SCHEMA VOOR EEN BRIDGEWEDSTRIJD VAN
22 PAREN OVER 1O RONDEN IN TWEE LIJNEN

Soms verschijnt er een onverwachte vraag naar een bepaald schema. Zo werd in augustus 2006 gevraagd naar een Mitchell schema voor 22 paren met 10 spelgroepen over 10 ronden in twee lijnen. Moeilijk te vinden! Maar het is te maken. Hieronder vindt u zo'n schema dat is geïnspireerd door de Onvolledige Mitchell voor 20 paren over 5 ronden met 5 spelgroepen. Tien tafels dus, maar daaraan is een elfde tafel geplakt waaraan paar 22 blijft zitten en van paar 21 werd een 'zwerver' gemaakt. Aan dit schema is wat gesleuteld en daarna werd er een kopie aan toegevoegd, waar in principe de even paren 1 t/m 9 van plaats ruilden met de even paren 11 t/m 19. Deze twee schema's samen kunnen als antwoord dienen op de bovengenoemde onverwachte vraag.
Hieronder de beide schema's. Daaronder nog een overzicht wie tegen wie speelt per spelgroep. Desgewenst zijn loop-/gidsbriefjes van beide zittingen via email te leveren. 

de eerste zitting:
ronde tafel 1
1-4
tafel 2
5-8
tafel 3
9-12
tafel 4
13-16
tafel 5
17-20
tafel 6
1-4
tafel 7
5-8
tafel 8
9-12
tafel 9
13-16
tafel 10
17-20
tafel 11
wissel
1
2
3
4
5
1-2
9-6
7-10
5-4
3-8
3-4
1-8
9-2
7-6
5-10
5-6
3-10
1-4
9-8
7-2
7-8
5-2
3-6
1-10
9-4
9-10
7-4
5-8
3-2
1-6
19-12
17-16
15-20
13-14
21-18
11-14
19-18
17-12
21-16
13-20
13-16
11-20
21-14
17-18
15-12
15-18
21-12
11-16
19-20
17-14
21-20
15-14
13-18
11-12
19-16
17-22 /5
13-22 /4
19-22 /3
15-22 /2
11-22 /1
De nummers achter de deelstreep bij tafel 11 geven het nummer van de te spelen spelgroep aan.
de tweede zitting (de paren behouden hun oorspronkelijke paarnummer):
ronde tafel 1
1-4 
tafel 2
5-8 
tafel 3
9-12 
tafel 4
13-16 
tafel 5
17-20 
tafel 6
1-4 
tafel 7
5-8 
tafel 8
9-12 
tafel 9
13-16 
tafel 10
17-20 
tafel 11
wissel 
1
2
3
4
1-12
9-16
7-20
5-14
11-18 
3-14
1-18
9-12
15-16
5-20 
5-16
3-20
19-14
9-18
7-12 
7-18
13-12
3-16
1-20
9-14 
17-20
7-14
5-18
3-12
1-16 
19-6
17-10
15-4
13-8
21-2 
11-8
19-2
17-6
21-10
13-4 
13-10
11-4
21-8
17-2
15-6 
15-2
21-6
11-10
19-4
17-8 
21-4
15-8
13-2
11-6
19-10 
9-22 /5
5-22 /4
1-22 /3
7-22 /2
3-22 /1
De nummers achter de deelstreep bij tafel 11 geven het nummer van de te spelen spelgroep aan.
scorekaartjes eerste zitting:
spelgroep
1
spelgroep
2
spelgroep
3
spelgroep
4
spelgroep
5
1-2
3-8
5-4
7-10
9-6
11-22
13-14
15-20
17-16
19-12
21-18 
1-8
3-4
5-10
7-6
9-2
11-14
13-20
15-22
17-12
19-18
21-16 
1-4
3-10
5-6
7-2
9-8
11-20
13-16
15-12
17-18
19-22
21-14 
1-10
3-6
5-2
7-8
9-4
11-16
13-22
15-18
17-14
19-20
21-12 
1-6
3-2
5-8
7-4
9-10
11-12
13-18
15-14
17-22
19-16
21-20 
scorekaartjes tweede zitting:
spelgroep
1
spelgroep
2
spelgroep
3
spelgroep
4
spelgroep
5
1-12
3-22
5-14
7-20
9-16
11-18
13-8
15-4
17-10
19-6
21-2 
1-18
3-14
5-20
7-22
9-12
11-8
13-4
15-16
17-6
19-2
21-10 
1-22
3-20
5-16
7-12
9-18
11-4
13-10
15-6
17-2
19-14
21-8 
1-20
3-16
5-22
7-18
9-14
11-10
13-12
15-2
17-8
19-4
21-6 
1-16
3-12
5-18
7-14
9-22
11-6
13-2
15-8
17-20
19-10
21-4