Parenteel van PIETER EKKES

I PIETER EKKES. PIETER is overleden na 1751.

Notitie bij PIETER: DG
genoemd 27-2-1751 in de notulen van de rechtdagen Klei-Oldambt

Bron:

fam. Dijk via Hin Struik

PIETER trouwde met HILKE SIKKES. HILKE is overleden na 1751.

Notitie bij HILKE: DG


Kinderen van PIETER en HILKE:

 

1 ANTIE PIETERS DIJK. Volgt II-a.

2 EKKE PIETERS DIJK. Volgt II-b.

 


II-a ANTIE PIETERS DIJK, dochter van PIETER EKKES (zie I) en HILKE SIKKES. Zij is begraven op 25 januari 1773 in Appingedam GR.

Notitie bij overlijden van ANTIE: Bijlage bij huwelijk kleindochter Marieke Scheltens:
Extract uit het Diakonie ontvangboek Appingedam
In het jaar 1773 den 25sten Januarij is begraven de vrouw van Ruert Dijk

Notitie bij ANTIE: DG

ANTIE:

(1) trouwde op 16 juni 1743 in Appingedam GR met DERK JACOBS.

Notitie bij het huwelijk van ANTIE en DERK: 1743, Appingedam, Derk Jacobs en Antie Pieters Dijk, beide in Appingedam, hebben haar Eerste Proc. den 26 Maij haar 2 den 2 Junij en haar 3 den 16 dito

DERK is overleden vσσr 1755 in Appingedam GR.

Notitie bij DERK: DG

Beroep:

Koopman

(2) trouwde op 14 december 1755 in Appingedam GR met REURT WILLEMS DIJK.

Notitie bij het huwelijk van ANTIE en REURT: Reurt Willems Dijk, en Antje Pieters Dijk, Wedw van Derk Jacobs beijde in Appingadam hebben haar eerste Proclamatie den 30 November 1755 De 2de Den 7 December En de 3de den 14 Dito

REURT is een zoon van WILLEM GEERTS en REURTJE REURTS. REURT is overleden vσσr 6 februari 1779.

Notitie bij overlijden van REURT: na 16/01/1773

Notitie bij REURT: DG


Kinderen van ANTIE en DERK:

 

1 HILKE DERKS DIJK, geboren omstreeks 1749 in Appingedam GR. Volgt III-a.

2 JACOB DERKS DIJK, geboren vσσr 1751 in Appingedam GR. Volgt III-b.


Kind van ANTIE en REURT:

 

3 WIILEM REURTS DIJK, geboren na 1755 in Appingedam GR. Volgt III-c.

 


II-b EKKE PIETERS DIJK, zoon van PIETER EKKES (zie I) en HILKE SIKKES.

Beroep:

Schoenmaker

EKKE trouwde op 30 juli 1747 in Appingedam GR met GEESKE PIETERS.

Notitie bij het huwelijk van EKKE en GEESKE: 1747, Ekke Pieters Dijk in Appingedam en Geeske Pieters van Rottum hebben haar eerste proc. den 16 Julij, haar 2. den 23 dito en haar 3. den 30 dito.

GEESKE is overleden vσσr 4 december 1749 in Appingedam GR.

Notitie bij overlijden van GEESKE: Boedelinventaris


Kind van EKKE en GEESKE:

 

1 PIETER EEKES DIJK. Volgt III-d.

 


III-a HILKE DERKS DIJK is geboren omstreeks 1749 in Appingedam GR, dochter van DERK JACOBS en ANTIE PIETERS DIJK (zie II-a). HILKE is overleden op 12 juni 1824 in Appingedam GR, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juni 1824 [bron: Aktenummer 22].

Notitie bij overlijden van HILKE: Leeftijd: 74, nalatende 7 meerderjarige kinderen

Notitie bij HILKE: DG
Ledematen Appingedam:
1804 den 29 November
Zijn op belijdenis der waarheden van onze hervormden godsdienst aangenomen:
Hilke Derks Dijk, uit de gemeente der Mennoniten en belijdenisse tot ons overgekomen en gedoopt den 5 December [1804]

Beroep:

Landbouwersche, renteniersche

HILKE trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 5 november 1766 in Appingedam GR met SCHELTE WILLEMS SCHELTENS, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HILKE en SCHELTE: Schelto Scheltens van Groningen en Hilke Derks in Appingedam de Eerste Proclamatie den 5 October de 2de den 12 dito de 3de den 19 dito.
Gecopuleert den 5 November.

GrA 733.1073 1806 Verkopen de eigendom van de helft van 66 grazen behuisd land (Boerderij OW6 Opwierde)

552 Familie Van Swinderen en De Marees van Swinderen, 1370 - 1982 ( Groninger Archieven )
390 Akte van verkoop door Schelte Scheltens en Hilke Derks Dijk, echtelieden te Appingedam, aan Jan Jans Haak en Antje Mennes, echtelieden, van de eigendom van 15 grazen land, gelegen (te Groningen) buiten de Boteringepoort aan de Adorperweg, grenzende ten noorden aan het Nettelbosje (1807)

SCHELTE is een zoon van WILLEM SCHELTES en MARIA BLENCKE. Hij is gedoopt op 19 maart 1741 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van SCHELTE: Noorderkerk, bij Ebbingepoort

SCHELTE is overleden op 24 maart 1821 in Appingedam GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 maart 1821 [bron: Aktenummer 12].

Beroep:

Koopman, landbouwer, rentenier


Kinderen van HILKE en SCHELTE:

 

1 ANTJE SCHELTE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 30 december 1767 in Appingedam GR. ANTJE is overleden op 5 oktober 1830 in Appingedam GR, 62 jaar oud. ANTJE trouwde, 23 jaar oud, op 3 september 1791 in Tjamsweer (Appingedam) GR met HINDRIK JURJENS BUS, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ANTJE en HINDRIK: Eigenaren Appingedammer Noorder- en Zuidermolens (ML4 en 5, verkocht 25 juni 1794)

HINDRIK is geboren op 30 augustus 1772 in Zuidhorn GR, zoon van JURJEN JANS BUS en REINSTE HINDERIKS. Hij is gedoopt op 6 september 1772 in Zuidhorn GR. HINDRIK is overleden op 7 augustus 1826 in Appingedam GR, 53 jaar oud.

2 MARIEKE SCHELTE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 11 januari 1769 in Appingedam GR. MARIEKE is overleden op 11 juni 1834 in Appingedam GR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1834 [bron: Aktenummer 34].

Notitie bij MARIEKE: Ook Maria

MARIEKE:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 14 maart 1789 in Loppersum GR met JAN FREBES VELDMAN, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARIEKE en JAN: 1789 Den 14 Meert Jan Friebes van Garmerwolde en Marieke Scheltens van Loppersum, geboortig van Appingadam

JAN is een zoon van FREEBES GOOSSENS en HINDRIKJE JANS. Hij is gedoopt op 4 juli 1756 in Garmerwolde GR.

Beroep:

Arbeider

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 7 februari 1810 in Appingedam GR met KLAAS LUITJES BUREMA (BOERMA). KLAAS is overleden op 22 juni 1814 in Appingedam GR.

(3) trouwde, 58 jaar oud, op 22 augustus 1827 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 10] met REIJNDER REMGES WIERDEMAN, 66 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van MARIEKE en REIJNDER: Grootouders bruid vermeld
...ingevolge hierbij overgelegd overlijdens Extract meerderjarig dogter van Schelte Scheltens in leven rentenier en van Hilke Derks Dijk in leven Echtelieden gewoond en overleden te Appingedam de Eerste in de Jare 1821 en de laatste in den Jare 1824. blijkens overlijdens Extracten hierbij overgelegd mede zijn overleden de Comparantes Grootouders aan vaders zijde met name Willem Scheltens en Maria Blenke te Groningen blijkens acte hierbij overgelegd en aan moeders zijde met name Derk Jacobs en Antje Dijk te Appingedam de laatste blijkens overlijdens Extracte hierbij overgelegd kunnende van de Eerste geen bewijs worden geproduceerd aangezien daarvan in het archief dezer gemeente geen aantekening te vinden...

REIJNDER is geboren op 5 juli 1761 in Wirdum GR, zoon van REMGE EDZES en TRIJNTJE REIJNDERS. Hij is gedoopt op 9 juli 1761 in Wirdum GR. REIJNDER is overleden op 3 december 1828 in Appingedam GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 december 1828 [bron: Aktenummer 84].

3 AAGJE SCHELTE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 15 maart 1772 in Appingedam GR. AAGJE is overleden vσσr 1773, ten hoogste 1 jaar oud.

Notitie bij AAGJE: op de fijnsmederij , achter den moolen in de Moeshoorn

4 AAGTJE SCHELTE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 20 mei 1773 in Appingedam GR. AAGTJE is overleden vσσr 1787, ten hoogste 14 jaar oud.

Notitie bij AAGTJE: in den Moeshoorn bij de agterste fijnsmederij

5 DERKJE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 16 juni 1775 in Loppersum GR. DERKJE is overleden op 3 december 1817 in Ten Boer GR, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 december 1817 [bron: Aktenummer 33]. DERKJE trouwde, 21 jaar oud, op 28 augustus 1796 in Loppersum GR met ALBERT LUITJES PINKSTERBOER, 21 jaar oud, nadat zij op 13 augustus 1796 in Loppersum GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van DERKJE en ALBERT: Loppersum, 1796 Den 13 Aug Albert Luitjens Pinksterbuir van Loppersum, geboortig van Veendam en Derkje Scheltes van Loppersum.
Veendam, Albert Luitjes Pinxterboer JM van Veendam en Derkje Scheltens van Loppersum, geproclameerd, 1 den 14 Aug, 2 den 21 Aug, 3 den 28 Aug, attestatie gepasseert
HC RA Vll Veendam 13/02/1797, later opgemaakt in verband met verblijf in het buitenland van vader Luitje (bron Reuvers)
bruidegoms zyde: Luitje Alberts Pinksterboer & Lummigjen Steffens, vader & moeder; Jakob Klaassens Boiten & Catharina Pinksterboer, Eilt Obbes & Jeltje L Pinksterboer, angetroude broers & zusters; Steffen L Pinksterboer & Lummigjen R Engelsman, broeder & angetroude zuster;
bruids zyde: Schelte Scheltes, vader & voor de zelfs ehvrouw Hilke Derks

ALBERT is een zoon van LUITJE ALBERTS PINKSTERBOER en LUMMIGJEN STEFFENS ZWART. Hij is gedoopt op 13 november 1774 in Veendam GR. ALBERT is overleden op 20 augustus 1844 in Ten Boer GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1844 [bron: Aktenummer 40]. ALBERT trouwde later op 27 juni 1819 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 13] met HELENA GLAS (1783-1861).

Notitie bij ALBERT: an Albert Luitjes Pinxterboer een acte [van indemniteit] voor 5 jaaren na den 6 Julij 1807

Eigenaar huis en erf (A111) Ten Boer (Wigboldstraat hoek Hendrik Westerstraat), 1832

Beroep:

Wagenmaker

6 WILLEM SCHELTE SCHELTENS. Hij is gedoopt op 8 augustus 1778 in Hoeksmeer, Loppersum GR. WILLEM is overleden op 30 mei 1829 in Amsweer, Delfzijl GR, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 1829 [bron: Aktenummer 47].

Beroep:

Landbouwer

WILLEM:

(1) ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 24 november 1800 in Woltersum GR met TRIJNTJE JANS, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WILLEM en TRIJNTJE: 1800 nov. 24 gepcl. Willem Scheltens van Hoeksmeer onder Loppersum en Trijntje Jans van Woltersum

TRIJNTJE is een dochter van JAN JANS TOOY en JANTJE JANS. Zij is gedoopt op 2 december 1781 in Woltersum GR. TRIJNTJE is overleden op 16 februari 1807 in Loppersum GR, 25 jaar oud.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 17 april 1808 in Farmsum GR met GEERTJE HIDDES VELDMAN, 20 jaar oud. GEERTJE is geboren in Amsweer, dochter van HIDDE LAMMERTS VELTMAN en TRIJNTJE KLASENS. Zij is gedoopt op 9 december 1787 in Farmsum GR. GEERTJE is overleden op 28 januari 1847 in Farmsum GR, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 januari 1847 [bron: Aktenummer 6].

7 JACOMIJNA SCHELTE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 22 juli 1781 in Loppersum GR. JACOMIJNA is overleden vσσr 1784, ten hoogste 3 jaar oud.

8 JACOMIJNA SCHELTENS. Zij is gedoopt op 16 mei 1784 in Loppersum GR. JACOMIJNA is overleden op 17 juni 1825 in Loppersum GR, 41 jaar oud. JACOMIJNA trouwde, 17 jaar oud, op 27 maart 1802 in Loppersum GR met JAN JACOBS BLEEKER, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JACOMIJNA en JAN: 1802 den 27 Meert Jan Jacobs Bleker en Jacomijna Scheltes beide van Loppersum
HC 02/04/1802 Wirdum

JAN is geboren op 30 maart 1779 in Loppersum GR, zoon van JACOB ALBERTS BLEEKER en GEESKE JACOBS. Hij is gedoopt op 5 april 1779 in Loppersum GR. JAN is overleden op 14 oktober 1845 in Baflo (Tinallinge), 66 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer

9 AAGJEN SCHELTES SCHELTENS. Zij is gedoopt op 8 april 1787 in Loppersum GR. AAGJEN is overleden op 27 juli 1877 in Tjamsweer (Appingedam) GR, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juli 1877 [bron: Aktenummer 76].

Beroep:

Broodbakster, negotiante

AAGJEN:

(1) trouwde, 18 jaar oud, op 12 maart 1806 in Appingedam GR met WIJBE TAMMES DIJKSTRA, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AAGJEN en WIJBE: Wijbe Tammes Dijkstra en Aaggijn Scheltens beide van Appin. Eerste voorstel den 23 Febrii 1806 2de den 2 Maart 3de den 9 diti. Getr den 12 dito.

WIJBE is een zoon van TAMME TJAARTS en KORNELISKE WIJBES. Hij is gedoopt op 2 oktober 1782 in Appingedam GR. WIJBE is overleden op 31 mei 1820 in Appingedam GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1820 [bron: Aktenummer 31].

Beroep:

Broodbakker

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 8 mei 1821 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 4] met KORNELIS HINDRIKS COMPAAN, 34 jaar oud. KORNELIS is een zoon van HINDRIK KORNELIS COMPAAN en JUDA GEERTS. Hij is gedoopt op 8 oktober 1786 in Bierum GR. KORNELIS is overleden op 7 juni 1824 in Appingedam GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juni 1824 [bron: Aktenummer 20].

Beroep:

Bakker

(3) trouwde, 38 jaar oud, op 11 januari 1826 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 2] met SICKO SMEDES, 56 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AAGJEN en SICKO: Grootouders bruid vermeld

Zie ML2, De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam

SICKO is geboren op 9 oktober 1769, zoon van BEERENT AARNOUT SMEDES en IMKE SIKKES. Hij is gedoopt op 15 oktober 1769 in Nieuweschans GR. SICKO is overleden op 29 juli 1841 in Tjamsweer (Appingedam) GR, 71 jaar oud.

Notitie bij SICKO: Zaagmolen ML2 onder Oling

Beroep:

Koopman

(4) trouwde, 55 jaar oud, op 7 april 1843 in Appingedam GR met EVERT JANS MULDER, 48 jaar oud. EVERT is geboren op 13 oktober 1794 in Rasquert, Baflo, zoon van JAN DERKS PELMULLER en GRIETJE EVERS ELEMA. Hij is gedoopt op 26 oktober 1794 in Rasquert, Baflo. EVERT is overleden op 9 augustus 1883 in Appingedam GR, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 augustus 1883 [bron: Aktenummer 64].

Beroep:

Pel- en oliemolenaar ML3 onder Oling, houtzaagmolenaar ML2 onder Oling en houthandelaar

10 HILLECHIEN SCHELTE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 27 juni 1790 in Loppersum GR. HILLECHIEN is overleden op 23 mei 1858 in Noordbroek GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1858 [bron: Aktenummer 17].

Beroep:

Zilversmidsvrouw, koopvrouw

HILLECHIEN:

(1) trouwde, 14 jaar oud, op 13 januari 1805 in Appingedam GR met MEERTEN HARMS ROZEMA, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HILLECHIEN en MEERTEN: Meerten H. Roosema en Hillegijn Scheltens beide van Appin. Eerste voorstel den 13 Janrii 1805 2de den 20 dito 3de den 27 dito en Getr.

MEERTEN is een zoon van HARM MEERTENS en HILLEGIEN MEENDERTS. Hij is gedoopt op 30 juni 1782 in Appingedam GR.

Notitie bij de geboorte van MEERTEN: vader met schip buitenlands

MEERTEN is overleden op 14 maart 1814 in Noordbroek GR, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 maart 1814 [bron: Aktenummer 8].

Beroep:

Goud- en zilversmid

(2) trouwde, 25 jaar oud, op 29 juni 1815 in Noordbroek GR [bron: Aktenummer 12] met HARMANNUS GROENIER, 22 jaar oud. HARMANNUS is een zoon van UBBO JANS GROENIER en WILHELMINA ZUIDEMA. Hij is gedoopt op 2 december 1792 in Winschoten GR. HARMANNUS is overleden op 3 januari 1868 in Veendam GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 3].

Beroep:

Zilversmid

11 PIETER SCHELTENS. Hij is gedoopt op 20 maart 1793 in Loppersum GR. PIETER is overleden op 30 juni 1829 in Appingedam GR, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juli 1829 [bron: Aktenummer 48].

Notitie bij PIETER: In 1827 koper van 4 bunder onder Solwerd voor 1350 gulden, huur 31 gulden aan de heer Van Panhuys

Beroep:

Bakker te Appingedam

PIETER trouwde, 23 jaar oud, op 21 januari 1817 in Appingedam GR met BOUKE JOCHEMS HOEKSTRA, 21 jaar oud. BOUKE is een dochter van JOCHEM REMKES HOEKSTRA en HILLEGIEN WARENDORP. Zij is gedoopt op 30 september 1795 in Appingedam GR. BOUKE is overleden op 25 januari 1844 in Schildwolde Slochteren, 48 jaar oud.

 


III-b JACOB DERKS DIJK is geboren vσσr 1751 in Appingedam GR, zoon van DERK JACOBS en ANTIE PIETERS DIJK (zie II-a). JACOB is overleden vσσr 1821.

Notitie bij overlijden van JACOB: vermoedelijk voor 1811

Notitie bij JACOB: DG

Beroep:

Koopman

JACOB trouwde, minstens 19 jaar oud, op 9 september 1770 in Appingedam GR met SARA BRINKS, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JACOB en SARA: Appingedam 1770 Jacob Derks van Appingedam en De E. Juffer Saara Brinks van Windschoot, hebbende Haar Eerste Proclamatie Den 26den Augusti den 2den 2 September den 3de den 9 Dito en Gecopileerd

Winschoten 1770 Den 26 Aug. Jacob Derks van Appingedam en Sara Brinks van Winschoten. Met attestatie vertrokken

SARA is een dochter van ARNOLDUS BRINKS en ANNA BUSZ. Zij is gedoopt op 23 mei 1751 in Winschoten GR. SARA is overleden op 30 juni 1821 in Appingedam GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1821 [bron: Aktenummer 28].

Notitie bij SARA: Ledematen Appingedam:
1804 den 29 November
Zijn op belijdenis der waarheden van onze hervormden godsdienst aangenomen:
Sara Brinks (obit)


III-c WIILEM REURTS DIJK is geboren na 1755 in Appingedam GR, zoon van REURT WILLEMS DIJK en ANTIE PIETERS DIJK (zie II-a). WIILEM is overleden op 30 december 1794 in Appingedam GR, ten hoogste 39 jaar oud.

Notitie bij overlijden van WIILEM: uit doodsextract bij huwelijk zoon Reurt Willems in 1815

Notitie bij WIILEM: DG

Beroep:

Koopman

WIILEM trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, op 27 december 1778 in Appingedam GR met JANTJE KORNELIS HUIZINGA, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WIILEM en JANTJE: Willem Dijck koopman en Jantje Kornelis Huizinga, beide van Appingedam, haar eerste proclamatie den 13 Decber 1778, 2de den 20 dito, 3de den 27 dito en gecopuleerd

JANTJE is geboren op 19 november 1751 in Appingedam GR [bron: fam. Dijk via Hin Struik], dochter van CORNELIS DERKS HUIZINGA en SIJKE IJSEBRANDT. JANTJE is overleden op 28 november 1819 in Appingedam GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1819 [bron: Aktenummer 58].

Notitie bij overlijden van JANTJE: oud 68 jaren, nalatende 1 gehuwde zoon

JANTJE trouwde later op 23 oktober 1796 in Appingedam GR met WILLEM WOLTERS DIJK (1760-1842).

Notitie bij JANTJE: DG


Kind van WIILEM en JANTJE:

 

1 REURT WILLEMS DIJK, geboren op 7 oktober 1779 in Appingedam GR. REURT is overleden op 16 augustus 1839 in Appingedam GR, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 augustus 1839 [bron: Aktenummer 51].

Notitie bij REURT: Ledematen Appingedam:
Den 28 Nov. 1805 zijn op belijdenis der waarheden aangenomen:
Reurt Willems Dijk (overleden in 1839)
(geboren den 7 Oct. 1779 uit menonite ouders genaamd Willem Reurts
Dijk en Jantje Cornelis Huizinga, E. te Appingadam)
Jantjen Jans Niewold (overleden)

Beroep:

Manufacturier, koopman

REURT:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 24 augustus 1803 in Appingedam GR met JANTJE JANS NIEWOLD, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van REURT en JANTJE: Appingedam, Ruert Dijk van Appin. en Jantje Nieuwold van Nieuwolda. Eerste voorstel den 24 Julij 1803, 2de den 31 dito, 3de den 7 Augustus. Getr. den 24 dito

Nieuwolda, 1803, 27 Aug.Reurt Willems Dijk van Appingadam en Jantjen Jans Nieuwolt van Nieuwolda met attest. vertrokken na Appingadam

JANTJE is geboren op 21 februari 1785 in Nieuwolda GR, dochter van JAN FOCKES NIEWOLD en ELISABETH WORMNEST. Zij is gedoopt op 4 maart 1785 in Nieuwolda GR. JANTJE is overleden op 18 mei 1814 in Appingedam GR, 29 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 15 juni 1815 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 40] met AALTJE VAN ULPHEN, 29 jaar oud. AALTJE is geboren in Oude Pekela GR, dochter van JACOB VAN ULPHEN en HARMANNA JACOBA WINTERS. Zij is gedoopt op 16 november 1785 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van AALTJE: A-kerk, wegens het burgerrecht
geboorteplaats uit overlijdensakte

AALTJE is overleden op 11 april 1878 in Groningen GR, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 april 1878 [bron: Aktenummer 365].

Notitie bij overlijden van AALTJE: Appingedam, 19-4-1878, aktenr. 30

 


III-d PIETER EEKES DIJK, zoon van EKKE PIETERS DIJK (zie II-b) en GEESKE PIETERS. PIETER trouwde op 23 november 1775 in Groningen GR met GESIENA HARMS BRANDS, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van PIETER en GESIENA: Sabbathi den 28 October 1775
Pieter Eekes van Dijk van Appingadam ps. en Gesina Harms Brands van Zuidlaren pro qua Jan Harms Brands als broeder.
Cop. den 23 November 1775 door Ds Rummerinck NK

GESIENA is een dochter van HARM JANSZ BRANT en LAMMIGJE ARENTS. Zij is gedoopt op 30 november 1734 in Zuidlaren DR.

Index (88 personen)

DERK JACOBS (†<1755) [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b

FREEBES GOOSSENS (~05-03-1717, †<1801)  III-a,2

GEESKE JACOBS  III-a,8

GEESKE PIETERS (†<04-12-1749) [Partner van II-b]  II-b; III-d

HARM MEERTENS  III-a,10

HILKE SIKKES (†>1751) [Partner van I]  I; II-a; II-b

HILLEGIEN MEENDERTS  III-a,10

HINDRIKJE JANS (†<1801)  III-a,2

KORNELISKE WIJBES  III-a,9

LAMMIGJE ARENTS [Schoonmoeder van III-d]  III-d

PIETER EKKES (†>1751) [Nummer I]  I; II-a; II-b

REMGE EDZES ([]29-05-1802)  III-a,2

REURTJE REURTS [Schoonmoeder van II-a]  II-a

SIJKE IJSEBRANDT [Schoonmoeder van III-c]  III-c

TAMME TJAARTS  III-a,9

TRIJNTJE JANS (~02-12-1781, †16-02-1807)  III-a,6

TRIJNTJE REIJNDERS ([]21-06-1791)  III-a,2

WILLEM GEERTS [Schoonvader van II-a]  II-a

BLEEKER, JACOB ALBERTS  III-a,8

BLEEKER, JAN JACOBS (*30-03-1779, †14-10-1845)  III-a,8

BLENCKE, MARIA (~21-02-1715, []<17-03-1780) [Schoonmoeder van III-a]  III-a

BRANDS, GESIENA HARMS (~30-11-1734) [Partner van III-d]  III-d

BRANT, HARM JANSZ [Schoonvader van III-d]  III-d

BRINKS, ARNOLDUS [Schoonvader van III-b]  III-b

BRINKS, SARA (~23-05-1751, †30-06-1821) [Partner van III-b]  III-b

BUREMA (BOERMA), KLAAS LUITJES (†22-06-1814)  III-a,2

BUS, HINDRIK JURJENS (*30-08-1772, †07-08-1826)  III-a,1

BUS, JURJEN JANS  III-a,1

BUSZ, ANNA [Schoonmoeder van III-b]  III-b

COMPAAN, HINDRIK KORNELIS  III-a,9

COMPAAN, KORNELIS HINDRIKS (~08-10-1786, †07-06-1824)  III-a,9

DIJK, ANTIE PIETERS ([]25-01-1773) [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c

DIJK, EKKE PIETERS [Nummer II-b]  II-b; III-d

DIJK, HILKE DERKS (*±1749, †12-06-1824) [Nummer III-a]  III-a

DIJK, JACOB DERKS (*<1751, †<1821) [Nummer III-b]  III-b

DIJK, PIETER EEKES [Nummer III-d]  III-d

DIJK, REURT WILLEMS (†<06-02-1779) [Partner van II-a]  II-a; III-c

DIJK, REURT WILLEMS (*07-10-1779, †16-08-1839) [Zoon van III-c]  III-c,1

DIJK, WIILEM REURTS (*>1755, †30-12-1794) [Nummer III-c]  III-c

DIJK, WILLEM WOLTERS (~20-08-1760, †25-07-1842)  III-c

DIJKSTRA, WIJBE TAMMES (~02-10-1782, †31-05-1820)  III-a,9

ELEMA, GRIETJE EVERS  III-a,9

GEERTS, JUDA  III-a,9

GLAS, HELENA (~13-07-1783, †31-01-1861)  III-a,5

GROENIER, HARMANNUS (~02-12-1792, †03-01-1868)  III-a,10

GROENIER, UBBO JANS  III-a,10

HINDERIKS, REINSTE  III-a,1

HOEKSTRA, BOUKE JOCHEMS (~30-09-1795, †25-01-1844)  III-a,11

HOEKSTRA, JOCHEM REMKES  III-a,11

HUIZINGA, CORNELIS DERKS [Schoonvader van III-c]  III-c

HUIZINGA, JANTJE KORNELIS (*19-11-1751, †28-11-1819) [Partner van III-c]  III-c

JANS, JANTJE  III-a,6

KLASENS, TRIJNTJE  III-a,6

MULDER, EVERT JANS (*13-10-1794, †09-08-1883)  III-a,9

NIEWOLD, JAN FOCKES  III-c,1

NIEWOLD, JANTJE JANS (*21-02-1785, †18-05-1814)  III-c,1

PELMULLER, JAN DERKS  III-a,9

PINKSTERBOER, ALBERT LUITJES (~13-11-1774, †20-08-1844)  III-a,5

PINKSTERBOER, LUITJE ALBERTS (~26-05-1737, †14-11-1814)  III-a,5

ROZEMA, MEERTEN HARMS (~30-06-1782, †14-03-1814)  III-a,10

SCHELTENS, AAGJE SCHELTE (~15-03-1772, †<1773) [Dochter van III-a]  III-a,3

SCHELTENS, AAGJEN SCHELTES (~08-04-1787, †27-07-1877) [Dochter van III-a]  III-a,9

SCHELTENS, AAGTJE SCHELTE (~20-05-1773, †<1787) [Dochter van III-a]  III-a,4

SCHELTENS, ANTJE SCHELTE (~30-12-1767, †05-10-1830) [Dochter van III-a]  III-a,1

SCHELTENS, DERKJE (~16-06-1775, †03-12-1817) [Dochter van III-a]  III-a,5

SCHELTENS, HILLECHIEN SCHELTE (~27-06-1790, †23-05-1858) [Dochter van III-a]  III-a,10

SCHELTENS, JACOMIJNA (~16-05-1784, †17-06-1825) [Dochter van III-a]  III-a,8

SCHELTENS, JACOMIJNA SCHELTE (~22-07-1781, †<1784) [Dochter van III-a]  III-a,7

SCHELTENS, MARIEKE SCHELTE (~11-01-1769, †11-06-1834) [Dochter van III-a]  III-a,2

SCHELTENS, PIETER (~20-03-1793, †30-06-1829) [Zoon van III-a]  III-a,11

SCHELTENS, SCHELTE WILLEMS (~19-03-1741, †24-03-1821) [Partner van III-a]  III-a

SCHELTENS, WILLEM SCHELTE (~08-08-1778, †30-05-1829) [Zoon van III-a]  III-a,6

SCHELTES, WILLEM (~17-11-1713, []<30-01-1793) [Schoonvader van III-a]  III-a

SIKKES, IMKE (~08-03-1743, †16-08-1808)  III-a,9

SMEDES, BEERENT AARNOUT (*01-12-1737, †08-03-1808)  III-a,9

SMEDES, SICKO (*09-10-1769, †29-07-1841)  III-a,9

TOOY, JAN JANS  III-a,6

ULPHEN, AALTJE VAN (~16-11-1785, †11-04-1878)  III-c,1

ULPHEN, JACOB VAN  III-c,1

VELDMAN, GEERTJE HIDDES (~09-12-1787, †28-01-1847)  III-a,6

VELDMAN, JAN FREBES (~04-07-1756)  III-a,2

VELTMAN, HIDDE LAMMERTS  III-a,6

WARENDORP, HILLEGIEN  III-a,11

WIERDEMAN, REIJNDER REMGES (*05-07-1761, †03-12-1828)  III-a,2

WINTERS, HARMANNA JACOBA  III-c,1

WORMNEST, ELISABETH (~10-11-1754, †04-01-1806)  III-c,1

ZUIDEMA, WILHELMINA  III-a,10

ZWART, LUMMIGJEN STEFFENS (~14-09-1730, †25-04-1818)  III-a,5


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:18