SCHEMA'S VOOR THUISBRIDGERSthuis bridgen met 4, 6, 8 of 10 paren
 wedstrijden over  34 of  5 ronden
Wedstrijd over 3 ronden.

Het aantal spellen per ronde kan naar keuze worden uitgebreid.

4 paren.
Hierbij worden tijdens een ronde aan beide tafels dezelfde spellen gespeeld.
Ronde tafel 1 tafel 2 spellen
1 1-2 3-4 1e serie
2 1-3 4-2 2e serie
3 1-4 2-3 3e serie

6 paren.
Ronde tafel 1 
spellen 1-4
tafel 2 
spellen 5-8
tafel 3 
spellen 9-12
1 1-2 3-4 5-6
2 5-4 1-6 3-2
3 3-6 5-2 1-4

8 paren.
Aan tafel 4 worden de spellen samen gespeeld met de tafel, waarvan het nummer tussen haakjes staat.
Ronde tafel 1 
spellen 1-4
tafel 2 
spellen 5-8
tafel 3 
spellen 9-12
tafel 4 
spellen 
samen spelen
1 1-2 3-4 5-6 7-8 (1)
2 5-4 7-6 3-2 1-8 (2)
3 6-3 5-2 1-7 4-8 (3)

Wedstrijd over vier ronden.
Het aantal spellen per ronde kan naar keuze worden uitgebreid.

4 paren.
Hierbij worden tijdens een ronde aan beide tafels dezelfde spellen gespeeld.
Ronde tafel 1 tafel 2 spellen
1 1-2 3-4 1e serie
2 1-3 4-2 2e serie
3 1-4 2-3 3e serie

6 paren.
Ronde tafel 1 
spellen 1-4
tafel 2 
spellen 5-8
tafel 3 
spellen 9-12
1 1-2 3-4 5-6
2 5-4 1-6 3-2
3 3-6 5-2 1-4

8 paren.
Aan tafel 4 worden de spellen samen gespeeld met de tafel, waarvan het nummer tussen haakjes staat.
Ronde tafel 1 
spellen 1-4
tafel 2 
spellen 5-8
tafel 3 
spellen 9-12
tafel 4 
spellen 
samen spelen
1 1-2 3-4 5-6 7-8 (1)
2 5-4 7-6 3-2 1-8 (2)
3 6-3 5-2 1-7 4-8 (3)

Zorg dat de spellen samen gespeeld worden met de tafel waarvan het nummer tussen haakjes staat.


Wedstrijd over vijf ronden.
Het aantal spellen per ronde kan naar keuze worden uitgebreid.

6 paren.
Het geadviseerde aantal spellen per ronde is zes. De spellen worden aan alle drie de tafels gespeeld. Zorg dat er steeds twee van de zes spellen op elke tafel liggen. Wilt u minder dat 6 spellen per ronde spelen, gebruik dan het volgde schema.
Ronde tafel 1  tafel 2  tafel 3 
1 1-2 3-4 5-6
2 1-3 2-6 4-5
3 1-4 2-5 3-6
4 1-5 2-3 4-6
5 1-6 2-4 3-5

Alternatief schema als er minder dan 6 spellen per ronde worden gespeeld. Tussen haakjes de serie spellen die moet worden gespeeld. In de laatste ronde moeten aan alle tafels dezelfde spellen worden gespeeld.
Ronde tafel 1  tafel 2  tafel 3 
1 1-2 (1) 3-4 (2) 5-6 (3)
2 1-3 (3) 5-2 (4) 4-6 (1)
3 1-4 (4) 2-6 (2) 3-5 (1)
4 1-5 (2) 4-2 (3) 6-3 (4)
1-6 (5) 2-3 (5) 4-5 (5)

8 paren.
Aan alle tafels worden steeds andere spellen gespeeld. Het nummer van de serie spellen die moet worden gespeeld, staat tussen haakjes. In de laatste ronden worden aan de tafels 1 en 3 dezelfde spellen gespeeld.
Ronde tafel 1 tafel 2 tafel 3 tafel 4
1 1-2 (1) 3-4 (2) 5-6 (3) 7-8 (4)
2 1-6 (2) 5-3 (1) 7-2 (3) 8-4 (5)
3 1-5 (4) 3-6 (5) 4-7 (1) 2-8 (2)
4 1-4 (3) 3-2 (4) 7-5 (2) 6-8 (1)
3 1-7 (5*) 6-4 (4) 2-5 (5*) 8-3 (3)

10 paren.
Ronde tafel 1 
spellen 1-4
tafel 2 
spellen 5-8
tafel 3 
spellen 9-12
tafel 4 
spellen 13-16
tafel 5
spellen 17-20
1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
2 9-4 1-6 3-8 5-10 7-2
3 7-6 9-8 1-10 3-2 5-4
4 8-5 10-7 2-9 4-1 6-3
5 10-3 2-5 4-7 6-9 8-1