen 2 vrouwen
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Aan het Diep 125
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Schuitendiep 125

Beroep:

Vleeschhouwer

PIETER trouwde, 31 jaar oud, op 6 mei 1810 in Groningen GR met HINDERKIEN HOYTING, 23 jaar oud, nadat zij op 31 maart 1810 in Noordlaren GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van PIETER en HINDERKIEN: Noordlaren, 1810 den 31sten Maart. Zijn in ondertrouw opgenomen Pieter Goedhuis Zoon van Jan Goedhuis en Sijtske de Vries geboren en woonachtig te Groningen oud 26 jaar en Hindrikjen Hoijting dochter van Jannes Hoijting en Aaltjen Kloots geboren en woonachtig te Noordlaren. gekundigd den 1sten April den 8sten en den 15den dito. Met attestatie vertrokken naar en getrouwd te Groningen

Groningen, Zaterdag den 7 van Grasmaand 1810
Pieter Goedhuis van Groningen en Hinderkien Hoyting van Noordlaren ingevolge aantekening van I. Sannes Pred. te Noordlaren in dato den 31 van Lentemaand 1810
in l. marge: volgens belasting van Noordlaren
Gecopuleerd op Zondag den 6 van Bloeimaand 1810

HINDERKIEN is een dochter van JANNES HOYTING en AALTIEN KLOOTS. Zij is gedoopt op 25 maart 1787 in Noordlaren GR. HINDERKIEN is overleden op 10 juli 1848 in Groningen GR, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juli 1848 [bron: Aktenummer 694].

Notitie bij HINDERKIEN: Ook Hindrikje Hoiting
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Aan het Diep 125


V-b AALTJE GOEDHUIS, dochter van JAN GOEDHUIS (zie IV-f) en SIJTSKE DE VRIES. Zij is gedoopt op 16 januari 1782 in Groningen GR. AALTJE is overleden op 6 december 1847 in Groningen GR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1847 [bron: Aktenummer 1221]. AALTJE trouwde, 26 jaar oud, op 31 januari 1808 in Groningen GR met WATZO VAN DER TUUK, 33 jaar oud, nadat zij op 9 januari 1808 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van AALTJE en WATZO: Zaturdag den 9 Janr 1808
Watzo van der Tuuk ps. en Aaltje Goedhuis beide van Groningen pro qua Jan Goedhuis als vader
in kantlijn jura solvit
Gecopuleerd op Zondag den 31sten Janr 1808
Watzo van der Tuuk & Aaltje Goethuis

WATZO is een zoon van LAMBERTUS VAN DER TUUK en JANTJE MENGER. Hij is gedoopt op 1 juli 1774 in Groningen GR. WATZO is overleden op 24 januari 1854 in Groningen GR, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1854 [bron: Aktenummer 81]. WATZO is weduwnaar van GRIETJE HARKES (1771-1807), met wie hij trouwde op 4 mei 1800 in Groningen GR.

Beroep:

Pedel, winkelier, koopman


V-c FREERK GOEDHUIS, zoon van JAN GOEDHUIS (zie IV-f) en SIJTSKE DE VRIES. Hij is gedoopt op 9 mei 1784 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van FREERK: Stoeldraaierstraat

FREERK is overleden op 11 augustus 1856 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 augustus 1856 [bron: Aktenummer 706].

Notitie bij FREERK: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. F, Vischmarkt 216
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. F, Vischmarkt 216

Beroep:

Slagter, vleeschhouwer

FREERK:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 6 mei 1810 in Groningen GR met AALTJE HANSSENS, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 7 april 1810 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van FREERK en AALTJE: Zaterdag den 7 van Grasmaand 1810
Freerk Goedhuis en Aaltje Hanssens
beide van Groningen, beide present.
In l. marge: jura solvit
Gecopuleerd op Zondag den 6 van Bloeimaand 1810

advertentie Groninger Courant no 29, 10-4-1810

AALTJE is geboren omstreeks 1788. AALTJE is overleden in mei 1811 in Groningen GR, ongeveer 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 mei 1811 [bron: Gron].

Notitie bij overlijden van AALTJE: Aangegeven lijken
1811 23 Maij Aaltje Hanzens vrouw van Freerk Goedhuis oud 23 Jaren gewoond hebbende in Heerstraat

(2) trouwde, 28 jaar oud, op 21 april 1813 in Groningen GR [bron: Aktenummer 53] met ANNA RINKKINK HOEKZEMA, 28 jaar oud. ANNA is een dochter van GEERT RINKKINK en ADRIAANTIJN GROENOU. Zij is gedoopt op 24 oktober 1784 in Groningen GR. ANNA is overleden op 25 juli 1849 in Groningen GR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juli 1849 [bron: Aktenummer 869].

Notitie bij ANNA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. F, Vischmarkt 216
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. F, Vischmarkt 216

(3) trouwde, 68 jaar oud, op 30 juli 1852 in Groningen GR [bron: Aktenummer 154] met HILLEGIEN WARRING, 51 jaar oud. HILLEGIEN is een dochter van JAN WARRING en FREEGIEN HIJBELS. Zij is gedoopt op 17 juli 1801 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HILLEGIEN: Martinikerk, Poelepoort

HILLEGIEN is overleden op 18 november 1881 in Groningen GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 november 1881 [bron: Aktenummer 1051]. HILLEGIEN is weduwe van MENNE MEESENBROEK (1795-1848), met wie zij trouwde op 23 juni 1826 in Groningen GR [bron: Aktenummer 37].


V-d JANTJE GOEDHUIS, dochter van JAN GOEDHUIS (zie IV-f) en SIJTSKE DE VRIES. Zij is gedoopt op 11 oktober 1786 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTJE: Akerk, Stoeldraaierstraat

JANTJE is overleden op 28 januari 1859 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1859 [bron: Aktenummer 91].

Notitie bij JANTJE: Ten overstaan van Mr. J. H. GEERTSEMA, Notaris te Groningen, zal, op WOENSDAG den 21sten December e.k., des avonds te 7 uur, ten Huize van dan Kastelein TIDDENS, in de Korenbeurs te Groningen, publiek ter verkoop worden aangeboden:
IV. Eene BEHUIZING met TUIN, staande en gelegen aan bet Schuitendiep, in den Bleekersgang, te Groningen, lett. P no. 100, door Mejufvrouw de Wed. van DIJKUM bewoond.
adv. Groninger courant, 22-11-1853, 06-12-1853, 13-12-1853, 20-12-1853

JANTJE trouwde, 24 jaar oud, op 28 oktober 1810 in Groningen GR met GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JANTJE en GARBRAND: Beide van Groningen

GARBRAND is geboren op 17 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland, zoon van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI. Hij is gedoopt op 24 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: oudoom (v)
1778 Maaij den 17den is geboren en den 24ten ejusdem gedoopt Garbrand Hinderks Zone van Mr. Hans Dirks Smit & Maria Nicolaj Egtelieden

GARBRAND is overleden op 8 oktober 1853 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 oktober 1853 [bron: Aktenummer 716]. GARBRAND is weduwnaar van ADRIAANTJE JELKES KRUIZINGA (1779-1804), met wie hij trouwde op 27 april 1803 in Windeweer (Hoogezand) GR.

Notitie bij GARBRAND: Ingevolge Raadsapostille in dato den 17 Augustus 1803 het burgerrecht geaccordeert.
1805 kleine burgerregt 5.-.-
1805 koopman en cramernering 5.-.-
19-10-1805 klein burgerrecht 5.-.-

Request voor G.H. van Dijkum, kastelein wonende buiten A Poort onder Groningen

Dr. Paehlig [advocaat]

Aan de Edele Achtbare Heren Burgemeesteren der stad Groningen.

Geeft eerbiedig te kennen G.H. van Dijkum, kastelein wonende buiten A Poort onder Groningen.
Dat supplt zedert den jare 1794 alhier te Groningen is woonachtig geweest en het Burgerregt heeft genoten.
Dat suppliant in den jare 1810 getrouwd zijnde aan het Burgerweeshuis heeft betaald de som van 15 gls en zulks om eventueel voor zijne kinderen het genot te hebben van gezegd weeshuis.
Dat suppliant in den jare 1814 uit deze stad is vertrokken naar zijne tegenwoordige woonplaats zijnde ongeveer 1/4 uur buiten de stad gelegen aan de Drentsche Laan buiten Aa Poort op de scheiding tusschen deze stad en Hoogkerk staande evenswel het huis door supplt bewoond onder deze stadstafel.
Dat supplt ook zijne landslasten alhier ter stede voldoet blijkens quitancien daarvan hierbij overgelegd.
Dat supplt nu zijn geboren gedurende hij te zijner tegenwoordige woonplaats woonachtig is, twee kinderen als een meisje in Augustus 1814 en een zoon in Junii 1816 welke supplt heeft doen inschrijven in de acte van den burgerlijken stand te Hoogkerk, edoch doen dopen alhier te Groningen, oordelende, dat gelijk dit te voren altoos gebruik geweest is, de doop den supplt het regt gaf op het weeshuis.
Dat supplt mede ook op grond hiervan tengevolge annonces in de couranten op ordre van de voogden van het Burgerweeshuis alhier gedaan, zich bij gezegde voogden heeft vervoegd ter behouding van het regt op gezegd weeshuis ook voor zijne twee hier boven gedagte kinderen.
Dat nogthans de voogden den supplt hebben te kennen gegeven dat niet de doop maar het doen inschrijven der geborene kinderen in de registers van den burgerlijken stand alleen het regt konde doen behouden op het weeshuis uit hoofde van de verandering ten aanzien der geboorte acten en dat bijgevolg de supplt daarvan was verstoken.
De supplt hierover ten uitersten gevoelig en dat het alleen door zijne dwaling is en niet om zich aan zijne verpligtingen te onttrekken dat hij verstoken zoude zijn van een regt waarop hij als vader van nog onnozele kinderen den hoogsten prijs stelt, neemt de vrijheid Uedele Achtbare te adiren met submis verzoek:

“Ten einde het aan Uedele Achtbare goedgunstig gelieve te behagen, de voogden van het Burgerweeshuis alhier te autoriseren om aan den supplt te verlenen het uitgebreide regt op hetzelfde weeshuis tegens betaling van 15 guldens alles conform art 2 van de publicatie van Uedele Achtbare van den 15 Julii 1816”,

q.t.
[get.] Mr. J[ohannes] E[rnestus] Paehlig q.q.

In kantlijn:

(2o Apostille)
Na ingekomen berigt hebben Burgemeesteren het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeert
Gron. 24 Maart 1817

De Burgemeesteren
[get.] B[althasar] D[aniel] van Idsinga
Te vorderen v[oor] desolvend
[get.] R[eneke] Lohman

Er word gevraagd f 1500 en f 3000 en f 3200 alle voor een goed onderpand. Te bevragen by G.H. van Dykum, buiten A Poort by de Brug.
adv. Feuille daffiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 23-2-1813.

Gerechtelijke verkoping 1827:
Overtoom nr. 73, 5 bunder eigen land f 200
Kranenborg nr. A49, 7 bunder beklemd land f 50
5 bunder beklemd land f 50
2 bunder beklemd land f 25
2 bunder eigen land f 50
Advertentie
adv. Groninger courant, 10-07-1827, 18-09-1827, 09-10-1827

UIT DE HAND TE KOOP:
Eene KOOPMANS BEHUIZING en een PAKHUIS en TUIN, zijnde tot allerhande Affaires geschikt , in eene der aaugenaamsle Straten. Te bevragen G. H. van DIJKUM
adv. Groninger courant, 02-08-1839

UIT DE HAND TE KOOP:
Een zeer solide WAGEN voor n of twee Paarden met LINNEN TENTKAP. Te bevragen aan bet Schuitendiep, Oostzijde, bij GERBRAND van DIJKUM.
adv. Groninger courant 04-06-1841

UIT DE HAND TE KOOP:
Een elegante TENTWAGEN voor vier Personen, met nspan, zijnde nog weinig gebruikt, sterk en liglloopende;
— eene hecht sterke CABRIOLET of CHAS, nspan en Disselboom , voorzien van een Reiskoffer; — eene eenvoudige ARRESLEDE, slerk en goed in de Verf; — een STRAAT- of KORENWAGEN; — eene VRACHTSLEDE met WATERVAT en dan nog een mooi zwart MERRIEPAARD, oud 5 jaren, mak en bereden, met den voor deze Rijtuigen passende GEREIDEN en ZADEL, en den ruimen Wintervoorraad van HOOI.
Te bevragen bij G. H. VAN DIJKUM , aan het Schuitendiep , Oostzijde, bij den St.-Jansboog.
adv. Groninger courant, 16-09-1842

IT DE HAND TE KOOP:
een fraai en best loopend BILJART met twee STELLEN BALLEN en verdere TOEBEHOOREN. Adres bij G. H. VAN DIJKUM, Sint-Jan.boog alhier.
adv. Groninger courant, 25-03-1853

Adressen:

vanaf 1804

   

voor t kleine Poortje, op de hoek bij de Damster Kolk, Groningen GR (geboorte en overlijden Johannes, overlijden Adriaantje)

vanaf 1811

   

Heerenstraat, Groningen GR (geboorte Garbrand)

vanaf 1813

   

Buiten A poort bij de Brug

vanaf 1814

   

woning nr 6, Hoogkerk GR (geboorte Sietske)

vanaf 1816

   

woning nr 73, Hoogkerk GR (Boerderij/herberg De Overtoom, Kad. Hoogkerk C306 lag aan de Drentsche Laan te Hoogkerk, geboorte Jan)

vanaf 1820

   

Kranenborg A49, Groningen GR (Boerderij/herberg Kranenborg (Peizerweg 160), kad. Groningen C745 lag aan de Drentsche Laan te Groningen, geboorte Maria)

vanaf 1822

   

Haddingestraat W117 (overlijden Maria)

vanaf 1825

   

Vischmarkt C183, Groningen GR (geboorte Johannes)

vanaf 1826

   

Buiten A poort U87, Groningen GR (geboorte en overlijden Maria)

vanaf 1828

   

huis nr 71, Heveskes GR (geboorte Albertus en Willem)

vanaf 1840

   

Schuitendiep P100-a, Groningen GR

vanaf 1850

   

Schuitendiep P100-2, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1804

   

Koopman

vanaf 1811

   

Commissionair

vanaf 1814

   

Landbouwer, kastelein

vanaf 1825

   

Commissionair

vanaf 1828

   

Koopman

vanaf 1840

   

Zonder

Bron:

OSB Larrelt 457


Kinderen van JANTJE en GARBRAND:

 

1 GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geboren op 6 april 1811 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 19 april 1811 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: oudoudoom (v)
gedoopt Martinikerk, Herestraat

GARBRAND is overleden op 25 januari 1839 in Moeara Roepit, Palembang (NI), 27 jaar oud.

Notitie bij GARBRAND: Ook Gerbrand Hendriks

Aangesteld tot 2 luitenant Alg. Depot bij besluit GG 28 jan 1839 N.2. Is voor de datum van aanstelling overleden te Moeara Roepit (Palembang) in de Rawas den 25 januarij 1839

Vermits dezen benoemde officier vroeger is overleden als de datum van aanstelling, moet dezelve geconsidereerd worden als sergeant majoor te zijn overleden

Nalatenschap van f 20,02 den 30 sept. 1851 (!) uitbetaald ten behoeve der erven

Nat. Archief, toegang 2.10.50, inv. 4 (folio 1071) en 109 (folio 4883)

Beroepen:

vanaf 25-09-1830

   

soldaat 8. afd. inf. (geng. 6 jaar)

vanaf 21-02-1831

   

soldaat 14. afd. inf.

vanaf 21-09-1831

   

korporaal 14. afd. inf.

vanaf 26-05-1833

   

fourier 14. afd. inf.

vanaf 24-05-1834

   

fourier 3. div.

vanaf 16-05-1835

   

fourier 1. div. (geng. 6 jaar)

vanaf 18-08-1835

   

fourier Alg. Depot N. 33 (op schip J.C.J. Speijk van Hellevoet naar N.O.-I.)

tot 25-01-1839

   

sergeant majoor Alg. Depot N. 33

vanaf 28-01-1839

   

2. luitenenant Alg. Depot N. 33

2 SIETSKE VAN DIJKUM, geboren op 30 augustus 1814 in Hoogkerk GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 september 1814 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van SIETSKE: grootmoeder (m)

SIETSKE is overleden op 24 mei 1893 in Harderwijk GLD, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1893 [bron: Aktenummer 80].

Adressen:

vanaf 1851

   

Violenstraat 164, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat 165, Groningen GR

vanaf 16-10-1861

   

Oosterhesselen DR

vanaf 1870

   

Heerestraat 323 a, Groningen GR

vanaf 22-04-1871

   

Achtkarspelen

tot 03-05-1875

   

Winsum GR

vanaf 03-05-1875

   

Visscherstraat 136 2a, Groningen GR

van na 03-05-1875

   

Visserstraat 135, Groningen GR

vanaf 10-04-1877

   

Eelde DR

SIETSKE trouwde, 36 jaar oud, op 28 juni 1851 in Groningen GR [bron: Aktenummer 200] met BEREND RAVEN, 47 jaar oud. BEREND is geboren op 20 maart 1804 in Groningen GR, zoon van HENDRIK RAVEN en HENDRIKJE BERENDS FLOTHUIS. Hij is gedoopt op 1 april 1804 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BEREND: Leliestraat

BEREND is overleden op 24 januari 1861 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1861 [bron: Aktenummer 85]. BEREND is weduwnaar van EVA HENDRIKA KOPPEN (1807-1849), met wie hij trouwde op 5 mei 1832 in Groningen GR [bron: Aktenummer 57].

Notitie bij BEREND: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. K, Oude Kijk in t Jatstraat 199

Beroep:

Klerk StadsSecretarij, Klerk prov. Groningen

3 JAN VAN DIJKUM, geboren op 30 juni 1816 in Hoogkerk GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1816 [bron: Aktenummer 20].

Notitie bij de geboorte van JAN: grootvader (m)

JAN is overleden op 13 januari 1854 in Ommerschans OV, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1854 [bron: Aktenummer 2].

Notitie bij overlijden van JAN: Aktenummer 250, Groningen 01/02/1854

Beroep:

Barbier, kolonist

JAN trouwde, 23 jaar oud, op 21 mei 1840 in Groningen GR [bron: Aktenummer 99] met AAFJEN ELTJES KOSTER, 33 jaar oud. AAFJEN is geboren op 9 oktober 1806 in Winschoten GR, dochter van ELTJE AALDRIKS KOSTER en FENNECHIEN HINDRIKS DRENT. Zij is gedoopt op 19 oktober 1806 in Winschoten GR. AAFJEN is overleden op 17 maart 1874 in Winschoten GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1874 [bron: Aktenummer 24]. AAFJEN trouwde later op 6 augustus 1857 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 32] met WILLEM GEERTS DUSSEL (1804-1868).

Beroep:

Naaister, arbeidster

4 MARIA ALBERDINA VAN DIJKUM, geboren op 4 november 1820 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1820 [bron: Aktenummer 887].

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v), halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens)

MARIA is overleden op 31 mei 1822 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1822 [bron: Aktenummer 327].

Notitie bij overlijden van MARIA: Haddingestraat W117

5 JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 5 januari 1825 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1825 [bron: Aktenummer 40].

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: grootvader (v)

JOHANNES is overleden op 29 april 1883 in Appingedam GR, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1883 [bron: Aktenummer 33].

Notitie bij JOHANNES: De ondergeteekende is VERHUISD van den St.-Jansboog, lett. P 100, naar de Groentemarkt, lett. B 100.
JOHs. v. DIJKUM, Commissionair.
adv. Groninger courant, 10-05-1853

Beroep:

Barbier, zaakwaarnemer, kommissionair, brugwachter, watermolenaar te Opwierde

JOHANNES trouwde, 27 jaar oud, op 4 mei 1852 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 12] met ETTJEN KUIPER, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en ETTJEN: Wettiging 1 kind

ETTJEN is geboren op 15 november 1824 in Eexta GR, dochter van JAN ROELFS KUIPER en FROUWKE JANS MULDER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 november 1824 [bron: Aktenummer 98]. ETTJEN is overleden op 13 november 1895 in Opwierde GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 november 1895 [bron: Aktenummer 95].

Beroep:

Brugwachtster

6 MARIA ALBERDINA CATHARINA SOPHIA VAN DIJKUM, geboren op 8 december 1826 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1826 [bron: Aktenummer 980].

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v), halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens), overgrootmoeder (v)

MARIA is overleden op 25 december 1826 in Groningen GR, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1826 [bron: Aktenummer 2941].

Notitie bij overlijden van MARIA: Buiten A poort U87

7 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 6 juni 1828 in Heveskes GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1828 [bron: Aktenummer 70].

Notitie bij de geboorte van ALBERTUS: halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens)

ALBERTUS is overleden op 17 maart 1905 in Amsterdam NH, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1905 [bron: Aktenummer reg.3;fol.73v].

Notitie bij ALBERTUS: In zijn trouwakte stond:
ALBERTUS VAN DIJKEN zich noemende Van Dijkum

De ondergeteekenden hebben de eer te berichten , dat zij voornemens zijn den COMMISSIEHANDEL uit te oefenen, voor den Verkoop van GRANEN, ZADEN, enz., onder de Firma van GERMS & van DIJKUM, en terwijl zij de verzekering geven eener solide behandeling, zoo nemen zij de vrijheid zich in de gunst hunner Stad- en Gewestgenooten aan te bevelen.
H. GERMS.
A. van DIJKUM.
adv. Groninger courant, 04-03-1851

De ondergetekende berigt mits deze, dat hij zijne GRUTTERIJ heeft overgedragen aan A. VAN DIJKUM,en dankende voor de genotene begunstiging, zoo neemt hij de vrijheid, zijnen opvolger in de voortduring daarvan aan te bevelen.
B. CASEMIR, L.z.
Naar aanleiding van bovenstaande ADVERTENTIE, ben ik zoo vrij mij beleefdelijk in de gunst van mijne Stad- en Gewestgenooten aan te bevelen, onder belofte eener prompte en soliede behandeling.
A. van DIJKUM.
adv. Groninger courant, 02-05-1851

Mr. J.J. DE SITTER, Notaris te Groningen, gedenkt, op DONDERDAG den 21sten December 1854, des avonds te 7 uur, ten Huize van den Kastelein EEKHOFF, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkoopen I. Eene hecht-sterke, wldoortimmerde BEHUIZING, voorzien van ruime GRAANZOLDERS, get. M 115, zijnde sedert ouheugeliike jaren eene zeer beklante GRUTTERIJ, met daaraan verbonden PAKHUIS en STAL en fraaijen TUIN er achter, alles staande en gelegen op eigen grond, in de Nieuwe Boteringestraat te Groningen, Westzijde, wordende door A. van DIJKUM en Mejufvrouw in eigendom bewoond.
Hierover kan zeer waarschijnlijk f 5500, naar 4 pCt., als 1ste Hypotheek blijven uitstaan.
adv. Groninger courant, 08-12-1854, 18-12-1854
zie ook adv. Groninger courant, 27-12-1854, 06-05-1855, 13-05-1855

VRIJDAG den lsten Junij 1855, des namiddags precies te 2 uur, zullen, in de Behuizing in de Nieuwe Boteringestraat te Groningen, laatst door A. van DIJKUM bewoond geweest, publiek worden verkocht: een GRUTTERSMOLEN, met uitmuntend GAAND WERK, een BREEKSTEEN. MEELSTEEN, MOSTERDSTEEN, BUILKIST ZIFTERIJ, DUBBELE WAAIJER en verdere GRUTTERSGEREEDSCHAPPEN, alsmede een UITHANGBORD , WINKEL en TOONBANK met LADEN, BAKKEN, VATEN, SCHALEN, GEWIGTEN, ENZ.; al hetgeen des voormiddags te bezien zal zijn. Inmiddels uit de Hand te Koop. Mr. J. J. De SITTER , Nntaris.
adv. Groninger courant, 25-05-1855, 30-05-1855

Adressen:

vanaf 1860

   

Hoendiep 32, Groningen GR

vanaf 1870

   

Lage A 84, Groningen GR

vanaf 1880

   

Zuiderhaven 256 a, Groningen GR

vanaf 01-10-1883

   

Nieuwer Amstel

van 1888

   

Amsterdam NH

Beroep:

Klerk, commissionair, handelsreiziger, koopman, grutter

ALBERTUS trouwde, 22 jaar oud, op 8 mei 1851 in Groningen GR [bron: Aktenummer 103] met MARIA NIEVEEN, 18 jaar oud. MARIA is geboren op 15 oktober 1832 in Groningen GR, dochter van HARM REINTS NIEVEEN en ROELFJEN JANS KAMMINGA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1832 [bron: Aktenummer 685]. MARIA is overleden op 16 december 1921 in s-Gravenhage ZH, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 december 1921 [bron: Aktenummer 3787].

Adressen:

vanaf 30-04-1908

   

Elisabet Wolffstraat 77 I, Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

vanaf 10-01-1910

   

Haarlemmerweg 191 II, Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

vanaf 06-08-1910

   

Haarlemmerweg 133 sout., Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

van 27-09-1910 tot 30-12-1912

   

Haarlemmerweg 191 II, Amsterdam NH (t.h. Antje Siemelink (wed. Gerbrand van Dijkum))

vanaf 03-01-1913

   

Zoutmanstraat 26, s-Gravenhage ZH (t.h. Reint Nieveen van Dijkum)

vanaf 11-02-1920

   

Pansierstraat 47, s-Gravenhage ZH (t.h. Hermanus Roll (e.v. Maria van Dijkum))

vanaf 09-09-1920

   

2e Schuijtstraat 352 (t.h. Hermanus Roll (e.v. Maria van Dijkum))

8 WILLEM VAN DIJKUM, geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1830 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Willem I ?

WILLEM is overleden op 5 mei 1870 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1870 [bron: Aktenummer 458].

Notitie bij WILLEM: De ondergeteekende berigt, dat hij de Affaire van KRUIDENIER heeft overgedragen aan zijnen Schoonzoon; bedankende voor de genotene gunst, beveel ik mijnen Opvolger aan.
Groningen, 11 Mei 1854. KLAAS HOOGHUIS.
Ingevolge bovenstaande advertentie de AFFAIRE van mijnen Schoonvader hebbende overgenomen , beveel ik mij in de gunst van mijne Stad- en Landgenooten aan.
Groningen, 11 Mei 1854. WILLEM van DIJKUM, Nieuwe Boteringestraat.
adv. Groninger courant, 12-05-1854

De ondergeteekende maakt bekend, dat met den eersten Mei zijn BILJART- en KOFFIJHUIS zal geopend worden op den hoek van de Ooster- en Poelestraten, en zich minzaam aanbeveelt in de gunst van zijne geerde Stadgenooten.
W. vak DIJKUM.
adv. Groninger courant, 30-04-1856

MUZIJK EN BAL, op DINGSDAG en WOENSDAG e.k., bij W. van DIJKUM, op den hoek van de Ooster- en Poelestraten.
adv. Groninger courant, 18-05-1856

Adressen:

vanaf 1853

   

Nieuwe Boteringestraat N178 hoek Violenstraat, Groningen GR (bij schoonvader, geboorte Geertruida)

vanaf 1855

   

Buiten A poort U52, Groningen GR

vanaf 1856

   

Havenstraat L48 (geboorte Garbrand)

vanaf 05-1856

   

Oosterstraat D1-b (geboorte Christina)

vanaf 1860

   

Oosterstraat D1-a, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat N165, Groningen GR

vanaf 1861

   

Brugstraat H113-a, Groningen GR

vanaf 07-10-1861

   

Amsterdam NH

vanaf 31-05-1862

   

Groote Rosenstraat L201-2, Groningen GR

vanaf 1863

   

Poelenstraat O19, Groningen GR

vanaf 1865

   

Buiten Ebbinge poort Korreweg W56-5, Groningen GR (geboorte Willemina)

vanaf 1867

   

De Dwinger, Groote Kruisstraat L252, Groningen GR

vanaf 1868

   

Nieuwe Kijk in t Jatstraat M165, Groningen GR

vanaf 08-06-1869

   

Eelde DR

vanaf 1870

   

Horensche Dijk U120, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1850

   

Verversleerling

tot 1853

   

Bloemkweker

vanaf 1853

   

Zonder

vanaf 11-05-1854

   

Kruidenier

vanaf 1856

   

Commissionair

vanaf 01-05-1856

   

Koffiehuishouder

vanaf 1862

   

Commissionair

vanaf 1865

   

Kantoorbediende

WILLEM trouwde, 23 jaar oud, op 10 november 1853 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252] met GEERTRUIDA HOOGHUIS, 21 jaar oud. GEERTRUIDA is geboren op 21 juli 1832 in Groningen GR, dochter van KLAAS PIETERS HOOGHUIS en GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1832 [bron: Aktenummer 448].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: moeder

GEERTRUIDA is overleden op 28 januari 1901 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901 [bron: Aktenummer 161]. Zij is begraven op 2 februari 1901 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 43-3

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Vanaf 1890 hield zij een kosthuis op het Hooge der Aa 256 b.
Kostgangers waren de "photografist" Jacob Niestadt (1872-1916), de koopman Harco Hilarius Huitsing (1846-1930) en zijn zus Johanna Margaretha Huitsing (1843-1928), buitenechtelijke kinderen van Johan Hora Siccama van de Harkstede (1787-1880) en Grietje Huitsing (1813-1889), de apothekersbediende Albert Pieter de Jonge (1866-1921), de latere bakker Kasper Reinink (1865-1924), Johannes Cornelis Adriaan Boudewijnse (1858-<1900) en de luitenant infanterie Jan Pieter Weegewijs (1873-1918).

GEVRAAGD: Een bedaarde, flinke Dienstbode, die goed kan wasschen en spoelen: loon f 1.50 per week. Wed. VAN DIJKUM, Noorderb.singel b/d Ambachtsschool.
adv. Nieuwsblad van het Noorden, 18-07-1899

Adressen:

vanaf 1870

   

Horensche Dijk 120, Groningen GR

vanaf 1871

   

Kleine Rozenstraat 65, Groningen GR

vanaf 30-01-1873

   

Delft ZH?

vanaf 1876

   

Studentenpad 46-2, Groningen GR

vanaf 1880

   

Selverder Diep 101, Groningen GR

vanaf 1884

   

Zuiderhaven 256-a, Groningen GR

vanaf 1890

   

Hooge der Aa 256-b, Groningen GR (Hield kostgangers)

vanaf 1896

   

Westersingel 384-a, Groningen GR (tegenover meubelfabriek Huizinga)

vanaf 1898

   

Nieuwe Boteringestraat 147, Groningen GR

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19, Groningen GR (overlijden)

 


V-e VROUKE GOEDHUIS, dochter van JAN GOEDHUIS (zie IV-f) en SIJTSKE DE VRIES. Zij is gedoopt op 5 januari 1791 in Groningen GR. VROUKE is overleden op 6 april 1860 in Groningen GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1860 [bron: Aktenummer 448].

Notitie bij VROUKE: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Aan het Diep 46

Beroep:

Wolkamster

VROUKE trouwde, 26 jaar oud, op 11 mei 1817 in Groningen GR met HINDRIK FRANSSEN, 24 jaar oud. HINDRIK is een zoon van HARM FRANSSEN en MENUER ROSENBERG. Hij is gedoopt op 21 december 1792 in Groningen GR. HINDRIK is overleden op 3 februari 1856 in Groningen GR, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 februari 1856 [bron: Aktenummer 85].

Notitie bij HINDRIK: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Aan het Diep 46

Beroep:

Schoolmeester, koordslager, boekhouder


Kind van VROUKE en HINDRIK:

 

1 MENUER FRANSSEN, geboren op 24 november 1829 in Groningen GR.

Notitie bij MENUER: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Aan het Diep 46

MENUER trouwde, 30 jaar oud, op 24 mei 1860 in Groningen GR [bron: Aktenummer 125] met HINDRIK KALK, 30 jaar oud. HINDRIK is geboren op 22 maart 1830 in Groningen GR. HINDRIK is overleden op 5 juli 1866 in Groningen GR, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juli 1866 [bron: Aktenummer 1042].

Beroep:

Verwer

 


V-f KRISTINA GOEDHUIS is geboren op 21 oktober 1796 in Groningen GR, dochter van JAN GOEDHUIS (zie IV-f) en SIJTSKE DE VRIES. Zij is gedoopt op 26 oktober 1796 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KRISTINA: advertentie Groninger Courant no 86, 25-10-1796

KRISTINA is overleden op 17 mei 1862 in Groningen GR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1862 [bron: Aktenummer 477].

Notitie bij KRISTINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. G, Schuitemakerstraat 194a
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. I, der Aa 252

Beroep:

Dienstmeid

KRISTINA trouwde, 39 jaar oud, op 12 mei 1836 in Groningen GR [bron: Aktenummer 88] met FRIEDERICH GIESEN, 31 jaar oud. FRIEDERICH is geboren op 15 februari 1805 in Nordhorn (D), zoon van HERM GIESEN en HILLE STEVENS. Hij is gedoopt op 24 februari 1805 in Nordhorn (D). FRIEDERICH is overleden op 21 december 1867 in Groningen GR, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1867 [bron: Aktenummer 959]. FRIEDERICH is weduwnaar van HENDERIKA BAKKER (1802-1835), met wie hij trouwde op 28 mei 1835 in Groningen GR [bron: Aktenummer 138]. FRIEDERICH trouwde later op 21 augustus 1867 in Groningen GR [bron: Aktenummer 301] met TRIENTJE VAN OOSTEN (1822-1901).

Notitie bij FRIEDERICH: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. I, der Aa 252

Beroep:

koopman, logementhouder

Bron:

OFB Nordhorn


V-g DANIEL GOEDHUIS, zoon van JAN GOEDHUIS (zie IV-f) en SIJTSKE DE VRIES. Hij is gedoopt op 8 augustus 1800 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van DANIEL: Poelestraat

DANIEL is overleden op 31 januari 1847 in Groningen GR, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1847 [bron: Aktenummer 102].

Beroep:

Vleeschhouwersknecht, vleeschhouwer

DANIEL trouwde, 35 jaar oud, op 26 mei 1836 in Groningen GR [bron: Aktenummer 130] met JANTJE WELINCK, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van DANIEL en JANTJE: Wettiging 1 kind

JANTJE is geboren op 18 juli 1812 in Groningen GR, dochter van HARMANNUS HENRICUS WELINCK en HILLEGIEN BERENDS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juli 1812 [bron: Aktenummer 539]. JANTJE is overleden op 4 juli 1884 in Wetsinge (Adorp), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juli 1884 [bron: Aktenummer 21]. JANTJE trouwde later op 1 oktober 1854 in Groningen GR met PIETER KRAIMA (1824-1885).

Beroep:

Dienstmeid, dagloonster. baker


V-h AALTJEN GOEDHUIS, dochter van DANIEL GOEDHUIS (zie IV-g) en ALBERDINA DE VRIES. Zij is gedoopt op 22 februari 1788 in Groningen GR. AALTJEN is overleden op 18 mei 1860 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1860 [bron: Aktenummer 580].

Notitie bij AALTJEN: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. O, Nieuwe Ebbingestraat 33
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. O, Nieuwe Ebbingestraat 33

AALTJEN trouwde, 27 jaar oud, op 14 mei 1815 in Groningen GR [bron: Aktenummer 107] met HARM JANS PRENGER, 21 jaar oud. HARM is geboren op 28 juni 1793 in Nieuwolda GR, zoon van JAN HARMS PRENGER en ELISABETH WORMNEST. Hij is gedoopt op 14 juli 1793 in Nieuwolda GR. HARM is overleden op 10 juli 1872 in Groningen GR, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juli 1872 [bron: Aktenummer 652].

Notitie bij HARM: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. O, Nieuwe Ebbingestraat 33
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. O, Nieuwe Ebbingestraat 33

Beroep:

Koopmansbediende, commissionair, winkelier, firmant van de Firma Onnes & Prenger


V-i JOANNES GOEDHUIS is geboren op 5 augustus 1799 in Groningen GR, zoon van DANIEL GOEDHUIS (zie IV-g) en ALBERDINA DE VRIES. Hij is gedoopt op 11 augustus 1799 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JOANNES: Grote Markt, Martinikerk

advertentie Groninger Courant no 63, 6-8-1799

JOANNES is overleden op 12 februari 1860 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1860 [bron: Aktenummer 229].

Beroep:

Koopman, Winkelier

JOANNES trouwde, 29 jaar oud, op 14 mei 1829 in Groningen GR [bron: Aktenummer 87] met HILLEGIEN BRUINS, 29 jaar oud. HILLEGIEN is een dochter van DERK BRUINS en STIENTIEN HARMS. Zij is gedoopt op 23 februari 1800 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HILLEGIEN: Nieuwe Kerk, Ebbingestraat

HILLEGIEN is overleden op 7 september 1862 in Groningen GR, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 september 1862 [bron: Aktenummer 697].

Beroep:

Koopvrouw

Index (136 personen)

BERENT JACOBS (<1721) [Schoonvader van III]  III

GEERT RINKKINK (?-11-1784) [Schoonvader van V-c]  V-c

GEESIEN JOESTEN [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

GRIETJE HARKES (~03-03-1771, ?-06-1807)  V-b

GRIETJE JACOBS (~05-11-1709) [Dochter van II-b]  II-b,1

GRIETJEN HINDRICKS [Partner van I]  I; II-a; II-b

HENRIC REINDERS (~23-01-1683) [Zoon van I]  I,5

HILLETJEN REINDERS (~05-03-1676, <1677) [Dochter van I]  I,1

HILLETJEN REINDERS (~11-11-1677) [Nummer II-a]  II-a

HINDRICK MARISSEN  II-b

JACOB REINDERS (~13-06-1680, <1683) [Zoon van I]  I,3

JACOB REINDERS (~23-01-1683, <1714) [Nummer II-b]  II-b; III

JANTJE BERENDS (~22-01-1715, 16-01-1800) [Partner van III]  III; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g

JANTJE MENGER [Schoonmoeder van V-b]  V-b

JOHANNA ORELS [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

LAMMERT BARELS [Partner van II-a]  II-a

MARGIEN HINDRIKS [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

PETER JANS [Schoonvader van II-b]  II-b

REINER JACOBS [Nummer I]  I; II-a; II-b

RENSKE JANS (~17-12-1676) [Schoonmoeder van III]  III

ROELF MENNES [Schoonvader van IV-a]  IV-a

TRIJNTIEN PETERS (~13-05-1683, >1736) [Partner van II-b]  II-b; III

TRIJNTJE JAKOBS (~11-04-1726, []30-03-1795) [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

BAKKER, HENDERIKA (~20-03-1802, 22-12-1835)  V-f

BERENDS, HILLEGIEN (~17-12-1780, 18-01-1842) [Schoonmoeder van V-g]  V-g

BEZEID, MARIA (~05-04-1735, <29-02-1780) [Partner van IV-b]  IV-b

BOS, ANNA MARGARETA (~07-02-1749)  IV-d

BRIEL, DIRCK WILHELM [Schoonvader van IV-e]  IV-e

BRIL, DIRK WILHELM (*19-05-1747) [Partner van IV-e]  IV-e

BRONS, PIETER (~07-03-1721, []14-10-1783) [Schoonvader van IV-b]  IV-b

BRONS, TJADDUWE PIETERS (*14-08-1747, 01-04-1818) [Partner van IV-b]  IV-b

BRUINS, DERK (~05-03-1762, 28-04-1831) [Schoonvader van V-i]  V-i

BRUINS, HILLEGIEN (~23-02-1800, 07-09-1862) [Partner van V-i]  V-i

DIJKEN (DIJKUM), JOHANNES VAN (*05-01-1825, 29-04-1883) [Zoon van V-d]  V-d,5

DIJKUM, ALBERTUS VAN (*06-06-1828, 17-03-1905) [Zoon van V-d]  V-d,7

DIJKUM, GARBRAND HINDERKS VAN (*06-04-1811, 25-01-1839) [Zoon van V-d]  V-d,1

DIJKUM, GARBRAND HINDRIKS VAN (*17-05-1778, 08-10-1853) [Partner van V-d]  V-d

DIJKUM, HANS DIRKS VAN (*23-12-1747, 15-07-1785) [Schoonvader van V-d]  V-d

DIJKUM, JAN VAN (*30-06-1816, 13-01-1854) [Zoon van V-d]  V-d,3

DIJKUM, MARIA ALBERDINA VAN (*04-11-1820, 31-05-1822) [Dochter van V-d]  V-d,4

DIJKUM, MARIA ALBERDINA CATHARINA SOPHIA VAN (*08-12-1826, 25-12-1826) [Dochter van V-d]  V-d,6

DIJKUM, SIETSKE VAN (*30-08-1814, 24-05-1893) [Dochter van V-d]  V-d,2

DIJKUM, WILLEM VAN (*24-02-1830, 05-05-1870) [Zoon van V-d]  V-d,8

DRENT, FENNECHIEN HINDRIKS (*1770, 22-02-1839)  V-d,3

DUSSEL, WILLEM GEERTS (*28-08-1804, 04-07-1868)  V-d,3

FLOTHUIS, HENDRIKJE BERENDS (~09-09-1763, 31-03-1842)  V-d,2

FRANSSEN, HARM (~08-02-1739, 07-06-1815) [Schoonvader van V-e]  V-e

FRANSSEN, HINDRIK (~21-12-1792, 03-02-1856) [Partner van V-e]  V-e

FRANSSEN, MENUER (*24-11-1829) [Dochter van V-e]  V-e,1

GIESEN, FRIEDERICH (*15-02-1805, 21-12-1867) [Partner van V-f]  V-f

GIESEN, HERM (~03-07-1760, 27-06-1814) [Schoonvader van V-f]  V-f

GOEDHUIS, AALTJE (~16-01-1782, 06-12-1847) [Nummer V-b]  V-b

GOEDHUIS, AALTJEN (~06-12-1780, <1782) [Dochter van IV-f]  IV-f,2

GOEDHUIS, AALTJEN (~22-08-1781, <1788) [Dochter van IV-g]  IV-g,1

GOEDHUIS, AALTJEN (~22-02-1788, 18-05-1860) [Nummer V-h]  V-h

GOEDHUIS, BEREND (~19-04-1739, <1741) [Zoon van III]  III,2

GOEDHUIS, BEREND PIETERS (~12-11-1741, <28-11-1808) [Nummer IV-b]  IV-b

GOEDHUIS, CHRISTINA (~11-03-1749, <26-09-1781) [Nummer IV-e]  IV-e

GOEDHUIS, DANIEL (~04-12-1753, 12-10-1824) [Nummer IV-g]  IV-g; V-h; V-i

GOEDHUIS, DANIEL (~01-06-1794, 03-10-1868) [Zoon van IV-g]  IV-g,7

GOEDHUIS, DANIEL (~08-08-1800, 31-01-1847) [Nummer V-g]  V-g

GOEDHUIS, FREERK (~09-05-1784, 11-08-1856) [Nummer V-c]  V-c

GOEDHUIS, FREERK (~30-09-1785, 28-04-1845) [Zoon van IV-g]  IV-g,3

GOEDHUIS, JACOB (~26-02-1737, <1814) [Nummer IV-a]  IV-a

GOEDHUIS, JAN (~29-09-1751, 16-10-1828) [Nummer IV-f]  IV-f; V-a; V-b; V-c; V-d; V-e; V-f; V-g

GOEDHUIS, JAN (~25-02-1789, 30-05-1853) [Zoon van IV-f]  IV-f,6

GOEDHUIS, JANTJE (~11-10-1786, 28-01-1859) [Nummer V-d]  V-d

GOEDHUIS, JANTJEN (~27-09-1782, 03-12-1853) [Dochter van IV-g]  IV-g,2

GOEDHUIS, JOANNES (*05-08-1799, 12-02-1860) [Nummer V-i]  V-i

GOEDHUIS, KRISTINA (*21-10-1796, 17-05-1862) [Nummer V-f]  V-f

GOEDHUIS, PIETER (~15-08-1756) [Zoon van III]  III,10

GOEDHUIS, PIETER (~03-02-1779, 01-12-1851) [Nummer V-a]  V-a

GOEDHUIS, PIETER (*22-01-1797, 02-06-1823) [Zoon van IV-g]  IV-g,8

GOEDHUIS, PIETER JACOBS (~15-12-1711, <1763) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g

GOEDHUIS, PIETERDINA (~19-03-1790, 12-10-1844) [Dochter van IV-g]  IV-g,5

GOEDHUIS, RENSIEN (~25-03-1792, 20-12-1846) [Dochter van IV-g]  IV-g,6

GOEDHUIS, RENSJEN (~10-06-1740, <1744) [Dochter van III]  III,3

GOEDHUIS, RENSKE (~07-08-1744, <29-02-1804) [Nummer IV-c]  IV-c

GOEDHUIS, TRIENTJE (~06-02-1793, <1794) [Dochter van IV-f]  IV-f,8

GOEDHUIS, TRIJNTIEN (~25-02-1746, <1784) [Nummer IV-d]  IV-d

GOEDHUIS, TRIJNTIJN (~04-07-1794) [Dochter van IV-f]  IV-f,9

GOEDHUIS, VROUKE (~05-01-1791, 06-04-1860) [Nummer V-e]  V-e

GROENOU, ADRIAANTIJN [Schoonmoeder van V-c]  V-c

HANSSENS, AALTJE (*1788, ?-05-1811) [Partner van V-c]  V-c

HARMS, STIENTIEN (~24-01-1773, 22-04-1842) [Schoonmoeder van V-i]  V-i

HAVE, GEERTRUIDA SCHMAAL TEN (*29-01-1801, 04-04-1851)  V-d,8

HIJBELS, FREEGIEN (~22-01-1771) [Schoonmoeder van V-c]  V-c

HOEKZEMA, ANNA RINKKINK (~24-10-1784, 25-07-1849) [Partner van V-c]  V-c

HOOGHUIS, GEERTRUIDA (*21-07-1832, 28-01-1901)  V-d,8

HOOGHUIS, KLAAS PIETERS (*17-12-1797, 31-07-1858)  V-d,8

HOYTING, HINDERKIEN (~25-03-1787, 10-07-1848) [Partner van V-a]  V-a

HOYTING, JANNES (~14-02-1745, 01-02-1819) [Schoonvader van V-a]  V-a

KALK, HINDRIK (*22-03-1830, 05-07-1866)  V-e,1

KAMMINGA, ROELFJEN JANS (*22-02-1795, 22-12-1894)  V-d,7

KLOOTS, AALTIEN (~15-04-1753, <1818) [Schoonmoeder van V-a]  V-a

KOPPEN, EVA HENDRIKA (~04-12-1807, 20-09-1849)  V-d,2

KOSTER, AAFJEN ELTJES (*09-10-1806, 17-03-1874)  V-d,3

KOSTER, ELTJE AALDRIKS (~14-11-1773, 18-10-1817)  V-d,3

KRAIMA, PIETER (*23-02-1824, 10-04-1885)  V-g

KRUIZINGA, ADRIAANTJE JELKES (~28-11-1779, 24-11-1804)  V-d

KUIPER, ETTJEN (*15-11-1824, 13-11-1895)  V-d,5

KUIPER, JAN ROELFS (*05-04-1790, 13-08-1855)  V-d,5

MEESENBROEK, MENNE (~21-06-1795, 11-02-1848)  V-c

MEIJER, ALDERT [Partner van IV-c]  IV-c

MEIJERS, ANNA MARGARETHA [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e

MULDER, FROUWKE JANS (*16-09-1795, 02-04-1855)  V-d,5

NICOLAI, MARIA (*18-10-1749, 26-06-1784) [Schoonmoeder van V-d]  V-d

NIEVEEN, HARM REINTS (*10-01-1797, 08-05-1844)  V-d,7

NIEVEEN, MARIA (*15-10-1832, 16-12-1921)  V-d,7

OOSTEN, TRIENTJE VAN (*29-07-1822, 03-11-1901)  V-f

PIEKS, AALTJE FRERIKS (<1787) [Schoonmoeder van IV-f] [Schoonmoeder van IV-g]  IV-f; IV-g

POTT, MARIA  IV-e

PRENGER, HARM JANS (*28-06-1793, 10-07-1872) [Partner van V-h]  V-h

PRENGER, JAN HARMS (*1748, 05-01-1809) [Schoonvader van V-h]  V-h

RAVEN, BEREND (*20-03-1804, 24-01-1861)  V-d,2

RAVEN, HENDRIK (~19-11-1775, 18-07-1831)  V-d,2

RIJKENS, AALTJE (~22-04-1753, 18-01-1814) [Partner van IV-a]  IV-a

RIJKENS, GEERT [Schoonvader van IV-a]  IV-a

ROSENBERG, MENUER (~10-10-1749, 29-09-1826) [Schoonmoeder van V-e]  V-e

SLUITER, PIETER  IV-a

STEVENS, HILLE (~02-02-1773, <1814) [Schoonmoeder van V-f]  V-f

STIMERS, HENDRIK [Partner van IV-d]  IV-d

STOUR, CATHARINA (<11-05-1774) [Partner van IV-a]  IV-a

TUUK, LAMBERTUS VAN DER [Schoonvader van V-b]  V-b

TUUK, WATZO VAN DER (~01-07-1774, 24-01-1854) [Partner van V-b]  V-b

VRIES, ALBERDINA DE (~17-12-1758, 29-12-1845) [Partner van IV-g]  IV-g; V-h; V-i

VRIES, FRERIK SIJTSES DE (~20-01-1726, 07-11-1809) [Schoonvader van IV-f] [Schoonvader van IV-g]  IV-f; IV-g

VRIES, SIJTSKE DE (~17-10-1756, 12-12-1810) [Partner van IV-f]  IV-f; V-a; V-b; V-c; V-d; V-e; V-f; V-g

WARRING, HILLEGIEN (~17-07-1801, 18-11-1881) [Partner van V-c]  V-c

WARRING, JAN (~18-06-1758) [Schoonvader van V-c]  V-c

WELINCK, HARMANNUS HENRICUS (*1771, 28-11-1826) [Schoonvader van V-g]  V-g

WELINCK, JANTJE (*18-07-1812, 04-07-1884) [Partner van V-g]  V-g

WESTERBORG, HILLIGJEN  IV-e

WORMBRAND, MICHIEL (<11-05-1789) [Partner van IV-c]  IV-c

WORMNEST, ELISABETH (~10-11-1754, 04-01-1806) [Schoonmoeder van V-h]  V-h

WYSHEIT, FERDINANT [Schoonvader van IV-b]  IV-b


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 14:57