Schema voor een individuele bridgewedstrijd met 12 spelers

Stel dat u een groepje hebt van 12 spelers die regelmatig met elkaar willen bridgen zonder te kiezen voor een vast partnerschap.  Mocht er een speler verhinderd zijn, dat is er altijd wel een vervanger te vinden; zelfs wel een stuk of drie, vier. Welk schema zouden zij dan kunnen gebruiken, op zo'n manier dat zij steeds een andere partner en andere tegenstanders krijgen?
Wellicht zou dit een oplossing zijn.

Er wordt een lijst met namen gemaakt van de 12 vaste spelers. Daaraan worden de namen toegevoegd van diegenen die wel willen invallen als er een vacature is. In deze vaste volgorde krijgen de spelers een letter toegewezen; dat is de letter die elke ronde hun plek aan tafel aangeeft. Bij de eerste zitting krijgt speler 1 plek A, speler 2 plek B, en zo verder. Bij de tweede zitting krijgt speler 2 plek A, speler 3 plek B, speler 4 plek C en zo verder, zodat speler 1 plek L krijgt. Mocht er een invaller nodig zijn, dan krijgt deze de plek die zou moeten worden ingenomen door de afwezige speler.
Op deze manier krijgt elke speler tijdens elke zitting steeds een andere letter en daardoor bij elke ronde steeds een andere partner en andere tegenstanders.

Er wordt gespeeld aan drie tafels. Op elke tafel liggen drie spellen. Als deze spellen aan een tafel zijn gespeeld, worden ze doorgegeven aan de volgende tafel: van tafel 1 naar tafel 2, van tafel 2 naar tafel 3 en van tafel 3 naar tafel 1. De spellen worden na elke ronde opnieuw geschud.

ronde
spellen
tafel 1
tafel 2
tafel 3
1
1-9
A
J
B
 
 C
L

 
2
10-18
A
F
B
  D
C
E
3
19-27
A

B
  F 
C
J


Gebruik bij voorkeur spellen die eerder zijn gespeeld en waarvan een frekwentiestaat beschikbaar is. De spelers houden hun eigen score bij. Noord en Zuid noteren aan de hand van de frekwentiestaten de MP's van NZ en Oost en West noteren de MP's van OW.