ALLEEN HET JUISTE AFSPEL TELT  (1)

Leiders komen voor kaartverdelingen te staan, waarbij maar één aanpak tot het gewenste doel, het maken van het contract, kan leider. Daarvan op deze bladzijde een paar voorbeelden. Tevens is deze bladzijde bedoeld als hommage aan onze befaamde bridgeverslaggevers, waarvan er hier vier genoemd zullen worden.
Kies hier het spel: 12,   3,  4,  of gebruik de balk aan de zijkant van het scherm.
Spel 1
N/allen65
4
876
B987652
83
V32
AV952
A43

HVB1097
A875
B
H10
A42
HB1096
H1043
V
Max Rebattu jr. vermeldde in "De Telegraaf", waarvoor hij vele jaren de bridgerubriek verzorgde, een spel uit het Honeywell Toernooi 2001. Tijdens dit toernooi blonk de Engelsman Ross Harper uit in afspeeltechniek. Niettemin lukte het hem niet het door hem geboden contract op dit spel niet maken. De bieding:
West: Noord: Oost: Zuid:
pas
pas
a.p.
1
1SA
1
pas
1
4

M
et het bieden was niets mis en ook Wests uitkomst met  4 was standaard. 
Hier het spelverloop aan tafel:

Hackett:
Oost:
Harper:
West:>
1.
2
9
A>
2.
3
A>
H
3.
3
B
5
5> 
4.
A>
3
B
5.
V
H
9>
6.
8>
2
7
7.
2
4
10>
8.
5
4
V>
9.
3
6
B>
10.
4
V
H>
11.
A>
10
10
12.
V
H>
5
13.
9
10>
8
Om meteen introevers te voorkomen, moest Harper de eerste slag nemen met  A. Oost speelde in de tweede slag op zijn beurt direct  A, om door  B na te spelen zijn ruitenvoorkeur aan te geven (Lavinthal-signaal). West speelde dus na zijn introever zijn hoogste ruiten na. Ook nu moest de leider deze slag direct winnen, in een poging de ruitens op tafel vrij te troeven en de troeven bij de tegenstanders op te halen. Toen in slag 7  10 niet viel, wist Harper dat hij down ging.
Er is echter één winnend naspel in slag 5. De leider moet dan  9 van tafel voorspelen. Hij maakt dan zijn contract met een overslag. Dat is wat anders dan down gaan! 
Hier volgt het winnende afspel:

Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
2
9
A>
2.
3
A>
H
6
3.
3
B
5
5> 
4.
A>
3
B
5.
9
10
9>
6.
8>
2
7
7.
V
H
10>
8.
3
4
V>
9.
4
V
H>
10.
A>
6
10
11.
5>
4
7
12.
2>
10
8
13.
8
H
B>
En nu de vier programma's:
Het bieden van GIB:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
a.p.
1
1SA
1
pas
1
4
Resultaat: 1 door Zuid
+3 = +170 voor NZ.
Het bieden van EB6.11:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
a.p.
1
4
1
a.p.
2
Resultaat: 4 door Zuid
-2 = -200 voor NZ.
Het bieden van Bridge Baron 10:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
a.p.
1
1SA
1
pas
1
4
Resultaat: 4 door Zuid, 
-2 = -200 voor NZ.
Het bieden  van Braassembridge:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
pas
1
4
4SA
6
1
pas
pas
doublet
2
4
5
a.p.
Resultaat: 6 door Zuid, gedoubleerd,  -2 = -500 voor NZ.
Ik heb GIB diverse malen het spel laten spelen. Steeds nadat GIB een ander spel had gespeeld. Eénmaal bood het ook 4 en ging -2. Maar nadat ik handmatig het winnende spelverloop had ingevoerd en GIB daarna op de automaat opnieuw het spel liet spelen, kopieerde het foutloos datzelfde winnende spelverloop. Later kon GIB deze prestatie niet meer leveren.
 
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
2
9
A>
2.
A>
3
B
3.
3
B>
5
4.
V
H>
7
5.
A>
V
10
6.
2
4
7>
7.
3>
2
3
8.
8
4
H>
9.
5
A>
V
10.
9
H
9>
11.
3
2
B>
7
De leider claimt de rest.
BB10:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
V
H
A>
2.
2
H>
B
3.
2
B>
5
4.
3
10>
7
5.
5
3
8
5> 
6.
A>
V
10
7.
8
A>
7
8.
3
2
9>
9.
3
4
H>
10.
4
4
H>
11.
9
10
V>
12.
V
6
B>
13.
A
9
10>
EB6.11:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
2
9
A>
2.
3
A>
7
3.
3
H>
5
4.
V
6
7
6> 
5.
3
V
H>
6.
8
2
H>
7.
4
4
V>
7
8.
V
H>
B
9.
2
B>
8
10.
5
10
9>
11.
9
4
B>
12.
A
3
10>
13.
A>
10
10
BRA:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
2
9
A>
2.
3
A>
H
3.
3
H>
5
4.
8
2
V>
5.
2
4
B>
6.
3
V
H>
7.
A>
3
10
8.
A>
4
B
9.
V
H
7>
10.
V>
6
7
11.
4
10
7>
12.
5
10
9>
13.
9
B>
8

Spel 2 
Z/NZ854
H8642
B10
862
HV1073
-
H863
AB105

AB92
AV5
V754
H3
6
B10973
A92
V974
Dit tweede spel werd medio 1990 door Cees Sint in zijn krantenrubriek beschreven. Het werd gespeeld door de Poolse Raczynska tijdens het eerste EK voor gemengde paren in Bordeaux.
Hoe zij in het 6 -contract terecht was gekomen, vermeldt de historie niet. Maar wel dat ze als Zuid twaalf slagen moest zien te maken met  B als uitkomst van West.
De eerste zeven slagen verliepen aldus:
Aan deze tabel een regel toevoegen!!

Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
3
2
V>
2.
3
6
A>
3.
H>
3
2
4.
7
7
9>
5.
5
4
H>
6.
A>
7
3
7.
B>
9
4
Hierna hadden de vier spelers nog de ondervermelde kaarten in handen. 
En wie scherp kijkt ziet hoe de leider haar tegenstanders machteloos kan maken. Namelijk door van tafel, waar zij nu aan slag is,  6 voor te spelen.
Z/NZ-
H8642
10
-
V10
-
H86
B10

B
AV5
75
-
-
B109
A9
V
Aldus geschiedde en Oost mocht beslissen:
Neemt Oost  A, dan maakt de leider daarna  H8 op tafel, plus  A en nog twee troefslagen.
Duikt Oost  6, dan komt West aan slag en mag dan in de hartenvork van de leider spelen.
Bij dit spel is dus  6 de sleutelkaart.
 
 
 
Nu eens zien wat de vier programma's met dit spel doen.
Het bieden van Jack 5:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
pas
pas
pas
=
2 *
3 *
4 *
4SA*
6
=
pas
pas
pas
pas
a.p.
1SA
3 *
3 *
4 *
5 *
2 = Jacoby-transfer 
3 = vierkaart fit, maximum en 
geen 4-3-3-3-verdeling 
3 = herhaalde transfer 
3 = verplicht 
4 en 4 = controle 
4SA = Azen vragen 
5 = 2 Azen, geen 
Uitkomst van West: 
Resultaat: 6 door Zuid, contract 
+1430 voor NZ. 
Het bieden van B-Bridge:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
pas
pas
=
2 *
4 *
4SA*
5
=
pas
pas
pas
a.p.
1SA
3 *
4 *
5 *
2 = Jacoby-transfer 
3 = verplicht 
4 en 4 = controle 
4SA = Azen vragen 
5 = 2 Azen van de 5 
Uitkomst van West: 
Resultaat: 5 door Zuid, +1 
+680 voor NZ. 
Het bieden van WBridge5:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
pas
a.p.
=
3 *
4
5 *
=
1
pas
pas
1SA
4 *
4 *
6
3 = transfer naar  klaveren 
4 = verplicht 
4 en 4 en 5 = controle 
Uitkomst van Oost: 
Resultaat: 6 door Zuid, contract 
+1430 voor NZ. 
Het bieden van Braassembridge:
West: Noord: Oost: Zuid:
=
pas
pas
pas
=
2 *
3 *
4
=
pas
pas
a.p.
1SA
2
3
2 = Jacoby-transfer 
3 = controle 
Uitkomst van West: 
Resultaat: 4 door Zuid, +2
+680 voor NZ. 

Spel 3 
Z/allen2
H103
98642
H1085
AB986
865
53
AV2

1054
AB92
HVB
B96
HV73
V74
A107
743
Dit derde spel werd beschreven door een derde grootmeester in de Nederlandse bridgejournalistiek, André Boekhorst. Het is een spel dat ooit werd gespeeld tijdens de Nederlandse damesparencompetitie.
De bieding:
West:
(Simons)
=
pas
pas
Noord:
(Bakker)
=
1
2SA
Oost:
(Erich)
=
pas
a.p.
Zuid:
(Gielkens)
1
1SA

Een alledaags spel, zoals er wel dertien in een dozijn lijken te gaan. De wekelijkse clubavonden krioelen ervan.
De eerste tien slagen verliepen aldus:

Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
9
3
A>
2.
5
10
H>
3.
6
V>
10
4.
5
7
V>
5.
8
H>
4
6.
6
4
A>
7.
9>
3
5
8.
B>
7
2
9.
A>
7
9
10 
10.
2
7
B>
10 
Hierna hadden de vier spelers nog de ondervermelde kaarten in handen. 
Z/allen
  -
H
-
H10
-
8
-
A2

-
B
-
B9

  -
V
-
74
Van de tafel wordt nu  8 gespeeld. West komt aan slag en moet van  H10 naar  A2 op tafel en  B9 in de hand van de leider spelen. En dat betekent dat ook de laatste twee slagen voor de leider zijn, die haar contract met een overslag maakt. Je kunt natuurlijk zeggen: "Het zat de leider mee. De kaarten zaten precies zo bij de tegenstanders verdeeld, dat deze wijze van spelen de meest succesvolle was." Maar het blijft toch een zaak van slag voor slag bekijken wat wordt bijgespeeld en aan de hand daarvan de handen van de tegenstanders construeren en herconstrueren. En zo het juiste tempo ontwikkelen. Stel je voor wat er was gebeurd als West  H had weggedaan in plaats van  10. Dan was Oost in de elfde slag aan slag gekomen en had door de klaveren van Zuid heen kunnen spelen. Dan was de in deze parenwedstrijd zo belangrijke en spectaculaire overslag niet tot stand gekomen.

  Nu eens zien wat de vier programma's met dit spel doen.

Het bieden van GIB:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
1
3
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
pas
1SA
Resultaat: 3 door Noord, -2 = -200 voor NZ.
Het bieden van Bridge Baron 10:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
1
2SA
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1
1SA
Resultaat: 2SA door Zuid, contract = +120 voor NZ.
  Het bieden van  EB6.11:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
1
2SA
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1
1SA
Resultaat: 2SA door Zuid, -contract = +120 voor NZ.
Het bieden van  BraassemBridge:
West:
=
pas
pas
Noord:
=
1
3
Oost:
=
pas
a.p.
Zuid:
1
1SA
Resultaat: 3 door Zuid,  -1 = -100 voor NZ.
GIB:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
6
4
9
10> 
2.
5
10
H>
3.
3
A>
V
4.
8
7
B>
5.
9
V>
10
6.
5
7
A>
7.
8>
V
B
8.
A>
3
4
9.
B
H>
5
10.
6
7>
6
11.
V>
7
9
10 
12.
2
4
B
H> 
13.
A>
3
2
BB10:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
2
7
9>
2.
3
A>
B
3.
5
4
A>
4.
6
V>
10
5.
V>
4
6
6.
5
7
V>
7.
A>
3
4
8.
8
H>
5
10 
9.
6
7
2
H> 
10.
8
V>
9
10 
11.
A>
3
B
12.
B>
7
H
13.
9>
10
B
EB6.11:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
3
A>
B
2.
5
10
H>
3.
6
V>
10
4.
5
7
V>
5.
A>
3
4
6.
B>
7
5
7.
8
4
A>
8.
V>
3
6
9.
9
H>
9
10 
10.
6
V
2
H> 
11.
A>
4
B
12.
8>
7
9
13.
2
7
B
10> 
BRA:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
A>
4
6
2.
2
3
B>
3.
9
V>
5
4.
V>
7
9
10 
5.
6
4
A>
6.
A>
3
4
7.
6
H>
10
8.
5
7
B
H> 
9.
3
A>
B
10.
8
V>
2
10 
11.
5
10
H>
12.
B>
7
V
13.
8>
7
9

Spel 4 
N/-7
432
109754
1075
V2
V8
8632
AHV98

AB109865
AB65
AB
-
H43
H1097
HV
6432
De vierde bridgeverslaggever is de zeker in Limburg bekende Wiel Gielkens, vader van de vrouw die bij het vorige spel schitterde. Van zijn (schrijvers)hand valt In "De Limburger" tegenwoordig elke maandagmorgen het belangrijkste bridgenieuws uit deze provincie te lezen.
Onlangs beschreef Gielkens dit spel.
Ter plekke werd aldus geboden:
West:
=
pas
pas
pas
Noord:
1SA *)
2
3SA
Oost:
pas
pas
pas
a.p.
Zuid:
2
3
6
*)  zwakke sans
Het is vrij moeilijk om na dit biedverloop tot en met 3SA te onderzoeken of er slem in zit. Het knallen van 6 leek het enige wat er voor Zuid opzat. Bovendien mocht Zuid laten zien of hij het contract kon maken. Dat komt ervan als je de "zwakke sans" speelt.
De start van Oost was met  H, op tafel gewonnen met  A. De leider besloot dat zijn grootste kans was het sec zitten van  H, maar die viel niet toen de dummy  A mocht voorspelen.
De leider vervolgde met  V, door Oost gewonnen met  H. West incasseerde meteen  V en speelde zijn laatste schoppen na, die op tafel moest worden genomen.
De leider kon niet in zijn hand komen om  klaveren te spelen en zijn verliezers op tafel op te ruimen. Hij speelde harten na, wederom door Oost gewonnen met diens  H. Gevolg: twee down.
U kunt zich afvragen "Waarom dit spel niet in de rubriek 'RAMPEN' opgenomen?" Dat had zeker gekund; vooral om te demonstreren hoe slecht het met de "zwakke sans" kan aflopen. Maar wie "normaal" biedt, kan met dit spel demonstreren hoe een lastig contract gemaakt dient te worden.
Gielkens verduidelijkt in zijn commentaar hoe klein slem schoppen te maken is na een ruitenstart. Gewoon de eerste ruitenslag winnen en ruiten naspelen. Ziet wat de programma's doen:
Het bieden van GIB:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
1
1SA
2
Oost:
pas
pas
pas
Zuid:
1
2
2
Resultaat: 2 door Zuid, +5 = +260 voor NZ.
oplossinng
Het bieden van  EB6.11:
West:
=
pas
pas
a.p.
Noord:
1
1SA
4
Oost:
pas
pas
pas
Zuid:
1
3
6
Resultaat: 6 door Zuid, -2 = -100 voor NZ.
Het bieden van Bridge Baron 10:
West:
=
pas
pas
pas
pas
Noord:
1
3
3SA
4SA
6
Oost:
pas
pas
pas
pas
a.p.
Zuid:
2
3
4
5
Resultaat: 6 door Zuid, contract = +980 voor NZ.
Het bieden van  BraassemBridge:
West:
=
pas
pas
Noord:
1
4SA
6
Oost:
pas
pas
a.p.
Zuid:
2
5
Resultaat: 6 door Zuid, contract = +980 voor NZ.
GIB alerteert het 2 -bod van Zuid als Checkback Stayman. Als ik op dit bod klik, volgt deze uitleg op het scherm.
Dan biedt Zuid daarna 4 . Bij andere herhalingen van het bieden, blijft Zuid slechts 2 bieden.
Maar een dag later biedt Zuid wél spontaan als laatste bod 4 . Ook is dan de verdediging beter bij de les en worden geen dertien maar twaalf slagen gemaakt. 

 
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
8
H
A>
2.
V>
10
B
3.
V
H
A>
4.
2>
9
6
5.
A>
6
B
6.
H>
4
5
7.
3
H
A>
8.
8
4
B>
9.
8
3
10>
10.
V
3
9>
10 
11.
2
7
8>
12.
9
V
6>
10 
13.
6
2
5>
BB10:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
8
9
B>
2.
2
V
A>
3.
V
7
A>
4.
V>
10
5
5.
A>
4
B
6.
H>
2
6
7.
2
3
8>
8.
3
4
A>
9.
6
H>
B
10.
8
6
10>
10 
11.
8
3
9>
12.
9
H
6>
13.
V
H
5>
10 
EB6.11:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
A>
2
B
2.
V
H
A>
3.
V
H>
5
4.
8
10
B>
5.
2
3
A>
6.
2
4
B>
7.
3
7>
6
8.
6
H
A>
9.
8
9>
5
10.
9
V
6>
10 
11.
8
4
8>
12.
V
3
9>
13.
H
6
10>
10 
BRA:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
A>
6
B
2.
H>
2
5
3.
V>
4
6
4.
8
9
B>
5.
V
H>
10
6.
9
3
5>
10 
7.
2
3
A>
8.
2
4
B>
9.
3
V
A>
10.
V
7
A>
11.
6
10
9>
12.
8
H
8>
13.
8
H
6>
10