Een voorbeeld van de manier waarop
een computer kaarverdelingen maakt

Het programma maakt eerst de 52 kaarten:
10 2
10 2
10 2
10 2

Daarna worden 52 willekeurige getallen gemaakt (die in mijn programma worden vermenigvuldigd met 10.000.000; dan werkt het programma sneller). En deze getallen worden stuk voor stuk in volgorde van produceren aan de kaarten gekoppeld.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde.
A  :  9384882
H  :  8658520
V  :  4884847
B  :  8439143
10 :  7951426
9  :   8264064
8  :   2652689
7  :   7882199
6  :   3882510
5  :   0190049
4  :   0217016
3  :   7662361
2  :   9622592
A  :  0228103
H  :  0827952
V  :  6154261
B  :  5672771
10 :  9999930
9  :   0245383
8  :   4203236
7  :   5122036
6  :   3363560
5  :   7520214
4  :   2781577
3  :   0678517
2  :   5319606
A  :  8275612
H  :  3144777
V  :  4200734
B  :  3417505
10 :  0488263
9  :   9487782
8  :   8728849
7  :   1661774
6  :   2769616
5  :   4101241
4  :   3015913
3  :   6918257
2  :   5147138
A  :  5027757
H  :  8559119
V  :  7820379
B  :  2345560
10 :  6218135
9  :   9131050
8  :   6175388
7  :   9568129
6  :   0187635
5  :   2810928
4  :   0870615
3  :   0777858
2  :   3172219
  De kaarten worden vervolgens in de volgorde van de willekeurige getallen gezet en stuk voor stuk verdeeld over de vier windrichtingen.
De eerste kaart voor Noord is de kaart met het laagste willekeurige getal.
De eerste kaart voor Oost is de kaart met het op een na laagste getal.
De laatste kaart voor West is de kaart met het hoogste willekeurige getal.
(Bij mijn schudprogramma is bij het tweede spel de Oost de richting die de kaart met het laagste willkeurige getal krijgt, en zo verder tot bij het telkens vijfde spel Noord weer de eerste kaart krijgt.)

Daarna worden de kaarten per windrichting op kleur en volgorde gesorteerd.

De verdeling komt er bij dit voorbeeld dan zo uit te zien:

Noord:
H  :  8658520
9  :   8264064
8  :   2652689
3  :   7662361
H  :  0827952
9  :   0245383
8  :   4203236
B  :  3417505
9  :   9487782
4  :   3015913
2  :   5147138
8  :   6175388
6  :   0187635
Oost:
V  :  4884847
6  :   3882510
5  :   0190049
2  :   5319606
A  :  8275612
H  :  3144777
10 :  0488263
8  :   8728849
6  :   2769616
V  :  7820379
10 :  6218135
7  :   9568129
4  :   0870615
Zuid:
B  :  8439143
7  :   7882199
4  :   0217016
2  :   9622592
B  :  5672771
4  :   2781577
3  :   0678517
7  :   1661774
5  :   4101241
3  :   6918257
A  :  5027757
9  :   9131050
2  :   3172219
West:
A  :  9384882
10 :  7951426
A  :  0228103
V  :  6154261
10 :  9999930
7  :   5122036
6  :   3363560
5  :   7520214
V  :  4200734
H  :  8559119
B  :  2345560
5  :   2810928
3  :   0777858
 
Tenslotte worden de vier handen in een biedroos geplaatst:

 

A10
AV10765
V
HB53

H983
H98
B942
86

B742
B43
753
A92

 

V65
2
AH1086
V1074