THUIS-BRIDGE
<>Kent u het nieuwe boek van Anton Maas, Bep Vriend en Rijk van der Krol, "Bridgedrives om thuis te spelen" al? 
Klik  en maak er kennis mee.
Klik om te lezen hoe u aan gespeelde spellen met frekwentiestaten kunt komen, zodat u die zelf ook kunt spelen als u thuis bridget.

 

Sommige thuisbridgers verkeren in de veronderstelling dat thuis bridgen op dezelfde wijze gaat als bij een club. Dit is misschien te wijten aan het feit dat veel bridgeleraren geen enkele andere wijze van bridgen onderrichten dat het "wedstrijd-bridge". Dat laatste betekent: bij spel 1 is Noord gever en niemand kwetsbaar; bij spel 2 is Oost gever en Noord-Zuid zijn kwetsbaar, en zo verder. En de scores staan op de achterkant van het biedkaartje in de bidding box. Zo staat het ook in het officiele Wedstrijdreglement. Veel meer nemen thuisbridgers niet uit dit reglement over.

Helaas komt het bij thuisbridgers voor dat zij "bieden met een praatje", ongestraft gespeelde en getoonde kaarten terugnemen en ongeoorloofde informatie doorgeven. "Tja, wat zal ik daar eens op zeggen." "Zo bied je anders nooit." "Ik weet niet wat ik nou moet weggooien, want ik moet de ruiten gedekt houden." En deze bridge-stijl passen zij dan ook toe, als zij bij een club spelen of aan een toernooi of kroegentocht deelnemen. En dit zijn vaak degenen die op hun tenen zijn getrapt als daar een arbiter bij gehaald wordt. Mijn eerste tip voor thuisbridgers is dan ook: trek tijdens het bieden en spelen een "poker-face", houdt uw kiezen op elkaar en ga pas praten na afloop van een spel. Echt, dat doet geen afbreuk aan de gezelligheid; het verhoogt die juist.

Nog steeds zit in de meeste pakjes speelkaarten die tegenwoordig in de boekwinkels te koop zijn een scorekaartje voor bridge. Dat is het scorekaartje voor "ROBBER-BRIDGE". Er zullen bitter weinig Nederlander zijn onder diegenen die na 1985 hebben leren bridgen, die de gang van zaken bij robber-bridge kennen en het resultaat van een robber kunnen uitrekenen. En toch is dit de methode bij uitstek om thuis te bridgen. Klik op het onderstreepte woord en u leest hoe robber-bridge wordt gespeeld.

Er zijn nog een paar andere manieren om het thuisbridgen in wat betere banen te leiden dan te trachten het wedstrijd-bridge te kopiëren.

Ten eerste kan men dus thuis viertallen-bridge spelen. Twee paren in de (voor)kamer en twee in de achterkamer/serre/keuken/zijkamer. Gezellige bijkomstigheid van deze methode: "hoe meer zielen, hoe meer vreugde" en na 6 spellen een tussenstand uitrekenen en even nakaarten. Bovendien is "viertallen" de meest eerlijke manier om prestaties af te meten. En ook het gezellige thuisbridgen mag prestatieverhogend gespeeld worden!

Ten tweede kan men van de bridgeclub de koffer met spellen van een andere groep dan waarin men zelf heeft gespeeld, samen met de bijbehorende scorekaartjes mee naar huis nemen de de spellen naspelen en de eigen score vergelijken met de scores van de groep die deze spellen op de club heeft gespeeld. Vergelijkbaar met deze gang van zaken is het goede gebruik dat sommige clubs hebben om een extra koffer met spellen in bezit te hebben om de leden thuis te laten spelen. Deze koffer rouleert onder de leden; telkens neemt iemand anders hem mee naar huis, speelt de spellen met zijn huisgenoten/vrienden en vult het bijgaande reizende scorekaartje in en vergelijkt zijn score.

Ten derde kan men met vier spelers spelen op een wijze die met viertallen is te vergelijken. Daarvoor zijn scoreformulieren ontwikkeld. Een voorbeeld kunt u hier bekijken. U kunt het gemakkelijk naar uw eigen computer toehalen, uitprinten ( pagina-instelling A4 en gewoon vertikaal! ) en (laten) gebruiken. Het is ook de methode waarop menig Amsterdams studenten-viertal thuis speelt.

Hier een korte beschrijving van de wijze waarop het formulier bij thuis-bridge wordt gebruikt.

In de eerste kolom staat het spelnummer.
In de tweede kolom wie dan gever is en in de derde kolom wie dan kwetsbaar is.
In de vierde kolom vult u zelf in wie bij dat spel leider is.
In de vijfde kolom vult u zelf in welk contract de leider op dat spel speelde en in de zesde kolom wat het resultaat was.

In de dubbelkolom "score" vult u de score van het paar van de leider in zoals u dat bij wedstrijdbridge gewend bent.

Nu telt u het aantal honneurpunten van het paar van de leider bij elkaar op. Nu gaat u naar kolom 10 en zoekt de regel op van het totaal aantal honneurpunten van de leider. Achter het betreffende aantal honneurpunten vindt u de score die zo'n leider verplicht moet maken. Had het leidende paar minder dan 20 honneurpunten, dan geldt het restant voor de tegenpartij; de tegenpartij zou dan een plusscore moeten halen. In de kolom "verplichte matchpunten" noteert u wat op dat spel de positieve score moet zijn en daarachter bij het paar dat er het beste van af komt, wat het verschil is tussen de reele en de verplichte score.

In de volgende kolommen zoekt u op hoeveel imp's dit voor het succesvolle paar oplevert. Deze imp's vult u in onder "totaal imp" bij het paar dat positief scoort.

Houdt u op met spelen, dan totaliseert u de imp's voor beide paren, berekent het verschil en zoekt in de kolom "imp verschil" op wat de einduitslag is in VP's. Op deze manier speelt u een soort viertallenwedstrijd.

Klik hier om terug te gaan naar mijn eerste bladzijde.
 


Mocht u geinteresseerd zijn in bijzondere schema's, dan kunt u "Het Groot Schema-boek" van Fr.Schiereck raadplegen. Het is verkrijgbaar bij de NBB.
Desgewenst kan ik u aan invulformulieren helpen voor een driehoek-viertallen-wedstrijd.

Ten slotte wil ik u wijzen op de naar mijn mening beste mogelijkheid om de uitslag van een thuisbridgewedstrijd te berekenen.
Hiervoor dient u de spellen en de frekwentiestaten te gebruiken van een elders gespeelde wedstrijd. Via de internetbladzijden van de Nederlandse Bridge Bond kunt u van veel meer dan honderd Nederlandse bridgeclubs de resultaten zien van bij hen gespeelde wedstrijden met de bijbehorende kaartverdelingen en frekwentiestaten. Als u op de startbladzijde van de NBB komt, klikt u op Organisatie, vervolgens op Districten, dan op Noord en Midden Limburg en daar op Clubs en dan zoekt u in de aangeboden lijst van clubs op Bridgeclub Meijel (23027) en op Uitslagen en vervolgens op 2013/2014 en in de daar aangeboden lijst van wedstrijden op Jubileumdrive 2014 en daar op de regel frekwentiestaten en spelverdelingen. U ziet dan dat ook in een plattelandsdorp met goed 6000 inwoners een bij de NBB aangesloten bridgeclub het rekenprogramma van de NBB gebruikt met de bijpassende  kaartschudmogelijkheid. Rechts op die bladzijde ziet u het plaatje van een printen. Klik daarop en de bladzijde met kaartverdelingen en bijbehorende frekwentiestaten worden afgedrukt. Klik nu en u ziet hoe u deze gegevens kunt gebruiken (met toestemming van het bestuur van deze club!).