Kaart van het gebied tussen Wassenaar rond 1500

Het gebied onder aan de kaart, begrensd door een rode lijn met kruisjes, betreft de landerijen die door de zonen van Anthonis en Machtelt werden geërfd.
32 ha (geografisch: rond 52-06'32,17 NB en 4-22'28,45 OL)
Deze kaart dateert van 1615
De landerijen zouden gelegen hebben ten noorden van de plaats waar nu Restaurant Bijhorst staat
en ongeveer waar het honkbalveld is. (Ruychrock Fragmentarianr.38, blz.192)
Het landgoed Langenhorst zou ook ongeveer met deze landerijen kunnen samenvallen.