THUIS-BRIDGE
of zo maar bij u in de buurt bridgen
Klik hier om terug te gaan naar mijn eerste bladzijde.
Veel bridgers geven er de voorkeur aan om niet bij een club te spelen maar gezellig thuis met z'n vieren. Of aan twee tafels met z'n achten. Zij spelen eenmaal per week bij een club en zoveel mogelijk middagen en avonden bij iemand thuis. Zij weten niet dat thuisbridge anders in elkaar zit dan wedstrijdbridge.
Op deze bladzijde komt een en ander aan de weet over: 

1. het verschil tussen thuisbridge en bridgen bij een club of tijdens toernooien en 
    kroegentochten (hier staat ook het gebruik van het formulier sub 4. beschreven).
    Ook vindt u daar een alternatieve methode om uitslagen van thuisbridge te berekenen.
    Er bestaat ook een mogelijkheid om op speciale wijjze een bridge-weekend of -midweek
    te spelen met aangepaste scoreberekening. Als u daarover wilt lezen, klik dan .

2. het spelen van robber-bridge;

3. het afdrukken van een invulformulier voor thuisbridge op viertallenbasis.
    Als u dit formulier wilt afdrukken, moet u uw printer instellen op "horizontaal", c.q. "liggend".
    Desgewenst stuur ik u een mailtje met dit formulier in WP- of Word-formaat als aanhangsel,
    zodat u het met uw tekstverwerker kunt afdrukken.

4. een lijst met scoreberekeningen (kwetsbaar, niet-kwetsbaar, gedoubleerd, geredoubleerd, overslagen) zowel in wedstrijdpunten als IMP's.

5. Schema's voor thuis-bridge (én elders!):
    a. schema's  voor parenwedstrijden over 3, 4 of 5 ronden (met min. 4 en max. 10 paren),
    b. schema's  voor parenwedstrijden over 7 zittingen met elk 5 ronden voor 8 paren,
    c. schema's  voor individuele wedstrijden met een even aantal spelers
       (er zijn daar schema's voor 8, 10, 12, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 80 spelers),
   d. schema's  voor individuele wedstrijden met een oneven aantal spelers 
   e. mogelijke oplossing voor het geval er een individuele thuiswedstrijd moet worden gespeeld met één speler te weinig.
       Klik daarvoor  .

6. Een extraatje voor parenbridgers: 
    a. een doorgenummerd schema voor 24 paren over 4 zittingen van  6 ronden, waarbij
        elk paar elk ander paar éénmaal als tegenstander krijgt, plus (er zijn immers  4 x 6 = 24
        ronden en slechts 23 tegenstanders!) éénmaal tegenstanders die men al heeft ontmoet.
        U vindt daarbij ook een ZIP-bestanden met de benodigde gidsbriefjes;
    b. een schema voor 22 paren over 2 zittingen van elk 5 ronden, waarbij elk oneven paar tegen
        telkens een ander even paar speelt; desgewenst zijn er gids-/loop-briefjes van deze
        wedstrijden te leveren.
 

7. Soms wordt mij ook om schema's voor clubwedstrijden gevraagd. Meestal beschikt een club wel over schema's en gidsbriefjes voor wedstrijden over 6 en 7 ronden, maar er zijn ook schema's voor 4, 5, 8, 9, 10 en 11 ronden. Bij voorbeeld wanneer een kroegentocht of een marathon-zitting wordt georganiseerd. 
        Klik  om een voorbeeld te zien van een schema voor een wedstrijd over acht ronden. Schema's en gidsbriefjes voor minder en meer ronden zijn beschikbaar.
        Het verdient aanbeveling om voor clubwedstrijden over te stappen naar een beter doordacht systeem van parenindeling. Gebruik voor competities dan niet de multiplex gidsbriefjes die al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in gebruik waren, maar verdiep u in het Wedstrijd-Indelings-Programma (U leest  daar meer over door  te klikken) en lees zeker hetgeen Joop van Wijk en Peter Smulders schrijven over hun zoeken naar een optimale balans in wedstrijdschema's (lees daarover door  te klikken).
8. Wilt u een "tuinendrive" organiseren of een dergelijke wedstrijd waarbij in elke tuin één tafel staat.... (of misschien twee tafels) en weet u niet goed hoe daarbij in z'n werk te gaan, klik dan 

9. Meer informatie over dit organiseren - speciaal van een individuele wedstrijd - met al eerder elders gespeelde spellen
    vindt u als u  klkt. 

 

10. Met enige regelmaat zet ik een aantal spellen met frekwentiestaten op mijn netstek. De daar getoonde spellen kunt u in een gezamelijk overzicht in tekstformaat downloaden en dan afdrukken met een tekstverwerker (b.v. WordPad). Ook kunt u de frekwentiestaten (eveneens in tekstformaat)  downloaden. 
    De afzonderlijke spellen kunt u in een zip-bestand downloaden in PBN-formaat en dan met een bridgeprogramma op uw computer naspelen. En in ditzelfde zip-bestand treft u een zogenaamd verzamel-PBN-bestand aan, met de naam SPECIAAL.PBN. Dit bestand kunt u met een programma inlezen en zodanig afdrukken dat de kaartverdelingen voor Noord bij elkaar op de bovenste helft van een A4tje worden afgedrukt, en op de onder helft van dat vel de kaartverdelingen van Zuid. Op het tweede vel worden op  deze wijze de kaartverdelingen van Oost en West afgedrukt. Stuur me een mailtje als u dit - kosteloze - programma wilt ontvangen.

11. Nog een speciale tip voor gevorderde thuisbridgers: Gebruik de Par-score voor beoordeling van de prestaties. De Par-score geeft een beoordeling van de prestatie van het NZ-paar. Door van de "min" een "plus" te maken krijg je de beoordeling van het OW-paar. En van een "plus" een "min". De Par-score is de beoordeling van het optimale bieden en spelen van de paren zodanig dat NZ in het contract komt dat de meerste imp's oplevert voor het NZ-paar dat zo'n contract ook precies maakt. Meer informatie over de Par-score is via internet gemakkelijk te vinden; even op 'par-score' google-en.
12. Kent u het nieuwe boek van Anton Maas, Bep Vriend en Rijk van der Krol, 
      "Bridgedrives om thuis te spelen" al? Klik  en maak er kennis mee.