Kaartverdelingen maken met de computer
Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
In zijn wekelijkse bridgerubriek in de Weekend bijlage van De Telegraaf van 28 maart 1998 schreef Max Rebattu destijds dat er problemen blijken op te treden bij het random schudden van de kaarten. "Na verloop van tijd - dat kan enkele jaren zijn - kan de computer weer dezelfde serie spellen gaan genereren.... Dat is in de Nederlandse toernooien al eens voorgekomen.... Bij Australische kampioenschappen kwamen zo dezelfde spellen op tafel als een jaar daarvoor en ook bij het WK 1997 voor junioren produceerde het computerprogramma weer een oude set spellen.... Voor komende kampioenschappen  blijft dat spook op de loer liggen en misschien zal men noodgedwongen weer moeten overgaan op handgeschudde spellen om helemaal zeker te zijn."

Om dit ongemak te voorkomen heb ik een speciale oplossing bedacht: het schudden van de kaarten op een andere wijze dan met behulp van de randomizer. De programma's die u daarbij kunt gebruiken kunt u hier kosteloos downloaden.
Klik daartoe hier op 1.  2.  3.  en  4.
Ze staan in vier ZIP-bestanden waarin ook de handleiding is opgenomen.
U leest op die bladzijde meer daarover. Daar gaat u meteen naartoe als u  klikt.


Als u een analyse wilt lezen van meer dan 1.800.000 spellen die op deze wijze tot stand zijn gekomen, klik dan  .
En als u een analyse wilt lezen van 1.000.000 spellen die met de randomiser zijn gemaakt, klik dan  .

Hans van Staveren heeft in 1999/2000 met Maastrichtse academische hulp een programma ontwikkeld dat ook aan dit euvel tegemoet komt, maar dan behulp van een nieuw soort randomizer: Big Deal. Het aantal spellen dat met dit programma te maken is, is aanzienlijk groter dan de klassieke randomizer oplevert. De kaartverdelingen die Big Deal produceert, worden ookr niet rechtstreeks afgedrukt, maar in een door de gebruiker op te geven formaat op schijf vastgelegd. De gebruiker moet zelf op een of andere wijze de verdelingen klaar maken voor verder gebruik. Big Deal is gratis op te halen van de netstek van Hans van Staveren. Met mijn programma's kunt u de verkregen kaartverdelingen op meerdere manieren verder bewerken.

Er bestond als eerder een mogelijkheid op alle mogelijke kaartverdelingen te bekijken.
Thomas Andrews biedt ze alle  53.644.737.765.488.792.839.237.440.000 op zijn netstek aan.

Het getal 53.644.737.765.488.792.839.237.440.000 zouden we zo moeten uitspreken:
drieënvijftig quadriljard,
zeshonderd vierenveertig quadriljoen,
zevenhonderdzevenendertig triljard,
zevenhonderdvijfenzestig triljoen,
vierhonderdachtentachtig biljard,
zevenhonderd tweeënnegentig biljoen,
achthonderdnegenendertig miljard,
tweehonderdzevenendertig miljoen,
vierhonderdveertig duizend.
Volgens Wiki ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_getallen ):

drieenvijftigquadriljardzeshonderdvierenveertigquadriljoenzevenhonderdzevendertigtriljardzevenhondervijfenzestigtriljoen-
vierhonderdachtentachtigbiljardzevenhonderdtweeennegentigbiljoenachthonderdnegendertigmiljard-
tweehonderzevenendertigmiljoenvierhonderdveertigduizend 
Kijk maar eens bij Thomas Andrews.


't Is de beste bladzijde die ik op dit gebied ken op het net. Start zijn pagina en typ het gewenste spelnummer in en je krijgt het te zien.
Met enige knutselwerk ben ik er in geslaagd mijn kaartverdelingsprogramma zo ver te krijgen dat er een aantal van "iets" meer dan 13 met 15 nullen erachter mee gemaakt zouden kunnen worden. (Dat zijn nog lang geen 53 met 27 nullen erachter, maar toch!) Met gebruik van de randomizer. Ik wens een ieder een zo lang en gelukkig leven toe dat zij/hij al deze spellen kan spelen.

Hoe die randomizer werkt, kunt u lezen als u hier klikt.
En als u een voorbeeld wilt zien van de manier waarop dit in feite gaat,
klikt u hier.

Bovendien bracht dit knutselwerk mij op het idee om niet alleen de randomizer te gebruiken, maar ook willekeurige teksten die als ASCII bestand zijn opgeslagen. Zie daarover mijn rubriek "Kaartverdelingen met behulp van teksten".


Bovendien is de wijze waarop mijn kaartverdeler werkt, 100% traceerbaar en worden de startgegevens ervan vermeld. Worden bij een volgende keer kaartverdelingen maken deze startgegevens opnieuw op dezelfde (soort) computer ingevoerd, dan verschijnt de eerder gemaakte reeks kaartverdelingen opnieuw. Dubbel produceren is derhalve bij een goede boekhouding niet mogelijk. Daarbij komt dat - als steeds aan de hand van een andere tekst verdelingen worden gemaakt - u altijd verzekerd kunt zijn van unieke spellen.

Wie belangstelling heeft  voor mijn schudprogramma's , bied ik tegelijkertijd de volgdende mogelijkheden aan:
  • kaartverdelingen maken, deze afdrukken of als tekstbestand op schijf bewaren;
  • deze kaartverdelingen worden ook zowle als afzonderlijke spellen in PBN-formaat als in een verzamel-PBN-bestand opgeslagen;
  • van het verzamel-PBN-bestand kan een HTML-bladzijde worden gemaakt en kan in CSV-formaat worden geconverteerd, zodat de spellen bij de uitslag in het NBB-portal kunnen worden opgenomen;
  • analyses maken van kaartverdelingen;
  • speciale kaartverdelingen sorteren, bekijken en afdrukken;
  • een foutloze kaartverdeling in een tekst (die met een tekstverwerker wordt gemaakt) opnemen; 
  • kaartverdelingen die met andere schudprogramma's zijn gemaakt (b.v. Big Deal) op dezelfde wijze verwerken als die welke met mijn programma's zijn geschud.
In het vierde ZIP-bestand treft u een tekstbestand aan met de handleiding. De afzonderlijke programma's kunt u opstarten vanuit een MENU. Let op: het zijn MS-DOS-programma'sd Dat betekent dat onder Windows XP zal het uitprinten meestal niet zal lukken. Geen probleem. Wat u eventueel zou moeten uitprinten, kan als tekstbestand worden opgeslagen en dan met WordPad worden geprint (geen andere tekstverwerker gebruiken; die kunnen de opmaak verminken). Ook tijdens het werken met de programma's kan uitleg ervan op het scherm worden gelezen.

En als u computerprogramma's wilt gaan gebruiken om
1.
allerlei soorten bridgewedstrijden uit te rekenen (in procenten of in IMP's volgens de Butler en de Cross Imp-telling, en SWISS-viertallenwedstrijden);
2.
om schema's en gidsbriefjes af te drukken voor bridgewedstrijden;
3.
om de ledenadministratie van een bridgeclub bij te houden, dan kunt u deze 10 Euro op een CD toegestuurd krijgen. 
Klik hier om terug te gaan naar het begin van deze bladzijde.