Parenteel van CLAAS PETERS

I CLAAS PETERS.

Notitie bij CLAAS: Zandeweer 15 mrt 1696
Onderzocht en toegelaten:
Claas Peters, vrijgesel

Beroep:

Schoenmaker

CLAAS:

(1) trouwde op 7 februari 1697 in Zandeweer GR met HARMENTJEN PETERS.

Notitie bij het huwelijk van CLAAS en HARMENTJEN: beide van Zandeweer

HARMENTJEN is overleden vσσr 1708.

Notitie bij HARMENTJEN: Zandeweer, 11 sep 1698
Gaande ondersoeckinge toegelaten:
Harmtjen Peters, huisvr van Claas Peters Schoemaacker

(2) trouwde op 19 maart 1708 in Zandeweer GR met AALTJEN NANNINCX.

Notitie bij het huwelijk van CLAAS en AALTJEN: hij van Zandeweer zij van Zuidwolde

Notitie bij AALTJEN: Zandeweer, 9 sep 1708 Ondersogt:
Aaltjen Nannincx huisvr van Claas Peters schoemaker


Kinderen van CLAAS en HARMENTJEN:

 

1 GRIETJE CLAASSEN. Zij is gedoopt op 16 januari 1698 in Eppenhuizen.

Notitie bij de geboorte van GRIETJE: Ao 1698 Den 16 Janr. Grietje Dogter van Claas Peters en Harmtjen Peters tot Eppenhuisen gedoopt omdat ik volgens tourbeurt tot Bedum predigde

2 PETER CLAASSEN. Hij is gedoopt op 31 maart 1699 in Zandeweer GR. PETER is overleden vσσr 1704, ten hoogste 5 jaar oud.

3 RENSKE CLAASSEN. Zij is gedoopt op 12 februari 1702 in Zandeweer GR.

4 PIETER CLAASSEN, gedoopt op 10 september 1704 in Zandeweer GR. Volgt II.

 


II PIETER CLAASSEN, zoon van CLAAS PETERS (zie I) en HARMENTJEN PETERS. Hij is gedoopt op 10 september 1704 in Zandeweer GR. PIETER trouwde, 37 jaar oud, op 19 juli 1742 in Groningen GR met GRIETJEN BERENTS, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van PIETER en GRIETJEN: Sabbathi den 9 Junij 1742
Pieter Claasssen van Sandeweer praes. en Grietjen Berents van Dilgt onder Haaren, pro qua Jan Tiddens als Zwaager
Copul. den 19 Julij 1742 door Ds Tjassens NK
in marge: met belastinge tot Helm

23-06-1742 Hellum
het huwelijk is te Groningen voltrokken
Bruidegom Peter Clasens, geboren te Zandeweer, enige jaren te Hellum gewoond hebbende
Bruid Grietijn Berens, van Haren

GRIETJEN is een dochter van BERENT ROELEFFS en GEESJEN VENINGHS. Zij is gedoopt op 7 februari 1712 in Haren GR.


Kinderen van PIETER en GRIETJEN:

 

1 KLAAS PIETERS HOOGHUIS, gedoopt op 2 november 1746 in Groningen GR. Volgt III.

2 GEESIEN PIETERS. Zij is gedoopt op 20 oktober 1748 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GEESIEN: A-kerk, Helpman

GEESIEN is overleden vσσr 1751, ten hoogste 3 jaar oud.

3 GEESJEN PIETERS. Zij is gedoopt op 21 maart 1751 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GEESJEN: A-kerk, Helpman

GEESJEN is overleden vσσr 1753, ten hoogste 2 jaar oud.

4 GEESJEN PIETERS. Zij is gedoopt op 9 mei 1753 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GEESJEN: A-kerk, Helpman

5 BERENT PIETERS. Hij is gedoopt op 4 augustus 1756 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BERENT: A-kerk, Helpman

 


III KLAAS PIETERS HOOGHUIS, zoon van PIETER CLAASSEN (zie II) en GRIETJEN BERENTS. Hij is gedoopt op 2 november 1746 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KLAAS: Martinikerk, Helpman

Notitie bij KLAAS: Stamboek van de Officieren, OnderOfficieren en Manschappen van het 2e Bataillon van het Regiment Lewe van Aduard (No 2) (Archief van de Raad van State, toegang 1.01.19, inv. nr. 1956)
Stamlijst van de Compagnie Letter L
no 15 Claas Pieters, aangenomen 20 Maart 1762 voor twaalf jaar en acht maand, lengte op kousen 5 voet 8 duim, ouderdom 18 jaar, geboorteplaats Groningen, ambagt kistemaker, gerangageert den 15 december 1772
no 48 Claas Pieters, aangenomen 15 December 1772 voor zeven jaaren, lengte op kousen 5 voet 8 duim, ouderdom 26 jaar, geboorteplaats Groningen, van te voren gedient van de zelfde compagnie (vide no 15), ambagt kistemaker, gehuwd, afgegaan met paspoort 2 October 1778

Klaas Pieters diende in 1773 in het Inf. Regiment Nationalen 2 (ook genummerd als Inf. Rgt. 671b), van 1771-1775 in garnizoen te Groningen. Vσσr Groningen lag het 2e bat. van het regiment Lewe van Aduard ook in Bergen op Zoom en in Sluis.

Berend Lewe van Aduard, geb. 02-09-1710, overl. 02-12-1791, 16-02-1730 kolonel, 01-01-1742 generaal-majoor, 16-05-1747 luitenant-generaal, 18-12-1772 generaal

Georg Christiaan Meyer, ged. Groningen 22-12-1719 (Martinikerk), zn. van Jan Ernst Meijer, luitenant en Frouke Helena Ketel. Zij woonden bij de A-kerk.
majoor 6-6-1767 in bataljon A van luitenant-generaal Berend Lewe van Aduard

Groningen, 1782 2 Febris, Vrouke Eeling Dienstmaagt ten Huijse van Klaas Hooghuis aant Botterdiep
T laken Timmermansknegten gilde

Beroep:

Soldaat, kistemaker, timmermansknegt, timmerman

KLAAS:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 18 mei 1773 in Groningen GR met ANNA KOERTS DE RUITER, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van KLAAS en ANNA: Sabbathi den 1 maij 1773
Claas Pieters Soldaet in de Compagnie [Letter L] van de Major G. Meijer in ’t tweede Bataallon van de Gen. Lewe p.s. en Anna Coerts de Ruiter beide van Groningen pro qua Coert de Ruiter als vader.
Cop: den 18 Maij 1773 door Ds Janssonius MK

ANNA is een dochter van KOERT STEVENS DE RUIJTER en ANNIGJE JOESTENS. Zij is gedoopt op 5 februari 1747 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ANNA: Nieuwekerk, Kerkstraat

ANNA is overleden vσσr 1780, ten hoogste 33 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 23 november 1780 in Groningen GR met JANTJEN WILKENS, 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van KLAAS en JANTJEN: Sabbathi den 4 November 1780
Klaas Pieters Hooghuis, Soldaet in de Compagnie Gardes van den Heer Prins Erfstadhouder [kapitein-generaal Willem V Batavus Prins van Oranje-Nassau] ter repartitie deeser Provincie, van Groningen Ps en Jantje Wilkens van Benningewolde [Bellingwolde] pro qua Jan Wilkens als broeder. Op den 23 Novb 1780 door Ds Bachiene NK.

JANTJEN is een dochter van WILKE BERENTS en SANNE JANS. Zij is gedoopt op 27 juli 1738 in Bellingwolde. JANTJEN is overleden vσσr 1794, ten hoogste 56 jaar oud.

(3) trouwde, 47 jaar oud, op 23 september 1794 in Groningen GR met FROUWKE JACOBS, 45 of 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van KLAAS en FROUWKE: Saturni den 6 Sept 1794
Claas Pieters Hooghuis soldaat in de Compagnie Guarde van Z.D. Hoogheid [Willem V] p.s. en Frouwke Jacobs beide van Groningen pro qua Theodorus Wilkens als daatoe verzogt.
Gecop. op Dingsdag den 23 Sept 1794 door Dne van der Tuuk in Mart. Kerke

FROUWKE is geboren in 1748 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van FROUWKE: gebaseerd op overlijdensakte

FROUWKE is overleden op 7 september 1836 in Groningen GR, 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1836 [bron: Aktenummer 532].


Kinderen van KLAAS en ANNA:

 

1 PIETER HOOGHUIS, gedoopt op 26 oktober 1773 in Groningen GR. Volgt IV-a.

2 KOERT HOOGHUIS. Hij is gedoopt op 22 december 1775 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KOERT: Poelestraat

3 JOHANNA HOOGHUIS. Zij is gedoopt op 1 augustus 1779 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JOHANNA: Martinikerk, Boterdiep


Kind van KLAAS en JANTJEN:

 

4 WILKE HOOGHUIS, gedoopt op 25 november 1781 in Groningen GR. Volgt IV-b.

 


IV-a PIETER HOOGHUIS, zoon van KLAAS PIETERS HOOGHUIS (zie III) en ANNA KOERTS DE RUITER. Hij is gedoopt op 26 oktober 1773 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van PIETER: Martinikerk, Poelestraat

PIETER is overleden op 17 augustus 1823 in Groningen GR, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1823 [bron: Aktenummer 552].

Notitie bij PIETER: 5-9-1805, klein burgerrecht, 5.-.-
1805, koopman en cramernering, 5.-.-

Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. N Wijk 4, nr. 174, oud (1806) H 34 (Fiolenstraat), pakhuis
Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. N Wijk 4, nr. 178, oud (1806) G 239 (Nieuwe Boteringestraat oz), totaal 5 mannen 3 vrouwen

Beroep:

Winkelier

PIETER trouwde, 23 jaar oud, op 13 november 1796 in Groningen GR met BEIJLTIJN HEERES HAVINGA, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van PIETER en BEIJLTIJN: Saturni den 22 Octbr 1796
Pieter Hooghuis p.s. en Bieltje Heeres Havinga beide van Groningen pro qua Bartelt Jans als voormond [half oom].
Gecopuleerd den 13 [6 doorgehaald] Novbr 1796 op ’t Raadhuis door Gecomitt. der Municipaliteit. MK

BEIJLTIJN is een dochter van HEERE JACOBS HAVINGA en ROELFJE HARMS. Zij is gedoopt op 4 december 1774 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van BEIJLTIJN: Noorderkerk, Boterdiep

BEIJLTIJN is overleden op 29 oktober 1853 in Groningen GR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1853 [bron: Aktenummer 763]. BEIJLTIJN trouwde later op 7 juni 1827 in Groningen GR [bron: Aktenummer 117] met CARL OPTEN (1765-1851).

Beroep:

Winkeliersche


Kinderen van PIETER en BEIJLTIJN:

 

1 KLAAS PIETERS HOOGHUIS, geboren op 17 december 1797 in Groningen GR. Volgt V-a.

2 HEERES HOOGHUIS. Hij is gedoopt op 13 april 1800 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van HEERES: Martinikerk, bij Poelebrug

HEERES is overleden op 12 september 1821 in Groningen GR, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 september 1821 [bron: Aktenummer 517].

 


IV-b WILKE HOOGHUIS, zoon van KLAAS PIETERS HOOGHUIS (zie III) en JANTJEN WILKENS. Hij is gedoopt op 25 november 1781 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van WILKE: Nieuwekerk, Boterdiep

WILKE is overleden op 19 mei 1846 in Groningen GR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1846 [bron: Aktenummer 334].

Notitie bij WILKE: Bij volkstelling 16-12-1822 wonende Afd. G Wijk 1, nr. 25, oud (1806) X 237 (’t Woertje), totaal 4 mannen 2 vrouwen
Bij volkstelling 1830 wonende Afd. G, ’t Woertje 25
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. G, ’t Woertje 25

Beroep:

Timmermansknegt, timmerman, opzigter

WILKE:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27 april 1806 in Groningen GR met SJAMKE SWANK, 29 jaar oud, nadat zij op 12 april 1806 in Groningen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van WILKE en SJAMKE: Zaturdag den 12 April 1806
Wilke Hooghuis en Sjamke Swank beide van Groningen pro qua Jacobus Swank als broeder
in marge jura solvit
Bovenstaande Personen gecopuleert op zondag den 27 April 1806 door de Heren gecommitteerden, W. Wothers, J.H. Geertsema

SJAMKE is een dochter van RIPPE SWANK en CLAASJE JELIS MAΗON. Zij is gedoopt op 6 augustus 1776 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van SJAMKE: Rozenstraat

SJAMKE is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 17 januari 1811 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van SJAMKE: Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat (oz, F193)

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 24 november 1811 in Groningen GR [bron: Aktenummer 65] met ANNA VAN BOEKEREN, 26 jaar oud. ANNA is een dochter van JAN VAN BOEKEREN en SWAANTJE HARMS. Zij is gedoopt op 6 oktober 1785 in Groningen GR. ANNA is overleden op 7 oktober 1848 in Groningen GR, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 910].

Notitie bij ANNA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. G, Het Woerdje 25
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. G, Het Woerdje 25

Beroep:

Dienstmeid


Kinderen van WILKE en SJAMKE:

 

1 NN HOOGHUIS, levenloos geboren zoon, geboren op 12 november 1806 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van NN: 1806, geve bij dezen kennis dat den 12 Novbr. overleeden is in de geboorte zoon en dogter van W. Hooghuis en Sjanke Swank, gewond bij Kikentjeboog [Kijk in t Jatboog], E 110 Noorderhaven nz in de gang aldaar)

2 NN HOOGHUIS, levenloos geboren dochter, geboren op 12 november 1806 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van NN: 1806, geve bij dezen kennis dat den 12 Novbr. overleeden is in de geboorte zoon en dogter van W. Hooghuis en Sjanke Swank, gewond bij Kikentjeboog [Kijk in t Jatboog], E 110 Noorderhaven nz in de gang aldaar)

3 JANTJEN HOOGHUIS, gedoopt op 4 november 1807 in Groningen GR. Volgt V-b.

4 KLAASSIEN HOOGHUIS, gedoopt op 23 december 1810 in Groningen GR. Volgt V-c.


Kinderen van WILKE en ANNA:

 

5 ZWAANTJE HOOGHUIS, geboren op 7 september 1812 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1812 [bron: Aktenummer 664]. ZWAANTJE is overleden op 29 september 1812 in Groningen GR, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 september 1812 [bron: Aktenummer 711].

6 KLAAS HOOGHUIS, geboren op 7 november 1813 in Groningen GR. Volgt V-d.

7 SWAANTJE HOOGHUIS, geboren op 9 december 1814 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1814 [bron: Aktenummer 955]. SWAANTJE is overleden op 3 december 1816 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1816 [bron: Aktenummer 781].

8 JAN VAN BOEKEREN HOOGHUIS, geboren op 1 november 1817 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 november 1817 [bron: Aktenummer 855]. JAN is overleden op 7 april 1827 in Groningen GR, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1827 [bron: Aktenummer 468].

9 PIETER HOOGHUIS, geboren op 10 november 1820 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 november 1820 [bron: Aktenummer 901]. PIETER is overleden op 14 januari 1834 in Groningen GR, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1834 [bron: Aktenummer 33].

Notitie bij PIETER: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. G, Het Woerdje 25

10 ZWAANTJE HOOGHUIS, geboren op 15 oktober 1823 in Groningen GR. Volgt V-e.

11 GERRIT HOOGHUIS, geboren op 15 november 1826 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 november 1826 [bron: Aktenummer 880]. GERRIT is overleden op 1 december 1826 in Groningen GR, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1826 [bron: Aktenummer 2741].

12 NN HOOGHUIS, levenloos geboren zoon, geboren op 15 oktober 1828 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 oktober 1828 [bron: Aktenummer 740].

 


V-a KLAAS PIETERS HOOGHUIS is geboren op 17 december 1797 in Groningen GR, zoon van PIETER HOOGHUIS (zie IV-a) en BEIJLTIJN HEERES HAVINGA. Hij is gedoopt op 25 december 1797 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KLAAS: Noorderkerk, Nieuwe Boteringestraat
geb. Nationale Militie

KLAAS is overleden op 31 juli 1858 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 augustus 1858 [bron: Aktenummer 653].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Eigenaar huis en erf (H336) op de Diepen (Poelestraat hoek Oosterstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (F445) op de Noorderkerk (Violenstraat hoek Nieuwe Boteringestraat), en pakhuis (F449, Violenstraat), Groningen, 1832
Eigenaar huis en erf (G884) op de Martini Kerk (Sint Walburgstraat), Groningen, 1832

Beroep:

Koopman, Winkelier

KLAAS trouwde, 24 jaar oud, op 18 september 1822 in Groningen GR [bron: Aktenummer 181] met GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE, 21 jaar oud. GEERTRUIDA is geboren op 29 januari 1801 in Beerta GR, dochter van HARMANNUS SCHMAAL TEN HAVE en NANTJE STEFFENS DE BOER. Zij is gedoopt op 8 februari 1801 in Beerta GR. GEERTRUIDA is overleden op 4 april 1851 in Groningen GR, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1851 [bron: Aktenummer 222].

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178


Kinderen van KLAAS en GEERTRUIDA:

 

1 NN HOOGHUIS, levenloos geboren dochter, geboren op 22 augustus 1823 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1823 [bron: Aktenummer 558].

2 PIETER HOOGHUIS, geboren op 16 november 1824 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 november 1824 [bron: Aktenummer 959]. PIETER is overleden op 24 mei 1840 in Groningen GR, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1840 [bron: Aktenummer 405].

Notitie bij PIETER: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

3 BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS, geboren op 22 maart 1828 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1828 [bron: Aktenummer 274]. BIJLDINA is overleden op 27 november 1835 in Groningen GR, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 november 1835 [bron: Aktenummer 661].

Notitie bij BIJLDINA: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

4 HARMANNUS HERES HOOGHUIS, geboren op 11 augustus 1830 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1830 [bron: Aktenummer 683]. HARMANNUS is overleden op 7 juli 1831 in Groningen GR, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juli 1831 [bron: Aktenummer 463].

5 GEERTRUIDA HOOGHUIS, geboren op 21 juli 1832 in Groningen GR. Volgt VI-a.

6 HEERES HOOGHUIS, geboren op 12 juni 1835 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1835 [bron: Aktenummer 491]. HEERES is overleden op 7 september 1835 in Groningen GR, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1835 [bron: Aktenummer 507].

7 BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS, geboren op 25 oktober 1836 in Groningen GR. Volgt VI-b.

8 KLAAS HOOGHUIS, geboren op 10 juni 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1839 [bron: Aktenummer 500]. KLAAS is overleden op 23 oktober 1863 in Groningen GR, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 oktober 1863 [bron: Aktenummer 675].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Beroep:

Zeeman

 


V-b JANTJEN HOOGHUIS, dochter van WILKE HOOGHUIS (zie IV-b) en SJAMKE SWANK. Zij is gedoopt op 4 november 1807 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTJEN: A-kerk, Noorderhaven

JANTJEN is overleden op 5 mei 1882 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 mei 1882 [bron: Aktenummer 433]. JANTJEN trouwde, 32 jaar oud, op 22 december 1839 in Groningen GR [bron: Aktenummer 296] met JAN JACOBS PLOEG, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JANTJEN en JAN: Wettiging van 1 kind

JAN is geboren op 1 januari 1819 in Groningen GR, zoon van JACOB JANS PLOEG en ALBERDINA KRISTINA KRUIGER. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 8]. JAN is overleden op 22 augustus 1856 in Groningen GR, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1856 [bron: Aktenummer 728].

Beroep:

Stoelmaker, schrijnwerkersnecht, schrijnwerker


Kinderen van JANTJEN en JAN:

 

1 JACOB JAN PLOEG, geboren op 28 april 1839 in Groningen GR. Volgt VI-c.

2 WILKE PLOEG, geboren op 24 december 1841 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1046]. WILKE is overleden op 29 maart 1850 in Groningen GR, 8 jaar oud.

3 ALBERT PLOEG, geboren op 31 augustus 1843 in Groningen GR. Volgt VI-d.

4 MARTEN PLOEG, geboren op 17 juli 1846 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juli 1846 [bron: Aktenummer 636]. MARTEN is overleden op 23 juni 1848 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juni 1848 [bron: Aktenummer 640].

5 NN PLOEG, levenloos geboren zoon, geboren op 3 augustus 1849 in Groningen GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1849 [bron: Aktenummer 1006].

6 ALBERDINA CHRISTINA PLOEG, geboren op 4 september 1850 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1850 [bron: Aktenummer 778]. ALBERDINA is overleden op 18 februari 1879 in Groningen GR, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 februari 1879 [bron: Aktenummer 149].

Beroep:

Naaister

 


V-c KLAASSIEN HOOGHUIS, dochter van WILKE HOOGHUIS (zie IV-b) en SJAMKE SWANK. Zij is gedoopt op 23 december 1810 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van KLAASSIEN: Nieuwekerk, Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat

KLAASSIEN is overleden op 23 februari 1878 in Groningen GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1878 [bron: Aktenummer 190].

Notitie bij KLAASSIEN: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. P, Breedegang 215 kamer

Beroep:

Dienstmeid, arbeidster

KLAASSIEN trouwde, 24 jaar oud, op 17 mei 1835 in Groningen GR [bron: Aktenummer 109] met EBEL MAGNIN, 23 jaar oud. EBEL is geboren op 14 juni 1811 in Winschoten GR, zoon van JEREMIAS MAGNIN en CLARA HENRIΛTTA SLIJKER. EBEL is overleden op 9 maart 1852 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 maart 1852 [bron: Aktenummer 175].

Notitie bij EBEL: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. P, Breedegang 215 kamer
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. P, Breedegang 215 kamer

Beroep:

Hoornblazer bij het 1e bataljon der 1e afdeling mobiele Groninger Schutterij in garnizoen te Groningen, oppasser, bediende


Kinderen van KLAASSIEN en EBEL:

 

1 JEREMIAS MAGNIN, geboren op 16 september 1835 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1835 [bron: Aktenummer 759].

Notitie bij JEREMIAS: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. P, Breedegang 215 kamer

2 WILKE MAGNIN, geboren op 4 februari 1837 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 107]. WILKE is overleden op 3 december 1837 in Groningen GR, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 december 1837 [bron: Aktenummer 882].

3 KLARA HENRIETTA MAGNIN, geboren op 30 september 1838 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 838]. KLARA is overleden op 9 februari 1843 in Groningen GR, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 februari 1843 [bron: Aktenummer 126].

Notitie bij KLARA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. P, Breedegang 215 kamer

4 WILKE MAGNIN, geboren op 27 mei 1840 in Groningen GR. Volgt VI-e.

5 SJAMKE MAGNIN, geboren op 29 september 1841 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 777]. SJAMKE is overleden op 20 augustus 1863 in Groningen GR, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1863 [bron: Aktenummer 554].

6 PAUL MAGNIN, geboren op 28 maart 1844 in Groningen GR. Volgt VI-f.

7 JAN JACOBS MAGNIN, geboren op 28 augustus 1847 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 610]. JAN is overleden op 23 juli 1849 in Groningen GR, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1849 [bron: Aktenummer 805].

8 HINDRIK MAGNIN, geboren op 18 april 1849 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 406]. HINDRIK is overleden op 23 februari 1852 in Groningen GR, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1852 [bron: Aktenummer 139].

9 CLARA HENRIETTE MAGNIN, geboren op 7 september 1851 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 829]. CLARA is overleden op 5 oktober 1855 in Groningen GR, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1855 [bron: Aktenummer 843].

 


V-d KLAAS HOOGHUIS is geboren op 7 november 1813 in Groningen GR, zoon van WILKE HOOGHUIS (zie IV-b) en ANNA VAN BOEKEREN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 november 1813 [bron: Aktenummer 834]. KLAAS is overleden op 2 augustus 1866 in Groningen GR, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1866 [bron: Aktenummer 1584].

Notitie bij KLAAS: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. G, Het Woerdje 25
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. S, Aa Poortenwal 3-a

Beroep:

Scheepstimmermansknecht, agent van politie

KLAAS trouwde, 24 jaar oud, op 20 mei 1838 in Groningen GR [bron: Aktenummer 116] met ELISABETH TIELMAN, 30 jaar oud. ELISABETH is een dochter van HIERONIJMUS TIELMAN en ANTJE LIESTER. Zij is gedoopt op 14 februari 1808 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van ELISABETH: Martinikerk, Nieuwe Ebbingestraat

ELISABETH is overleden op 29 september 1881 in Groningen GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 september 1881 [bron: Aktenummer 893].

Beroep:

Dienstmeid


Kinderen van KLAAS en ELISABETH:

 

1 WILKE HOOGHUIS, geboren op 21 oktober 1839 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 884].

2 HIERONIMUS HOOGHUIS, geboren op 23 oktober 1842 in Groningen GR. Volgt VI-g.

3 ANNA FREDERIKA HOOGHUIS, geboren op 4 november 1845 in Groningen GR. Volgt VI-h.

4 JAN JACOBS HOOGHUIS, geboren op 27 oktober 1850 in Groningen GR. Volgt VI-i.

 


V-e ZWAANTJE HOOGHUIS is geboren op 15 oktober 1823 in Groningen GR, dochter van WILKE HOOGHUIS (zie IV-b) en ANNA VAN BOEKEREN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1823 [bron: Aktenummer 862]. ZWAANTJE is overleden op 1 juni 1892 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1892 [bron: Aktenummer 571].

Notitie bij ZWAANTJE: Bij volkstelling 1830 wonende Afd. G, Het Woerdje 25
Bij volkstelling 1840 wonende Afd. G, Het Woerdje 25

ZWAANTJE trouwde, 36 jaar oud, op 8 juli 1860 in Groningen GR [bron: Aktenummer 180] met JOHANNES RINKSMA, 38 jaar oud. JOHANNES is geboren op 19 februari 1822 in Rotstergaast Schoterland, zoon van EGBERT RINKES RINKSMA en SIEPKJEN JOHANNES FRANKEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1822 [bron: Aktenummer B24]. JOHANNES is overleden op 17 februari 1883 in Groningen GR, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1883 [bron: Aktenummer 234].

Beroep:

Arbeider


VI-a GEERTRUIDA HOOGHUIS is geboren op 21 juli 1832 in Groningen GR, dochter van KLAAS PIETERS HOOGHUIS (zie V-a) en GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1832 [bron: Aktenummer 448].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: moeder

GEERTRUIDA is overleden op 28 januari 1901 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901 [bron: Aktenummer 161]. Zij is begraven op 2 februari 1901 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 43-3

Notitie bij GEERTRUIDA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Vanaf 1890 hield zij een kosthuis op het Hooge der Aa 256 b.
Kostgangers waren de "photografist" Jacob Niestadt (1872-1916), de koopman Harco Hilarius Huitsing (1846-1930) en zijn zus Johanna Margaretha Huitsing (1843-1928), buitenechtelijke kinderen van Johan Hora Siccama van de Harkstede (1787-1880) en Grietje Huitsing (1813-1889), de apothekersbediende Albert Pieter de Jonge (1866-1921), de latere bakker Kasper Reinink (1865-1924), Johannes Cornelis Adriaan Boudewijnse (1858-<1900) en de luitenant infanterie Jan Pieter Weegewijs (1873-1918).

GEVRAAGD: Een bedaarde, flinke Dienstbode, die goed kan wasschen en spoelen: loon f 1.50 per week. Wed. VAN DIJKUM, Noorderb.singel b/d Ambachtsschool.
adv. Nieuwsblad van het Noorden, 18-07-1899

Adressen:

vanaf 1870

   

Horensche Dijk 120, Groningen GR

vanaf 1871

   

Kleine Rozenstraat 65, Groningen GR

vanaf 30-01-1873

   

Delft ZH?

vanaf 1876

   

Studentenpad 46-2, Groningen GR

vanaf 1880

   

Selverder Diep 101, Groningen GR

vanaf 1884

   

Zuiderhaven 256-a, Groningen GR

vanaf 1890

   

Hooge der Aa 256-b, Groningen GR (Hield kostgangers)

vanaf 1896

   

Westersingel 384-a, Groningen GR (tegenover meubelfabriek Huizinga)

vanaf 1898

   

Nieuwe Boteringestraat 147, Groningen GR

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19, Groningen GR (overlijden)

GEERTRUIDA trouwde, 21 jaar oud, op 10 november 1853 in Groningen GR [bron: Aktenummer 252] met WILLEM VAN DIJKUM, 23 jaar oud. WILLEM is geboren op 24 februari 1830 in Heveskes GR, zoon van GARBRAND HINDRIKS VAN DIJKUM en JANTJE GOEDHUIS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1830 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van WILLEM: Willem I ?

WILLEM is overleden op 5 mei 1870 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1870 [bron: Aktenummer 458].

Notitie bij WILLEM: De ondergeteekende berigt, dat hij de Affaire van KRUIDENIER heeft overgedragen aan zijnen Schoonzoon; bedankende voor de genotene gunst, beveel ik mijnen Opvolger aan.
Groningen, 11 Mei 1854. KLAAS HOOGHUIS.
Ingevolge bovenstaande advertentie de AFFAIRE van mijnen Schoonvader hebbende overgenomen , beveel ik mij in de gunst van mijne Stad- en Landgenooten aan.
Groningen, 11 Mei 1854. WILLEM van DIJKUM, Nieuwe Boteringestraat.
adv. Groninger courant, 12-05-1854

De ondergeteekende maakt bekend, dat met den eersten Mei zijn BILJART- en KOFFIJHUIS zal geopend worden op den hoek van de Ooster- en Poelestraten, en zich minzaam aanbeveelt in de gunst van zijne geλerde Stadgenooten.
W. vak DIJKUM.
adv. Groninger courant, 30-04-1856

MUZIJK EN BAL, op DINGSDAG en WOENSDAG e.k., bij W. van DIJKUM, op den hoek van de Ooster- en Poelestraten.
adv. Groninger courant, 18-05-1856

Adressen:

vanaf 1853

   

Nieuwe Boteringestraat N178 hoek Violenstraat, Groningen GR (bij schoonvader, geboorte Geertruida)

vanaf 1855

   

Buiten A poort U52, Groningen GR

vanaf 1856

   

Havenstraat L48 (geboorte Garbrand)

vanaf 05-1856

   

Oosterstraat D1-b (geboorte Christina)

vanaf 1860

   

Oosterstraat D1-a, Groningen GR

vanaf 1860

   

Violenstraat N165, Groningen GR

vanaf 1861

   

Brugstraat H113-a, Groningen GR

vanaf 07-10-1861

   

Amsterdam NH

vanaf 31-05-1862

   

Groote Rosenstraat L201-2, Groningen GR

vanaf 1863

   

Poelenstraat O19, Groningen GR

vanaf 1865

   

Buiten Ebbinge poort Korreweg W56-5, Groningen GR (geboorte Willemina)

vanaf 1867

   

De Dwinger, Groote Kruisstraat L252, Groningen GR

vanaf 1868

   

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat M165, Groningen GR

vanaf 08-06-1869

   

Eelde DR

vanaf 1870

   

Horensche Dijk U120, Groningen GR (overlijden)

Beroepen:

vanaf 1850

   

Verversleerling

tot 1853

   

Bloemkweker

vanaf 1853

   

Zonder

vanaf 11-05-1854

   

Kruidenier

vanaf 1856

   

Commissionair

vanaf 01-05-1856

   

Koffiehuishouder

vanaf 1862

   

Commissionair

vanaf 1865

   

Kantoorbediende


Kinderen van GEERTRUIDA en WILLEM:

 

1 GEERTRUIDA VAN DIJKUM, geboren op 25 januari 1854 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1854 [bron: Aktenummer 91].

Notitie bij de geboorte van GEERTRUIDA: (groot)moeder (m)

GEERTRUIDA is overleden op 24 september 1899 in Groningen GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 september 1899 [bron: Aktenummer 851]. Zij is begraven op 29 september 1899 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van GEERTRUIDA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 42-1

Notitie bij GEERTRUIDA: Groningen, lidmaat 25/03/1879

Adres:

Behuizing Letter N No. 89 (bij overlijden)

2 GARBRAND HINDERKS VAN DIJKUM, geboren op 1 januari 1856 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1856 [bron: Aktenummer 10].

Notitie bij de geboorte van GARBRAND: grootvader (v)

GARBRAND is overleden op 13 april 1874 in Groningen GR, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1874 [bron: Aktenummer 345].

Beroep:

Kleermaker

3 CHRISTINA VAN DIJKUM, geboren op 19 maart 1859 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1859 [bron: Aktenummer 247].

Notitie bij de geboorte van CHRISTINA: oudtante (v)

CHRISTINA is overleden op 8 augustus 1884 in Groningen GR, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 augustus 1884 [bron: Aktenummer 799]. Zij is begraven op 13 augustus 1884 in Groningen GR.

Notitie bij overlijden van CHRISTINA: Noorder begraafplaats 4 klasse, 36 rij no 42-2

Notitie bij CHRISTINA: Gefotografeerd in 1883-1884 door Elias (Elkan) Abraham Sanders te Groningen (Oosterstraat, hoek Donkersgang)

4 WILLEMINA VAN DIJKUM, geboren op 26 januari 1865 in Groningen GR. Volgt VII-a.

 


VI-b BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS is geboren op 25 oktober 1836 in Groningen GR, dochter van KLAAS PIETERS HOOGHUIS (zie V-a) en GEERTRUIDA SCHMAAL TEN HAVE. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1836 [bron: Aktenummer 868]. BIJLDINA is overleden op 3 maart 1898 in Zaandam NH, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 maart 1898 [bron: Aktenummer 55].

Notitie bij BIJLDINA: Bij volkstelling 1840 wonende Afd. N, Nieuwe Boteringestraat 178

Zij kon niet schrijven.

BIJLDINA:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 8 april 1858 in Groningen GR [bron: Aktenummer 53] met JOHANNES VAN DEN BERG, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van BIJLDINA en JOHANNES: na huwelijk vertrokken naar Harlingen

JOHANNES is geboren op 14 november 1816 in Delft ZH [bron: Aktenummer 435], zoon van JAN VAN DEN BERG en GEERTRUIJ SPOEL. JOHANNES is overleden op 22 september 1862 in Delft ZH, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1862 [bron: Aktenummer 479].

Beroep:

Machinist

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 23 december 1863 in Rotterdam ZH [bron: Aktenummer 929] met JOHANNES HENDRIK PIETERSE, 23 jaar oud. JOHANNES is geboren op 29 september 1840 in Rotterdam ZH, zoon van HENDRIK PIETERSE en MARIA CATHARINA BLAIRON. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 2259]. JOHANNES is overleden na 1908, minstens 68 jaar oud.

Beroep:

Machinewerker, metaaldraaier


Kinderen van BIJLDINA en JOHANNES (2):

 

1 HENDRIK PIETERSE, geboren op 22 december 1865 in Delft ZH. Volgt VII-b.

2 JOHANNES HENDRIK PIETERSE, geboren op 28 oktober 1867 in Delft ZH. Volgt VII-c.

3 CAREL JOHANNES PIETERSE, geboren op 14 juni 1869 in Delft ZH. Volgt VII-d.

4 KLAAS PIETERSE, geboren op 27 augustus 1870 in Delft ZH. Volgt VII-e.

5 JACOB PIETERSE, geboren op 21 mei 1874 in Delft ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 mei 1874 [bron: Aktenummer 343]. JACOB is overleden op 18 december 1874 in Delft ZH, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 644].

6 GEERTRUIDA PIETERSE, geboren op 3 november 1875 in Delft ZH. Volgt VII-f.

7 MARIA CATHARINA PIETERSE, geboren op 7 november 1880 in Delft ZH. Volgt VII-g.

 


VI-c JACOB JAN PLOEG is geboren op 28 april 1839 in Groningen GR, zoon van JAN JACOBS PLOEG en JANTJEN HOOGHUIS (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 403].

Notitie bij de geboorte van JACOB: Jacob Jan Hooghuis

JACOB is overleden op 9 juni 1890 in Groningen GR, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 juni 1890 [bron: Aktenummer 675].

Beroep:

Stoelmaker

JACOB trouwde, 26 jaar oud, op 11 juni 1865 in Groningen GR [bron: Aktenummer 159] met JANTJE OLTHOFF, 22 jaar oud. JANTJE is geboren op 27 augustus 1842 in Groningen GR, dochter van EVERT OLTHOFF en GRIETJE MIJS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 768]. JANTJE is overleden op 2 september 1898 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 september 1898 [bron: Aktenummer 841].


Kind van JACOB en JANTJE:

 

1 JANTJE PLOEG, geboren op 23 juni 1865 in Groningen GR. Volgt VII-h.

 


VI-d ALBERT PLOEG is geboren op 31 augustus 1843 in Groningen GR, zoon van JAN JACOBS PLOEG en JANTJEN HOOGHUIS (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 688]. ALBERT is overleden op 15 juli 1903 in Groningen GR, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juli 1903 [bron: Aktenummer 706].

Beroep:

Timmermansknecht, agent van politie

ALBERT trouwde, 24 jaar oud, op 19 juli 1868 in Groningen GR [bron: Aktenummer 249] met ANTJE HOFMAN, 29 jaar oud. ANTJE is geboren op 21 juni 1839 in Groningen GR, dochter van NN NN en GRIETJE DERK HOFMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 juni 1839 [bron: Aktenummer 534]. ANTJE is overleden op 9 mei 1926 in Groningen GR, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1926 [bron: Aktenummer 563].

Beroep:

Dienstmeid


Kinderen van ALBERT en ANTJE:

 

1 JAN JAKOB PLOEG, geboren op 18 oktober 1870 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 oktober 1870 [bron: Aktenummer 1071]. JAN is overleden op 20 oktober 1870 in Groningen GR, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 oktober 1870 [bron: Aktenummer 999].

2 GRIETJE PLOEG, geboren op 9 oktober 1871 in Groningen GR. Volgt VII-i.

3 JANTJE JACOBA PLOEG, geboren op 1 januari 1874 in Groningen GR. Volgt VII-j.

4 ALBERDINA CHRISTINA PLOEG, geboren op 8 november 1875 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 november 1875 [bron: Aktenummer 1257]. ALBERDINA is overleden op 21 maart 1878 in Groningen GR, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 maart 1878 [bron: Aktenummer 284].

5 JAN JACOB PLOEG, geboren op 16 oktober 1878 in Groningen GR. Volgt VII-k.

6 JACOB JAN PLOEG, geboren op 28 november 1880 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1489]. JACOB is overleden op 21 december 1880 in Groningen GR, 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1880 [bron: Aktenummer 1226].

7 GEERT PLOEG, geboren op 28 november 1880 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1490].

Notitie bij de geboorte van GEERT: Tweeling

GEERT is overleden op 18 december 1880 in Groningen GR, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 december 1880 [bron: Aktenummer 1215].

8 ALBERT PLOEG, geboren op 16 februari 1882 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 209].

Notitie bij de geboorte van ALBERT: Tweeling

ALBERT is overleden op 22 januari 1903 in Haren GR, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 januari 1903 [bron: Aktenummer 9].

Notitie bij overlijden van ALBERT: Groningen, 30/01/1903, aktenummer 117

Beroep:

Kleermaker

 


VI-e WILKE MAGNIN is geboren op 27 mei 1840 in Groningen GR, zoon van EBEL MAGNIN en KLAASSIEN HOOGHUIS (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 504]. WILKE is overleden na 1911, minstens 71 jaar oud.

Beroep:

Kleermaker

WILKE trouwde, 25 jaar oud, op 5 november 1865 in Groningen GR [bron: Aktenummer 280] met JOHANNA JANSSEN, 29 jaar oud. JOHANNA is geboren op 4 september 1836 in Groningen GR, dochter van HARM JANSSEN en KATARINA ELISABETH THIEL. JOHANNA is overleden op 1 juni 1911 in Groningen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1911 [bron: Aktenummer 557].

Beroep:

Naaister


Kinderen van WILKE en JOHANNA:

 

1 EBEL MAGNIN, geboren op 11 september 1866 in Groningen GR. Volgt VII-l.

2 HARM MAGNIN, geboren op 12 februari 1869 in Groningen GR. Volgt VII-m.

3 KATARINA ELISABETH MAGNIN, geboren op 2 december 1871 in Woltersum GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 169]. KATARINA is overleden op 13 februari 1878 in Groningen GR, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1878 [bron: Aktenummer 146].

 


VI-f PAUL MAGNIN is geboren op 28 maart 1844 in Groningen GR, zoon van EBEL MAGNIN en KLAASSIEN HOOGHUIS (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 316]. PAUL is overleden op 11 juli 1889 in Groningen GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1889 [bron: Aktenummer 681].

Beroep:

Kleermaker

PAUL trouwde, 34 jaar oud, op 28 november 1878 in Groningen GR [bron: Aktenummer 330] met ANNA CATHARINA FOLKERS, 32 jaar oud. ANNA is geboren op 3 oktober 1846 in Groningen GR, dochter van TEUNIS FOLKERS en ANNA VISSCHER. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 836]. ANNA is overleden op 25 juli 1903 in Groningen GR, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1903 [bron: Aktenummer 734].


Kinderen van PAUL en ANNA:

 

1 KLAASJE MAGNIN, geboren op 21 mei 1880 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 713].

2 ANNA MAGNIN, geboren op 11 juni 1882 in Groningen GR. Volgt VII-n.

3 SCHORLOTTA MAGNIN, geboren op 12 november 1884 in Groningen GR. Volgt VII-o.

4 JANTJE MAGNIN, geboren op 2 februari 1889 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 136].

 


VI-g HIERONIMUS HOOGHUIS is geboren op 23 oktober 1842 in Groningen GR, zoon van KLAAS HOOGHUIS (zie V-d) en ELISABETH TIELMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1842 [bron: Aktenummer 943]. HIERONIMUS is overleden op 15 mei 1888 in Groningen GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1888 [bron: Aktenummer 497].

Beroep:

Arbeider

HIERONIMUS trouwde, 32 jaar oud, op 23 mei 1875 in Groningen GR [bron: Aktenummer 150] met JANTJE VAN BRUGGEN, 35 jaar oud. JANTJE is geboren op 18 december 1839 in Groningen GR, dochter van HARM JANNES VAN BRUGGEN en ANJE LUURTS HAMMENGA. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1076]. JANTJE is overleden op 2 juli 1917 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1917 [bron: Aktenummer 965].

Beroep:

Dienstmeid


Kind van HIERONIMUS en JANTJE:

 

1 KLAAS HOOGHUIS, geboren op 28 december 1876 in Hoogkerk GR. Volgt VII-p.

 


VI-h ANNA FREDERIKA HOOGHUIS is geboren op 4 november 1845 in Groningen GR, dochter van KLAAS HOOGHUIS (zie V-d) en ELISABETH TIELMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 919]. ANNA is overleden op 7 maart 1933 in Zuidlaren DR, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 maart 1933 [bron: Aktenummer 27].

Notitie bij overlijden van ANNA: Groningen, 10/03/1933, Aktenummer 369

ANNA trouwde, 23 jaar oud, op 14 februari 1869 in Groningen GR [bron: Aktenummer 31] met KLAAS OOSTERHOF, 27 jaar oud. KLAAS is geboren op 6 juni 1841 in Groningen GR, zoon van AITE PIETERS OOSTERHOF en ANJE WAIJES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1841 [bron: Aktenummer 462]. KLAAS is overleden op 20 oktober 1925 in Groningen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 oktober 1925 [bron: Aktenummer 1110].

Beroep:

Zeepziedersknecht


Kinderen van ANNA en KLAAS:

 

1 EIKO OOSTERHOF, geboren op 17 augustus 1869 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 augustus 1869 [bron: Aktenummer 796]. EIKO is overleden op 18 augustus 1869 in Groningen GR, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1869 [bron: Aktenummer 691].

2 KLAAS OOSTERHOF, geboren op 11 september 1870 in Groningen GR. Volgt VII-q.

3 ANTJE OOSTERHOF, geboren op 13 augustus 1873 in Groningen GR. Volgt VII-r.

4 ELISABETH OOSTERHOF, geboren op 13 juni 1876 in Groningen GR. Volgt VII-s.

5 EIKO PIETER OOSTERHOF, geboren op 5 februari 1879 in Groningen GR. Volgt VII-t.

 


VI-i JAN JACOBS HOOGHUIS is geboren op 27 oktober 1850 in Groningen GR, zoon van KLAAS HOOGHUIS (zie V-d) en ELISABETH TIELMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1850 [bron: Aktenummer 968]. JAN is overleden op 24 maart 1891 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 maart 1891 [bron: Aktenummer 362].

Beroep:

Stucadoor

JAN trouwde, 26 jaar oud, op 6 juni 1877 in Groningen GR [bron: Aktenummer 219] met GEERTRUIDA VAN DER BERG, 23 jaar oud. GEERTRUIDA is geboren op 26 april 1854 in Groningen GR, dochter van PIETER VAN DER BERG en JANTIEN VENEMA.


Kind van JAN en GEERTRUIDA:

 

1 JANTIEN HOOGHUIS, geboren op 8 juni 1878 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1878 [bron: Aktenummer 801].

 


VII-a WILLEMINA VAN DIJKUM is geboren op 26 januari 1865 in Groningen GR, dochter van WILLEM VAN DIJKUM en GEERTRUIDA HOOGHUIS (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1865 [bron: Aktenummer 102].

Notitie bij de geboorte van WILLEMINA: vader

WILLEMINA is overleden op 22 juli 1933 in Groningen GR, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1933 [bron: Aktenummer 952].

Notitie bij WILLEMINA: Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid, door Johannes Bunyan. Ter geschenk van M. Weersema. Aan W. van Dijkum op de Zondagschool in het jaar 1880.

Aangeboden, een net gemeubileerde Kamer met kost en inwoning. Adres W. v. DIJKUM. Groote Lelie straat 46-4, bij ’t Plantsoen. (Nieuwsblad van het Noorden, 05-08-1913)

Een net gemeubileerde BOVENVOORKAMER met frissche slaapkamer, zeer geschikt voor twee vrienden, met volledig pension. Adres W. v. DIJKUM. Gr. Leliestraat 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 05-06-1914, 06-06-1914)

Een gemeub. VOORKAMER met slaapkamer en volledig pension. Adres W. v. DIJKUM, Gr. Leliestr. 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 17-06-1914)

Een gem. Voorkamer voor 2 vrienden of broers. Adres VAN DIJKUM, Graaf Adolfstraat 30. (Nieuwsblad van het Noorden, 18-02-1922)

Een net gem. Kamer voor 2 vrienden of broers, met pension VAN DIJKUM, Graat Adolfstraal 30. (Nieuwsblad van het Noorden, 24-06-1922)

Adressen:

vanaf 1900

   

Noorderbinnensingel 19

vanaf 1902

   

Kerklaan 84, Groningen GR

vanaf 1905

   

Groote Leliestraat 46-7, Groningen GR

vanaf 1919

   

Graaf Adolfstraat 30, Groningen GR

vanaf 12-09-1926

   

Groote Appelstraat 42-3, Groningen GR

vanaf 21-05-1927

   

Driemolendrift 9, Groningen GR

Beroep:

Houdster waschinrichting

WILLEMINA begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1889 in Groningen GR met NN NN.

Beroep:

Notaris te Groningen


Kind van WILLEMINA en NN:

 

1 CHRISTIAAN VAN DIJKUM, geboren op 19 maart 1890 in Groningen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1890 [bron: Aktenummer 409].

Notitie bij de geboorte van CHRISTIAAN: Buitenechtelijke relatie
Aangifte vroedvrouw Maria Berkenhamer

CHRISTIAAN is overleden op 11 maart 1975 in Deventer OV, 84 jaar oud. Hij is begraven op 14 maart 1975 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van CHRISTIAAN: Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-1

Notitie bij CHRISTIAAN: Namens de vader (naam achtergehouden) als toeziend voogd: zijn collega Campegius Willem Rengers Hora Siccama, notaris te Groningen
Geb. 02/07/ 1845 te Hoogezand
Ovl. 07/11/1897 te Groningen

Adressen:

van 01-03-1919 tot 19-12-1921

   

Johan Willem Frisostraat 38, Groningen GR (Geboorte Egbert)

vanaf 1921

   

Poortstraat 102 bis, Utrecht UT

vanaf 21-05-1927

   

1e Weerdsweg 29 (111), Deventer OV

vanaf 1939

   

Kleine Overstraat 79, Deventer OV

vanaf 16-02-1945

   

2e Pauwenlandstraat 25, Deventer OV

vanaf 15-06-1945

   

1e Weerdsweg 71, Deventer OV

vanaf 24-11-1945

   

Verlengde Kazernestraat 56, Deventer OV

Beroepen:

van 29-05-1914 tot 1918

   

Houder waschinrichting

van 1919 tot 1920

   

Chemiker

van 1920 tot 10-01-1921

   

Verkoper Uco poetsartikelen

van 01-04-1921 tot 31-08-1921

   

Reiziger bereide verf J.H. Pauls’ Fabrieken

tot 30-06-1926

   

Medefirmant Spiegel poetsartikelen

vanaf 01-07-1926

   

Districtsvertegenwoordiger De Amstel en Erdal

CHRISTIAAN:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18 mei 1914 in Groningen GR [bron: Aktenummer 222] met KLASIENA ARKEMA, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CHRISTIAAN en KLASIENA: Ondertrouwd : CHR. VAN DIJKUM en KLAZINA E. ARKEMA. Groningen, 29 April 1914. Gr. Leliestraat 46-7. Huwelijksvoltrekking 18 Mei a.s. (Nieuwsblad van het Noorden, 29-04-1914)

Getrouwd: CHR. v. DIJKUM en KLAZINA E. ARKEMA. Groningen, 18 Mei 1914. Groote Leliestraat 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 19-05-1914)

KLASIENA is geboren op 5 juli 1879 in Ten Boer GR, dochter van EGBERT ARKEMA en JULLINA SCHOLMA. KLASIENA is overleden op 12 augustus 1932 in Deventer OV, 53 jaar oud. Zij is begraven op 15 augustus 1932 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van KLASIENA: Predicatie Mattheus 5:8
Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-3

(2) trouwde, 55 jaar oud, op 13 november 1945 in Deventer OV met GRIETJE BIRZA, 65 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CHRISTIAAN en GRIETJE: Ds H. Mulder

GRIETJE is geboren op 5 november 1880 in Obergum Winsum GR, dochter van REINDER BIRZA en ANNA VENHUIZEN. GRIETJE is overleden op 5 juli 1968 in Deventer OV, 87 jaar oud. Zij is begraven op 9 juli 1968 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van GRIETJE: Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-2

GRIETJE is weduwe van ALBERTUS ANTONIUS KLEIN WOOLTHUIS (1880-1920), met wie zij trouwde op 21 juli 1904 in Deventer OV [bron: Aktenummer 120].

Notitie bij GRIETJE: Gedurende WO II verleende zij tot het einde van de oorlog onderdak aan het Joodse echtpaar Pinchas Peereboom (1898-1970) en Eva Peereboom-Lap (1896-1978) uit Amsterdam. Hun dochter Sonja (Sara, 1929-1977) was ondergedoken aan de Geerdinksweg 64 in Hengelo. Hun andere dochter Fiety (Sophia, 1924-1942) is gedeporteerd naar Westerbork en in Auschwitz om het leven gebracht.

Grietjes huis, Verlengde Kazernestraat 56 te Deventer, diende af en toe tevens als veilige doorgangshaven voor bemanningsleden van neergeschoten geallieerde vliegtuigen.

In gereformeerde kringen [te Deventer] lokte de per 1 april 1942 ingevoerde Arbeidsdienst verzetsdaden uit... Predikanten waarschuwden openlijk van de kansel voor de gevaren van de Arbeidsdienst. Sommige gemeenteleden gingen op huisbezoek om jonge mannen ervan te weerhouden zich te melden voor de Arbeidsdienst. Het leidde ertoe dat er onderduikadressen moesten komen. In het voorjaar van 1943 hield ds. H. Mulder en ouderling L. van der Wal zich hiermee bezig... Er kwam een samenwerking met de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). De voordelen waren snel duidelijk. Voor het verwerven van bijvoorbeeld distributiebonnen zouden zij niet langer uitsluitend op eigen bronnen aangewezen zijn. Bovendien konden onderduikers en onderduikadressen met andere groepen worden uitgewisseld. Leider van de Deventer LO-afdeling werd betonfabrikant Thom Wildeboer (bron: Klakkende laarzen aan de IJssel, Klaas Vos, 1995).

Beroep:

Werkneemster Deventer Capsulefabriek DAIM

 


VII-b HENDRIK PIETERSE is geboren op 22 december 1865 in Delft ZH, zoon van JOHANNES HENDRIK PIETERSE en BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 798].

Beroep:

Metaaldraaier

HENDRIK trouwde, 30 jaar oud, op 13 mei 1896 in Delft ZH [bron: Aktenummer 80] met JANTJE VINK, 30 jaar oud. JANTJE is geboren op 11 november 1865 in Dokkum, dochter van HARMEN VINK en TJITSKE HAAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 november 1865 [bron: Aktenummer 117].


VII-c JOHANNES HENDRIK PIETERSE is geboren op 28 oktober 1867 in Delft ZH, zoon van JOHANNES HENDRIK PIETERSE en BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 732]. JOHANNES is overleden op 16 april 1945 in Zaandam NH, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 april 1945 [bron: Aktenummer 282].

Beroep:

Metaaldraaier

JOHANNES trouwde, 27 jaar oud, op 30 januari 1895 in Delft ZH [bron: Aktenummer 12] met MARIA VERMEULEN, 25 jaar oud. MARIA is geboren op 7 september 1869 in Delft ZH, dochter van JACOBUS VERMEULEN en CATHARINA MARIA GERARDA VAN DER GAAG. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 601]. MARIA is overleden op 23 februari 1940 in Zaandam NH, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1940 [bron: Aktenummer 87].


VII-d CAREL JOHANNES PIETERSE is geboren op 14 juni 1869 in Delft ZH, zoon van JOHANNES HENDRIK PIETERSE en BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1869 [bron: Aktenummer 404]. CAREL is overleden op 2 augustus 1946 in Rijswijk ZH, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 125].

Beroep:

Boekdrukker

CAREL trouwde, 24 jaar oud, op 17 augustus 1893 in Schiedam ZH [bron: Aktenummer 125] met MARINA KALIS, 24 jaar oud. MARINA is geboren op 22 maart 1869 in Schiedam ZH, dochter van BASTIAAN KALIS en KLARA GOMMEL. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 213]. MARINA is overleden op 5 juni 1951 in Rijswijk ZH, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 135].


VII-e KLAAS PIETERSE is geboren op 27 augustus 1870 in Delft ZH, zoon van JOHANNES HENDRIK PIETERSE en BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 579]. KLAAS is overleden op 25 december 1944 in Voorburg ZH, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1944 [bron: Aktenummer 453].

Beroep:

Werkman

KLAAS trouwde, 29 jaar oud, op 6 september 1899 in Delft ZH [bron: Aktenummer 154] met MARIA VAN DER OORD, 24 jaar oud. MARIA is geboren op 13 september 1874 in Alkmaar NH, dochter van JAN VAN DER OORD en ANTJE BOES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 september 1874 [bron: Aktenummer 300]. MARIA is overleden vσσr 1944, ten hoogste 70 jaar oud.


VII-f GEERTRUIDA PIETERSE is geboren op 3 november 1875 in Delft ZH, dochter van JOHANNES HENDRIK PIETERSE en BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 779]. GEERTRUIDA trouwde, 32 jaar oud, op 29 mei 1908 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.2C;fol.23] met FEIKE DE WILDE, 33 jaar oud. FEIKE is geboren op 28 juni 1874 in Leeuwarden FRL, zoon van GERRIT DE WILDE en YTJE DE VRIES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juni 1874 [bron: Aktenummer 460].

Beroep:

Broodbakker


VII-g MARIA CATHARINA PIETERSE is geboren op 7 november 1880 in Delft ZH, dochter van JOHANNES HENDRIK PIETERSE en BIJLDINA NANKINA HOOGHUIS (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 864]. MARIA trouwde, 24 jaar oud, op 3 augustus 1905 in Amsterdam NH [bron: Aktenummer reg.4F;fol.13v] met DIRK BAKKER, 24 jaar oud. DIRK is geboren op 30 januari 1881 in Zaandam NH, zoon van PHILIPPUS BAKKER en ELISABETH HEIJNES. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1881 [bron: Aktenummer 38].

Beroep:

Winkelier


VII-h JANTJE PLOEG is geboren op 23 juni 1865 in Groningen GR, dochter van JACOB JAN PLOEG (zie VI-c) en JANTJE OLTHOFF. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juni 1865 [bron: Aktenummer 608]. JANTJE is overleden op 27 juni 1942 in Groningen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juni 1942 [bron: Aktenummer 1002]. JANTJE trouwde, 20 jaar oud, op 6 mei 1886 in Groningen GR [bron: Aktenummer 92] met ROELOF HOLLANDER, 30 jaar oud. ROELOF is geboren op 4 mei 1856 in Groningen GR, zoon van JACOBUS ALBARTUS HOLLANDER en HEILTIEN JANS REINDERS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1856 [bron: Aktenummer 435]. ROELOF is overleden op 13 januari 1915 in Groningen GR, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1915 [bron: Aktenummer 66].

Beroep:

Houtkoopersknecht


VII-i GRIETJE PLOEG is geboren op 9 oktober 1871 in Groningen GR, dochter van ALBERT PLOEG (zie VI-d) en ANTJE HOFMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1871 [bron: Aktenummer 982]. GRIETJE is overleden op 15 mei 1937 in Rolde, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 mei 1937 [bron: Aktenummer 12]. GRIETJE:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 9 juni 1895 in Groningen GR [bron: Aktenummer 234] met LOLKO GOVERTS, 26 jaar oud. LOLKO is geboren op 10 oktober 1868 in Groningen GR, zoon van JAN GOVERTS en LIPKA TERPSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 oktober 1868 [bron: Aktenummer 1008]. LOLKO is overleden op 30 september 1919 in Groningen GR, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 oktober 1919 [bron: Aktenummer 1181].

Beroep:

Lijstenmaker, arbeider

(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1919 met JACOB HEISE, minstens 51 jaar oud. JACOB is geboren op 6 oktober 1868 in Assen DR, zoon van LUCAS HEISE en KLASIEN KIEVIT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 oktober 1868 [bron: Aktenummer 168]. JACOB is overleden op 21 september 1939 in Glimmen GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1939 [bron: Aktenummer 71].

Beroep:

Kleermaker


VII-j JANTJE JACOBA PLOEG is geboren op 1 januari 1874 in Groningen GR, dochter van ALBERT PLOEG (zie VI-d) en ANTJE HOFMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1874 [bron: Aktenummer 1]. JANTJE is overleden op 3 november 1947 in Groningen GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 november 1947 [bron: Aktenummer 1726]. JANTJE trouwde, 26 jaar oud, op 10 juni 1900 in Groningen GR [bron: Aktenummer 258] met STEFFEN BIJL, 25 jaar oud. STEFFEN is geboren op 6 januari 1875 in Dokkum, zoon van HARMEN STEFFENS BIJL en DINA BRINCKMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1875 [bron: Aktenummer 2]. STEFFEN is overleden na 1947, minstens 72 jaar oud.

Beroep:

Metselaar


VII-k JAN JACOB PLOEG is geboren op 16 oktober 1878 in Groningen GR, zoon van ALBERT PLOEG (zie VI-d) en ANTJE HOFMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1878 [bron: Aktenummer 1333]. JAN is overleden op 9 februari 1952 in Groningen GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 februari 1952 [bron: Aktenummer 213].

Beroep:

Smid

JAN:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 8 oktober 1899 in Groningen GR [bron: Aktenummer 410] met HILLECHIEN ELBERTS, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 31 januari 1916 in Rotterdam ZH.

Notitie bij het huwelijk van JAN en HILLECHIEN: rechtbank Rotterdam
Groningen, 09/03/1916, Aktenummer 104

HILLECHIEN is geboren op 6 oktober 1881 in Groningen GR, dochter van PIETER ELBERTS en LUBBERDINA JOHANNA ROOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 oktober 1881 [bron: Aktenummer 1246].

(2) trouwde, minstens 38 jaar oud, na 1916 met DIENTJE SARA STAD. DIENTJE is overleden na 1952.


VII-l EBEL MAGNIN is geboren op 11 september 1866 in Groningen GR, zoon van WILKE MAGNIN (zie VI-e) en JOHANNA JANSSEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 september 1866 [bron: Aktenummer 883].

Beroep:

Kleermaker

EBEL trouwde, 19 jaar oud, op 8 november 1885 in Groningen GR [bron: Aktenummer 283] met CATHARINA CHRISTINA KALK, 24 jaar oud. CATHARINA is geboren op 10 juli 1861 in Groningen GR, dochter van HINDRIK KALK en MENUER FRANSSEN.


VII-m HARM MAGNIN is geboren op 12 februari 1869 in Groningen GR, zoon van WILKE MAGNIN (zie VI-e) en JOHANNA JANSSEN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 februari 1869 [bron: Aktenummer 176].

Beroep:

Kleermaker

HARM trouwde, 23 jaar oud, op 31 juli 1892 in Groningen GR [bron: Aktenummer 244] met FOKKELINA BERENDINA KALK, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HARM en FOKKELINA: Wettiging van 1 kind

FOKKELINA is geboren op 5 februari 1865 in Groningen GR, dochter van HINDRIK KALK en MENUER FRANSSEN.


VII-n ANNA MAGNIN is geboren op 11 juni 1882 in Groningen GR, dochter van PAUL MAGNIN (zie VI-f) en ANNA CATHARINA FOLKERS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 751]. ANNA trouwde, 25 jaar oud, op 8 augustus 1907 in Groningen GR [bron: Aktenummer 399] met HINDRIK KOORENHOF, 25 jaar oud. HINDRIK is geboren op 28 december 1881 in Groningen GR, zoon van KLAAS KOORENHOF en CORNELIA MEIJER. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1617].

Beroep:

Opzichter


VII-o SCHORLOTTA MAGNIN is geboren op 12 november 1884 in Groningen GR, dochter van PAUL MAGNIN (zie VI-f) en ANNA CATHARINA FOLKERS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1386].

Notitie bij SCHORLOTTA: Ook Scharlotta

SCHORLOTTA trouwde, 23 jaar oud, op 5 maart 1908 in Groningen GR [bron: Aktenummer 68] met WIILEM DE VRIES, 24 jaar oud. WIILEM is geboren op 12 december 1883 in Groningen GR, zoon van PHILIPPUS HINDRIKUS DE VRIES en JOHANNA HAZELHOFF. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1512].

Beroep:

Kleermaker


VII-p KLAAS HOOGHUIS is geboren op 28 december 1876 in Hoogkerk GR, zoon van HIERONIMUS HOOGHUIS (zie VI-g) en JANTJE VAN BRUGGEN. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 41]. KLAAS trouwde, 31 jaar oud, op 17 december 1908 in Zwolle [bron: Aktenummer 227] met ANTONIA MARIA PRINS, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van KLAAS en ANTONIA: 1 kind gewettigd

ANTONIA is geboren in maart 1888 in Zwolle, dochter van ALBERTUS FERDINANDUS PRINS en JOHANNA BRUGGEMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1888.


VII-q KLAAS OOSTERHOF is geboren op 11 september 1870 in Groningen GR, zoon van KLAAS OOSTERHOF en ANNA FREDERIKA HOOGHUIS (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 september 1870 [bron: Aktenummer 927]. KLAAS is overleden op 1 mei 1945 in Deventer OV, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 mei 1945 [bron: Aktenummer 418].

Beroep:

Sigarensorteerder

KLAAS trouwde, 25 jaar oud, op 24 mei 1896 in Groningen GR [bron: Aktenummer 161] met MARGJE KREUZEN, 24 jaar oud. MARGJE is geboren op 9 augustus 1871 in Haagje, Hoogeveen, dochter van JAN KREUZEN en WUBBIGJE GORTWORST. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 augustus 1871 [bron: Aktenummer 234]. MARGJE is overleden op 23 juni 1948 in Deventer OV, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1948 [bron: Aktenummer 260].

Beroep:

Dienstbode


VII-r ANTJE OOSTERHOF is geboren op 13 augustus 1873 in Groningen GR, dochter van KLAAS OOSTERHOF en ANNA FREDERIKA HOOGHUIS (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 augustus 1873 [bron: Aktenummer 855]. ANTJE is overleden op 8 augustus 1949 in Groningen GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 augustus 1949 [bron: Aktenummer 1279]. ANTJE trouwde, 22 jaar oud, op 24 mei 1896 in Groningen GR [bron: Aktenummer 163] met HEIKO PIETER GROENMAN, 21 jaar oud. HEIKO is geboren op 7 juli 1874 in Groningen GR, zoon van JACOB TJAKKO GROENMAN en ALBERTJE OOSTERHOF. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juli 1874 [bron: Aktenummer 725]. HEIKO is overleden na 1949, minstens 75 jaar oud.

Beroep:

Pakhuisknecht, ladingmeester


VII-s ELISABETH OOSTERHOF is geboren op 13 juni 1876 in Groningen GR, dochter van KLAAS OOSTERHOF en ANNA FREDERIKA HOOGHUIS (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juni 1876 [bron: Aktenummer 706]. ELISABETH is overleden op 4 september 1949 in Eelde DR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 september 1949 [bron: Aktenummer 49].

Notitie bij overlijden van ELISABETH: Groningen, 06/09/1949, aktenummer 1395

ELISABETH trouwde, 27 jaar oud, op 18 juni 1903 in Groningen GR [bron: Aktenummer 260] met HENDRIK SMIT, 24 jaar oud. HENDRIK is geboren op 16 februari 1879 in Groningen GR, zoon van HEIN SMIT en GRIETJE ELLENTS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 februari 1879 [bron: Aktenummer 238]. HENDRIK is overleden na 1949, minstens 70 jaar oud.

Beroep:

Meubelmaker


VII-t EIKO PIETER OOSTERHOF is geboren op 5 februari 1879 in Groningen GR, zoon van KLAAS OOSTERHOF en ANNA FREDERIKA HOOGHUIS (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 796]. EIKO is overleden op 14 april 1955 in Delft ZH, 76 jaar oud.

Notitie bij overlijden van EIKO: Naaldwijk, 18/04/1955, Aktenummer 29

Beroep:

Kleermaker

EIKO:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 12 november 1903 in Groningen GR [bron: Aktenummer 443] met EPPOLIENA HOUTTUIN, 23 jaar oud. EPPOLIENA is geboren op 8 november 1880 in Groningen GR, dochter van WIEBE HOUTTUIN en EPPOLIENA SIJTSEMA. EPPOLIENA is overleden vσσr 1946, ten hoogste 66 jaar oud.

(2) trouwde, minstens 67 jaar oud, na 1946 met JOHANNA LALLEMAN, minstens 61 jaar oud. JOHANNA is geboren op 4 april 1885 in Naaldwijk, dochter van GIJSBERT LALLEMAN en SOPHIA BREGGEMAN. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1885 [bron: Aktenummer 53]. JOHANNA is overleden vσσr 1955, ten hoogste 70 jaar oud.

Index (227 personen)

AALTJEN NANNINCX [Partner van I]  I

ANNIGJE JOESTENS (~14-02-1717, []04-05-1785) [Schoonmoeder van III]  III

BERENT PIETERS (~04-08-1756) [Zoon van II]  II,5

BERENT ROELEFFS [Schoonvader van II]  II

CLAAS PETERS [Nummer I]  I; II

FROUWKE JACOBS (*1748, †07-09-1836) [Partner van III]  III

GEESIEN PIETERS (~20-10-1748, †<1751) [Dochter van II]  II,2

GEESJEN PIETERS (~21-03-1751, †<1753) [Dochter van II]  II,3

GEESJEN PIETERS (~09-05-1753) [Dochter van II]  II,4

GRIETJE CLAASSEN (~16-01-1698) [Dochter van I]  I,1

GRIETJEN BERENTS (~07-02-1712) [Partner van II]  II; III

HARMENTJEN PETERS (†<1708) [Partner van I]  I; II

JANTJEN WILKENS (~27-07-1738, †<1794) [Partner van III]  III; IV-b

PETER CLAASSEN (~31-03-1699, †<1704) [Zoon van I]  I,2

PIETER CLAASSEN (~10-09-1704) [Nummer II]  II; III

RENSKE CLAASSEN (~12-02-1702) [Dochter van I]  I,3

ROELFJE HARMS (~20-11-1742, †<1787) [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

SANNE JANS [Schoonmoeder van III]  III

SWAANTJE HARMS [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

WILKE BERENTS (~08-02-1705) [Schoonvader van III]  III

ARKEMA, EGBERT (*30-11-1851, †02-06-1897)  VII-a,1

ARKEMA, KLASIENA (*05-07-1879, †12-08-1932)  VII-a,1

BAKKER, DIRK (*30-01-1881) [Partner van VII-g]  VII-g

BAKKER, PHILIPPUS [Schoonvader van VII-g]  VII-g

BERG, GEERTRUIDA VAN DER (*26-04-1854) [Partner van VI-i]  VI-i

BERG, JAN VAN DEN (~11-02-1787, †15-01-1847) [Schoonvader van VI-b]  VI-b

BERG, JOHANNES VAN DEN (*14-11-1816, †22-09-1862) [Partner van VI-b]  VI-b

BERG, PIETER VAN DER [Schoonvader van VI-i]  VI-i

BIJL, HARMEN STEFFENS (*12-01-1846, †13-12-1936) [Schoonvader van VII-j]  VII-j

BIJL, STEFFEN (*06-01-1875, †>1947) [Partner van VII-j]  VII-j

BIRZA, GRIETJE (*05-11-1880, †05-07-1968)  VII-a,1

BIRZA, REINDER (*21-04-1843, †16-02-1926)  VII-a,1

BLAIRON, MARIA CATHARINA [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b

BOEKEREN, ANNA VAN (~06-10-1785, †07-10-1848) [Partner van IV-b]  IV-b; V-d; V-e

BOEKEREN, JAN VAN [Schoonvader van IV-b]  IV-b

BOER, NANTJE STEFFENS DE (*20-10-1775, †23-02-1825) [Schoonmoeder van V-a]  V-a

BOES, ANTJE [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e

BREGGEMAN, SOPHIA (*27-07-1862, †15-04-1941) [Schoonmoeder van VII-t]  VII-t

BRINCKMAN, DINA (*28-02-1851, †18-12-1914) [Schoonmoeder van VII-j]  VII-j

BRUGGEMAN, JOHANNA [Schoonmoeder van VII-p]  VII-p

BRUGGEN, HARM JANNES VAN [Schoonvader van VI-g]  VI-g

BRUGGEN, JANTJE VAN (*18-12-1839, †02-07-1917) [Partner van VI-g]  VI-g; VII-p

DIJKUM, CHRISTIAAN VAN (*19-03-1890, †11-03-1975) [Zoon van VII-a]  VII-a,1

DIJKUM, CHRISTINA VAN (*19-03-1859, †08-08-1884) [Dochter van VI-a]  VI-a,3

DIJKUM, GARBRAND HINDERKS VAN (*01-01-1856, †13-04-1874) [Zoon van VI-a]  VI-a,2

DIJKUM, GARBRAND HINDRIKS VAN (*17-05-1778, †08-10-1853) [Schoonvader van VI-a]  VI-a

DIJKUM, GEERTRUIDA VAN (*25-01-1854, †24-09-1899) [Dochter van VI-a]  VI-a,1

DIJKUM, WILLEM VAN (*24-02-1830, †05-05-1870) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a

DIJKUM, WILLEMINA VAN (*26-01-1865, †22-07-1933) [Nummer VII-a]  VII-a

ELBERTS, HILLECHIEN (*06-10-1881) [Partner van VII-k]  VII-k

ELBERTS, PIETER (*09-04-1841, †02-02-1919) [Schoonvader van VII-k]  VII-k

ELLENTS, GRIETJE (*26-06-1850, †26-02-1941) [Schoonmoeder van VII-s]  VII-s

FOLKERS, ANNA CATHARINA (*03-10-1846, †25-07-1903) [Partner van VI-f]  VI-f; VII-n; VII-o

FOLKERS, TEUNIS [Schoonvader van VI-f]  VI-f

FRANKEMA, SIEPKJEN JOHANNES (*16-10-1779, †05-09-1835) [Schoonmoeder van V-e]  V-e

FRANSSEN, MENUER (*24-11-1829) [Schoonmoeder van VII-l] [Schoonmoeder van VII-m]  VII-l; VII-m

GAAG, CATHARINA MARIA GERARDA VAN DER [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c

GOEDHUIS, JANTJE (~11-10-1786, †28-01-1859) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a

GOMMEL, KLARA [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d

GORTWORST, WUBBIGJE (*02-10-1841, †31-10-1878) [Schoonmoeder van VII-q]  VII-q

GOVERTS, JAN (*17-02-1843, †08-04-1872) [Schoonvader van VII-i]  VII-i

GOVERTS, LOLKO (*10-10-1868, †30-09-1919) [Partner van VII-i]  VII-i

GROENMAN, HEIKO PIETER (*07-07-1874, †>1949) [Partner van VII-r]  VII-r

GROENMAN, JACOB TJAKKO (*02-11-1841, †15-07-1885) [Schoonvader van VII-r]  VII-r

HAAN, TJITSKE [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b

HAMMENGA, ANJE LUURTS [Schoonmoeder van VI-g]  VI-g

HAVE, GEERTRUIDA SCHMAAL TEN (*29-01-1801, †04-04-1851) [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b

HAVE, HARMANNUS SCHMAAL TEN (*05-07-1773, []12-11-1806) [Schoonvader van V-a]  V-a

HAVINGA, BEIJLTIJN HEERES (~04-12-1774, †29-10-1853) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a

HAVINGA, HEERE JACOBS (~03-04-1741, †<25-12-1790) [Schoonvader van IV-a]  IV-a

HAZELHOFF, JOHANNA (*06-03-1857, †19-05-1946) [Schoonmoeder van VII-o]  VII-o

HEIJNES, ELISABETH [Schoonmoeder van VII-g]  VII-g

HEISE, JACOB (*06-10-1868, †21-09-1939) [Partner van VII-i]  VII-i

HEISE, LUCAS (*06-11-1837, †24-12-1904) [Schoonvader van VII-i]  VII-i

HOFMAN, ANTJE (*21-06-1839, †09-05-1926) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-i; VII-j; VII-k

HOFMAN, GRIETJE DERK [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d

HOLLANDER, JACOBUS ALBARTUS (*29-12-1817, †15-03-1886) [Schoonvader van VII-h]  VII-h

HOLLANDER, ROELOF (*04-05-1856, †13-01-1915) [Partner van VII-h]  VII-h

HOOGHUIS, ANNA FREDERIKA (*04-11-1845, †07-03-1933) [Nummer VI-h]  VI-h; VII-q; VII-r; VII-s; VII-t

HOOGHUIS, BIJLDINA NANKINA (*22-03-1828, †27-11-1835) [Dochter van V-a]  V-a,3

HOOGHUIS, BIJLDINA NANKINA (*25-10-1836, †03-03-1898) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g

HOOGHUIS, GEERTRUIDA (*21-07-1832, †28-01-1901) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a

HOOGHUIS, GERRIT (*15-11-1826, †01-12-1826) [Zoon van IV-b]  IV-b,11

HOOGHUIS, HARMANNUS HERES (*11-08-1830, †07-07-1831) [Zoon van V-a]  V-a,4

HOOGHUIS, HEERES (~13-04-1800, †12-09-1821) [Zoon van IV-a]  IV-a,2

HOOGHUIS, HEERES (*12-06-1835, †07-09-1835) [Zoon van V-a]  V-a,6

HOOGHUIS, HIERONIMUS (*23-10-1842, †15-05-1888) [Nummer VI-g]  VI-g; VII-p

HOOGHUIS, JAN JACOBS (*27-10-1850, †24-03-1891) [Nummer VI-i]  VI-i

HOOGHUIS, JAN VAN BOEKEREN (*01-11-1817, †07-04-1827) [Zoon van IV-b]  IV-b,8

HOOGHUIS, JANTIEN (*08-06-1878) [Dochter van VI-i]  VI-i,1

HOOGHUIS, JANTJEN (~04-11-1807, †05-05-1882) [Nummer V-b]  V-b; VI-c; VI-d

HOOGHUIS, JOHANNA (~01-08-1779) [Dochter van III]  III,3

HOOGHUIS, KLAAS (*07-11-1813, †02-08-1866) [Nummer V-d]  V-d; VI-g; VI-h; VI-i

HOOGHUIS, KLAAS (*10-06-1839, †23-10-1863) [Zoon van V-a]  V-a,8

HOOGHUIS, KLAAS (*28-12-1876) [Nummer VII-p]  VII-p

HOOGHUIS, KLAAS PIETERS (~02-11-1746) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b

HOOGHUIS, KLAAS PIETERS (*17-12-1797, †31-07-1858) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b

HOOGHUIS, KLAASSIEN (~23-12-1810, †23-02-1878) [Nummer V-c]  V-c; VI-e; VI-f

HOOGHUIS, KOERT (~22-12-1775) [Zoon van III]  III,2

HOOGHUIS, NN (levenloos *12-11-1806) [Zoon van IV-b]  IV-b,1

HOOGHUIS, NN (levenloos *12-11-1806) [Dochter van IV-b]  IV-b,2

HOOGHUIS, NN (levenloos *22-08-1823) [Dochter van V-a]  V-a,1

HOOGHUIS, NN (levenloos *15-10-1828) [Zoon van IV-b]  IV-b,12

HOOGHUIS, PIETER (~26-10-1773, †17-08-1823) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a

HOOGHUIS, PIETER (*10-11-1820, †14-01-1834) [Zoon van IV-b]  IV-b,9

HOOGHUIS, PIETER (*16-11-1824, †24-05-1840) [Zoon van V-a]  V-a,2

HOOGHUIS, SWAANTJE (*09-12-1814, †03-12-1816) [Dochter van IV-b]  IV-b,7

HOOGHUIS, WILKE (~25-11-1781, †19-05-1846) [Nummer IV-b]  IV-b; V-b; V-c; V-d; V-e

HOOGHUIS, WILKE (*21-10-1839) [Zoon van V-d]  V-d,1

HOOGHUIS, ZWAANTJE (*07-09-1812, †29-09-1812) [Dochter van IV-b]  IV-b,5

HOOGHUIS, ZWAANTJE (*15-10-1823, †01-06-1892) [Nummer V-e]  V-e

HOUTTUIN, EPPOLIENA (*08-11-1880, †<1946) [Partner van VII-t]  VII-t

HOUTTUIN, WIEBE (*09-12-1835, †06-04-1922) [Schoonvader van VII-t]  VII-t

JANSSEN, HARM [Schoonvader van VI-e]  VI-e

JANSSEN, JOHANNA (*04-09-1836, †01-06-1911) [Partner van VI-e]  VI-e; VII-l; VII-m

KALIS, BASTIAAN [Schoonvader van VII-d]  VII-d

KALIS, MARINA (*22-03-1869, †05-06-1951) [Partner van VII-d]  VII-d

KALK, CATHARINA CHRISTINA (*10-07-1861) [Partner van VII-l]  VII-l

KALK, FOKKELINA BERENDINA (*05-02-1865) [Partner van VII-m]  VII-m

KALK, HINDRIK (*22-03-1830, †05-07-1866) [Schoonvader van VII-l] [Schoonvader van VII-m]  VII-l; VII-m

KIEVIT, KLASIEN (*30-09-1837, †<1904) [Schoonmoeder van VII-i]  VII-i

KLEIN WOOLTHUIS, ALBERTUS ANTONIUS (*22-08-1880, †08-04-1920)  VII-a,1

KOORENHOF, HINDRIK (*28-12-1881) [Partner van VII-n]  VII-n

KOORENHOF, KLAAS (*23-02-1859, †10-08-1914) [Schoonvader van VII-n]  VII-n

KREUZEN, JAN (*30-01-1845, †04-11-1909) [Schoonvader van VII-q]  VII-q

KREUZEN, MARGJE (*09-08-1871, †23-06-1948) [Partner van VII-q]  VII-q

KRUIGER, ALBERDINA KRISTINA (~21-01-1795, †07-01-1827) [Schoonmoeder van V-b]  V-b

LALLEMAN, GIJSBERT (*05-10-1861, †13-08-1915) [Schoonvader van VII-t]  VII-t

LALLEMAN, JOHANNA (*04-04-1885, †<1955) [Partner van VII-t]  VII-t

LIESTER, ANTJE [Schoonmoeder van V-d]  V-d

MAGNIN, ANNA (*11-06-1882) [Nummer VII-n]  VII-n

MAGNIN, CLARA HENRIETTE (*07-09-1851, †05-10-1855) [Dochter van V-c]  V-c,9

MAGNIN, EBEL (*14-06-1811, †09-03-1852) [Partner van V-c]  V-c; VI-e; VI-f

MAGNIN, EBEL (*11-09-1866) [Nummer VII-l]  VII-l

MAGNIN, HARM (*12-02-1869) [Nummer VII-m]  VII-m

MAGNIN, HINDRIK (*18-04-1849, †23-02-1852) [Zoon van V-c]  V-c,8

MAGNIN, JAN JACOBS (*28-08-1847, †23-07-1849) [Zoon van V-c]  V-c,7

MAGNIN, JANTJE (*02-02-1889) [Dochter van VI-f]  VI-f,4

MAGNIN, JEREMIAS (*09-10-1777, †14-09-1832) [Schoonvader van V-c]  V-c

MAGNIN, JEREMIAS (*16-09-1835) [Zoon van V-c]  V-c,1

MAGNIN, KATARINA ELISABETH (*02-12-1871, †13-02-1878) [Dochter van VI-e]  VI-e,3

MAGNIN, KLAASJE (*21-05-1880) [Dochter van VI-f]  VI-f,1

MAGNIN, KLARA HENRIETTA (*30-09-1838, †09-02-1843) [Dochter van V-c]  V-c,3

MAGNIN, PAUL (*28-03-1844, †11-07-1889) [Nummer VI-f]  VI-f; VII-n; VII-o

MAGNIN, SCHORLOTTA (*12-11-1884) [Nummer VII-o]  VII-o

MAGNIN, SJAMKE (*29-09-1841, †20-08-1863) [Dochter van V-c]  V-c,5

MAGNIN, WILKE (*04-02-1837, †03-12-1837) [Zoon van V-c]  V-c,2

MAGNIN, WILKE (*27-05-1840, †>1911) [Nummer VI-e]  VI-e; VII-l; VII-m

MAΗON, CLAASJE JELIS [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

MEIJER, CORNELIA (*21-07-1859, †25-02-1946) [Schoonmoeder van VII-n]  VII-n

MIJS, GRIETJE [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c

NN, NN [Partner van VII-a]  VII-a

NN, NN [Schoonvader van VI-d]  VI-d

OLTHOFF, EVERT [Schoonvader van VI-c]  VI-c

OLTHOFF, JANTJE (*27-08-1842, †02-09-1898) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-h

OORD, JAN VAN DER [Schoonvader van VII-e]  VII-e

OORD, MARIA VAN DER (*13-09-1874, †<1944) [Partner van VII-e]  VII-e

OOSTERHOF, AITE PIETERS [Schoonvader van VI-h]  VI-h

OOSTERHOF, ALBERTJE (*13-12-1850) [Schoonmoeder van VII-r]  VII-r

OOSTERHOF, ANTJE (*13-08-1873, †08-08-1949) [Nummer VII-r]  VII-r

OOSTERHOF, EIKO (*17-08-1869, †18-08-1869) [Zoon van VI-h]  VI-h,1

OOSTERHOF, EIKO PIETER (*05-02-1879, †14-04-1955) [Nummer VII-t]  VII-t

OOSTERHOF, ELISABETH (*13-06-1876, †04-09-1949) [Nummer VII-s]  VII-s

OOSTERHOF, KLAAS (*06-06-1841, †20-10-1925) [Partner van VI-h]  VI-h; VII-q; VII-r; VII-s; VII-t

OOSTERHOF, KLAAS (*11-09-1870, †01-05-1945) [Nummer VII-q]  VII-q

OPTEN, CARL (*15-09-1765, †30-05-1851)  IV-a

PIETERSE, CAREL JOHANNES (*14-06-1869, †02-08-1946) [Nummer VII-d]  VII-d

PIETERSE, GEERTRUIDA (*03-11-1875) [Nummer VII-f]  VII-f

PIETERSE, HENDRIK [Schoonvader van VI-b]  VI-b

PIETERSE, HENDRIK (*22-12-1865) [Nummer VII-b]  VII-b

PIETERSE, JACOB (*21-05-1874, †18-12-1874) [Zoon van VI-b]  VI-b,5

PIETERSE, JOHANNES HENDRIK (*29-09-1840, †>1908) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g

PIETERSE, JOHANNES HENDRIK (*28-10-1867, †16-04-1945) [Nummer VII-c]  VII-c

PIETERSE, KLAAS (*27-08-1870, †25-12-1944) [Nummer VII-e]  VII-e

PIETERSE, MARIA CATHARINA (*07-11-1880) [Nummer VII-g]  VII-g

PLOEG, ALBERDINA CHRISTINA (*04-09-1850, †18-02-1879) [Dochter van V-b]  V-b,6

PLOEG, ALBERDINA CHRISTINA (*08-11-1875, †21-03-1878) [Dochter van VI-d]  VI-d,4

PLOEG, ALBERT (*31-08-1843, †15-07-1903) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-i; VII-j; VII-k

PLOEG, ALBERT (*16-02-1882, †22-01-1903) [Zoon van VI-d]  VI-d,8

PLOEG, GEERT (*28-11-1880, †18-12-1880) [Zoon van VI-d]  VI-d,7

PLOEG, GRIETJE (*09-10-1871, †15-05-1937) [Nummer VII-i]  VII-i

PLOEG, JACOB JAN (*28-04-1839, †09-06-1890) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-h

PLOEG, JACOB JAN (*28-11-1880, †21-12-1880) [Zoon van VI-d]  VI-d,6

PLOEG, JACOB JANS (*13-08-1794, †06-04-1834) [Schoonvader van V-b]  V-b

PLOEG, JAN JACOB (*16-10-1878, †09-02-1952) [Nummer VII-k]  VII-k

PLOEG, JAN JACOBS (*01-01-1819, †22-08-1856) [Partner van V-b]  V-b; VI-c; VI-d

PLOEG, JAN JAKOB (*18-10-1870, †20-10-1870) [Zoon van VI-d]  VI-d,1

PLOEG, JANTJE (*23-06-1865, †27-06-1942) [Nummer VII-h]  VII-h

PLOEG, JANTJE JACOBA (*01-01-1874, †03-11-1947) [Nummer VII-j]  VII-j

PLOEG, MARTEN (*17-07-1846, †23-06-1848) [Zoon van V-b]  V-b,4

PLOEG, NN (levenloos *03-08-1849) [Zoon van V-b]  V-b,5

PLOEG, WILKE (*24-12-1841, †29-03-1850) [Zoon van V-b]  V-b,2

PRINS, ALBERTUS FERDINANDUS [Schoonvader van VII-p]  VII-p

PRINS, ANTONIA MARIA (*?-03-1888) [Partner van VII-p]  VII-p

REINDERS, HEILTIEN JANS (*20-08-1817, †01-07-1904) [Schoonmoeder van VII-h]  VII-h

RINKSMA, EGBERT RINKES (~19-06-1763, †16-03-1840) [Schoonvader van V-e]  V-e

RINKSMA, JOHANNES (*19-02-1822, †17-02-1883) [Partner van V-e]  V-e

ROOS, LUBBERDINA JOHANNA (*11-03-1841, †26-08-1915) [Schoonmoeder van VII-k]  VII-k

RUIJTER, KOERT STEVENS DE (~07-04-1717, †<28-05-1781) [Schoonvader van III]  III

RUITER, ANNA KOERTS DE (~05-02-1747, †<1780) [Partner van III]  III; IV-a

SCHOLMA, JULLINA (*22-06-1850, †14-10-1881)  VII-a,1

SIJTSEMA, EPPOLIENA (*16-03-1837, †31-10-1921) [Schoonmoeder van VII-t]  VII-t

SLIJKER, CLARA HENRIΛTTA (~03-08-1779, †20-09-1826) [Schoonmoeder van V-c]  V-c

SMIT, HEIN (*30-06-1847, †20-04-1926) [Schoonvader van VII-s]  VII-s

SMIT, HENDRIK (*16-02-1879, †>1949) [Partner van VII-s]  VII-s

SPOEL, GEERTRUIJ (~11-10-1787, †17-07-1849) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b

STAD, DIENTJE SARA (†>1952) [Partner van VII-k]  VII-k

SWANK, RIPPE [Schoonvader van IV-b]  IV-b

SWANK, SJAMKE (~06-08-1776, []17-01-1811) [Partner van IV-b]  IV-b; V-b; V-c

TERPSTRA, LIPKA (*10-11-1842, †24-04-1878) [Schoonmoeder van VII-i]  VII-i

THIEL, KATARINA ELISABETH [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e

TIELMAN, ELISABETH (~14-02-1808, †29-09-1881) [Partner van V-d]  V-d; VI-g; VI-h; VI-i

TIELMAN, HIERONIJMUS [Schoonvader van V-d]  V-d

VENEMA, JANTIEN [Schoonmoeder van VI-i]  VI-i

VENHUIZEN, ANNA (*23-10-1847, †04-08-1924)  VII-a,1

VENINGHS, GEESJEN (*18-10-1684) [Schoonmoeder van II]  II

VERMEULEN, JACOBUS [Schoonvader van VII-c]  VII-c

VERMEULEN, MARIA (*07-09-1869, †23-02-1940) [Partner van VII-c]  VII-c

VINK, HARMEN [Schoonvader van VII-b]  VII-b

VINK, JANTJE (*11-11-1865) [Partner van VII-b]  VII-b

VISSCHER, ANNA [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f

VRIES, PHILIPPUS HINDRIKUS DE (*13-08-1854, †22-06-1905) [Schoonvader van VII-o]  VII-o

VRIES, WIILEM DE (*12-12-1883) [Partner van VII-o]  VII-o

VRIES, YTJE DE [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f

WAIJES, ANJE [Schoonmoeder van VI-h]  VI-h

WILDE, FEIKE DE (*28-06-1874) [Partner van VII-f]  VII-f

WILDE, GERRIT DE [Schoonvader van VII-f]  VII-f


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 14:59