Parenteel van KLAES WESSELS

I KLAES WESSELS.

Notitie bij KLAES: Emden, 12.3.1686 Claes Wessels ist burger geworden, juratus solvit 6.6

Beroep:

Bäcker

KLAES trouwde met CORNELIA UBBENS.


Kinderen van KLAES en CORNELIA:

 

1 WESSELIUS NICOLAI, gedoopt op 20 juni 1688 in Emden Oostfriesland. Volgt II-a.

2 UBBE NICOLAI. Hij is gedoopt op 18 december 1690 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van UBBE: Anno 1690 Decemb. 18 Ubbe, Klaes Wessels en Cornelia Ubben e.s.

UBBE is overleden vóór 1694, ten hoogste 4 jaar oud.

3 UBBE NICOLAI. Hij is gedoopt op 18 maart 1694 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van UBBE: Anno 1694 Mart 18 Ubbe, Claes Wessels en Cornelia Ubben e.s.

4 PETER NICOLAI. Hij is gedoopt op 11 april 1697 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van PETER: Anno 1697 April 11 Peter, Claes Wessels en Cornelia Ubben e.s.

PETER is overleden vóór 1704, ten hoogste 7 jaar oud.

5 DIDERICUS NICOLAI, gedoopt op 12 december 1700 in Emden Oostfriesland. Volgt II-b.

6 PETER NICOLAI. Hij is gedoopt op 26 december 1704 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van PETER: 1704, Decb. 26 Peter, Klaas et Corneeltje Ubben e.s.

 


II-a WESSELIUS NICOLAI, zoon van KLAES WESSELS (zie I) en CORNELIA UBBENS. Hij is gedoopt op 20 juni 1688 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van WESSELIUS: Anno 1688 Jun 20 Wessel, Klaes Wessels en Cornelia Ubbens e.s.

WESSELIUS is overleden in 1765, 76 of 77 jaar oud.

Notitie bij overlijden van WESSELIUS: Kirchenratsprotokoll 1725-1800
Sessie 17 den 23 Aug. 1765
Art 4. Verzogten de dogters van den overledene Visitator W. Nicolai door de Hr. Collega Ardels om het tractement te mogen genieten tot niewjaar. Dog de Eerw. Vergaderinge oordeelde dat haar vooreerst niet meer konde toegestaan worden, dan het lopende vier en deel jaars, waarin haar vader overleden was, dewijl men niet wist hoe spoedig die standtplaats wederom zoude vervult worden.
Sessie 24 den 21 8br 1765
Art 3. De dogter van de overleden Visitator W. Nicolai verzogt door Collega Ardels andermaal om een vierendeel jaers tractement na haar vaders doodt te genieten, maar dewijl de Heer Reckers reedts tot visitator beroepen is en die beroeping angenomen heeft, zoo oordeelde de Eerw. vergadering dat zulks niet geschieden konde.

Notitie bij WESSELIUS: Emden, 4.5.1711 Weßel Claeßen, burger-sohn, hat seinen aydt abgestattet.
1723 heißt er Dominus Weßel Claeßen, 1735 Dominus Nicolai.
Kopfschatzung 1757: Visitator, - rt. 13 sch. 10 witt, 2 Kinder (1 Kind) -.6.15 (-.3.7½)

Adres:

vanaf 1757

   

Am Lindengraben 7, 7a, Emden Oostfriesland

Beroep:

Fährich der Emder Bürgerwehr (1715-1720), Bäcker und Accise-Schreiber zu Emden, (unstudierter) Pastor Loppersum (31/08/1721-1730), Visitator te Emden (1730-1765)

Bron:

OSB Loppersum 1273

WESSELIUS trouwde met JANNEKE SPOORMAKERS. JANNEKE is een dochter van ALBERT SPOREMAKER en TRIJNTJE HARMENS. Zij is gedoopt op 18 maart 1691 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van JANNEKE: 1691 Meerdt 18 Janneke, Albert Sporemaker en Trijntje Harmens

JANNEKE is overleden vóór 1757, ten hoogste 66 jaar oud.

Bron:

OSB Loppersum 1273


Kinderen van WESSELIUS en JANNEKE:

 

1 KORNEELJE NICOLAI. Zij is gedoopt op 17 oktober 1711 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van KORNEELJE: 1711 Oct 17, Korneelje, Wessel Klaassen en Janneke Spoormakers e.d.

2 HESTER NICOLAI. Zij is gedoopt op 22 juni 1715 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van HESTER: 1715 Junij 22, Hester, Wessel Klaasen en Janneken Spoormakers e.d.

3 KLAASKE NICOLAI. Zij is gedoopt op 9 december 1717 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van KLAASKE: 1717 Dec. 9, Klaaske, Wessel Klaassen en Janneken Spoormaakers, e.d.

KLAASKE is overleden op 12 februari 1782 in Emden Oostfriesland, 64 jaar oud.

Notitie bij overlijden van KLAASKE: 1782 Feb. 12, Klaaske Nicolai, op het Vierkant, Slag, 66.

4 TRIJNTIEN WESSELIUS NICOLAI, gedoopt op 27 maart 1720 in Emden Oostfriesland. Volgt III-a.

5 NICOLAAS NICOLAI, geboren op 6 december 1722 in Loppersum Oostfriesland. Volgt III-b.

6 GEERTRUIT NICOLAI, geboren op 24 april 1725 in Loppersum Oostfriesland. Zij is gedoopt op 29 april 1725 in Loppersum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIT: Anno 1725 d. 24 April Wesselius Nicolai en Janneke Spoormakers een dochter geboren en d. 29 dito bij de H. Doop genaemt Geertruit.

GEERTRUIT is overleden op 16 juni 1782 in Emden Oostfriesland, 57 jaar oud.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIT: 1782 Jun. 16, Geertuid Nicolai op ’t Vierkant, water, 58 jaren.

Bron:

OSB Loppersum 1273

7 ANNA WESSELIUS NICOLAI, gedoopt op 6 februari 1735 in Emden Oostfriesland. Volgt III-c.

 


II-b DIDERICUS NICOLAI, zoon van KLAES WESSELS (zie I) en CORNELIA UBBENS. Hij is gedoopt op 12 december 1700 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van DIDERICUS: Anno 1700 10br 12 Dirck, Claas Wessels en Cornelia Ubben e.s.

DIDERICUS is overleden vóór 1767, ten hoogste 67 jaar oud.

Notitie bij overlijden van DIDERICUS: Kirchenratsprotokoll 1725-1800
Sessio 14 den 12 7br 1760
Art 4. Heeft de Heer Doctor Nicolai als Kerkvoogd wegens swakheid versogt van sijn kerkvoogdije ontslaagen te worden. het welk sijn Ed. is geaccordeert en is de tijd tot de electie van een nieuwe Kerkvoogd bepaalt tot de naastkomende sessie, sullende de Heer Doctor Nicolai het blijven fungeren ter tijd een nieuwe verkoren is.

Notitie bij DIDERICUS: Album Studiosorum Academiae Groningae, 20/10/1727, Dirk Nicolai, Embdanus, Med.
Album Studiosorum Academiae Groningae, 26/07/1730, Didericus Nicolai, Embda Frisius Orientalis.
De pleuritide, Diss. Med.

Kopfschatzung 1757: 1 rt. - sch. - witt, Frau -.13.10, 1 Kind -.6.15

Dr. med. Nicolai als buchführender Kirchvogt der Großen Kirche zu Emden gegen Jan Abels zu Wybelsum - Verpflichtung zur Zahlung einer Beheerdischheit, 2. Instanz, 1 Band
StaA, Rep. 5, Nr. 2156

Adres:

vanaf 1757

   

Große Deichstraße 6, Emden Oostfriesland

Beroep:

Arzt zu Emden, Vierziger zu Emden (1742), ouderling

DIDERICUS trouwde, 32 jaar oud, op 27 maart 1733 in Emden Oostfriesland [bron: Emder Eheprotokollen nr. 29] met TRIJNTJE RITZES, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van DIDERICUS en TRIJNTJE: Nr. 29 [27 März 1733]
....H. Diedericus Nicolai Medicinae Doctor und Frau Trijntje Rijtzens wlt. Hrn. Viertziger und Hauptmanns Philip Eeden de Graafs hinterlassene Wittibe.
Testes an Seiten des Bräutigams D. Wesselus Nicolai dessen Bruder ab Seiten der Braut Carsjen Alting deren Schwager und Lieut. Menso Kijvit deren StiefsSohn cum sponso praesente..

In dem Zusammenhang gibt es noch 2 weitere Heiratseintragungen:

Nr. 63 vom 15.10.1710
Leutnant Philippus Eeden de Graef und Johanna Wilken, Mr. Wilke Meinderts eheliche Tochter
Testes: ?????? Wilke Meinderts pater sponsæ
Dni Pastor Buchfeller ........

Nr. 32 vom 20.4.1725:
Philippus Eeden de Graaff, Bürger-Leutnant dieser Staadt und Trynte Ritzers, weil. Jan Ritzers hinterlassene eheliche Tochter
Testes: Wilke Meinderts, des Bräutigams Schwiegervater und Rudolf Hoeks, der Brauts Schwager

TRIJNTJE is een dochter van RITZO JANS en FROUKE HOMMES. Zij is gedoopt op 2 april 1699 in Nieuw Scheemda.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTJE: 1699, den 2 Aprilis een kindt gedoopt van Ritzo Jans en Frouke Echtel. genaemt Trijntjen.

TRIJNTJE is overleden na 1772, minstens 73 jaar oud. TRIJNTJE trouwde voorheen op 20 april 1725 in Emden Oostfriesland [bron: Emder Eheprotokollen nr. 32] met PHILIPPUS EEDEN DE GRAEF.

Notitie bij TRIJNTJE: Midwolda - fol.363 - 2 februari 1723 – H.V.
Rudolph Hoeks [Rudolf Hoecks] en Anna Ritzes [Anna Ritses]. Goederen ongemeen, de bruid brengt in 600 gld. aan vaderlijk goed, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 600 gld. [Oost-Fries], omgekeerd krijgt hij 600 gld. [Hollandse waarde], het aanstaande echtpaar zal in de toekomst geen testamentaire dispositie meer mogen opstellen. Brg.: Isaac Hoeks [Isack Hoex], broer; Philippus Eeden, zwager; Br. Frouke Hommes, moeder; Eltje Roelefs en Grietje Ritzes (ehel.) en Jan Fockes en Haike Ritzes [Haike Ritses] (ehel.), zusters; Jan Ritzes en Trijntje Ritzes, broer en zuster; Getuigen: Hindric Jacobs [Hindrik Jacobs] en Grebber Jans.

Trijntien Ritzes is litmaat der Kerke van Jesus, gesont in ’t gelove ende gogvrugtig (!) in de wandel. Versoeke dat de Heeren Broeders ende Opsiendeenr der Gemeinte Jesu Christi Emden onse seer waarde suster voor sodanige gelieven te erkennen ende tot ’t gebruik van des Heeren tafel toe te laten. 1725 den 14 maij, J. Sparringa Pastor in Midwolda.

Midwolda:
- fol.448 - 4 april 1725
– H.V.
Lutenhant [=luitenant] Philippus Eedens [Philippus Eeden] en Trijntjen Ritzes. Goederen ongemeen, de bruid krijgt van haar moeder 600 gld., winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 1000 daalders [Oostfries], omgekeerd krijgt hij 600 gld. [Hollands]. Brg.: Jan Meinarts [Jan Meinders] en Peter Meinarts [Pieter Meijnders], oude oom
’s over bruidegom’s voorkinderen. Br.: Frouke Hommes, moeder; Eltje Roelefs en Grietje Ritzes (ehel.), Jan Fockes en Haike Ritzes (ehel.) en Rudolph Hoeks [Rudolf Hoecks] en Anna Ritzes (ehel.), zuster’s; Jan Ritzes; Teelke Hermans, aangetrouwde halve moeij; Rotger Fockes, Jan Wilkes [Jan Wilkens] en Evert Geerts, neven; Hinderik Merttink [Hinderik Metting] en Haike Julles (ehel.), halve nicht; Julle Jans, halve neef; Menstje Jans, nicht; Kunne Jans, halve nicht. Getuigen: Hinderik Krul en Wilke Jans.

Midwolda
- fol.1 - 13 juli 1742 - H.V. Kerkvoogd Jan Ritzes en Elsien Tammen [Elsijen Tammes], weduwe van D.J. Franken, van Vlagtwedde. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, het recht van representatie wordt gegeven aan de kinderen van dr. Nicolai en Trijntie Ritzes, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij een kindsdeel, omgekeerd krijgt hij ook een kindsdeel.
Brg.: Gretie Ritzes [Grietie Ritzes], vrouw van Eltie Roelof, Haijke Ritzes, weduwe van Johannes Pieters [Jannes Pieters] en Trijntie Ritzes, vrouw van dr. Nicolai, zusters; Ritzo Jans en Geertien Harmens [Geertjen Harms] (ehel.), neef; Ritzo Elties [Rotzo Eltjes] en Anna Elties, neef en nicht; kerkvoogd Rotger Fokkes, te Nieuwolda, en Geertien Eppes (ehel.), neef en halve moeij over bruidegom’s kinderen bij Gesien Pieters verwekt;
Br.: Jantien Tiejnga [Jantien Tienga] en Henricus Franken [Hindericus Frank], dochter en zoon; Tammo Schuiring [Tammo Schuirinck], halve neef; Getuigen: Harm Deken [Hermen Dekens] en Harm Jans.

Westerhusen, 1772 den 7 junii zijn bij de uitdeling van het H. Avonsdmaal tegenwoordig geweest
vrouwen:
Wedw Nicolai


Kinderen van DIDERICUS en TRIJNTJE:

 

1 NICOLAUS NICOLAI, geboren op 28 februari 1734 in Emden Oostfriesland. Volgt III-d.

2 ANNA NICOLAI. Zij is gedoopt op 8 december 1735 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van ANNA: (B. 1011) Anno 1735, Decemb. 8 Anna, Doctor Didericus Nicolai en Trijntje Ritzes.
(B. 1013) 1735 Desembr. 8, Anna D.V. Dokr.Didericus Nicolaij en Trintie Ritzes.

3 FROUWKE NICOLAI. Zij is gedoopt op 9 juni 1737 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van FROUWKE: (B. 1011) 1737 Juni 9 Frouwke e.d. van Doctr. Didericus Nicolai en Vrou Trijntje Ritses.
(B. 1013) 1737 Junius 9, Frouwke D.V. Didericus Nicolai en Trijntie Ritzes.

4 JOHANNES NICOLAI, geboren op 11 november 1739 in Emden Oostfriesland. Volgt III-e.

 


III-a TRIJNTIEN WESSELIUS NICOLAI, dochter van WESSELIUS NICOLAI (zie II-a) en JANNEKE SPOORMAKERS. Zij is gedoopt op 27 maart 1720 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTIEN: 1720 Maert 27, Trijntien, Wesselius Nicolai en Janneken Sporemakers, e.d.

TRIJNTIEN is overleden op 29 maart 1791 in Emden Oostfriesland, 71 jaar oud.

Notitie bij overlijden van TRIJNTIEN: 1791 maart 29, Trijntje Nikolai, wedue v. Reinder Jansen, Zakstraat, waterzugt, 72.

TRIJNTIEN trouwde, 27 jaar oud, op 5 juli 1747 in Emden Oostfriesland met REINDER JANSSEN.

Notitie bij REINDER: 1757 Spiegelstraße. Emden

Beroep:

Taglöhner


III-b NICOLAAS NICOLAI is geboren op 6 december 1722 in Loppersum Oostfriesland, zoon van WESSELIUS NICOLAI (zie II-a) en JANNEKE SPOORMAKERS. Hij is gedoopt op 11 december 1722 in Loppersum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: Anno 1722 d. 6 Dec. Wesselius Nicolai en Janneken Spoormakers een soon geboren en d. 11 dito bij de H. Doop genaemt Claes.

NICOLAAS is overleden op 3 maart 1784 in Borkum Oostfriesland, 61 jaar oud.

Notitie bij overlijden van NICOLAAS: is zeer schielijk en onverwacht overleden de weleerwaarde zeer geleerde Heer Nicolaus Nicolai Bedienaar des
Goddelijken woords aan deze plaatze.

Notitie bij NICOLAAS: Nicolaus (Claes)

Album Studiosorum Academiae Groningae, Nicolaus Wesselius Nicolai, 09/09/1740, Frisiae Orientalis Gaucus, Theol.

(Die Chauken wohnten in Einzelhöfen und kleinen Dörfern. Bei heute noch bestehenden Orten wird oft aus den Namensendungen auf die Gründer geschlossen. Als chaukische Siedlungen gelten Orte mit der Endung
„-e(r)ns“ - zum Beispiel Cleverns, Esens, Popens, Wiesens, Ziallerns und andere. Die Namen friesischer Gründungen enden oft auf „-um“ (von „hem“ = „heim“). Beispiele sind: Canum, Loppersum, Pewsum, Werdum, Büsum, Lesum, Lüssum, Rekum, Brinkum, Bassum und andere mehr).

[Wybelsum] Ao 1767 den 25 Jan. ben ik N. Nicolai, Loppersumano Frisius van Critzum hier gekomen, en bevestigt door de W. Ew. Hr Fr[idrich]. Viscerius past. Hint[e]. met de woorden uit Handl. 20:28 hebt agt op u zelven en etc. terwijl mijn IntreRede was uit Psalm:71:16,17. Ik zal heengaan in den mogentheden des H:, om van hier ben ik na het Eijlant Borkum beroepen, 1773 en den 18 Julii hier mijn laa[t]ste predicatie gedaan over 1 Joh:2:18.1 de kinderkens, het is de laa[t]ste ure, naas[t] mijn plegtige afscheids rede naderhand Opb 3.vs 3.

Album Studiosorum Academiae Groningae, 11/09/1741, Frerik Jansen Viscerius

StaA Rep. 138 II Nr. 899. Die von dem Pastor Nicolai zu Wybelsum geforderten Gebühren für die Eintragung der Sterbefälle in das Kirchenbuch, 1772.
Acta consistoralia Anno 1772. A Sa Majesté le Roi de Prusse. Betr. Onne Hinderks

Kopfschatzung 1757: Visitator, - rt. 13 sch. 10 witt, Frau -.6.15

Adres:

vanaf 1757

   

Große Faldernstraße 35, Emden Oostfriesland

Beroep:

Pastor (Canhusen (14/11/1748-1751), Visitator te Emden (1751-1762), Simonswolde (1762-1763), Critzum (00/12/1763-1767), Wybelsum (25/01/1767-18/07/1773), Borkum (05/09/1773-1784))

Bron:

OSB Loppersum 1272, 1273
OSB Wybelsum 1091
OSB Canhusen 362
OSB Larrelt 1571
Duinkerken

NICOLAAS:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15 september 1748 in Canhusen Oostfriesland met CATHARINA SOPHIA HEINS, 27 jaar oud, nadat zij op 10 augustus 1748 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van NICOLAAS en CATHARINA: Groningen, Sabbathi den 10 Augustus 1748
Nicolaus Nicolai praedicant tot Kanhuusen in Oostvrieslandt van Loppersum prs. Catharijna Sophia Heins van Groningen pro qua Luitien Heins als vader

Canhusen, Anno 1748 den 15 Septemb. ben ik N. Nicolai met de juffer Catharina Sophia Heins, Dogter van de E. Boekhouder L. Heins van Groningen na voorafgaanded proclamatie te Canhuizen in den Egt vereenigt

CATHARINA is een dochter van LUITJEN HEINS en MARIA HOVIUS. Zij is gedoopt op 31 augustus 1721 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: grootmoeder (m), grootmoeder (v)
Catrijna Sophea
Martini kerk, Oude Ebbingestraat

CATHARINA is overleden op 5 juni 1781 in Larrelt Oostfriesland, 59 jaar oud.

Notitie bij overlijden van CATHARINA: Anno 1781 Juni den 5den stierv in ’t 60te jaar aan een borstziekte & heete koortse juffr. Catharina Sophia Heins Echtgenoot van den Heer Nic. Nicolaj Pred. te Borkum.

Notitie bij CATHARINA: Wittewierum ledematen 1745
Jan: 24. Heb ik Rudolphus Oosterveldt nieuws bevestigde Leeraar in dese gemeente proefpredikatie gedaan uit Matth: 5 vs. 3 en is niemant angenomen maar met Attestatie tot dese gemeente overgekomen mijn [Half]Suster Catharina Sophia Heins (den 29 Augustus 1746 met attestatie na Groningen)

Bron:

OSB Larrelt 1571
OSB Canhusen 217, 362
Duinkerken
Ledematen

(2) trouwde, 59 jaar oud, op 19 september 1782 in Greetsiel Oostfriesland met MARTJE HINDERKS, ongeveer 34 jaar oud. MARTJE is geboren omstreeks 1748, dochter van HINDRIK DIRKS en GEELKE NONNEN. MARTJE is overleden op 7 april 1817 in Larrelt Oostfriesland, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op 11 april 1817 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij overlijden van MARTJE: 1817 den zevenden April stierf Martje Hendriks wedw. van wijl. Folt Hinderks oud pl.m. 69 jaar aan verzwakking en werd den elfden deezer begraven.

MARTJE trouwde later op 25 juni 1786 in Larrelt Oostfriesland met FOLT HINDERKS (1763-1809).

Notitie bij MARTJE: gibt bei der Hauskollekte für die Reparatur der Orgel in Larrelt am 2-2-1785 1 gl 16 st

Bron:

OSB Larrelt 913, 1571


Kinderen van NICOLAAS en CATHARINA:

 

1 MARIA NICOLAI, geboren op 18 oktober 1749 in Canhusen Oostfriesland. Volgt IV-a.

2 WESSELIUS NICOLAI, gedoopt op 23 december 1751 in Emden Oostfriesland. Volgt IV-b.

3 JANNNEKE SPOORMAKERS. Zij is gedoopt op 22 maart 1754 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van JANNNEKE: (B 1012) 1754 Martius 22, Janneke Spoormakers d.v. D-Vis. Nicolaus Nicolai en Catharina Sophia Heins.
(B 1014) 1754 Martius 22, Janneke Spoormakers, D.V. Do.Vis. Nicolaus Nicolai en Catharina Sophia Heins.

4 LUITJEN NICOLAI, gedoopt op 6 april 1758 in Emden Oostfriesland. Volgt IV-c.

 


III-c ANNA WESSELIUS NICOLAI, dochter van WESSELIUS NICOLAI (zie II-a) en JANNEKE SPOORMAKERS. Zij is gedoopt op 6 februari 1735 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van ANNA: 1735, Febr 6, Anna D.V. Ds Wesselius Nicolaij en Janneke Spoormakers (B. 1013).
Anno 1735 Februar. 6 Anna, Dom.Wesselius Nicolaij en dessen huisvrouwe Janneke Spoormaker, e.d. (B. 1011)

ANNA is overleden op 29 juli 1797 in Emden Oostfriesland, 62 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ANNA: 1797 Julie 29. Anna Nicolai, weduwe van Wijl. Heie Ellen Boeckelman, jigt en koorts, 63 jaar.

Notitie bij ANNA: StaA Rep. 124, Nr. 1885. Testament: NICOLAI, Anna Wesselius, Emden, Witwe des BOEKELMANN, 1795-1797

ANNA:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 15 oktober 1765 in Emden Oostfriesland met HINRICK HEBELMANN, ongeveer 50 jaar oud. HINRICK is geboren omstreeks 1715. HINRICK is overleden in maart 1766 in Emden Oostfriesland, ongeveer 51 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HINRICK: Mart 1766, Hopm. Hindr. Hebelman, bij de Norder Kruittoorn, an colique, 51 jaaren.

Notitie bij HINRICK: 1757 Nordertorstraße Emden

Beroep:

Hopman te Emden, Hauptmann zu Emden, Bäcker zu Emden

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 8 juli 1772 in Emden Oostfriesland met HEIJE ELLEN BOEKELMANN, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ANNA en HEIJE: 1772 8 Julius, Meister Heije Ellen Boekelmann und Anna Wesselius Nicolai des Hauptmanns Hinrich Hebelman nachgelaßene Wittiwe, er 28, sie 36.

HEIJE is een zoon van ELLE HAYEN BOEKELMANN en FREEKE FRERICKS. Hij is gedoopt op 4 juli 1744 in Oldersum Oostfriesland.

Notitie bij HEIJE: Emden, 15.4.1772, Heie Ellen Boekelmann aus Oldersum ist zum Bürger dieser Stadt angenommen, juravit et solvit 6.

Beroep:

Bäckermeister zu Emden


III-d NICOLAUS NICOLAI is geboren op 28 februari 1734 in Emden Oostfriesland, zoon van DIDERICUS NICOLAI (zie II-b) en TRIJNTJE RITZES. Hij is gedoopt op 4 maart 1734 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van NICOLAUS: (B. 1011) Anno 1734 Meert 4, Nicolaes Heer Doctor Didericus Nicolai en dessens huisvrouw Trijntje Ritses e.z.
(B 1013) 1734 Maert 4, Nicolaes s.v. Doct. Didericus Nicolai en Trijntie Ritzes
geboorte volgens Reershemius

NICOLAUS is overleden op 30 september 1780 in Visquard Oostfriesland, 46 jaar oud.

Notitie bij overlijden van NICOLAUS: Reershemius

Notitie bij NICOLAUS: Kopfschatzung 1757: Pastor, 1 rt. - sch. - witt, 1 Magd -.3.-, geringe Bedienung (cessat ergo), -.-.-, -.-.-

Beroep:

Pastor (Simonswolde (1757-1762), Böhmerwold (1762-1765), Nüttermoor (28/04/1765-22/05/1770), Lütetsburg (1770-1771), Pilsum (1771-1778), Visquard (1778-30/09/1780). Er war auch Kirchen-Inspector)

Bron:

OSB Nüttermoor 1975
OSB Böhmerwold 760
OSB Hatzum 1128
Simonswoldmer Dorfchronik und Familienstammbäume 1234

NICOLAUS trouwde, 24 jaar oud, op 18 januari 1759 in Simonswolde Oostfriesland met TAELKE HARREMS CAMPEN, 26 jaar oud. TAELKE is geboren op 10 juni 1732 in Simonswolde Oostfriesland, dochter van HARM CAMPEN en HILCKE AYELTS. Zij is gedoopt op 15 juni 1732 in Simonswolde Oostfriesland. TAELKE is overleden op 9 november 1817 in Hatzum Oostfriesland, 85 jaar oud.

Bron:

OSB Nüttermoor 1975
OSB Böhmerwold 760
OSB Hatzum 1128
Simonswoldmer Dorfchronik und Familienstammbäume 265, 1234


Kinderen van NICOLAUS en TAELKE:

 

1 TRYNTIE NICOLAI, geboren op 10 september 1759 in Simonswolde Oostfriesland. Zij is gedoopt op 16 september 1759 in Simonswolde Oostfriesland. TRYNTIE is overleden op 13 september 1763 in Böhmerwold Oostfriesland, 4 jaar oud. Zij is begraven op 20 september 1763 in Böhmerwold Oostfriesland.

Bron:

OSB Böhmerwold 760
Simonswoldmer Dorfchronik und Familienstammbäume 1234

2 DIDERICUS NICOLAI, geboren op 25 augustus 1761 in Simonswolde Oostfriesland. Volgt IV-d.

3 HARMANNUS NICOLAI, geboren op 13 september 1767 in Nüttermoor Oostfriesland. Volgt IV-e.

 


III-e JOHANNES NICOLAI is geboren op 11 november 1739 in Emden Oostfriesland, zoon van DIDERICUS NICOLAI (zie II-b) en TRIJNTJE RITZES. Hij is gedoopt op 12 november 1739 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: B. 1011, 1739 November 12, Johannes e.z. van Hr. Doctr. Diedericus Nicolai en vrou Trijntje Ritses.
B. 1013, 1739 Novembr 12, Johannes s.v. Didericus Nicolai en Trijntie Ritzes
geb. volgens art. van Gerald Nicolai zonder bronvermelding.

JOHANNES is overleden op 7 juli 1803 in Ditzum Oostfriesland, 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van JOHANNES: Grabplatte in Ditzum
Hier rust Johannes Nicolai, in leven
Predikant te Simonswold, Westerhuizen, Vis-
kward, Zuiderhuizen en Ditzum, Geboren
te Emden den 12 November 1739 en Gestorven
den 7 Juli 1803.

Blonk gulle vriendlijkheid en een
inneemend weezen
Gepaart met vroomheid, reine zeeden
en Godvruchtigheid
Ooit in een mensch dit beeld was duidelijk
te leezen
In Nicolai, die op ’t spoor ’t welk naa den
hemel leidt
steeds andren voorging, en meet
en gebeden.
In vijf Gemeentens elk ging leeren troos-
ten wekken.
Die hier voor ’t laatst gewerkt en nu den
strijd gestreeden.
Verwacht de kroon voor hem ook wech-
gelegt, te trekken.

Notitie bij JOHANNES: Album Studiosorum Academiae Groningae, 13/09/1758, Johannes Nicolai, Frisius Orientalis

Beroep:

Pastor (Simonswolde (06/01/1764-1765), Westerhusen (1765-1772), Visquard (1772-1777), Suurhusen (1777-1790), Ditzum (1790-1803))

Bron:

OSB Suurhusen 1120
OSB Leer (ev. ref.) 12539

JOHANNES:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12 april 1767 in Westerhusen Oostfriesland [bron: KB Westerhusen] met IKE LAMMERS, 32 of 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en IKE: Westerhusen 1767, d 12 April zijn Joh: Nicolai pred. t deeser plaetze nagelaten zoon van wijl. Didericus Nicolai in sijn E Leven med: Doctor t Embden en nog in Leven zijnde Trijntje Ritzes wedw. Nicolai als Bruijdegom En Ijke Lammers vr. wedw. van wijl. Ms. Schulte Ubben, woonagtig t Nendorp in Reijderland als Bruijd, nagelatene Dogter van wijl. Mr. Lammert Janssen en Engel Everts Egtel. na voorgaande driemalige afkondiging geschied den 8, 15 en 22 martij soo t Nendorp als t deeser plaatse door den wel: Eerwaerden Heer N. Nicolai pred: t Nuttermohr Joh: frater in den Egt. allhier verbonden opentlick in d’ kerkvergaedering NB de vr. wedw. Bruijd was oud bijna 33 jaer d’ Bruijdegom in t’ 28 ste

IKE is geboren in 1734, dochter van LAMMERT JANSSEN en ENGEL EVERTS. IKE is overleden op 25 mei 1770 in Westerhusen Oostfriesland, 35 of 36 jaar oud. Zij is begraven op 1 juni 1770 in Westerhusen Oostfriesland.

Notitie bij overlijden van IKE: Westerhusen, 1770, IJke Lammers echtgenoot van mij Joh. Nicolai pred. alhier is gestorven in den ouderdom van ruim 36 jaren op den 25. maij avonds te ruim 6 uiren na de verlossing en begraven den 1. junii

IKE is weduwe van SCHULTE UBBEN (1714-vóór 1767), met wie zij trouwde op 6 mei 1753 in Nendorp Oostfriesland.

Notitie bij IKE: Ook IJke Lammers, woonachtig te Nendorp, Reijderland.

Westerhusen, met kerckenattestatie van Nendorp den 10 april tot ons overgekomen.

Bron:

KB Westerhusen
OSB Nendorp 483, 871

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 11 oktober 1779 in Leer Oostfriesland met ANNA STAEL, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en ANNA: In haar vaders huis

ANNA is geboren op 30 mei 1746 in Leer Oostfriesland, dochter van JOHANNES STAAL en GRIETJE BLICKSLAGERS. Zij is gedoopt op 5 juni 1746 in Leer Oostfriesland. ANNA is overleden op 29 november 1812 in Leer Oostfriesland, 66 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ANNA: 68 jaar

Notitie bij ANNA: Ook Staels, Staals

Bron:

OSB Suurhusen 1120
OSB Leer (ev. ref.) 15499


Kinderen van JOHANNES en IKE:

 

1 DIDERICUS NICOLAI, geboren op 13 januari 1769 in Westerhusen Oostfriesland. Volgt IV-f.

2 IKONIUS NICOLAI, geboren op 25 mei 1770 in Westerhusen Oostfriesland. Hij is gedoopt op 30 mei 1770 in Westerhusen Oostfriesland. IKONIUS is overleden in augustus 1794 in Cirkwehrum Oostfriesland, 24 jaar oud.

Notitie bij overlijden van IKONIUS: Reershemius, 1796, S. 554

Notitie bij IKONIUS: Ook IJko, Ico

Lidmaat 25-5-1788 Nendorp

Beroep:

Pastor (Cirkwehrum (1793-00/08/1794))

Bron:

KB Westerhusen
OSB Nendorp 650


Kinderen van JOHANNES en ANNA:

 

3 NN NICOLAI, levenloos geboren dochter. Zij is begraven op 9 november 1780 in Suurhusen Oostfriesland.

Bron:

OSB Suurhusen 1120

4 JOHANNES NICOLAI, geboren op 1 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland. Hij is gedoopt op 3 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland. JOHANNES is overleden op 18 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland, 17 dagen oud. Hij is begraven op 22 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland.

Bron:

OSB Suurhusen 1120

5 NICOLAUS NICOLAI, geboren op 1 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland. Hij is gedoopt op 3 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland. NICOLAUS is overleden op 19 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland, 18 dagen oud. Hij is begraven op 22 augustus 1783 in Suurhusen Oostfriesland.

Bron:

OSB Suurhusen 1120

 


IV-a MARIA NICOLAI is geboren op 18 oktober 1749 in Canhusen Oostfriesland, dochter van NICOLAAS NICOLAI (zie III-b) en CATHARINA SOPHIA HEINS. Zij is gedoopt op 22 oktober 1749 in Canhusen Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (m)
Anno 1749 den 18 October is Pastor N. Nicolai en zijn Huisvrou Catharina Sophia Heins een Jongen Dogter geboren en den 22 Dito te Canhuizen gedoopt en genoemt Maria

MARIA is overleden op 26 juni 1784 in Larrelt Oostfriesland, 34 jaar oud.

Notitie bij overlijden van MARIA: 1784 Juni den 26ten Stierv aan de febris maligna Maria Nicolaj huisvrouw van Mr. Hans Dirks v. Dijkum oud 35 jaar

Bron:

OSB Wybelsum 356, 1091
OSB Larrelt 457, 1571
OSB Canhusen 362

MARIA trouwde, 22 jaar oud, op 6 juli 1772 in Wybelsum Oostfriesland met HANS DIRKS VAN DIJKUM, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARIA en HANS: Hans Dirks van Dijckum s.v. Dirk Hinderks van Dijckum, oud 24 jaer, en Maria Nicolai, d.v. Ds. N. Nicolai, loci Pastor, oud 22 jaer; zijn alhier na een driemalige onverhinderde Proclamation, in den Echtstaat vereenigt op den 6 Julii 1772, en wel inter privatos parietes in de Pastorije, in de tegenwoordigheid van vele getuigen, door mij als Vader et Pastor L. gecopuleert, na eene voorafgaende Redevoering over Psalm 45:11,12, Hoort O Dochter etc., waarop de gecopuleerde des anderen daegs na Uttum met de woninge vertrokken zijn.

HANS is geboren op 23 december 1747 in Wybelsum Oostfriesland, zoon van DIRK HINDERKS VAN DIJKUM en JANNA JANSSEN. Hij is gedoopt op 24 december 1747 in Wybelsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van HANS: overgrootvader (v)
1747, Op den 23 Dec. is Dirk Hindr. en Janna Janssen een sone geboren en op den 24 na belijdenis des vaders met de naam Hans gedoopt

HANS is overleden op 15 juli 1785 in Larrelt Oostfriesland, 37 jaar oud. Hij is begraven op 20 juli 1785 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij overlijden van HANS: 1785 Juli den 15den Stierv aan een borstziekte oud 37 jaren Hans Dirks v. Dijkum Mr. Smit en wierd den 20ten Ejusdem begraven

Notitie bij HANS: gibt bei der Hauskollekte für die Reparatur der Orgel in Larrelt am 2-2-1785 2 gl 15 st
Zyn knegt Vreede 9 st en zyn meyd Bregtje 9 st

- Hypothekenbuch Larrelt Nr. 47: Georg Carl Müller ... Kohlgarten ins Osten an dem gemeinte Wege und ins Suiden an [Fredrich Hinrichs Smit erb, gestrichen] des weijl Garbrand F Bakker Kinder Kohlgarten, in Westen an Arend F[olpents] van Hettinga ... und in Norden an dies sogenannte Baantje Pfad
- Hans Dirxs 1779 den 20 Jan von den Erben des Weijl. G.C. Muller fur 112 gl in gold
- Hans Dirks van Dijken Kinder 28 mrt 1801 818 gl in golden, Abra... Wenckebach

- Hypothekenbuch Larrelt Nr. 16: Jan David Rosenbroek Haus und Garten zu Larrelt beswettet ins Norden an dem gemenen Wege, ins Osten an der Kirch Straße, ins Suiden an Egbert Hinrichs Erben und Jan Rolefs van Horen ins Westen. Mit Sitzen in dasiger Kirch und Gräber auf dem Kirchserb.
- gekauft von Claes Peters [van Jennelt] und Pieterke [Jansen] Rosenbroek alhier. itzo Hans Dircks van Dijkum Kinder. Der Erblaßer hat dieses Haus dem 20 Dec. 1784 von denen vorigen Besizern aus der Hand gekaufet fur 64 Louis d’or
- Hinderk Luppen Bakker en Hiske Meenen Lehling, 28 März 1801, 3450 gl in gold
- Geerd Luppen Bakker en Sophia Hinderks, 20 Febr. 1803, 2650 gl

- Hypothekenbuch Larrelt Nr. 9: lening aan fam. Ohling 2 Febr 1798 - 4 Sept 1807

Beroep:

Smid te Larrelt

Bron:

OSB Wybelsum 356, 730
OSB Larrelt 457


Kinderen van MARIA en HANS:

 

1 DERK VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 5 april 1773 in Uttum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 9 april 1773 in Uttum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van DERK: grootvader (v)
1773 Den 5 Ap. geb & 9 gedoopt ’n soontijn van Hans Derks & Maria Nicolai, gen. Derk

DERK is overleden op 15 augustus 1829 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 augustus 1829 [bron: Aktenummer 1708].

Notitie bij DERK: 1812 Zwanestraat

Beroep:

Commissionair

2 NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 30 december 1774 in Uttum Oostfriesland. Volgt V-a.

3 GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM, geboren op 17 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland. Volgt V-b.

4 CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 21 november 1780 in Larrelt Oostfriesland. Volgt V-c.

5 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 18 november 1782 in Larrelt Oostfriesland. Volgt V-d.

 


IV-b WESSELIUS NICOLAI, zoon van NICOLAAS NICOLAI (zie III-b) en CATHARINA SOPHIA HEINS. Hij is gedoopt op 23 december 1751 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van WESSELIUS: grootvader (v)
(B 1012) 1751 Decemb. 23, Wesselius z. v. D. Visit. Nicolaus Nicolai en Catharina Sophia Heins.
(B 1014) 1751 December 23, Wesselius s. v. Dominus Vis. Nicolaus Nicolai en Catharina Sophia Heins.

WESSELIUS is overleden op 14 oktober 1834 in Paterswolde Eelde DR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 oktober 1834 [bron: Aktenummer 22].

Notitie bij overlijden van WESSELIUS: Heden overleed, op het Huis Paterswolde, onze geliefde Vader, de Heer W. Nicolai, aan verval van krachten, in den ouderdom van cirka 83 jaren. Paterswolde den 14 October 1834 J. Nicolai Namens Broeders en Zusters.
Advertentie Groninger courant, 17-10-1834, 21-10-1834.

Notitie bij WESSELIUS: W. NICOLAI in de Stoeldrayers straat, regt tegen over het Comptoir van den Stads Rentmeester, Verkoopt ..., en meer ander Kruideniers Waren. alles tot ceviele pryzen, zo als in menigvuldige andere Winkels, ook buiten my is te bekomen. Voorts zal my zoo veel mogelyk neffens andere brave Kooplui bevlytigen, om aan de kleinder Stads Winkels, zo te Verkopen, dat dezelve even als de grotere Verkoopen kunnen, om daar door den Eerlyken, en graag Werkzamen Man, mede gelegentheid te geven, het noodwendige Brood te winnen, en andersints om, onvermydelyke Bankrotten voor te komen, wyders offerere ..., verzoek Gunst en Recommandatie, dog geen ieders Gunst.
Om Eerlyk en met Vlyt te streven,
Na ’t geen Wy nodig zyn in ’t Leeven,
Is iets, dat Ons de Pligt gebied,
Maar om een ander te misgunnen,
Het geen Wij al niet krygen kunnen,
Neen
—— dat gebied de Pligt ons niet.
(advertentie Groninger Courant no 36, 5-5-1797, no 37, 9-5-1797)

W NICOLAI in de Stoeldraaijers straat, adverteerd, dat by hem, om verantwoordelyke redenen, thans zyn te bekoomen ..., dog alles zo, en in dier voegen, als niet alleen in groter, maar ook in kleinder Winkels, evengoed, buiten hem zyn te bekoomen. Om alzo was het mooglyk, zelfs, het veragtelyk denkbeeld, van laage Eigenbaat, zoo yselyk, verderflyk in alle standen voor de Maatschappy, in de Duisternisse weg te slingeren, van waar dezelve hunne oorsprong heeft, en om die van beklagenswaardige Armoede by zyn Mede-Burgeren niet op te wekken. (advertentie Groninger Courant no 105, 26-12-1797)

De Procureur J. VERSTEEGH in qlté, gedenkt op HEDEN den 3 Maart 1801 ’s avonds te 6 uur, ten huize van J. S. Damstee in de Roemer publyk by Strykgeld te Verkoopen: I. Een kapitale en wel ter neeringstaande beklante KOOPMANS BEHUïZÏNGE, waar in veele jaaren de Kruideniers en Kaars Negotie met goed succes is en op heden word geëxerceert, staande ten Oosten in de Stoeldraaijer straat op de hoek van de Agter Muur, met een opene Plaats, Kaarsemakery en Hof er agter, zoo door de Koopman W. Nicolai en Vrouw in eigendom word bewoond. II. Een ruim PAKHUIS en STALLE mede aldaar in de agter muur, swettende aan No. I., met nog vier Wonings onder het zelfde Dak, bestaande in een beneden en drie boven, dewelke apart zyn verhuurd ’s jaars voor 116 gl. 4 st. III. Een plaizant HOF buiten A Poort in de Lissebon Steeg, waarin een verheven Zomerhuis van 2 Verdiepen (een aangenaam uitzigt hebbende over de omleggende Tuinen en Landen) Stook en Privéhuisje, 2 Priëelen en menigte keurlyke Vrugtbomen zoo by dezelve word gepossideert. IV. De vaste en altoosduurende BEKLEMMING van 2½ grazen kostelyk Groen Land in 2 stukken, buiten de A Poort by de Hoornsche Dyk, het 2de stuk agter de Styfzelmakery, doende ’s Jaars tot een vaste huure aan de Burgers A. en T. Hulshof 60 gl. V. Een VOERWERK tot het Reinigen der Stads Straaten, zo door de Koopman Nicolai en Vrouw word gepossideert, waarover 2200 guld. kan blyven staan. VI. Een plaisant HOF buiten de Ooster Poort ten Noorden in de Latten Steeg, daar in een Zomerhuis, Stook en Privéhuisje en veele Vrugtboomen, zoo door de Predikant Oosterveld word gebruikt. VII. Een BEHUIZINGE en TUIN op het Oosternieland, zo door Riewert Pieters en Vrouw in huure word gebruikt, ’s jaars voor 40 gl. VIII Een NATIONAALE SCHULDBRIEF groot in Capitaal 1000 gl. na 3 p. Ct. verschynd op primo January. IX. Een VERZEGELING ten laste der Stad Groningen, groot in Capitaal 2000 guldens, na 4 pro Cento gedat. den 24 January 1667. Breder in de Billetten vermeld. (advertentie Groninger Courant no 14, 17-2-1801, no 18, 3-3-1801)

De Procureur J. VERSTEEGH in qlte, gedenkt op Vrydag den 5 Maart 1802 ’s avonds te 6 uur, ten huize van de Kastelein J. Tiddens by de Koornbeurs publyk by Strykgeld te Verkopen: I. Een ruim PAKHUIS ten Zuiden in de Agtermuur by de Stoeldrayer straat, zo door de Koopman W. Nicolai en Vrouw in eigendom word bewoond met een Kamer er boven dewelke door Willem Daniels in huure word bewoond ’s jaars voor 31 gld. 4 st. II. Een groote STALLE tot 2 Paarden en ruimte tot een Wagen en Chais met drie WONINGS, bestaande in een beneden en twee boven, staande mede aldaar swettende aan No. 1., wordende gemelde drie Wonings door Pieter Steen en Consorten in huure bewoond ’s jaars voor 85 gld. III. De vaste en altoosdurende BEKLEMMING van 2½ Grazen kostelyk Groen Land in 2 Stukken, buiten de Aa Poort by de Hoornsche Dyk het 2de stuk agter de Styfzelmakery, doende ’s jaars tot een vaste huure aan de Kooplieden A.en T. Hulshof 60 gld. IV. Een VOERWERK tot het reinigen der Stads straaten, zo door de Koopman W. Nicolai en Vrouw word gepossideert, alles breder to de billetten vermeit. (advertentie Groninger Courant no 16, 23-2-1802, no 17, 26-2-1802, no 18, 2-3-1802, no 19, 5-3-1802)

By K. van der BORGH zyn 2 Toonbanken 1 groote en 1 kleine, voor een civiele prys, uit de hand te Koop, om voort aan te vaarden, dewyle de opgem. verhuisd is uit de Oude Ebbinge straat, in de Stoeldraayer straat in het Huis van W. Nicolai, en continueert daar met de Kruideniers en Kaars Negotie, verzoekende een ieders gunst, belovende een goede en civiele behandeling. (advertentie Groninger Courant no 35, 30-4-1802)

De Procureurs J. VERSTEEGH en ZOON in qlté, gedenken op Vrydag den 6 January 1804., ’s avonds te 6 uur, ten Huize van de Kastelein O. HEYKENS in de Ooster straat, publyk by Strykgeld te Verkoopen: III. De VASTE en ALTOOSDUURENDE BEKLEMMiNG van pl. min. 2½ Grazen Kostelyk GROENLAND in 2 stukken, buiten A Poort by de Horensche Dyk, het twede stuk agter de Styfzelmakery, zo door de Heer W. NICOLAI en Vrouw word gebruikt, doende ’s jaars tot een vaste huure 60 gl. Breder in de Conditien vermeld. (advertentie Groninger Courant no 102, 23-12-1803, no 103, 27-12-1803, no 1, 3-1-1804, no 2, 6-1-1804)

By de Koopman W. NICOLAI in de Brug-straat. alwaar de Spitsboor uithangt, zyn thans te bekomen: Beste nieuwe PATERWOLDSCHE CASTANJES, het pond a tien stuivers, als mede ook alle soorten van YZER en KRUIDENIERS WAREN. (advertentie Advertentieblad van het departement van de Wester-Eems no 32, 17-10-1811)

Naamsaanneming 1812 op 121 (Paterswolde, Nijborg) W. Nicolai, geen kinderen vermeld. In 1807 de Heer W. Nicolai, boer, 3 inwonende kinderen, 2 werkbodes. Haardstedenregister 1804 met 2 paarden.
In Huizen van Stand: Wesselius Nicolai getrouwd met Aagje Jacobs Dedden koopt de Nijborg in 1802 van Wicher Onco van Swinderen. In 1848, na het overlijden van Wesselius Nicolai wordt het huis verkocht aan Mr. Lambertus Frederik Ballot en de latere hoogleraar Christoforus Hendrikus Didericus Buys Ballot.

Beroep:

Koopman, winkelier, kruidenier (Stoeldraaierstraat t.o. het Stads Comptoir)

WESSELIUS trouwde, 27 jaar oud, op 7 september 1779 in Groningen GR met AVIEN JACOBS DEDDENS, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WESSELIUS en AVIEN: Sabbathi den 21 Augusti 1779
Wesselus Nicolai van Embden Ps. en Aefje Jacobs van Manslagt in Oost Friesland pro qua Jan Sunnekes als deartoe versogt, kragt meede verteekende hand van de bruidegoms vader van den 10 deeser
Cop. den 7 Septb. 1779 door Ds Swijghuisen MK

AVIEN is geboren op 4 april 1759 in Manslagt Oostfriesland, dochter van JACOB EISONIUS en TRIENTIEN PIETERS. AVIEN is overleden op 4 mei 1834 in Paterswolde Eelde DR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1834 [bron: Aktenummer 8].

Notitie bij AVIEN: Avien bij overlijden als Avie Jacobs Eisonius, bij ondertrouw Catharina: Eisonius, bij het overlijden van haar kinderen wordt bij de moeder zowel de familienaam Jansonius als Deddens gebruikt. Ook Afijn en Aafke.


Kinderen van WESSELIUS en AVIEN:

 

1 CATHARINA SOPHIA NICOLAI, gedoopt op 6 mei 1781 in Groningen GR. Volgt V-e.

2 JACOBUS NICOLAI. Hij is gedoopt op 7 april 1784 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JACOBUS: A kerk, Stoeldraaierstraat

JACOBUS is overleden op 13 augustus 1841 in Paterswolde Eelde DR, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1841 [bron: Aktenummer 19].

Beroep:

Majoor

3 NICOLAAS NICOLAI. Hij is gedoopt op 24 december 1786 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: A kerk, Stoeldraaierstraat
Volgens ovl akte 24/12/1788

NICOLAAS is overleden op 15 mei 1846 in Paterswolde Eelde DR, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1846 [bron: Aktenummer 18].

Notitie bij overlijden van NICOLAAS: Advertentie Groninger courant, 19-05-1846, no 40

4 EVERARDUS NICOLAI, geboren op 16 september 1789 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 20 september 1789 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van EVERARDUS: A kerk, Stoeldraaierstraat
volgens ovl akte geboren 16/09/1789

EVERARDUS is overleden op 23 februari 1866 in Eelde DR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1866 [bron: Aktenummer 5].

Beroep:

Landbouwer

5 TRIJNTIE NICOLAI. Zij is gedoopt op 3 april 1793 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTIE: A kerk, Stoeldraaierstraat

TRIJNTIE is overleden vóór 1795, ten hoogste 2 jaar oud.

6 TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI, geboren op 8 juni 1795 in Groningen GR. Volgt V-f.

 


IV-c LUITJEN NICOLAI, zoon van NICOLAAS NICOLAI (zie III-b) en CATHARINA SOPHIA HEINS. Hij is gedoopt op 6 april 1758 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van LUITJEN: grootvader (m)
(B 1012) 1758 April 6, Luithie s.v. Dom. Nicolaus Nicolai en Catharina Sophia Heijns.
(B 1014) 1758 April 6, Luithie s.v. Dom. Nicolaus Nicolai en Catharina Sophia Heijns.

LUITJEN is overleden op 25 december 1812 in Wybelsum Oostfriesland, 54 jaar oud.

Notitie bij overlijden van LUITJEN: Gestorven in het huis van Jan Jansen Haan (nr 2 [?] Wybelsum)

Hypothekenbuch Wybelsum Nr. 3: Jan Jansen Haan ein Haus zu Wybelsum nebst 3 Acker land

Notitie bij LUITJEN: 1784 den 14 Dec.
Luitjen Nicolai is met zijn kerkelijke attestatie van Leer tot deze gemeente [Wybelsum] overgekomen.

Hypothekenbuch Wybelsum Nr. 20: Luitjen Nicolai koopt het huis van Alrich Luitjens

Beroep:

Meester Bakker

Bron:

OSB Wybelsum 1090, 1091
OSB Woltzeten 425

LUITJEN trouwde, 22 jaar oud, op 5 april 1781 in Wybelsum Oostfriesland met TRYNTJE GARRELFS, ongeveer 22 jaar oud. TRYNTJE is geboren omstreeks 1759 in Woltzeten Oostfriesland, dochter van GARRELT ALBERTS en ELSKE ONNEKEN. TRYNTJE is overleden op 24 april 1810 in Wybelsum Oostfriesland, ongeveer 51 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090
OSB Woltzeten 6, 425


Kinderen van LUITJEN en TRYNTJE:

 

1 NICOLAAS NICOLAI, geboren op 20 januari 1782 in Wybelsum Oostfriesland. NICOLAAS is overleden vóór 1787 in Wybelsum Oostfriesland, ten hoogste 5 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

2 ELSKE LUITJENS NICOLAI, geboren op 19 april 1783 in Wybelsum Oostfriesland. Volgt V-g.

3 CATHARINA SOPHIA NICOLAI, geboren op 3 april 1786 in Wybelsum Oostfriesland. CATHARINA is overleden op 27 mei 1786 in Wybelsum Oostfriesland, 1 maand oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

4 NICOLAAS NICOLAI, geboren op 2 mei 1787 in Wybelsum Oostfriesland. NICOLAAS is overleden op 23 juli 1787 in Wybelsum Oostfriesland, 2 maanden oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

5 CATHARINA SOPHIA NICOLAI, geboren op 9 september 1788 in Wybelsum Oostfriesland. Volgt V-h.

6 GARRELTJE ALBERTS NICOLAI, geboren op 11 oktober 1791 in Wybelsum Oostfriesland. GARRELTJE is overleden op 6 januari 1810 in Wybelsum Oostfriesland, 18 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090

7 NICOLAUS NICOLAI, geboren op 23 september 1794 in Wybelsum Oostfriesland. Volgt V-i.

 


IV-d DIDERICUS NICOLAI is geboren op 25 augustus 1761 in Simonswolde Oostfriesland, zoon van NICOLAUS NICOLAI (zie III-d) en TAELKE HARREMS CAMPEN. Hij is gedoopt op 30 augustus 1761 in Simonswolde Oostfriesland. DIDERICUS is overleden op 16 maart 1835 in Hatzum Oostfriesland, 73 jaar oud. Hij is begraven op 24 maart 1835 in Hatzum Oostfriesland.

Notitie bij DIDERICUS: Ook Diderig

Album Studiosorum Academiae Groningae 18/09/1779 Didericus Nicolai, Frisius Or., Theol.
Der Borkumer Pastor Diedrich Nicolai entdeckte im Jahre 1789 auf einer Außensandbank eine "Warf oder Dorfstätte", die nach der überlieferten Beschreibung ebenso wie spätere Befunde "zu einem ausgedehnten mittelalterlichen Siedlungskomplex zu gehören" scheint.

StaA. Rep. 42, Nr. 956. Das Dienstjubiläum des Superintendenten Nicolai in Hatzum, 1834

Beroepen:

Pastor (Borkum (17/05/1784-1793))

Pastor en Superintendent (Hatzum (04/10/1793-1835))

Bron:

OSB Hatzum 1127, 1128
Simonswoldmer Dorfchronik und Familienstammbäume 1234

DIDERICUS trouwde, 24 jaar oud, op 6 november 1785 in Visquard Oostfriesland met TRIENTIE WILLEMS HEN, 16 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van DIDERICUS en TRIENTIE: Im Heiratsregister ist als Mutter Martje Hindriks eingetragen. Diese Angabe ist nicht richtig.

TRIENTIE is geboren op 25 mei 1769 in Borkum Oostfriesland, dochter van WILLEM HINDRIKS HEN en AALTIE AYSEN KIVIT. Zij is gedoopt op 28 mei 1769 in Borkum Oostfriesland. TRIENTIE is overleden op 15 september 1838 in Hatzum Oostfriesland, 69 jaar oud. Zij is begraven op 18 september 1838 in Hatzum Oostfriesland.

Bron:

KB Borkum
OSB Hatzum 1127


Kinderen van DIDERICUS en TRIENTIE:

 

1 TRYNTJE NICOLAI, geboren op 22 september 1787 in Borkum Oostfriesland. Volgt V-j.

2 WILHELMUS NICOLAI, geboren op 20 juli 1791 in Borkum Oostfriesland. Volgt V-k.

3 TALEA NICOLAI, geboren op 17 maart 1794 in Hatzum Oostfriesland. Volgt V-l.

4 AALTJE NICOLAI, geboren op 29 april 1798 in Hatzum Oostfriesland. Zij is gedoopt op 2 mei 1798 in Hatzum Oostfriesland. AALTJE is overleden op 18 september 1798 in Hatzum Oostfriesland, 4 maanden oud.

Bron:

OSB Hatzum 1127

5 NICOLAUS NICOLAI, geboren op 4 april 1812 in Hatzum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 12 april 1812 in Hatzum Oostfriesland. NICOLAUS is overleden vóór 1835, ten hoogste 23 jaar oud.

Bron:

OSB Hatzum 1127

 


IV-e HARMANNUS NICOLAI is geboren op 13 september 1767 in Nüttermoor Oostfriesland, zoon van NICOLAUS NICOLAI (zie III-d) en TAELKE HARREMS CAMPEN. HARMANNUS is overleden op 20 januari 1807 in Loppersum Oostfriesland, 39 jaar oud. Hij is begraven op 27 januari 1807 in Loppersum Oostfriesland.

Notitie bij HARMANNUS: Album Studiosorum Academiae Groningae 21/09/1791 Harmannus Nicolai, Visquardanus Fris. Orient.
Er verließ die Insel Borkum bereits im Juli 1795 "wegen äußerlicher Vortheile und Bequemlichkeiten" nach Loppersum.

Beroep:

Pastor (Borkum (1794-1795), Loppersum (1795-1807))

Bron:

OSB Loppersum 1271
OSB Nüttermoor 1975

HARMANNUS trouwde, 32 jaar oud, op 8 juli 1800 in Loppersum Oostfriesland met TRIENTJE OKKEN, 32 jaar oud. TRIENTJE is geboren op 10 januari 1768 in Borkum Oostfriesland, dochter van OKKE OKKES en ANTIE FRERIKS. Zij is gedoopt op 24 januari 1768 in Borkum Oostfriesland. TRIENTJE is overleden op 20 september 1841 in Westerhusen Oostfriesland, 73 jaar oud.

Bron:

OSB Loppersum 1271, 1294


Kinderen van HARMANNUS en TRIENTJE:

 

1 TALEA NICOLAI, geboren op 9 november 1800 in Loppersum Oostfriesland. Volgt V-m.

2 NICOLAUS NICOLAI, geboren op 11 september 1802 in Loppersum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 12 september 1802 in Loppersum Oostfriesland.

Bron:

OSB Loppersum 1271

3 GEESINA NICOLAI, geboren op 22 maart 1804 in Loppersum Oostfriesland. Volgt V-n.

4 OKKO NICOLAI, geboren op 24 april 1806 in Loppersum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 27 april 1806 in Loppersum Oostfriesland. OKKO is overleden op 21 juni 1828 in Loppersum Oostfriesland, 22 jaar oud. Hij is begraven op 25 juni 1828 in Loppersum Oostfriesland.

Bron:

OSB Loppersum 1271

 


IV-f DIDERICUS NICOLAI is geboren op 13 januari 1769 in Westerhusen Oostfriesland, zoon van JOHANNES NICOLAI (zie III-e) en IKE LAMMERS. Hij is gedoopt op 22 januari 1769 in Westerhusen Oostfriesland. DIDERICUS is overleden op 23 oktober 1806 in Jemgum Oostfriesland, 37 jaar oud. Hij is begraven op 30 oktober 1806 in Jemgum Oostfriesland.

Notitie bij DIDERICUS: Lidmaat 25-5-1788 Nendorp

Beroep:

Pastor (Marienchor (08/05/1792-1797), Freepsum (1797-1806))

Bron:

OFB Freepsum 907
OFB Pewsum 1523
KB Westerhusen
OSB Nendorp 650
OSB Tergast 1079
OSB Jemgum 3977

DIDERICUS trouwde met TIBINA JACOBS VIËTOR. TIBINA is geboren op 17 juli 1773 in St Georgiwold Oostfriesland, dochter van JACOB ABELS VIËTOR en ANTJE JANSSEN GOEMAN. TIBINA is overleden op 9 november 1811 in Pewsum Oostfriesland, 38 jaar oud. Zij is begraven op 15 november 1811 in Pewsum Oostfriesland. TIBINA trouwde later op 3 maart 1808 in Freepsum Oostfriesland met TAMME MEENEN HESSE (geb. ±1775).

Notitie bij TIBINA: Notariatsakten des Notars Theodor Wilhelm Cramer zu Weener (Bd. 21a, Nr. 2604-2735)
...Tibina Jacobs Nicolai geb.Vietor von den Erben nach weiland Johannes Jacobs Vietor 1200 Gl.Gold zurückerhalten zu haben 2630 24. 8.1837 Öffentlicher Verkauf verschiedener Grundstücke zu Stapelmoor ...
StaA, Rep. 128, G 0510

Bron:

DGB 31, S. 417, IV-b.8
OFB Freepsum 524, 907
OFB Pewsum 1523
OSB Tergast 1079


Kinderen van DIDERICUS en TIBINA:

 

1 IKONIA NICOLAI, geboren op 24 november 1799 in Freepsum Oostfriesland. Volgt V-o.

2 NN NICOLAI, levenloos geboren zoon, geboren op 3 september 1801 in Freepsum Oostfriesland. Hij is begraven op 8 september 1801 in Freepsum Oostfriesland.

Bron:

OFB Freepsum 907

3 ANTJE NICOLAI, geboren op 19 september 1802 in Freepsum Oostfriesland. Volgt V-p.

4 JOHANNES NICOLAI, geboren op 3 februari 1805 in Freepsum Oostfriesland. Volgt V-q.

5 DIDERICA NICOLAI, geboren op 13 juni 1807 in Freepsum Oostfriesland. Volgt V-r.

 


V-a NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 30 december 1774 in Uttum Oostfriesland, zoon van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Hij is gedoopt op 1 januari 1775 in Uttum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: grootvader (m)
Den 30 Decbr 1774 geb & 1 Jan 1775 gedoopt ’n soontijn van Hans Derks & Maria Nicolai, gen. Niclaas

NICOLAAS is overleden op 16 januari 1835 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 januari 1835 [bron: Aktenummer 33].

Notitie bij NICOLAAS: juli 1803 kleine burgerregt 5.-.-
juli 1803 koopman en cramernering 5.-.-

Bij verponding 1806 Heerstraat oz U 39
1812 Heerestraat

1793 leerknecht koekenbakkersgilde

Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. E Wijk 4, nr. 154, oud (1806) U 39, totaal 3 mannen 6 vrouwen
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154

Eigenaar huis en erf (H64) op de Diepen (Herestraat), Groningen, 1832
Eigenaar tuinhuis (C346) op de Horensche Dijk (Viaductstraat), Groningen, 1832

Beroep:

Koopman, winkelier, kruidenier

NICOLAAS trouwde, 26 jaar oud, op 1 november 1801 in Groningen GR met PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP, 30 jaar oud, nadat zij op 10 oktober 1801 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van NICOLAAS en PETRONELLA: Zaturdag den 10 Octobr 1801
Nicolaas van Dijken ps van Urtum in oostfriesland en Petronella Cornelia Medendorp van Bellingwolde pro qua Sjabbe [Jacobs] Doornbosch als Swager [gehuwd met Gesijn Cornelis Medendorp]
gecopuleerd op t Raadhuis door gecommitteerden uit de Municipaliteit op Zondag den 1 Nov 1801

advertentie Groninger Courant no 82, 13-10-1801

PETRONELLA is een dochter van CORNELIS WILLEMSE en GEERTRUIDA JACOBS. Zij is gedoopt op 15 oktober 1771 in Bellingwolde. PETRONELLA is overleden op 31 oktober 1859 in Groningen GR, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 november 1859 [bron: Aktenummer 1264].

Notitie bij PETRONELLA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

TE HUUR of TE KOOP:
een aangename TUIN, buiten de Heerepoort, met STEENEN ZOMERHUIS en STOOKHUIS, hebbende het uitzigt over den Stads Wal en Singel, tusschen de Heere- en Apoorten. Adres bij de Wedw. N. van DIJKEN, in de Heerestraat.
adv. Groninger courant, 23-01-1835

Beroep:

Koopvrouw, winkeliersche


Kinderen van NICOLAAS en PETRONELLA:

 

1 MARIA VAN DIJKEN, geboren op 4 augustus 1802 in Groningen GR. Volgt VI-a.

2 CORNELIUS VAN DIJKEN, geboren op 21 september 1804 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 26 september 1804 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CORNELIUS: grootvader (m)
Herestraat

advertentie Groninger Courant no 78, 28-9-1804

CORNELIUS is overleden op 1 januari 1805 in Groningen GR, 3 maanden oud.

Notitie bij overlijden van CORNELIUS: advertentie Groninger Courant no 2, 4-1-1805

3 CORNELIUS VAN DIJKEN, geboren op 4 december 1805 in Groningen GR. Volgt VI-b.

4 JOHANNA VAN DIJKEN, gedoopt op 12 augustus 1807 in Groningen GR. Volgt VI-c.

5 GEERTRUIDA VAN DIJKEN, gedoopt op 7 februari 1810 in Groningen GR. Volgt VI-d.

6 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 17 december 1811 in Groningen GR. Volgt VI-e.

7 CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN, geboren op 19 december 1814 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 december 1814 [bron: Aktenummer 988].

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: tante (v)

CATHARINA is overleden op 3 oktober 1840 in Groningen GR, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1840 [bron: Aktenummer 701].

Notitie bij CATHARINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

 


V-b GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM is geboren op 17 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland, zoon van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Hij is gedoopt op 24 mei 1778 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: oudoom (v)
1778 Maaij den 17den is geboren en den 24ten ejusdem gedoopt Garbrand Hinderks Zone van Mr. Hans Dirks Smit & Maria Nicolaj Egtelieden

GARBRAND is overleden op 8 oktober 1853 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 oktober 1853 [bron: Aktenummer 716].

Notitie bij GARBRAND: Ingevolge Raadsapostille in dato den 17 Augustus 1803 het burgerrecht geaccordeert.
1805 kleine burgerregt 5.-.-
1805 koopman en cramernering 5.-.-
19-10-1805 klein burgerrecht 5.-.-

Request voor G.H. van Dijkum, kastelein wonende buiten A Poort onder Groningen

Dr. Paehlig [advocaat]

Aan de Edele Achtbare Heren Burgemeesteren der stad Groningen.

Geeft eerbiedig te kennen G.H. van Dijkum, kastelein wonende buiten A Poort onder Groningen.
Dat supplt zedert den jare 1794 alhier te Groningen is woonachtig geweest en het Burgerregt heeft genoten.
Dat suppliant in den jare 1810 getrouwd zijnde aan het Burgerweeshuis heeft betaald de som van 15 gls en zulks om eventueel voor zijne kinderen het genot te hebben van gezegd weeshuis.
Dat suppliant in den jare 1814 uit deze stad is vertrokken naar zijne tegenwoordige woonplaats zijnde ongeveer 1/4 uur buiten de stad gelegen aan de Drentsche Laan buiten Aa Poort op de scheiding tusschen deze stad en Hoogkerk staande evenswel het huis door supplt bewoond onder deze stadstafel.
Dat supplt ook zijne landslasten alhier ter stede voldoet blijkens quitancien daarvan hierbij overgelegd.
Dat supplt nu zijn geboren gedurende hij te zijner tegenwoordige woonplaats woonachtig is, twee kinderen als een meisje in Augustus 1814 en een zoon in Junii 1816 welke supplt heeft doen inschrijven in de acte van den burgerlijken stand te Hoogkerk, edoch doen dopen alhier te Groningen, oordelende, dat gelijk dit te voren altoos gebruik geweest is, de doop den supplt het regt gaf op het weeshuis.
Dat supplt mede ook op grond hiervan tengevolge annonces in de couranten op ordre van de voogden van het Burgerweeshuis alhier gedaan, zich bij gezegde voogden heeft vervoegd ter behouding van het regt op gezegd weeshuis ook voor zijne twee hier boven gedagte kinderen.
Dat nogthans de voogden den supplt hebben te kennen gegeven dat niet de doop maar het doen inschrijven der geborene kinderen in de registers van den burgerlijken stand alleen het regt konde doen behouden op het weeshuis uit hoofde van de verandering ten aanzien der geboorte acten en dat bijgevolg de supplt daarvan was verstoken.
De supplt hierover ten uitersten gevoelig en dat het alleen door zijne dwaling is en niet om zich aan zijne verpligtingen te onttrekken dat hij verstoken zoude zijn van een regt waarop hij als vader van nog onnozele kinderen den hoogsten prijs stelt, neemt de vrijheid Uedele Achtbare te adiëren met submis verzoek:

“Ten einde het aan Uedele Achtbare goedgunstig gelieve te behagen, de voogden van het Burgerweeshuis alhier te autoriseren om aan den supplt te verlenen het uitgebreide regt op hetzelfde weeshuis tegens betaling van 15 guldens alles conform art 2 van de publicatie van Uedele Achtbare van den 15 Julii 1816”,

q.t.
[get.] Mr. J[ohannes] E[rnestus] Paehlig q.q.

In kantlijn:

(2o Apostille)
Na ingekomen berigt hebben Burgemeesteren het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeert
Gron. 24 Maart 1817

De Burgemeesteren
[get.] B[althasar] D[aniel] van Idsinga
Te vorderen v[oor] desolvend
[get.] R[eneke] Lohman

Er word gevraagd f 1500 en f 3000 en f 3200 alle voor een goed onderpand. Te bevragen by G.H. van Dykum, buiten A Poort by de Brug.
adv. Feuille d’affiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 23-2-1813.

Gerechtelijke verkoping 1827:
Overtoom nr. 73, 5½ bunder eigen land f 200
Kranenborg nr. A49, 7½ bunder beklemd land f 50
5½ bunder beklemd land f 50
2½ bunder beklemd land f 25
2 bunder eigen land f 50
adv. Groninger courant, 10-07-1827, 18-09-1827, 09-10-1827

UIT DE HAND TE KOOP:
Eene KOOPMANS BEHUIZING en een PAKHUIS en TUIN, zijnde tot allerhande Affaires geschikt , in eene der aaugenaamsle Straten. Te bevragen G. H. van DIJKUM
adv. Groninger courant, 02-08-1839

UIT DE HAND TE KOOP:
Een zeer solide WAGEN voor één of twee Paarden met LINNEN TENTKAP. Te bevragen aan bet Schuitendiep, Oostzijde, bij GERBRAND van DIJKUM.
adv. Groninger courant 04-06-1841

UIT DE HAND TE KOOP:
Een elegante TENTWAGEN voor vier Personen, met Éénspan, zijnde nog weinig gebruikt, sterk en ligtloopende;
— eene hecht sterke CABRIOLET of CHAÏS, Éénspan en Disselboom , voorzien van een Reiskoffer; — eene eenvoudige ARRESLEDE, slerk en goed in de Verf; — een STRAAT- of KORENWAGEN; — eene VRACHTSLEDE met WATERVAT en dan nog een mooi zwart MERRIEPAARD, oud 5½ jaren, mak en bereden, met den voor deze Rijtuigen passende GEREIDEN en ZADEL, en den ruimen Wintervoorraad van HOOI.
Te bevragen bij G. H. VAN DIJKUM , aan het Schuitendiep , Oostzijde, bij den St.-Jansboog.
adv. Groninger courant, 16-09-1842

ÜIT DE HAND TE KOOP:
een fraai en best loopend BILJART met twee STELLEN BALLEN en verdere TOEBEHOOREN. Adres bij G. H. VAN DIJKUM, Sint-Jan.boog alhier.
adv. Groninger courant, 25-03-1853

Adressen:

vanaf 1804

   

voor ’t kleine Poortje, op de hoek bij de Damster Kolk, Groningen GR (geboorte en overlijden Johannes, overlijden Adriaantje)

vanaf 1811

   

Heerenstraat, Groningen GR (geboorte Garbrand)

vanaf 1813

   

Buiten A poort bij de Brug

vanaf 1814

   

woning nr 6, Hoogkerk GR (geboorte Sietske)

vanaf 1816

   

woning nr 73, Hoogkerk GR (Boerderij De Overtoom, Kad. Hoogkerk C306 lag aan de Drentsche Laan te Hoogkerk, geboorte Jan)

vanaf 1820

   

Kranenborg A49, Groningen GR (Boerderij/herberg Kranenborg (Peizerweg 160), kad. Groningen C745 lag aan de Drentsche Laan te Groningen, geboorte Maria)

vanaf 1822

   

Haddingestraat W117 (overlijden Maria)

vanaf 07-12-1822

   

Vischmarkt C183, Groningen GR (memorie van successie Maria, geboorte Johannes)

vanaf 1826

   

Buiten A poort U87, Groningen GR (geboorte en overlijden Maria)

vanaf 1828

   

huis nr 71, Heveskes GR (geboorte Albertus en Willem)

vanaf 1840

   

Schuitendiep P100-a, Groningen GR

vanaf 1850

   

Schuitendiep P100-2, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1804

   

Koopman

vanaf 1811

   

Commissionair

vanaf 1814

   

Landbouwer, kastelein

vanaf 1825

   

Commissionair

vanaf 1828

   

Koopman

vanaf 1840

   

Zonder

Bron:

OSB Larrelt 457

GARBRAND:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27 april 1803 in Windeweer (Hoogezand) GR met ADRIAANTJE JELKES KRUIZINGA, 23 jaar oud, nadat zij op 25 maart 1803 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van GARBRAND en ADRIAANTJE: Groningen, Zaturdag den 25 Maart 1803
Gerbrand van Dijken van Larrelt uit Oostfriesland en Adriaantje Jelkes Kruisinga van Windeweer
in marge: volgens belasting van Windeweer en Lula, attest afgegeven den 26 April 1803
Windeweer, 1803 den 27 Aprill getrout Gerbrand van Dijk geb. van Larrelt uit Oostfriesland en Adriaantie Jelkes Kruisinga van Windeweer.

ADRIAANTJE is een dochter van JELKE MEINES KRUIZINGA en HILLIGJE JANS ELEVELD. Zij is gedoopt op 28 november 1779 in Windeweer (Hoogezand) GR. ADRIAANTJE is overleden op 24 november 1804 in Windeweer (Hoogezand) GR, 24 jaar oud. Zij is begraven op 29 november 1804 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van ADRIAANTJE: Collecten bij begrafenissen 1802-1807, p. 97
Doode Colekten
1804 Novemb 29 N Kerk Oude A Kruisinga f 8.3.5
Breukdoode
Novemb 25 Ariaantjen Jelkes Kruizinga Vrouw van Garbrant van Dijken voor Kl. poortjen Coetzen f 6.-.-
p 101
1804 Decemb 28 Breuken wegens het begraaven met Koetzen
Ariaantje Kruizinga Vr van Gerb van Dijken f 25.-.-

advertentie Groninger Courant no 95, 27-11-1804

Notitie bij ADRIAANTJE: Ook Kruisenga

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 28 oktober 1810 in Groningen GR met JANTJE GOEDHUIS, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van GARBRAND en JANTJE: Beide van Groningen

JANTJE is een dochter van JAN GOEDHUIS en SIJTSKE DE VRIES. Zij is gedoopt op 11 oktober 1786 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTJE: Akerk, Stoeldraaierstraat

JANTJE is overleden op 28 januari 1859 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1859 [bron: Aktenummer 91].

Notitie bij JANTJE: Ten overstaan van Mr. J. H. GEERTSEMA, Notaris te Groningen, zal, op WOENSDAG den 21sten December e.k., des avonds te 7 uur, ten Huize van dan Kastelein TIDDENS, in de Korenbeurs te Groningen, publiek ter verkoop worden aangeboden:
IV. Eene BEHUIZING met TUIN, staande en gelegen aan bet Schuitendiep, in den Bleekersgang, te Groningen, lett. P no. 100, door Mejufvrouw de Wed. van DIJKUM bewoond.
adv. Groninger courant, 22-11-1853, 06-12-1853, 13-12-1853, 20-12-1853


Kind van GARBRAND en ADRIAANTJE:

 

1 JOHANNES VAN DIJKUM. Hij is gedoopt op 29 februari 1804 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: grootvader (v)
voor ’t kleine Poortje

JOHANNES is overleden op 8 augustus 1804 in Groningen GR, 5 maanden oud.

Notitie bij overlijden van JOHANNES: zie advertentie moeder


Kinderen van GARBRAND en JANTJE:

 

2 GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geboren op 6 april 1811 in Groningen GR. Hij is gedoopt op 19 april 1811 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: oudoudoom (v)
gedoopt Martinikerk, Herestraat

GARBRAND is overleden op 25 januari 1839 in Moeara Roepit, Palembang (NI), 27 jaar oud.

Notitie bij GARBRAND: Ook Gerbrand Hendriks

Aangesteld tot 2 luitenant Alg. Depot bij besluit GG 28 jan 1839 N.2. Is voor de datum van aanstelling overleden te Moeara Roepit (Palembang) in de Rawas den 25 januarij 1839

Vermits dezen benoemde officier vroeger is overleden als de datum van aanstelling, moet dezelve geconsidereerd worden als sergeant majoor te zijn overleden

Nalatenschap van f 20,02½ den 30 sept. 1851 (!) uitbetaald ten behoeve der erven

Nat. Archief, toegang 2.10.50, inv. 4 (folio 1071) en 109 (folio 4883)

Beroepen:

vanaf 25-09-1830

   

soldaat 8. afd. inf. (geëng. 6 jaar)

vanaf 21-02-1831

   

soldaat 14. afd. inf.

vanaf 21-09-1831

   

korporaal 14. afd. inf.

vanaf 26-05-1833

   

fourier 14. afd. inf.

vanaf 24-05-1834

   

fourier 3. div.

vanaf 16-05-1835

   

fourier 1. div. (geëng. 6 jaar)

vanaf 18-08-1835

   

fourier Alg. Depot N. 33 (op schip J.C.J. Speijk van Hellevoet naar N.O.-I.)

tot 25-01-1839

   

sergeant majoor Alg. Depot N. 33

vanaf 28-01-1839

   

2. luitenenant Alg. Depot N. 33

3 SIETSKE VAN DIJKUM, geboren op 30 augustus 1814 in Hoogkerk GR. Volgt VI-f.

4 JAN VAN DIJKUM, geboren op 30 juni 1816 in Hoogkerk GR. Volgt VI-g.

5 MARIA ALBERDINA VAN DIJKUM, geboren op 4 november 1820 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1820 [bron: Aktenummer 887].

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v), halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens)

MARIA is overleden op 31 mei 1822 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1822 [bron: Aktenummer 327].

Notitie bij overlijden van MARIA: Haddingestraat W117

6 JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM), geboren op 5 januari 1825 in Groningen GR. Volgt VI-h.

7 MARIA ALBERDINA CATHARINA SOPHIA VAN DIJKUM, geboren op 8 december 1826 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1826 [bron: Aktenummer 980].

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v), halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens), overgrootmoeder (v)

MARIA is overleden op 25 december 1826 in Groningen GR, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1826 [bron: Aktenummer 2941].

Notitie bij overlijden van MARIA: Buiten A poort U87

8 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 6 juni 1828 in Heveskes GR. Volgt VI-i.

9 WILLEM VAN DIJKUM, geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR. Volgt VI-j.

 


V-c CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 21 november 1780 in Larrelt Oostfriesland, dochter van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Zij is gedoopt op 26 november 1780 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: grootmoeder (m)
1780 November den 21ten is geboren & den 26ten gedoopt Catharina Sophia Dogter van Mr. Hans Dirks v. Dijkum en Maria Nicolaj Egtel.

CATHARINA is overleden op 7 januari 1813 in Groningen GR, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1813 [bron: Aktenummer 17].

Notitie bij CATHARINA: Bij testament van 08/07/1802 van Rudolphus Oosterveldt zijn zijn erfgenamen zijn halve neef Rudolphus Oosterveldt van Dijken en diens zuster Catharina Sophia van Dijken.

Bron:

OSB Larrelt 457

CATHARINA trouwde, 25 jaar oud, op 16 maart 1806 in Groningen GR met JAN VAN KREGTEN, 33 jaar oud, nadat zij op 22 februari 1806 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en JAN: Zaturdag den 22 Febr 1806
Jan van Kregten ps van Groningen en Catharina Sophia van Dijken van Larrelt pro qua Nicolaas van Dijken als broeder
in marge jura solvit
Gecopuleert op Zondag den 16 Maart 1806 door de Heren gecommitteerden

JAN is een zoon van BALSTER VAN KREGTEN en WIBBIJNTJE FABER. Hij is gedoopt op 13 oktober 1772 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: 1772, Oct. Dingsd. d. 13 MK. Jan z. v. Balster van Kregten en Wibergina Fabers in Oosterstr.

JAN is overleden op 16 oktober 1825 in Groningen GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1825 [bron: Aktenummer 702]. JAN is weduwnaar van ETTJEN DREWES (1775-1805), met wie hij trouwde op 31 december 1797 in Groningen GR. JAN trouwde later op 17 november 1813 in Groningen GR [bron: Aktenummer 263] met TRIENTJE ENGELBERTS (1783-1844).

Notitie bij JAN: 1811 Nieuwe Ebbingestraat

Beroep:

Blauwverver, Wever, Fabrikant, Koopman


Kinderen van CATHARINA en JAN:

 

1 JAN AIKES VAN KREGTEN, geboren op 22 januari 1807 in Groningen GR. Volgt VI-k.

2 RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, gedoopt op 26 maart 1809 in Groningen GR. Volgt VI-l.

3 NICOLAAS VAN KREGTEN, geboren op 30 april 1811 in Groningen GR. Volgt VI-m.

 


V-d RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 18 november 1782 in Larrelt Oostfriesland, zoon van HANS DIRKS VAN DIJKUM en MARIA NICOLAI (zie IV-a). Hij is gedoopt op 24 november 1782 in Larrelt Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: halfoudoom (m)
1782 November den 18den is geboren & den 24ten gedoopt Rudolphus Oosterveld Zone van Mr. Hans Dirks v. Dijkum & Maria Nicolaj

RUDOLPHUS is overleden op 6 oktober 1857 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 oktober 1857 [bron: Aktenummer 726].

Notitie bij RUDOLPHUS: Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. G Wijk 1, nr. 298, oud (1806) X 253 (Folteringestraat wz), totaal 4 mannen 5 vrouwen
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

Bij testament van 08/07/1802 van Rudolphus Oosterveldt zijn zijn erfgenamen zijn halve neef Rudolphus Oosterveldt van Dijken en diens zuster Catharina Sophia van Dijken.

Ten overstaan van Mr. WILLEM JAN QUINTUS, openbaar Notaris, te Groningen, zullen, op Maandag den 23 December 1822, des avonds precies te zeven uren, ten huize van den Logementhouder L. van der MOLEN, aan de Groote Markt aldaar, publiek worden Geveild:
IV. Eene wel doortimmerde BEHUIZINGE, geteekend letter X, no. 253 en V 250 , staande Westzijde in de Folkinge-straat, te Groningen , door den Commissionair R. O. van DIJKEN en Vrouw in eigendom bewoond. Om de porcelen 1 en 4 op den 1 Mei 1823 , en 2 eu 3 dadelijk te aanvaarden.
adv. Groninger courant, 10-12-1822, 13-12-1822, 20-12-1822

Beroep:

Koopman, commissionair

Bron:

OSB Larrelt 457

RUDOLPHUS trouwde, 29 jaar oud, op 29 april 1812 in Groningen GR [bron: Aktenummer 53] met MARGARETHA REIGERSBERG, 25 jaar oud. MARGARETHA is een dochter van MEINDERT REIGERSBERG en CATHARINA RINGELS. Zij is gedoopt op 25 februari 1787 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARGARETHA: 1787, Februari Zondag d. 25 MK: Margaretha d. v. Meindert Reigersberg en Cathrina Ringels, Guldenstr

MARGARETHA is overleden op 20 februari 1825 in Groningen GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1825 [bron: Aktenummer 109].

Notitie bij MARGARETHA: Memories van Successie

Kantoor Kollum, overl. jaar 1842

Overledene : Anna Reigersberg
Overleden op: 8 februari 1842
Wonende te : Gerkesklooster
Tekst:
82 jr; geboren Groningen 8/2/1760; ongehuwd; zuster van
wijlen Immegien (moeder van Lucas- Donko, predikant Augustinusga, Donko-Jan, idem en Fennegien
Westerloo, vrouw van Gerlof Noorda, idem Noordwolde),
wijlen Jan-Imbertus (vader van Lucas-Adrianus-Cornelis, idem Nijkerk, Martinus-Swygehuisen, idem
Augsbuur en Engelina Jans Reigersberg, te Groningen) en
wijlen Meindert Reigersberg (vader van Lucas, koekbakker aldaar, Anna, aldaar, Jan, broodbakker
aldaar, Janke, aldaar en wijlen Margaretha Meinderts Reigersberg, vrouw van
Rudolphus van Dijken, commissionair aldaar, moeder van minderjarige Jacob,
Rudolphus en Maria Rudolphus van Dijken). Saldo fl. 10,-.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


Kinderen van RUDOLPHUS en MARGARETHA:

 

1 MARIA VAN DIJKEN, geboren op 17 oktober 1812 in Groningen GR. Volgt VI-n.

2 CATHARINA VAN DIJKEN, geboren op 29 januari 1814 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1814 [bron: Aktenummer 95].

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: grootmoeder (m)
aan der A

CATHARINA is overleden op 15 november 1826 in Groningen GR, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1826 [bron: Aktenummer 2563].

3 JOHANNES VAN DIJKEN, geboren op 18 september 1815 in Groningen GR. Volgt VI-o.

4 JACOB VAN DIJKEN, geboren op 10 april 1817 in Groningen GR. Volgt VI-p.

5 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN, geboren op 27 februari 1819 in Groningen GR. Volgt VI-q.

6 ANNA VAN DIJKEN, geboren op 21 december 1820 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 december 1820 [bron: Aktenummer 1014].

Notitie bij de geboorte van ANNA: overgrootmoeder (m)

ANNA is overleden op 29 november 1826 in Groningen GR, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1826 [bron: Aktenummer 2717].

7 ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 29 december 1822 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1823 [bron: Aktenummer 4].

Notitie bij de geboorte van ALBERDINA: halfoudoudtante (v)

ALBERDINA is overleden op 18 april 1823 in Groningen GR, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1823 [bron: Aktenummer 275].

8 ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 25 februari 1824 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 februari 1824 [bron: Aktenummer 161].

Notitie bij de geboorte van ALBERDINA: halfoudoudtante (v)

ALBERDINA is overleden op 4 maart 1831 in Groningen GR, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 maart 1831 [bron: Aktenummer 174].

Notitie bij ALBERDINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439

 


V-e CATHARINA SOPHIA NICOLAI, dochter van WESSELIUS NICOLAI (zie IV-b) en AVIEN JACOBS DEDDENS. Zij is gedoopt op 6 mei 1781 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: A kerk, Stoeldraaierstraat
volgens ovl akte geboren 12/05/1780

CATHARINA is overleden op 29 december 1846 in Paterswolde Eelde DR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1846 [bron: Aktenummer 38].

Beroep:

Koopmanse

CATHARINA trouwde, 30 jaar oud, op 30 juli 1811 in Leek GR [bron: Aktenummer 1] met JOHANNES GERARDUS BRONGERS, 25 jaar oud, nadat zij op 6 juli 1811 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en JOHANNES: Midwolde en Leek 19-5-1811, hij van Amsterdam, zij van Groningen
Groningen 6-7-1811, hij van Leek, zij van Groningen

JOHANNES is geboren op 27 februari 1786 in Amsterdam NH, zoon van JACOBUS BRONGERS en JUDITH HENDERINA VAN MARLEN. Hij is gedoopt op 12 maart 1786 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: Noorderkerk
getuigen: Johannes Gerardus Meezenbroek
Christina Helena Brongers
Cornelis Bocx vervangt Christina Helena Brongers

JOHANNES is overleden vóór 1846, ten hoogste 60 jaar oud.

Beroep:

Koopman


Kind van CATHARINA en JOHANNES:

 

1 NN BRONGERS, levenloos geboren zoon, geboren op 13 mei 1813 in 13/05/1813. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1813 [bron: Aktenummer 387].

 


V-f TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI is geboren op 8 juni 1795 in Groningen GR, dochter van WESSELIUS NICOLAI (zie IV-b) en AVIEN JACOBS DEDDENS. Zij is gedoopt op 12 juni 1795 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTJE: Martini kerk, Stoeldraaierstraat

advertentie Groninger Courant no 45, 5-6-1795 (!)

TRIJNTJE is overleden op 30 oktober 1888 in Eelde DR, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1888 [bron: Aktenummer 31]. TRIJNTJE trouwde, 20 jaar oud, op 8 april 1816 in Groningen GR [bron: Aktenummer 42] met DERK KAMPHUIS, 30 jaar oud. DERK is geboren op 24 augustus 1785 in Groningen GR, zoon van ALLABARTUS KAMPHUIS en LUCRETIA HAZELHOF. Hij is gedoopt op 28 augustus 1785 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van DERK: volgens ovl akte geboren 24/08/1785

DERK is overleden op 3 maart 1862 in Eelde DR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 maart 1862 [bron: Aktenummer 7]. DERK is weduwnaar van GEERTJEN NANKES DALLINGA (1769-1814), met wie hij trouwde op 23 december 1811 in Groningen GR [bron: Aktenummer 75].

Beroep:

Kastelein, koopman, winkelier, logementhouder


Kinderen van TRIJNTJE en DERK:

 

1 LUCRETIA ALBERTINA KAMPHUIS, geboren op 23 mei 1816 in Groningen GR. Volgt VI-r.

2 AFIENA JACOBA KAMPHUIS, geboren op 30 oktober 1817 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 843]. AFIENA is overleden op 19 november 1818 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 november 1818 [bron: Aktenummer 809].

3 AAFFINA JACOBA KAMPHUIS, geboren op 30 juli 1820 in Groningen GR. Volgt VI-s.

4 ALLABARTUS WESSELIUS KAMPHUIS, geboren op 14 maart 1832 in Groningen GR. Volgt VI-t.

5 FENNA JACOBA KAMPHUIS, geboren op 30 april 1835 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 371]. FENNA is overleden op 11 september 1905 in Eelde DR, 70 jaar oud [bron: Aktenummer 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 september 1905.

 


V-g ELSKE LUITJENS NICOLAI is geboren op 19 april 1783 in Wybelsum Oostfriesland, dochter van LUITJEN NICOLAI (zie IV-c) en TRYNTJE GARRELFS. ELSKE is overleden vóór 1824, ten hoogste 41 jaar oud.

Notitie bij ELSKE: Wybelsum, 1802 den 14 April is Elske Dochter van L. Nicolai na voorafgaande belijdenis tot Lid deezer Gemeente aangenomen

Bron:

OFB Borssum 1043, OSB Wybelsum 1090, 1116

ELSKE trouwde, 22 jaar oud, op 31 oktober 1805 in Wybelsum Oostfriesland met BEREND MORITZ JANSSEN OOSTERBEEK, 27 jaar oud. BEREND is geboren op 2 mei 1778 in Gross Borssum Oostfriesland, zoon van JAN GEERTS en FRAUKE BERENS. Hij is gedoopt op 3 mei 1778 in Gross Borssum Oostfriesland. BEREND trouwde later op 18 december 1824 in Wybelsum Oostfriesland met AALTJE WYARDS ALBERS (1783-1857).

Bron:

OFB Borssum 1043, OSB Wybelsum 521, 1116


Kinderen van ELSKE en BEREND:

 

1 TRIENTJE OOSTERBEEK, geboren op 25 november 1806 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1116

2 LAMMERT BERENDS OOSTERBEEK, geboren op 13 februari 1818 in Wybelsum Oostfriesland. LAMMERT is overleden op 11 maart 1854 in Gross Borssum Oostfriesland, 36 jaar oud. Hij is begraven op 14 maart 1854 in Gross Borssum Oostfriesland.

Notitie bij LAMMERT: Ook Lammert Jansen

Beroep:

Landgebräucher und Fuhrmann

Bron:

OFB Borssum 1043, OSB Wybelsum 1116

 


V-h CATHARINA SOPHIA NICOLAI is geboren op 9 september 1788 in Wybelsum Oostfriesland, dochter van LUITJEN NICOLAI (zie IV-c) en TRYNTJE GARRELFS. CATHARINA is overleden op 2 oktober 1819 in Wybelsum Oostfriesland, 31 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1090, 1406

CATHARINA trouwde, 26 jaar oud, op 14 april 1815 in Wybelsum Oostfriesland met JAN TJARKS, 44 jaar oud. JAN is geboren op 16 juni 1770 in Wybelsum Oostfriesland, zoon van TJARK FEIKES JANSSEN en GRIETJE HINDERKS. JAN is overleden op 31 december 1828 in Wybelsum Oostfriesland, 58 jaar oud. JAN is weduwnaar van GRIETJE WIBBEN JANS (1772-1813), met wie hij trouwde op 11 mei 1800 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 862, 1406


Kinderen van CATHARINA en JAN:

 

1 NN NN, levenloos geboren dochter, geboren op 18 november 1815 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1406

2 LUITJEN NICOLAI, geboren op 7 januari 1818 in Wybelsum Oostfriesland. LUITJEN is overleden op 13 februari 1818 in Wybelsum Oostfriesland, 1 maand oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1406

 


V-i NICOLAUS NICOLAI is geboren op 23 september 1794 in Wybelsum Oostfriesland, zoon van LUITJEN NICOLAI (zie IV-c) en TRYNTJE GARRELFS. NICOLAUS is overleden op 7 juli 1860 in Emden Oostfriesland, 65 jaar oud.

Notitie bij NICOLAUS: Emden, 1822 17. April wurde Niclaas Nicolai Bäcker aus Wybelsum praestitis solemnibus zum Bürger angenommen, dedit 10 Rt.

Beroep:

Bäcker

Bron:

OSB Wybelsum 1090
QuF 1976, 61

NICOLAUS trouwde met GEERTJE ARENDS WOLTMANN. GEERTJE is overleden vóór 1857.

Bron:

QuF 1976, 61


Kinderen van NICOLAUS en GEERTJE:

 

1 CATHARINA STIENA NICOLAI, geboren op 23 december 1822 in Emden Oostfriesland. Zij is gedoopt op 9 januari 1823 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van CATHARINA: Catharina Stiena e.d. v. Nicolaas Luitjes Nicolai en Geertje Arends geb. d 23 Dec. 1822 ’s morg. om 2 uur en gedoopt den 9 jan. 1823.

2 ARENHOLT NICOLAI, geboren op 25 december 1825 in Emden Oostfriesland. Hij is gedoopt op 26 januari 1826 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van ARENHOLT: Arenholt, e.z. v. den Bakkermr. Nicolaus Luitjens Nicolai in de Gr. Sraat en Geertje Arendts geb. d. 25 Dec. 1825 ’s av. 6 uur, ged. d. 26 Jan. 1826.

3 LUITJEN NICOLAI, geboren op 12 augustus 1828 in Emden Oostfriesland. Hij is gedoopt op 24 augustus 1828 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van LUITJEN: 1828, Luitjen ehel. S. des Backermeisters Nicolaus Nicolai in der Großen Straße und der Gerdje Arends Wortmanns geb. d. 12. Aug. v.m. 7 Uhr, get. d. 24. Aug.

LUITJEN is overleden op 28 augustus 1836 in Emden Oostfriesland, 8 jaar oud.

Notitie bij overlijden van LUITJEN: 1836 August 28, Luitjen Nicolai, Sohn des Bäckermeisters Nicolaus Luitjen Nicolai, Große Straße, bekannte oder präsumtire Erben: die Eltern und vier Geschwister.

4 JOHANNA NICOLAI, geboren op 27 april 1831 in Emden Oostfriesland. Zij is gedoopt op 15 mei 1831 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: 1831, Johana E.S. (!) des Bäcker Nicolus Luitjens Nicolai und Geerdje Arends Woldmanns in d. Großen Str. geb. den 27. Apr. vm. 6 Uhr get. den 15. Mai.

5 NICOLAUS NICOLAI, geboren op 26 oktober 1834 in Emden Oostfriesland. Hij is gedoopt op 13 november 1834 in Emden Oostfriesland.

Notitie bij NICOLAUS: 1834 November, Nicolaus E.S. des Bäckerm. Nicolaus Luitjens Nicolai und der Geertje Arend Woltmans in d. Großen Str. geb den 26. Oct nm. 3 Uhr get. den 13. Nov.

 


V-j TRYNTJE NICOLAI is geboren op 22 september 1787 in Borkum Oostfriesland, dochter van DIDERICUS NICOLAI (zie IV-d) en TRIENTIE WILLEMS HEN. Zij is gedoopt op 23 september 1787 in Borkum Oostfriesland. TRYNTJE is overleden op 17 december 1818 in Hatzum Oostfriesland, 31 jaar oud.

Bron:

OSB Hatzum 1127, 1225

TRYNTJE trouwde, 29 jaar oud, op 12 juli 1817 in Hatzum Oostfriesland met HINDERK HEIEN REINDERS, 34 jaar oud. HINDERK is geboren op 8 september 1782 in Hatzum Oostfriesland, zoon van HAYE TEUNIS REINDERS en ANTJE HINDERIKS. Hij is gedoopt op 15 september 1782 in Hatzum Oostfriesland. HINDERK trouwde later na 1818 met JANTJE HARMS SIEMONS.

Beroep:

Landgebräucher zu Hatzum

Bron:

OSB Hatzum 1224, 1225


Kind van TRYNTJE en HINDERK:

 

1 DIDERICUS REINDERS, geboren op 16 september 1818 in Hatzum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 22 september 1818 in Hatzum Oostfriesland. DIDERICUS is overleden op 10 maart 1819 in Hatzum Oostfriesland, 5 maanden oud.

Bron:

OSB Hatzum 1225

 


V-k WILHELMUS NICOLAI is geboren op 20 juli 1791 in Borkum Oostfriesland, zoon van DIDERICUS NICOLAI (zie IV-d) en TRIENTIE WILLEMS HEN. Hij is gedoopt op 24 juli 1791 in Borkum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van WILHELMUS: Ook geb. 12/07/1791 (Die Pastoren...)

WILHELMUS is overleden op 12 september 1824 in Oldendorp Oostfriesland, 33 jaar oud. Hij is begraven op 17 september 1824 in Hatzum Oostfriesland.

Notitie bij overlijden van WILHELMUS: op zijne nadrukkelijke begeerte te Hatzum in de grafplaats zijner ouders begraven.

Notitie bij WILHELMUS: Album Studiosorum Academiae Groningae 10 Julii 1810, Wilhelmus Nicolai, Borkum, Theol.

Beroep:

Pastor (Oldendorp (17/12/1820-12/09/1824))

Bron:

OSB Oldendorp 733
OSB Hatzum 1129

WILHELMUS trouwde, 31 jaar oud, op 9 maart 1823 in Hatzum Oostfriesland met IKONIA NICOLAI, 23 jaar oud. Zie V-o voor persoonsgegevens van IKONIA.


Kind van WILHELMUS en IKONIA:

 

1 DIDERICUS WILHELMUS NICOLAI, geboren op 30 augustus 1824 in Oldendorp Oostfriesland. Hij is gedoopt op 6 september 1824 in Oldendorp Oostfriesland. DIDERICUS is overleden op 1 mei 1846 in Hatzum Oostfriesland, 21 jaar oud. Hij is begraven op 5 mei 1846 in Hatzum Oostfriesland.

Bron:

OSB Hatzum 1129
OSB Nendorp 733

 


V-l TALEA NICOLAI is geboren op 17 maart 1794 in Hatzum Oostfriesland, dochter van DIDERICUS NICOLAI (zie IV-d) en TRIENTIE WILLEMS HEN. Zij is gedoopt op 20 maart 1794 in Hatzum Oostfriesland. TALEA is overleden vóór 1829, ten hoogste 35 jaar oud.

Bron:

OSB Hatzum 989, 1127

TALEA trouwde, 30 jaar oud, op 28 april 1824 in Hatzum Oostfriesland met WOLTJE ROELFS LOOMAN. WOLTJE trouwde later op 28 oktober 1829 in Hatzum Oostfriesland met IKONIA NICOLAI (1799-1837), zie V-o.

Beroep:

Dyk-Excuteur, Müller te Hatzum en Heinitzpolder

Bron:

OSB Landschaftspolder 1559
OSB Hatzum 989


V-m TALEA NICOLAI is geboren op 9 november 1800 in Loppersum Oostfriesland, dochter van HARMANNUS NICOLAI (zie IV-e) en TRIENTJE OKKEN. Zij is gedoopt op 16 november 1800 in Loppersum Oostfriesland.

Bron:

OSB Loppersum 1271, 1303

TALEA trouwde, 19 jaar oud, op 18 maart 1820 in Loppersum Oostfriesland met GEERD JANSSEN OSTENDORP, ongeveer 30 jaar oud. GEERD is geboren omstreeks 1790.

Beroep:

Arbeider

Bron:

OSB Loppersum 1303


Kind van TALEA en GEERD:

 

1 HARMANNUS OSTENDORP, geboren op 26 juni 1820 in Loppersum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 1 juli 1820 in Loppersum Oostfriesland. HARMANNUS is overleden in 1833 in Grimersum Oostfriesland, 12 of 13 jaar oud.

Bron:

OSB Loppersum 1303

 


V-n GEESINA NICOLAI is geboren op 22 maart 1804 in Loppersum Oostfriesland, dochter van HARMANNUS NICOLAI (zie IV-e) en TRIENTJE OKKEN. Zij is gedoopt op 30 maart 1804 in Loppersum Oostfriesland. GEESINA is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op 17 december 1880 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Loppersum 1271
OSB Wybelsum 1374

GEESINA trouwde met DIRK JANSSEN SWART. DIRK is geboren op 13 november 1789 in Westerhusen Oostfriesland, zoon van DIRK JANSSEN SWART en CATHARINA HERLINA NANNEN. DIRK is overleden op 7 mei 1866 in Wybelsum Oostfriesland, 76 jaar oud.

Beroep:

Landwirth te Wybelsum

Bron:

OSB Wybelsum 1373, 1374


Kinderen van GEESINA en DIRK:

 

1 HERMANN DIRKS SWART. Volgt VI-u.

2 TRYNTJE DIRKS SWART, geboren in december 1833. TRYNTJE is overleden op 2 april 1852 in Wybelsum Oostfriesland, 18 jaar oud.

Bron:

OSB Wybelsum 1374

3 JAN DIRKS SWART, geboren op 19 februari 1836 in Grimersum Oostfriesland. Volgt VI-v.

4 NN SWART, levenloos geboren zoon, geboren op 9 augustus 1847 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1374

 


V-o IKONIA NICOLAI is geboren op 24 november 1799 in Freepsum Oostfriesland, dochter van DIDERICUS NICOLAI (zie IV-f) en TIBINA JACOBS VIËTOR. Zij is gedoopt op 1 december 1799 in Freepsum Oostfriesland. IKONIA is overleden op 28 juni 1837 in Heinitzpolder Oostfriesland, 37 jaar oud. Zij is begraven op 4 juli 1837 in Oldendorp Oostfriesland.

Notitie bij IKONIA: Ook Ikomine

Bron:

OFB Freepsum 907
OSB Landschaftspolder 1559
OSB Hatzum 989, 1129
OSB Nendorp 733

IKONIA:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 9 maart 1823 in Hatzum Oostfriesland met WILHELMUS NICOLAI, 31 jaar oud. Zie V-k voor persoonsgegevens van WILHELMUS.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 28 oktober 1829 in Hatzum Oostfriesland met WOLTJE ROELFS LOOMAN. WOLTJE is weduwnaar van TALEA NICOLAI (1794-vóór 1829), met wie hij trouwde op 28 april 1824 in Hatzum Oostfriesland, zie V-l.

Beroep:

Dyk-Excuteur, Müller te Hatzum en Heinitzpolder

Bron:

OSB Landschaftspolder 1559
OSB Hatzum 989

 

Kind van IKONIA en WILHELMUS: zie V-k.

Kinderen van IKONIA en WOLTJE:

 

2 WILHELMUS NICOLAI LOOMAN, geboren op 16 juli 1830 in Ditzum Oostfriesland. Volgt VI-w.

3 JOHANNES NICOLAI LOOMAN, geboren op 5 oktober 1832 in Ditzum Oostfriesland. Volgt VI-x.

4 ROELF WOLTJES LOOMAN, geboren op 2 april 1835 in Heinitzpolder Oostfriesland. Volgt VI-y.

 


V-p ANTJE NICOLAI is geboren op 19 september 1802 in Freepsum Oostfriesland, dochter van DIDERICUS NICOLAI (zie IV-f) en TIBINA JACOBS VIËTOR. Zij is gedoopt op 26 september 1802 in Freepsum Oostfriesland.

Bron:

OFB Freepsum 907
OSB Hatzum 690
OSB Jemgum 2480, 3977

ANTJE trouwde, 20 jaar oud, op 8 april 1823 in Hatzum Oostfriesland met HARM EMMEN HUISINGA, ongeveer 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ANTJE en HARM: KB Emden 1823 April d. 6. Harm Emmen Huizenga en Antje Nicolai.
KB Hatzum, 1823 den 8 april zijn Harm Emmen Huizinga en Antje Nicolai naar voorafgaande behoorlijke kondiging in den houwelijken staat bevestigd.

HARM is geboren omstreeks 1799, zoon van EMME ALBERTS HUISINGA en TJAKE HARMS TIDDENS. HARM is overleden op 5 mei 1833 in Jemgum Oostfriesland, ongeveer 34 jaar oud. Hij is begraven op 10 mei 1833 in Jemgum Oostfriesland.

Beroep:

Kaufmann zu Jemgum

Bron:

OSB Hatzum 689, 690
OSB Jemgum 2480


Kinderen van ANTJE en HARM:

 

1 EMME HUISINGA, geboren omstreeks 1824. EMME is overleden op 11 juli 1828 in Jemgum Oostfriesland, ongeveer 4 jaar oud. Hij is begraven op 13 juli 1828 in Jemgum Oostfriesland.

Bron:

OSB Jemgum 2480

2 EMME HUISINGA, geboren op 15 november 1829 in Jemgum Oostfriesland. Volgt VI-z.

3 TJAKE HUISINGA, geboren op 13 februari 1832 in Jemgum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 19 februari 1832 in Jemgum Oostfriesland.

Bron:

OSB Jemgum 2480

4 NN HUISINGA, levenloos geboren zoon, geboren op 24 augustus 1833 in Jemgum Oostfriesland. Hij is begraven op 26 augustus 1833 in Jemgum Oostfriesland.

Bron:

OSB Jemgum 2480

 


V-q JOHANNES NICOLAI is geboren op 3 februari 1805 in Freepsum Oostfriesland, zoon van DIDERICUS NICOLAI (zie IV-f) en TIBINA JACOBS VIËTOR. Hij is gedoopt op 10 februari 1805 in Freepsum Oostfriesland. JOHANNES is overleden op 14 mei 1842 in Pewsum Oostfriesland, 37 jaar oud. Hij is begraven op 19 mei 1842 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij overlijden van JOHANNES: StaA. Rep. 124 Nr. 3910. Amt Greetsiel: Vormundschaft über die minderjährigen Kinder des verstorbenen Landwirts Josef [=Johannes?] Nicolai, Pewsum, 1846

Notitie bij JOHANNES: Konfession 1826 Uttum

Beroep:

Landwirt zu Pewsum, buchführender Kirchverwalter

Bron:

OFB Pewsum 1523, 1524
OSB Freepsum 907, 908
OSB Loga 2608
OSB Holtegaste 1246
OSB Tergast 1079,1080
OSB Neermoor 3650

JOHANNES trouwde, 23 jaar oud, op 3 december 1828 in Tergast Oostfriesland [bron: KB Tergast] met HILKE GEERDS TJADEN, 23 jaar oud, nadat zij op 15 november 1828 in Tergast Oostfriesland in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en HILKE: prokl. 16, 23, 30-11-1828 Uttum en Freepsum?
Vormund: Tamme Crumminga Crull
StaA Rep. 124, Nr. 1485. Testament 1842

HILKE is geboren op 10 april 1805 in Tergast Oostfriesland, dochter van GEERD EILERTS TJADEN en HEEBE AIELTS CRULL. Zij is gedoopt op 15 april 1805 in Tergast Oostfriesland. HILKE is overleden op 20 juli 1846 in Pewsum Oostfriesland, 41 jaar oud. Zij is begraven op 24 juli 1846 in Pewsum Oostfriesland.

Bron:

OFB Pewsum 1524
OSB Freepsum 908
OSB Loga 2608
OSB Holtegaste 1246,
OSB Tergast 359, 1080


Kinderen van JOHANNES en HILKE:

 

1 TIBINA NICOLAI, geboren op 10 november 1829 in Pewsum Oostfriesland. Volgt VI-aa.

2 GERHARD NICOLAI, geboren op 15 november 1830 in Pewsum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 30 november 1830 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van GERHARD: Tfz: Vater Johannes Nicolai

GERHARD is overleden op 23 maart 1831 in Pewsum Oostfriesland, 4 maanden oud. Hij is begraven op 27 maart 1831 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij GERHARD: Jaartallen kloppen niet (alle 1831)

Bron:

OFB Pewsum 1524

3 HEBEDINA GERHARDA NICOLAI, geboren op 20 oktober 1833 in Pewsum Oostfriesland. Zij is gedoopt op 10 november 1833 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van HEBEDINA: Tfz: Vater Johannes Nicolai

HEBEDINA is overleden op 23 januari 1846 in Pewsum/Metzenherd Oostfriesland, 12 jaar oud. Zij is begraven op 31 januari 1846 in Pewsum Oostfriesland.

Bron:

OFB Pewsum 1524

4 DIDERICA NICOLAI, geboren op 5 februari 1836 in Pewsum Oostfriesland. Volgt VI-ab.

5 IKONIA NICOLAI, geboren op 1 april 1838 in Pewsum Oostfriesland. Volgt VI-ac.

6 ANTIE NICOLAI, geboren op 28 december 1839 in Pewsum Oostfriesland. Zij is gedoopt op 26 januari 1840 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van ANTIE: Tfz: Vater Johannes Nicolai

Bron:

OFB Pewsum 1524

7 JOHANNES DIDERICUS NICOLAI, geboren op 13 oktober 1842 in Pewsum Oostfriesland. Volgt VI-ad.

 


V-r DIDERICA NICOLAI is geboren op 13 juni 1807 in Freepsum Oostfriesland, dochter van DIDERICUS NICOLAI (zie IV-f) en TIBINA JACOBS VIËTOR. Zij is gedoopt op 14 juni 1807 in Freepsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van DIDERICA: in Huis

DIDERICA is overleden op 2 augustus 1859 in Jemgum Oostfriesland, 52 jaar oud. Zij is begraven op 6 augustus 1859 in Jemgum Oostfriesland.

Bron:

OFB Freepsum 907
OSB Jemgum 3977, 5091

DIDERICA trouwde, 19 jaar oud, op 30 april 1827 in Jemgum Oostfriesland met HENRICUS TJADEN JANSSEN STEEN, 25 jaar oud. HENRICUS is geboren op 6 januari 1802 in Jemgum Oostfriesland, zoon van JAN REMMERS STEEN en ANNA HARMS UHDEN. Hij is gedoopt op 10 januari 1802 in Jemgum Oostfriesland. HENRICUS is overleden op 1 april 1867 in Bremen (D), 65 jaar oud.

Beroep:

Zwirnfabrikant

Bron:

OSB Jemgum 5091, 5095


Kinderen van DIDERICA en HENRICUS:

 

1 ANNA HENDERICUS STEEN, geboren op 13 april 1828 in Jemgum Oostfriesland. Zij is gedoopt op 20 april 1828 in Jemgum Oostfriesland.

Bron:

OSB Jemgum 5091

2 DIEDERICUS NICOLAI STEEN, geboren op 21 februari 1832 in Jemgum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 26 februari 1832 in Jemgum Oostfriesland. DIEDERICUS is overleden op 16 november 1838 in Jemgum Oostfriesland, 6 jaar oud. Hij is begraven op 20 november 1838 in Jemgum Oostfriesland.

Bron:

OSB Jemgum 5091

3 JAN REMMERS STEEN, geboren op 27 maart 1835 in Jemgum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 5 april 1835 in Jemgum Oostfriesland.

Bron:

OSB Jemgum 5091

 


VI-a MARIA VAN DIJKEN is geboren op 4 augustus 1802 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Zij is gedoopt op 11 augustus 1802 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v)
A kerk, Herestraat

MARIA is overleden op 13 juni 1885 in Winsum GR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juni 1885 [bron: Aktenummer 31].

Notitie bij MARIA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23

Beroep:

Koopvrouw

MARIA trouwde, 22 jaar oud, op 25 februari 1825 in Groningen GR [bron: Aktenummer 41] met ERNST FREDERIK AUGUST ROST, 22 jaar oud. ERNST is geboren op 17 maart 1802 in Oude Lemmer, zoon van ERNST FREDERIK ROST en ANNIGGIEN STARKE. Hij is gedoopt op 21 maart 1802 in Oude Lemmer. ERNST is overleden op 29 november 1841 in Groningen GR, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1841 [bron: Aktenummer 941].

Notitie bij ERNST: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. A, O. Ebbingestraat 23

Beroep:

Winkelbediende, winkelier, koopman


Kinderen van MARIA en ERNST:

 

1 NICOLAAS ROST, geboren op 12 november 1825 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1825 [bron: Aktenummer 951]. NICOLAAS is overleden op 20 oktober 1826 in Groningen GR, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 oktober 1826 [bron: Aktenummer 2138].

2 NN ROST, levenloos geboren zoon, geboren op 24 mei 1828 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 mei 1828 [bron: Aktenummer 476].

Notitie bij de geboorte van NN: baby is kort na de geboorte overledenberoep

Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1828 [bron: Aktenummer 386].

3 NICOLAAS ROST, geboren op 18 augustus 1829 in Groningen GR. Volgt VII-a.

4 ERNST FREDRIK ROST, geboren op 5 mei 1832 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 mei 1832 [bron: Aktenummer 316]. ERNST is overleden op 16 oktober 1833 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1833 [bron: Aktenummer 1017].

5 ANNIGGIEN ROST, geboren op 3 april 1834 in Groningen GR. Volgt VII-b.

6 PIETRONELLA CORNELIA ROST, geboren op 30 mei 1836 in Groningen GR. Volgt VII-c.

7 NN ROST, levenloos geboren zoon, geboren op 28 juli 1838 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1838 [bron: Aktenummer 573].

8 ERNESTINA FREDERIKA ROST, geboren op 10 augustus 1839 in Groningen GR. Volgt VII-d.

9 ERNSTIENA AUGUSTA MARIA ROST, geboren op 24 mei 1842 in Groningen GR. Volgt VII-e.

 


VI-b CORNELIUS VAN DIJKEN is geboren op 4 december 1805 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP.

Notitie bij de geboorte van CORNELIUS: grootvader (m)

CORNELIUS is overleden op 4 december 1882 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1882 [bron: Aktenummer 1075].

Notitie bij CORNELIUS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

Beroep:

Koopman

CORNELIUS trouwde, 45 jaar oud, op 10 december 1850 in Groningen GR [bron: Aktenummer 345] met JOHANNA ANGENIS JANSSEN, 28 jaar oud. JOHANNA is geboren op 21 juli 1822 in Emden Oostfriesland, dochter van FOLKERT JANSSEN en JOHANNA MEIJER. JOHANNA is overleden op 6 december 1888 in Groningen GR, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 december 1888 [bron: Aktenummer 1127].


Kinderen van CORNELIUS en JOHANNA:

 

1 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 28 oktober 1851 in Groningen GR. Volgt VII-f.

2 FOLRAAT VAN DIJKEN, geboren op 27 december 1852 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 december 1852 [bron: Aktenummer 1119]. FOLRAAT is overleden op 1 februari 1853 in Groningen GR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 februari 1853 [bron: Aktenummer 84].

3 FOLKERT VAN DIJKEN, geboren op 6 september 1856 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1856 [bron: Aktenummer 770]. FOLKERT is overleden op 9 september 1856 in Groningen GR, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 september 1856 [bron: Aktenummer 766].

 


VI-c JOHANNA VAN DIJKEN, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Zij is gedoopt op 12 augustus 1807 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: grootvader (v)
A-kerk, Herestraat

JOHANNA is overleden op 3 mei 1852 in Groningen GR, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 mei 1852 [bron: Aktenummer 319].

Notitie bij JOHANNA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

JOHANNA trouwde, 35 jaar oud, op 7 december 1842 in Groningen GR [bron: Aktenummer 263] met JAN DIEMERS, 42 jaar oud. JAN is een zoon van WILLEM DIEMERS en HILLEGIEN REINDERS. Hij is gedoopt op 25 februari 1800 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: Martinikerk, Oude Ebbingestraat

JAN is overleden op 18 april 1856 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 april 1856 [bron: Aktenummer 325].

Beroep:

Loodgieter


Kinderen van JOHANNA en JAN:

 

1 HILLEGIENA DIEMERS, geboren op 6 april 1844 in Groningen GR. Volgt VII-g.

2 JAN DIEMERS, geboren op 12 oktober 1845 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1845 [bron: Aktenummer 865]. JAN is overleden op 23 mei 1867 in Groningen GR, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1867 [bron: Aktenummer 341].

 


VI-d GEERTRUIDA VAN DIJKEN, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Zij is gedoopt op 7 februari 1810 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: grootmoeder (m)
Herestraat

GEERTRUIDA is overleden op 28 oktober 1893 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 oktober 1893 [bron: Aktenummer 1025].

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. E, Heerestraat 154
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. E, Heerestraat 154

GEERTRUIDA trouwde, 31 jaar oud, op 12 mei 1841 in Groningen GR [bron: Aktenummer 87] met NICOLAAS WIJS BOLT, 41 jaar oud. NICOLAAS is geboren in Zuidsleen, zoon van JACOB SCHAINCK BOLT en HENDRINA JACOBS WIJS. Hij is gedoopt op 9 februari 1800 in Sleen. NICOLAAS is overleden op 14 september 1870 in Groningen GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 september 1870 [bron: Aktenummer 915]. NICOLAAS is weduwnaar van GEERTRUIDA VAN GROENENBERGH (1798-1833), met wie hij trouwde op 20 juni 1827 in Groningen GR [bron: Aktenummer 1294].

Beroep:

Koopman


Kinderen van GEERTRUIDA en NICOLAAS:

 

1 ANNA CATHARINA SOFIA BOLT, geboren op 19 september 1842 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1842 [bron: Aktenummer 836]. ANNA is overleden op 10 oktober 1843 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 oktober 1843 [bron: Aktenummer 718].

2 ANNA CATHARINA SOFIA BOLT, geboren op 24 oktober 1843 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 oktober 1843 [bron: Aktenummer 837]. ANNA is overleden op 9 augustus 1924 in Groningen GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 augustus 1924 [bron: Aktenummer 889].

3 PETRONELLA CORNELIA BOLT, geboren op 14 maart 1845 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 maart 1845 [bron: Aktenummer 246]. PETRONELLA is overleden op 25 november 1862 in Groningen GR, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1862 [bron: Aktenummer 889].

4 NICOLAAS BOLT, geboren op 29 juli 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1846 [bron: Aktenummer 665]. NICOLAAS is overleden op 13 april 1847 in Groningen GR, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1847 [bron: Aktenummer 393].

5 CORNELIA MARGARETHA ELISABETH BOLT, geboren op 30 maart 1848 in Groningen GR. Volgt VII-h.

6 GESINA JACOBA BOLT, geboren op 13 mei 1849 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 mei 1849 [bron: Aktenummer 473]. GESINA is overleden op 22 februari 1853 in Groningen GR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1853 [bron: Aktenummer 144].

7 MARIA JOHANNA GEERTRUIDA BOLT, geboren op 13 oktober 1851 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1851 [bron: Aktenummer 966]. MARIA is overleden op 16 april 1870 in Groningen GR, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 april 1870 [bron: Aktenummer 391].

 


VI-e NICOLAAS VAN DIJKEN is geboren op 17 december 1811 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-a) en PETRONELLA CORNELIS MEDENDORP. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1811 [bron: Aktenummer 379].

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: overgrootvader (v)

NICOLAAS is overleden op 26 maart 1895 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 maart 1895 [bron: Aktenummer 349].

Notitie bij NICOLAAS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. Q, Winschoterdiep 48
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Poelstraat 80

De ondergeleekende, zijne AFFAIRE als KOEK-en BANKETBAKKER aan zijnen Neef NICOLAAS van DIJKEN OVERGEDRAGEN hebbende, bedankt langs deze zijne vroegere Begunstigers voor de genotene gunst, en beveelt zijnen Opvolger aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten vriendelijk aan.
J. de JONGE.
De ondergeteekende, verscheidene jaren bij zijnen Oom J. de JONGE in de AFFAIRE van KOEK- en BANKETBAKKEN werkzaam geweest zijnde, en thans dezelve van hem hebbende OVERGENOMEN, beveelt zich vriendelijk in de gunst van zijne geëerde Stad- en Landgenooten, en zal trachten door eene even goede behandeling dezelve zich waardig te maken.
N. van DIJKEN.
adv Groninger courant, 08-06-1841

Beroep:

Koek- en banketbakker

NICOLAAS trouwde, 29 jaar oud, op 7 juni 1841 in Groningen GR [bron: Aktenummer 151] met SARA SCHUITEMA, 22 jaar oud. SARA is geboren op 24 oktober 1818 in Groningen GR, dochter van LAMMERT BERENDS SCHUITEMA en HINDERIKA GESINA SCHIERBEEK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1818 [bron: Aktenummer 822]. SARA is overleden op 28 mei 1866 in Groningen GR, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 1866 [bron: Aktenummer 431].


Kinderen van NICOLAAS en SARA:

 

1 PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN, geboren op 8 mei 1842 in Groningen GR. Volgt VII-i.

2 LAMBERTUS HINDERIKUS VAN DIJKEN, geboren op 5 januari 1845 in Groningen GR. Volgt VII-j.

 


VI-f SIETSKE VAN DIJKUM is geboren op 30 augustus 1814 in Hoogkerk GR, dochter van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 september 1814 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van SIETSKE: grootmoeder (m)

SIETSKE is overleden op 24 mei 1893 in Harderwijk GLD, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1893 [bron: Aktenummer 80].

Adressen:

vanaf 1851

   

Violenstraat 164, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat 165, Groningen GR

vanaf 16-10-1861

   

Oosterhesselen DR

vanaf 1870

   

Heerestraat 323 a, Groningen GR

vanaf 22-04-1871

   

Achtkarspelen

tot 03-05-1875

   

Winsum GR

vanaf 03-05-1875

   

Visscherstraat 136 2a, Groningen GR

van na 03-05-1875

   

Visserstraat 135, Groningen GR

vanaf 10-04-1877

   

Eelde DR

SIETSKE trouwde, 36 jaar oud, op 28 juni 1851 in Groningen GR [bron: Aktenummer 200] met BEREND RAVEN, 47 jaar oud. BEREND is geboren op 20 maart 1804 in Groningen GR, zoon van HENDRIK RAVEN en HENDRIKJE BERENDS FLOTHUIS. Hij is gedoopt op 1 april 1804 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BEREND: Leliestraat

BEREND is overleden op 24 januari 1861 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1861 [bron: Aktenummer 85]. BEREND is weduwnaar van EVA HENDRIKA KOPPEN (1807-1849), met wie hij trouwde op 5 mei 1832 in Groningen GR [bron: Aktenummer 57].

Notitie bij BEREND: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. K, Oude Kijk in ’t Jatstraat 199

Beroep:

Klerk StadsSecretarij, Klerk prov. Groningen


Kinderen van SIETSKE en BEREND:

 

1 SIETSKE RAVEN, geboren op 17 mei 1854 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1854 [bron: Aktenummer 471]. SIETSKE is overleden op 20 mei 1854 in Groningen GR, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 mei 1854 [bron: Aktenummer 361].

2 SIETSKE RAVEN, geboren op 8 december 1855 in Groningen GR. Volgt VII-k.

 


VI-g JAN VAN DIJKUM is geboren op 30 juni 1816 in Hoogkerk GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1816 [bron: Aktenummer 20].

Notitie bij de geboorte van JAN: grootvader (m)

JAN is overleden op 13 januari 1854 in Ommerschans OV, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1854 [bron: Aktenummer 2].

Notitie bij overlijden van JAN: Aktenummer 250, Groningen 01/02/1854

Notitie bij JAN: Register van inschrijving van gevangenen, 1847, Gevangenissen te Hoorn

Beroep:

Barbier, kolonist

JAN trouwde, 23 jaar oud, op 21 mei 1840 in Groningen GR [bron: Aktenummer 99] met AAFJEN ELTJES KOSTER, 33 jaar oud. AAFJEN is geboren op 9 oktober 1806 in Winschoten GR, dochter van ELTJE AALDRIKS KOSTER en FENNECHIEN HINDRIKS DRENT. Zij is gedoopt op 19 oktober 1806 in Winschoten GR. AAFJEN is overleden op 17 maart 1874 in Winschoten GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1874 [bron: Aktenummer 24]. AAFJEN trouwde later op 6 augustus 1857 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 32] met WILLEM GEERTS DUSSEL (1804-1868).

Beroep:

Naaister, arbeidster


VI-h JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) is geboren op 5 januari 1825 in Groningen GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1825 [bron: Aktenummer 40].

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: grootvader (v)

JOHANNES is overleden op 29 april 1883 in Appingedam GR, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1883 [bron: Aktenummer 33].

Notitie bij JOHANNES: De ondergeteekende is VERHUISD van den St.-Jansboog, lett. P 100, naar de Groentemarkt, lett. B 100.
JOHs. v. DIJKUM, Commissionair.
adv. Groninger courant, 10-05-1853

Beroep:

Barbier, zaakwaarnemer, kommissionair, brugwachter, watermolenaar te Opwierde

JOHANNES trouwde, 27 jaar oud, op 4 mei 1852 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 12] met ETTJEN KUIPER, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en ETTJEN: Wettiging 1 kind

ETTJEN is geboren op 15 november 1824 in Eexta GR, dochter van JAN ROELFS KUIPER en FROUWKE JANS MULDER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 november 1824 [bron: Aktenummer 98]. ETTJEN is overleden op 13 november 1895 in Opwierde GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 november 1895 [bron: Aktenummer 95].

Beroep:

Brugwachtster


Kinderen van JOHANNES en ETTJEN:

 

1 JAN VAN DIJKEN, geboren op 24 april 1851 in Delfzijl GR. Volgt VII-l.

2 JANTJE VAN DIJKEN, geboren op 12 april 1854 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1854 [bron: Aktenummer 334]. JANTJE is overleden op 4 november 1863 in Leeuwarden FRL, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 november 1863 [bron: Aktenummer 634].

3 GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN, geboren op 7 december 1856 in Veenen (Veendam) GR. GARBRAND is overleden op 22 november 1863 in Leeuwarden FRL, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 november 1863 [bron: Aktenummer 709].

4 WILLEM VAN DIJKEN, geboren op 7 september 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1859 [bron: Aktenummer 709]. WILLEM is overleden op 13 november 1859 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1859 [bron: Aktenummer 1337].

5 FROUKJE VAN DIJKEN, geboren op 22 augustus 1863 in Leeuwarden FRL. Volgt VII-m.

6 GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN, geboren op 19 april 1866 in Leeuwarden FRL. Volgt VII-n.

 


VI-i ALBERTUS VAN DIJKUM is geboren op 6 juni 1828 in Heveskes GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1828 [bron: Aktenummer 70].

Notitie bij de geboorte van ALBERTUS: halfoudoudtante (v, Alberdina Boelens)

ALBERTUS is overleden op 17 maart 1905 in Amsterdam NH, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1905 [bron: Aktenummer reg.3;fol.73v].

Notitie bij ALBERTUS: In zijn trouwakte stond:
ALBERTUS VAN DIJKEN zich noemende Van Dijkum

De ondergeteekenden hebben de eer te berichten , dat zij voornemens zijn den COMMISSIEHANDEL uit te oefenen, voor den Verkoop van GRANEN, ZADEN, enz., onder de Firma van GERMS & van DIJKUM, en terwijl zij de verzekering geven eener solide behandeling, zoo nemen zij de vrijheid zich in de gunst hunner Stad- en Gewestgenooten aan te bevelen.
H. GERMS.
A. van DIJKUM.
adv. Groninger courant, 04-03-1851

De ondergetekende berigt mits deze, dat hij zijne GRUTTERIJ heeft overgedragen aan A. VAN DIJKUM,en dankende voor de genotene begunstiging, zoo neemt hij de vrijheid, zijnen opvolger in de voortduring daarvan aan te bevelen.
B. CASEMIR, L.z.
Naar aanleiding van bovenstaande ADVERTENTIE, ben ik zoo vrij mij beleefdelijk in de gunst van mijne Stad- en Gewestgenooten aan te bevelen, onder belofte eener prompte en soliede behandeling.
A. van DIJKUM.
adv. Groninger courant, 02-05-1851

Mr. J.J. DE SITTER, Notaris te Groningen, gedenkt, op DONDERDAG den 21sten December 1854, des avonds te 7 uur, ten Huize van den Kastelein EEKHOFF, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkoopen I. Eene hecht-sterke, wéldoortimmerde BEHUIZING, voorzien van ruime GRAANZOLDERS, get. M 115, zijnde sedert ouheugeliike jaren eene zeer beklante GRUTTERIJ, met daaraan verbonden PAKHUIS en STAL en fraaijen TUIN er achter, alles staande en gelegen op eigen grond, in de Nieuwe Boteringestraat te Groningen, Westzijde, wordende door A. van DIJKUM en Mejufvrouw in eigendom bewoond.
Hierover kan zeer waarschijnlijk f 5500, naar 4½ pCt., als 1ste Hypotheek blijven uitstaan.
adv. Groninger courant, 08-12-1854, 18-12-1854
zie ook adv. Groninger courant, 27-12-1854, 06-05-1855, 13-05-1855

VRIJDAG den lsten Junij 1855, des namiddags precies te 2 uur, zullen, in de Behuizing in de Nieuwe Boteringestraat te Groningen, laatst door A. van DIJKUM bewoond geweest, publiek worden verkocht: een GRUTTERSMOLEN, met uitmuntend GAAND WERK, een BREEKSTEEN. MEELSTEEN, MOSTERDSTEEN, BUILKIST ZIFTERIJ, DUBBELE WAAIJER en verdere GRUTTERSGEREEDSCHAPPEN, alsmede een UITHANGBORD , WINKEL en TOONBANK met LADEN, BAKKEN, VATEN, SCHALEN, GEWIGTEN, ENZ.; al hetgeen des voormiddags te bezien zal zijn. Inmiddels uit de Hand te Koop. Mr. J. J. De SITTER , Nntaris.
adv. Groninger courant, 25-05-1855, 30-05-1855

Adressen:

vanaf 1860

   

Hoendiep 32, Groningen GR

vanaf 1870

   

Lage A 84, Groningen GR

vanaf 1880

   

Zuiderhaven 256 a, Groningen GR

vanaf 01-10-1883

   

Nieuwer Amstel

van ±1888

   

Amsterdam NH

Beroep:

Klerk, commissionair, handelsreiziger, koopman, grutter

ALBERTUS trouwde, 22 jaar oud, op 8 mei 1851 in Groningen GR [bron: Aktenummer 103] met MARIA NIEVEEN, 18 jaar oud. MARIA is geboren op 15 oktober 1832 in Groningen GR, dochter van HARM REINTS NIEVEEN en ROELFJEN JANS KAMMINGA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1832 [bron: Aktenummer 685]. MARIA is overleden op 16 december 1921 in ’s-Gravenhage ZH, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 december 1921 [bron: Aktenummer 3787].

Adressen:

vanaf 30-04-1908

   

Elisabet Wolffstraat 77 I, Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

vanaf 10-01-1910

   

Haarlemmerweg 191 II, Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

vanaf 06-08-1910

   

Haarlemmerweg 133 sout., Amsterdam NH (t.h. Harmannus van Dijkum)

van 27-09-1910 tot 30-12-1912

   

Haarlemmerweg 191 II, Amsterdam NH (t.h. Antje Siemelink (wed. Gerbrand van Dijkum))

vanaf 03-01-1913

   

Zoutmanstraat 26, ’s-Gravenhage ZH (t.h. Reint Nieveen van Dijkum)

vanaf 11-02-1920

   

Pansierstraat 47, ’s-Gravenhage ZH (t.h. Hermanus Roll (e.v. Maria van Dijkum))

vanaf 09-09-1920

   

2e Schuijtstraat 352 (t.h. Hermanus Roll (e.v. Maria van Dijkum))


Kinderen van ALBERTUS en MARIA:

 

1 GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM, geboren op 29 februari 1852 in Groningen GR. Volgt VII-o.

2 HARMANNUS VAN DIJKUM, geboren op 21 oktober 1853 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1853 [bron: Aktenummer 864]. HARMANNUS is overleden op 1 juli 1866 in Groningen GR, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juli 1866 [bron: Aktenummer 748].

3 REINT NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 14 juni 1856 in Groningen GR. Volgt VII-p.

4 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 18 oktober 1857 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1857 [bron: Aktenummer 901]. ALBERTUS is overleden op 18 april 1860 in Groningen GR, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 april 1860 [bron: Aktenummer 483].

5 ROELFINA MARIA VAN DIJKUM, geboren op 9 februari 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1859 [bron: Aktenummer 113]. ROELFINA is overleden op 30 juli 1859 in Groningen GR, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1859 [bron: Aktenummer 685].

6 ROELFINE VAN DIJKUM, geboren op 6 november 1860 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1860 [bron: Aktenummer 743]. ROELFINE is overleden op 12 december 1860 in Groningen GR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1860 [bron: Aktenummer 1092].

7 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 26 december 1861 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1861 [bron: Aktenummer 1199]. ALBERTUS is overleden op 28 mei 1865 in Groningen GR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1865 [bron: Aktenummer 537].

8 ROELOF JAN VAN DIJKUM, geboren op 3 november 1864 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 november 1864 [bron: Aktenummer 1021]. ROELOF is overleden op 22 oktober 1870 in Groningen GR, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1870 [bron: Aktenummer1010].

9 MARIA VAN DIJKUM, geboren op 9 februari 1866 in Groningen GR. Volgt VII-q.

10 HARMANNUS VAN DIJKUM, geboren op 10 december 1867 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1867 [bron: Aktenummer 1229]. HARMANNUS is overleden op 17 november 1870 in Groningen GR, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 november 1870 [bron: Aktenummer 1085].

11 BERTHA ROELFINA VAN DIJKUM, geboren op 30 maart 1869 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1869 [bron: Aktenummer 352]. BERTHA is overleden op 17 juni 1869 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 1869 [bron: Aktenummer 515].

12 ROELOF JAN VAN DIJKUM, geboren op 27 oktober 1870 in Groningen GR. Volgt VII-r.

13 HARMANNUS VAN DIJKUM, geboren op 11 december 1873 in Groningen GR. Volgt VII-s.

 


VI-j WILLEM VAN DIJKUM is geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM (zie V-b) en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1830 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Willem I, 6e zoon.

WILLEM is overleden op 5 mei 1870 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1870 [bron: Aktenummer 458].

Notitie bij WILLEM: De ondergeteekende berigt, dat hij de Affaire van KRUIDENIER heeft overgedragen aan zijnen Schoonzoon; bedankende voor de genotene gunst, beveel ik mijnen Opvolger aan.
Groningen, 11 Mei 1854. KLAAS HOOGHUIS.
Ingevolge bovenstaande advertentie de AFFAIRE van mijnen Schoonvader hebbende overgenomen , beveel ik mij in de gunst van mijne Stad- en Landgenooten aan.
Groningen, 11 Mei 1854. WILLEM van DIJKUM, Nieuwe Boteringestraat.
adv. Groninger courant, 12-05-1854

De ondergeteekende maakt bekend, dat met den eersten Mei zijn BILJART- en KOFFIJHUIS zal geopend worden op den hoek van de Ooster- en Poelestraten, en zich minzaam aanbeveelt in de gunst van zijne geëerde Stadgenooten.
W. vak DIJKUM.
adv. Groninger courant, 30-04-1856

MUZIJK EN BAL, op DINGSDAG en WOENSDAG e.k., bij W. van DIJKUM, op den hoek van de Ooster- en Poelestraten.
adv. Groninger courant, 18-05-1856

Adressen:

vanaf 1853

   

Nieuwe Boteringestraat N178 hoek Violenstraat, Groningen GR (bij schoonvader, geboorte Geertruida)

vanaf 1855

   

Buiten A poort U52, Groningen GR

vanaf 1856

   

Havenstraat L48 (geboorte Garbrand)

vanaf 05-1856

   

Oosterstraat D1-b (geboorte Christina)

vanaf 1860

   

Oosterstraat D1-a, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat N165, Groningen GR

vanaf 1861

   

Brugstraat H113-a, Groningen GR

vanaf 07-10-1861

   

Amsterdam NH

vanaf 31-05-1862

   

Groote Rosenstraat L201-2, Groningen GR

vanaf 1863

   

Poelenstraat O19, Groningen GR

vanaf 1865

   

Buiten Ebbinge poort Korreweg W56-5, Groningen GR (geboorte Willemina)

vanaf 1867

   

De Dwinger, Groote Kruisstraat L252, Groningen GR

vanaf 1868

   

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat M165, Groningen GR

vanaf 08-06-1869

   

Eelde DR

vanaf 1870

   

Horensche Dijk U120, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1850

   

Verversleerling

tot 1853

   

Bloemkweker

vanaf 1853

   

Zonder

vanaf 11-05-1854

   

Kruidenier

vanaf 1856

   

Commissionair

vanaf 01-05-1856

   

Koffiehuishouder

vanaf 1862

   

Commissionair

vanaf 1865

   

Kantoorbediende

WILLEM trouwde, 23 jaar oud, op 10 november 1853 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252] met GEERTRUIDA HOOGHUIS, 21 jaar oud. GEERTRUIDA is geboren op 21 juli 1832 in Groningen GR, dochter van KLAAS PIETERS HOOGHUIS en GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1832 [bron: Aktenummer 448].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: moeder

GEERTRUIDA is overleden op 28 januari 1901 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901 [bron: Aktenummer 161]. Zij is begraven op 2 februari 1901 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 43-3

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Vanaf 1890 hield zij een kosthuis op het Hooge der Aa 256 b.
Kostgangers waren de "photografist" Jacob Niestadt (1872-1916), de koopman Harco Hilarius Huitsing (1846-1930) en zijn zus Johanna Margaretha Huitsing (1843-1928), buitenechtelijke kinderen van Johan Hora Siccama van de Harkstede (1787-1880) en Grietje Huitsing (1813-1889), de apothekersbediende Albert Pieter de Jonge (1866-1921), de latere bakker Kasper Reinink (1865-1924), Johannes Cornelis Adriaan Boudewijnse (1858-<1900) en de luitenant infanterie Jan Pieter Weegewijs (1873-1918).

GEVRAAGD: Een bedaarde, flinke Dienstbode, die goed kan wasschen en spoelen: loon f 1.50 per week. Wed. VAN DIJKUM, Noorderb.singel b/d Ambachtsschool.
adv. Nieuwsblad van het Noorden, 18-07-1899

Adressen:

vanaf 1870

   

Horensche Dijk 120, Groningen GR

vanaf 1871

   

Kleine Rozenstraat 65, Groningen GR

vanaf 30-01-1873

   

Delft ZH?

vanaf 1876

   

Studentenpad 46-2, Groningen GR

vanaf 1880

   

Selverder Diep 101, Groningen GR

vanaf 1884

   

Zuiderhaven 256-a, Groningen GR

vanaf 1890

   

Hooge der Aa 256-b, Groningen GR (Hield kostgangers)

vanaf 1896

   

Westersingel 384-a, Groningen GR (tegenover meubelfabriek Huizinga)

vanaf 1898

   

Nieuwe Boteringestraat 147, Groningen GR

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19, Groningen GR (overlijden)


Kinderen van WILLEM en GEERTRUIDA:

 

1 GEERTRUIDA VAN DIJKUM, geboren op 25 januari 1854 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1854 [bron: Aktenummer 91].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: (groot)moeder (m)

GEERTRUIDA is overleden op 24 september 1899 in Groningen GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 september 1899 [bron: Aktenummer 851]. Zij is begraven op 29 september 1899 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 42-1

Notitie bij GEERTRUIDA: Groningen, lidmaat 25/03/1879

Adres:

Behuizing Letter N No. 89 (bij overlijden)

2 GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geboren op 1 januari 1856 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1856 [bron: Aktenummer 10].

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: grootvader (v)

GARBRAND is overleden op 13 april 1874 in Groningen GR, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1874 [bron: Aktenummer 345].

Beroep:

Kleermaker

3 CHRISTINA VAN DIJKUM, geboren op 19 maart 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1859 [bron: Aktenummer 247].

Notitie bij de geboorte van CHRISTINA: oudtante (v)

CHRISTINA is overleden op 8 augustus 1884 in Groningen GR, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 augustus 1884 [bron: Aktenummer 799]. Zij is begraven op 13 augustus 1884 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van CHRISTINA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 42-2

Notitie bij CHRISTINA: Gefotografeerd in 1883-1884 door Elias (Elkan) Abraham Sanders te Groningen (Oosterstraat, hoek Donkersgang)

4 WILLEMINA VAN DIJKUM, geboren op 26 januari 1865 in Groningen GR. Volgt VII-t.

 


VI-k JAN AIKES VAN KREGTEN is geboren op 22 januari 1807 in Groningen GR, zoon van JAN VAN KREGTEN en CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-c). Hij is gedoopt op 30 januari 1807 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: Martinikerk, Damsterdiep zz

JAN is overleden op 21 september 1880 in Winschoten GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1880 [bron: Aktenummer 86]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij JAN: vernoemd naar oom Jan Aikes

Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Ebbingestraat 31

Beroep:

Wever, winkelier, koopman, rentenier

JAN:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 31 maart 1832 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 3] met MARIA KOOPS, 25 jaar oud. MARIA is geboren op 7 februari 1807 in Oude Pekela GR, dochter van GERHARDUS KOOPS en GIJZELINA TAMMES DE RUITER. Zij is gedoopt op 22 februari 1807 in Oude Pekela GR. MARIA is overleden op 20 november 1835 in Winschoten GR, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 november 1835 [bron: Aktenummer 52].

Beroep:

Winkeldochter

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 8 juni 1837 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 16] met HEMMEGIEN VAN DIJK, 23 jaar oud. HEMMEGIEN is geboren op 1 juni 1814 in Winschoten GR, dochter van EGGO JACOBS VAN DIJK en FREE JANS BESSELING. HEMMEGIEN is overleden op 2 december 1875 in Berlijn (D), 61 jaar oud. Zij is begraven in Winschoten GR.


Kinderen van JAN en MARIA:

 

1 CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geboren op 30 juli 1833 in Winschoten GR. Volgt VII-u.

2 GERHARDUS VAN KREGTEN, geboren op 11 november 1835 in Winschoten GR. Volgt VII-v.


Kinderen van JAN en HEMMEGIEN:

 

3 FREDERIKA VAN KREGTEN, geboren op 5 september 1838 in Winschoten GR. Volgt VII-w.

4 JAN VAN KREGTEN, geboren op 30 november 1839 in Winschoten GR. Volgt VII-x.

5 EGGO VAN KREGTEN, geboren op 1 november 1841 in Winschoten GR. Volgt VII-y.

6 TRIJNTJE ENGELBERTA VAN KREGTEN, geboren op 14 april 1843 in Winschoten GR. Volgt VII-z.

7 RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, geboren op 10 oktober 1844 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1844 [bron: Aktenummer 101]. RUDOLPHUS is overleden op 7 augustus 1919 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1919 [bron: Aktenummer 1011]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van RUDOLPHUS: Winschoten, 11-8-1919, Aktenummer 108

8 ANNA DOELINA VAN KREGTEN, geboren op 18 mei 1847 in Winschoten GR. Volgt VII-aa.

9 JOHANNA VAN KREGTEN, geboren op 10 februari 1849 in Winschoten GR. Volgt VII-ab.

 


VI-l RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN, zoon van JAN VAN KREGTEN en CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-c). Hij is gedoopt op 26 maart 1809 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: oom (m), grootvader (m)
Nieuwekerk, Nieuwe Ebbingestraat

RUDOLPHUS is overleden op 12 december 1862 in Groningen GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1862 [bron: Aktenummer 935].

Notitie bij RUDOLPHUS: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. C, Poelstraat 106

Beroep:

Koek- en banketbakker

RUDOLPHUS:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1837 in Groningen GR [bron: Aktenummer 87] met WILHELMINA CATHARINA ALTING, 22 jaar oud. WILHELMINA is geboren op 27 maart 1815 in Groningen GR, dochter van HEYE ANDRIES ALTING en ALBERDINE EELKMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1815 [bron: Aktenummer 267]. WILHELMINA is overleden op 1 juni 1851 in Groningen GR, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1851 [bron: Aktenummer 340].

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 14 juli 1852 in Groningen GR [bron: Aktenummer 143] met JANTJE DOBBINGA, 41 jaar oud. JANTJE is een dochter van CORNELIUS DOBBINGA en FOSKE FREERKS VOS. Zij is gedoopt op 18 november 1810 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTJE: Zwanetstraat, Nieuwe Kerk
Tweeling

JANTJE is overleden op 17 maart 1887 in Groningen GR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1887 [bron: Aktenummer 253].

Notitie bij JANTJE: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30


Kinderen van RUDOLPHUS en WILHELMINA:

 

1 NN VAN KREGTEN, levenloos geboren dochter, geboren op 24 februari 1838 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1838 [bron: Aktenummer 160].

2 HAJO VAN KREGTEN, geboren op 24 maart 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 maart 1839 [bron: Aktenummer 280]. HAJO is overleden op 29 november 1839 in Groningen GR, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1839 [bron: Aktenummer 774].

3 CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geboren op 26 september 1840 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1840 [bron: Aktenummer 811]. CATHARINA is overleden op 13 december 1840 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1840 [bron: Aktenummer 881].

4 ALBERDINA VAN KREGTEN, geboren op 16 december 1841 in Groningen GR. Volgt VII-ac.

5 CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN, geboren op 31 januari 1844 in Groningen GR. Volgt VII-ad.

6 HEIJE VAN KREGTEN, geboren op 14 juni 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1846 [bron: Aktenummer 547]. HEIJE is overleden op 6 september 1846 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1846 [bron: Aktenummer 720].

 


VI-m NICOLAAS VAN KREGTEN is geboren op 30 april 1811 in Groningen GR, zoon van JAN VAN KREGTEN en CATHARINA SOPHIA VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-c). Hij is gedoopt op 12 mei 1811 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: oom (m)
Nieuwekerk, Nieuwe Ebbingestraat

NICOLAAS is overleden op 19 juli 1891 in Groningen GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1891 [bron: Aktenummer 752].

Beroep:

Koopman

NICOLAAS:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 6 oktober 1836 in Groningen GR [bron: Aktenummer 229] met ANNA SWART, 22 jaar oud. ANNA is geboren op 25 december 1813 in Groningen GR, dochter van ROELOF TEKES SWART en LEENTJE MENNES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1813 [bron: Aktenummer 947]. ANNA is overleden op 15 juli 1842 in Groningen GR, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juli 1842 [bron: Aktenummer 554].

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 19 juni 1843 in Groningen GR [bron: Aktenummer 161] met JOHANNA FREDERIKA DOBBINGA, 30 jaar oud. JOHANNA is geboren op 28 februari 1813 in Groningen GR, dochter van CORNELIUS DOBBINGA en FOSKE FREERKS VOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 maart 1813 [bron: Aktenummer 181]. JOHANNA is overleden op 18 maart 1887 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1887 [bron: Aktenummer 266].

Notitie bij JOHANNA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. K, Zwaanenstraat 30


Kinderen van NICOLAAS en ANNA:

 

1 NN VAN KREGTEN, geboren op 6 september 1837 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 september 1837 [bron: Aktenummer 700].

Notitie bij de geboorte van NN: baby is kort na de geboorte overleden

NN is overleden op 6 september 1837 in Groningen GR, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 september 1837 [bron: Aktenummer 680].

Notitie bij overlijden van NN: zoon overlijdt half uur na de geboorte

2 LEENTJE VAN KREGTEN, geboren op 6 juni 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1839 [bron: Aktenummer 493]. LEENTJE is overleden op 3 juli 1839 in Groningen GR, 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1839 [bron: Aktenummer 450].

3 LEENTJE VAN KREGTEN, geboren op 8 januari 1841 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1841 [bron: Aktenummer 26]. LEENTJE is overleden op 29 augustus 1860 in Groningen GR, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 augustus 1860 [bron: Aktenummer 838].


Kind van NICOLAAS en JOHANNA:

 

4 FOSKEA HINDRIKA VAN KREGTEN, geboren op 28 maart 1844 in Groningen GR. Volgt VII-ae.

 


VI-n MARIA VAN DIJKEN is geboren op 17 oktober 1812 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1812 [bron: Aktenummer 791]. Zij is gedoopt op 5 november 1812 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van MARIA: grootmoeder (v)
Martini Kerk

MARIA is overleden op 6 januari 1878 in Eelde DR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1878 [bron: Aktenummer 2].

Notitie bij MARIA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

MARIA:

(1) begon een relatie met NN NN.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 28 februari 1846 in Eelde DR [bron: Aktenummer 1] met KORNELIS GERRITS DUSSEL, 22 jaar oud. KORNELIS is geboren op 25 april 1823 in Eelde DR, zoon van GERRIT LAMBERTS DUSSEL en FREDERICA ERNESTINA KNOUST. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1823 [bron: Aktenummer 19]. KORNELIS is overleden op 22 december 1876 in Eelde DR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 december 1876 [bron: Aktenummer 38].

Beroep:

Klompmaker


Kind van MARIA en NN:

 

1 NN VAN DIJKEN, levenloos geboren dochter, geboren op 3 augustus 1845 in Eelde DR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 augustus 1845 [bron: Aktenummer 22].


Kinderen van MARIA en KORNELIS:

 

2 FREDERIKA ERNESTINA DUSSEL, geboren op 14 januari 1847 in Eelde DR. Volgt VII-af.

3 MARGARETHA ALBERDINA DUSSEL, geboren op 7 augustus 1850 in Eelde DR. Volgt VII-ag.

4 GERRIT DUSSEL, geboren op 12 augustus 1854 in Eelde DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 augustus 1854 [bron: Aktenummer 26]. GERRIT is overleden op 22 maart 1932 in Eelde DR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 maart 1932 [bron: Aktenummer 11].

 


VI-o JOHANNES VAN DIJKEN is geboren op 18 september 1815 in Groningen GR, zoon van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1815 [bron: Aktenummer 774].

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: grootvader (v)

JOHANNES is overleden op 26 november 1890 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 november 1890 [bron: Aktenummer 1212].

Notitie bij JOHANNES: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

Beroep:

Schrijnwerker

JOHANNES trouwde, 25 jaar oud, op 7 maart 1841 in Assen DR [bron: Aktenummer 2] met SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER, 21 jaar oud. SOPHIA is geboren op 20 juni 1819 in Delft ZH, dochter van JOHANNES ADRIANUS STEENMEIJER en SOPHIA JANNA STOCKINK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juni 1819 [bron: Aktenummer 277]. SOPHIA is overleden op 13 maart 1895 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 maart 1895 [bron: Aktenummer 289].


Kinderen van JOHANNES en SOPHIA:

 

1 RUDOLPHUS JOHANNES VAN DIJKEN, geboren op 16 oktober 1841 in De Huizen Hoogeveen DR. Volgt VII-ah.

2 ALBERTUS ADRIANUS VAN DIJKEN, geboren op 20 maart 1844 in Groningen GR. Volgt VII-ai.

3 JOHANNES CAROLUS ADRIANUS VAN DIJKEN, geboren op 24 december 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 december 1846 [bron: Aktenummer 1068]. JOHANNES is overleden op 31 december 1846 in Groningen GR, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1846 [bron: Aktenummer 1068].

4 SOPHIA JANNA VAN DIJKEN, geboren op 12 juni 1850 in Groningen GR. Volgt VII-aj.

5 MARGARETHA MARIA VAN DIJKEN, geboren op 27 augustus 1853 in Groningen GR. Volgt VII-ak.

6 JOHANNA ADRIANA VAN DIJKEN, geboren op 28 december 1856 in Groningen GR. Volgt VII-al.

7 ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 2 januari 1860 in Groningen GR. Volgt VII-am.

 


VI-p JACOB VAN DIJKEN is geboren op 10 april 1817 in Groningen GR, zoon van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1817 [bron: Aktenummer 318].

Notitie bij de geboorte van JACOB: oom (m)

JACOB is overleden na 1870, minstens 53 jaar oud.

Notitie bij JACOB: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

Beroep:

koopman, pettenmaker

JACOB trouwde, 25 jaar oud, op 16 juni 1842 in Groningen GR [bron: Aktenummer 159] met ROELINA DE VRIES, 20 jaar oud. ROELINA is geboren op 27 maart 1822 in Groningen GR, dochter van JAN DE VRIES en JANTIEN RUDOLFS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1822 [bron: Aktenummer 286]. ROELINA is overleden op 9 november 1867 in Dokkum, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1867 [bron: Aktenummer B22].


Kinderen van JACOB en ROELINA:

 

1 MARGARETHA JANNETTA VAN DIJKEN, geboren op 13 juni 1843 in Groningen GR. Volgt VII-an.

2 JAN JACOB VAN DIJKEN, geboren op 3 februari 1846 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 februari 1846 [bron: Aktenummer B6]. JAN is overleden op 27 september 1848 in Dokkum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 september 1848 [bron: Aktenummer B22].

Notitie bij overlijden van JAN: Memories van Successie

Kantoor Dokkum, overl. jaar 1848

Overledene : Jan Jacob Jacobs van Dijken
Overleden op: 27 september 1848
Wonende te : Dokkum
Tekst:
2 jr 7 mnd; bij Bontebrug D.6; zoon van Jacob van Dijken, pettenmaker & Roelina
de Vries; broer van minderjarige Margaretha en Jannetta Jacobs van Dijken.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

3 ROELINA KATHARINA ANNATHA ALBERDINA VAN DIJKEN, geboren op 14 juni 1849 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juni 1849 [bron: Aktenummer B41]. ROELINA is overleden op 24 april 1870 in Dokkum, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1870 [bron: Aktenummer A46].

4 SUSETTA JACOBA VAN DIJKEN, geboren op 4 december 1852 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 december 1852 [bron: Aktenummer B64].

 


VI-q RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN is geboren op 27 februari 1819 in Groningen GR, zoon van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie V-d) en MARGARETHA REIGERSBERG. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 maart 1819 [bron: Aktenummer 196].

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: hafoudoudoom (v)

RUDOLPHUS is overleden op 24 december 1853 in Groningen GR, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1853 [bron: Aktenummer 922].

Notitie bij RUDOLPHUS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Nieuweweg 439
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. D, Oosterstraat 20 bovenwoning

LEEST HIER!
Vernomen hebbende, dat er sprake ging, alsof ik mijn gewezen Patroon, den Heer M. W. STUIVINGA , bij wien ik acht jaren in dienst ben geweest, niet wel zoude hebben behandeld, en wel betrekkelijk bet financiële, om welke reden ik Z. Eds. dienst zoude hebben moeten verlaten, zo wordt bij deze de vuige LASTERAAR of LASTERAARS, wie het ook mogen zijn, ten ernstigste gewaarschuwd, dergelijke kreten niet weder te uiten, daar ik mij met alle vrijmoedigheid op evengenoemden Heer beroep, en mij dus genoodzaakt zal zien, bij verdere lasterlijke aantijgingen hen in regten te vervolgen.
Groningen den 30 Maart 1843, R OOSTRRVELDT van DIJKEN, Jr.
adv. Groninger courant, 31-03-1843

Beroep:

Kantoorbediende, commissionair

RUDOLPHUS trouwde, 27 jaar oud, op 30 april 1846 in Groningen GR [bron: Aktenummer 81] met JACOBA HEIKENS, 23 jaar oud. JACOBA is geboren op 25 september 1822 in Groningen GR, dochter van DIETERT HEIKENS en AALTJE JACOBS LUKKIEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1822 [bron: Aktenummer 811]. JACOBA is overleden op 6 augustus 1863 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1863 [bron: Aktenummer 530].

Beroep:

Koopvrouw, werkvrouw


Kinderen van RUDOLPHUS en JACOBA:

 

1 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN, geboren op 18 juni 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1846 [bron: Aktenummer 558]. RUDOLPHUS is overleden op 16 augustus 1846 in Groningen GR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1846 [bron: Aktenummer 635].

2 MARGARETHA ALEIDA JACOBA VAN DIJKEN, geboren op 17 april 1848 in Groningen GR. Volgt VII-ao.

3 DIETERUS RUDOLPHUS VAN DIJKEN, geboren op 12 mei 1849 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1849 [bron: Aktenummer 467]. DIETERUS is overleden op 25 juli 1849 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juli 1849 [bron: Aktenummer 886].

4 RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN, geboren op 29 september 1850 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 september 1850 [bron: Aktenummer 869].

Notitie bij de geboorte van RUDOLPHUS: Sint Walburgsboog 39

RUDOLPHUS is overleden op 25 april 1852 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1852 [bron: Aktenummer 295].

 


VI-r LUCRETIA ALBERTINA KAMPHUIS is geboren op 23 mei 1816 in Groningen GR, dochter van DERK KAMPHUIS en TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI (zie V-f). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 378]. LUCRETIA is overleden op 7 augustus 1900 in Eelde DR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1900 [bron: Aktenummer 24]. LUCRETIA:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 18 april 1844 in Groningen GR [bron: Aktenummer 51] met TJALLING VAN HAAGEN, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 5 december 1853 in Assen DR (Echtscheiding) [bron: Aktenummer 9 Eelde]. TJALLING is geboren op 8 december 1819 in Bolsward FR, zoon van HIJLCO JOACHIM VAN HAAGEN en PETRONELLA WILHELMINA JANSSONIUS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1819 [bron: Aktenummer A107]. TJALLING is overleden op 23 september 1868 in Harderwijk GLD, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1868 [bron: Aktenummer 114].

Beroep:

Koopman, militair

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 21 juni 1856 in Eelde DR [bron: Aktenummer 6] met JAN HENDERIK VOS VAN RIJSWIJK, 49 jaar oud. JAN is geboren op 26 april 1807 in Dordrecht ZH, zoon van GERRIT COENRAAD VOS VAN RIJSWIJK en CORNELIA JOHANNA GILTAIJ. JAN is overleden op 16 februari 1870 in Peize, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1870 [bron: Aktenummer 5].

Beroep:

Brievengaarder


VI-s AAFFINA JACOBA KAMPHUIS is geboren op 30 juli 1820 in Groningen GR, dochter van DERK KAMPHUIS en TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI (zie V-f). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 524]. AAFFINA is overleden op 21 januari 1856 in Zuidlaren DR, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1856 [bron: Aktenummer 1]. AAFFINA trouwde, 35 jaar oud, op 7 september 1855 in Eelde DR [bron: Aktenummer 8] met ROELOF EGBERTS BUITER, 56 jaar oud. ROELOF is geboren op 24 februari 1799 in Zuidlaren DR, zoon van EGBERT JANS BUITER en HENDRIKJE EBBINGE. Hij is gedoopt op 29 september 1799 in Zuidlaren DR. ROELOF is overleden op 25 november 1857 in Zuidlaren DR, 58 jaar oud.


VI-t ALLABARTUS WESSELIUS KAMPHUIS is geboren op 14 maart 1832 in Groningen GR, zoon van DERK KAMPHUIS en TRIJNTJE WESSELIA NICOLAI (zie V-f). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 190]. ALLABARTUS is overleden op 6 februari 1890 in Eelde DR, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1890 [bron: Aktenummer 8].

Beroep:

Landbouwer

ALLABARTUS trouwde, 30 jaar oud, op 15 november 1862 in Eelde DR [bron: Aktenummer 10] met IDA MEULMAN, 41 jaar oud. IDA is geboren op 21 augustus 1821 in Eelde DR, dochter van REMMELT JANS MEULMAN en GEESIEN HULZEBOS. IDA is overleden op 3 oktober 1881 in Eelde DR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 oktober 1881 [bron: Aktenummer 34].

Beroep:

Landbouwersche


Kind van ALLABARTUS en IDA:

 

1 DERK JACOBUS KAMPHUIS, geboren op 17 december 1864 in Eelde DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1864 [bron: Aktenummer 50]. DERK is overleden op 25 juli 1865 in Eelde DR, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1865 [bron: Aktenummer 23].

 


VI-u HERMANN DIRKS SWART, zoon van DIRK JANSSEN SWART en GEESINA NICOLAI (zie V-n).

Beroep:

Landwirt in Wybelsumer Hamrich

Bron:

OSB Wybelsum 1374, 1375

HERMANN trouwde op 23 maart 1887 in Wybelsum Oostfriesland met ANNA WARNERS KRYNS, 40 jaar oud. ANNA is geboren op 27 november 1846 in Wybelsumer Hammrich Oostfriesland, dochter van WARNER HINDERKS KRYNS en ANKE JURRENS HESSE. ANNA is weduwe van MEENE ALBERTS VAN HETTINGA (1845-1883), met wie zij trouwde op 18 december 1869 in Twixlum Oostfriesland.

Bron:

OSB Larrelt 884
OSB Wybelsum 691, 953, 1375


VI-v JAN DIRKS SWART is geboren op 19 februari 1836 in Grimersum Oostfriesland, zoon van DIRK JANSSEN SWART en GEESINA NICOLAI (zie V-n). JAN is overleden op 24 augustus 1904 in Wybelsumer Hammrich Oostfriesland, 68 jaar oud.

Beroep:

Landwirth in Wybelsumer Hamrich, Wybelsum, Rothe Vorwerk

Bron:

OSB Wybelsum 1374, 1376

JAN trouwde, ten hoogste 48 jaar oud, vóór 10 november 1884 met MARGARETHA EMMA BRAUER, ten hoogste 28 jaar oud. MARGARETHA is geboren omstreeks 1856 in Wybelsumer Hammrich Oostfriesland. MARGARETHA is overleden in Wybelsumer Hammrich Oostfriesland, ongeveer 39 jaar oud. Zij is begraven op 1 maart 1895 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1376


Kinderen van JAN en MARGARETHA:

 

1 DIRK JANSSEN SWART, geboren op 10 november 1884 in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1376

2 GESINE HARMANNA SWART, geboren op 3 maart 1892 in Rote Vorwerk Oostfriesland. Zij is gedoopt in Wybelsum Oostfriesland.

Bron:

OSB Wybelsum 1376

 


VI-w WILHELMUS NICOLAI LOOMAN is geboren op 16 juli 1830 in Ditzum Oostfriesland, zoon van WOLTJE ROELFS LOOMAN en IKONIA NICOLAI (zie V-o). WILHELMUS trouwde, 31 jaar oud, op 13 april 1862 in Landschaftspolder Oostfriesland met EDA KOK, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WILHELMUS en EDA: procl. 30-3, 6 en 13-4-1862 (WR: Heinitzpolder)

EDA is geboren op 13 februari 1839 in Bunderhammrich Oostfriesland, dochter van WIARD LODEWYK BRONS KOK en AULINA DETERTS GRUIS.


Kind van WILHELMUS en EDA:

 

1 WIARD LUDWIG WILHELM LOOMAN, geboren op 8 maart 1863 in Heinitzpolder Oostfriesland. Hij is gedoopt op 8 april 1863 in Heinitzpolder Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van WIARD: Haustaufe

 


VI-x JOHANNES NICOLAI LOOMAN is geboren op 5 oktober 1832 in Ditzum Oostfriesland, zoon van WOLTJE ROELFS LOOMAN en IKONIA NICOLAI (zie V-o). JOHANNES is overleden op 12 november 1915 in Critzum Oostfriesland, 83 jaar oud. Hij is begraven op 17 november 1915 in Critzum Oostfriesland.

Beroep:

Landwirt zu Heinitzpolder und Böhmerwold, Ziegelfabrikant zu Böhmerwold und Coldeborgersiel

Bron:

OSB Böhmerwold 686
OSB Critzum 837
OSB Landschaftspolder 1556, 1559

JOHANNES trouwde, 24 jaar oud, op 5 april 1857 in Landschaftspolder Oostfriesland met DERKEA MARGRIETHA MANSHOLT, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en DERKEA: Procl. 22, 29-3 en 5-4-1857 (WR: Heinitzpolder)

DERKEA is geboren op 4 april 1835 in Ditzumerhammrich Oostfriesland, dochter van TEJEL UBBEN MANSHOLT en GRIETJE AEILTS GROENEVELD. DERKEA is overleden op 25 januari 1916 in Critzum Oostfriesland, 80 jaar oud. Zij is begraven op 30 januari 1916 in Critzum Oostfriesland.

Notitie bij DERKEA: Ook Derkea Margaretha

Bron:

OSB Critzum 837
OSB Landschaftspolder 1556, 1582


Kinderen van JOHANNES en DERKEA:

 

1 WOLBERT LOOMANN, geboren in 1857. Volgt VII-ap.

2 IKONIA ANNETTE NICOLAI LOOMANN, geboren op 30 augustus 1862 in Böhmerwold. Volgt VII-aq.

 


VI-y ROELF WOLTJES LOOMAN is geboren op 2 april 1835 in Heinitzpolder Oostfriesland, zoon van WOLTJE ROELFS LOOMAN en IKONIA NICOLAI (zie V-o). Hij is gedoopt op 17 april 1835 in Landschaftspolder Oostfriesland. ROELF is overleden op 31 maart 1916 in Loga Oostfriesland, 80 jaar oud.

Beroep:

Müller zu Heinitzpolder

Bron:

OSB Ditzumerverlaat 840
OSB Landschaftspolder 1557, 1559

ROELF trouwde, 26 jaar oud, op 21 april 1861 in Landschaftspolder Oostfriesland met GEPKINA AEILDINA MANSHOLT, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ROELF en GEPKINA: Procl. 7, 14 en 21-4-1861 (WR: Heinitzpolder)

GEPKINA is geboren op 8 december 1828 in Ditzumerhammrich Oostfriesland, dochter van TEJEL UBBEN MANSHOLT en GRIETJE AEILTS GROENEVELD. GEPKINA is overleden op 15 juli 1905 in Ditzumerverlaat Oostfriesland, 76 jaar oud. GEPKINA trouwde voorheen omstreeks 1850 met AIJELT JANSSEN FREESEMANN (geb. 1826). Dit huwelijk werd ontbonden vóór 1861.

Bron:

OSB Ditzumerverlaat 840
OSB Landschaftspolder 1557, 1582


Kinderen van ROELF en GEPKINA:

 

1 IKONIA NICOLAI LOOMAN, geboren op 14 augustus 1864 in Heinitzpolder Oostfriesland. Volgt VII-ar.

2 UBBINA LOOMAN, geboren op 21 juli 1868 in Heinitzpolder Oostfriesland. Zij is gedoopt op 23 augustus 1868 in Landschaftspolder Oostfriesland. UBBINA is overleden op 20 november 1872 in Heinitzpolder Oostfriesland, 4 jaar oud. Zij is begraven op 26 november 1872 in Ditzumerverlaat Oostfriesland.

Bron:

OSB Ditzumerverlaat 840
OSB Landschaftspolder 1557

 


VI-z EMME HUISINGA is geboren op 15 november 1829 in Jemgum Oostfriesland, zoon van HARM EMMEN HUISINGA en ANTJE NICOLAI (zie V-p). Hij is gedoopt op 22 november 1829 in Jemgum Oostfriesland.

Beroep:

Landwirt zu Jemgum

Bron:

OSB Jemgum 2479, 2480

EMME trouwde, 38 jaar oud, op 29 maart 1868 in Jemgum Oostfriesland met GESCHE FRESEMANN, 35 jaar oud. GESCHE is geboren op 26 maart 1833 in Backemoor Oostfriesland.

Bron:

OSB Jemgum 1493, 2479


VI-aa TIBINA NICOLAI is geboren op 10 november 1829 in Pewsum Oostfriesland, dochter van JOHANNES NICOLAI (zie V-q) en HILKE GEERDS TJADEN. Zij is gedoopt op 15 november 1829 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van TIBINA: Tfz: Vater Johannes Nicolai

TIBINA is overleden op 12 november 1856 in Leer Oostfriesland, 27 jaar oud. Zij is begraven op 20 november 1856 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Holtgaste 1271
OSB Loga 2608, 2698
OSB Leer (ev. luth.) 11275, 11559
OSB Leer (ev. ref.) 12841
OFB Pewsum 1524

TIBINA trouwde, 21 jaar oud, op 7 februari 1851 in Holtgaste Ostfriesland met JÜRGEN ONTJES, 29 jaar oud. JÜRGEN is geboren op 20 mei 1821 in Terborg Neermoor Oostfriesland, zoon van JÜRGEN ONTJES en GRIETJE JANSSEN. JÜRGEN is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op 28 juli 1894 in Leer Oostfriesland. JÜRGEN trouwde later op 12 september 1858 in Loga Oostfriesland met IKONIA NICOLAI (1838-1870), zie VI-ac. JÜRGEN trouwde later op 27 december 1872 in Leer Oostfriesland met METTA GESINE WURTHMANN (geb. 1827).

Beroep:

Schiffskapitän in Leer

Bron:

OSB Loga 2697, 2698
OSB Holtgaste 1270, 1271
OSB Leer (ev. luth.) 11559
OSB Leer (ev. ref.) 12840, 12841


Kinderen van TIBINA en JÜRGEN:

 

1 NN ONTJES, levenloos geboren dochter, geboren op 17 september 1852 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

2 NN ONTJES, levenloos geboren dochter, geboren op 9 september 1853 in Leer Oostfriesland. Zij is begraven op 10 september 1853 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

 


VI-ab DIDERICA NICOLAI is geboren op 5 februari 1836 in Pewsum Oostfriesland, dochter van JOHANNES NICOLAI (zie V-q) en HILKE GEERDS TJADEN. Zij is gedoopt op 28 februari 1836 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van DIDERICA: Tfz: Vater Johannes Nicolai

DIDERICA is overleden in Westerhusen Oostfriesland, 80 jaar oud. Zij is begraven op 7 september 1916 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Pewsum 1179, 1524
OSB Woquard 324

DIDERICA trouwde, 23 jaar oud, op 13 april 1859 in Pilsum Oostfriesland met SIEPKE HABBEN JANSSEN, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van DIDERICA en SIEPKE: KB Pilsum
1859
Tage und Orte des Aufgebots: Den 13ten 20ste und 27 März zu Pilsum und Pewsum
Tag und Ort der Trauung: Den dreizehnten April zu Pilsum
Namen des Kirchenbuchführers nebst Datum: U. Emmius Bakker den 13ten April 1859

SIEPKE is geboren op 23 januari 1830 in Visquard/Dykhusen Oostfriesland, zoon van JACOB FRERICHS JANSSEN en ABBE SIEPKES RIGTS. SIEPKE is overleden op 2 maart 1913 in Woquard Oostfriesland, 83 jaar oud.

Beroep:

Landwirt zu Pewsumer Hammrich, Armenvorsteher, Rentner

Bron:

OFB Pewsum 1108, 1179
OSB Woquard 324
OFB Woquard 468


Kinderen van DIDERICA en SIEPKE:

 

1 HILKE JOHANNA JANSSEN, geboren op 8 april 1864 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland. Zij is gedoopt op 24 april 1864 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van HILKE: Tfz: Vater Sypke Janssen

HILKE is overleden op 2 juli 1864 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland, 2 maanden oud. Zij is begraven op 8 juli 1864 in Pewsum Oostfriesland.

2 NN JANSSEN, geboren op 6 september 1865 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland. NN is overleden op 12 september 1865 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland, 6 dagen oud. Zij is begraven op 16 september 1865 in Pewsum Oostfriesland.

3 JOHANNES DIDERICUS NICOLAI JANSSEN, geboren op 10 november 1866 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland. Volgt VII-as.

4 NN JANSSEN, geboren op 10 januari 1869 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland. NN is overleden op 18 januari 1869 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland, 8 dagen oud. Hij is begraven op 22 januari 1869 in Pewsum Oostfriesland.

5 ITJE SIEPKES JANSSEN, geboren op 1 maart 1870 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland. Zij is gedoopt op 5 april 1870 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van ITJE: Tfz: Vater Sypke Janssen. Pastor Janssen aus Irrhove taufte statt des ortpredigers das Kind

 


VI-ac IKONIA NICOLAI is geboren op 1 april 1838 in Pewsum Oostfriesland, dochter van JOHANNES NICOLAI (zie V-q) en HILKE GEERDS TJADEN. Zij is gedoopt op 29 april 1838 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van IKONIA: Tfz: Vater Johannes Nicolai

IKONIA is overleden op 8 juli 1870 in Leer Oostfriesland, 32 jaar oud. Zij is begraven op 11 juli 1870 in Leer Oostfriesland.

Notitie bij IKONIA: Ook Ikobina

Bron:

OSB Loga 2608, 2698
OSB Leer (ev. ref.) 12540, 12841
OFB Pewsum 1524

IKONIA trouwde, 20 jaar oud, op 12 september 1858 in Loga Oostfriesland met JÜRGEN ONTJES, 37 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van IKONIA en JÜRGEN: Procl. Leer 29 Aug., 5 Sept. 1858

JÜRGEN is geboren op 20 mei 1821 in Terborg Neermoor Oostfriesland, zoon van JÜRGEN ONTJES en GRIETJE JANSSEN. JÜRGEN is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op 28 juli 1894 in Leer Oostfriesland. JÜRGEN is weduwnaar van TIBINA NICOLAI (1829-1856), met wie hij trouwde op 7 februari 1851 in Holtgaste Ostfriesland, zie VI-aa. JÜRGEN trouwde later op 27 december 1872 in Leer Oostfriesland met METTA GESINE WURTHMANN (geb. 1827).

Beroep:

Schiffskapitän in Leer

Bron:

OSB Loga 2697, 2698
OSB Holtgaste 1270, 1271
OSB Leer (ev. luth.) 11559
OSB Leer (ev. ref.) 12840, 12841


Kinderen van IKONIA en JÜRGEN:

 

1 TIBINA ONTJES, geboren op 25 april 1860 in Leer Oostfriesland. Zij is gedoopt op 20 mei 1860 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

2 NN ONTJES, geboren op 7 november 1861 in Leer Oostfriesland. NN is overleden op 19 november 1861 in Leer Oostfriesland, 12 dagen oud. Hij is begraven op 21 november 1861 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

3 NN ONTJES, geboren op 27 februari 1863 in Leer Oostfriesland. NN is overleden op 7 juni 1863 in Leer Oostfriesland, 3 maanden oud. Zij is begraven op 10 juni 1863 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

4 JOHANN ONTJES, geboren op 2 augustus 1866 in Leer Oostfriesland. Hij is gedoopt op 12 september 1866 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

5 GEORG ONTJES, geboren op 24 november 1868 in Leer Oostfriesland. Hij is gedoopt op 6 januari 1869 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

6 NN ONTJES, levenloos geboren dochter, geboren op 14 februari 1870 in Leer Oostfriesland. Zij is begraven op 15 februari 1870 in Leer Oostfriesland.

Bron:

OSB Leer (ev. ref.) 12841

 


VI-ad JOHANNES DIDERICUS NICOLAI is geboren op 13 oktober 1842 in Pewsum Oostfriesland, zoon van JOHANNES NICOLAI (zie V-q) en HILKE GEERDS TJADEN. Hij is gedoopt op 1 december 1842 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: tfz: Mutter Hilke Tjaden, Pastor D.R. Tillmann

JOHANNES is overleden na 1914, minstens 72 jaar oud.

Beroep:

Landwirt zu Freepsum, Posthilfsbote zu Pewsum (1898), Rentner

Bron:

OFB Freepsum 908, 909
OFB Pewsum 1524, 1525
OFB Woquard 573
OSB Woquard 421, 422

JOHANNES:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 5 juli 1872 in Pewsum Oostfriesland met FRAUKE WATERHUSIUS JANSSEN BEEKMAN, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JOHANNES en FRAUKE: Procl. Freepsum 16, 23, 30 Juni 1872

FRAUKE is geboren op 12 december 1845 in Pewsum Oostfriesland, dochter van JAN FREERKS BEEKMAN en TJADDUWEA JANSSEN KROMMINGA. Zij is gedoopt op 5 januari 1846 in Freepsum Oostfriesland. FRAUKE is overleden vóór 1888, ten hoogste 43 jaar oud. FRAUKE begon eerder een relatie met NN NN.

Bron:

OFB Freepsum 68, 909
OFB Pewsum 134, 1525

(2) trouwde, ten hoogste 45 jaar oud, vóór juli 1888 met HILKE RINJES VEER.

Bron:

OFB Pewsum 1525
OFB Woquard 573
OSB Woquard 421

(3) trouwde, 55 jaar oud, op 13 juli 1898 in Woltzeten Oostfriesland met PEETJE MARIA ANNETTA RODOW, 23 jaar oud. PEETJE is geboren op 4 mei 1875 in Woltzeten Oostfriesland, dochter van CHRISTIAN WILHELM RODOW en ANTJE BRUSE. Zij is gedoopt op 23 mei 1875 in Woltzeten Oostfriesland.

Bron:

OSB Woltzeten 480
OFB Woquard 573
OSB Woquard 422


Kinderen van JOHANNES en FRAUKE:

 

1 JAN FREERKS NICOLAI, geboren op 6 juni 1872 in Pewsum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 5 juli 1872 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van JAN: Tfz: Tjadduwea Janssen Kromminga, Wittwe von Landw. Jan Fr. Beckmann, Vater Johannes Nicolai

Bron:

OFB Pewsum 1525

OFB Woquard 573

2 JOHANNES DIEDRICUS NICOLAI, geboren op 19 april 1874 in Freepsum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 5 juli 1874 in Freepsum Oostfriesland. JOHANNES is overleden op 1 oktober 1874 in Freepsum Oostfriesland, 5 maanden oud. Hij is begraven op 3 oktober 1874 in Freepsum Oostfriesland.

Bron:

OFB Freepsum 909

3 JOHANNES DIEDRICUS NICOLAI, geboren op 24 augustus 1875 in Freepsum Oostfriesland. Hij is gedoopt op 25 november 1875 in Freepsum Oostfriesland.

Bron:

OFB Freepsum 909

4 NN NICOLAI, levenloos geboren dochter, geboren op 2 december 1876 in Freepsum Oostfriesland. Zij is begraven op 4 december 1876 in Freepsum Oostfriesland.

Bron:

OFB Freepsum 909


Kind van JOHANNES en HILKE:

 

5 IKONO DIEDERICUS NICOLAI, geboren op 11 juli 1888 in Woquard Oostfriesland. Hij is gedoopt op 19 mei 1889 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van IKONO: Tfz: Die Eltern des Kindes, Taufhandlung im Elternhaus

Bron:

OFB Pewsum 1525

OFB Woquard 573
OSB Woquard 421


Kinderen van JOHANNES en PEETJE:

 

6 FRAUKE JOHANNA NICOLAI, geboren op 27 februari 1899 in Eilsum Oostfriesland. Volgt VII-at.

7 CHRISTIAN WILHELM NICOLAI, geboren op 4 maart 1900 in Woquard Oostfriesland. Hij is gedoopt op 21 juli 1900 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

8 WILHELM CHRISTIAN NICOLAI, geboren op 3 juni 1901 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

9 JOHANNE DIEDERIKE NICOLAI, geboren op 20 juli 1902 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

10 ANTJE IKONIA NICOLAI, geboren op 30 december 1903 in Woquard Oostfriesland. Volgt VII-au.

11 HILDA ANNA RIENA NICOLAI, geboren op 5 februari 1906 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

12 JOHANNES CHRISTIAN WILHELM NICOLAI, geboren op 2 mei 1907 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

13 MARINO DIEDERICUS NICOLAI, geboren op 28 augustus 1908 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

14 ANNETTE PEDINE CHRISTINE NICOLAI, geboren op 16 mei 1910 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

15 JAN CHRISTIAN BEEKMANN NICOLAI, geboren op 26 november 1914 in Woquard Oostfriesland.

Bron:

OFB Woquard 573
OSB Woquard 422

 


VII-a NICOLAAS ROST is geboren op 18 augustus 1829 in Groningen GR, zoon van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1829 [bron: Aktenummer 680]. NICOLAAS is overleden op 14 januari 1918 in Groningen GR, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1918 [bron: Aktenummer 66]. Hij is begraven in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van NICOLAAS: Begraven Zuiderbegraafplaats.

Beroep:

Koopman, Wijnhandelaar, wethouder

NICOLAAS trouwde, 24 jaar oud, op 10 mei 1854 in Groningen GR [bron: Aktenummer 92] met ALIEDA HENDERIKA BUSSCHER, 22 jaar oud. ALIEDA is geboren op 4 april 1832 in Peins (Franekeradeel), dochter van GERHARD BUSSCHER en SALOMEA BRAAK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1832 [bron: Aktenummer B16]. ALIEDA is overleden op 22 mei 1904 in Groningen GR, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 mei 1904 [bron: Aktenummer 486]. Zij is begraven in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van ALIEDA: Begraven Zuiderbegraafplaats.


Kinderen van NICOLAAS en ALIEDA:

 

1 ERNST FREDERIK AUGUST ROST, geboren op 10 maart 1855 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 maart 1855 [bron: Aktenummer 240]. ERNST is overleden op 19 oktober 1920 in Scheveningen, 65 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ERNST: Begraven Zuiderbegraafplaats.

2 GERHARD ROST, geboren op 11 augustus 1857 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1857 [bron: Aktenummer 685]. GERHARD is overleden op 30 december 1925 in Haren GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1925 [bron: Aktenummer 51]. Hij is begraven in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GERHARD: Begraven Zuiderbegraafplaats.

Beroep:

Agent assurantien

3 MARIUS ROST, geboren op 1 januari 1860 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1860 [bron: Aktenummer 5]. MARIUS is overleden op 27 mei 1860 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1860 [bron: Aktenummer 615].

4 ALBERT ROST, geboren op 13 november 1861 in Groningen GR. Volgt VIII-a.

 


VII-b ANNIGGIEN ROST is geboren op 3 april 1834 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1834 [bron: Aktenummer 249]. ANNIGGIEN is overleden op 21 juli 1917 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1917 [bron: Aktenummer1037]. ANNIGGIEN:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 4 augustus 1858 in Groningen GR [bron: Aktenummer 205] met JACOB SCHAINCK BOLT, 25 jaar oud. JACOB is geboren op 24 november 1832 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS WIJS BOLT en GEERTRUIDA VAN GROENENBERGH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 november 1832 [bron: Aktenummer 792]. JACOB is overleden op 1 september 1875 in Groningen GR, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 september 1875 [bron: Aktenummer 946].

Beroep:

Koopman

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 20 oktober 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 300] met ANTHONIJ KEIZER, 50 jaar oud. ANTHONIJ is geboren op 17 juli 1830 in Wetsinge (Adorp), zoon van JAN KEIZER en FENNA SARA DE MUINCK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1830 [bron: Aktenummer 16]. ANTHONIJ is overleden op 19 augustus 1914 in Groningen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1914 [bron: Aktenummer 855]. ANTHONIJ is weduwnaar van HENDRINA BOLT (geb. 1830), met wie hij trouwde op 15 mei 1861 in Groningen GR [bron: Aktenummer 101].

Beroep:

Bierbrouwer


VII-c PIETRONELLA CORNELIA ROST is geboren op 30 mei 1836 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1836 [bron: Aktenummer 476]. PIETRONELLA is overleden op 24 april 1921 in Groningen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1921 [bron: Aktenummer 472]. PIETRONELLA trouwde, 23 jaar oud, op 3 augustus 1859 in Groningen GR [bron: Aktenummer 216] met HINDRIK MIEDENDORP, 26 jaar oud. HINDRIK is geboren op 1 november 1832 in Groningen GR, zoon van HINDRIK MIEDENDORP en GEERTIEN ABBRING RIENEWERF. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 november 1832 [bron: Aktenummer 728]. HINDRIK is overleden op 28 maart 1881 in Winsum GR, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 maart 1881 [bron: Aktenummer 21].

Beroep:

Predikant (Schalsum (1860-1862), Delfzijl (1862-1879), Winsum (30/03/1879-1881))

Bron:

Duinkerken


Kind van PIETRONELLA en HINDRIK:

 

1 MARIA MIEDENDORP, geboren op 15 augustus 1869 in Delfzijl GR. Volgt VIII-b.

 


VII-d ERNESTINA FREDERIKA ROST is geboren op 10 augustus 1839 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1839 [bron: Aktenummer 680]. ERNESTINA is overleden op 14 mei 1891 in Groningen GR, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1891 [bron: Aktenummer 536]. ERNESTINA trouwde, 19 jaar oud, op 3 augustus 1859 in Groningen GR [bron: Aktenummer 217] met ROELOF HENDRIKS KRANENBURG, 24 jaar oud. ROELOF is geboren op 4 oktober 1834 in Groningen GR, zoon van HINDRIK IPES KRANENBURG en ALBERTIEN KLEIN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1834 [bron: Aktenummer 717]. ROELOF is overleden op 18 oktober 1921 in Helpman, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1921 [bron: Aktenummer 1151].

Beroep:

Koopman, verffabrikant, glashandelaar


Kinderen van ERNESTINA en ROELOF:

 

1 ALBERTINE KRANENBURG, geboren op 10 maart 1862 in Groningen GR. Volgt VIII-c.

2 MARIA KRANENBURG, geboren op 3 augustus 1863 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1863 [bron: Aktenummer 690]. MARIA is overleden op 4 juni 1865 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1865 [bron: Aktenummer 584].

3 MARIA ERNSTINA FREDRIKA AUGUSTA KRANENBURG, geboren op 14 december 1870 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 december 1870 [bron: Aktenummer 1274]. MARIA is overleden op 16 maart 1871 in Groningen GR, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1871 [bron: Aktenummer 342].

4 ANNA MARIA KRANENBURG, geboren op 31 oktober 1877 in Groningen GR. Volgt VIII-d.

 


VII-e ERNSTIENA AUGUSTA MARIA ROST is geboren op 24 mei 1842 in Groningen GR, dochter van ERNST FREDERIK AUGUST ROST en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 mei 1842 [bron: Aktenummer 507]. ERNSTIENA is overleden op 21 december 1912 in Gouda ZH, 70 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ERNSTIENA: Groningen, 24/12/1912, Aktenummer 1193

ERNSTIENA:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18 september 1867 in Groningen GR [bron: Aktenummer 320] met HENDRIK KEIZER, 29 jaar oud. HENDRIK is geboren op 19 oktober 1837 in Groningen GR, zoon van HINDRIK KEIZER en JACOBA DIEPHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1837 [bron: Aktenummer 832]. HENDRIK is overleden op 1 december 1874 in Groningen GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 december 1874 [bron: Aktenummer 1023].

Beroep:

Cichoreifabrikant

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 17 juli 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 226] met TJARKO VAN HEEL, 37 jaar oud. TJARKO is geboren op 8 januari 1843 in Groningen GR, zoon van CASPARUS JOHANNES VAN HEEL en GEESKE WIEBENGA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 januari 1843 [bron: Aktenummer 27]. TJARKO is overleden op 1 augustus 1896 in Groningen GR, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 augustus 1896 [bron: Aktenummer 650].

Notitie bij overlijden van TJARKO: Uit het Verbindingskanaal binnen deze gemeente opgehaald.

Beroep:

Commissionair


Kinderen van ERNSTIENA en HENDRIK:

 

1 HENDRIK KEIZER, geboren op 27 december 1868 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 december 1868 [bron: Aktenummer 1275]. HENDRIK is overleden op 28 augustus 1869 in Groningen GR, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 augustus 1869 [bron: Aktenummer 712].

2 MARIA KEIZER, geboren op 24 december 1872 in Groningen GR. Volgt VIII-e.

 


VII-f NICOLAAS VAN DIJKEN is geboren op 28 oktober 1851 in Groningen GR, zoon van CORNELIUS VAN DIJKEN (zie VI-b) en JOHANNA ANGENIS JANSSEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1851 [bron: Aktenummer 1000]. NICOLAAS is overleden op 4 april 1894 in ’s-Gravenhage ZH, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1894 [bron: Aktenummer 904].

Beroep:

Brievenbesteller

NICOLAAS trouwde, 37 jaar oud, op 15 mei 1889 in ’s-Gravenhage ZH [bron: Aktenummer 403] met JENNEKE COLIJN, 30 jaar oud. JENNEKE is geboren op 14 juni 1858 in Veen (NB), dochter van PETER COLIJN en NEESKE DEN BOER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1858 [bron: Aktenummer 14].

Beroep:

Dienstbode


Kinderen van NICOLAAS en JENNEKE:

 

1 CORNELIUS NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 30 maart 1890 in ’s-Gravenhage ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1890 [bron: Aktenummer 1377].

2 PETER VAN DIJKEN, geboren op 13 mei 1891 in ’s-Gravenhage ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1891 [bron: Aktenummer 2126].

3 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 23 oktober 1892 in ’s-Gravenhage ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1892 [bron: Aktenummer 4377]. NICOLAAS is overleden op 17 mei 1894 in ’s-Gravenhage ZH, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1894 [bron: Aktenummer 1323].

 


VII-g HILLEGIENA DIEMERS is geboren op 6 april 1844 in Groningen GR, dochter van JAN DIEMERS en JOHANNA VAN DIJKEN (zie VI-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 april 1844 [bron: Aktenummer 353]. HILLEGIENA trouwde, 37 jaar oud, op 9 november 1881 in Groningen GR [bron: Aktenummer 277] met HENDRIK JOHANNES WOLVERS, 37 jaar oud. HENDRIK is geboren op 1 april 1844 in Goirle, zoon van LODOWICUS WOLVERS en GEERTRUDA KOCK.

Notitie bij overlijden van HENDRIK: USA?

Beroep:

Controleur Staats Spoor


VII-h CORNELIA MARGARETHA ELISABETH BOLT is geboren op 30 maart 1848 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS WIJS BOLT en GEERTRUIDA VAN DIJKEN (zie VI-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1848 [bron: Aktenummer 248]. CORNELIA is overleden op 24 mei 1917 in Groningen GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1917 [bron: Aktenummer 788]. CORNELIA trouwde, 23 jaar oud, op 28 oktober 1871 in Groningen GR [bron: Aktenummer 303] met JOHANN ADOLPH FERDINAND HENNINGS, 25 jaar oud. JOHANN is geboren op 29 oktober 1845 in Emden Oostfriesland, zoon van KARL FERDINAND HENNINGS en HENRIETTE JOHANNE SCHLÜTER. JOHANN is overleden op 31 december 1912 in Groningen GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1913 [bron: Aktenummer 4].

Beroep:

Hoedenfabrikant, koopman


Kinderen van CORNELIA en JOHANN:

 

1 HENRIETTA JOHANNA HENNINGS, geboren op 16 april 1873 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1873 [bron: Aktenummer 441]. HENRIETTA is overleden op 3 januari 1915 in Dennenoord, Zuidlaren DR, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1915 [bron: Aktenummer 1].

Notitie bij overlijden van HENRIETTA: Aangifte Groningen 06/01/1915 Aktenummer 31

HENRIETTA bleef ongehuwd.

2 GEERTRUIDA MARIA HENNINGS, geboren op 14 juli 1874 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juli 1874 [bron: Aktenummer 752]. GEERTRUIDA is overleden op 22 januari 1897 in Groningen GR, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 januari 1897 [bron: Aktenummer 99].

3 AMALIA CORNELIA MARIA HENNINGS, geboren op 25 juli 1876 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juli 1876 [bron: Aktenummer 861].

4 ANNA CATHARINA SOPHIA HENNINGS, geboren op 18 juni 1878 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1878 [bron: Aktenummer 832].

5 CORNELIA MARGARETHA ELISABETH HENNINGS, geboren op 21 november 1880 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1453]. CORNELIA is overleden op 25 augustus 1932 in Hattem GLD, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1932 [bron: Aktenummer 29]. CORNELIA bleef ongehuwd.

 


VII-i PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN is geboren op 8 mei 1842 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS VAN DIJKEN (zie VI-e) en SARA SCHUITEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1842 [bron: Aktenummer 475]. PETRONELLA is overleden op 29 november 1906 in Zuidlaren DR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1906 [bron: Aktenummer 75]. PETRONELLA:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 28 december 1870 in Groningen GR [bron: Aktenummer 315] met PIETER CORNELIS DREWES, 40 jaar oud. PIETER is geboren op 8 september 1830 in Groningen GR, zoon van WILLEM JANS DREWES en HINDERKJE KROOK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1830 [bron: Aktenummer 769]. PIETER is overleden op 14 november 1876 in Groningen GR, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1876 [bron: Aktenummer 1037]. PIETER is weduwnaar van JANTJE ALBERTS (1831-1869), met wie hij trouwde op 1 februari 1854 in Groningen GR.

Beroep:

Beurtschipper, scheepskapitein

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 15 april 1879 in Groningen GR [bron: Aktenummer 66] met HENDERIKUS POTHOFF, 42 jaar oud. HENDERIKUS is geboren op 27 februari 1837 in Groningen GR, zoon van CORNELIUS POTHOFF en CATHARINA KROOK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1837 [bron: Aktenummer 185]. HENDERIKUS is overleden na 1906, minstens 69 jaar oud.

Beroep:

Scheepskapitein


Kinderen van PETRONELLA en PIETER:

 

1 WILLEM JAN DREWES, geboren op 14 september 1871 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1871 [bron: Aktenummer 906]. WILLEM is overleden op 16 november 1871 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 november 1871 [bron: Aktenummer 1294].

2 WILLEM JAN DREWES, geboren op 15 maart 1873 in Groningen GR. Volgt VIII-f.

3 SARA DREWES, geboren op 10 december 1874 in Groningen GR. Volgt VIII-g.

 


VII-j LAMBERTUS HINDERIKUS VAN DIJKEN is geboren op 5 januari 1845 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS VAN DIJKEN (zie VI-e) en SARA SCHUITEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1845 [bron: Aktenummer 19]. LAMBERTUS is overleden op 11 december 1878 in Groningen GR, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1878 [bron: Aktenummer 1192].

Beroep:

Houthandelaar, opzigter waterstaat

LAMBERTUS trouwde, 30 jaar oud, op 27 januari 1875 in Assen DR [bron: Aktenummer 2] met TRIJNTJE MENNINGA, 25 jaar oud. TRIJNTJE is geboren op 3 september 1849 in Assen DR, dochter van HENDRIK MENNINGA en TRIJNTJE RUIBINGH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 september 1849 [bron: Aktenummer 132]. TRIJNTJE is overleden op 30 maart 1923 in Utrecht UT, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 maart 1923 [bron: Aktenummer 532].

Beroep:

Winkelierster


Kinderen van LAMBERTUS en TRIJNTJE:

 

1 TRIJNTJE VAN DIJKEN, geboren op 12 november 1875 in Middelstum GR. Volgt VIII-h.

2 NN VAN DIJKEN, levenloos geboren dochter, geboren op 17 januari 1878 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van NN: Tweeling

Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1878 [bron: Aktenummer 61].

3 NICOLAAS VAN DIJKEN, geboren op 17 januari 1878 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 januari 1878 [bron: Aktenummer 117].

Notitie bij de geboorte van NICOLAAS: Tweeling

NICOLAAS is overleden op 12 juni 1878 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1878 [bron: Aktenummer 576].

 


VII-k SIETSKE RAVEN is geboren op 8 december 1855 in Groningen GR, dochter van BEREND RAVEN en SIETSKE VAN DIJKUM (zie VI-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1855 [bron: Aktenummer 1016]. SIETSKE is overleden op 30 november 1897 in Amsterdam NH, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer reg.8;fol.83v]. SIETSKE trouwde, 36 jaar oud, op 31 augustus 1892 in Harderwijk GLD [bron: Aktenummer 30] met ANDRIES VAN ONCK, 24 jaar oud. ANDRIES is geboren op 17 oktober 1867 in Veen, Nijkerk GLD, zoon van WILLEM JAN VAN ONCK en JANNETJE SIBION. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 december 1867 [bron: Aktenummer 178]. ANDRIES is overleden op 24 november 1933 in Vianen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 november 1933 [bron: Aktenummer 39]. ANDRIES trouwde later op 14 juli 1898 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.21;fol.37v] met MARIA JOHANNA BERK (1864-1944).

Beroep:

wagenmaker, manufacturier, reiziger


Kinderen van SIETSKE en ANDRIES:

 

1 WILHELMINA JANTINE VAN ONCK, geboren op 5 maart 1893 in Harderwijk GLD. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1893 [bron: Aktenummer 57]. WILHELMINA is overleden op 31 juli 1916 in Utrecht UT, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 juli 1916 [bron: Aktenummer 1304].

2 GABRIELLA CHRISTINA FRANCISCA VAN ONCK, geboren op 29 mei 1894 in Hilversum NH. Volgt VIII-i.

 


VII-l JAN VAN DIJKEN is geboren op 24 april 1851 in Delfzijl GR, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie VI-h) en ETTJEN KUIPER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1851 [bron: Aktenummer 52].

Notitie bij de geboorte van JAN: Aangifte door Dr. Lucas Trip, arts en vroedmeester

JAN is overleden op 22 december 1905 in Amsterdam NH, 54 jaar oud.

Notitie bij JAN: Wettiging bij het huwelijk van zijn ouders 4-5-1852

Adressen:

vanaf 1870

   

Haddingenstraat 115, Groningen GR

vanaf 31-07-1875

   

Wageningen Gld

tot 1880

   

Delfshaven

van 1880 tot 1886

   

Amsterdam NH

1886

   

Uitgeest

vanaf 1886

   

Amsterdam NH

Beroep:

Klerk, logementbediende, koffiehuishouder

JAN:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 3 maart 1880 in Arnhem GLD [bron: Aktenummer 56] met EVERTJE VAN MARM, 29 jaar oud. EVERTJE is geboren op 26 mei 1850 in Arnhem GLD, dochter van EVERT VAN MARM en ELISABETH STEFFEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1850 [bron: Aktenummer 248]. EVERTJE is overleden op 16 december 1899 in Amsterdam NH, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer reg.8;fol.91v].

Beroep:

Dienstbode

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 13 september 1900 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.32;fol.20] met GRIETJE DE WILDE, 33 jaar oud. GRIETJE is geboren op 21 november 1866 in Amersfoort UT, dochter van ALBARTUS DE WILDE en MARIA LANGRAS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1866 [bron: Aktenummer 392]. GRIETJE is overleden op 17 mei 1952 in Blaricum NH, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 22]. GRIETJE trouwde later op 30 mei 1912 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.3C;fol.49] met SIMON JOHANNES POLAK (1856-1914). GRIETJE trouwde later op 9 augustus 1916 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.4F;fol.32] met HENDRIK FREDERIK VAN SCHAIK (1857-1937).


VII-m FROUKJE VAN DIJKEN is geboren op 22 augustus 1863 in Leeuwarden FRL, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie VI-h) en ETTJEN KUIPER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 augustus 1863 [bron: Aktenummer A543]. FROUKJE is overleden op 30 oktober 1926 in Groningen GR, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 november 1926 [bron: Aktenummer 1181]. Zij is begraven in Groningen GR. FROUKJE trouwde, 26 jaar oud, op 24 mei 1890 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 21] met DAVID ROELFS, 29 jaar oud. DAVID is geboren op 10 maart 1861 in Farmsum GR, zoon van ROELF ROELFS en ANNA DIJKSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 maart 1861 [bron: Aktenummer 28]. DAVID is overleden op 24 mei 1947 in Groningen GR, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1947 [bron: Aktenummer 919]. Hij is begraven in Groningen GR.

Beroep:

Scheepstimmerman, scheepsbouwer


Kinderen van FROUKJE en DAVID:

 

1 ETTJE ROELFS, geboren op 9 september 1890 in Farmsum GR. Volgt VIII-j.

2 ANNA ROELFS, geboren op 7 juli 1893 in Farmsum GR. Volgt VIII-k.

3 JOHANNA ROELFINA ROELFS, geboren op 22 december 1898 in Farmsum GR. Volgt VIII-l.

4 FROUWINA ROELFS, geboren op 6 september 1901 in Farmsum GR. Volgt VIII-m.

 


VII-n GARBRAND HINDRIK VAN DIJKEN is geboren op 19 april 1866 in Leeuwarden FRL, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (DIJKUM) (zie VI-h) en ETTJEN KUIPER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1866 [bron: Aktenummer A317]. GARBRAND is overleden op 9 mei 1940 in ’t Zandt GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 mei 1940 [bron: Aktenummer 16]. Hij is begraven in ’t Zandt GR.

Beroep:

Schilder, Sluiswachter, Brugwachter te Opwierde

GARBRAND trouwde, 29 jaar oud, op 10 januari 1896 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 1] met TRIJNTJE DIJKEMA, 31 jaar oud. TRIJNTJE is geboren op 14 februari 1864 in Opwierde GR, dochter van KLAAS ALBERTS DIJKEMA en KUNJE DERKS SMIT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 februari 1864 [bron: Aktenummer 11]. TRIJNTJE is overleden op 26 februari 1949 in Haren GR, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1949 [bron: Aktenummer 33]. Zij is begraven in ’t Zandt GR.


Kinderen van GARBRAND en TRIJNTJE:

 

1 KUNJE VAN DIJKEN, geboren op 11 november 1896 in Opwierde GR. Volgt VIII-n.

2 ETTJEN VAN DIJKEN, geboren op 20 juni 1898 in Opwierde GR. Volgt VIII-o.

3 KLAASSIENA VAN DIJKEN, geboren op 24 juli 1900 in Opwierde GR. Volgt VIII-p.

4 JAN VAN DIJKEN, geboren op 25 juni 1903 in Opwierde GR. Volgt VIII-q.

 


VII-o GERBRAND HENDRIK VAN DIJKUM is geboren op 29 februari 1852 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1852 [bron: Aktenummer 192]. GERBRAND is overleden op 4 mei 1902 in Amsterdam NH, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1902.

Beroep:

Slachter, kantoorbediende

GERBRAND trouwde, 26 jaar oud, op 15 juni 1878 in Groningen GR [bron: Aktenummer 178] met ANTJE ANNETTA SIEMELINK, 18 jaar oud. ANTJE is geboren op 4 januari 1860 in Groningen GR, dochter van TJAARD HINDRIK SIEMELINK en TRIENTJE LIEFHEID. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1860 [bron: Aktenummer 20]. ANTJE is overleden op 2 oktober 1937 in Velsen NH, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 282].

Beroep:

Winkelierster


Kinderen van GERBRAND en ANTJE:

 

1 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren in april 1879 in Groningen GR. ALBERTUS is overleden op 25 september 1880 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 september 1880 [bron: Aktenummer 965].

2 TRIENTJE VAN DIJKUM, geboren op 13 september 1882 in Groningen GR. Volgt VIII-r.

3 ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 8 juni 1884 in Groningen GR. Volgt VIII-s.

4 TJAARD GERBRAND HINDRIK VAN DIJKUM, geboren op 25 december 1892 in Amsterdam NH. Volgt VIII-t.

5 MARIA VAN DIJKUM, geboren op 3 februari 1895 in Amsterdam NH. Volgt VIII-u.

6 ANTJE ANNETTA VAN DIJKUM, geboren op 21 augustus 1899 in Amsterdam NH. Volgt VIII-v.

 


VII-p REINT NIEVEEN VAN DIJKUM is geboren op 14 juni 1856 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1856 [bron: Aktenummer 550]. REINT is overleden op 6 december 1919 in ’s-Gravenhage ZH, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1919 [bron: Aktenummer 4497].

Notitie bij overlijden van REINT: Reinerus Nieveen van Dijkum

Notitie bij REINT: Woont 1888 Da Costakade 103, Amsterdam, 1890 Grote Wittenburgerstraat 9, Amsterdam, vanaf 24-7-1891 Douzastraat 23a, Leiden, hij NH, zij RK, Reint M.A. RK. Vertrekt naar Lammermarkt 64.

De familie NIEVEEN VAN DIJKUM is ontstaan bij REINT (1890)
De naam Nieveen werd als voornaam gegeven, maar is later bij de achternaam getrokken.
Bij huwelijk en geboorte in 1888 nog Dijkum, Reint Nieveen van.
In de overlijdensadvertentie werd hij REINERUS NIEVEEN VAN DIJKUM genoemd en stond er vermeld dat hij Rooms Katholiek was
In juni 1918 werd hij failliet verklaard, met benoeming van mr. C.W. Schlingemann als rechtercommisaris en mr. E. Hijmans als curator.
Faillissement arrondissements rechtbank ’s Gravenhage 24-6-1918, vernietigd 12-7-1918.

Beroep:

Wijnhandelaar, behanger (1888-1890), kantoorbediende (1891), directeur fabriek te Leiden (1895)

REINT trouwde, 31 jaar oud, op 19 april 1888 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.8;fol.41] met MARIA GERARDINA ROMBOUT, 29 jaar oud. MARIA is geboren op 29 januari 1859 in Schiedam ZH, dochter van FRANCISCUS JACOBUS ROMBOUT en MARIA GIJSBERTA BLOM. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1859 [bron: Aktenummer 77]. MARIA is overleden op 6 oktober 1921 in ’s-Gravenhage ZH, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 oktober 1921 [bron: Aktenummer 2907].


Kinderen van REINT en MARIA:

 

1 FRANCISCUS ANTONIUS JACOBUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 10 september 1888 in Amsterdam NH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 september 1888 [bron: Aktenummer reg.9;fol.62v]. FRANCISCUS is overleden op 12 september 1888 in Amsterdam NH, 2 dagen oud.

2 REINT MARIUS ALBERTUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 22 oktober 1890 in Amsterdam NH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1890 [bron: reg.10; fol. 127]. REINT is overleden op 12 april 1970 in Goes ZL, 79 jaar oud. Hij is begraven op 16 april 1970 in Goes ZL.

Notitie bij REINT: Tonsuur 10/08/1913 seminarie Warmond
Priester gewijd 15/08/1915
Kapelaan Leiden (OLV Hemelvaart en H. Joseph) 1920
Pastoor te Egmond a.d. Hoef (1935)
Pastoor te Goes (1939-1959) en Deken van Middelburg ZL

3 HERMAN FRANCISCUS NIEVEEN VAN DIJKUM, geboren op 30 januari 1895 in Leiden ZH. Volgt VIII-w.

 


VII-q MARIA VAN DIJKUM is geboren op 9 februari 1866 in Groningen GR, dochter van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1866 [bron: Aktenummer 152]. MARIA is overleden op 8 mei 1945 in Leiden ZH, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 977].

Notitie bij overlijden van MARIA: Wassenaar, 17-12-1945, aktenummer 285

Notaris Neeb te Harderwijk
Aktenr.: 2256
Aktedatum: 1893-08-24
Akte: uiterste wil

Notitie bij MARIA: Woonde (na scheiding) in ’s-Gravenhage ten tijde van huwelijk George Hendrik

MARIA trouwde, 27 jaar oud, op 14 september 1893 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.24;fol.38] met HERMANUS FREDERIK ROLL, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 10 mei 1921 in Amsterdam NH (Echtscheiding) [bron: Aktenummer reg.1A;fol.8].

Notitie bij het huwelijk van MARIA en HERMANUS: Bij huwelijk de vermelding dat de wijziging van de familienaam Van Dijken in Van Dijkum goedgekeurd is.
Gescheiden vonnis arrondissements rechtbank ’s Gravenhage 7-4-1921

HERMANUS is geboren op 27 mei 1867 in Gouda ZH, zoon van HERMANUS FREDERIK ROLL en JOHANNA WILHELMINA KRATZENSTEIN. HERMANUS is overleden op 20 september 1935 in Batavia (NI), 68 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HERMANUS: Notaris Neeb te Harderwijk
Aktenr.: 2255
Aktedatum: 1893-08-24
Akte: uiterste wil

Grafsteen bewaard in Taman Prastasi, het voormalige Nederlandse kerkhof in Tanah Abang, Jakarta.

HERMANUS trouwde later op 26 mei 1921 in Wenen (O) met VALERIE ROSENBERG.

Beroep:

Ambtenaar NO-I, arts


Kinderen van MARIA en HERMANUS:

 

1 MARIA WILHELMINA ROLL, geboren op 13 oktober 1894 in Weltevreden Batavia (NI). Volgt VIII-x.

2 GEORGE HENDRIK ROLL, geboren op 6 september 1897 in Batavia (NI). Volgt VIII-y.

3 HERMAN FRITS ROLL, geboren op 16 februari 1901 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van HERMAN: Tweeling

4 HENRIËTTE ROLL, geboren op 16 februari 1901 in Amsterdam NH.

Notitie bij de geboorte van HENRIËTTE: Tweeling

 


VII-r ROELOF JAN VAN DIJKUM is geboren op 27 oktober 1870 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 oktober 1870 [bron: Aktenummer 1098]. ROELOF is overleden op 3 mei 1939 in Amsterdam NH, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 149].

Notitie bij ROELOF: Vermeld als gesignaleerd persoon Algemeen Politieblad 15-2-1900, varensgezel
Op 6 mei 1916 schreef Roelof Jan zich in bij zijn broer Harmannus in Amsterdam, ambtshalve vermoedelijk omdat hij zeevarende was
Tot zijn dood blijft hij ingeschreven op het adres van Harmannus en later van Harmannus’ weduwe Wieke
Op 10 juli 1917 arriveerde ROELOF JAN in Amerika (Ellis Island)
Hij was 19 juni 1917 vertrokken uit Amsterdam op het ss De Poseidon
Hij was toen 46 jaar oud, woog 79,5 Kg en was 1.77m lang
Zijn funktie aan boord van De Poseidon was kok

Beroep:

Hofmeester bij de KNSM

ROELOF trouwde, 31 jaar oud, op 17 september 1902 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.31;fol.47v] met CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 1 juli 1927 in Amsterdam NH (Echtscheiding) [bron: Aktenummer reg.1A;fol.38].

Notitie bij het huwelijk van ROELOF en CLARA: Bij vonnis arrondissements rechtbank Amsterdam 28-1-1927

CLARA is geboren op 1 juni 1885 in Amsterdam NH, dochter van GERARDUS VAN DER SLUIJS en MARIA ELISABETH MEIJER. CLARA is overleden op 29 februari 1952 in Zaandam NH, 66 jaar oud. CLARA trouwde later op 20 december 1928 in Zaandam NH met JACOBUS HENRICUS PRINS (1882-1936).

Notitie bij CLARA: Zij werd geboren als CLARA MARIA HELENA MEIJER
Dochter van MARIA ELISABETH MEIJER (ongehuwd)
Haar moeder trouwde met GERARDUS VAN DER SLUIS
en per die datum (22-7-1885) draagt zij deze achternaam

Waarschijnlijk zijn ROELOF JAN en CLARA MARIA HELENA kort
na hun huwelijk uit elkaar gegaan (>1905). Echter, niet gescheiden!
Het derde tot en met het zeventiende kind is van JACOBUS HENRICUS PRINS en dragen bijna allemaal de achternaam VAN DIJKUM
Alleen de laatste twee kinderen dragen de naam PRINS
JACOBUS HENRICUS PRINS is geboren op donderdag 21 september 1882 in Zaandam NH, zoon van CORNELIS JOANNES PRINS en NEELTJE BOON. JACOBUS is overleden op maandag 28 september 1936 in Zaandam NH, 54 jaar oud. JACOBUS trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 20 december 1928 in Zaandam NH met CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS, 43 jaar oud.


Kinderen van ROELOF en CLARA:

 

1 ROELOF JAN PIETER GEERS VAN DIJKUM, geboren op 14 november 1903 in Amsterdam NH. Volgt VIII-z.

2 GERBRAND HENDRIK (GEP) VAN DIJKUM, geboren op 25 februari 1905 in Amsterdam NH. Volgt VIII-aa.

3 MARIA HELENA ELISABETH (LENA) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 20 juli 1908 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 86]. LENA is overleden op 15 september 1931 in Zaandam NH, 23 jaar oud.

4 JACOBUS HENRICUS VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 18 september 1909 in Zaandam NH. JACOBUS is overleden op 18 oktober 1911 in Zaandam NH, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1911 [bron: Aktenummer 237].

5 NEELTJE VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 20 december 1910 in Zaandam NH. Volgt VIII-ab.

6 JACOBUS HENRICUS VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 9 oktober 1912 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 117]. JACOBUS is overleden op 9 juli 1931 in Zaandam NH, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juli 1931 [bron: Aktenummer 199].

Beroep:

Houtwerker

7 ARIE VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 31 december 1913 in Zaandam NH. Volgt VIII-ac.

8 CORNELIS JOANNES (COR) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 29 maart 1915 in Zaandam NH. Volgt VIII-ad.

9 PIETER VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 17 april 1916 in Zaandam NH [bron: Register 1 Folio 47]. PIETER is overleden op 20 juli 1916 in Zaandam NH, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juli 1916 [bron: Aktenummer 176].

10 MARIA ELISABETH (LIES) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 9 september 1917 in Zaandam NH. Volgt VIII-ae.

11 PIETER VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 19 november 1920 in Zaandam NH. Volgt VIII-af.

12 ANNA (ANNIE) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 16 augustus 1922 in Zaandam NH. Volgt VIII-ag.

13 GRIETJE (GRE) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 18 oktober 1923 in Zaandam NH. Volgt VIII-ah.

14 WILHELMINA (MIEN) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 6 januari 1925 in Zaandam NH. Volgt VIII-ai.

15 KLAZINA (SIEN) VAN DIJKUM (PRINS), geboren op 22 maart 1926 in Zaandam NH. Volgt VIII-aj.

 


VII-s HARMANNUS VAN DIJKUM is geboren op 11 december 1873 in Groningen GR, zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM (zie VI-i) en MARIA NIEVEEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1873 [bron: Aktenummer 1324]. HARMANNUS is overleden op 3 juni 1918 in Amsterdam NH, 44 jaar oud.

Beroep:

Werkman bij Boldoot, zeepmaker

HARMANNUS:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30 oktober 1901 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.38;fol.28] met MARTHA VAN SLOCHTEREN, 30 jaar oud. MARTHA is geboren op 18 september 1871 in Oostum, Ezinge GR, dochter van KORNELIS JANS VAN SLOCHTEREN en ZWAANTJE KREMER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1871 [bron: Aktenummer 55]. MARTHA is overleden op 2 augustus 1917 in Amsterdam NH, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer reg.9;fol.94].

(2) trouwde, 44 jaar oud, op 9 januari 1918 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.3;fol.12] met WEIKE KAAP, 44 jaar oud. WEIKE is geboren op 27 september 1873 in Uithuizen GR, dochter van JOCHUM KAAP en AAFKE KLASEN PRUIM. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 september 1873 [bron: Aktenummer 62]. WEIKE is overleden op 21 februari 1959 in Amsterdam NH, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 599].


Kinderen van HARMANNUS en MARTHA:

 

1 MARIA ZWAANTJE VAN DIJKUM, geboren op 8 februari 1903 in Amsterdam NH. Volgt VIII-ak.

2 CORNELIS ALBERTUS VAN DIJKUM, geboren op 15 februari 1905 in Amsterdam NH.

Notitie bij CORNELIS: voogd: Wijke Kaap

Curacao - New York
26 Jul 1927
Amsterdam - New York
16 Nov 1927
28 Feb 1928
12 Jun 1928
25 Jun 1929
Op 15 oktober 1929 vertrok hij naar New York USA

Beroep:

Bankwerker

3 MARTHA HARMANNA VAN DIJKUM, geboren op 15 december 1906 in Amsterdam NH. MARTHA is overleden op 13 december 1981 in Amsterdam NH, 74 jaar oud.

Notitie bij MARTHA: woonde bij Weike Kaap

Beroep:

Naaister

 


VII-t WILLEMINA VAN DIJKUM is geboren op 26 januari 1865 in Groningen GR, dochter van WILLEM VAN DIJKUM (zie VI-j) en GEERTRUIDA HOOGHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1865 [bron: Aktenummer 102].

Notitie bij de geboorte van WILLEMINA: vader

WILLEMINA is overleden op 22 juli 1933 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1933 [bron: Aktenummer 952].

Notitie bij WILLEMINA: Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid, door Johannes Bunyan. Ter geschenk van M. Weersema. Aan W. van Dijkum op de Zondagschool in het jaar 1880.

Aangeboden, een net gemeubileerde Kamer met kost en inwoning. Adres W. v. DIJKUM. Groote Lelie straat 46-4, bij ’t Plantsoen. (Nieuwsblad van het Noorden, 05-08-1913)

Een net gemeubileerde BOVENVOORKAMER met frissche slaapkamer, zeer geschikt voor twee vrienden, met volledig pension. Adres W. v. DIJKUM. Gr. Leliestraat 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 05-06-1914, 06-06-1914)

Een gemeub. VOORKAMER met slaapkamer en volledig pension. Adres W. v. DIJKUM, Gr. Leliestr. 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 17-06-1914)

Een gem. Voorkamer voor 2 vrienden of broers. Adres VAN DIJKUM, Graaf Adolfstraat 30. (Nieuwsblad van het Noorden, 18-02-1922)

Een net gem. Kamer voor 2 vrienden of broers, met pension VAN DIJKUM, Graat Adolfstraal 30. (Nieuwsblad van het Noorden, 24-06-1922)

Adressen:

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19

vanaf 1902

   

Kerklaan 84, Groningen GR

vanaf 1905

   

Groote Leliestraat 46-7, Groningen GR

vanaf 1919

   

Graaf Adolfstraat 30, Groningen GR

vanaf 12-09-1926

   

Groote Appelstraat 42-3, Groningen GR

vanaf 21-05-1927

   

Driemolendrift 9, Groningen GR

Beroep:

Houdster waschinrichting

WILLEMINA begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1889 in Groningen GR met NN NN.

Beroep:

Notaris te Groningen


Kind van WILLEMINA en NN:

 

1 CHRISTIAAN VAN DIJKUM, geboren op 19 maart 1890 in Groningen GR. Volgt VIII-al.

 


VII-u CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN is geboren op 30 juli 1833 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en MARIA KOOPS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1833 [bron: Aktenummer 62]. CATHARINA is overleden op 19 november 1915 in Groningen GR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 november 1915 [bron: Aktenummer 1210]. CATHARINA trouwde, 24 jaar oud, op 9 juni 1858 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 23] met WILHELMUS JOHANNES KLEIN, 22 jaar oud. WILHELMUS is geboren op 2 juli 1835 in Groningen GR, zoon van ROELOF KLEIN en JOHANNA GROENMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1835 [bron: Aktenummer 551]. WILHELMUS is overleden op 16 februari 1909 in Groningen GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1909 [bron: Aktenummer 204].

Beroep:

Houthandelaar, houtkoper


Kinderen van CATHARINA en WILHELMUS:

 

1 JOHANNA WILHELMINA KLEIN, geboren op 3 juni 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juni 1859 [bron: Aktenummer 441]. JOHANNA is overleden op 24 augustus 1944 in Groningen GR, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1944 [bron: Aktenummer 1383].

2 MARIA HEMMECHIENA KLEIN, geboren op 25 maart 1862 in Groningen GR. Volgt VIII-am.

 


VII-v GERHARDUS VAN KREGTEN is geboren op 11 november 1835 in Winschoten GR, zoon van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en MARIA KOOPS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1835 [bron: Aktenummer 108]. GERHARDUS is overleden op 16 oktober 1913 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1913 [bron: Aktenummer 1047]. Hij is begraven op 20 oktober 1913 in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van GERHARDUS: 01/11/1913 Aktenummer 64 Sappemeer

Beroep:

Maunfacturier Winschoten, koopman Winschoten, negotiant Winschoten, burgemeester Winschoten en Sappemeer

GERHARDUS trouwde, 25 jaar oud, op 25 oktober 1861 in Groningen GR [bron: Aktenummer 272] met TITIA KLEIN, 20 jaar oud. TITIA is geboren op 18 juni 1841 in Groningen GR, dochter van ROELOF KLEIN en JOHANNA GROENMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juni 1841 [bron: Aktenummer 477]. TITIA is overleden op 21 augustus 1916 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1916 [bron: Aktenummer 984].

Notitie bij overlijden van TITIA: wonende te Utrecht, 02/09/1916 Aktenummer 1461 Urecht


Kinderen van GERHARDUS en TITIA:

 

1 JAN AIKES VAN KREGTEN, geboren op 16 september 1862 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1862 [bron: Aktenummer 121]. JAN is overleden op 20 september 1897 in Sappemeer GR, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1897 [bron: Aktenummer 84]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Beroep:

Vice Consul Davos

2 ROELOF VAN KREGTEN, geboren op 14 september 1864 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 september 1864 [bron: Aktenummer 118]. ROELOF is overleden op 7 februari 1870 in Winschoten GR, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1870 [bron: Aktenummer 7].

3 JOHANNA WILHELMINA VAN KREGTEN, geboren op 19 februari 1871 in Winschoten GR. Volgt VIII-an.

 


VII-w FREDERIKA VAN KREGTEN is geboren op 5 september 1838 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 september 1838 [bron: Aktenummer 79]. FREDERIKA is overleden op 2 juni 1876 in Winschoten GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1876 [bron: Aktenummer 75]. Zij is begraven in Winschoten GR. FREDERIKA trouwde, 24 jaar oud, op 12 augustus 1863 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 31] met PIETER BROUWER, 24 jaar oud. PIETER is geboren op 4 mei 1839 in Winschoten GR, zoon van FREDERIK PIETERS BROUWER en GEERTRUIDA BERENDS CRAKER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 mei 1839 [bron: Aktenummer 44]. PIETER is overleden op 16 juli 1904 in Arnhem GLD, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juli 1904 [bron: Aktenummer 547]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Beroep:

Koopman, Winkelier


Kinderen van FREDERIKA en PIETER:

 

1 FREDERIK PIETER JAN BROUWER, geboren op 3 april 1865 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 april 1865 [bron: Aktenummer 56]. FREDERIK is overleden op 1 juni 1875 in Winschoten GR, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1875 [bron: Aktenummer 70].

2 JAN GERHARD WILLEM BROUWER, geboren op 18 januari 1868 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1868 [bron: Aktenummer 5]. JAN is overleden op 18 juni 1888 in Winschoten GR, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1888 [bron: Aktenummer 69].

3 GERHARD WILHELMUS JOHANNES BROUWER, geboren op 18 december 1871 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1871 [bron: Aktenummer 169]. GERHARD is overleden op 10 juni 1885 in Winschoten GR, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1885 [bron: Aktenummer 57].

 


VII-x JAN VAN KREGTEN is geboren op 30 november 1839 in Winschoten GR, zoon van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 november 1839 [bron: Aktenummer 112]. JAN is overleden op 6 juni 1916 in ’s-Gravenhage ZH, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juni 1916 [bron: Aktenummer 1941]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van JAN: Winschoten, 08/06/1921, Aktenummer 58

Beroep:

Negotiant, kassier

JAN trouwde, 28 jaar oud, op 24 juli 1868 in Groningen GR [bron: Aktenummer 254] met MARTHA KLEIN, 24 jaar oud. MARTHA is geboren op 25 maart 1844 in Groningen GR, dochter van ROELOF KLEIN en JOHANNA GROENMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1844 [bron: Aktenummer 303]. MARTHA is overleden op 6 juni 1909 in Winschoten GR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juni 1909 [bron: Aktenummer 74].


Kinderen van JAN en MARTHA:

 

1 HEMMECHIENA TITIA ANNETTE JOHANNA VAN KREGTEN, geboren op 9 juni 1869 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1869 [bron: Aktenummer 81]. HEMMECHIENA is overleden op 27 juli 1917 in ’s-Gravenhage ZH, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juli 1917 [bron: Aktenummer 2939]. Zij is begraven in Winschoten GR. HEMMECHIENA bleef ongehuwd.

2 ROELOF JAN VAN KREGTEN, geboren op 3 maart 1873 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1873 [bron: Aktenummer 41]. ROELOF is overleden op 14 juni 1935 in ’s-Gravenhage ZH, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juni 1935 [bron: Aktenummer 2229]. Hij is begraven in Winschoten GR. ROELOF bleef ongehuwd.

Beroep:

Jurist, Onder-Directeur NV Nederlansche Bankinstelling

 


VII-y EGGO VAN KREGTEN is geboren op 1 november 1841 in Winschoten GR, zoon van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 november 1841 [bron: Aktenummer 93]. EGGO is overleden op 28 mei 1900 in Deventer OV, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1900 [bron: Aktenummer 253].

Beroep:

Winkelier, koopman, manufacturier

EGGO trouwde, 26 jaar oud, op 20 juni 1868 in Oude Pekela GR [bron: Aktenummer 21] met JOHANNA POTT, 20 jaar oud. JOHANNA is geboren op 14 november 1847 in Oude Pekela GR, dochter van WIARDUS WILLEMS POTT en DINA HARMS DE BOER. JOHANNA is overleden op 16 november 1909 in Coevorden DR, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 november 1909 [bron: Aktenummer 70].


Kinderen van EGGO en JOHANNA:

 

1 HEMMECHIENA CATHARINA SOPHIA FREDERIKA VAN KREGTEN, geboren op 15 juni 1869 in Winschoten GR. Volgt VIII-ao.

2 DINA GEERTRUIDA VAN KREGTEN, geboren op 3 april 1871 in Winschoten GR. Volgt VIII-ap.

3 JAN AIKES VAN KREGTEN, geboren op 13 juni 1874 in Winschoten GR. Volgt VIII-aq.

4 EGGO WIARDUS VAN KREGTEN, geboren op 9 juni 1883 in Winschoten GR. Volgt VIII-ar.

 


VII-z TRIJNTJE ENGELBERTA VAN KREGTEN is geboren op 14 april 1843 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 april 1843 [bron: Aktenummer 39]. TRIJNTJE is overleden op 15 december 1930 in Winschoten GR, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1930 [bron: Aktenummer 133]. Zij is begraven in Winschoten GR. TRIJNTJE trouwde, 24 jaar oud, op 25 mei 1867 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 27] met HENDRIK GROENEVELD, 24 jaar oud. HENDRIK is geboren op 3 mei 1843 in Winschoten GR, zoon van GEERT JANS GROENEVELD en EGBERTJE MEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 mei 1843 [bron: Aktenummer 49]. HENDRIK is overleden op 21 april 1915 in Winschoten GR, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1915 [bron: Aktenummer 62].

Beroep:

Kassier, bankier


Kinderen van TRIJNTJE en HENDRIK:

 

1 HEMMECHIENA EGBERDINA FRIESINA GROENEVELD, geboren op 17 mei 1868 in Winschoten GR. Volgt VIII-as.

2 GEERT JAN GROENEVELD, geboren op 28 juni 1870 in Winschoten GR. Volgt VIII-at.

3 JAN HENDRIK GROENEVELD, geboren op 17 mei 1873 in Winschoten GR. Volgt VIII-au.

 


VII-aa ANNA DOELINA VAN KREGTEN is geboren op 18 mei 1847 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1847 [bron: Aktenummer 56]. ANNA is overleden op 7 december 1921 in Zutphen GLD, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1921 [bron: Aktenummer 273].

Notitie bij overlijden van ANNA: Nijmegen, 00/12/1921 Aktenummer 906

ANNA trouwde, 39 jaar oud, op 4 oktober 1886 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 40] met HENDRIK PIETER VAN DER MANDELE, 48 jaar oud. HENDRIK is geboren op 22 april 1838 in Delft ZH, zoon van PETRUS EGBERTUS VAN DER MANDELE en ELISABETH KLEIJN VAN WILLIGEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1838 [bron: Aktenummer 188]. HENDRIK is overleden op 18 juli 1893 in Deventer OV, 55 jaar oud. HENDRIK is weduwnaar van JOHANNA ELISABETH OTT OTT DE VRIES (±1837-1885).

Beroep:

Stationschef


Kinderen van ANNA en HENDRIK:

 

1 MARIEËTTE GERARDINA CLASINA VAN DER MANDELE, geboren op 19 april 1886 in Groningen GR. MARIEËTTE is overleden op 2 februari 1954 in Beilen, 67 jaar oud.

2 PETRUS EGBERTUS WILHELM VAN DER MANDELE, geboren op 6 mei 1891 in Groningen GR. Volgt VIII-av.

 


VII-ab JOHANNA VAN KREGTEN is geboren op 10 februari 1849 in Winschoten GR, dochter van JAN AIKES VAN KREGTEN (zie VI-k) en HEMMEGIEN VAN DIJK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1849 [bron: Aktenummer 19]. JOHANNA is overleden op 1 juni 1923 in Winschoten GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1923 [bron: Aktenummer 65]. Zij is begraven in Winschoten GR. JOHANNA trouwde, 25 jaar oud, op 3 oktober 1874 in Winschoten GR [bron: Aktenummer 40] met JOHANN ANTON WIEMANN, 25 jaar oud. JOHANN is geboren op 21 juli 1849 in Leer Oostfriesland, zoon van HERMANN WIEMANN en DINA MULDER. JOHANN is overleden op 6 september 1915 in Winschoten GR, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 september 1915 [bron: Aktenummer 106]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Beroep:

Boekhouder, kassier


Kinderen van JOHANNA en JOHANN:

 

1 HERMANN HEMMO WIEMANN, geboren op 3 december 1875 in Berlijn (D). Volgt VIII-aw.

2 JOHANN KARL WIEMANN, geboren op 28 juli 1878 in Winschoten GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juli 1878 [bron: Aktenummer 131]. JOHANN is overleden op 12 juli 1927 in Groningen GR, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1927 [bron: Aktenummer 889]. Hij is begraven in Winschoten GR.

Notitie bij overlijden van JOHANN: Aktenummer 56 Haren 18-7-1927

3 WILLEM GERHARD WIEMANN, geboren op 17 juli 1883 in Winschoten GR. Volgt VIII-ax.

 


VII-ac ALBERDINA VAN KREGTEN is geboren op 16 december 1841 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN (zie VI-l) en WILHELMINA CATHARINA ALTING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1841 [bron: Aktenummer 1022]. Zij is gedoopt op 18 december 1841 in Groningen GR. ALBERDINA is overleden op 4 september 1869 in Groningen GR, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 september 1869 [bron: Aktenummer 738]. ALBERDINA trouwde, 21 jaar oud, op 29 april 1863 in Groningen GR [bron: Aktenummer 84] met WIERT WILLEM SIKKENS, 29 jaar oud. WIERT is geboren op 11 november 1833 in Groningen GR, zoon van WIERT WILLEM SIKKENS en AAFKE ALDERSHOFF. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 832]. WIERT is overleden op 9 november 1914 in Groningen GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1914 [bron: Aktenummer 1119].

Beroep:

Koopman


Kinderen van ALBERDINA en WIERT:

 

1 NN SIKKENS, levenloos geboren zoon, geboren op 10 maart 1864 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 maart 1864 [bron: Aktenummer 229].

2 WILHELMINA CATHARINA SIKKENS, geboren op 5 februari 1867 in Groningen GR. Volgt VIII-ay.

3 NN SIKKENS, levenloos geboren zoon, geboren op 18 augustus 1869 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 augustus 1869 [bron: Aktenummer 688].

 


VII-ad CATHARINA SOPHIA VAN KREGTEN is geboren op 31 januari 1844 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS JOHANNES VAN KREGTEN (zie VI-l) en WILHELMINA CATHARINA ALTING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1844 [bron: Aktenummer 123]. CATHARINA is overleden op 9 maart 1915 in ’s-Gravenhage ZH, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 maart 1915 [bron: Aktenummer 889]. CATHARINA trouwde, 30 jaar oud, op 9 mei 1874 in Groningen GR [bron: Aktenummer 109] met HEIJE WIARDI, 33 jaar oud. HEIJE is geboren op 5 september 1840 in Groningen GR, zoon van PETRUS WIARDI en HILLEGIJN ALTING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 september 1840 [bron: Aktenummer 757]. HEIJE is overleden op 11 juni 1919 in ’s-Gravenhage ZH, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juni 1919 [bron: Aktenummer 2499].

Beroep:

Banketbakker


Kinderen van CATHARINA en HEIJE:

 

1 PETRUS WIARDI, geboren op 30 maart 1875 in Groningen GR. Volgt VIII-az.

2 WILHELMINA CATHARINA WIARDI, geboren op 25 juli 1876 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1876 [bron: Aktenummer 858].

Beroep:

Winkeljuffrouw

3 NN WIARDI, levenloos geboren zoon, geboren op 15 oktober 1880 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 oktober 1880 [bron: Aktenummer 1019].

 


VII-ae FOSKEA HINDRIKA VAN KREGTEN is geboren op 28 maart 1844 in Groningen GR, dochter van NICOLAAS VAN KREGTEN (zie VI-m) en JOHANNA FREDERIKA DOBBINGA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1844 [bron: Aktenummer 320]. FOSKEA is overleden op 14 april 1916 in Utrecht UT, 72 jaar oud. FOSKEA trouwde, 25 jaar oud, op 18 augustus 1869 in Groningen GR [bron: Aktenummer 260] met WILLEM HENDRIK DE WITT, 30 jaar oud. WILLEM is geboren op 7 april 1839 in Groningen GR, zoon van FERDINAND DE WITT en ELIZABETH WEEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 april 1839 [bron: Aktenummer 325].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: aktenr 608 18-07-1839, bij vonnis d.d. 29-06-1839 tweede voornaam Hendrik toegevoegd

WILLEM is overleden vóór 1916, ten hoogste 77 jaar oud.


Kinderen van FOSKEA en WILLEM:

 

1 JOHANNA FREDERIKA DE WITT, geboren op 15 mei 1870 in Groningen GR. Volgt VIII-ba.

2 NICOLAAS DE WITT, geboren op 3 november 1871 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 november 1871 [bron: Aktenummer 1082]. NICOLAAS is overleden op 24 februari 1876 in Groningen GR, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1876 [bron: Aktenummer 160].

3 ELIZABETH DE WITT, geboren op 6 september 1873 in Groningen GR. Volgt VIII-bb.

 


VII-af FREDERIKA ERNESTINA DUSSEL is geboren op 14 januari 1847 in Eelde DR, dochter van KORNELIS GERRITS DUSSEL en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 januari 1847 [bron: Aktenummer 3]. FREDERIKA is overleden op 9 september 1908 in Eelde DR, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 september 1908 [bron: Aktenummer 31]. FREDERIKA trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1869 in Eelde DR [bron: Aktenummer 7] met HARM STAATS, 28 jaar oud. HARM is geboren op 22 januari 1841 in Paterswolde Eelde DR, zoon van WILLEM STAATS en AALTIEN BARTELS HULS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1841 [bron: Aktenummer 5].

Notitie bij de geboorte van HARM: Wettiging van Harm Huls 22/09/1842

HARM is overleden op 23 maart 1925 in Vries DR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1925 [bron: Aktenummer 13].

Beroep:

arbeider, klompmaker, dagloner, landbouwer


Kinderen van FREDERIKA en HARM:

 

1 KORNELIS BARTELD STAATS, geboren op 29 september 1869 in Eelde DR. Volgt VIII-bc.

2 AALTJE STAATS, geboren op 26 februari 1871 in Paterswolde Eelde DR. Volgt VIII-bd.

3 FREDERIK ERNEST STAATS, geboren op 23 april 1872 in Paterswolde Eelde DR. Volgt VIII-be.

4 MARIA STAATS, geboren op 5 augustus 1874 in Eelde DR. Volgt VIII-bf.

5 MARGARETHA STAATS, geboren op 1 maart 1877 in Eelde DR. Volgt VIII-bg.

6 BARTELD STAATS, geboren op 29 juni 1879 in Eelde DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1879 [bron: Aktenummer 35]. BARTELD is overleden op 20 mei 1902 in Eelde DR, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 mei 1902 [bron: Aktenummer 14]. BARTELD bleef ongehuwd.

Beroep:

Arbeider

7 GERRIET STAATS, geboren op 14 augustus 1882 in Eelde DR. Volgt VIII-bh.

8 JAN STAATS, geboren op 9 september 1884 in Eelde DR. Volgt VIII-bi.

9 ALBERDINA STAATS, geboren op 22 september 1887 in Eelde DR. Volgt VIII-bj.

10 WILLEM STAATS, geboren op 3 april 1890 in Eelde DR. Volgt VIII-bk.

11 FREDERIKA ERNESTINA STAATS, geboren op 7 december 1893 in Eelde DR. Volgt VIII-bl.

 


VII-ag MARGARETHA ALBERDINA DUSSEL is geboren op 7 augustus 1850 in Eelde DR, dochter van KORNELIS GERRITS DUSSEL en MARIA VAN DIJKEN (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1850 [bron: Aktenummer 29]. MARGARETHA is overleden op 5 februari 1927 in Eelde DR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1927 [bron: Aktenummer 7]. MARGARETHA trouwde, 33 jaar oud, op 19 april 1884 in Eelde DR [bron: Aktenummer 4] met TIJM BIJKER, 53 jaar oud. TIJM is geboren op 17 mei 1830 in Vries DR, zoon van HENDRIK BIJKER en JANTIEN ODDING. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1830 [bron: Aktenummer 18]. TIJM is overleden op 18 december 1890 in Eelde DR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 december 1890 [bron: Aktenummer 39].

Beroep:

Landbouwer


Kinderen van MARGARETHA en TIJM:

 

1 NN BIJKER, levenloos geboren zoon, geboren op 29 december 1887 in Eelde DR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1887 [bron: Aktenummer 29].

2 CORNELIS BIJKER, geboren op 3 maart 1890 in Eelde DR. Volgt VIII-bm.

 


VII-ah RUDOLPHUS JOHANNES VAN DIJKEN is geboren op 16 oktober 1841 in De Huizen Hoogeveen DR, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1841 [bron: Aktenummer 163]. RUDOLPHUS is overleden op 4 april 1881 in Groningen GR, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 april 1881 [bron: Aktenummer 333].

Beroep:

Sergeant Schrijver

RUDOLPHUS trouwde, 38 jaar oud, op 9 september 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 273] met SIEBRIGJE DIJKSTRA, 39 jaar oud. SIEBRIGJE is geboren op 22 september 1840 in Stroobos (Grootegast), dochter van MAGCHIEL WILLEMS DIJKSTRA en TRIENTJE NIEKELS VAN DER MOLEN. SIEBRIGJE is overleden op 16 maart 1915 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1915 [bron: Aktenummer 340]. SIEBRIGJE is weduwe van JOHANNES GANKEMA (1841-1878), met wie zij trouwde op 1 januari 1874 in Groningen GR [bron: Aktenummer 1].


VII-ai ALBERTUS ADRIANUS VAN DIJKEN is geboren op 20 maart 1844 in Groningen GR, zoon van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1844 [bron: Aktenummer 284]. ALBERTUS is overleden op 22 oktober 1921 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1921 [bron: Aktenummer 1171].

Beroep:

Bediende, schilder, pakhuisknecht, koopmansknecht, agent van politie

ALBERTUS trouwde, 32 jaar oud, op 21 mei 1876 in Groningen GR [bron: Aktenummer 153] met KORNELISKE VAN DIJK, 28 jaar oud. KORNELISKE is geboren op 5 mei 1848 in Noordhorn GR, dochter van JURRE VAN DIJK en ANTJE MEINTS KOEKOEK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1848 [bron: Aktenummer 23]. KORNELISKE is overleden op 17 februari 1927 in Assen DR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1927 [bron: Aktenummer 36].

Beroep:

Wijkverpleegster


Kinderen van ALBERTUS en KORNELISKE:

 

1 JOHANNES RUDOLPHUS VAN DIJKEN, geboren op 10 augustus 1877 in Groningen GR. Volgt VIII-bn.

2 SOPHIA ADRIANA VAN DIJKEN, geboren op 13 februari 1879 in Groningen GR. Volgt VIII-bo.

3 JURRE VAN DIJKEN, geboren op 11 augustus 1880 in Groningen GR. Volgt VIII-bp.

4 ANTJE VAN DIJKEN, geboren op 21 oktober 1882 in Groningen GR. Volgt VIII-bq.

5 ALBERTINA KORNELIA VAN DIJKEN, geboren op 1 oktober 1883 in Groningen GR. Volgt VIII-br.

 


VII-aj SOPHIA JANNA VAN DIJKEN is geboren op 12 juni 1850 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1850 [bron: Aktenummer 505]. SOPHIA is overleden op 24 april 1935 in Groningen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1935 [bron: Aktenummer 606]. SOPHIA trouwde, 30 jaar oud, op 17 juni 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 193] met ROELOF ERENDS, 29 jaar oud. ROELOF is geboren op 2 juni 1851 in Leeuwarden FRL, zoon van ROELOF JANS ERENDS en JANNA KOOIBOER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1851 [bron: Aktenummer A400].

Notitie bij de geboorte van ROELOF: Tweeling

ROELOF is overleden op 16 oktober 1920 in Groningen GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1920 [bron: Aktenummer 1167].

Beroep:

Loopknecht, pakhuisknecht, arbeider


Kinderen van SOPHIA en ROELOF:

 

1 ROELOF ERENDS, geboren op 21 april 1881 in Groningen GR. Volgt VIII-bs.

2 SOPHIA ADRIANA ERENDS, geboren op 21 juli 1884 in Groningen GR. Volgt VIII-bt.

3 JOHANNES ERENDS, geboren op 7 januari 1887 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 37]. JOHANNES is overleden op 26 augustus 1891 in Groningen GR, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 augustus 1891 [bron: Aktenummer 860].

 


VII-ak MARGARETHA MARIA VAN DIJKEN is geboren op 27 augustus 1853 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 augustus 1853 [bron: Aktenummer 720]. MARGARETHA trouwde, 26 jaar oud, op 5 februari 1880 in Groningen GR [bron: Aktenummer 10] met ERENST ERENDS, 37 jaar oud. ERENST is geboren op 3 januari 1843 in Groningen GR, zoon van ROELOF JANS ERENDS en JANNA KOOIBOER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1843 [bron: Aktenummer 6]. ERENST trouwde voorheen op 20 januari 1870 in Groningen GR [bron: Aktenummer 9] met ALINA DOROTHEA VAN DEN BERG (1839-1927). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 28 september 1878 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252].

Beroep:

Schipper, werkman


Kinderen van MARGARETHA en ERENST:

 

1 ROELOF ERENDS, geboren op 21 augustus 1881 in Amsterdam NH. Volgt VIII-bu.

2 SOPHIA ADRIANA JANNA ERENDS, geboren op 4 april 1886 in Amsterdam NH. Volgt VIII-bv.

 


VII-al JOHANNA ADRIANA VAN DIJKEN is geboren op 28 december 1856 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 december 1856 [bron: Aktenummer 1088]. JOHANNA trouwde, 25 jaar oud, op 29 juni 1882 in Groningen GR [bron: Aktenummer 182] met MENNO VAN DIJK, 30 jaar oud. MENNO is geboren op 1 april 1852 in Noordhorn GR, zoon van JURRE VAN DIJK en ANTJE MEINTS KOEKOEK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1852 [bron: Aktenummer 26].

Beroep:

Kleermaker, winkelier


Kinderen van JOHANNA en MENNO:

 

1 JURRE MENZE VAN DIJK, geboren op 6 april 1883 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 464]. JURRE is overleden op 5 augustus 1883 in Groningen GR, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1883 [bron: Aktenummer 856].

2 SOPHIA ADRIANA VAN DIJK, geboren op 4 juni 1884 in Groningen GR. Volgt VIII-bw.

3 JURRE VAN DIJK, geboren op 21 december 1885 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1603].

4 JOHANNES VAN DIJK, geboren op 30 augustus 1888 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1147].

 


VII-am ALBERDINA VAN DIJKEN is geboren op 2 januari 1860 in Groningen GR, dochter van JOHANNES VAN DIJKEN (zie VI-o) en SOPHIA ADRIANA STEENMEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1860 [bron: Aktenummer 7]. ALBERDINA is overleden op 11 december 1923 in Groningen GR, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1923 [bron: Aktenummer 1324].

Beroep:

Werkvrouw

ALBERDINA:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11 augustus 1889 in Groningen GR [bron: Aktenummer 229] met JOHANNES EPPES, 27 jaar oud. JOHANNES is geboren op 21 maart 1862 in Groningen GR, zoon van BERNARDUS JOSEPHUS EPPES en HINDRIKJE VISSCHER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1862 [bron: Aktenummer 292]. JOHANNES is overleden op 2 oktober 1905 in Groningen GR, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 oktober 1905 [bron: Aktenummer 832].

Beroep:

Kleermaker

(2) trouwde, 59 jaar oud, op 10 juli 1919 in Groningen GR [bron: Aktenummer 400] met NANNING LANTING, 56 jaar oud. NANNING is geboren op 13 juni 1863 in Paddepoel (Noorddijk) GR, zoon van REINDER LANTING en ETTJE FOLKERS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 21]. NANNING is overleden op 19 oktober 1931 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1931 [bron: Aktenummer 1343]. NANNING trouwde voorheen op 3 maart 1888 in Bedum GR [bron: Aktenummer 2] met SIJKE WETZEMA.

Beroep:

Arbeider


Kinderen van ALBERDINA en JOHANNES:

 

1 HINDRIKJE JOSEPHINA EPPES, geboren op 9 februari 1890 in Groningen GR. HINDRIKJE is overleden op 20 februari 1890 in Groningen GR, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1890 [bron: Aktenummer 258].

2 NN EPPES, levenloos geboren zoon, geboren op 24 mei 1891 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1891 [bron: Aktenummer 571].

3 SOPHIA JANNA EPPES, geboren op 25 april 1892 in Helpman (Haren) GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1892 [bron: Aktenummer 47]. SOPHIA is overleden op 5 mei 1892 in Helpman (Haren) GR, 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1892 [bron: Aktenummer 31].

4 SOPHIA JANNA EPPES, geboren op 19 januari 1894 in Groningen GR. Volgt VIII-bx.

5 HENDRIKJE EPPES, geboren op 17 oktober 1896 in Groningen GR. Volgt VIII-by.

6 JOHANNES EPPES, geboren op 16 februari 1901 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1901 [bron: Aktenummer 289]. JOHANNES is overleden op 21 juni 1901 in Groningen GR, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juni 1901 [bron: Aktenummer 693].

7 JOHANNES JOZEFUS EPPES, geboren op 23 november 1903 in Groningen GR. Volgt VIII-bz.

 


VII-an MARGARETHA JANNETTA VAN DIJKEN is geboren op 13 juni 1843 in Groningen GR, dochter van JACOB VAN DIJKEN (zie VI-p) en ROELINA DE VRIES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1843 [bron: Aktenummer 497]. MARGARETHA is overleden op 26 mei 1904 in Dokkum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1904 [bron: Aktenummer 28]. MARGARETHA trouwde, 23 jaar oud, op 21 juni 1866 in Dokkum [bron: Aktenummer 17] met SIMON KAMMINGA, 25 jaar oud. SIMON is geboren op 18 januari 1841 in Dokkum, zoon van TJITZE KAMMINGA en SARA HENDRIKS BROUWER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 januari 1841 [bron: Aktenummer B3]. SIMON is overleden op 12 februari 1900 in Dokkum, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1900 [bron: Aktenummer 8].

Beroep:

Kleermaker, barbier


Kinderen van MARGARETHA en SIMON:

 

1 JACOB KAMMINGA, geboren op 2 november 1866 in Dokkum. Volgt VIII-ca.

2 SARA KAMMINGA, geboren op 13 juli 1869 in Dokkum. Volgt VIII-cb.

3 HARM KAMMINGA, geboren op 1 augustus 1872 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 augustus 1872 [bron: Aktenummer A87]. HARM is overleden op 28 september 1902 in Dokkum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 september 1902 [bron: Aktenummer A66]. HARM bleef ongehuwd.

4 ROLINA KAMMINGA, geboren op 28 februari 1875 in Dokkum. Volgt VIII-cc.

5 CATHARINA MARIA KAMMINGA, geboren op 17 oktober 1878 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1878 [bron: Aktenummer A136]. CATHARINA is overleden op 25 december 1893 in Dokkum, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 december 1893 [bron: Aktenummer A81].

6 JACOBA KAMMINGA, geboren op 16 juni 1882 in Dokkum. Volgt VIII-cd.

7 HENDERIKA KAMMINGA, geboren op 4 juli 1887 in Dokkum. Volgt VIII-ce.

 


VII-ao MARGARETHA ALEIDA JACOBA VAN DIJKEN is geboren op 17 april 1848 in Groningen GR, dochter van RUDOLPHUS OOSTERVELDT VAN DIJKEN (zie VI-q) en JACOBA HEIKENS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1848 [bron: Aktenummer 303]. MARGARETHA is overleden op 24 februari 1913 in Groningen GR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1913 [bron: Aktenummer 247]. MARGARETHA trouwde, 22 jaar oud, op 21 januari 1871 in Vries DR [bron: Aktenummer 1] met JAN WINTER, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARGARETHA en JAN: voogd van de bruid Jan Gerrit Holthuis; voogd van de bruid Jan Jacob Scheepers; voogd van de bruid Hendrik Rudolph Roelfsema; voogd van de bruid Fransiscus Lieftinck jr.

JAN is geboren op 20 november 1840 in Appingedam GR, zoon van JANNES JAN WINTER en MARTJE ABELS VELTMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 november 1840 [bron: Aktenummer 112]. JAN is overleden op 4 april 1914 in Tynaarlo (Vries), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 april 1914 [bron: Aktenummer 17].

Beroep:

Koopman


Kinderen van MARGARETHA en JAN:

 

1 MARTHA MARGARETHA WINTER, geboren op 27 januari 1872 in Vries DR. Volgt VIII-cf.

2 RUDOLF WINTER, geboren op 5 maart 1874 in Vries DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 maart 1874 [bron: Aktenummer 15]. RUDOLF is overleden op 13 augustus 1877 in Vries DR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1877 [bron: Aktenummer 48].

3 JANKE WINTER, geboren op 8 januari 1877 in Vries DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1877 [bron: Aktenummer 2]. JANKE is overleden op 23 februari 1877 in Vries DR, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1877 [bron: Aktenummer 6].

4 JANKE WINTER, geboren op 7 augustus 1878 in Vries DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1878 [bron: Aktenummer 49]. JANKE is overleden op 2 april 1880 in Vries DR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1880 [bron: Aktenummer 13].

5 JANSJE WINTER, geboren op 4 februari 1884 in Vries DR. Volgt VIII-cg.

6 NN WINTER, levenloos geboren dochter, geboren op 30 mei 1887 in Vries DR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1887 [bron: Aktenummer 34].

 


VII-ap WOLBERT LOOMANN is geboren in 1857, zoon van JOHANNES NICOLAI LOOMAN (zie VI-x) en DERKEA MARGRIETHA MANSHOLT. WOLBERT is overleden in 1935, 77 of 78 jaar oud.

Beroep:

Oberlehrer

WOLBERT trouwde met MINNA CÄCILIE MARIE SEETZEN. MINNA is geboren op 10 augustus 1867 in Lemwerder (D), dochter van EDUARD GERHARD SEETZEN en MATHILDE HINNERICKE KÜCKENS. Zij is gedoopt op 2 oktober 1867 in Altenesch (D).

Notitie bij de geboorte van MINNA: 16/8?
TZ: Cäcilie Lucie Rebecca Kückens; Hermine Seetzen; Friedrich Kückens

MINNA is overleden op 20 december 1944 in Herrhausen (Seesen) (D), 77 jaar oud.


Kinderen van WOLBERT en MINNA:

 

1 DERKEA MATHILDE LOOMANN, geboren omstreeks 1891. DERKEA is overleden op 14 oktober 1959, ongeveer 68 jaar oud.

2 GRETE LOOMANN, geboren omstreeks 1893. Volgt VIII-ch.

3 ANNA MARIA IKONIA LOOMANN, geboren in 1894. Volgt VIII-ci.

4 JOHANNA LOOMANN, geboren omstreeks 1898. Volgt VIII-cj.

 


VII-aq IKONIA ANNETTE NICOLAI LOOMANN is geboren op 30 augustus 1862 in Böhmerwold, dochter van JOHANNES NICOLAI LOOMAN (zie VI-x) en DERKEA MARGRIETHA MANSHOLT. IKONIA is overleden op 26 januari 1902 in Landschaftspolder Oostfriesland, 39 jaar oud.

Bron:

OSB Critzum 576, 837

IKONIA trouwde, 25 jaar oud, op 3 januari 1888 in Critzum Oostfriesland met BRUNO GEERDS HOPKES, 34 jaar oud. BRUNO is geboren op 18 maart 1853 in Landschaftspolder Oostfriesland, zoon van BOUWO MARCUS GEERDS HOPKES en EETJE AYOLTS DE MUINCK. Hij is gedoopt op 10 april 1853 in Landschaftspolder Oostfriesland. BRUNO is overleden op 10 oktober 1924 in Landschaftspolder Oostfriesland, 71 jaar oud. Hij is begraven in Bunde Oostfriesland. BRUNO trouwde later op 11 december 1904 in Landschaftspolder Oostfriesland met MARIA HIERONIMUS (1865-1950).

Beroep:

Landwirt zu Landschaftspolder

Bron:

OSB Critzum 575, 576
OSB Landschaftspolder 1066, 1069


Kinderen van IKONIA en BRUNO:

 

1 JOHANNES AYOLD HOPKES, geboren op 2 november 1889 in Landschaftspolder Oostfriesland. Volgt VIII-ck.

2 ETA DE MUINCK HOPKES, geboren op 15 maart 1891 in Landschaftspolder Oostfriesland. Volgt VIII-cl.

3 DERKEA MARGARETHE HOPKES, geboren op 2 augustus 1893 in Landschaftspolder Oostfriesland. Volgt VIII-cm.

4 BOUWO MARCUS HOPKES, geboren op 26 juni 1897 in Landschaftspolder Oostfriesland. Volgt VIII-cn.

 


VII-ar IKONIA NICOLAI LOOMAN is geboren op 14 augustus 1864 in Heinitzpolder Oostfriesland, dochter van ROELF WOLTJES LOOMAN (zie VI-y) en GEPKINA AEILDINA MANSHOLT. Zij is gedoopt op 11 september 1864 in Landschaftspolder Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van IKONIA: 24/08?

IKONIA is overleden op 23 november 1920 in Groß-Soltborg Oostfriesland, 56 jaar oud.

Beroep:

Haustochter

Bron:

OSB Ditzumerverlaat 1290
OSB Landschaftspolder 1557

IKONIA trouwde, 30 jaar oud, op 16 april 1895 in Ditzumerverlaat Oostfriesland met GERD UDEN SMIDT, 30 jaar oud. GERD is geboren op 3 maart 1865 in Groß-Soltborg Oostfriesland, zoon van UDE GERDES SMIDT en TJABINA VAN LESSEN. GERD is overleden op 18 juni 1923 in Groß-Soltborg Oostfriesland, 58 jaar oud.

Notitie bij GERD: Aus Leben und Zeit der Sippe Smidt 1698-1958, Leer, 1959, S. 115

Beroep:

Landwirt zu Groß-Soltborg

Bron:

OSB Ditzumerverlaat 1290


Kinderen van IKONIA en GERD:

 

1 NN SMIDT.

2 NN SMIDT.

3 UDO GERDES SMIDT, geboren op 14 februari 1896 in Groß-Soltborg Oostfriesland. UDO is overleden op 12 oktober 1916 in Frankrijk, 20 jaar oud.

4 ROLF LOOMAN SMIDT, geboren op 9 juni 1899 in Groß-Soltborg Oostfriesland. ROLF is overleden op 4 april 1928 in Groß-Soltborg Oostfriesland, 28 jaar oud.

5 TJABINA ANNETTE MARGARETHE SMIDT, geboren op 4 augustus 1900 in Groß-Soltborg Oostfriesland. TJABINA is overleden op 13 maart 1958 in Leer Oostfriesland, 57 jaar oud.

6 FRIEDERIKE GERHARDINE SMIDT, geboren op 2 augustus 1906 in Groß-Soltborg Oostfriesland. FRIEDERIKE is overleden op 19 juli 1969 in Norden Oostfriesland, 62 jaar oud.

 


VII-as JOHANNES DIDERICUS NICOLAI JANSSEN is geboren op 10 november 1866 in Pewsumer Hammrich Oostfriesland, zoon van SIEPKE HABBEN JANSSEN en DIDERICA NICOLAI (zie VI-ab). Hij is gedoopt op 11 december 1866 in Pewsum Oostfriesland.

Notitie bij de geboorte van JOHANNES: Die Taufe ist durch Pastor Rigts aus Woltzeten im Janssenschen Hause vollzogen worden

Beroep:

Landwirt in Hamswehrum Altendeich

Bron:

OSB Woquard 324, 327

JOHANNES trouwde, 27 jaar oud, op 14 april 1894 in Hamswehrum Oostfriesland met GRETJE FOKKEN MENTJES. GRETJE is een dochter van MENTJE TÖNJES MENTJES en HAUKE BOEKEN JANSSEN.

Bron:

OSB Woquard 327, 391


VII-at FRAUKE JOHANNA NICOLAI is geboren op 27 februari 1899 in Eilsum Oostfriesland, dochter van JOHANNES DIDERICUS NICOLAI (zie VI-ad) en PEETJE MARIA ANNETTA RODOW. FRAUKE is overleden op 8 april 1937 in Woquard Oostfriesland, 38 jaar oud.

Bron:

OFB Woquard 573, 629
OSB Woquard 422, 466

FRAUKE trouwde, 22 jaar oud, op 21 januari 1922 in Pewsum Oostfriesland met LUCAS KLAASSEN REWERTS, 24 jaar oud. LUCAS is geboren op 25 september 1897 in Wirdum Oostfriesland, zoon van CLAAS JACOBS REWERTS en HARMKE LUCAS RADEMAKER. Hij is gedoopt op 17 oktober 1897 in Wirdum Oostfriesland.

Beroep:

Bauarbeiter in Eilsum

Bron:

OSB Wirdum 3399
OFB Woquard 629
OSB Woquard 466


Kind van FRAUKE en LUCAS:

 

1 JOHANNES LUCAS REWERTS, geboren op 31 juli 1922 in Woquard Oostfriesland.

 


VII-au ANTJE IKONIA NICOLAI is geboren op 30 december 1903 in Woquard Oostfriesland, dochter van JOHANNES DIDERICUS NICOLAI (zie VI-ad) en PEETJE MARIA ANNETTA RODOW.

Bron:

OFB Woquard 257, 573
OSB Woquard 176, 422

ANTJE trouwde, 21 jaar oud, op 6 juni 1925 in Pewsum Oostfriesland met EDE DANIELS VAN GERPEN, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ANTJE en EDE: pews

EDE is geboren op 18 augustus 1889 in Groothusen Oostfriesland.

Beroep:

Zimmermann in Groothusen

Bron:

OSB Woquard 176


VIII-a ALBERT ROST is geboren op 13 november 1861 in Groningen GR, zoon van NICOLAAS ROST (zie VII-a) en ALIEDA HENDERIKA BUSSCHER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1861 [bron: Aktenummer 1091]. ALBERT is overleden op 10 april 1940 in Groningen GR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1940 [bron: Aktenummer 583].

Beroep:

Grossier manufacturen

ALBERT trouwde, 33 jaar oud, op 1 mei 1895 in Nijmegen GLD [bron: Aktenummer 65] met LOUISE CHRISTINA WILLEMINA REIJERS, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ALBERT en LOUISE: Twee kinderen

LOUISE is geboren op 13 januari 1867 in Lent (Elst) GLD, dochter van PETER ANTOON REIJERS en HELENA HENDRICA JANSSEN. LOUISE is overleden op 6 december 1950 in Groningen GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1950 [bron: Aktenummer 1650].


Kind van ALBERT en LOUISE:

 

1 NICO ROST, geboren op 21 juni 1896 in Groningen GR. NICO is overleden op 1 februari 1967 in Amsterdam NH, 70 jaar oud. Hij is begraven op 4 februari 1967 in Amsterdam NH. NICO trouwde, 44 of 45 jaar oud, in juli 1941 in Brussel (B) met EDITH BLUMBERG.

 


VIII-b MARIA MIEDENDORP is geboren op 15 augustus 1869 in Delfzijl GR, dochter van HINDRIK MIEDENDORP en PIETRONELLA CORNELIA ROST (zie VII-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 augustus 1869 [bron: Aktenummer 92]. MARIA is overleden op 12 december 1930 in Groningen GR, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1930 [bron: Aktenummer 1521]. MARIA trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1893 in Groningen GR [bron: Aktenummer 106] met EDE DOMMERING, 23 jaar oud. EDE is geboren op 27 juni 1869 in Groningen GR, zoon van WILLEM DOMMERING en ANNA MARIA MULDER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1869 [bron: Aktenummer 619]. EDE is overleden op 29 juli 1936 in Groningen GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juli 1936 [bron: Aktenummer 1037].

Beroep:

Koopman


Kind van MARIA en EDE:

 

1 ANNA MARIA DOMMERING, geboren op 20 april 1896 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 590]. ANNA is overleden op 14 februari 1949 in Groningen GR, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 februari 1949 [bron: Aktenummer 322].

 


VIII-c ALBERTINE KRANENBURG is geboren op 10 maart 1862 in Groningen GR, dochter van ROELOF HENDRIKS KRANENBURG en ERNESTINA FREDERIKA ROST (zie VII-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 maart 1862 [bron: Aktenummer 254]. ALBERTINE trouwde, 22 jaar oud, op 18 juni 1884 in Groningen GR [bron: Aktenummer 174] met RIENKO PIETER HAAN, 25 jaar oud. RIENKO is geboren op 14 mei 1859 in Groningen GR, zoon van TAMMO HAAN en ABELIA GESINA BEUKEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 mei 1859 [bron: Aktenummer 397]. RIENKO is overleden na 11 juni 1899, minstens 40 jaar oud.

Beroep:

Graanhandelaar


Kinderen van ALBERTINE en RIENKO:

 

1 ERNESTINE FREDERIKE HAAN, geboren op 27 augustus 1886 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1097].

2 ABELIA GEZIENA HAAN, geboren op 6 maart 1890 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 342]. ABELIA is overleden op 2 januari 1988 in Eindhoven, 97 jaar oud. ABELIA trouwde, 29 jaar oud, op 10 november 1919 in Groningen GR [bron: Aktenummer 643] met TJEPCO GERARD HAITSMA MULIER, 31 jaar oud. TJEPCO is geboren op 27 mei 1888 in Vorden, zoon van TJEPKE HAITSMA MULIER en GERARDINA HENDRIKA GALLÉE. TJEPCO is overleden op 21 mei 1960 in Zeist, 71 jaar oud.

Beroep:

Inspecteur

 


VIII-d ANNA MARIA KRANENBURG is geboren op 31 oktober 1877 in Groningen GR, dochter van ROELOF HENDRIKS KRANENBURG en ERNESTINA FREDERIKA ROST (zie VII-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 november 1877 [bron: Aktenummer 1287]. ANNA is overleden op 5 december 1970 in Zeist, 93 jaar oud. ANNA trouwde, 21 jaar oud, op 12 juni 1899 in Groningen GR [bron: Aktenummer 272] met HENRICUS BEEKHUIS, 27 jaar oud. HENRICUS is geboren op 5 januari 1872 in Sybrandaburen, zoon van WILLEM BEEKHUIS en TITIA CHRISTINA HOUDINA IDZERDA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1872 [bron: Aktenummer A2]. HENRICUS is overleden op 22 februari 1959 in ’s-Gravenhage ZH, 87 jaar oud.

Beroep:

Arts


Kinderen van ANNA en HENRICUS:

 

1 ERNESTINA FREDERIKA BEEKHUIS, geboren op 10 april 1900 in Bolsward FR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 april 1900 [bron: Aktenummer A62]. ERNESTINA is overleden op 15 december 1992 in Bilthoven UT, 92 jaar oud. ERNESTINA trouwde, 21 jaar oud, op 9 mei 1921 in Bolsward FR [bron: Aktenummer 12] met MARIUS TEN CATE, 28 jaar oud. MARIUS is geboren op 20 juli 1892 in Lochem, zoon van LAURENS TEN CATE en MARIANNE SANDERS. MARIUS is overleden op 20 december 1973 in Amsterdam NH, 81 jaar oud.

Notitie bij MARIUS: Hij was van ongeveer 1920 tot ongeveer 1950 huisarts te Bolsward en daarna keuringsarts voor de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam - eerst woonachtig in de Niersstraat en later op de Stadionkade.
Bij de opening van het bejaardenhuis (Marius ten Catehof, 1977) in Buitenveldert waren zijn vrouw en zijn twee zoons aanwezig, evenals zijn acht kleinkinderen met aanhang.
Bij de opening is door zijn vrouw een geschilderd portret aan het bejaardenhuis overhandigd (hangt in recreatiezaal).
Behalve arts was Marius ten Cate vrijmetselaar, en dat is de reden dat er een bejaardenhuis naar hem is genoemd. Hij was vanaf de jaren vijftig (of veertig?) tot zijn dood ’Grootmeester Nationaal’ van de vrijmetselaars in Nederland - feitelijk dus voorzitter van het bestuur.

Beroep:

Arts (huisartspraktijk van zijn schoonvader in Bolsward.)

2 WILLEM HERMAN BEEKHUIS, geboren op 3 november 1902 in Bolsward FR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 november 1902 [bron: Aktenummer A158]. WILLEM is overleden op 22 februari 1984, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd in Zeist. WILLEM trouwde, 26 jaar oud, op 22 april 1929 in Groningen GR met MARGARETHA ELISABETH LEVERLAND, 22 jaar oud. MARGARETHA is geboren op 13 juni 1906 in Groningen GR. MARGARETHA is overleden in 1986, 79 of 80 jaar oud.

 


VIII-e MARIA KEIZER is geboren op 24 december 1872 in Groningen GR, dochter van HENDRIK KEIZER en ERNSTIENA AUGUSTA MARIA ROST (zie VII-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 december 1872 [bron: Aktenummer 1350]. MARIA is overleden op 3 november 1953 in Amsterdam NH, 80 jaar oud. Zij is begraven op 7 november 1953 in Amsterdam NH. MARIA trouwde, 22 jaar oud, op 5 augustus 1895 in Groningen GR [bron: Aktenummer 316] met HAJO BRUGMANS, 27 jaar oud. HAJO is geboren op 5 maart 1868 in Groningen GR, zoon van IZAÄK JOHANNES BRUGMANS en CATHARINA HAIJONA NAPJUS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 maart 1868 [bron: Aktenummer 257]. HAJO is overleden op 6 december 1939 in Amsterdam NH, 71 jaar oud. Hij is begraven op 9 december 1939 in Amsterdam NH.

Beroep:

Conservator Ac. Bibl. Gron., adjunct-bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (1903-1938).


Kinderen van MARIA en HAJO:

 

1 IZAÄK JOHANNES BRUGMANS, geboren op 6 november 1896 in Groningen GR. IZAÄK is overleden op 19 december 1992 in ’s-Gravenhage ZH, 96 jaar oud.

Beroep:

Hoogleraar economische geschiedenis UvA (1947-1967)

IZAÄK trouwde, 23 jaar oud, op 23 maart 1920 in Amsterdam NH [bron: reg.3B;fol.18v] met LOUISE IRENE MARTENS, 26 jaar oud. LOUISE is geboren op 4 december 1893 in Meester Cornelis (NI), dochter van LODEWIJK ADRIAAN MARTENS en ADÈLE ADELAÏDE CHARLOTTE BLOEM. LOUISE is overleden in 1979, 85 of 86 jaar oud.

2 ERNESTINA AUGUSTA MARIA BRUGMANS, geboren op 29 juni 1898 in ’s-Gravenhage ZH. ERNESTINA is overleden op 16 maart 2000, 101 jaar oud.

Beroep:

Lerares

ERNESTINA trouwde, 25 jaar oud, op 21 september 1923 in Amsterdam NH [bron: reg.2F;fol.49] met WILLEM BOREEL, 28 jaar oud. WILLEM is geboren op 23 mei 1895 in Martapoera (NI), zoon van JOHAN JACOB BOREEL en SOPHIA FREDERIKA GERICKE. WILLEM is overleden op 27 september 1977 in Bennekom, 82 jaar oud. Hij is begraven op 30 september 1977 in ’s-Gravenhage ZH.

Beroep:

Kaptein ter zee, dir. ANVV

3 HENDRIK BRUGMANS, geboren op 13 december 1906 in Amsterdam NH. HENDRIK is overleden op 12 maart 1997 in Brugge (B), 90 jaar oud. Hij is begraven op 18 maart 1997 in Brugge (B).

Beroep:

Bijzonder hoogleraar Franse letterkunde Utrecht, Rector van het Europacollege in Brugge (1950-1972) (Karel de Groteprijs te Aken 1951)

HENDRIK:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 21 december 1934 in Terneuzen met ENGELINA CAROLINA MARY KAN, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1980.

Notitie bij het huwelijk van HENDRIK en ENGELINA: 1 Dochter

ENGELINA is geboren op 6 maart 1906 in Amsterdam NH, dochter van CORNELIUS MARIUS KAN en ANTONIA CORNELIA VERWEY. ENGELINA is overleden op 17 maart 1985, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21 maart 1985 in Rotterdam ZH. ENGELINA is weduwe van COENRAAD JAN GRAADT VAN ROGGEN (1904-1933), met wie zij trouwde op 26 juni 1928 in Utrecht UT.

Beroep:

Lerares Frans

(2) trouwde, 73 of 74 jaar oud, in 1980 met JOHANNA STEPHANIE BERTHA BRAL, 32 of 33 jaar oud. JOHANNA is geboren in 1947 in Tielt (B).

Notitie bij JOHANNA: pseudoniem Hanna Kirsten

Beroep:

Lerares Nederlands, schrijfster

 


VIII-f WILLEM JAN DREWES is geboren op 15 maart 1873 in Groningen GR, zoon van PIETER CORNELIS DREWES en PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN (zie VII-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1873 [bron: Aktenummer 308].

Beroep:

Sigarenfabrikant

WILLEM trouwde, 28 jaar oud, op 19 september 1901 in Naarden NH [bron: Aktenummer 17] met DIRKJE FREDERICA VAN DER VELDEN, 31 jaar oud. DIRKJE is geboren op 26 september 1869 in Muiden NH, dochter van ABRAHAM VAN DER VELDEN en AALTJE PORSIUS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1869 [bron: Aktenummer 62].


VIII-g SARA DREWES is geboren op 10 december 1874 in Groningen GR, dochter van PIETER CORNELIS DREWES en PETRONELLA CORNELIA VAN DIJKEN (zie VII-i</