Parenteel van WOLTHER EGBERTS

I WOLTHER EGBERTS is geboren omstreeks 1620 in Zuidveen, OV. WOLTHER is overleden vr 11 oktober 1675, ten hoogste 55 jaar oud.

Notitie bij overlijden van WOLTHER: RA Veendam, na mei 1675

Beroep:

Veenbaas

WOLTHER:

(1) trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vr 1642 met NN NN.

(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 28 oktober 1666 in Veendam GR met ALBERTJE LUITJENS, nadat zij op 11 augustus 1666 in Veendam GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van WOLTHER en ALBERTJE: 1666 11 August Wolther Egberts, wedewer van Suijdt Veen met Albertjen Luijtjens, J.d. van Nieuw Veen. 28 8br

ALBERTJE is geboren in Nieuwveen. ALBERTJE is overleden vr 27 november 1693.

Notitie bij overlijden van ALBERTJE: RA Veendam - fol.167 - 27 november 1693 - Harmen Peters, weduwnaar van Albertien Luitiens, ter ener en
Egbert Wolters en Grietie Hindriks (ehel.), nevens Here Brongers en Grietien Wolters (ehel.),
nagelaten kinderen van Albertien Luitiens, ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de
nalatenschap van Albertien Luitiens. Harmen Peters zal uit de gemene boedel vooruit trekken
200 car.gld. en Grietien Wolters getrouwd met Here Brongers trekt uit de gemene boedel 75
car.gld. Wegens haer patrimonium bij afhandelinghe haer toegemaeckt. De in- en uitschulden
worden in drie gelijke delen verdeeld. De inboedel met name het goud en zilver wordt
eveneens in drie delen verdeeld. Het huis en de huisplaats zoals Harm Peters en vrouw
hebben bewoond en gebruikt blijft mandelig. De plaets veen, groen- en onlandt cab.vier
[no.4] genaemt met het huis daerop staende in de Wildervanck gelegen, hebbende ten
noorden de e. Hr. Laurens Trip, ten oosten de scheijdsloot tuschen Ooster- en Westerdiep, ten
zuiden Harm Folkers, ten westen nabuirswetten gelijck dat Harm Peters en Egbert Wolters
met desselfs huisvr. elck de gereghte helfte; mits belovende aen Here Brongers en Grietie
Wolters zijn vr. Op naesten maei boven de praem te betalen eens voor al de summa van
vijfhondert twe end ertigh car.gl. Here Brongers en vrouw verkrijgen het derde deel van de
opbrengst van de turf die op het veen staat. Getuigen: Hindrik Jacobs en Sijwert Harckema.

ALBERTJE trouwde later op 11 juni 1676 in Veendam GR met HERMAN PIETERS.

Notitie bij ALBERTJE: RA Veendam - fol.101 - 25 april 1681 - Adriaen Trip is schuldig aan Herman Pieters en Albertjen Luitjens
(ehel.), in Veendam, 900 car.gld., spruijtende ses hondert caroli gulden van achterstalligh
salaris,
‘t welck Wolther Egberts voor sijn veenbaesschap is resterende en driehonderdt
caroli gulden van verschotene penningen. Het geld wordt geleend tegen 5%. Getuigen:
Albert Hendricx Hetekele en Hendrik Jacobs


Kind van WOLTHER en NN:

 

1 ALBERT WOLTERS, geboren omstreeks 1642 in Zuidveen, OV. Volgt II-a.


Kinderen van WOLTHER en ALBERTJE:

 

2 LAMME WOLTHERS, geboren na 1666.

3 EGBERT WOLTHERS, gedoopt op 5 april 1668 in Veendam GR. Volgt II-b.

4 PIETER WOLTHERS. Hij is gedoopt op 14 september 1673 in Veendam GR.

5 GRIETJEN WOLTHERS, gedoopt op 2 mei 1675 in Veendam GR. Volgt II-c.

 


II-a ALBERT WOLTERS is geboren omstreeks 1642 in Zuidveen, OV, zoon van WOLTHER EGBERTS (zie I) en NN NN. ALBERT is overleden vr 1699, ten hoogste 57 jaar oud.

Notitie bij ALBERT: Ledematen Veendam, Anno 1679 27 febr
Albert Wolthers

ALBERT trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26 februari 1666 in Veendam GR met JETSE MELLES, 21 jaar oud, nadat zij op 27 januari 1666 in Veendam GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ALBERT en JETSE: 1666 27 Jan. Albert Wolters J.m. van Suidt Veen met Jetse Melles J.d. van Sappemeer. 26 febr

JETSE is een dochter van MELLE GERRITS en MAETZE CLAESES. Zij is gedoopt op 14 juli 1644 in Sappemeer GR.

Notitie bij JETSE: Volgens Gruoninga 92(?), is Jetse Melles identiek met Jetse Egberts

Ledematen Veendam, Anno 1673 1. Martij
Jetse Egberts, huisvr. van Albert Wolthers


Kinderen van ALBERT en JETSE:

 

1 GRIETJE ALBERTS, gedoopt op 23 november 1666 in Veendam GR. Volgt III-a.

2 HARMEN ALBERTS, geboren in Wildervank GR. Volgt III-b.

 


II-b EGBERT WOLTHERS, zoon van WOLTHER EGBERTS (zie I) en ALBERTJE LUITJENS. Hij is gedoopt op 5 april 1668 in Veendam GR. EGBERT:

(1) trouwde, ten hoogste 19 jaar oud, vr 1687 met GRIETIEN HINDRIKS, ten hoogste 19 jaar oud. Zij is gedoopt op 26 april 1668 in Veendam GR. Zij is overleden vr 5 februari 1696, ten hoogste 27 jaar oud.

Notitie bij overlijden: na oktober 1695.
RA Veendam - fol.48 - 5 februari 1696 - Egbert Wolters, te Veendam, is schuldig aan Meerten Buscher en
Jacobjen Tiddes (ehel.), op de Meeden, 255 car.gld. 18 st. 5%. Heerkomende van geleverde
bieren. Zoals Egbert Wolters samen met wijlen zijn vrouw Grietien Hindriks heeft ontvangen.
Getuigen: Eede Jenties en Berent Jans

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 13 maart 1696 in Veendam GR met TRIJNTJE ADRIAANS.

Notitie bij het huwelijk van EGBERT en TRIJNTJE: 1696 Egbbert Wolters en Trijntjen Adriaans Beijde in Veendam hebben haar houwlijks proclamatie onverhindert gehad en zijn volgens kerken order gecopuleert den 13 Martij 1696


Kinderen van EGBERT en GRIETIEN HINDRIKS:

 

1 WOLTHER EGBERTS. Hij is gedoopt op 24 april 1687 in Veendam GR. WOLTHER is overleden vr 1698, ten hoogste 11 jaar oud.

2 HINDRICK EGBERTS, geboren in Wildervank GR. Hij is gedoopt op 8 februari 1689 in Veendam GR.

3 ALBERTIJN EGBERTS, geboren in Wildervank GR. Zij is gedoopt op 29 maart 1691 in Veendam GR.

4 HARM EGBERTS, geboren in Veendam GR. Hij is gedoopt op 5 november 1693 in Veendam GR.

5 HINDRICKJEN EGBERTS, geboren in Veendam GR. Zij is gedoopt op 17 november 1695 in Veendam GR.


Kinderen van EGBERT en TRIJNTJE:

 

6 LAMMIGHJEN EGBERTS, geboren in Veendam GR. Zij is gedoopt op 20 december 1696 in Veendam GR.

7 WOLTER EGBERTS, geboren in Veendam GR. Hij is gedoopt op 21 augustus 1698 in Veendam GR.

Notitie bij de geboorte van WOLTER: mogelijk laat gedoopt

8 ANTONI EGBERTS, geboren in Veendam GR. Hij is gedoopt op 26 december 1698 in Veendam GR.

9 GRIETJEN EGBERTS, geboren in Veendam GR. Zij is gedoopt op 6 november 1701 in Veendam GR.

10 LUITJEN EGBERTS. Hij is gedoopt op 20 april 1704 in Veendam GR.

 


II-c GRIETJEN WOLTHERS, dochter van WOLTHER EGBERTS (zie I) en ALBERTJE LUITJENS. Zij is gedoopt op 2 mei 1675 in Veendam GR. GRIETJEN trouwde, 18 jaar oud, op 18 oktober 1693 in Veendam GR met HERO BRONGERS.

Notitie bij het huwelijk van GRIETJEN en HERO: 1693, Hero Brongers en Grietjen Wolters, beyde uit Veendam sijn naar onverhinderlijke proclamatien bij ons volgens kerken orders gecopuleert den 18 8br 1693


Kinderen van GRIETJEN en HERO:

 

1 ALBERTIEN HERES, geboren in Veendam GR. Zij is gedoopt op 2 september 1694 in Veendam GR. ALBERTIEN is overleden vr 1697, ten hoogste 3 jaar oud.

2 BRONGER HERES, geboren in Veendam GR. Hij is gedoopt op 27 oktober 1695 in Veendam GR. BRONGER is overleden vr 1699, ten hoogste 4 jaar oud.

3 ALBERTIEN HERES, geboren in Veendam GR. Zij is gedoopt op 10 januari 1697 in Veendam GR.

4 BRONGER HERES, geboren in Wildervank GR. Hij is gedoopt op 7 april 1699 in Veendam GR.

 


III-a GRIETJE ALBERTS, dochter van ALBERT WOLTERS (zie II-a) en JETSE MELLES. Zij is gedoopt op 23 november 1666 in Veendam GR. GRIETJE trouwde met DERK JASPERS. DERK is een zoon van JASPER DERRICKS en MARITJEN BERENTS. Hij is gedoopt op 6 september 1657 in Veendam GR.


III-b HARMEN ALBERTS is geboren in Wildervank GR, zoon van ALBERT WOLTERS (zie II-a) en JETSE MELLES. Hij is gedoopt op 1 augustus 1669 in Veendam GR. HARMEN is overleden vr 1729, ten hoogste 60 jaar oud. HARMEN:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10 mei 1696 in Veendam GR met SWAANTJE JANS, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HARMEN en SWAANTJE: Harmen Alberts en Swaantjen Jans Beijde in de Wildervanck hebben haar houwlijks proclamata onverhinderlijk gehad en zijn gecopuleert den 10 Maej 1696

SWAANTJE is een dochter van JAN ALBERTS LIGGER en WENDELTJEN JACOBS. Zij is gedoopt op 20 oktober 1672 in Veendam GR. SWAANTJE is overleden vr 1714 in Veendam GR, ten hoogste 42 jaar oud.

(2) trouwde, 47 jaar oud, op 8 november 1716 in Veendam GR met WUBBIGJEN JACOBS, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HARMEN en WUBBIGJEN: Harmen Alberts uit de Wilderv. & Wobbigjen Jacobs uit Veendam hebben haar houwl. proclamata alhijr onverhindert gehadt & daarvan attestatie verkregen den 8 9ber 1716

Wildervank, hc 05/11/1716

WUBBIGJEN is een dochter van JACOB SINNEKES en TRIJNTJE DERKS. Zij is gedoopt op 13 mei 1688 in Veendam GR.


Kinderen van HARMEN en SWAANTJE:

 

1 COOP HARMS PINKSTERBOER. Volgt IV-a.

2 ALBERT HARMS PINKSTERBOER, geboren in Wildervank GR. Volgt IV-b.

3 JAN HARMS PINKSTERBOER, geboren omstreeks 1700 in Ommelanderwijk Veendam GR. JAN is overleden op 25 juli 1796 in Veendam GR, ongeveer 96 jaar oud.

Beroep:

Landbouwer te Ommelanderwijk

4 JANTIEN HARMENS PINKSTERBOER, geboren omstreeks 1700 in Veendam GR. Volgt IV-c.

5 JETSE HARMENS PINKSTERBOER, geboren omstreeks 1700 in Wildervank GR. Volgt IV-d.

6 WENDEL HARMS PINKSTERBOER, geboren in Wildervank GR. Volgt IV-e.


Kind van HARMEN en WUBBIGJEN:

 

7 SWAANTJE HARMS, geboren na 1716. Volgt IV-f.

 


IV-a COOP HARMS PINKSTERBOER, zoon van HARMEN ALBERTS (zie III-b) en SWAANTJE JANS.

Notitie bij COOP: van Veendam

COOP ging in ondertrouw op 20 februari 1723 in Veendam GR met GEESJEN COOPS.

Notitie bij het huwelijk van COOP en GEESJEN: Coop Harmens in Veendam & Geesjen Coops wed. Jan Harmens in Sapmeer zijn onverhindert geproclameert & den 20 Febr 1723 daar van attestatie passeert

GEESJEN trouwde voorheen vr 1723 met JAN HARMENS.


IV-b ALBERT HARMS PINKSTERBOER is geboren in Wildervank GR, zoon van HARMEN ALBERTS (zie III-b) en SWAANTJE JANS. Hij is gedoopt op 13 maart 1698 in Veendam GR. ALBERT:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 5 december 1723 in Veendam GR met CATHARINA JANS.

Notitie bij het huwelijk van ALBERT en CATHARINA: Albert Harmens & Catharina Jans zijn onverhindert geproclameert & den 5 Decem 1723 gecopuleert

Ze woonden aanvankelijk te Veendam, later te Wildervank waar ze op 15/01/1734 een huis, gelegen tussen de diepen, pachtten en op 06/03/1736 een behuizing op nr. 33 kopen.

CATHARINA is een dochter van JAN NN. CATHARINA is overleden vr 1747.

(2) ging in ondertrouw, 49 jaar oud, in november 1747 in Veendam GR met DEELE DERKS.

Notitie bij het huwelijk van ALBERT en DEELE: Beide op de Ommelanderwijk in Veendam
RA Vpp 12/12/1747. Hayke Roseveld voormond gedurende de absentie van Lammert Jans Smith als voormond, Coop Harmens sibbe en Roelf Hindrix vreemde voogd over minderjarige kinderen van Albert Harms en Trijntje Jans

DEELE is geboren in Sappemeer GR, dochter van DERK GATIES en TRIJNTIEN ANDRIES. DEELE is overleden vr 7 augustus 1748 in Veendam GR.


Kinderen van ALBERT en CATHARINA:

 

1 HARM ALBERTS PINKSTERBOER, gedoopt op 8 oktober 1724 in Veendam GR. Volgt V-a.

2 NN PINKSTERBOER. Hij of zij is gedoopt vr maart 1731 in Wildervank GR.

Notitie bij de geboorte van NN: tussen 1-12-1730 en 1-3-1731

3 JAN ALBERTS PINKSTERBOER, gedoopt in maart 1733 in Wildervank GR. Volgt V-b.

4 COOP ALBERTS PINKSTERBOER. Hij is gedoopt op 2 januari 1735 in Wildervank GR. COOP is overleden vr 1747, ten hoogste 12 jaar oud.

5 LUITJE ALBERTS PINKSTERBOER, gedoopt op 26 mei 1737 in Wildervank GR. Volgt V-c.

 


IV-c JANTIEN HARMENS PINKSTERBOER is geboren omstreeks 1700 in Veendam GR, dochter van HARMEN ALBERTS (zie III-b) en SWAANTJE JANS. JANTIEN is overleden vr 1735 in Veendam GR, ten hoogste 35 jaar oud. JANTIEN trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20 februari 1728 in Wildervank GR met JAN SJOURTS.

Beroep:

Olderman van de schippersgilde te Wildervank


IV-d JETSE HARMENS PINKSTERBOER is geboren omstreeks 1700 in Wildervank GR, dochter van HARMEN ALBERTS (zie III-b) en SWAANTJE JANS.

Notitie bij JETSE: van Wildervank

JETSE trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 1 februari 1728 in Wildervank GR met EGBERT HINDRIX.

Notitie bij het huwelijk van JETSE en EGBERT: Wildervank hc 23/02/1732

Notitie bij EGBERT: van Pekela


IV-e WENDEL HARMS PINKSTERBOER is geboren in Wildervank GR, dochter van HARMEN ALBERTS (zie III-b) en SWAANTJE JANS. Zij is gedoopt op 8 februari 1702 in Veendam GR. WENDEL:

(1) trouwde, 23 jaar oud, in mei 1725 in Wildervank GR met ROELF HINDRIKS, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WENDEL en ROELF: Wildervank hc 10/04/1725

ROELF is een zoon van HINDRIK ROELEFS en ROELEFJEN ROELEFS. Hij is gedoopt op 23 oktober 1698 in Veendam GR. ROELF is overleden omstreeks 1745, ongeveer 47 jaar oud.

(2) trouwde, 45 jaar oud, in november 1747 in Veendam GR met ROELOF ROELFS.


IV-f SWAANTJE HARMS is geboren na 1716, dochter van HARMEN ALBERTS (zie III-b) en WUBBIGJEN JACOBS. SWAANTJE:

(1) trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, op 19 mei 1737 in Veendam GR met HARMEN ALBERTS.

(2) trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, in november 1748 in Veendam GR met ALBERT TEEKES.

Notitie bij het huwelijk van SWAANTJE en ALBERT: Proclamatie

Notitie bij ALBERT: van Leek


V-a HARM ALBERTS PINKSTERBOER, zoon van ALBERT HARMS PINKSTERBOER (zie IV-b) en CATHARINA JANS. Hij is gedoopt op 8 oktober 1724 in Veendam GR. HARM is overleden in januari 1797 in Veendam GR, 72 jaar oud. HARM ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 14 februari 1750 in Veendam GR met JANTJE ALBERTS. JANTJE is een dochter van ALBERT FOLKERTS en JANTJEN LUCAS. JANTJE is overleden op 11 juli 1788 in Veendam GR.


V-b JAN ALBERTS PINKSTERBOER, zoon van ALBERT HARMS PINKSTERBOER (zie IV-b) en CATHARINA JANS. Hij is gedoopt in maart 1733 in Wildervank GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: tussen 31-12-1732 en 6-3-1733

JAN is overleden op 11 april 1806 in Veendam GR, 73 jaar oud. JAN:

(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 10 maart 1754 in Veendam GR met GRIETIEN GEERTS. GRIETIEN is overleden in 1766 in Veendam GR.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 5 januari 1772 in Veendam GR met REMKE JANS, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAN en REMKE: 1ste proclamatie 22/12/1771

Zij is gedoopt op 25 september 1740. REMKE is overleden in 1775, 34 of 35 jaar oud.


V-c LUITJE ALBERTS PINKSTERBOER, zoon van ALBERT HARMS PINKSTERBOER (zie IV-b) en CATHARINA JANS. Hij is gedoopt op 26 mei 1737 in Wildervank GR. LUITJE is overleden op 14 november 1814 in Oosterdiep Veendam GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1814 [bron: Aktenummer 1324]. Hij is begraven in Wildervank GR.

Notitie bij LUITJE: Koopt in 1773 en in 1785 een Tjalkschip
Koopt op 10/04/1794 een Smakschip de "Vrouwe Lummina"

Ten overstaan van Mr. M. van der TUUK, Keizerlyk Notaris residerende te Veendam, gedenkt LUITJE ALBERTS PINXTERBOER en deszelfs Ehevrouw LUMMEGIEN STEFFENS, kragt en ter gevolge nabehooren geregistreerde sententie, van het Tribunal ter eerster lnstantie te Winschoot, van den agtienden Maart laatstleden, pubiiek op schade of bate van den Grasvelligen boedel van THEODORUS van der ZWAAN , en Ehevrouw ANTONETTA DOPPIE, te verkoopen: Eene BEHUIZINGE en TUiN, staande en gelegen aan het Oosterdiep te Veendam, door dezelve Debiteuren thans wordende bewoond en gebruikt. Deze Verkooping za! zyn op Zaturdag den elfden July eerstkomende, ten huize van den Logementhouder WYNDELT JANS de GROOT, des nademiddags te vier uren. Nadere informatie by den Notaris voornoemd. (adv. Feuille daffiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, 03-07-1812, 07-07-1812, 10-07-1812)

Beroep:

Schipper

LUITJE trouwde, 24 jaar oud, op 26 januari 1762 in Groningen GR met LUMMIGJEN STEFFENS ZWART, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van LUITJE en LUMMIGJEN: Sabbath den 2 Januarij 1762
Luitje Alberts van Veendam p.s. en Lummigje Stephens van Gronningen pro qua Jan Gerrits als stiefvader.
Cop. den 26 Januarij 1762 door Ds Janssonius MK
in kantlijn: met belastinge tot Veendam
Ondertrouw Veendam 10/01/1762

Ledematen Veendam: Luitje Alberts Pinsterboer en Lummigjen Steffens, ehel., dec 1782 belijdenis

LUMMIGJEN is een dochter van STEFFEN JACOBS SWART en JELTJEN HINDRIKS VELTMAN. Zij is gedoopt op 14 september 1730 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van LUMMIGJEN: Nieuwekerk, bij de A
Volgens overlijdensakte gedoopt 02/02/1737

LUMMIGJEN is overleden op 25 april 1818 in Veendam GR, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 april 1818 [bron: Aktenummer 44].

Notitie bij LUMMIGJEN: Ook Lammechien (Lummechien) Stevens
Op belijdenis wonende in 1811 aan het Oosterdiep 206


Kinderen van LUITJE en LUMMIGJEN:

 

1 ALBERT PINKSTERBOER. Hij is gedoopt op 29 mei 1763 in Veendam GR. ALBERT is overleden vr 1774, ten hoogste 11 jaar oud.

2 CATHARINA LUITJES PINKSTERBOER, gedoopt op 22 juli 1764 in Veendam GR. Volgt VI-a.

3 JELTJE PINKSTERBOER, geboren op 3 maart 1767 in Veendam GR. Zij is gedoopt op 3 mei 1767 in Veendam GR. JELTJE is overleden vr 1770, ten hoogste 3 jaar oud.

4 STEFFEN LUITJES PINKSTERBOER, gedoopt op 31 juli 1768 in Veendam GR. Volgt VI-b.

5 JELTJE LUITJES PINKSTERBOER, gedoopt op 21 oktober 1770 in Veendam GR. Volgt VI-c.

6 ALBERT LUITJES PINKSTERBOER, gedoopt op 13 november 1774 in Veendam GR. Volgt VI-d.

 


VI-a CATHARINA LUITJES PINKSTERBOER, dochter van LUITJE ALBERTS PINKSTERBOER (zie V-c) en LUMMIGJEN STEFFENS ZWART. Zij is gedoopt op 22 juli 1764 in Veendam GR. CATHARINA is overleden op 26 februari 1815 in Veendam GR, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1815 [bron: Aktenummer 21].

Notitie bij CATHARINA: Woonde in 1811 aan het Oosterdiep 206

CATHARINA ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 26 december 1784 in Veendam GR met JACOB KLAASSENS BOITEN, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA en JACOB: HC 21/01/1785 Veendam
bruidegoms zyde: Hindrik Hindriks Tatje, stiefvader; Hindrik Klaasen Boiten, Stoffer Klaass

JACOB is geboren op 17 september 1759 in Veendam GR. Hij is gedoopt op 23 september 1759 in Veendam GR. JACOB is overleden in 1810 in Elbing Ostpreussen, 50 of 51 jaar oud.


VI-b STEFFEN LUITJES PINKSTERBOER, zoon van LUITJE ALBERTS PINKSTERBOER (zie V-c) en LUMMIGJEN STEFFENS ZWART. Hij is gedoopt op 31 juli 1768 in Veendam GR. STEFFEN is overleden op 27 oktober 1848 in Oosterdiep Veendam GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1848 [bron: Aktenummer 166].

Notitie bij STEFFEN: Steffen Pinksterboer kocht op 18/04/1803 een smakschip voor f 5.300 en eerder in 1795 een tjalkschuit voor f.5.000.
Hij was van van 1818 tot 1830 kapitein op de Twee Gebroeders en in 1831 kapitein op de smak De Goede Hoop.
Woonde Oosterdiep 302 of 303

Beroep:

Schipper

STEFFEN trouwde, 26 jaar oud, op 1 maart 1795 in Veendam GR met LUMMECHIEN REMMELTS ENGELSMAN, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van STEFFEN en LUMMECHIEN: 1795 Geproclameert Steffen Lutjes Pinxterboer en Lummigjen Remmelts Engelsman beide van Veendam. 1 den 25 2 den 1 Febr 3 den 8. getrouwt den 1 maart

25/02/1795, Veendam h.c

Zij is gedoopt op 11 december 1774 in Veendam GR. LUMMECHIEN is overleden op 13 januari 1841 in Veendam GR, 66 jaar oud.


VI-c JELTJE LUITJES PINKSTERBOER, dochter van LUITJE ALBERTS PINKSTERBOER (zie V-c) en LUMMIGJEN STEFFENS ZWART. Zij is gedoopt op 21 oktober 1770 in Veendam GR. JELTJE is overleden op 21 juni 1835 in Veendam GR, 64 jaar oud. JELTJE trouwde, 21 jaar oud, op 1 januari 1792 in Veendam GR met EILT OBBES DE VREDE, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JELTJE en EILT: 1791 Eilt Obbes en Jeltje Lutjes beide van Veendam 1 den 11 Dec. 2 18, 3 25. getrouwt den 1 Jan 1792

HC 30/12/1791

EILT is een zoon van OBBE EILTS en FENNICHJE KOERTS. Hij is gedoopt op 29 januari 1764 in Veendam GR. EILT is overleden op 8 september 1828 in Tonning, Skanderborg (Dk), 64 jaar oud.

Notitie bij EILT: Woonde Oosterdiep 113

Beroep:

Schipper


VI-d ALBERT LUITJES PINKSTERBOER, zoon van LUITJE ALBERTS PINKSTERBOER (zie V-c) en LUMMIGJEN STEFFENS ZWART. Hij is gedoopt op 13 november 1774 in Veendam GR. ALBERT is overleden op 20 augustus 1844 in Ten Boer GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 augustus 1844 [bron: Aktenummer 40].

Notitie bij ALBERT: an Albert Luitjes Pinxterboer een acte [van indemniteit] voor 5 jaaren na den 6 Julij 1807

Eigenaar huis en erf (A111) Ten Boer (Wigboldstraat hoek Hendrik Westerstraat), 1832

Beroep:

Wagenmaker

ALBERT:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 28 augustus 1796 in Loppersum GR met DERKJE SCHELTENS, 21 jaar oud, nadat zij op 13 augustus 1796 in Loppersum GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ALBERT en DERKJE: Loppersum, 1796 Den 13 Aug Albert Luitjens Pinksterbuir van Loppersum, geboortig van Veendam en Derkje Scheltes van Loppersum.
Veendam, Albert Luitjes Pinxterboer JM van Veendam en Derkje Scheltens van Loppersum, geproclameerd, 1 den 14 Aug, 2 den 21 Aug, 3 den 28 Aug, attestatie gepasseert
HC RA Vll Veendam 13/02/1797, later opgemaakt in verband met verblijf in het buitenland van vader Luitje (bron Reuvers)
bruidegoms zyde: Luitje Alberts Pinksterboer & Lummigjen Steffens, vader & moeder; Jakob Klaassens Boiten & Catharina Pinksterboer, Eilt Obbes & Jeltje L Pinksterboer, angetroude broers & zusters; Steffen L Pinksterboer & Lummigjen R Engelsman, broeder & angetroude zuster;
bruids zyde: Schelte Scheltes, vader & voor de zelfs ehvrouw Hilke Derks

DERKJE is een dochter van SCHELTE WILLEMS SCHELTENS en HILKE DERKS DIJK. Zij is gedoopt op 16 juni 1775 in Loppersum GR. DERKJE is overleden op 3 december 1817 in Ten Boer GR, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 december 1817 [bron: Aktenummer 33].

(2) trouwde, 44 jaar oud, op 27 juni 1819 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 13] met HELENA GLAS, 35 jaar oud. HELENA is een dochter van JAN HARMS GLAS en HARMINA EVERTS OOSTING. Zij is gedoopt op 13 juli 1783 in Loppersum GR. HELENA is overleden op 31 januari 1861 in Schildwolde Slochteren, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 februari 1861 [bron: Aktenummer 16]. HELENA is weduwe van PIETER HARRYVAN (1785-1817), met wie zij trouwde op 1 mei 1815 in s-Gravenhage ZH.

Notitie bij HELENA: Ook Neeltjen Jans, Cornelia Glas


Kinderen van ALBERT en DERKJE:

 

1 LUBMINA ALBERTS PINKSTERBOER, geboren op 17 december 1796 in Loppersum GR. Volgt VII-a.

2 SCHELTO ALBERTS PINKSTERBOER, geboren op 12 oktober 1799 in Loppersum GR. Volgt VII-b.

3 HILLECHIEN ALBERTS PINKSTERBOER, geboren op 8 juni 1802 in Loppersum GR. Volgt VII-c.

4 CATHARINA ALBERTS PINKSTERBOER, geboren op 14 juli 1807 in Ten Boer GR. Volgt VII-d.

5 AGINA ALBERTS PINKSTERBOER, geboren op 7 januari 1812 in Ten Boer GR. Volgt VII-e.

6 JELTJE ALBERTS PINKSTERBOER, geboren op 27 maart 1816 in Ten Boer GR. Volgt VII-f.


Kinderen van ALBERT en HELENA:

 

7 HARMINA PINKSTERBOER, geboren op 10 januari 1820 in Ten Boer GR. HARMINA is overleden op 16 januari 1820 in Ten Boer GR, 6 dagen oud.

8 LUITJE PINKSTERBOER, geboren op 13 januari 1824 in Ten Boer GR. LUITJE is overleden op 16 juni 1846 in Loppersum GR, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 1846 [bron: Aktenummer 20].

9 HARMINA PINKSTERBOER, geboren op 19 november 1825 in Ten Boer GR. HARMINA is overleden op 12 juli 1826 in Ten Boer GR, 7 maanden oud.

 


VII-a LUBMINA ALBERTS PINKSTERBOER is geboren op 17 december 1796 in Loppersum GR, dochter van ALBERT LUITJES PINKSTERBOER (zie VI-d) en DERKJE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 25 januari 1797 in Loppersum GR. LUBMINA is overleden op 10 juli 1881 in Beneden Verlaat Veendam, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 juli 1881 [bron: Aktenummer 123].

Beroep:

Dienstmeid

LUBMINA trouwde, 28 jaar oud, op 2 oktober 1825 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 19] met GEERT ALBERTS SCHUUR, 28 jaar oud. GEERT is een zoon van ALBERT GEERTS SCHUUR en ANNECHIEN JANS. Hij is gedoopt op 8 januari 1797 in Veendam GR. GEERT is overleden op 31 januari 1872 in Veendam GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1872 [bron: Aktenummer 23].

Beroep:

Broodbakker


VII-b SCHELTO ALBERTS PINKSTERBOER is geboren op 12 oktober 1799 in Loppersum GR, zoon van ALBERT LUITJES PINKSTERBOER (zie VI-d) en DERKJE SCHELTENS. Hij is gedoopt op 3 november 1799 in Loppersum GR. SCHELTO is overleden op 10 september 1882 in Wildervank GR, 82 jaar oud.

Beroep:

Stel- en wagenmaker

SCHELTO trouwde, 51 jaar oud, op 22 mei 1851 in Wildervank GR met SIBRECHINA VAN LEEUWEN, 59 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van SCHELTO en SIBRECHINA: Het huwelijk was omstreeks 1815 ook gesloten te Georgiwald Oostfriesland. Het was in Nederland echter niet erkend.

SIBRECHINA is een dochter van JOHAN WALRAVEN VAN LEEUWEN en ANNIGJEN HINDRIKS. Zij is gedoopt op 21 augustus 1791 in Ten Boer GR. SIBRECHINA is overleden op 29 juni 1851 in Wildervank GR, 59 jaar oud.


VII-c HILLECHIEN ALBERTS PINKSTERBOER is geboren op 8 juni 1802 in Loppersum GR, dochter van ALBERT LUITJES PINKSTERBOER (zie VI-d) en DERKJE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 27 juni 1802 in Loppersum GR. HILLECHIEN is overleden op 14 april 1829 in Ten Boer GR, 26 jaar oud. HILLECHIEN trouwde, 23 jaar oud, op 2 oktober 1825 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 20] met JAN HINDRIKS DE WITT, 37 jaar oud. JAN is een zoon van HINDRIK ABRAHAMS VAN DER KOOI en EMKE KLASEN. Hij is gedoopt op 8 juni 1788 in Zuidwolde GR. JAN is overleden op 27 november 1872 in Uithuizen GR, 84 jaar oud.

Beroep:

Verver


VII-d CATHARINA ALBERTS PINKSTERBOER is geboren op 14 juli 1807 in Ten Boer GR, dochter van ALBERT LUITJES PINKSTERBOER (zie VI-d) en DERKJE SCHELTENS. Zij is gedoopt op 2 augustus 1807 in Ten Boer GR. CATHARINA is overleden op 17 januari 1830 in Ten Post (Ten Boer) GR, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1830 [bron: Aktenummer 4].

Beroep:

Naaister

CATHARINA trouwde, 20 jaar oud, op 15 juni 1828 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 15] met DERK HARMS BOLT, 25 jaar oud. DERK is een zoon van HARM DERKS BOLT en FRERIKJE HARMS BOER. Hij is gedoopt op 2 januari 1803 in Grauwedijk Wittewierum GR. DERK is overleden op 15 december 1848 in Ten Boer GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1848 [bron: Aktenummer 106]. DERK trouwde later op 23 december 1832 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 18] met AGINA ALBERTS PINKSTERBOER (1812-1892), zie VII-e.

Beroep:

Werkman, tapper


Kind van CATHARINA en DERK:

 

1 HARM DERKS BOLT, geboren op 20 december 1829 in Ten Post (Ten Boer) GR. Hij is gedoopt op 2 januari 1830 in Wittewierum GR. HARM is overleden op 21 februari 1870 in Groningen GR, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1870 [bron: Aktenummer 194].

Beroep:

Varensgezel, stuurman

HARM trouwde, 25 jaar oud, op 31 maart 1855 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 4] met AALTJE KLOK, 43 jaar oud. AALTJE is geboren op 16 december 1811 in Bedum GR, dochter van ELTJE GERLOFS KLOK en JANNA DERKS. AALTJE is overleden op 7 november 1895 in Farmsum GR, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 135].

Beroep:

Naaister

 


VII-e AGINA ALBERTS PINKSTERBOER is geboren op 7 januari 1812 in Ten Boer GR, dochter van ALBERT LUITJES PINKSTERBOER (zie VI-d) en DERKJE SCHELTENS. AGINA is overleden op 4 februari 1892 in Ten Boer GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 februari 1892 [bron: Aktenummer 17].

Beroep:

Naaister, tappersche, landgebruikster

AGINA:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 23 december 1832 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 18] met DERK HARMS BOLT, 29 jaar oud. DERK is een zoon van HARM DERKS BOLT en FRERIKJE HARMS BOER. Hij is gedoopt op 2 januari 1803 in Grauwedijk Wittewierum GR. DERK is overleden op 15 december 1848 in Ten Boer GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1848 [bron: Aktenummer 106]. DERK is weduwnaar van CATHARINA ALBERTS PINKSTERBOER (1807-1830), met wie hij trouwde op 15 juni 1828 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 15], zie VII-d.

Beroep:

Werkman, tapper

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24 april 1851 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 9] met KLAAS EGBERTS ARKEMA, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AGINA en KLAAS: 30-6-1858 aankoop land bij Damsterdiep, waarop later het voormalige Fivelhrn werd gebouwd.

KLAAS is geboren op 1 oktober 1818 in Hellum GR, zoon van EGBERT JANS ARKEMA en GEERTRUID KLAASSENS BOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 oktober 1818 [bron: Aktenummer 43]. KLAAS is overleden op 26 juli 1888 in Ten Boer GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juli 1888 [bron: Aktenummer 61].

Beroep:

Boerenknecht, landgebruiker, vallaatmeester van de sluis te Dijkshorn


Kinderen van AGINA en DERK:

 

1 FREERKJE BOLT, geboren op 11 oktober 1834 in Ten Post (Ten Boer) GR. Zij is gedoopt op 4 januari 1835 in Wittewierum GR. FREERKJE is overleden op 21 maart 1835 in Ten Post (Ten Boer) GR, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1835 [bron: Aktenummer 11].

2 ALBERT BOLT, geboren op 2 januari 1836 in Ten Post (Ten Boer) GR. Hij is gedoopt op 6 maart 1836 in Wittewierum GR. ALBERT is overleden op 2 december 1867 in Kattegat, 31 jaar oud.

Notitie bij overlijden van ALBERT: Verklaring van de burgemeester der gemeente Termunten:

De burgemeester der gemeente Termunten verklaart, dat hem bekend is, dat kapitein Albert Derks Bolt van Termunterzijl, gevoerd hebbende het Nederlandse schoenerschip Concordia, den 6 Nov. 1867 van Petersburg is vertrokken, met bestemming op Amsterdam, dat de laatste tijding van hem is ingekomen van den 15en daarna, geschreven te Kopenhagen, terwijl hij volgens berigt in de zeetijdingen van 30 dito Elseneur is gepasseerd, en sedert al dientijd niets van hem of zijn schip is vernomen, zoodat het schip zonder eenigen twijfel in den storm van den 2 en 3 Dec. 1867 is verongelukt en de geheele bemanning daarbij is omgekomen.

Termunten, den 11 April 1868.
De burgemeester wg. B. Botjes.

Beroep:

Scheepsstuurman, kapitein

ALBERT trouwde, 21 jaar oud, op 14 februari 1857 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 2] met ELIZABETH HAZE, 21 jaar oud. ELIZABETH is geboren op 31 juli 1835 in Termunterzijl (Termunten) GR, dochter van LODEWIJK HAZE en ANNA HANSSEN DALLEMA. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 28]. ELIZABETH is overleden op 19 februari 1899 in Termunterzijl (Termunten) GR, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij ELIZABETH: Ook Haase

3 WILLEM BOLT, geboren op 12 oktober 1838 in Kroddeburen (Ten Boer). Hij is gedoopt op 4 december 1838 in Wittewierum GR. WILLEM is overleden op 20 juli 1910 in Groningen GR, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 juli 1910 [bron: Aktenummer 710].

Notitie bij overlijden van WILLEM: Ten Boer, 30/07/1910, aktenr. 38
wonende te Ten Post

Beroep:

Dagloner, scheepjager, schipper

WILLEM trouwde, 23 jaar oud, op 16 mei 1862 in Stedum GR [bron: Aktenummer 5] met JACOBJE KOOI, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WILLEM en JACOBJE: Wettiging 1 kind

JACOBJE is geboren op 2 mei 1834 in Stedum GR, dochter van HARM JANNES KOOI en HILLECHIEN JAKOBS HAVERKAMP.

Beroep:

Dagloonster

4 NEELTJE BOLT, geboren op 29 december 1841 in Ten Post (Ten Boer) GR. Zij is gedoopt op 6 maart 1842 in Wittewierum GR. NEELTJE is overleden op 25 februari 1928 in Groningen GR, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1928 [bron: Aktenummer 305]. NEELTJE trouwde, 29 jaar oud, op 16 december 1871 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 40] met SIJTZE DIJKSTRA, 27 jaar oud. SIJTZE is geboren op 7 februari 1844 in Grouw, zoon van AUKE THIJSES DIJKSTRA en LIJSBERT SIJTZES JONKER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 februari 1844. SIJTZE is overleden op 8 oktober 1909 in Groningen GR, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1031].

Beroep:

Visscherman, veehouder


Kinderen van AGINA en KLAAS:

 

5 EGBERT ARKEMA, geboren op 30 november 1851 in Ten Boer GR. EGBERT is overleden op 2 juni 1897 in Ten Boer GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1897 [bron: Aktenummer 36]. Hij is begraven op 7 juni 1897 in Ten Boer GR.

Notitie bij overlijden van EGBERT: begrafenis 2e pinksterdag

Beroep:

Bakkersknecht, tapper

EGBERT trouwde, 21 jaar oud, op 24 mei 1873 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 14] met JULLINA SCHOLMA, 22 jaar oud. JULLINA is geboren op 22 juni 1850 in Woltersum GR, dochter van HINDRIK JULLES SCHOLMA en MARTJE DERKS BREEDLAND. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juni 1850 [bron: Aktenummer 67]. JULLINA is overleden op 14 oktober 1881 in Ten Boer GR, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 oktober 1881 [bron: Aktenummer 82].

Beroep:

Dienstmeid

6 EVERHARDUS ARKEMA, geboren op 29 mei 1857 in Ten Boer GR. EVERHARDUS is overleden op 15 februari 1861 in Ten Boer GR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 februari 1861 [bron: Aktenummer 18].

 


VII-f JELTJE ALBERTS PINKSTERBOER is geboren op 27 maart 1816 in Ten Boer GR, dochter van ALBERT LUITJES PINKSTERBOER (zie VI-d) en DERKJE SCHELTENS. JELTJE is overleden op 13 januari 1865 in Wittewierum GR, 48 jaar oud.

Beroep:

Stelmakersche

JELTJE trouwde, 22 jaar oud, op 28 april 1838 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 10] met JAKOB JAKOBS WESTERHOF, 37 jaar oud. JAKOB is een zoon van JAKOB JAKOBS en TRIJNTJE PIETERS SMIT. Hij is gedoopt op 22 juni 1800 in Hoogezand GR. JAKOB is overleden op 14 juni 1871 in Kalkwijk Hoogezand GR, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juni 1871 [bron: Aktenummer 102].

Beroep:

Boerenknecht, scheepsjager

Index (142 personen)

ALBERT FOLKERTS [Schoonvader van V-a]  V-a

ALBERT TEEKES [Partner van IV-f]  IV-f

ALBERT WOLTERS (*1642, <1699) [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b

ALBERTIEN HERES (~02-09-1694, <1697) [Dochter van II-c]  II-c,1

ALBERTIEN HERES (~10-01-1697) [Dochter van II-c]  II-c,3

ALBERTIJN EGBERTS (~29-03-1691) [Dochter van II-b]  II-b,3

ALBERTJE LUITJENS (<27-11-1693) [Partner van I]  I; II-b; II-c

ANTONI EGBERTS (~26-12-1698) [Zoon van II-b]  II-b,8

BRONGER HERES (~27-10-1695, <1699) [Zoon van II-c]  II-c,2

BRONGER HERES (~07-04-1699) [Zoon van II-c]  II-c,4

CATHARINA JANS (<1747) [Partner van IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c

DEELE DERKS (<07-08-1748) [Partner van IV-b]  IV-b

DERK GATIES [Schoonvader van IV-b]  IV-b

DERK JASPERS (~06-09-1657) [Partner van III-a]  III-a

EGBERT HINDRIX [Partner van IV-d]  IV-d

EGBERT WOLTHERS (~05-04-1668) [Nummer II-b]  II-b

FENNICHJE KOERTS [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c

GEESJEN COOPS [Partner van IV-a]  IV-a

GRIETIEN GEERTS (1766) [Partner van V-b]  V-b

GRIETJE ALBERTS (~23-11-1666) [Nummer III-a]  III-a

GRIETJEN EGBERTS (~06-11-1701) [Dochter van II-b]  II-b,9

GRIETJEN WOLTHERS (~02-05-1675) [Nummer II-c]  II-c

HARM EGBERTS (~05-11-1693) [Zoon van II-b]  II-b,4

HARMEN ALBERTS [Partner van IV-f]  IV-f

HARMEN ALBERTS (~01-08-1669, <1729) [Nummer III-b]  III-b; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f

HERMAN PIETERS  I

HERO BRONGERS [Partner van II-c]  II-c

HINDRICK EGBERTS (~08-02-1689) [Zoon van II-b]  II-b,2

HINDRICKJEN EGBERTS (~17-11-1695) [Dochter van II-b]  II-b,5

HINDRIK ROELEFS [Schoonvader van IV-e]  IV-e

JACOB SINNEKES [Schoonvader van III-b]  III-b

JAN HARMENS  IV-a

JAN SJOURTS [Partner van IV-c]  IV-c

JANTJE ALBERTS (11-07-1788) [Partner van V-a]  V-a

JANTJEN LUCAS (*06-10-1686) [Schoonmoeder van V-a]  V-a

JASPER DERRICKS [Schoonvader van III-a]  III-a

JETSE MELLES (~14-07-1644) [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b

LAMME WOLTHERS (*>1666) [Dochter van I]  I,2

LAMMIGHJEN EGBERTS (~20-12-1696) [Dochter van II-b]  II-b,6

LUITJEN EGBERTS (~20-04-1704) [Zoon van II-b]  II-b,10

MAETZE CLAESES (<1654) [Schoonmoeder van II-a]  II-a

MARITJEN BERENTS [Schoonmoeder van III-a]  III-a

MELLE GERRITS (*1620, 02-12-1714) [Schoonvader van II-a]  II-a

OBBE EILTS [Schoonvader van VI-c]  VI-c

PIETER WOLTHERS (~14-09-1673) [Zoon van I]  I,4

REMKE JANS (~25-09-1740, 1775) [Partner van V-b]  V-b

ROELEFJEN ROELEFS [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e

ROELF HINDRIKS (~23-10-1698, 1745) [Partner van IV-e]  IV-e

ROELOF ROELFS [Partner van IV-e]  IV-e

SWAANTJE HARMS (*>1716) [Nummer IV-f]  IV-f

SWAANTJE JANS (~20-10-1672, <1714) [Partner van III-b]  III-b; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e

TRIJNTIEN ANDRIES [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

TRIJNTJE ADRIAANS [Partner van II-b]  II-b

TRIJNTJE DERKS [Schoonmoeder van III-b]  III-b

WENDELTJEN JACOBS (*1652, <1714) [Schoonmoeder van III-b]  III-b

WOLTER EGBERTS (~21-08-1698) [Zoon van II-b]  II-b,7

WOLTHER EGBERTS (*1620, <11-10-1675) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c

WOLTHER EGBERTS (~24-04-1687, <1698) [Zoon van II-b]  II-b,1

WUBBIGJEN JACOBS (~13-05-1688) [Partner van III-b]  III-b; IV-f

ARKEMA, EGBERT (*30-11-1851, 02-06-1897) [Zoon van VII-e]  VII-e,5

ARKEMA, EGBERT JANS (~06-04-1799, 01-11-1866) [Schoonvader van VII-e]  VII-e

ARKEMA, EVERHARDUS (*29-05-1857, 15-02-1861) [Zoon van VII-e]  VII-e,6

ARKEMA, KLAAS EGBERTS (*01-10-1818, 26-07-1888) [Partner van VII-e]  VII-e

BOER, FRERIKJE HARMS (~04-05-1766, 24-01-1851) [Schoonmoeder van VII-d] [Schoonmoeder van VII-e]  VII-d; VII-e

BOITEN, JACOB KLAASSENS (*17-09-1759, 1810) [Partner van VI-a]  VI-a

BOLT, ALBERT (*02-01-1836, 02-12-1867) [Zoon van VII-e]  VII-e,2

BOLT, DERK HARMS (~02-01-1803, 15-12-1848) [Partner van VII-d] [Partner van VII-e]  VII-d; VII-e

BOLT, FREERKJE (*11-10-1834, 21-03-1835) [Dochter van VII-e]  VII-e,1

BOLT, HARM DERKS (~08-02-1761, 14-10-1837) [Schoonvader van VII-d] [Schoonvader van VII-e]  VII-d; VII-e

BOLT, HARM DERKS (*20-12-1829, 21-02-1870) [Zoon van VII-d]  VII-d,1

BOLT, NEELTJE (*29-12-1841, 25-02-1928) [Dochter van VII-e]  VII-e,4

BOLT, WILLEM (*12-10-1838, 20-07-1910) [Zoon van VII-e]  VII-e,3

BOS, GEERTRUID KLAASSENS (~04-11-1796, 13-10-1881) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e

BREEDLAND, MARTJE DERKS (*17-04-1811, 22-12-1875)  VII-e,5

DALLEMA, ANNA HANSSEN  VII-e,2

DERKS, JANNA  VII-d,1

DIJK, HILKE DERKS (*1749, 12-06-1824) [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d

DIJKSTRA, AUKE THIJSES  VII-e,4

DIJKSTRA, SIJTZE (*07-02-1844, 08-10-1909)  VII-e,4

ENGELSMAN, LUMMECHIEN REMMELTS (~11-12-1774, 13-01-1841) [Partner van VI-b]  VI-b

GLAS, HELENA (~13-07-1783, 31-01-1861) [Partner van VI-d]  VI-d

GLAS, JAN HARMS (~29-02-1756) [Schoonvader van VI-d]  VI-d

GRIETIEN HINDRIKS (~26-04-1668, <05-02-1696) [Partner van II-b]  II-b

HARRYVAN, PIETER (~30-03-1785, 07-07-1817)  VI-d

HAVERKAMP, HILLECHIEN JAKOBS  VII-e,3

HAZE, ELIZABETH (*31-07-1835, 19-02-1899)  VII-e,2

HAZE, LODEWIJK  VII-e,2

HINDRIKS, ANNIGJEN [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b

JAKOBS, JAKOB [Schoonvader van VII-f]  VII-f

JANS, ANNECHIEN [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a

JONKER, LIJSBERT SIJTZES  VII-e,4

KLASEN, EMKE [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c

KLOK, AALTJE (*16-12-1811, 07-11-1895)  VII-d,1

KLOK, ELTJE GERLOFS  VII-d,1

KOOI, HARM JANNES  VII-e,3

KOOI, HINDRIK ABRAHAMS VAN DER [Schoonvader van VII-c]  VII-c

KOOI, JACOBJE (*02-05-1834)  VII-e,3

LEEUWEN, JOHAN WALRAVEN VAN [Schoonvader van VII-b]  VII-b

LEEUWEN, SIBRECHINA VAN (~21-08-1791, 29-06-1851) [Partner van VII-b]  VII-b

LIGGER, JAN ALBERTS (*1650, <1680) [Schoonvader van III-b]  III-b

NN, JAN [Schoonvader van IV-b]  IV-b

NN, NN [Partner van I]  I; II-a

OOSTING, HARMINA EVERTS (~05-10-1758) [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d

PINKSTERBOER, AGINA ALBERTS (*07-01-1812, 04-02-1892) [Nummer VII-e]  VII-d; VII-e

PINKSTERBOER, ALBERT (~29-05-1763, <1774) [Zoon van V-c]  V-c,1

PINKSTERBOER, ALBERT HARMS (~13-03-1698) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c

PINKSTERBOER, ALBERT LUITJES (~13-11-1774, 20-08-1844) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f

PINKSTERBOER, CATHARINA ALBERTS (*14-07-1807, 17-01-1830) [Nummer VII-d]  VII-d; VII-e

PINKSTERBOER, CATHARINA LUITJES (~22-07-1764, 26-02-1815) [Nummer VI-a]  VI-a

PINKSTERBOER, COOP ALBERTS (~02-01-1735, <1747) [Zoon van IV-b]  IV-b,4

PINKSTERBOER, COOP HARMS [Nummer IV-a]  IV-a

PINKSTERBOER, HARM ALBERTS (~08-10-1724, ?-01-1797) [Nummer V-a]  V-a

PINKSTERBOER, HARMINA (*10-01-1820, 16-01-1820) [Dochter van VI-d]  VI-d,7

PINKSTERBOER, HARMINA (*19-11-1825, 12-07-1826) [Dochter van VI-d]  VI-d,9

PINKSTERBOER, HILLECHIEN ALBERTS (*08-06-1802, 14-04-1829) [Nummer VII-c]  VII-c

PINKSTERBOER, JAN ALBERTS (~?-03-1733, 11-04-1806) [Nummer V-b]  V-b

PINKSTERBOER, JAN HARMS (*1700, 25-07-1796) [Zoon van III-b]  III-b,3

PINKSTERBOER, JANTIEN HARMENS (*1700, <1735) [Nummer IV-c]  IV-c

PINKSTERBOER, JELTJE (*03-03-1767, <1770) [Dochter van V-c]  V-c,3

PINKSTERBOER, JELTJE ALBERTS (*27-03-1816, 13-01-1865) [Nummer VII-f]  VII-f

PINKSTERBOER, JELTJE LUITJES (~21-10-1770, 21-06-1835) [Nummer VI-c]  VI-c

PINKSTERBOER, JETSE HARMENS (*1700) [Nummer IV-d]  IV-d

PINKSTERBOER, LUBMINA ALBERTS (*17-12-1796, 10-07-1881) [Nummer VII-a]  VII-a

PINKSTERBOER, LUITJE (*13-01-1824, 16-06-1846) [Zoon van VI-d]  VI-d,8

PINKSTERBOER, LUITJE ALBERTS (~26-05-1737, 14-11-1814) [Nummer V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d

PINKSTERBOER, NN (~<?-03-1731) [Kind van IV-b]  IV-b,2

PINKSTERBOER, SCHELTO ALBERTS (*12-10-1799, 10-09-1882) [Nummer VII-b]  VII-b

PINKSTERBOER, STEFFEN LUITJES (~31-07-1768, 27-10-1848) [Nummer VI-b]  VI-b

PINKSTERBOER, WENDEL HARMS (~08-02-1702) [Nummer IV-e]  IV-e

SCHELTENS, DERKJE (~16-06-1775, 03-12-1817) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f

SCHELTENS, SCHELTE WILLEMS (~19-03-1741, 24-03-1821) [Schoonvader van VI-d]  VI-d

SCHOLMA, HINDRIK JULLES (*28-12-1807, 21-06-1880)  VII-e,5

SCHOLMA, JULLINA (*22-06-1850, 14-10-1881)  VII-e,5

SCHUUR, ALBERT GEERTS [Schoonvader van VII-a]  VII-a

SCHUUR, GEERT ALBERTS (~08-01-1797, 31-01-1872) [Partner van VII-a]  VII-a

SMIT, TRIJNTJE PIETERS [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f

SWART, STEFFEN JACOBS (~22-12-1699, <1738) [Schoonvader van V-c]  V-c

VELTMAN, JELTJEN HINDRIKS (~03-10-1704) [Schoonmoeder van V-c]  V-c

VREDE, EILT OBBES DE (~29-01-1764, 08-09-1828) [Partner van VI-c]  VI-c

WESTERHOF, JAKOB JAKOBS (~22-06-1800, 14-06-1871) [Partner van VII-f]  VII-f

WITT, JAN HINDRIKS DE (~08-06-1788, 27-11-1872) [Partner van VII-c]  VII-c

ZWART, LUMMIGJEN STEFFENS (~14-09-1730, 25-04-1818) [Partner van V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:16