01-04-2018
Een weekendje bridgen met z'n vieren.
 
Vandaag 1 april 2018....
Een dag met verrassingen? Niet echt. Iedereen weet dat het in 2018 dan Pasen is. Feestdag. En ook nog vrij op Tweede Paasdag, als toegift. 
Maar ook nu zijn er weer 112 spellen beschikbaar om gezellig met z'n vieren een weekend lang of een midweekje te gaan bridgen. Dat kan ergens in een hotel of op een camping, maar waarom niet gewoon thuis in de Paas-vakantie?
De spellen zijn al geschud en met alle benodigde informatie opgeslagen in een ZIP-pakket. 
Klik u , dan haalt u dat ZIP-pakket binnen en dan kunt u aan de slag.
Wat zit er dan in dat ZIP-pakket?
Om te beginnen: 
Een tekstbestand met de naam HandleidingWeekendjeBridge.wpd. Deze tekst is geschreven met WordPerfect en ook uit te printen met een andere tekstverwerker. 't Is goed om die handleiding van tevoren door alle vier de spelers aandachtig te laten lezen.
Verder: Er zitten nog zeven tekstbestanden in. Ze heten resp. '4HANDEN1.wpd' t/m '4HANDEN7.wpd' en moeten ook van tevoren alle zeven worden uitgeprint. Op twee A4-tjes (op één zijde bedrukken, dus elk met een blanco achterkant). In 4HANDEN1.wpd  staan de spellen 1 t/m 16. Vier spellen naast elkaar, vier spellen onder elkaar. Op de bovenste helft van het eerste vel staan de kaarten van Noord. Op de onderste helft de kaarten van Oost. Op het tweede vel staan op de bovense helft de kaarten van Zuid en op de onderste helft de kaarten van West. Dus de vellen moeten in tweeën worden geknipt, zodat elke speler alleen zijn eigen kaarten krijgt te zien.
Het is de bedoeling dat alle vier spelers een eigen set van 52 kaarten heeft waaruit per spel de eigen 13 kaarten worden gekozen. Na elk spel moeten de kaarten worden terug gestoken. U speelt steeds een ronde van 16 spellen met dezelfde hand. In de volgende ronde verschuiven de spelers van Noord en Zuid naar de Oost- en West-plaatsen; en de Oost- en West-spelers naar de Noord- en Zuid-plaatsen. 
U kunt dus 7 ronden van elk 16 spellen spelen.
Vervolgens:
In het pakket zit een scoreformulier in tekstformaat van 2 bladzijden (A4-formaat, en ook gemaakt met WordPerfect). Daarop vindt u op de ene bladzijde de scores bij 'niet-kwetsbaar' en op de andere bladzijde de scores bij 'kwetsbaar'. De scores (ook voor downslagen) zijn 'WP-scores'  zoals doorgaans bij clubwedstrijden en toernooien worden gebruikt. Maar er staat ook een tabel voor Par-scores ('IMP-scores"), op beide kanten eenzelfde tabel. 
Bridge-scores zijn bedoeld op prestaties te vergelijken, maar als er slechts één paar NZ speelt en één paar OW valt er niets met andere NZ- en OW-paren te vergelijken, zoals dat bij groepswedstrijden en bij clubwedstrijden gebeurt. Daar is wat op gevonden, namelijk die IMP-berekening gebruiken. Vandaar dat bij een viertallenwedstrijd, waarbij de prestasties van twee NZ-paren en van twee OW-paren met elkaar worden gewaardeeld. 
Spelen slechts 2 paren tegen elkaar, dan biedt de Par-score de oplossing. Bij de IMP-berekening wordt uitgegaan van een optimale bied- en speel-methode, toegepast door alle vier de spelers en rekening houdend met kwetsbaar en niet-kwetsbaar. Zo wordt berekend het maximum aantal speelslagen dat bij zo goed mogelijk bieden en uitkomen en verder spelen kan worden gemaakt met resp. -, -, - en -troef en SA. Dat optimaal bieden en spelen en plannen wordt zowel verwacht bij Noord, bij Zuid, bij Oost als bij West. 
De Par-scores van alle hier aangeboden 112 spellen zijn berekend en staan in een bijgesloten tekstbestand. Het bridgeprogramma Jack biedt de mogelijkheid deze berekeingen te maken.
De bereikte WP-score van NZ bij uw spel - zoals bekend bij clubwedstrijden - wordt vergeleken met de Par-score uit de tabel. Het verschil tussen beide scores wordt opgezocht in de IMP-tabel, die op het bijgesloten scoreformulier is te vinden. Die IMP-score, dát is de score die voor NZ geldt bij uw weekendje of midweekje bridgen. OW krijgt die zelfde score, maar vermenigvuldigd met -1. Beide paren vullen hun eigen IMP-score in op hun scoreformulier dat ook in het ZIP-pakket zit (naam: ParscoresApril2018LEEG.wpd; tweemaal uitprinten dus).
Als deze uitleg over de berekening van de Par-score voor u niet helemaal duidelijk genoeg is, vraag dan nadere uitleg bij deskundigen van uw blidgeclub.

In het ZIP-pakket zit ook een tekstbestand van enige bladzijden (A4-formaat) met de spelverdelingen. Dat zijn ook deze maand 112 spellen. Dit tekstbestsnd heet 'SpellenFebruari2018.wpd'. Deze kaar zijn de spellen geschud met Big Deal. Het kan nuttig zijn om dit tekstbestand van tevoren uit te printen. Als bij het spelen blijkt dat een speler een kaart speelt die niet in zijn hand thuis hoort, is na te gaan of deze speler wel correct de kaarten uit zijn 52-kaartenpakket heeft gehaald. Gebruik dit bestand niet om te spieken!

Als u deze lading hebt binnengehaald, slaat u alles op in een aparte map en print u uit wat nodig is. 
Pas bij zo'n 'vierpersoonsbridgewedstrijd' dus de Par-berekening toe en ga niet af op WP-scores zoals bij een club. Uw bridgeprestaties worden nu immers niet met andere paren vergeleken. De berekening van uw spelresultaten komt dan niet tot stand door toevalstreffers, Bij de beoordeling speelt de bridgevaardigheid van u als bridgers een grotere rol.

Lees de bladzijden met de spellen niet voordat er gespeeld wordt! Noch die met de complete spellen, noch die met kaarten voor de vier afzonderlijke spelers. Bestudeer ook niet van tevoren de bijgeleverde Par-scores van de spellen. Niet spieken dus!!
Wilt u reageren naar aanleiding van dit aanbod, stuur mij dan een email (de1dr8-apestaartje-planet-punt-nl).