Schema voor een individuele bridgewedstrijd met 32 spelers
 
TAFEL
RONDE
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
1
 
1
17  25
 
2
18  26
10 
 
3
19  27
11
 
4
20  28
12
 
5
21  29
13
 
6
22  30
14
 
7
23  31
15
 
8
24  32
16
 
 
2
 
10
23 
27
 
24
28  11
 
12
17 
29
 
18
30  13
 
14
19 
31
 
20
32  15
 
16
21 
25
 
22
26  9
 
 
3
 
20
30  11
 
31
 8  21
12
 
22
32  13
 
25
 2  23
14 
 
24
26  15
 
27
 4  17
16 
 
18
28 
5
 
29
 6  19
10
 
 
4
 
12
 6  32
18
 
13
 7  25
19
 
8
20  14
26
 
1
21  15
27
 
16
 2  28
22
 
9
 3  29
23
 
4
24  10
30
 
5
17  11
31
 
 
5
 
17
20  18
19
 
21
24  22
23
 
25
28  26
27
 
29
32  30
31
 
2
3
4
 
6
7
8
 
10
11
12
 
14
13  15
16
 
 
6
 
4
23  26
13 
 
27
14
24 
 
7
18  29
16
 
8
19  30
9
 
31
10 
20
 
32
 11 
21
 
3
25  22
12
 
28
 6  15
17
 
 
7
 
11
29  22
 4
 
23
12 
30
 
24
13 
31
 
14
32  17
 
15
25  18
 
19
16 
26
 
20

27
 
10
28  21
 
Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
  U kunt ook een schema maken van het schema voor viermaal acht spelers. U moet dan wel in de ronden 2 t/m 7 de spelers van de vier verschillende groepen door elkaat mengen om een enigszins evenwichtig schema te krijgen. 
Bovenstaand schema is gemaakt op de meer traditionele wijze. Het heeft als nadeel dat alle acht tafels telkens dezelfde spellen spelen. Daarom zult u de spellen viermaal moeten dupliceren.