naar de schema's


INDIVIDUELE BRIDGE-WEDSTRIJDEN
Klik hier als u wilt terugkeren naar de vorige bladzijde.

De meest gebruikelijke wijze om de uitslag van een bridgewedstrijd te berekenen is die per paar. Daarnaast kennen we ook viertallen-wedstrijden. De uitslag daarvan wordt bepaald door het resultaat van de twee samenspelende paren te berekenen ten opzichte van de overige viertallen. Verder kan een bridgewedstrijd worden gespeeld tussen teams die zijn samengesteld uit paren dan wel uit viertallen. Daarnaast kan de uitslag ook worden berekend per individuele speler. Deze laatste methode is interessant voor thuisbridgers.
Voor uitslagberekening van een partijtje bridge voor vier spelers verwijs ik u graag naar een speciale bladzijde daarover. Klik dan .

Bij een individuele wedstrijd speelt elke speler tijdens de verschillende ronden steeds met een andere partner, en ook zo veel mogelijk tegen steeds wisselende tegenstanders. Dit laatste is bij kleine aantallen spelers uiteraard niet mogelijk.

Bij een individuele wedstrijd houdt elke speler zijn eigen scorelijst bij. De score per spel is voor de twee samenspelende personen dezelfde. Behalen zij een plus-score, dan krijgen beide tegenstanders daarvan de negatieve waarde. In de frekwentiestaat kan worden afgelezen, hoeveel matchpunten die score oplevert. Een voorbeeld:
Dit is een spel uit een wedstrijd waaraan 92 paren hebben meegedaan. Die hebben daarop de onderstaande scores behaald, welke voor NZ en OW een bepaald aantal MP's opleverden. Die MP's ziet u achter de scores staan. Wordt dit spel in een individuele wedstrijd nagespeeld, dan zoekt u in de tabel de score aan uw tafel op en noteert voor u het bijpassende aantal MP's. Zat u NZ en speelden uw OW-tegenstanders 4 -contract (-420 voor NZ), dan krijgen zij 30 MP's en u 60.
 

Spel 1

N/--
 

AV42 
V6 
H103
B543

96
B9832 
V76
AHV

H73 
4
432
1098762

 

B1085 
AH1075
AB98 
---


SCORE NZ
+100
+50
-150
-170
-200
-230
-400
-420
-430
-440
-450
-460
-480
-510
-1010 
MP NZ
90
88
86
81
75
72
69
60
52
50
43
36
24
7
MP OW
0
2
4
9
15
18
21
30
38
40
47
54
66
83
90 

Het handigste is om spellen te gebruiken, die reeds bij een wedstrijd zijn gespeeld en waarvan ook de frekwentiestaten bekend zijn. Op de plaats waar normaliter het scorekaartje van een spel wordt opgeborgen, zit dan de frekentiestaat van het spel. De spelers houden hun eigen resultaten bij. Na een spel gespeeld te hebben noteren zij op een persoonlijke staat de NZ-score in en de matchpunten die zij zelf in de eigen windrichting hebben verdiend - af te lezen in de frekwentiestaat. Gebruik daarvoor bij voorbeeld het scoreformulier dat de NBB gebruikt voor viertallenwedstrijden en noteer in de kolom "verschil wij/zij" de eigen matchpunten. U kunt voor individuele wedstrijden ook de spellen gebruiken die in de boekjes "Test-uw-bridge, 112 spellen voor de huidkamer" staan. Er is inmiddels een groot aantal van deze boekjes verschenen bij de Uitgeverij Meulenhof.

Hebt u de beschikking over iemand die iets van uitslagberekening van bridgewedstrijden af weet, dan kent zij/hij eventueel nog andere scoringsmethoden (b.v. Butler-teling).

Ik heb voor u schema's voor individuele wedstrijden voor 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 28, 32 , 44 en 48 spelers. Klik op het gewenste aantal spelers en u ziet het schema.

Speelt u een wedstrijd met 24 spelers, dan kunt u ook het schema voor 12 spelers tweemaal gebruiken. Vanaf de zevende ronde kunt u de spelers 7 t/m 12 van plaats laten ruilen met de spelers 19 t/m 24. De bovenstaande link naar het schema voor 24 spelers betreft een schema over 8 ronden, waarbij de spellen gedupliceerd moeten worden. Iets soortgelijks geldt voor een wedstrijd met 32, 40, 48 en 56 spelers; ga daarvoor naar het schema voor 48 spelers.

Een individuele wedstrijd met een groter aantal paren is heel eenvoudig te organiseren, indien u een oneven aantal tafels voor de groep hebt. Gaan we uit van 20 spelers, dan hebt u 5 tafels. Iedere speler gaat in de eerste ronde ergens aan een tafel zitten. In de tweede ronde gaat de Noord-speler naar de tafel die een nummer hoger is. De Zuid-speler gaat naar de tafel die een nummer lager is. Van tafel 5 gaat Noord de volgende ronde naar tafel 1 en van tafel 1 gaat. Zuid de volgende ronde naar tafel 5. Oost gaat de volgende ronde naar de tafel die twee nummers hoger is. West gaat de volgende ronde naar de tafel die twee nummers lager is. Op elke tafel liggen andere spellen. Na vijf ronden is de wedstrijd afgelopen. U vindt het schema, als u hierboven op 20 klikt.


 
Combineer schema's voor kleinere aantallen spelers, als u met grotere aantallen speelt.
Bij voorbeeld: met 32 spelers gebruikt u vier maal het schema voor 8 spelers, waarbij u in de latere ronden de spelers van de ene groep naar de andere overhevelt en zorgt voor een evenwicht in het nieuwe schema. Nadeel van zo'n schema is dat u dan de spellen viermaal moet dupliceren, omdat aan alle 8 tafels dezelfde spellen gespeeld moeten worden. Er is ook een alternatief mogelijk dat u kunt zien als u hier klikt.
Met 36 spelers gebruikt u driemaal het schema voor 12 spelers.
Met 40 spelers: 2 maal het schema voor 20 spelers.