Schema voor een individuele bridgewedstrijd met 16 spelers

Wanneer er 16 bridgers een individuele wedstrijd willen spelen, kan er een comptitie-element in worden gebracht. U deelt de spelers in in twee groepen van elk 8 spelers. Voor beide groepen gebruikt u het schema voor 8 spelers. Dit schema voorziet in een wedstrijd over 7 ronden en vier spellen per ronde, maar met 16 spelers en 4 tafels kunt u beter tenminste 6 spellen per ronde spelen, waardoor het samen spelen van de spellen aan de vier tafels wat rustiger verloopt. 
Na vier ronden (24/32 spellen) maakt u een tussenstand op. De vier spelers met de laagste scores van groep 1 nemen de plaatsen (en dus ook het spelersnummer) over van de vier spelers met de hoogste scores van groep 2. De vier spelers van de tweede groep nemen in de eerste groep de plaatsen in van de vier spelers die uit deze eerste groep zijn vertrokken. Daarna worden de laatse drie ronden van het schema gespeeld.

Op soortgelijke wijze kunt u grotere aantallen spelers bij een individuele wedstrijd indelen.

Een andere mogelijkheid is om het schema voor 17 spelers te gebruiken en daarin de plaats van speler 17 in te laten nemen door de spelers die "vrij" is.