het wapen van 
Jan Ruychrock
van de Werven
Er bestond tot begin 2014 een Vereniging Ruychrock History die zich ten doel stelde de geschiedenis van de familie te bestuderen en onder de aandacht te brengen van allen die zich interesseerden in de genealogie, en om de banden aan te halen tussen allen die tot deze familie behoren. Daartoe werden al diegenen gerekend die de naam Ruigrok, Ruijgrok, Ruygrok, Ruifrok, Ruigrok van de Werve dragen, en hoe deze naam ook verder moge worden gespeld. Deze vereniging is opgeheven; zij het dat het merendeel van de leden hier niet enthousiast over was, maar de bestuursleden hebben in de jaarvergadering van 2014 hun functies ter beschikking gesteld en het bleek toen niet mogelijk om voldoende nieuwe bestuursleden te vinden. Vooral jongere leden meldden zich niet voor zo'n functie. Het is niet uitgesloten dat de vereniging in de toekomst weer nieuw leven wordt ingeblazen, wanneer nieuwe bestuursleden de draad weer oppakken. De archivaris van de vereniging blijft gelukkig wel zijn depot in stand houden en zo mogelijk verder bijwerken. Afwachten dus maar.

klikken om naar de netstek van deze vereniging te gaan kan daardoor ook niet meer.....

Hier vermeld ik alleen enige informatie over mijn directe familielijn.
De geschiedenis van mijn familie valt in drie grote delen uiteen.
1. het leven van degene die voor het eerst nadrukkelijk de naam RUYCHROK gebruikte en zijn directe nakomelingen. Klik daarvoor  .
2. de boerenfamilies die na het schijnbaar uitsterven van het geslacht RUYCHROCK weer de naam Ruigrok (hoe dan ook geschreven) gaan dragen. Klik daarvoor  .
3. de ontwikkelingen vanaf de XXe eeuw. Klik daarvoor  .
4. en als u  klikt, zie u mijn stamboom vanaf ongeveer 1440. Wie daarin fouten ontdekt of er aanvullingen op weet, vraag ik hierbij vriendelijk en dringend deze aan mij door te geven.

Klik hier om terug te gaan naar mijn eerste bladzijde.