01-01-2018
Een weekendje bridgen met z'n vieren.
Het is nu januari 2018. Een nieuw jaar volop kansen om te gaan bridgen. Niet alleen bij een club; er zijn immers nog meer mogelijkheden! Veel bridgers verlangen naar nóg meer bridgen. En hoe vaak komt het niet voor dat zij een weekendje gezellig met z'n vieren willen geen bridgen. Of een midweekje. De gemiddelde leeftijd van bridgers is inmiddels zo hoog dat de meeste fanatiekelingen daarvoor genoeg vrije tijd hebben! Inschrijven voor een bridgeweekend of midweek ergens in een hotel, dat kan natuurlijk ook, maar.... waarom niet gewoon thuis.... of op een camping..... Of ergens in een hotelletje of buitenhuisje. Lekker,... Het ene spel na 't andere.... Drankje op tafel, hapje voor 't grijpen op een bijzettafeltje....
En als we dan ook nog eens geen spellen voor hoeven te schudden.... 
Probleem opgelost:
Klik  en dan haalt u een ZIP-pakket binnen met alles wat voor een paar fijne bridgedagen nodig is.
Wat in dat ZIP-pakket zit?
Het is een héél pak! Met een stel bestanden waarvan u er een paar moet uitprinten.
Om te beginnen: 
Een tekstbestand met de naam 'HandleidingWeekendjeBridge.wpd'. U kunt dit uitprinten met een tekst verwerker; het is geschreven met WordPerfect. Goed om dit van tevoren door alle vier de spelers te laten lezen.
Verder: 
Er zitten zeven tekstbestanden in die u alle zeven moet uitprinten op twee A4-tjes (op één zijde bedrukken). Ze heten resp. '4HANDEN1.wpd' t/m '4HANDEN7.wpd'. Op elk bestand staan 16 spellen. U krijgt dus 112 spellen aangeboden. Op de bovenste helft van het eerste vel staan per spel de kaarten van Noord. Op de onderste helft per spel de kaarten van Oost. Op het tweede vel staan op de bovense helft de kaarten van Zuid en op de onderste helft de kaarten van West. Het is de bedoeling dat elk van de vier spelers een eigen set van 52 kaarten heeft waaruit per spel de eigen 13 kaarten worden gekozen; die worden na elk spel terug gestoken. U speelt steeds een ronde van 16 spellen. In de volgende ronde verschuiven de spelers van Noord en Zuid naar de Oost- en West-plaatsen; en dus gaan de Oost- en West-spelers naar de Noord- en Zuid-plaatsen. U kunt dus 7 ronden van elk 16 spellen spelen.
Vervolgens:
Een scoreformulier in tekstformaat van 2 bladzijden (A4-formaat). Daarop vindt u op de ene bladzijde de scores bij 'niet-kwetsbaar' en op de andere bladzijde de scores bij 'kwetsbaar'. De scores (ook voor downslagen) zijn 'WP-scores'  zoals doorgaans bij clubwedstrijden en toernoien worden gebruikt. Maar er staat ook een tabel voor Par-scores; op beide kanten eenzelfde tabel. Scores zijn bedoeld op prestaties te vergelijken, maar als er slechts één paar NZ speelt en één paar OW valt er niets met andere NZ- en OW-paren te vergelijken. Daar is wat op gevonden, namelijk de IMP-berekening gebruiken. Bij de IMP-berekening wordt uitgegaan van een ultieme bied- en speel-methode toegepast door alle vier de spelers en rekening houdend met kwetsbaar en niet-kwetsbaar. Zo wordt berekend het maximum aantal speelslagen dat bij ultiem bieden en uitkomen en verder spelen kan worden gemaakt met resp. -, -, - en -troef en SA door Noord, Zuid, Oost en West. De WP-score van NZ- bij zo'n contract en ultieme bied- en afspeelwijze wordt vergeleken met de door NZ bereikte WP-score. Het verschil tussen beide scores wordt opgezocht in de IMP-tabel en dát is de score die voor NZ geldt bij uw weekendje of midweekje bridgen. OW krijgt die score vermenigvuldigd met -1. Beide paren vullen die IMP-score in op hun scoreformulier dat ook in het ZIP-pakket zit (naam: ParscoresJanuari2018LEEG.wpd, tweemaal uitprinten dus).
Er zit een tekstbestand van enige bladzijden (A4-formaat) met de spelverdelingen. Dat zijn deze maand dus 112 spellen. Dit tekstbestsnd heet 'SpellenJanuari2018.wpd'. Het kan nuttig zijn om dit tekstbestand van tevoren uit te printen. Als bij het spelen blijkt dat een speler een kaart speelt die niet in zijn hand thuis hoort, is na te gaan of deze speler wel correct de kaarten uit zijn 52-kaartenpakket heeft gehaald. Gebruik dit bestand niet om te spieken!
Dan wat problematischer....:
Om de Par-scores van de spelers te kunnen berekenen hebt u behalve de WP-scores ook de al berekende Par-scores van de spellen nodig. Die kunt u zien als u  drukt. Maar - zoals u al hierboven las - ze zijn ook in het verzamel-PBN-bestand opgenomen.
Goed om te weten:
De 112 spellen zijn deze keer niet met een door mij bedachte schudmethode geschud, maar met Big Deal (versie 1.2). Dit schudbestand is destijds met assistentie van andere deskundigen gemaakt door Hans van Staveren (zoek op internet bij 'Sater.home') en wordt wereldwijd veel gebruikt door bridgers en bridge-organisaties. Ook bij heel veel Nederlandse bridgeclubs. Een goede bekende vroeg mij onlangs hoe dit programma goed toe te passen was en dat bracht mij ertoe het ook weer eens te gebruiken, Om deze reden heb ik er meteen weer eens deze 112 mee geschud en het resultaat geanalyseerd. Deze analyse zit ook in het ZIP-pakket en heeft de naam 'Analyse-Januari2018.wpd'. Goed om eens te lezen en te constateren hoe statistisch verantwoord deze spellen met dit programma zijn geschud. U kunt de gegevens van deze analyse vergelijken met de analyse die  staat van 100.000 spellen die met Big Deal zijn geschud.

Als u deze lading hebt binnengehaald, slaat u alles op in een aparte map en print u uit wat nodig is. 
Het bieden en spelen gaat precies zoals bij een bridgeclub of  bridgetoernooi. Maar nu wordt per spel na de scoreberekening de zgn. 'WP-score' score van NZ ook nog vergeleken met de 'Par-score' die in de scoretabel staat. Daarin vindt u "....-score - ....-score" met daarnaast een getal. Vanaf "....-score" tot en met "....-score" levert de WP-score de naast-vermelde IMP-score op. Is dat een 'plus-score' dan krijgen Noord en Zuid een 'plus-IMP-score' en Oost en West een 'negatieve-IMP-score'. Krijgt NZ een WP-min-score dan wordt de IMP-score ook 'negatief', en bij OW dus 'positief'. 
Pas bij zo'n 'vierpersoonsbridgewedstrijd' de Par-berekening toe. Uw bridgeprestatie wordt nu immers niet met andere paren vergeleken. De De berekening van uw spelresultaten komt dan niet tot stand door toevalstreffers, Bij de beoordeling speelt de bridgevaardigheid van u als bridgers een grotere rol.

Op de bladzijden met spellen die ik zo mogelijk elke maand ververs, kunt u ook zien waar vier programma's tien van elke soort spellen hebben gespeeld. (Klik hier om daar naartoe te gaan.)  Bij de scores staan daar ook de PAR-scores.

Lees de bladzijden met de spellen niet voordat er gespeeld wordt! Noch die met de complete spellen, noch die met kaarten voor de vier afzonderlijke spelers. Bestudeer ook niet van tevoren de bijgeleverde Par-scores van de spellen. Niet spieken dus!!
Wilt u reageren naar aanleiding van dit aanbod, stuur mij dan een email (de1dr8-apestaartje-planet-punt-nl).